* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Zachovejte klid a mír v duši. procházíte fází oddělování od minulosti, probíhá globální očista a vylaďování vašeho softwaru, včetně instalace aktualizací. Je to jako kdybyste koupili nový počítač - a instalovali do něj základní software, který budete používat.
Některé staré věci (programy) totiž vůbec nebudete potřebovat, tak se je tam ani nesnažte natlačit. Stačí vám úplně jednoduché-základní věci - kde budete moci tvořit a "pracovat". Práce v tomto pojetí není to, co znáte z dřívějška z vaší minulosti. Vůbec to není nic namáhavého, ani nutného. Jde o to, že práci si budete určovat sami nikoli za tím účelem, abyste vydělali peníze (získali energii pro přežití) ale proto, že se budete chtít sebe-vyjádřit - budete chtít tvořit.


Mnohým tedy bude stačit poznámkový blok nebo barvičky, kterými znázorní své nápady. Jiní budou sami sebe projevovat v tanci a zpěvu či hudbě. V podstatě můžete udělat i to, že budete obhospodařovat kousek země a budete tam pěstovat rostliny. Už ne nutně pro to, aby vaše těla nezemřela hladem, ale pro pestrost tvarů, barev a vůní, které vás budou oblažovat.

Takže co nyní probíhá je: totální zbavování se - očista od starého způsobu bytí a života. Vylaďují se vaše smysly - vaše přijímací kanály se stávají jasnějšími a zřetelnějšími.
Nebojte se proto, co se děje - je pro vaše dobro.

Očišťujete se od emocí vzteku a zlosti, od agresí a jdete do větší a větší stability. Nemusíte želet a být smutní že jedna etapa končí, protože se před vámi otevírá zcela nová úroveň poznání a i zkušenosti bytí. Potřebujete-li si to oplakat, plačte tedy. Ale my vám říkáme, že můžete zůstat v klidu a pohodě, neboť to, co přichází, je zcela jiné, co si ani nedovedete představit. Pláč asi bude tím posledním, co si užijte, protože pak tam dál už nebude důvod něco oplakávat. Tam dál je to nová nepoznaná úroveň, kam se můžete už teď dostat skrze meditaci nebo snění.

Popusťte uzdu fantazii a nechte před svým vnitřním zrakem tvořit obrazy toho, co se vám líbí - co těší vaše srdce. Odevzdejte všechny své strachy a obavy o vaši budoucnost a existenci neboť to již nepotřebujete. Nepotřebujete se obávat a strachovat z toho, co bude a jak bude řízen váš život, ani se nepotřebujete zajímat a starat o hromadění peněz pro to, abyste si mohli koupit jídlo. Všechno, co potřebujete, k vám bude přicházet.

Stačí si jen pomyslet - a říct potřebuji to a to - a bude vám to dáno.

Věřte a víra vás uzdraví, proto se nebojte odložit všechno staré a obnošené. Nebojte se ze svého života eliminovat to nedůležité. Nelpěte na ničem a nechtějte nic vlastnit a přisvojovat si. Je to naprosto zbytečné - nepotřebujete to. Vlastně nepotřebujete vůbec nic.

Tohle byla jedna z iluzí, kterou jste byli oklamáváni - kterou jste se sami klamali - že něco potřebujete - to je iluze, která ve vás vytvářela různé pocity - od nedostatku až po pocit marnosti, nespokojenosti, různé chtíče a iluzorní potřebu nutnosti pracovat a vydělávat peníze. To všechno byla iluze. Ve své podstatě nic z toho nepotřebujete o vše je postaráno - stačí si jen o to říct - stačí si požádat o to, po čem toužíte. Proto se nezdržujte v nízkých vibracích iluze nedostatku. Neexistuje nikde ve vesmíru, pouze ve vašich iluzorních představách, jimiž jste se opředli a vytvořili v sobě radikální nepropustnou síť, skrze kterou k sobě nic nechcete pustit.

Otevřete své vědomí dostatku a tomu, že je tu dostatek úplně všeho pro všechny.
Co se bude dál dít - je jen v vaší moci - vaší představivosti. Je tedy na vás, jak bujnou fantazii máte a co si dokážete představit.

Dochází k oddělování země, jak už to bylo v minulosti prorokováno. Jsou vytvořeny už nyní dvě země - ta jedna nese hutnou podobu - je hustá ve svých vibracích i projevech - tam patří všechno, co má nízké vibrace a projevy - ve vašem pojetí je to politika, války, bouřky, finanční domy a kartely, chemický průmysl, do kterého patří i potravinářský, stejně jako instituce školství a zastaralých technik a technologií, které udržovaly lidstvo v nevědomí a strachu - mainstreamová zařízení a instituce, instituce vlád, vojsk, i manipulačních zařízení - a to všech - do jednoho.

Pokud vás to ještě táhne, abyste se dívali do minulosti, ptejte se: proč? Proč mne lákají ty věci ( i filmy) z minulosti? Co mi mají ukázat? Jaký ve mně vyvolávají pocit – jaké emoce? Bude to ještě to, co si chcete doprožít - připomenout - oplakat - pochopit a opustit, abyste následně, zbaveni zatíženi minulostí, mohli pokračovat v nové úrovni tvoření a bytí. Možná si jen potřebujete uvědomit, jak to bylo těžké, a jak se to změnilo - zjednodušilo a urychlilo nyní.

Otevřete svůj zrak - rozšiřte zorný úhel a pole vašeho obzoru, abyste mohli vidět globální změny, které přicházejí.

Neexistuje nic jako pevné a neměnné, jak jste si dříve mysleli. Vše je transparentní a neustále proměnné. Plynete časem-prostorem, a nepotřebujete k tomu vůbec nic - žádné dopravní zařízení. To je nové pojetí vašeho bytí - uvědomení - poznání.
Nová země, na kterou se přesouváte, je více éterická - lehká, a tedy tam nemůže existovat strach, ani boj či nenávist, a jim podobné. V této jemně-hmotné úrovni - zemi je každý spokojený a šťastný a má dostatek všeho - má vše, nač jen pomyslí. A proto je zbytečné se tady omezovat přemýšlením a dedukcemi jak a proč. Tady to zkrátka funguje jinak - máte to, co si dokážete představit. Opakujeme vám to neustále. Proto se vybavte svou myslí - a používejte svůj mozek pro vytváření a přitahování toho, co vás bude těšit. Namísto abyste se drželi v té omezenosti, že si nic nezasloužíte.

Můžete mít cokoli, vytvořit cokoli, na co pomyslíte.
Na co teď myslíte? Co si přejete?
Stále něco rozebíráte - řešíte?
Je to zcela zbytečné - neřešte - přejte si nalézt pochopení. Přejte si: pochopit, a bude to. To zcela stačí. Nemusíte hledat složitosti.

Psychologie jako taková byla velmi omezené odvětví vědy. Pomohla vám překonat přestupní můstek. Ale už na ni zapomeňte, protože vás může odvést od samotné podstaty až ke složitým konstrukcím mysli, a tím vás odvede od vaší podstaty - od vašeho srdce a cítění.

Zapomeňte na psychologické rozebírání, zapomeňte na filozofii, a začněte si věci ještě více naciťovat - jaký z toho mám pocit? Co mi to říká? - To jsou základní body, od kterých se můžete odrazit a najít přes ně objasnění - dostát pochopení.
Takže nikoli: "co si myslím" - ale "co cítím" - to je vodítko.
(sdělení Rady mistrů v čele s Ježíšem)
12.20 hodin - pokračování

Soustřeďte se plně na vizi své budoucnosti. Vaše vize - vnitřní obrázky budou i v budoucnu tím, co bude vytvářet váš život - vaše zkušenosti. Tedy, i když nyní nepotřebujete tolik fyzicky pracovat jako dřív, mějte ve svých vizích představy spokojeného života - hojnosti a dostatku a neustále se v nich utvrzujte. Možná ještě budete zažívat působení těch omezujících bloků ve vaší mysli - to jsou staré vzorce a programy, které ukončíte prostě tím, že na ně přestanete myslet. Přemažte svůj počítačový harddisk a dejte si do programu obrazy pohody, spokojenosti a zdraví.
Vaše budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.

Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.


Otázka: A co ostrý systém - světa?

Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?

Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.

12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.

Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.

Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.

Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.

Tam naleznete úplně všechno.
(sdělení Rady mistrů v čele s Ježíšem) - zaznamenáno: *BÍ*

Autor článku: Blanka Haluzová

Zdroj je uveden ZDE.


Související a inspirující video s názvem: "David Icke - Lev Již Nedřímá 4/4, CZ titulky, 2012, HD (CZ titulky)" je uvedeno ZDE. Související článek s názvem: "Zvolte si už konečně svobodu, přestaňte se již obávat všeho možného, uvědomte si svou vnitřní sílu a neomezené možnosti a schopnosti s ní spojené" je uveden ZDE. Další související článek s názvem: "Nenechte se už zatahovat do negativních záležitostí vytvářející nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající události" je uveden ZDE.


Tento vynikající a povzbuzující článek na těchto stránkách již byl, ale z důvodu, že se odtud z těchto stránek odhlásil/a a vypařil/a ten/ta dotyčný/dotyčná kdo ho sem vložil/a, tak s ním současně zmizel i tento článek.


.

Zobrazení: 5998

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Úzce související články:
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.

* Svět v nás a kolem nás. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak odstranit utrpení a stát se konstantně šťastnými. Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit (velice zajímavé, inspirující a oči otevírající videa a texty) Uvedeno ZDE.
* Jak od základu přetvořit tento svět a vytvořit tu konečně Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Uvedeno ZDE.

Úzce související videa:
* Vědomí řídí Vesmír - CZ titulky". Uvedeno ZDE. To samé, jen pod jiným názvem: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! je uvedeno ZDE.
* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.
* Co MY jen víme / What WE just know". Uvedeno ZDE.
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* My, Lidé - Abraham, Bashar, Kryon (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Bashar - Společnost a podmiňování. (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Bashar - Hudba, Eidolonické pole, Fí a Holografický zvuk. Uvedeno ZDE.
* Teal Scott - Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom (Prečo sa život nezdá fér) Uvedeno ZDE.
* Čas neexistuje, všetko prebieha naraz. Rešpektovaný fyzik. Time doesn't exist. (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

* Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného sveta - CZ titulky (v anglickém originálu se to jmenuje:  Process Probuzení Kundalini) Uvedeno ZDE.

Úzce související videa v angličtině:

* Meeting A Higher Expression Of Self
http://www.youtube.com/watch?v=xsYkXqjwsgc

* Light Body Activation + Crystal Chakra Cleansing
http://www.youtube.com/watch?v=HRaG22d3fZ4

* The Awakening of The Cosmic Heart (The Core Rainbow)
http://www.youtube.com/watch?v=es-YbHlBKtU

děkuji, že si ho sem znovu dal je to super článek a je to přesně to co poslední dobou prožívám :)

myslím?...ne já cítím...to nás dostává na novou úroveň

teď, když si něco zkouším vizualizovat, je to mnohem intenzivnější, myslím na nějaký zážitek, který bych chtěl prožít a jako by to bylo reálný :) no a ve snech je to nádhera - létat jako superman je nádhera, z toho jsem si uvědomil, že superman se vlastně vždy zaměřil na nějaký cíl a k tomu cíli se přitáhl silou vůle, čím víc se soustředil tak tím rychleji letěl :)

Chce to změnu smýšlení, neboť ta mění osobní přesvědčení a to mění Program podle kterého si tvoříme svou osobní a kolektivní realitu. Úzce související článek s názvem: "Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky" je uveden ZDE. Úzce související video s názvem: "My, Lidé - Abraham, Bashar, Kryon" je uvedeno ZDE. Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 2 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby