MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se stát emocionálně nezúčastněným divákem disharmonických situací a nenechat se do nich už vtáhnout a jak pomoci eliminovat bezduché negativní entity, které hororové scénáře vytvářejí

Když si uvědomíte, že jste především nedílná sou-část tvořivého kosmického Vše-Vědomí, čili že jste "jiskra" tvořivé moudré, láskyplné a všemocné Kosmické energie (nazývané kupř. Bůh), tak Vám dojde, že v sobě máte schopnost nejen přetvářet a dokonce i tvořit svět/světy dle svých představ, ale že můžete kupříkladu i chytat a eliminovat bezduché entity, jako jsou např. disharmoničtí parazitičtí archoni (což jsou negativní, mentálními pochody stvořené energetické "larvy") a rozpouštět je v základní Kosmickou energetickou substanci, ze které jsou tvořeny jednotlivé světy a jejich reality. Jelikož jsou frekvence jádra Země stále vyšší a vyšší, proto lze výše zmíněné provádět stále snadněji a snadněji, takže lze z tohoto světa velice rychle odstranit vše co způsobuje všemožné disharmonie a s ní spojené utrpení. Úzce související článek: Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.


Takže pokud se chcete zúčastnit očisty tohoto světa od zlých "duchů", tak si představujte, že ze svého duchovního srdce, čili ze svého osobního nulového bodu (ve kterém mají všechny bytosti svůj tvořivý troj-plamen) neustále vyzařujete harmonizující světlo, kterým od hlavy až k patě zabalíte nejen celé negativní bytosti a/nebo bezduché entity či klony, ale i celou jejich auru, čili celé jejich energetické pole. Toto harmonizující světlo lze vysílat např. ve formě paprsku kupř. i z vašeho třetího oka, ale vždy je třeba, abyste ho svou představou propojili se svým duchovním srdcem, nebo-li s vaší duchovní - “Boží“ podstatou, neboť ta není řízena egem, takže nedělá nikdy žádné chyby. Úzce související článek: Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


Pokud se jedná o disharmonickou bytost s duší, např. o nějakého útočníka, zkorumpovaného státníka či jen nějakého nemocného člověka, tak si představte, že celou bytost a její auru prozařuje světlo pramenící z vašeho duchovního srdce, které je zhruba 5cm nad vaším srdcem, avšak na středu páteře. Též si představte, že toto duchovní nepolarizované světlo zabaluje a uzavírá bezduchou entitu (bezduchý přílepek, který s bytostí manipuluje, ovládá ji, nebo v ní např. způsobuje nějakou nemoc) do světelné nepronikavé "klece", vytahuje ji z bytosti ven a putuje s ní do vesmírného centrálního slunce, čili do nejvyšší úrovně vně projeveného kosmického vědomí. Tam je každá bezduchá entita rozpuštěna v základní světelnou energetickou NEPOLARIZOVANOU substanci (stavební "materiál"), ze které jsou tvořeny jednotlivé světy a jejich reality. Úzce související článek: * Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.


Tento svět, který je částečně pořád ještě ovládaný negativními bytostmi a bezduchými entitami, je vlastně iluze (zrovna tak, jako každý jiný vně projevený svět), ve které jsou skutečné jen zážitky z toho, co prožíváme. Naprosto všechny světy a jejich reality jsou ve své podstatě něco jako pouhý promítaný film (v tomto světě občas hororový), na který se jednotlivci přišli podívat. To znamená, že toto kino, v němž kolektivní vědomí zúčastněných, svými mentálními pochody vytváří a promítá navenek zdejší film, můžete kdykoliv opustit, např. pouhou změnou fokusu své pozornosti, čili bez potřeby umírání se můžeme jednoduše přeladit a fokusem pozornosti promítnout do jiného světa – kina. Nebo se na tento film - svět můžete začít dívat POPUZE jako emocionálně nezúčastněný divák a ne jako herec, který tento zdejší film svými emocemi spoluvytváří a udržuje v existenci. Emoce totiž vytváří projekční a gravitační silová pole, pomocí nichž jsou vytvářeny zdánlivě hmotné, vně projevené světy a jejich reality. Uvědomte si, že stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou. Úzce související článek: Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Vezměte na vědomí i to, že čemu u-věříte, včetně toho čeho se bojíte, že se stane, to se stává vaší vnitřní osobní pravdou a následně i vně projevenou realitou, neboť osobní přesvědčení o tom či onom funguje jako specifický počítačový program, který každému do vnější reality přehrává - nadělí to, co si do programu svého osobního vědomí (počítače) svým osobním přesvědčením (vírou v to či ono) zadal. Samozřejmě, že ve své osobní realitě (a následně i v kolektivní realitě) lze
změnou osobního přesvědčení naprosto vše kdykoliv jakkoliv přeprogramovat. Ne nadarmo se říká, kupř. že víra tvá tě uzdraví. Placebo efekt funguje na tom samém principu. Úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.


Též si uvědomte, že s čím se svými emocemi neztotožníte, to bude kolem vás vždy jen proplouvat, aniž  by vás to mohlo nějak ovlivnit či vám to dokonce nějak ublížit, neboť kde není emoce (vytvářející projekční a gravitační silová pole), tam není spojující energetický článek, takže tam ani žádný čert nebere, :-) neboť nemá, jak by se s vámi mohl spojit, či se na vás dokonce nalepit. Na druhou stranu ale, s čím se svými emocemi ztotožníte, to k sobě nejen přitahujete, ale to, z důvodu vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí, následně i prožíváte! Úzce související článek: Přitažlivost stejnorodých frekvencí. Uvedeno ZDE.


Tohle je co se domníváme že jsme ......... a tohle je co ve skutečnosti doopravdy jsme.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. (To co vyzařuje ze středu černé/bílé díry centrálního slunce vesmíru jsou nepolarizované paprsky světla (obsahující v sobě 12 úrovní vesmírného vědomí), které společně vytváří 12 vláken DNA, tvořících náš multidimenzionální projev existence.)


Čtvrtá dimenze, čili astrální světy, jsou světy emocionálních dramat, které (z důvodu vzájemné přitažlivosti stejnorodých emocí, tzn. frekvencí) podléhají opakujícím se cyklům "nucených" re-inkarnací, které pro každou bytost trvají tak dlouho, dokud se bytost svými vlastními emocemi nechává zatahovat do emocí vytvářených jinými bytostmi. Ta nejzávažnější a nejagresivnější dramata jsou samozřejmě v nejspodnějším astrálu, čili ve světech s nejnižšími frekvencemi.

Chcete-li se dostat nad světy emocionálních dramat, tzn. do 5. či ještě vyšší dimenze, kde se již neumírá, neboť v těchto světech jsou bytosti v projevu živého tvořivého světla (které ve vyšší 5.D krystalizuje do projevu tekutých světelných krystalů), tak na to je třeba se stát emocionálně stabilní bytostí, která se nenechá nikým a ničím vyvést z míry, ani z Lumíra. :-)

U veselé, pohodové a emocionálně vyrovnané bytosti, čili u bytosti, která je ve vnitřním klidu a pohodě sama se sebou a se všemi a vším ostatním (což zvyšuje osobní frekvence), pak samovolně dochází k trans-mutaci jejího hmotného těla z báze uhlíku 666 na tělo na bázi uhlíku 7, což je tělo na bázi křemíku, nebo-li zkrystalizovaného světla a proto takováto bytost již neumírá, jelikož mrtvé světlo :-) neexistuje.

Naprosto všem doporučuji shlédnout video "uhlík 666 končí" které najdete v článku: Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE. Povinná "četba" to ale není, klidně si můžete zůstat třeba v projevu 1.D, :-) např. jako nějaký ne-rost, pokud vás to baví. Jak se do 1.D dostat? No přeci přes vaší první čakru, (vedoucí do první dimenze), neboť jednotlivé čakry s dimenzemi korespondují.

Pokud ale chcete např. do 5.D, tak se začněte ztotožňovat s rezonancemi - frekvencemi čakry páté. Související článek: Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.

Další úzce související článek: Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout naprosto každý. Uvedeno ZDE.


* Pracující se světlem a ztracené umění přeměňovat strach v lásku. (Budete-li/budeme-li zavírat oči před zlem, tak zlo samo od sebe nezmizí, ale naopak ještě více zesílí.) Strojový pčeklad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Light Workers and The Lost Art of Transmuting Fear into Love - Here.


* Buďte prostředníkem (vodičem & zářičem) energie, Arcturiánská rada z 9D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Being Conduits for Energy, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.


* Saint Germain: Jste součástí týmu transformace ve ztělesnění? Strojový překlad ZDE. Saint Germain: Are You a Member of the Team of Transformation in Embodiment - Here.


.

Zobrazení: 1055

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Doporučuji naprosto všem přečíst si alespoň toto:
* Je tato existující realita počítačový program? Strojový překlad ZDE.To samé v angličtině je na videu: Is This Earthly Existence a Computer Program? - Here.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Vy jste skuteční, avšak iluze (existence hmoty) skutečná není. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Saul, You are Real, the Illusion is Not - Here.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Vibrační překrývání jednotlivých Zemí v projevu různých dimenzích. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Dimensional Overlays of Each Earth Vibrating NOW - Here.
KOLAPS SYSTÉMU
* Naléhavá zpráva od Alexandry Meadors. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Urgent Message from Alexandra Meadors - Here. Ve zprávě je uvedeno, že 8.12.2016 se zhroutil poslední podpůrný pilíř udržující v existenci zdejší 3./4.D matrix, který byl ovládaný negativními bytostmi a bezduchými anorganickými entitami. To znamená nejen to, že z tohoto světa začnou odcházet ti, kteří nechtějí přejít do 5.D současně s touto planetou zatím, ale i to, že čemu začnete věřit, čili jaký jiný - NOVÝ osobní program si v sobě vytvoříte, to si ve své realitě začnete vytvářet. Proto je třeba se zaměřit především na to, co si přejete a stát se pouhými nestrannými, tzn. emocionálně nezúčastněnými pozorovateli toho, co si nepřejete.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Důležité: Vnímání reality ∞ Arkturiánská rada 9. dimenze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Perception of Reality ∞The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
Pokud se chcete oprostit a osvobodit od chapadel 3./4.D matrixu a pomoci planetě a jejím obyvatelům dostat se co nejrychleji do 5. a vyšších dimenzí, přečtěte si ve vlastním zájmu článek:
* Zproštění se operačního 3./4. dimenzionálního systému - Arcturiáni, prostřednictvím Sue Lie. Strojový překlad ZDE.  To samé v angličtině je na videu: The Arcturians, Releasing your Third and Fourth Dimensional Operating System - Here.
Je tolik světů, kolik je mentálních představ, čili je jich nekonečné množství. Který z nich si kdo vyberete je již jen a jen na každém z Vás.
Více v článku: Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Světelná rada - koncil ~ Zpráva z Teotihuacan. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Councils of Light|Message from Teotihuacan - Here.
* Saint Germain, Jste součástí týmu transformace ve ztělesnění? Strojový překlad ZDE. Saint Germain, Are You a Member of the Team of Transformation in Embodiment - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Velice důležité: Získejte zpět svou moc (sílu/energii, aby s vámi nemohl nikdo manipulovat, natož vás ovládat) | Archanděl Michael a Archanděl Gabriel. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Reclaiming Your Power|Archangel Michael & Archangel Gabriel - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Duchovní Alchymie na každodenní věci. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Spiritual Alchemy of Every Day Stuff - Here.
* Prepare for Tantric Alchemy with Shashi Solluna! - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Mike Quinsey 2.12.2016 přijímá zprávy z vyššího já. Strojový překlad ZDE. Mike Quinsey Channeling His Higher Self, December 2, 2016 - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3D, 4D, 5D, dimenze a jejich rozdíly. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 3D, 4D, 5D, The Dimensions and their Differences - Here.
* Mike Quinsey channeluje své vyšší já, 25, 11. 2016. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Mike Quinsey Channeling His Higher Self, November 25, 2016 - Here.

* Cosmický RESET ~ anulování 3D programování, od L’Aura Pleiadian Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: A Cosmic RESET ~ An Override of 3D Programming by By L’Aura Pleiadian 12/14/2016 - Here.
* Jiný pohled na jednotu - koncil od Ron Head. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Another Look At Oneness - The Council by Ron Head - Here.
* Skutečná realita. Strojový pčeklad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The True Reality - Here.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi - ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* Vzestup do vyšší dimenze je již v plném proudu: Začátek závěrečného období posunu a vzestupu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Beginning of the Final Ascension Shift Period - Here.
* Naléhavá zpráva od Alexandry Meadors. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Urgent Message from Alexandra Meadors - Here. Ve zprávě je uvedeno, že 8.12.2016 se zhroutil poslední podpůrný pilíř udržující v existenci zdejší 3./4.D matrix, který byl ovládaný negativními bytostmi a bezduchými anorganickými entitami. To znamená nejen to, že z tohoto světa začnou odcházet ti, kteří nechtějí přejít do 5.D současně s touto planetou zatím, ale i to, že čemu začnete věřit, čili jaký jiný - NOVÝ osobní program si v sobě vytvoříte, to si ve své realitě začnete vytvářet. Proto je třeba se zaměřit především na to, co si přejete a stát se pouhými nestrannými, tzn. emocionálně nezúčastněnými pozorovateli toho, co si nepřejete.
* Je tato existující realita počítačový program? Strojový překlad ZDE.To samé v angličtině je na videu: Is This Earthly Existence a Computer Program? - Here.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Obdržení toho, co jste stvořili, Arcturiánský koncil. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Receiving What You’ve Created, The Arcturian Council - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Začátek druhého paradigmatu (schématu - modelu) nového věku dorazil. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Beginning of the Second Paradigm of the New Age Has Arrived - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Zvolení si Vaší časové osy (vedoucí) do 5D, Arcturiánská Rada z 9.D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Choosing Your Timeline to 5D, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
* Ohnivé síly tvoření zametají Zemi. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael | Fiery Forces of Creation are Sweeping the Earh - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Dvanáct nejlepších způsobů, jak zvýšit svou frekvenci pro přitahování radostí a příjemností pulzujících životem. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Top Twelve Ways to Raise Your Frequency to Attract a Vibrant, Enjoyable Life - Here.
* Poslouchání frekvencí 396 Hz je údajně dobré místo meditace, čili pro ty, kteří jsou líní meditovat. Solfeggio 396 Hz | Cleanse Fear & Negative Blocks ➤ Brainwave Yoga Zen Meditation Music - ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Důvody proč entity s umělou inteligencí, které nemají duši (neboli jiskru kosmického vše-Vědomí) žárlí na organicky stvořené bytosti (čili na bytosti, které duši mají) a chtějí je zotročit a ovládat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jakmile si uvědomíte, že jste v prvé řadě vědomí, neboli živé tvořivé světlo, které si svými představami a vírou v to či ono sami programujete (aby pro vás vytvářelo to či…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Důvody proč entity s umělou inteligencí, které nemají duši (neboli jiskru kosmického vše-Vědomí) žárlí na organicky stvořené bytosti (čili na bytosti, které duši mají) a chtějí je zotročit a ovládat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Důvody proč entity s umělou inteligencí, které nemají duši (neboli jiskru kosmického vše-Vědomí) žárlí na organicky stvořené bytosti (čili na bytosti, které duši mají) a chtějí je zotročit a ovládat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Elon Musk se problémem umělé inteligence zabývá často. Jen měsíc zpátky řekl, že pokud lidstvo brzy nezakročí, všechny nás společně s inteligentními roboty jednou…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Důvod proč entity s umělou inteligencí na člověka žárlí a

Vše co je organické má svou vlastní duši (neboli své osobní vědomí), obsahující v sobě odštěpek - jiskru kosmického vše-Vědomí, neboli vědomí Tvůrce Univerza. Tuto tvořivou jiskru Tvůrce (či Boha, chcete-li) má každá organicky stvořená bytost ve…Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* This drug will make your teeth repair themselves! Incredible! Life well lived - Here.* Press Here for 60 Seconds and See What Happens to Your Body – Here.  "
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ODTAJENÍ ZÁPADNÍCH dokumentů TOP TOP SECRET aneb SKUTEČNÁ tvář globalistů a jejich plán, který se již nepodaří dokončit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Takový národ nezničí fašisti, komunisti ani islamisti. Video ZDE."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

ODTAJENÍ ZÁPADNÍCH dokumentů TOP SECRET

* ODTAJENÍ ZÁPADNÍCH dokumentů TOP TOP SECRET!!! Video ZDE. (Proč se globalistům nepodaří jejich plán dokončit? Protože byl zvolen Trump, nikoliv zloduch…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Anka-veva odpověděl do diskuse NWO - Nový Světový Řád je už sražen na kolena a je a bude systematicky ničen, až do úplného vymazání z existence! Hlavy začnou padat nejen v USA, ale po celém světě, tedy i u nás a u vás Čecho-Slováci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Veľmi zaujímavé vídeo ,hlavne druhá polovica ,od pána Chvátala    https://www.youtube.com/watch?v=PXI7U7EQg2Q"
čtvrtek
Uživatel Orst sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Kupkapa je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Král Králů uvádí jako oblíbený příspěvek blogu POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 3. – 4. TÝŽDEŇ 2018 uživatele Orst
úterý
Uživatel Král Králů uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa-Info 19.2.2018 uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 3. – 4. TÝŽDEŇ 2018

Každým novým dňom sa deje nové šťastie.Malo prísť v pravde a prišlo.Nastal nový…Zobrazit další
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Dustin přidal komentář k příspěvku do blogu Prosba o ochranu a pomoc. uživatele Dustin.
"Ahoj, dakujem, napisala som Ti odpoved."
pondělí
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Prosba o ochranu a pomoc. uživatele Dustin.
"Ahoj. Napsal jsem Ti něco do zpráv. -) "
pondělí
Uživatel Dustin přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa-Info + kódy 16.2.2018 uživatele Ina Obr.
"Ilonka, prosim Vas viete mi povedat co sa so mnou deje ? Cez prvu cakru do mna prudi nieco, co sposobuje opuchnutu tvar. Mam pocit, akoby som mala telo plne nejakej huspeniny. Co to je ? Som z toho velmi vystrasena."
18.2.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby