MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí.

Pomozte planetě a ostatním bytostem (to znamená těm, které mají duchovní srdce, čili duši) v transformaci nazpět do jednoty, čili do páté a vyšších dimenzí. Jak na to, je vysvětleno níže. Všechny bytosti, které se inkarnovaly sem do tohoto času a prostoru se sem narodili z toho důvodu, že si již přejí navrátit se nazpět do jednoty a harmonie. Mnozí si ale na své vědomé úrovni tuto skutečnost  zatím neuvědomují.


Představte si, že jste uvnitř sloupu harmonizujícího světla, které propojuje všech 13 úrovní vědomí a jeho existencí (a s nimi korespondujících čaker), od centrálního slunce celého našeho vesmíru, až do jádra Země. Tento sloup světla spojuje všechny úrovně vašeho multidimenzionální já do jednoty, čili do jednoho tady a teď - nyní.
Pak si představte, že tento sloup světla (propojující do jednoty všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru) ukotvujete do svého osobního duchovního srdce, čili do svého světelného osmistěnu (fungujícího jako váš osobní nulový bod), přes který se propojujete se všemi ostatními pracovníky světla a společně (jako jedno vědomí) vyzařuje a harmonizuje naprosto vše, na co jen pomyslíte, co děláte, všude tam, kde jste a na co toto harmonizující světlo nasměrujete.


Potom se ve své představě přesuňte do jádra Země obsahujícího její vědomí (což je i vaše osobní vědomí - čakra 9té úrovně vaší multidimenzionální existence), ale tak, že nebudete planetu Zemi zmenšovat, ale naopak sebe mnohonásobně zvětšíte. Tam se pohodlně usaďte, splyňte s jejím vědomím a požádejte Metatrona (velmistra všech 13ti úrovní vědomí tohoto vesmíru), aby skrze vás vyzařoval duchovní harmonizující, čili láskyplné světlo, které vyzařuje z vašeho duchovního srdce (v tomto případě z jádra země) a šíří se všemi směry ven do prostoru a to až nad planetu Zemi a odtud do všech 13 úrovní vědomí a jejich existencí. Tím pomůžete nejen planetě Zemi, ale i všemu a všem ostatním, aby celá transformace (která vyvrcholí transmutací do světelného projevu existence) proběhla co možná nejhladčeji.


PS: Kolem sloupu světla se ovíjí dva "hadi ", jeden je projekční energie Jang a druhý je gravitační energie Jin, pomocí kterých jsou tvořeny časoprostoroví (z opačného úhlu pohledu prostoro časové) hologramy ve tvaru koule, na kterých se zobrazuje buď prostor a v něm plynoucí čas, nebo, (z opačného úhlu pohledu) se na nich zobrazuje čas a v něm se měnící prostor v závislosti na plynoucím času. Mnohem více podrobností je v článku s názvem: "Živé Představy", který je uveden ZDE.
Aktivace 12ti čaker, obnovující 12 vláken DNA, s 13tou čakrou uvnitř osobního duchovního srdce (ve kterém je Merkaba), které tvoří osobní nulový bod, který spojuje světy v projevu částic hmnoty - Jin (přání - gravitace tvořící prostor) se světy v projevu frekvencí světla, polarizovaného na Jang (vůle - projekce tvořící čas). Mnohem více podrobností je v článku s názvem: "Zákonitosti tvoření světů a jejich realit", který je uveden ZDE a pokračování ZDE.


Ta tvořivá meditace, jejíž postup je uveden v textu hlavního, shora uvedeného článku, není běžná pasivní meditace, ale aktivní tvořivá meditace, pomocí které se člověk stává tím spojujícím mostem, o kterém se v textu s názvem: "Kryon - Vlna Božské magie skutečnosti" Kryon zmiňuje.

Je tomu tak z toho důvodu, že když přes sebe (přes své čakry) propojíte jádro - čakru Země s jádry - čakrami vyšších a vyšších úrovní vědomí a jejich existencí a to od jádra Země (první úrovně) až do centrálního slunce tohoto vesmíru (třinácté úrovně vědomí), tak v sobě ukotvíte sloup světla, čímž se z vás stává dimenzionální brána, která spojuje světy duality se světy jednoty, neboť se spojujete se svým vesmírným DNA.

Další aktivní tvořivá meditacem s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé.", je uvedena ZDE.


Velice úzce související články:

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.

* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


Úzce související články.

* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí, Uvedeno ZDE.

* Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie (a odtud dále, ze středu našeho vesmíru), do středu naší Země. Uvedeno ZDE.

* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.

* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. Uvedeno ZDE.

* Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku. Uvedeno ZDE.

* Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:

* Cesta na svobodu se začíná už konečně dokořán otevírat, neboť to co udržuje iluzi chodu lineárního času a opakování jeho cyklů, které udržují bytosti v zajetí třetí dimenze, je již odhaleno. Uvedeno ZDE

* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak častokrát sděluji, pamatuj i nadále na své uzemnění. Uzemnění je to, co ti zaručí, že se během následujícího období budeš cítit dobře ve svém fyzickém těle. Uvědomuj si, kdy je tvá energie nestabilní, kdy kolísá, kdy kolísá tvá nálada. V těchto okamžicích se vědomě propoj se zemí a vše se stabilizuje.

Dovol sám sobě, aby se i tebe a tvé duše dotkly energie skutečnosti. Můžeš přitom provést krátké meditační cvičení. Svou mysl zaměř na své nitro. Naslouchej, co ti chce říct, jaké zprávy pro tebe má. Vnímej, co ti radí hlas tvého srdce. Zároveň otevři svou alfa a omega čakru a nechej skrze sebe proudit energii skutečnosti. Tyto čakry jsou čakrami nové doby. V hustotě duality zakrněly, aby se se vzestupem opět probouzely k životu.

Alfa čakra se nachází asi 10 centimetrů nad tvým temenem hlavy a spojuje tě s vesmírem, spojuje tě s mřížkou lásky, na kterou je napojena, pakliže je v harmonii.
Omega čakra se nachází asi 10 centimetrů pod tvým rozkrokem a propojuje tě s centrem Lady Gaia, pakliže je v harmonii. Má vliv i na tvé uzemnění.

Dovol mi nyní, abych tato tvá 2 energetická centra vyrovnal a napřímil tak paprsky energie, které z nich míří. Lépe pak budeš přijímat energii skutečnosti, která k tobě přichází a lépe si vychutnáš vlny energií, které Zemi svlažují. Mé působení můžeš v obou oblastech vnímat jako jemné mravenčení, možný je však i krátkodobý tlak nebo svědění. Vše se děje tak, jak je to pro tebe správné a dobré a k mému působení postačí tvůj čistý úmysl.

Jsi-li připraven, uvolni svou mysl i tělo a oddej se vlnám energie skutečnosti, které osvěží tvé buňky a zároveň zharmonizují tvou alfa a omega čakru.
… pauza …             
   
(tak dlouho, jak dlouho vnímáš energetické působení v oblasti temene hlavy a svých nohou).

Děkuji ti za důvěru, se kterou k nám přistupuješ. O vlně, která bude následovat po vlně Božské magie skutečnosti, tě budu opět předem informovat.
Užívej si pocit vnitřní harmonie, která se nyní rozlévá tvým tělem a já se s tebou v hluboké sounáležitosti a s vnitřní radostí loučím.

Kryon

Celý článek s názvem: "Kryon - Vlna Božské magie skutečnosti" je uveden ZDE..

Zobrazení: 10251

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Včera jsem se výjimečně obrátil na Féwu s nějakým dotazem a místo odpovědi na můj dotaz jsem se dozvěděl, že temní řádí, neboť se zoufale snaží zablokovat vzestup. Proto jsem nelenil a honem napsal tento článek. Dnes, to jest 29. 10. 2012 jsem od Féwy obdržel tento vzkaz: Dobré ráno Lumíre, jdu psát dnešní info a pak včerejší - dá se říct meditační. Čekají nás ještě dva dny vstupu temných. Sáhlo se k procesu jakoby simultánního vzestupu, kombinace všech frekvencí 3. 4. 5. . Jsme u vrcholu, kde si nechávali temní svou zálohu. Včera se přes energetickou bránu zablokoval vstup naší zálohou. Nahoře probíhá zápas energeticky i na lodích. My pracujeme tady dole. Je třeba neustále odsekávat vlákna, kterými se snaží na nás namotat. Hlavně pomocí Michaela. Na té lidské úrovni - zapálené svíčky, aromalampy, pozitivita. Tak jak oni teď střílí šípy do nás - my máme napnuté luky energií ochráncú a bojovníkú a do celého prostoru Země, jejího jádra i směrem do nadzemských vrstev posíláme šípy lásky. Objímám.

Pokračování informací od Féwy o tom, co se včera a dnes dělo, je uvedeno v článku s názvem: "Féwa 29.10.2012", který je uveden ZDE.

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.", je uveden ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí, Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Článek je uveden ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012 Uvedeno ZDE.

Ano, vím to a mnozí další to ví taktéž.

Kubí, děkuji, asi to na fb už je, ale na svou zeď jsem to sdílela odsud, děkuji ti moc a moc. Jinak stačilo se jen podívat na jméno KRYON a začalo mě brnět, ale neskutečně, celé tělo. Říkám tomu, že MRNÍM, tak se tu tomu s Maryšou smějeme a zároveň pláčeme, je to neskutečný pocit radosti a v té se udržujeme. Večer jsme si lehli a povídali si a smáli jsme se. 

Měla jsem další z vhledů do 5D, kdy jsem si tam hrála se svými energiemi a napadlo mě, že bych mohla zkusit, jaké to je být černoškou. Celá kůže mi ztmavla a vlasy jsem měla jako BONI "M", takový ten balón vlasů kudrnatých, určitě víte :DDD. A tak jsem se smála, že jsem rozesmála i Maryšu, tak jsem mu to vyprávěla, jak jsem si  s tím hrála a tancovala černošský tanec :DDD

vím, že v PĚTCE budeme vědět téměř vše, ale ze začátku si s tím vším budeme hrát, a na to se moc a moc těším, děkuji, že jsem tu mohla být s vámi a že jsem se mohla učit děkuji 

Tím mostem je míněn přechod z dualitních projevů existencí (které jsou až po nejvyšší čtvrtou dimenzi) nazpět do jednoty, která začíná od nejnižší páté dimenze. Světy jednoty jsou taktéž hmotné projevy existencí, ovšem ty již nejsou založeny na bázi pevných látek, obsahující světelnou krystalickou mřížku která je u tzv. neživých projevů existencí, nebo obsahující světelné vlákna DNA, které jsou u tzv. živých projevů existencí. Hmotné projevy existencí jednoty (čili ve vyšším stádiu projevu hmotné existence) jsou na bázi světla, které dle osobního přání či zadaného programu krystalizuje do požadovaného projevu existence.

Z toho důvodu je v těchto světelných světech, (které jsou ve své podstatě v projevu tekutého světla) zcela snadné se odhmotňovat, teleportovat se někam jinam a tam se opět zhmotnit a to nejen do původního projevu existence, ale do mnoha libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí současně. Toto je pravá svoboda, která je k dispozici naprosto všem.

Tak co na které straně mostu (překlenujícího světy duality se světy jednoty) se chcete nacházet? Já osobně jsem si už vybral. :-) Článek s názvem: Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu", související s související s výše uvedeným článkem s názvem: "Kryon - „Most mečů“" je uveden ZDE.

Vůbec to není divné, neboť tato planeta je v karanténě. Zrovna tak jako lidé dávají do kararantény ty, kteří mají nějakou nakažlivou nemoc, tak zrovna tak jsou do karantény dávány disharmonické světy, aby se jejich disharmonie nešířila do kolektivního vědomí harmonických světů. Navíc, mezi dualitními, čili disharmonickými světy a harmonickými světy jednoty, je taková nepropustná membrána, která drží světy v oddělenosti, z důvodu aby se disharmonie nešířila do celého vesmíru a nemohla ho zamořit. Proto se ze světů jednoty dá do dualitních světů buď jen inkarnovat, nebo do nich vstupovat jen energeticky. Co je na tomhle divného?

Petshop, A nebo jinak receno kazdy si tvori pravdu podle predstav. A kolik predstav tolik prozivanych bytí. :-)

Proc MEL Lumir tohle napsat ?
Co kdyz to pise ( podle sveho zpusobu ) ale nevidis to?

Paralelních Zemí je tolik, kolik je mentálních představ a to i těch, které si zdejší lidstvo prozatím nedovede ani představit. Zrovna tak má vesmír své paralelní existence, které dohromady vytváří celý multivesmír. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit", který je uveden ZDE.

já chci také tuto meditačku :DDD

aha, už chápu, díky Martine 

Ta tvořivá meditace, jejíž postup je uveden v textu hlavního, shora uvedeného článku, není běžná pasivní meditace, ale aktivní tvořivá meditace, pomocí které se člověk stává tím spojujícím mostem, o kterém se v textu s názvem: "Kryon - Vlna Božské magie skutečnosti" zmiňuje Kryon.

Je tomu tak z toho důvodu, že když přes sebe (přes své čakry) propojíte jádro - čakru Země s jádry - čakrami vyšších a vyšších úrovní vědomí a jejich existencí a to od jádra Země (první úrovně) až do centrálního slunce tohoto vesmíru (třinácté úrovně vědomí), tak v sobě ukotvíte sloup světla, čímž se z vás stává dimenzionální brána, která spojuje světy duality se světy jednoty, neboť se spojujete se svým vesmírným DNA.

Další aktivní tvořivá meditacem s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé.", je uvedena ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Další šokující skutečnosti lezou na povrch. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. To znamená, že veškerou moc v zemi by uchopila TOP09. To chcete? Všechno je nachystáno a…"
před 22 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Další šokující skutečnosti lezou na povrch.

* Blbci největší Václav Havel a Nový světový řád Dokumentární video (určeno pro dospělé, 18+) Uvedeno ZDE. (Nedomnívejte se, že v jiných státech to chodilo a v…Zobrazit další
před 26 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu VÁCLAV HAVEL - JE TO MOŽNÉ ? TO JSME NEVĚDĚLI ? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Blbci největší Václav Havel a Nový světový řád Dokument.video ZDE. (Nemyslete si, že v USA a jiných státech to chodilo a chodí jinak!) * Úzce související…"
před 10 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

Jsme jednotní neboli Jednota sama

Těžko se vybírá téma, konkrétní téma, protože jak název příspěvku napovídá, všichni jsme v jednotě součástí jednoho celku a tudíž neexistuje snad téma samo o sobě, když vlastně vše souvisí se vším. Nelze tedy ani za nadpisem udělat pouze tečku,…Zobrazit další
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Oznámení vlastizrádcům a uzurpátorům Česko-Slovenska, snažícím se zničit naši vlast uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Teď něco pro zasmání: Zeman měl z pekla štěstí, že aktivistka, která ho "napadla" byla celkem hubeňour a ne takovýto! kolos! :-)"
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prohlášení Václava Klause k výsledkům 1. kola prezidentské volby uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. To znamená, že veškerou moc v zemi by uchopila TOP09. Všechno je nachystáno a připraveno: V…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prohlášení Václava Klause k výsledkům 1. kola prezidentské volby uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SKVĚLÉ, souhlasím, přitom mlada holka, klobouk dolu. Tento článek jsem vůbec nechtěla psát, ale docela mě už prudí ty blbý statusy na fejsbuku, ve kterých dotyčný žádá, abych si…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prohlášení Václava Klause k výsledkům 1. kola prezidentské volby uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Oznámení všem propagandou zmagořeným pražákům (pošli to dál) Pokud si zvolíte Drahoše svým prezidentem, tak se především z vašeho snobského města…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Prohlášení Václava Klause k výsledkům 1. kola prezidentské volby

Chtěl bych ocenit všechny voliče, kteří se nenechali zastrašit militantní protizemanovskou propagandou a dali svůj hlas dnešnímu prezidentovi. Tím prokázali, že jim jde o naši zemi, ne o poklonkování cizím zájmům a ne o vyvolávání chaosu a…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 1. – 2. TÝŽDEŇ 2018

Šťastím a láskou už svieti Zem.Orst stane sa teraz nové šťastie.Príde svet nový…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 21.1.2018 Info

Krásny deň, priatelia :). Najčerstvejší info - obrázok nazdieľam, akonáhle sa bude dať. Tak aspoň krátka informácia - čo info-kód prináša. Sme v záplave harmonizujúcej vlny, ktorá Zem horizontálne pritekajúcim vlnením doslova objíma.Okrem…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. To znamená, že veškerou moc v zemi by uchopila TOP09. To chcete? Všechno je nachystáno a…"
včera
gemini222 je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud nechcete zničit naši vlast i sami sebe, nevolte globalistu Drahoše, financovaného globalistkami je např. zloduch Soros, který vyprovokoval pustošivou občanskou válku nejen na Ukrajině uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Prozatím nezbývá než smeknout před Ruskem – jak se přiblížilo finále velikého plánu (snahy o globalizaci, čili snahy o zotročení lidí celé planety), Rusko je jediným…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud nechcete zničit naši vlast i sami sebe, nevolte globalistu Drahoše, financovaného globalistkami je např. zloduch Soros, který vyprovokoval pustošivou občanskou válku nejen na Ukrajině uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč je Jiří Drahoš jen představitelem jedné zájmové skupiny, rozebereme podrobněji na několika příkladech. 1. Financování prezidentské kampaně Drahoše – dary ze…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud nechcete zničit naši vlast i sami sebe, nevolte globalistu Drahoše, financovaného globalistkami je např. zloduch Soros, který vyprovokoval pustošivou občanskou válku nejen na Ukrajině uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. To znamená, že veškerou moc v zemi by uchopila TOP09. Všechno je nachystáno a připraveno: V…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud nechcete zničit naši vlast i sami sebe, nevolte globalistu Drahoše, financovaného globalistkami je např. zloduch Soros, který vyprovokoval pustošivou občanskou válku nejen na Ukrajině uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SKVĚLÉ, souhlasím, přitom mlada holka, klobouk dolu. Tento článek jsem vůbec nechtěla psát, ale docela mě už prudí ty blbý statusy na fejsbuku, ve kterých dotyčný žádá, abych si…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud nechcete zničit naši vlast i sami sebe, nevolte globalistu Drahoše, financovaného globalistkami je např. zloduch Soros, který vyprovokoval pustošivou občanskou válku nejen na Ukrajině uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Nechcete-li zničit sami sebe, ve vlastním zájmu si poslechněte toto: * Lidé lidem, výzva k volbě prezidenta. Video ZDE. Nechcete-li volit vlastizrádce, nevolte globalistu Drahoše! Objasnění proč…"
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
sobota

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby