* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď.

Všem vřele doporučuji přečíst si nejdříve  vynikající článek s názvem: "Svět v nás a kolem nás", který je uveden ZDE a článek s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE a shlédnout video (s CZ titulky) s názvem: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) CZ titulky Uvedeno ZDE.

Je třeba si uvědomit, že jsme především tvořivé vědomí (čili živé tvořivé světlo), které může pouhou změnou osobního přesvědčení (tzn. změnou vnitřního programu) být kdykoliv čímkoliv, čím si jen přeje být. Jak je to možné je podrobně vysvětleno v článku s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE. Rozšířená verze, doplněná o mnohé další údaje je článek s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít", který je uveden ZDE. Úzce související článek s podrobným popisem toho "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč", je uveden ZDE. Další úzce související článek s názvem: Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky", je uveden ZDE.

Taktéž je třeba si uvědomit, že veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí není nic jiného než jednotlivé, velice rychle po sobě jsoucí holografické obrázky, které jsou v nehmotných úrovních existencí předvytvářeny jednotlivými mentálními představami. Z těchto jednotlivých vnitřních, vně neprojevených obrázků (existujících ve vnitřních, mentálních, čili duchovních světech), si pak každý vybírá takové obrázky, které odpovídají jeho/jejímu momentálnímu přesvědčení. Ty pak na základě svého osobního přesvědčení - programu svým vědomím promítá navenek (na holografickou světelnou síť, kterou si svým osobním vědomím vytváří) a tvoří si z nich svůj osobní svět a události v něm plynoucí. Z toho jasně vyplývá, že pouhou změnou osobního přesvědčení si každý může kdykoliv změnit nejen svůj osobní svět a události v něm probíhající, ale i prožitky s každou takovouto změnou spojené.
Uvědomte si, že nejste obětí někým určeného osudu, ale jste pouze obětí svých scestných osobních přesvědčení. Čili nikoliv nějaká vyšší autorita, ale vy sami můžete a máte být strůjcem svého osudu. Ne nadarmo se říká, víra tvá tě uzdraví (neboli jiný vnitřní osobní program tě uzdraví), a to platí nejen pro zdraví, ale i pro naprosto vše ostatní. Mnohem více o tom jak jsou v multiverzu tvořeny jednotlivé světy a osobní i kolektivní reality je uvedeno v článku s názvem: "Každá realita je pouze naše navenek projevená představa", který je uveden ZDE.

Ve čtvrté dimenzi, obzvláště v té nejhornější úrovni, ve které se již nacházíme (neboť jsme již před branou vedoucí do dimenze páté), lze celkem rychle zhmotňovat své představy, neboť jsme v podstatně vyšších frekvencích, než je dimenze třetí. Proto lze k sobě přitahovat, nebo rovnou z vnitřních nehmotných světů převádět (krystalizovat - čili materializovat) své vnitřní mentální představy do vnějšího projevu existence již celkem
snadno a rychle. Představy sice zatím ještě nekrystalizují do tzv. hmotného projevu existence okamžitě, jako je tomu v dimenzi páté, ale zhmotňují se do vnějšího projevu existence již mnohem rychleji, než je tomu v 3.D a i nižších úrovních 4.D. Takže začněte trénovat zhmotňování toho, co si přejete, již teď, a to nejdříve s nějakými maličkostmi, neboť, co se v mládí naučíte, to v dospělosti :-) (duchovní) jako když najdete.

Též všem doporučuji, abyste si již nyní začali představovat, že vstupem do páté dimenze se ocitnete ve světě, ve kterém je celá planeta jedna nádherná, mentálními představami udržovaná zahrada, ve které máte kupříkladu létající domy, takže se můžete kdykoliv i s celým domem přestěhovat přesně tam, kde se vám líbí a kde chcete momentálně pobývat či žít. Nebojte se, že tam, kam se chcete přesunout, již nebude žádné místo, neboť v multivesmíru funguje vaše osobní realita na odlišné frekvenci než je frekvence kohokoliv z ostatních. Z toho důvodu může být na úplně stejném místě nekonečně mnoho jiných osobních realit s velice podobným, mírně pozměněným, či velice odlišným vzhledem a okolím, odpovídajícím přesně vašim představám. Nebude tam místo pro vás pouze v tom případě, pokud začnete věřit tomu, že tam pro vás místo již není.

Fantazii se meze nekladou, takže si stvořte cokoliv co je vám jen libo, ale vždy pouze a jen to, co je v harmonii se všemi zúčastněnými. To znamená jen to, co není na úkor někoho či něčeho a je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Uvědomte si, že ohleduplnost ke všemu a všem ostatním je součástí tzv. bezpodmínečné lásky. Pokud byste začali tento nepsaný zákon porušovat, tak by došlo k tomu, že byste z páté dimenze, čili ze světů harmonie - lásky vypadli a ocitli byste se v nějakém nižším, avšak disharmonickém světě, který by odpovídal frekvencím vašeho nového - jiného způsobu smýšlení, chování a jednání, než které odpovídá harmonické úrovni existence v 5.D. Takže buďte prosím vždy dobrotiví a ohleduplní ke všemu a všem ostatním. V páté a vyšších dimenzích jsou takové nejen všechny bytosti, tedy i lidé, ale i všechna zvířata, takže je velice snadné být takoví taktéž. Úzce související článek s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí" je uveden ZDE.

Opakuji, že všichni a všechno (tedy i vy) je především tvořivé vědomí (čili živé tvořivé světlo), které může být kdykoliv čímkoliv čím si jen přeje být. Pokud si tuto svou duchovní podstatu a nekonečné možnosti s tím spojené uvědomíte, tak už nebutete moci být nikdy nikým a ničím ovládáni. Proto to vezměte na vědomí, přestaňte se obávat a stvořte si přesně takový svět, jaký si jen přejete mít a nenechte se už nikdy nikým vmanipulovat do světů, ve kterých se vám nelíbí. Co jsou to světy jednoty a harmonie, jak se na ně napojit a jak si tvořit svět, jaký si jen přejete, je uvedeno v článcích a textech, které jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)


V knize Iluze (od Richarda Bacha) je uveden příběh vyprávějící o tom jak se Richard Bach v tomto světě setkal s tzv. nanebevzatým mistrem, se kterým rozpráví a který ho učí tajům podstaty a tvoření tzv. hmoty a událostí v ní probíhajících. Je tam mimo jiné uvedeno i toto:

* Představ si modré píro. (To je to, co si Richard Bach vybral zhmotnit do své reality.) Vyvolej si v duchu jeho obraz, každou linku a kraj, špičku, prasklinky do V, kde je roztržený chmýří kolem brku. Jen na chvíli, pak ho pusť. Obklop ho zlatým světlem jestli chceš. Při léčení pomáhá stát se skutečným, ale při magnetizování (vytváření představy a přitahování ji do své reality) funguje taky.
* Uzavřel jsem si pírko do zlatého žáru. mám. A je to.
* Teď otevři oči.
* Otevřel jsem je a říkám: kde je mé pírko?
* Jestli jsi ho měl zřetelně na mysli, tak se na tebe již řítí jak náklaďák.
* Náklaďák? 
* Obrazně, Richarde.
* Celé odpoledne jsem peříčko vyhlížel, ale neobjevovalo se. Byl už večer, ... když jsem ho spatřil. Obrázek a malá písmenka na krabici od mléka. Baleno pro Scottovy mlékárny farmou modré pírko ... .
* Vzhlédl a pokrčil rameny. Měl jsem dojem, že jsi chtěl opravdové pírko.
* Pro začátečníka stačí jakýkoliv nemyslíš?
* Viděl jsi samotný pírko, nebo jsi ho držel v ruce?
* Samotný!
* Pak je to jasný. Jestliže chceš být s věcí, kterou magnetizuješ (což znamená představuješ si a přitahuješ ji do své reality) musíš se sám dostat do toho obrázku taky. Promiň, že jsem ti to neřekl.
* Podivný pocit úzkosti, fungovalo to! Vědomě jsem přitáhl první věc. Dnes pírko, prohlásil jsem, zítra celý svět.
* Opatrně Richarde, prohlásil s obavami, abys toho nelitoval.

Všem vřele doporučuji přečíst si specielně tuto a třeba i nějaké jiné jeho knihy.


Berte na vědomí, že nemá smysl PROTI něčemu bojovat. Vždy je třeba jen usilovat PRO něco! Jen tak totiž posilujeme to, co si přejeme. Málokdo z lidí ví, že emoce vytvářejí gravitační silová pole, která k sobě přitahují a zhmotňují věci a události mající stejnorodé frekvence, čili to, na co upínáme svou pozornost a co svými emocemi, které vytváří gravitační silová pole, podporujeme. Mocipáni tohoto světa toto velice dobře vědí a proto nás pomocí zpráv, filmů a médií "krmí" samým násilám a negativními zprávami a událostmi. Tím se snaží v nás vyvolávat negativné emoce, které jsou nejen destruktivní, ale i podporují to, proti čemu bychom rádi nějak, či něčím "bojovali" a likvidovali to. Úzce související článek s názvem: "Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď" je uveden výše - ZDE.

Jak tvořit pomocí zhmotňování mentálních představ je uvedeno zde:

Odmyslite si svoje hutné, ťažké telo. Predstavte si, že máte také isté, len je jemné ako modrastý obláčik. A všetky častice, ktoré sa okolo Vás pohybujú sú súčasťou Vášho tela. Potom sa zahľaďte pred seba do priestoru  /najlepšie niekde na lúke.../.  Pohýbte rukou, doprava ....doľava /ako keď ste ponorení do vody/ a precíťte, predstavte si to vlnenie. Je to vlniaca sa energia, ktorá je i vo Vás, všade okolo Vás a Vy touto energiou hýbete....ste jej pohybujúcou sa súčasťou. Potom si predstavte, že touto energiou tvoríte. Zavrite oči a srdcom napojení na každú jednu krištalickú čiastočku z nich vedomou myšlienkou poskladajte dom, strom, rieku...jednoducho to, čo chcete. Ako keď na seba ukladáte kocky, alebo guličky. Chápete ?  Vedome si vizualizáciou vytvárate to, po čom túžite.

Zatvorte dvierka ľavej časti mozgu. Buďte intuitívne prepojení so srdcom a ono Vám všetko potrebné ukáže. Vašou odvekou bezbrehou tvorivosťou......To je absolútne pravo-hemisférové tvorenie Vášho nového sveta hojnosti. Lukratívnou zmluvou s bezpodmienečnou láskou, radosťou, bezprostrednosťou, detskou hravosťou a súčasne fantáziou.

Celý článek od wéwy s názvem: "Rekonektivita - väzba času a priestoru cez bránu ľudského, ako i kozmického priestoročasu" je uveden ZDE.

Podrobnosti o tom, co je to tzv. hmota jsou uvedeny v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uvedený ZDEa v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je uvedený ZDE a v článku s názvem Živé představy, který je uveden ZDE.


* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní reality přitáhnout to co si přejete se dozvíte z příběhu s názvem: Kolíček na prádlo, který je uveden ZDE.


Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ (čili jedno nekonečné nyní). Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.

* Bashar - Jak může fyzická a vyšší mysl spolupracovat Uvedeno ZDE.

* Bashar - Nový ekonomický systém Uvedeno ZDE.

* Bashar - Uskutečněte své sny Uvedeno ZDE.

* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo Uvedeno ZDE.

* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí je uvedeno ZDE.

* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. je uvedeno ZDE.

* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.

Další úzce související články a texty, jako je např. článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 s názvem: "Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou" a další dva její vynikající články ze dne 18.08.2012 (čas12:55 a 18:38) a mnohé další texty související s výše uvedeným tématem, si v žádném případě nenechte ujít. Naleznete je ZDE.

Další úzce související článek s názvem: "Z knihy PŘIJÍMÁNÍ BOHA - D.N.Walsh" je uveden ZDE.


Pokud chcete harmonizovat nejen sebe, ale i ostatní a planetu, můžete použít např. tohle:

Já jsem harmonizující světlo (centrálního slunce) já jsem láska (bezpodmínečná), já jsem extatická blaženost (vyvolávající pocity radosti, krásy a povznešení), která se promítá do všeho a všech, na co jen pomyslím, co dělám a všude tam, kde jsem. Též si můžete představovat, že za sebou zanecháváte světelnou cestičku tohoto regenerujícího, ozdravujícího, omlazujícího, harmonizujícího, láskyplného světla, která se šíří a vsakuje do všeho a všech.

Vše, co uznáte za svou osobní pravdu, se stává vaší skutečností, neboť jsme především vědomí, čili energie (po kliknutí nutno chvíli počkat), ve které se na základě našeho osobního přesvědčení ukládají všechny námi stvořené programy. Takže pokud to uznáte za svou osobní pravdu, tak už není třeba si to opakovat, neboť je to uloženo jako program do vaší energetické podstaty. Proto není třeba říkat to, co je v závorkách. Stačí jen uznat za svou pravdu, že to nyní tak už skutečně je.

Velice inspirativní video s CZ titulky s názvem: "Abraham-Hicks uvnitř Tajemství" je uvedeno ZDE.


Video v angličtině s názvem: "Bashar on Black Holes, Nature of Matter, Feeling of Going Through Portal" je uvedeno ZDE.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak se ochránit před veškerou negativitou.

Představte si centrální Slunce a z něj pramenící světelný paprsek který vstupuje do vaší korunní čakry, který přes další vaše nižší a nižší čakry prochází dolu až do vaší první čakry a odtud do jádra Země. K tomu si představte, že z vašeho duchovního srdce, čili z vašeho osobního nulového bodu, se kolem vás vytváří sále větší a větší zářivá světelná bublina, která k vám nejenže nepropouští žádnou negativitu, ale funguje i jako zrcadlo, které vysílá harmonizující světlo do všeho odkud k vám nějaká negativita přišla, nebo k vám byla vyslána.

Takováto světelná koule do vaší aury nepropouští žádnou negativitu ani útoky, ale naopak je zesílené odráží nazpět a to nejen na ty kteří to na vás vysílají, ale i na všechny bytosti, klony a i na originály z nich jsou klony stvořeny, čili naprosto na všechny kteří mají co společného s negativitou směrovanou na vás. Toto světlo temné bytostí nejen bolí, ale přímo je ničí, takže pokud by si na vás někdo něco dovolil, tak uvidíte, že vás velice brzy nechají na pokoj.

Uvědomte si ale, že čím více se člověk bojí, tím více na něj negativní bytosti mohou a naopak, čím méně se bojí, tím méně na něj mohou. Takže setrvávejte pokud možno neustále v klidu, radosti a pohodě, požádej své vyšší já o všestrannou ochranu, věřte tomu, že tomu tak je a nebude se vám moci nic špatného stát.

Kdybyste potřebovali někdy přeci jen  pomoct, ať už ve vašem bdělém stavu, nebo třeba ve spánku, tak stačí jen mentálně někoho požádat o pomoc. Můžete požádat třeba archanděla Michaela, andílky, své vyšší - boží Já, či kohokoliv kdo je vám nějak blízký a oni vám mile rádi přijdou na pomoc a to rychlostí myšlenky.

Bez požádání to ale neudělají, neboť respektují vaši svobodou vůli, čili i to, že si třeba přejeto něco negativního prožít, abyste si z prožitku mohli vzít nějakou tu zkušenost. Proto je požádání o pomoc nutné!

Úzce související články:
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí a tužbami tvoříme a přitahujeme situace a události* Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Video s názvem: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.

* Svět v nás a kolem nás. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak odstranit utrpení a stát se konstantně šťastnými. Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit (velice zajímavé, inspirující a oči otevírající videa a texty) Uvedeno ZDE.
* Jak od základu přetvořit tento svět a vytvořit tu konečně Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Uvedeno ZDE.


Další úzce související videa:
* Vědomí řídí Vesmír - CZ titulky". Uvedeno ZDE. To samé, jen pod jiným názvem: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! je uvedeno ZDE.
* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.
* Co MY jen víme / What WE just know". Uvedeno ZDE.
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* My, Lidé - Abraham, Bashar, Kryon (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Bashar - Společnost a podmiňování. (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Bashar - Hudba, Eidolonické pole, Fí a Holografický zvuk. Uvedeno ZDE.
* Teal Scott - Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom (Prečo sa život nezdá fér) Uvedeno ZDE.
* Čas neexistuje, všetko prebieha naraz. Rešpektovaný fyzik. Time doesn't exist. (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

* Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného sveta - CZ titulky (v anglickém originálu se to jmenuje:  Process Probuzení Kundalini) Uvedeno ZDE.

Video s názvem: po roku 2012 / Beyond 2012: A Vision of the Golden Crystal Age of Aquarius


.

Zobrazení: 18065

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Pro mnohem lepší pochopení toho jak a z čeho je tvořena veškerá tzv. hmota bude prospěšné, když si přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (CZ titulky) http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=Cp0uZVo2Z9Y&feature=related
V anglickém originálu se to samé video jmenuje Process Probuzení Kundalini
http://www.youtube.com/watch?v=wXg10MsVRX0&feature=related

Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=related

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Fibonacci's Fractals http://www.youtube.com/watch?v=bE2EiI-UfsE&feature=related

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem: PROBUĎTE SE POMOCÍ... .

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!

Další podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE.


* Pokud to myslíte se zhmotňováním vašich přání opravdu vážně, tak si velice POZORNĚ poslechněte video s názvem: Abraham-Hicks in The Secret. http://www.youtube.com/watch?v=1-VqfSmviho#t=809
* Jak si do své osobní reality přitáhnout to co si přejete se dozvíte z příběhu s názvem: Kolíček na prádlo. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-si-do-sve-osobni-r...
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/z-ceho-a-jakym-zpusobe...
.

Další články úzce související s probíhající transformací jsou uvedeny zde:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.", je uveden ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu. Uvedeno ZDE.
*
Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí, Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
* Kryon - Rekalibrace Gaii Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Článek je uveden ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012 Uvedeno ZDE.

Jak to ve světech jednoty a harmonie může vypadat naleznete v článku s názvem: "Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni", který je uveden ZDE. Inspiraci zde máte, takže si můžete stvořit svůj vlastní svět dle svého přání. Proto s chutí do toho :-) a přinejmenším půlku :-) máte hotovo. :-)

tvoje ego nikdy nezmizne vzdy tu bude stebou az do smrti tela

Zde je ten text i napsaný: Nový Sen - přepis videa
http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/p-epis-videa-nov-sen

Ego má být v ústraní a má se starat pouze a jen o blaho těla, čili o vše co dělá tělu dobře, radost a potěšení. Čili ego má řídit jen světské radovánky a nemá kecat do ničeho jiného. Problém nastal v době kdy jsme se odtrhli od moudrého, lásky plného a všemocného zdroje, čili v době kdy jsme přestali být vedeni svým vyšším, světelným já, které ví vždy naprosto přesně co kdy kde a jak udělat, aby to bylo nejen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, ale aby to vedlo k nejrychlejšímu a nejoptimálnějšímu vyřešení toho co potřebuje udělat, obstarat či vyřešit.

Tím, že jsme se odtrhli od své moudré, lásky plné a všemocné duchovní podstaty, tak funkci vyššího já přebralo ego a protože nezná nejoptimálnější a nejrychlejší řešení, protože není v bezčasové úrovni existence, (ve které probíhá vše současně), proto dělá nejen chyby a má strach, ale snaží se i člověka všemožnými příkazy zákazy a nařízeními řídit a tím i omezovat, aby člověk náhodou neudělal něco špatně.

Jakmile si bytost obnoví spojení se svým vyšším já (k čemuž již brzy dojde), tak ego půjde opět do ústranní a začne se zase starat jen o co má, čili jen o blaho těla, to znamená, o vše co dělá tělu dobře, radost a potěšení, jako jsou např. piškvorky. Nebo jste měli na mysli něco jiného? :-)

Každému dělá radost něco jiného. Někomu např. sex, :-) proto jsem tam uvedl tohle: "Nebo jste měli na mysli něco jiného? :-)", někomu piškvorky a někdo jiný zas nerad holky a miluje raději vdolky. :-)

Ne, teda pokud si to nebude někdo přát a nevymyslí si to, tedy vlastně je - ty dvě pohlaví. :-)

V páté dimenzi jsou pořád ještě muži a ženy a jelikož jsou všichni dobrotiví a vybírají si vzhled jaký se jim jen líbí, tak je z čeho vybírat. :-)

Takže neboj, na každého se dostane a kdyby momentálně náhodou ne, tak se rozdvojíš a to do takových dvou bytostí a s takovým pohlavím a sexuální orientací, které jsou ti jen libo. :-)

PS: 5. D jsou úrovně existencí s nekonečnými možnostmi, takže nemějte obavy, že by jste nemohli mít cokoliv co si jen přejete.

Žížala má dvě pohlaví? A souloží sama se sebou? Pokud ano, a chceš to vyzkoušet taky, :-) tak tam budeš moci i tohle. :-) Nedělám si srandu, někteří uchoni mají skutečně v jednom těle oboje pohlaví a zřejmě mohou sexovat sami se sebou. Jak? Na to se mne neptej, já to ještě nezkoušel. :-)

Ahoj, také mě napadla otázka sexu a rozmnožování vůbec. Nejvíce by mě zajímalo, jestli se v 5. dimenzi budou také rodit děti, nebo jiné formy života. A také mi nedá spát myšlenka těhotných žen v této 3 dimenzi? Zda-li své dítě v 5D donosí a dají tak vzniknout čemu...????Nebo co se s tím plodem stane??? Budu moc ráda, když mi pomůžete zodpověď tyto otázky, díky

Děkuju za odpověď, ale zdá se mi, že jsi mi odpověděl úplně na něco jiného, než se ptám...Žádné obavy nemám. Pouze myšlenka toho, že těhotné ženy v 3D, postoupí do 5D, jestli tam tedy vůbec postoupí...je pro mě nevysvětlitelná.Když se podívám do svého já a položím si tuto otázku, nepřichází jasná odpověď, spíš více možností, jako je: nový druh, či že ony ženy, nemohou postoupit dříve než se jim to narodí a nebo, že se prostě vytratí (myšleno ten plod).A také to, že myšlenka na své dítě bude natolik silná, že právě to je udrží tzv. o krok zpět.Omlouvám se, jsem z toho zmatená a tak se ptám :D

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády) uživatele Uno Universus
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády)

       Swaruu (9) : Ve všech mých zprávách je konzistence a tato konzistence je touhou zmocnit vás. Abychom se vrátili a viděli svou vlastní vnitřní sílu, tvořivou sílu. Abych vám připomněl, že jste to vy, kdo vytvořil veškerou vaši realitu a že…Zobrazit další
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗☝🏻 Střety v Kosovu: Srbové versus okupanti z NATO a albánští teroristé uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V momente, kdy penize rozdeluji ve valce lidi na zive a mrtve, na ty, kdo s valky profituji a kdo se hruzou trepe, by mely byt penize zruseny naveky. uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Bozi ustava Univerzalniho zakona zahrnuje zruseni narodniho statu a vsech jeho forem spravy, nabozenstvi, pasu a uživatele Uno Universus
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
25.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby