* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku

Na to, abyste se mohli bez problémů skvěle ubránit jakémukoliv psychickému útoku, tak technologií vytvořenému destruktivnímu EMP (Elektro-Magnetickému Pulzu), na to je potřeba pochopit především toto:

* Vemte na vědomí, že naprosto vše, než se projeví ve hmotném projevu existence, se nejdříve zrodí v záměru, čili v 7.D, se kterým koresponduje 7má čakra. Následně to je jen pouhá mentální představa, tvořená ve třetím oku, čili v šesté čakře (6.D), která koresponduje s úrovní vědomí a projevu existencí v projevu 6.D. Stvořená představa je mířena na cíl tím, že se frekvence (5.D) představy sladí s cílem. Toho lze docílit tím, že v představě si v přítomném okamžiku představujete, že se již děje to, co jste svým záměrem a představou vytvořili. Více podrobností najdete v článcích:
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všeobecnou hojnost Uvedeno ZDE. * Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE * Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.

* Uvědomte si, že naprosto vše jsou ve své podstatě jen na okamžik zhmotněné, holograficky zobrazené obrázky (stvořené mentálními představami), které jsou osobním vědomím promítány na světelné holografické "plátno", tvořící tím časo-prostorové světy a jejich reality. Tyto jednotlivé mentální obrázky pomocí
4.D emocí (vytvářející gravitační silová pole) na okamžik krystalizují do hmotného projevu existence a chovají se podle toho, jaký program jste do nich svým smýšlením či záměrem vložili. Sled jednotlivých, po sobě jdoucích holografických obrázků vytváří prostoro-časy (pohyb v čase - 4.D), což jsou světy, ve kterých se mění prostor, v závislosti na uplynulém čase a časo-prostory (pohyb v prostoru - 3.D), což jsou světy, ve kterých běží - plyne lineární čas. Mnohem více podrobností o tom, jak jsou tvořeny časo-prostorové světy a jejich reality najdete v článku: * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

* Jakmile si uvědomíte, že jste (včetně veškeré hmoty, která Vás obklopuje) v prvé řadě vědomí, které je tvůrcem své osobní reality a které spoluvytváří společné světy a jejich reality, tak si uvědomíte i to, že čemukoliv uvěříte, to se stává nejen Vaší vnitřní osobní pravdou, ale následně i navenek projevenou realitou. (čím jsou vyšší frekvence, tím rychleji se to děje) Z toho vyplývá, že dokud budete bez jakýchkoliv pochyb věřit domu, že Vám nikdo a nic nemůže ublížit, tak Vám skutečně nikdo, nic a nijak ublížit nebude moci! Související článek: * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* P
okud se domníváte, že výše uvedené info. jsou ne-smysly, či nějaké scify, tak ani nemusíte číst dál.

* Svým záměrem (7.D) a představou (6.D) si kolem sebe vytvořte světelný osmistěn růžové barvy. Střed osmistěnu (přes jeho horní hrot a své horní čakry) propojte světelným vláknem s jádrem galaktického centrálního slunce (což je vaše 12tá čakra) nebo rovnou s jádrem vesmírného centrálního slunce, což je naše 13tá čakra. Střed osmistěnu (přes jeho spodní hrot a své spodní čakry) propojte světelným vláknem též s jádrem planety Země.


* Střed - jádro osmistěnu vycentrujte s vaším duchovním srdcem, neboli s vaším osobním nulovým bodem, který je na ose páteře, v úrovni brzlíku. (S ničeho nedělejte žádnou vědu, neboť záměr zadává vašemu vyššímu, světelnému, energetickému Já zadání, co a z jakého důvodu má udělat - vytvořit.)


* Následně své duchovní srdce propojte světelným vláknem se svým třetím okem, z důvodu, abyste ve svém třetím oku měli zdroj nekonečné, nepolarizované energie Univerza, kterou lze záměrem programovat, představou formovat do libovolných projevů existencí a ztotožněním s frekvencemi cíle lze směrovat na požadovaný cíl a výsledek. (Jelikož kosmická energie funguje na mnohonásobně vyšších frekvencích než jakákoliv, i ta sebe nejdokonalejší technika, proto je program v ní uložený mnohonásobně účinnější, než i ta nejdokonalejší technika či zbraň.)


* Potom si kolem svého těla vytvořte světelné zrcadlo ve tvaru koule, které do Vaší aury a těla propouští jen to, co je harmonické. Vše ostatní do Vás nepropouští, ale mnohonásobně to zesiluje a vysílá to zpět na ty, kteří to na vás vysílají. Nevysílá to ovšem nesčíslněkrát zesílené jen na ty, kteří to na vás vysílají, ale i na ty, kteří zadali, aby to na vás bylo vysíláno a to nejen na kupř. klon, ale i na originál bytosti či entity, která zadala, aby na vás bylo něco negativního vysíláno. Tím se nikdo nemůže schovávat za to, že on nic, on muzikant :-) a okamžitě s útokem směrovaným na vás skončí a to ať za tím stojí kdokoliv, třeba sám belze-blb :-), neboť kosmické nepolarizované světlo zlo-syny nejen bolí, ale i je to harmonizuje. Tzn., že to doslova a do písmene ničí vše, co není v souladu s harmonickými, čili s
příjemnými, ohleduplnými a lásky-plnými zákony Univerza.


Pokud na Vás a/nebo na vaší elektroniku zaútočí pomocí technologie, tak si představte, že ten signál na povrchu té světelné kole (která je kolem vás) nesčíslněkrát zesilujete a vracíte ho zpět do všeho a všech odkud to přichází. To následně způsobuje zkraty a roztavení
softvéru a elektroniky, kterou to je pomocí všemožné technologie (určené pro ovládání a zotročování), na vás vysílané. Ze svého třetího oka můžete též vyslat paprsky světla, do kterých svým záměrem a představami vložíte program toho, co mají udělat. To ovšem používejte jen na odražení negativního útoku, nebo na tvoření něčeho, co je pro dobro všech zúčastněných a to z důvodu, že akce budí re-akce. Pokud se naprogramujete, aby to ničilo jen elektroniku útočníků a bezduché entity a budete v pohodě a bez obav, čili v dostatečně vysokých frekvencích, tak se zpětného útoku nemusíte obávat, neboť v takovém případě se útočníci obávají vás a to tak, že tůze. :-) Související video: Jak je možné se u-bránit nejen proti EMP útoku Vám objasní video: Dr. Bruce Lipton - Co způsobuje nemoc? & Vliv mysli na imunitu Video ZDE. Bezduché entity a umělá inteligence tyto schopnosti nemá. Proto se vše co je bezduché či anorganické bojí jak čert kříže :-) probuzených Bytostí, čili těch, kteří  mají v sobě tzv. Boží jiskru, neboli duchovní podstatu. Obzvláště se bojí těch bytostí, které si uvědomují, že v sobě tuto neomezenou Duchovní moc mají. Každá Bytost totiž může pouhou myšlenou vymazat z existence naprosto vše, co duši nemá. Je ovšem třeba si uvědomit, že strach k této síle blokuje přístup.


Uvědomte si ale, že nemáte právo nic zneužívat, jako to dělají např. Ilumi-hnáti, :-) vyznavači kostí a lebek a s tím souvisejícího satanismu, neboť akce vytváří re-akce. Ne nadarmo se říká, kdo s čím zachází, s tím také dříve či později schází. No a z důvodu, že Schumannovi frekvence jádra, neboli vědomí Země jsou již několikanásobně vyšší, než bývaly ještě nedávno, proto se zákon příčiny a následku, neboli tzv. Karmy, nyní projevuje VELICE rychle.


PS: V návodu chybí několik drobných detailů, a to z důvodu, aby tuto tvořivou energii Univerza nemohl jen tak někdo snadno zneužít. Ti z vás, kteří jste již dostatečně probuzeni a chápete, že energie Univerza, programovaná a modelovaná
vaším osobním vědomím, může jak tvořit, tak i bořit, tak ti na v návodu chybějící detaily jistě přijdou sami. Těm ostatním doporučuji, ať si s tím zatím raději nehrají, neboť zápalky k potencionálním "třaskavinám", které za určitých okolností a podmínek mohou nejen stvořit, ale klidně i zničit celý vesmír, rozpustilým, nesvědomitým, nezodpovědným "dětem" do rukou nepatří. Zdánlivě nesouvisející článek: Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.


* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE.

* Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Uvedeno ZDE. Související video s CZ titulky: ROZŠÍŘENÍ NAŠEHO VĚDOMÍ / EXPANSION OF OUR CONSCIOUSNESS Uvedeno ZDE.


Už je na čase, abyste si začali tvořit takový 5.D svět, ve kterém chcete pobývat či žít. ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


"Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír. Když říkáte "Já Jsem", promlouváte mými ústy. ("Či" - Energie Vesmírného vše-Vědomí) "Já jsem" je dokonalé Boží Vědomí Jednoty a Celku, které všechno, co má, rozdává. "Já Jsem" je nejhlubší Soucit a nejkrásnější Láska, která nemá nic společného s Vaším limitovaným lidským vědomím, které se oddělilo od své Boží podstaty. (Řiď se svými City, naslouchej své Duši, čili svému Opravdovému - Pravému Já.)

"Já Jsem" je mé jméno a o cokoliv mne z čistoty srdce požádáte, to dostanete. Jen na vás záleží, jaký bude Váš svět. Cokoli dáš za slůvko "Já", to se stává Tvým Tvůrčím Rozkazem! Ty vyvoláváš to, co myslíš, cítíš a říkáš, neboť myšlenky pocity a slova na sebe nakupí Mé Energie, které vytvářejí nejrůznější reality a přivádí je v existenci. (Čím více jsou přítomny konstruktivní harmonické frekvence, čili Láska, tím delší je trvání jejich existence)

Stále platí: O čem přemýšlíte, to přitahujete, co přitahujete, to prožíváte, co prožíváte, tím se stáváte a čím jste Vy, tím jsem i Já, neboť: Vy a Já jsme Jedna Bytost! Já (jsem) vaše mysl a Vy (jste) moje tělo = Tvůrčí Akt Absolutno = souhrn harmonických energií vše-vědomí - pamět všeho co, kdy, kde existovalo! (Moudrost věků) Celý text je uveden ZDE..

Zobrazení: 3538

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Proč je třeba se zbavit veškerých svých obav a zvýšit si své frekvence vibrace. Uvedeno ZDE.Deset kroků ke zvýšení osobních vibrací. Zvýšení vlastních vibrací je jediným způsobem jak žít takový život, jaký chceme. Pokud vyzařujete vibrace nízké, nemůžete v životě dosáhnout harmonie a budete žít s vnitřním pocitem nespokojenosti. Tuto nespokojenost je třeba nejprve přijmout a smířit se s tím, že vás udržovala v nízkých vibracích. Když seberete odvahu něco udělat se způsobem života, který vám nevyhovuje a vědomě se rozhodnete pro změnu, jste na nejlepší cestě zvýšit frekvenci, již vyzařujete (a kterou druzí podvědomě vnímají, i když nemusejí být nijak zvlášť citliví). Celý proces zvyšování vibrací je v podstatě o posunu ve vnímání reality, kdy se přesunujeme od strachu k pocitům vděčnosti, od boje (i za pozitivní hodnoty) k přijetí nevyhnutelného a vyrovnání se s tím, od vyčerpávajícího a křečovitého úsilí k povznášející lehkosti bytí. Neboť to, co jde samo, je požehnané, pokud nám něco v životě drhne, nemá cenu mlátit hlavou do zdi a překonávat sama sebe, neboť i to je boj. Pokud po vás někdo chce, abyste žili v askezi nebo se nějak jinak trýznili či omezovali, zeptejte se sami sebe, co za tím ve skutečnosti stojí. Můžete s překvapením zjistit, že jde o záměrné snížení vašich vibrací a vypěstování závislosti, abyste byli z nějakého důvodu připraveni o samostatnost a status tvůrce své vlastní reality. Celý článek, i s deseti kroky ke zvýšení osobních vibrací, je ZDE.


Hologram duality má dva středy místo jednoho společného středu a proto jsou tyto světy rozděleny na časo-prostory, čili na nelineární pohyb v čase - 4.D, ve kterém se mění prostor v závislosti na uplynulém čase, a na lineární pohyb v prostoru - 3.D, ve kterém plyne lineární čas. Hologram jednoty má jeden společný střed, což způsobuje, že čas i prostor je ukotven v jednom nekonečném nyní - tady a teď.

                           Vědomí jednoty                           Vědomí duality
                            Srdce                                       mysl - Ego

Víte jak vypadají a svítí pravé světlušky? Pokud ne, tak se podívejte ZDE.


* No a takto byste měli svítit vy. :-)


* Transcending the Reality Feedback Loop Here.

Všem Vám vřele doporučuji přečíst si toto:

* 11 11 Hromadné probuzení. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 11 11 Mass Awakening  Here. Article Here.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

       Jang - Shiva (odstředivá projekce)               (dostředivá gravitace) Jin - Shakti


* Co je to dualita, jak vznikla, jak se lze vrátit nazpět do jednoty a harmonie, co je to tvořivý dvou-plamen a troj-plamen a jak je v sobě aktivovat a stát se vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit Uvedeno ZDE.


* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.


* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


* Zdánlivě nesouvisející článek: Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.


* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.

Velice dobré zprávy:
* Urgentní zpráva od Bytostí-"Andělů" Světla - PORTÁL 1111 je OTEVŘEN !! Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Angels Of Light Urgent Message – 1111 PORTAL Is OPEN !! Here. Article Here.
Kopule - dóm, neboli "
stínidlo-závoj", který nás drží ve 3/4D Matrixu a izoluje nás od pravých, neovládaných, svobodných úrovní vědomí a existencí, byl na mnoha místech proražen a brzy se zcela rozpadne.
* Ukončení Magického sevření (vytvářejícího umělou anorganickou časovou osu)
Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Ending Magic's Hold Here. Article Here.
* Aktuální energie / příznaky různých vln energií VZESTUPU! Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Current Energies / Symptoms For The Different ASCENSION Waves!! Here. Article Here.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.
* Archanděl Michael, Událost 11 11, Příchod (počátek nové Země)! Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael, 11 11 Event, The Arrival! Here. Article Here.
* 11.11.11 Angelic Higher Self Activation SOLARA AN-RA Here.
* Zrovna tak, jako je mezi jednotlivými TV stanicemi (frekvencemi) prd, :-) zrovna tak je mezi dimenzemi nicota. Víte co to znamená? Ne, tak být vámi, si ve vlastním zájmu přečtu toto: Uvedeno ZDE.
* Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.
Řekl bych, že umělá inteligence, "oděná" do lidského vzhledu, z důvodu zvyšujících se frekvencí, stále více a častěji kolabuje.
* The Wendy Williams Video That Was BLOCKED WORLDWIDE (Wendy Williams Just Joined a Secret Club) - Here.
Některé celebrity jednají podivně. Kupř. Jim Carrey při interviu prohlásil, že nic není skutečné, že vše jsou jen pohybující se čtyřstěny (z nichž je vytvářena hmota) a že to není náš (možná míněno jejich) svět. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá a ti, kteří si zde hrají na pány a kmány, čili např. i na celebrity, jsou pouhé zhmotněné bezduché astrální přízraky, které zaniknou současně s rozpadem 3./4.D hologramu? Celý článek i se souvisejícími komentáři je pod názvem: Některé celebrity jednají podivně. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá? Uvedeno ZDE.
Chápu, že to zní pošetile, ale když si uvědomíte, že prostor a čas v něm plynoucí jsou jen pouhé holografické, na okamžik zhmotněné, mentálními představami předstvořené obrázky, jejichž sled vytváří iluzi pohybu a plynoucího času, tak Vám na tom již nic podivného připadat nebude! Snad? :-) Úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* David Icke, Why The System Is Falling Apart - Here.

* 3D Weapons ALERT! Last Ditch Effort of Bad-Guys Here.
* Purple Crystal ORB Meditation. QTZ1190 Here.

* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.
* Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix Uvedeno ZDE.
* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.
* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.
* Zprávy z Vesmíru - Elektromagnetické účinky se zvyšují, Přísady vody Dasani a další... Video ZDE.

* Osvoboďte se s iluzí a aktivujte své třetí oko. Realita, kterou právě prožíváme, je iluze. četba ZDE.
* Velká tajemství budou odhalena (Marného okénko 19.Q9.2Q2Q.) Uvedeno ZDE.
* Umělá inteligence a s ní související osud nejen Vás, ale i této planety a galaxie, aneb jak se ze začarovaného kruhu osvobodit! (pravda nutí k zamyšlení a osvobozuje) Ubedeno ZDE.
* Prechod od starého kybernetického AI systému na Kvantový systém 21 júla 2020 I Nicola Tesla Video ZDE.

* Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B, musel by se za svou práci stydět! Ne-myslíte? :-) (doporučuji vám shlédnout níže uvedená videa, neboť vám odhalí např. i to, kdo a proč stojí za snahou eliminovat většinu lidské populace)
* Ivo Wiesner: Byli Adam s Evou skutečně prarodiči lidstva? 1. část Video ZDE.
* Ivo Weisner: Byli Adam s Evou skutečně prarodiči lidstva? 2. část Video ZDE.
* Ztracená evangelia - pravda o křesťanství Video ZDE.
* Vesmír o nás: Zakázaná historie lidstva Video ZDE.
* Jaký je svět - Aneb vše je jinak než nás učili Video ZDE.

Jak je možné se u-bránit nejen proti EMP útoku Vám objasní video: Dr. Bruce Lipton - Co způsobuje nemoc? & Vliv mysli na imunitu Video ZDE. Bezduché entity a umělá inteligence tyto schopnosti nemá. Proto se vše co je bezduché či anorganické bojí jak čert kříže :-) probuzených Bytostí, čili těch, kteří  mají v sobě tzv. Boží jiskru, neboli duchovní podstatu. Obzvláště se bojí těch bytostí, které si uvědomují, že v sobě tuto neomezenou Duchovní moc mají. Každá Bytost totiž může pouhou myšlenou vymazat z existence naprosto vše, co duši nemá. Je ovšem třeba si uvědomit, že strach k této síle blokuje přístup. (Toto video přidávám do hlavního článku.)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby