* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Níže uvedené poznání, které bylo samozvanou elitou po věky přísně utajováno, je mnohem cennější než všechno zlato světa, neboť pokud se jím začnou lidé alespoň z části řídit, tak se zcela změní nejen jejich osobní život, ale postupně i všichni a všechno na celé této naší krásné planetě.


Možná vám někdy bylo divné jak je možné, že některým lidem se daří prakticky ve všem, na co si jen pomyslí a snadno získávají vše, co si jen přejí a usmyslí a některým se tzv. lepí smůla na paty. To, že se některým lidem daří není ale tím, že by se narodili pod šťastnou hvězdou, ale tím, že znají (ať již vědomě či podvědomě) jak funguje zákon přitažlivosti stejnorodých frekvencí, z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota a že k úspěšnému splnění jejich přání je třeba být pokud možno co nejvíce ve vnitřním klidu a pohodě, čili v harmonii se sebou samými a se všemi a vším ostatním. Proto s předáváním moudrostí věků začnu nejdříve tím, jak se naučit být pokud možno stále happy. :-)

Do stavu vnitřního klidu a pohody se dá dostat buď pomocí vizualizace, čili tím, že si představujete, že jste a prožíváte něco příjemného, krásného, radostného a povznášejícího (třeba se ve své představě vraťte a ztotožněte se s něčím krásným, co jste někdy v životě již prožívali), nebo pomocí meditace. Vizualizace a ztotožnění se s pocity něčeho příjemného a krásného je samozřejmě mnohem příjemnější než nudná meditace. Tím ale neříkám, že meditovat nemáte, pokud se vám chce, nebo když máte pocit, že meditovat máte.

Pokud se v běžném životě dovedete soustředit především na to, co je příjemné, krásné, radostné a povznášející atp. a v celku nemáte negativní myšlenky, pak meditace není až tak moc potřeba, neboť tím, že jste zaměřeni na to, co je krásné - harmonické, tak tím jste vlastně již v polomeditativním stavu. Uvědomte si hlavně, že na co své vědomí zaostříte, s tím se svými energiemi propojujete a následně, když se s tím frekvenčně sladíte, tak se s tím i ztotožňujete, neboť energie vždy proudí tím směrem, na co se zaměříte a to z důvodu, že fokus pozornosti funguje jako naprosto přesné a neomylné navigační zařízení.


Takže jedním z největších "tajemství" je, že na to, aby se vám dařilo a abyste snadno a rychle dosahovali svých cílů, plnila se vám vaše přání a prožívali jste to, co si přejete prožívat, na to je především třeba být pokud možno co nejvíce ve vnitřním klidu a pohodě a být zaměřen rovnou přímo na CÍL, nikoliv na cestu k cíli. Je to z toho důvodu, že to, co je harmonické, čili příjemné, krásné, radostné, povznášející atd., to má jiné, vyšší vnitřní frekvence než to, co je nepříjemné neradostné, deprimující atd., tzn. naopak disharmonické.

No a jelikož naprosto vše v existenci (jak věci, bytosti a události) obsahuje své specifické vnitřní frekvence (neboť naprosto vše je stvořeno z energie obsahující své vnitřní specifické frekvence) a jelikož stejnorodé frekvence se naprosto VŽDY navzájem přitahovaly, přitahují, a přitahovat budou, tak z toho jasně vyplývá, že čím více je člověk ve vnitřním, duševním klidu a pohodě, čili, že obsahuje vyšší vnitřní, osobní frekvence, tím více k sobě přitahuje nejen to, co je příjemné, krásné, radostné, povznášející atd. (takže se mu i ve všem lépe daří), ale i se stává kvalitami těchto harmonických frekvencí. Takovýto člověk se samozřejmě nejenže cítí dobře, ale i se mu o to rychleji splňují všechna jeho přání, jelikož začne mnohem snadněji a rychleji frekvenčně souznít s tím, co si přeje mít, čeho si přeje dosáhnout a co si přeje prožívat.

Je třeba si uvědomit, že jsme především vědomí, čili že jsme především světlo (které si dle svého vnitřního osobního programu tvoří nejen osobní realitu, ale i své tělo), což znamená, že jsme především vibrace shluku energií, mající specifické vnitřní frekvence. Takže na to, abyste mohli dosahovat, mít a prožívat to, co si přejete a prožívat to co je příjemné, na to je třeba se zaměřit na vámi vytčený cíl, naučit se dostat se do vnitřního klidu a pohody a v tomto pohodovém stavu pokud možno setrvávat. Již Budha říkal, na co myslíte, tím se stáváte. Taktéž si uvědomte, že radost je stav mysli, čili jak si to ve své hlavě vy sami nastavíte, tak to taky nejenže máte, ale to i prožíváte!


To, že si budete udržovat dobrou náladu a tím i vyšší frekvence má i tu výhodu, že se nemůžete setkat s žádným zloduchem, který by vám mohl nějak či něčím, třeba jen slovně ublížit, neboť pokud s jejich frekvencemi nesouzníte, tak se s nimi ani nikdy nesetkáte, neboť v takovém případě vaše frekvence nejsou kompatibilní. Teprve až když máte špatnou náladu, nebo se na něco či někoho zlobíte, nebo někoho odsuzujete, žárlíte, závidíte, kujete pikle atd. anebo se začnete něčeho obávat, tak tím u vás dochází k snížení vašich osobních frekvencí a teprve pak jste schopni se setkávat s disharmonickými lidmi či jinými nepříjemnými či dokonce agresivními bytostmi, neboť snížením svých frekvencí jste se přiblížili jejich NÍZKÉ frekvenci a tím jste jim umožnili se do vaší osobní reality dostat.

Z toho plyne poučení, že je třeba buď si udržovat dobrou náladu a tím i vyšší frekvence, nebo se raději zamknout někde na samotce :-) a vůbec nevycházet ven, dokud nezačnete opět smýšlet pozitivně, čímž si nejen zýšíte své frekvence, ale současně i zharmonizujete své emoce a začnete se opět cítit dobře. Toho jde trochou praxe velice snadno docílit tím, že si ve své mentální představě stvoříte světelnou mazací houbu, kterou ze svého vědomí smažete každou negativní myšlenku či obraz a to tím způsobem jako když mažete školní tabuli. Pokud si tu světelnou houbu nedovedete představit, tak si sami sobě namluvte, že to tak je a přijměte to za svou osobní pravdu, čili, že se to již automaticky děje, aniž byste si to museli představovat.

Pokud to uznáte za vaši osobní pravdu, čili za vaší skutečnost (tzn. že si to sami sobě dovolíte), pak se to začne automaticky dít, neboť váš vnitřní program uložený ve vašem podvědomí začne fungovat dle nově nastaveného zadání. Opět připomínám, že jsme především vědomí, čili odštěpek kosmického vše-Vědomí, nebo-li živého tvořivého světla, tzn. energie, přičemž pod-vědomí funguje jako neuvažující naprogramovaný robot, který plní jakákoliv zadání, která nikoliv někdo jiný, ale Vy sami uznáváte za svou osobní pravdu. To znamená, že plní jak ta negativní zadání, po kterých se necítíme dobře, tak ta pozitivní zadání, po kterých se cítíme skvěle. Takže jaké přesvědčení, čili program ve své hlavě (počítači) přijmete/přijmeme, takové údaje z něj lezou ven. Proto je třeba se naprogramovat na pozitivno a negativno nadobro opustit.


Dalším tajemstvím je zákon přitažlivosti, neboli gravitace, která je tvořena emocemi, přičemž tou nejsilnější a nejušlechtilejší "emocí", nebo-li poutem jsou frekvence lásky. To znamená, že čím silnější jsou vaše emoce a čím lépe se frekvencemi svých osobních emocí ztotožňujete s vlastněním toho, co si přejete a začnete to navíc prociťovat všemi svými smysly jako že to již TEĎ máte (a třeba už držíte v ruce), tak se s frekvencemi toho, co si přejete nejen frekvenčně slaďujete a ztotožňujete, ale uvádíte do pohybu i o to silněji zákon vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí.

Takovýmto sladěním se to, co si přejete, stane velice brzo skutečností i na hmotné úrovni existence (jelikož to odpovídá frekvencím vašich pocitů), neboť emoce fungují podobně jako střelný prach, který uvádí vše do pohybu. Navíc, čím více svých smyslů zapojíte (když tak si toho i lízněte, :-) třeba jen ve své představě), tím rychleji se vám splní to, co si přejete a získáte to, co požadujete, neboť předloha - plán pro tvoření tohoto světa je vytvářen pomocí představ, tvořen je pomocí vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí a vnímán je pomocí smyslů.

Takže když si budete přát např. nové auto, tak zajděte kupř. do autosalonu kde vámi požadované auto prodávají, sedněte si do něj, prociťte ho všemi svými smysli (očima, hmatem, motor sluchem, nosem jeho vůni a třeba si i něčeho lízněte, pokud možno ne oleje či výfuku zevnitř) :-) a prociťte svými smysli, že JIŽ jste vlastníkem takovéhoto auta. Záměrně je zde uvedeno, abyste si nelízli např. oleje či výfuku zevnitř, z důvodu, abyste si uvědomili jak funguje vaše představa a s tím spojené pocity. Tento způsob tvoření toho, co si přejete lze aplikovat na cokoliv, např. na tvoření ráje na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít nejen pro vás, ale i pro naprosto všechny zúčastněné. V takovém světě samozřejmě že již nejsou žádné krvelačné potvůrky, viry, ani žádní parazité či jiní škůdci.


Úpěch versus neúspěch toho, co si přejete, si představte např. jako zavěšené váhy, na kterých na jedné straně je kupř. netrpělivé očekávání (a vše ostatní, co vás rozptyluje a tím i rozlaďuje), což vás z důvodu, že to ještě pořád není vyvádí z v nitřního klidu a pohody. To vám snižuje vaše vnitřní frekvence, takže nejste svými frekvencemi v souladu s tím, co si přejete a proto vás to oddaluje od dosažení cíle. Na druhé straně váhy je bezmezná víra - důvěra (bez jakýchkoliv pochyb) v uskutečnění toho, co si přejete, čili že to, co si přejete je již NYNÍ už už na dosah vaší ruky.

To znamená, že čím méně budete netrpělivě očekávat, čímž si to, co si přejete sabotujete a čím více budete vkládat důvěru, čili VĚŘIT v to, že vesmír, či vaše vyšší Já, nebo andlílci (či cokoliv jiného čemu věříte) vám plní všechna vaše pozitivní přání, tím dříve se vaše přání skutečně splní i ve hmotě, neboť jak bylo již kdysi řečeno, VÍRA tvá (nikoliv očekávání tvé) tě uzdraví. Poděkovat vesmíru i za obdržení i sebemenších maličkostí by jistě mělo být naprostou samozřejmostí.

Též berte na vědomí, že se nesmíte zaměřovat či přemýšlet o tom, co nechcete, např. na nemoc, ale že se naopak musíte zaměřovat na to, co si přejete, např. na vaše naprosté zdraví, vitalitu a duševní svěžest atd. a musíte u-věřit tomu, že jste stále více a více a více zdravější a zdravější a zdravější, což se postupně stane již existující skutečností nejen ve vnitřním světě a jeho realitě, ale i ve vnější, čili ve vaší, hmotné osobní realitě. Berte na vědomí i to, že čím rychleji něco chcete, tím pomaleji to k vám přichází, neboť jste soustředěni na to, že to nepřichází, či přichází příliš pomalu, místo toho, abyste byli zaostřeni na již uskutečněný cíl, výsledek.


Nevěřte ovšem rovnou, hned od začátku tomu, že už jste např. naprosto zdraví, obzvláště ne pokud jste vážněji nemocní, neboť to vaše mysl odmítne a řekne vám, co povídáš za nesmysly, vždyť se podívej, že to není pravda. Tím byste se mohli dostat do ještě většího skepticismu. Pokud ale začnete sami sebe např. afirmacemi přesvědčovat (čímž začnete své podvědomí přeprogramovávat), že jste stále zdravější a zdravější, (či cokoliv jiného na čem právě pracujete), tak se to do vašeho podvědomí postupně ukládá a stává se to vaším novým osobním programem, podle kterého se začínáte řídit. Pamatujte si, že afirmace je nejlepší používat před usnutím, neboť tak na tom vaše vědomí pracuje i ve spánku.

Pro takovéto přeprogramování sama sebe je ovšem třeba používat vzestupné či naopak sestupné tvary (jako např. více a více, či méně a méně atp.), neboť tím vaše pod-vědomí nepozná, zda tomu tak není či je a proto takovéto informace již nejenže neodmítá, ale ukládá je do podvědomí. Tím dochází k přeprogramování vašeho původního přesvědčení (čili programu, podle kterého jste smýšleli, chovali se a jednali), což má za následek, že se tímto způsobem stáváte jiným, novým člověkem. V žádném případě ale nepoužívat žádné záporné tvary, jako např. NE-mám, Ne-chci, Ne-bude atd. To znamená, v žádném případě nepoužívat obraty jako např. už ne-mám chřipku, ale použijte naopak už jsem zdráv či zdravější, mám stále více a více peněz, jsem stále více a více bohatší jak hmotně tak i na duchu atp.

Čím více je vaše podvědomí naprogramované na to, co si přejete (a ne na to, co si nepřejete), tím více přijímáte za vaši osobní pravdu to, co si přejete a tím rychleji se to, co si přejete uskutečňuje i ve hmotné úrovni existence. Přeprogramováním svého podvědomí lze dokonce změnit např. vzhled vašeho těla, čili lze tímto způsobem např. zhubnout, nebo si zvětšit prsa nebo prodloužit, to byste rádi věděli co, že? :-) No přeci kratší nohu či ruku a třeba i to přirození (které mnohé z vás zřejmě napadlo) nebo cokoliv jiného, co si přejete na svém těle změnit či upravit. Když si uvědomíte, že jste/jsme především vědomí (energie světla), které si dle toho čemu u-věří tvoří vzhled a tvar svého těla, tak není nijak těžké pochopit, že je možné nejen tohle, ale NAPROSTO vše, ovšem POUZE pokud to přijmeme za svou pravdu a začneme VĚŘIT, že to možné je. Úzce související video: Abraham Hicks - Ovlivňování buněk těla - je možné si nechat dorůst končetiny? (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


Dalším tajemstvím je, že když si něco přejete tak se zatím nezabívejte stále tím, co si přejete (dokud nedovedete být bez jakýchkoliv pochyb), neboť svými pochybami se soustředíte i na absenci toho, co si přejete mít, místo pouze na to, abyste již dosáhli či vlastnili to, co si přejete. Proto je třeba zadat záměr toho, co si přejete a svým smýšlením se soustředit na již uskutečněný výsledek, čili na CÍL a na RADOST (emocionální prožitek) z toho, co již právě NYNÍ už ("jakoby") máte nebo čeho jste už docílili. Pokud vám v mysli naskočí např. kde se to, co si přeji zaseklo, tak tím jste si dosažení svého cíle oddálili, neboť fokusem pozornosti na kde to vězí, jste se rozladili s frekvencemi toho, co si přejete.

Též to v žádném případě nechce tzv. "tlačit na pilu" (tzn. nechce to nedočkavě očekávat či si něco vynucovat) a chce to naopak nechat vše samovolně plynout a pouze DŮVEŘOVAT, že to, co si přejete dosáhnout či vlastnit je již TEĎ na cestě k vám. Na to, abyste byli ve spojení d tím co si přejete, na to je třeba abyste  byli svou myslí zaměřeni na přítomnost, neboť nic nelze obdržet ani v minulosti, ani v budoucnosti, jelikož minulost již byla a budoucnost je a bude stále někde v budoucnosti!

Proto buďte jako motýl, který si jen s lehkostí svobodně poletuje a DŮVEŘUJE svému vnitřnímu instinktu a navigačnímu zařízení, které ho vždy vede tam, kde si přeje a potřebuje zrovna být. Je třeba nic neočekávat už jen z toho důvodu, že pokud něco očekáváte a ono to není, tak jste zklamaní (což vaše osobní frekvence snižuje), kdežto když nic neočekáváte a ono se k vám něco milého dostaví, tak z toho máte radost, jelikož jste to neočekávali. Z toho důvodu je tedy třeba věřit a důvěřovat a ne očekávat či doufat a sužovat se tím, co nemáte. Už jen tato změna úhlu vaše pohledu učiní váš život MNOHEM šťastnějším.


Dalším tajemstvím, je, že abyste získali to co si přejete, na to není VŮBEC třeba vědět odkud a jakým způsobem to k vám přijde, či jak na to získáte peníze atp. neboť to je již práce vašeho vyššího, tzn. světelného, čili energetického, nebo-li duchovního Já. Vaše práce je především se zaměřit na cíl a ztotožňovat se s tím, co si přejete a to buď ve vaší mentální představě, nebo jen svým osobním přesvědčením (pokud si vizualizovat nedovedete), že se již TEĎ vše potřebné seskupuje a vzájemně energeticky propojuje tak, abyste to, co si přejete, pokud možno co nejdříve získali.

To jak se to stane již ZCELA ponechejte vašemu vyššímu Já, neboť vaše vyšší Já je v energetické, čili nehmotné úrovni existencí a proto "vidí" nejen všechny možnosti a energetické souvislosti, které vy z této hmotné úrovně existence nevidíte. Takže to, jak k tomu dojde, nechte PLNĚ na vašem energetickém Já a zcela mu DŮVĚŘUJTE. Jen je třeba si uvědomit, že naše vyšší Já s námi komunikuje pomocí vizí a po-citů, přicházejících přes naše duchovní srdce, neboli přes světelný osmistěn fungující jako náš osobní nulový bod existence.

Proto je třeba udělat to, co máme vnuknutí či pocit že máme udělat, neboť vyšší Já, pokud mu tedy důvěřujeme, se stará o to, abychom byli ve správný čas na správném místě, aby se mohlo i ve hmotné úrovni existence uskutečnit to, co si přejeme. Takže když budete mít např. pocit, že máte zajít tam a tam a nebo, že máte udělat to a to, anebo že si máte např. koupit los, pak to taky udělejte, neboť pokud se nebudete řídit tím, co vám vaše moudré vyšší Já přes vaše mentální představy a přes pocity srdce "našeptává", tak to přestane dělat, neboť naco dělat něco, co je zbytečné, že? Jednejte pak ale v klidu a pohodě, to znamená s rozvahou, něco v tom smyslu, že i kdyby se to teď zrovna nepovedlo tak nevadí, neboť dříve či později se to určitě podaří, jelikož pokud byste jednali zbrkle a tím pádem i disharmonicky, tak byste si to disharmonickými frekvencemi své zbrklosti po-eali! :-) Vlastně :-(


Pokud si umíte vizualizovat to, co si přejete, tak se nějakým příjemným způsobem dostaňte do klidu, např. pomocí nějaké uklidňující a povznášející hudby nebo pomocí meditace a z ní pak přejděte na aktivní, tzn. tvořivou, nebo-li vizualizační "meditaci". Začněte si představovat a stotožňovat se s tím, co si přejete mít, uskutečnit, nebo docílit. Tuto představu doplňte pocity všech vašich smyslů, to znamená představte si, jaké to pocitově je mít, vlastnit či dosáhnout toho, co si přejete a ztotožněte se nejen v představě, ale i všemy svými smysly s tím, že již máte či vlastníte to, co si přejete, např. maturitní diplom a ve své představě ho i držte v ruce a prociťte jaké to je vlastnit jej. Vizualizovat si to co si přejeme je nejsnadnější ráno, když se probouzíme a ještě jsme neotevřeli oči, neboť to jsme v meditativním stavu automaticky, jelikož jsme ještě napůl ve snové realitě.

To co si představujete začněte prožívat jako vaší již právě TEĎ existující HMOTNOU skutečnost, neboť když se s tím ztotožníte nejen vizuaálně ale i svými smysly, tak tomu dáte obzvláště velkou gravitační sílu, která pracuje dle toho, co všechno jste do ní vložili. Samozřejmě, že na tom diplomu musí být i vaše jméno, takže ho tam mentálně vložte, jinak by mohlo dojít k tomu, že časem byste na hmotné úrovni existence diplom v ruce skutečně drželi, ale byl by někoho úplně jiného a ne váš. :-( Proto je třeba se s tím, co si k sobě přitahujete nějak propojit a ztotožnit, aby z toho bylo jasné, že je to VAŠE a ne někoho jiného. Jinak by se vám mohlo taky stát, že sice zhmotníte např. auto nebo dům, ale třeba pro souseda a ne pro vás. :-) Pokud by se ovšem něco takového někdy stalo, tak jim to nezáviďte a buďte naopak přející a to i z toho důvodu, že závist taktéž snižuje vnitřní osobní frekvence - vibrace.

Takže pokud si přejete např. auto, tak se ve své představě nalaďte na pocity, které jste měli, když jste si to vaše vysněné auto prohlíželi, a ve kterém jste seděli a testovali jste si ho a představujte si, že jste již nejen jeho vlastníkem, tedy že je v technickém průkazu již zapsáno na VAŠE jméno, ale že se v něm už i projíždíte a užíváte si POCITY z příjemné jízdy v něm. Pak, po skončení vaší tvořivé vizualizace už jen přijměte fakt, že takovéto auto už vlastníte (nejen v představě, ale i fyzicky), to znamená, přijmete tuto skutečnost za vaší osobní pravdu a už se o to dál nemusíte zajímat, neboť když toto uznáte za svou osobní pravdu, tedy že to již TEĎ vlastníte nejen v představě, ale i fyzicky ve hmotně a nebudete to netrpělivým očekáváním, či jinými disharmonickými frekvencemi sabotovat, tak se jeho vlastníkem stanete i na hmotné úrovni dříve, než se nadějete. Takovouto vizualizaci můžete když tak opakovat tak dlouho, dokud nebudete mít pocit, že pro dosažení úspěchu to již stačí. Nepřehánějte to ale, aby se z toho nestala deprimující úzkost či zarmoucení z toho, že to stále ještě nemáte.


Důkazem toho, že tento způsob dosahování toho, co si přejeme skutečně funguje je, že v minulém století začali sportovci v bývalém východním Německu vizualizaci používat jako doplněk k fyzickému tréninku a proto v té době vyhrávali jednu zlatou medaili za druhou. Trénovali nejen fyzicky, ale hlavně i v představách a současně si i představovali, že již vyhráli a že již jsou na nejvyšší stupni vítězů, slyší hymnu jejich státu, vyslovovat jejich jméno v souvislosti s tím, že jsou první a že prožívají slávu, která je s tím spojená.

Naprosto vše, čili cokoliv, co si dovedete představit, to také můžete a jste schopni dokázat uskutečnit i ve hmotě. Co si ovšem PROZATÍM představit nedovedete, o to se zatím ani nepokoušejte do té doby dokud se nepřeprogramujete a nezačnete věřit tomu, že to dokážete, jinak budete zbytečně zklamaní, čímž byste na tom byli hůže než před tím, než jste něco začli tvořit a k sobě graviračně přitahovat. Pokud se vám ale to, co si představujete nepovede ihned na poprvé, tak neházejte hned flintu do Mari-huanky, :-) jelikož teprve praxí se člověk stává mistrem, nikoliv však ministrem, :-) jelikož na funkce jsou v tomto světě prozatím většinou zapotřebí známosti či dokonce tvrdé lokty. :-(

Takže když si chcete přivolat např. lépe placené zaměstnání, tak nemůžete chtít rovnou kupř. 5x lépe placené, pokud si to, nebo spíše dokud si to ZATÍM nedovedete představit. Pokud si to prozatím představit nedovedete, tak hledejte příčinu toho PROČ si to nedovedete představit. Bude to něco ve vaší víře, ve vašem přesvědčení, něco čemu jste z nějakého důvodu uvěřili. Až toto vaše sabotující OSOBNÍ přesvědčení najdete, tak zjistěte proč je vlastně hloupost takovéto přesvědční mít, jiným přesvědčením vyvraťte jeho oprávněnost a tím ho anulujte. Pak to vaše původní přesvědčení nahradíte něčím takovým, co podporuje vaši víru v dosažení toho, co si přejete mít, vlastnit či dokázat a budete opět blíže k vašemu cíli.


Takže dalším tajemstvím je, že vše, co si přejete a s čím se bez jakýchkoliv pochyb ztotožníte, jako že ne někdy v budoucnosti, ale právě TEĎ již máte (tzn. že jste již dosáhli cíle), je už NYNÍ, právě teď již na cestě k vám a je to možná už už na dosah vaší ruky, neboť v takovém případě jste se svým osobním přesvědčením frekvenčně ztotožnili s frekvencemi vlastnictví toho co si přejete docílit či mít.

Problém je ale v tom, že vaše sebemenší zaváhání v NAPROSTÉM přesvědčení, že to k vám již právě teď přichází způsobuje, že si tím měníte své vnitřní osobní frekvence. Tím dochází k tomu, že se frekvenčně rozladíte s tím, co si přejete, takže z tohoto důvodu si to přestanete k sobě přitahovat, neboť odlišnými frekvencemi přestala fungovat vzájemná přitažlivost frekvencí, jelijkož již nejsou stejnorodé.

Jakmile se ale dovedete udržet ve vnitřním klidu a pohodě (což vaše vnitřní frekvence zvyšuje a udržuje je na vyšší hladině) a k tomu přesvědčíte sami sebe, čili že se naprogramujete tak, že začnete bez jakýchkoliv pochyb věřit tomu, že se vám velice rychle splňují všechna POZITIVNÍ přání (čili ne to, co si nepřejete ale jen to, co je krásné radostné povznášející atd.) a bez jakýchkoliv pochyb tento nový PROGRAM přijmete za svou osobní pravdu, čili že tomu tak zkrátka a dobře je, i kdyby nevím co bylo a basta fidli, :-) tak se vám vaše pozitivní přání začnou rychle plnit.

Obzvláště nyní, po roce 2012, se naprosto všem vše (nejen to pozitivní, ale i to negativní) splňuje mnohem rychleji, než tomu bylo dříve, neboť vstupujeme do fotonového pásu, který způsobuje, že se naprosto vše stále více a více zrychluje. Proto je obzvláště nyní třeba se snažit smýšlet pozitivně a všechno negativní smýšlení a myšlenky hned nahrazovat opačnými, čili pozitivními myšlenkami a smýšlením.


Z důvodu, abyste ve svém životě již nedělali přehmaty a kopance, je třeba začít se už konečně řídit svým duchovním srdcem, což jak bylo již řečeno, je světelný osmistěn v jehož středu je váš osobní nulový bod. To znamená, že je třeba se začít řídit pocity pocházejícími z vašeho osobního nulového bodu, ve kterém vězí veškerá moudrost celého Univerza. Tohle je ten důvod, proč někteří nedělají chyby ve svých rozhodnutích a jsou vždy ve správný čas na správném místě. Proto je třeba se přestat řítit svým osobním rozumem, nebo-li svým egem - mozkem, neboť informace pocházející odtud vychází pouze z vlastních, často velice zkreslených a pokroucených osobních názorů a zkušeností, takže, když se neřídíte svou vše-vědoucí duchovní podstatou, nebo-li moudrostí Univerza, ale svým rozumem, tak děláte chyby, někdy dokonce i fatální.

Pokud se ovšem začnete řídit tím, co pociťujete, že je pravé a správné, čili pocity pocházejícími z vašeho duchovního srdce a teprve potom necháte svůj mozek, aby na tomto základě podle toho pak jednal, tak se už rozhodujete správně a chyby již neděláte. Pokud se vám ale výsledek rozhodnutí v první chvíli nezdá a váš rozum, čili ego si myslí, že to nebylo dobré rozhodnutí, tak to ještě neznamená, že jste se nerozhodli správně. Teprve až s odstupem času se dá většinou poznat, zda to rozhodnutí bylo konkrétně pro VÁS dobré či ne a ani pak nemůžete vědět, zda jste se tím, jak jste rozhodli nevyhnuli nějaké pohromě, takže proto jste se rozhodli tak, jak jste se rozhodli.

Pro správné rozhodování je ale třeba se naučit, který pocit je z vašeho duchovního srdce a který pochází z vašeho ega. To se ale dá celkem rychle naučit, neboť pocity pocházející z vašeho duchovního srdce jsou jemné jak něžný vánek, kdežto pocity pocházející z ega jsou mnohem hrubší, drsnější. Vzpomeňte si na pohádku, ve které se hovoří o tom, jak jemně ucházející pára z hrnce varovala nějakou dívku, která to ovšem nebrala vážně, a proto jí mohli nějací zlouni obelhat a využít. Ta "hovořící" pára, to byla nápověda pocházející od moudrého, lásky-plného, vše-mocného vše-Vědomí Univerza, které vidí všechny a všechno sféricky, tzn. nejen naprosto všemi směry, ale i vše současně, neboť ve VŠE-Vědomí, nebo-li v energii Univerza naprosto vše existuje - "plave" a tvoří jedno nekonečné NYNÍ, čili jedno tady a teď a proto v něm existuje pouze pomyslný čas, nikoliv však čas lineární, jako je tomu v dimenzi třetí.


Pokud se chcete naučit trochu "čarovat", :-) ve své podstatě to ovšem není žádné kouzlo, ale uplatnění všeho výše uvedeného najednou, tak k tomu můžete použít níže uvedený návod. Z důvodu, že je použito vše výše uvedené najednou je účinek MNOHONÁSOBNĚ silnější a z toho důvodu se i  požadovaný výsledek může dostavit mnohem rychleji a s větší silou. To, co je níže uvedeno, berte ale jen jako jeden z mnoha možných způsobů, jak se dostat do vnitřního klidu a jak si pomocí emocí vytvořit silné gravitační pole, které k vám začne přitahovat to, co do něj vložíte.

Buďte ale velice opatrní a specifičtí v tom, co si přejete, jinak se vám může stát, že se vám vaše přání sice splní, ale bude mu chybět něco, co jste opomněli do vámi vytvořeného gravitačního pole zadat jako požadavek. Takže ve vlastním zájmu buďte co nejvíce specifičtí, obzvláště pokud to chcete použít např. pro nalezení svého životního partnera/partnerky, aby mu/jí pak nepřebývalo čo naopak nechybělo něco, co nehodláte v žádném případě oželet, či tolerovat nebo, o co nechcete přijít. Buďte opatrní obzvláště pokud chcete, aby to byl váš do-životní partner, neboť pak byste si k sobě přitáhli takového partnera, který by se s vámi za žádnou cenou nechtěl rozejít a vy s ním také ne, i kdybyste si lezli pouze :-) na nervy.

Pak byste se s ním museli dočasně "otravovat", přičemž dočasně může (pokud to do gravitačního pole zadáte jako program) trvat třeba pouze jen o jeden den méně než do skonání světa. :-) Proto buďte opravdu specifičtí v tom, co si přejete k sobě přitáhnout, neboť nespokojenosti a soužení si v tomto světě každý užil už dost a dost. Uvědomte si, že účelem života má být radost z tvoření a prožívání příjemných prožitků z toho, co tvoříme, nikoliv strádání a utrpení z nepochopení pravé podstaty zdejší existence.

Tak co, už se nemůžete dočkat toho svého vysněného partnera, nebo auta, domu, či čehokoliv jiného, co si přejete? Už jste napjatí jak kšandy :-) nebo tětiva na luku? :-) Pokud ano, tak to je jen dobře, neboť v tomto případě můžete tyto energie použít k vytvoření silného gravitačního ple, kterým si k sobě začnete přitahovat to, jaký program do něj vložíte, čili cokoliv co si jen přejete, třeba ... No to již raději nechám na vaší vlastní fantazii. :-)


Takže si najděte klidné místo kde, vás nikdo nebude rušit, nejlépe když to bude večer při svitu svíčky, neboť pološero vám umožní se lépe soustředit a více to emocionálně prožívat a připravte si papír a tužku nebo třeba i barvičky. Usaďte se pohodlně a uveďte se způsobem, který vám je příjemný do vnitřního klidu a pohody. Např. vizualizací, nebo meditací anebo nějakou uklidňující hudbou, např. zvuky, které jsou na videu: Om Chant Meditation at 432hz Over 1hr Running Time uvedeného ZDE. Až budete v duševním klidu a pohodě, tak si začněte představovat to, co si přejete vlastnit, např. dům a začněte si ho nejen představovat (třeba i včetně vybavení a jeho okolí), ale i si ho začněte do namalovaného UZAVŘENÉHO kruhu zaznamenávat či kreslit, třeba jen ve formě libovolných symbolů, které vás napadnou, např. že dvě vodorovné čáry značí dvě patra, další delší rovná čára nad tím značí rovnou střechu a podobně.

Čím více se vžijete do toho, co ve své přestavě a na papíře tvoříte a čím více to začnete svými emocemi prožívat jakože jste již dosáhli toho, co požadujete, nebo, že již vlastníte to co, si přejete a zakreslujete (čili co vkládáte jako program do toho vašimi emocemi tvořeného gravitačního pole), o to mohutnější gravitační pole si tvoříte a o to větší silou k sobě začínáte přitahovat to, co do něj svými požadavky vkládáte jako program. Čím silnější je emocionální prožitek, tím více se vám to zároveň vrývá a ukládá do vašeho podvědomí jako program toho, co si přejete i toho, co pro vás osobně ty jednotlivé symboly značí. To způsobuje, že o to více následně jednáte podle toho, co jste do tohoto vašimi emocemi stvořeného gravitačního pole vložili, takže pak ve vašem životě dochází k tzv. synchronicitě (že jste ve správný čas na správném místě), což je potřeba k tomu, aby vaše přání mohla být splněna co možná nejrychleji.

Až do toho gravitačního pole v podobě namalovaného uzavřeného kruhu zadáte všechna svoje přání a až budete mít pocit, že síla graviračního pole je dostatečně silná na to, aby k vám přitáhla to, co si přejete (vaše vyšší Já vám na požádání dá vědět kdy to je), tak do tohoto vámi vytvořeného pole vstupte, zakreslete se tam, abyste se stali součástí toho, co tvoříte. Pak požádejte vaše vyšší já (nebo vesmír, jak chcete), aby to zařídilo tak, aby to, co si přejete a požadujete, aby bylo pro nejvyšší dobro nejen vaše, ale i všech ostatních zúčastněných. Sami to ale netvořte, nechte to na vyšší, harmonické "moci", neboť byste do toho vkládali své ego a to by vytvářelo různé disharmonické, čili nežádoucí vazby. Až budete mít pocit že je to pro vás připravené a pokud to není živá bytost, tak si to přivlastněte např. tím, že se do domu přesunete a přimalujete se tam, čímž se stanete jeho součástí. Opět stačí jen symbol značící pro vás, že jste to vy.


Pokud se ale jedná o živou věc, tak si to v žádném případě přivlastnit nesmíte (neboť nemáte právo někoho vlastnit), jelikož v takovém případě by se jednalo o černou magii a ta by se vám dříve či později vymstila! V případe že se jedná o živou bytost, a to ať už o partnera či např. zvíře, tak se pouze přimalujete do kruhu K té bytosti, kterou požadujete. Před dokončením vaší "kouzelné" vizualizace DO toho kruhu zakreslete i nějaký symbol pro např. klíč od vašich vchodových dveří, nebo pro zrcadlo, ve kterém se denně češete, nebo nějaký masážní strojek, či cokoliv jiného co denně používáte, aby se to stalo nedílnou součástí toho, co tvoříte. (Masážní strojek je výborné řešení, neboťpři jeho používání prožíváte příjemné pocity a ty tomu gravitačnímu poli dodávají další sílu vždy, když jej použijete.)

Až budete mít pocit, že jste udělali vše, co je třeba pro hmotnou manifestaci toho, co si přejete, tak s tvořivou meditací skončete, ten nákres založte do něčeho, co nepoužíváte (např. do nějaké staré knihy) a už se o to VĚDOMĚ dál vůbec nezajímejte, neboť tím, že jste do toho kruhu reprezentujícího vámi stvořené gravitační pole (které k vám přitahuje to, co si přejete) vložili kupř. symbol klíče od vašich vchodových dveří, tak automaticky vždy, když budete držet v ruce váš vchodový klíč, tak vaše podvědomí (nikoliv vy) si vždy vzpomene na to, co má tvořit, čímž vaše podvědomí při každém použití tohoto klíče reaktivuje přitažlivou sílu toho, co si přejete. Tímto způsobem se z toho stává stále aktivní požadavek, aniž byste to potřebovali znovu tvořit či obnovovat a bude to aktivní do té doby, dokud se to nesplní, nebo do té doby, dokud byste to jinou tvořivou vizualizací nezrušili.

Tento způsob přitažlivosti či manifestace našeho přání lze použít na cokoliv, tzn. nejen na získání domu, auta, kupy peněz atd. ale kupř. i na to, abyste přestali kouřit, zhubli jste, či cokoliv jiného, co si jen přejete. Na zhubnutí dobře funguje např. to, že si z časopisu vystřihnete nějakou postavu těla, které se vám opravdu všestraně líbí (nejlépe nahou či téměř nahou postavu) a místo její hlavy tam nalepíte fotku své hlavy, pokud chcete omládnout, tak klidně nějakou, kdy vám bylo o x let méně. Pak už je třeba jen u-VĚŘIT tomu, že takto již TEĎ vypadáte a vaše tělo se tomuto novému přesvědčení - programu fungujícímu jako plán tvoření vašeho těla MUSÍ chtě nechtě přizpůsobit, neboť nejen vesmír, ale i naše hmotná těla jsou pouhý hologram (tvořený mentálními pochody), který odpovídá osobní víře v to či ono, čili programu vy-tvořenému osobním přesvědčením. Úzce související článek: Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. Úzce související video: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE. Úzce související článek: My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


Když si přejete aby se něco událo, nebo aby jste něco obdrželi, anebo abyste k sobě něco přivolali, tak nestačí si to jen přát nebo se za to modlit, neboť tím uznáváte, že to není, či že to stále nemáte. Je třeba si představovat, že to co si přejete se právě teď již děje a přitom všemi smysly prociťovat že se již děje to co si přejete. Takže když si např. přejete déšť, tak je třeba si to představovat a prožívat to jako již právě TEĎ probíhající skutečnost! Mnohem více v článku: Návod jak kupř. přivodit déšť či naopak slunečno, nebo něco obdržet, anebo si k sobě třeba přivolat spřízněnou duši pro vzájemné harmonické soužití Uvedeno ZDE.

Nejdříve je třeba zadat záměr toho co si přejeme. Je to velice důležité, neboť to co si přejeme nevytváříme my, ale naše vyšší, energetické - světelné Já. Záměr je pro naše vyšší Já signálem toho co má vytvářet a z jakého důvodu. Pak je důležitá představa, neboť představa vysílá našemu vyššímu Já hrubou představu - koncept toho co si přejeme. Netrvejte ale na tom, že se to musí odehrát přesně tak jak si to vy představujete, neboť vyšší já vidí sféricky, čili všemi směry a proto ví nejlepší a nejrychlejší způsob jak to udělat a vytvořit to ještě mnohem dokonalejší než si vůbec dovedete představit. No a pak je třeba to nějak emocionálně prožívat, čili např. mít radost z toho, že to již máte, nebo že se to již právě TEĎ děje a tento pocit si v sobě udržovat, přestože to prozatím nemáte. Emoce totiž vytváří gravitační silová pole, která k nám naprosto vždy přitahují to, co k sobě svými emocemi přitahujeme. Jelikož se vzájemně přitahují POUZE stejnorodé frekvence (vytvářené emocemi), proto je třeba v sobě udržovat pocit spokojenosti z toho že se to již děje či že to již máte a to přesto, že to PROZATÍM není či nemáte.

Ne abyste ale cokoliv z toho zneužili a použili to proti někomu či něčemu, neboť co kdo vyšle, to se k němu dříve či později vrátí jako bumerang, ovšem z důvodu, že to cestou nasbíralo stejnorodé, čili souznící energie, tak z toho důvodu je zpětný úder nesčíslněkrát silnější, než to, co dotyčný/dotyčná původně vyslal/a. A nemyslete si, že kdybyste někoho navedli, aby udělal něco negativního za vás, že by vás to dříve či později stejně nedostihlo! Takže pro negativní účely si s tím v žádném případě nezahrávejte, jinak vás zpětný úder smete jak vichr suché stéblo slámy!

Obzvláště nyní, tím je myšleno po roce 2012, je tzv. Karma, čili zákon příčiny a následku velice rychlý, to znamená, že zpětný ráz může být téměř okamžitý, takže se nemusí projevit třeba až za x desítek let, nebo dokonce až v některé z dalších inkarnací. Že Karma je nyní velice rychlá je jen dobře, neboť čím dříve se bytost zbaví své karmy, která jí drží v tomto 3.D světě POLARIZOVANÉM na dobro a zlo, tím dříve se dostane do vyšší, polo-hmotné polo-světelné dimenze, čili do nějakého NEPOLARIZOVANÉHO světa, čili do nesčíslněkrát krásnější, více harmonické úrovně existence než je tato. V takovýchto úrovních existence naprosto vše, tedy i nerosty a rostliny září jako miniaturní sluníčka (jejichž souhrn vytváří sluneční svit), neboť je vše prosyceno zářícím kosmickým tvořivým vše-Vědomím, tzn. duchovní podstatou - světlem.

* Uhlík 6-6-6 končí (CZ titulky) Uvedeno ZDE. * 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE. * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE. * Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE. * Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE. * Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE. Co jsou to ty polo-hmotné, polo-světelné světy naleznete ve vynikajícím článku: * Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


Než si přečtete níže uvedený odstavec, bylo by dobré nejdříve shlédnout celé vynikající video: Osvícené cakry-vizionárská cesta do vnitrního sveta. Uvedeno ZDE. Úzce související článek: Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE. V tomto světě máme 7 čaker, čili 7 úrovní vědomí a jejich existencí, avšak ve vesmíru je čaker dohromady celkem 13. Zde, v tomto světě to funguje tak, že záměr toho, co si např. chceme přitáhnout k sobě, do své osobní reality, se rodí v sedmé čakře, čili v sedmé úrovni vědomí. Záměr toho, co požadujeme, musí být vždy zadán, aby nižší úrovně vědomí a existencí věděly že mají něco tvořit a co mají tvořit. Šestá čakra (čili šestá úroveň vědomí). koresponduje s třetím okem, čili s vizualizací (toto jsou světy mentálních představ, které snižováním frekvencí začínají krystalizovat do hmotného projevu existence), pátá čakra (čili pátá úroveň vědomí) koresponduje se zvukem, nebo-li s frekvencemi - vibracemi (které u tzv. neživých věcí vytváří krystalické mřížky atomů a DNA u živých bytostí), čtvrtá čakra (čili čtvrtá úroveň vědomí) korespondující s emocemi (které vytváří gravitační silová pole, která se spojují s jinými souznícími gravitačními poli a pomocí dostředivé síly tvoří a udržují pohromadě všechny vně projevené objekty, tedy i těla bytostí), třetí čakra (čili třetí úroveň vědomí) je království zvířat - fauny, tedy i člověka, druhá čakra (čili druhá úroveň vědomí), je království rostlin - flóra a první čakra (čili první úroveň vědomí) je království nerostů. Čakry 8 - 13 jsou mimo naše tělo a korespondují s úrovněmi vědomí a existencí uvedených v následném textu. Nejdříve je ale třeba uvést, že vše existuje v tzv. multi-vesmíru, což jsou fraktální odnože původních existencí, kterých je tolik, kolik je mentálních představ a že naprosto vše v existenci je tvořeno z vědomí, čili z frekvenčně odlišných úrovní světla, jehož vyšší frekvence, nebo-li úrovně existencí, jsou oku již neviditelné.

Vše vně neprojevené i vně projevené je ovšem ve své podstatě živá energie, neboť naprosto vše je stvořeno z vědomí, čili z živého tvořivého světla. Více podrobností se dozvíte z videa s názvem: Vědomí řídí Vesmír - CZ titulky". Uvedeno ZDE. Mnohem více se dozvíte z článku: Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE. Podrobnosti o těch sedmi úrovních vědomí a existencí a jak je pomocí nit tvořena veškerá tzv. hmota najdete v článku s názvem: Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.

Osmá čakra (čili osmá úroveň vědomí a existencí) je u většiny lidí zhruba 1/2 metru nad jejich hlavou a slouží jako červí díra - vstup do paralelních existencí dotyčné bytosti. Devátá čakra, (čili devátá úroveň vědomí a existencí) je ve vzdálenosti oběžné dráhy měsíce a slouží jako červí díra - vstup do všech paralelních existencí této naší Země. Desátá čakra (čili desátá úroveň vědomí a existencí) je slunce naší sluneční soustavy a slouží jako červí díra - vstup do všech paralelních existencí této naší sluneční soustavy. Jedenáctá čakra (čili jedenáctá úroveň vědomí a existencí) je centrální slunce této naší galaxie a slouží jako červí díra - vstup do všech paralelních existencí této naší galaxie. Dvanáctá čaka (čili dvanáctá úroveň vědomí a existencí) je centrální slunce shluku mnoha galaxií (čili podvesmíru) a slouží jako červí díra - vstup do všech paralelních podvesmírů. Třináctá čakra (čili třináctá úroveň vědomí a existencí) je centrální slunce celého vesmíru a slouží jako červí díra - vstup do všech paralelních existencí tohoto vesmíru. Pokud vám to hlava nebere, :-) tak to bude tím, že to posuzujete rozumem a ne srdcem! Nic si z toho ale nedělejte a zaměřte se raději na to, abyste se když nic jiného udržovali alespoň v duševním klidu a pohodě, neboť tím pomáháte harmonizovat nejen sebe, ale i všechny a všechno ostatní.


Pokud začnete tyto velice cenné, a samozvanou elitou po tisíce let velice dobře střežené a utajované informace v praxi uplatňovat, používat a využívat, nikoliv však zneužívat (neboť co vyšlete, to se k vám dříve či později vrátí mnohonásobně zesílené), tak se vám začne stále více dařit nejen ve všem, na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam, kde jste, ale začnete současně mít a prožívat i mnohem příjemnější, radostnější, kvalitnější a smysluplnější život.

Navíc, to jak se kdo cítí, to z nás vyzařuje i navenek, takže jakmile se začnete cítit lépe a lépe a lépe (nebo přinejmenším neutrálně), tak to z vás bude vyzařovat i navenek, čímž začnete pozitivně ovlivňovat i všechny a všechno ostatní. Proto, čím příjemněji se budete cítit, tím více to začnete vyzařovat do všeho a všech, na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam, kde jste a tím více se začne celý svět harmonizovat, ozdravovat a krásnět.

Čili vaší osobní změnou k pozitivnu začne docházet i k tomu, že se postupně začne harmonizovat a měnit k lepšímu a lepšímu nejen celý tento svět, ale i vše, co s tímto světem souvisí a to geometrickou řadou, tzn. stále rychlejším a rychlejším a rychlejším tempem, neboť je a bude stále více a více a více těch, kteří se zapojují do tohoto transformačního procesu. Úzce související video: Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


Pokud se ovšem chcete pouze POKUSIT použít něco z toho, co je výše uvedeno, tak se o to ani nepokoušejte, neboť dokud nejste ROZHODNUTI uskutečnit to, co si přejete dosáhnout, tak pořád zůstanete jen u pouhých pokusů, jelikož svým vědomím nebudete zaměřeni na CÍL toho, čeho chcete dosáhnout, ale pouze na nějaký pochybný hókus pókus marókus :-) a u toho taky skončíte. :-(

Tím chci zopakovat, že jedině vaše víra, čili přesvědčení, že dokážete to, co si přejete, vás může dovést k vašemu vysněnému cíli. Takže pokud jste ROZHODNUTI to UDĚLAT, tak se do toho směle pusťte, pokud ne, tak ani nemá cenu se o to pokoušet. V každém případě se ale alespoň snažte dostat a udržovat ve vnitřním klidu a pohodě a berte na vědomí, že TRPĚLIVOST přináší nejen růže. :-) Vezměte si příklad z koček, neboť ty jsou stále šťastné a ve vnitřním klidu a pohodě, nikoliv zarmoucené, se špatnou náladou. Jak na to najdete ZDE.

Též si uvědomte, že vše je VŽDY jen tak těžké, jak jen si to dovedeme představit. Dobré na tom ale je, že to funguje i opačně, čili že VŠE JE VŽDY TAK JEDNODUCHÉ – SNADNÉ, JAK JEN SI TO DOVEDEME PŘEDSTAVIT. Navíc, tím, že dochází k zvyšování frekvencí tohoto světa, tak dochází současně i k tomu, že je to nyní stále jednodušší a jednodušší a jednodušší.


* Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? - ZDE.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.

Tak co, jestlipak jste se z jiných pramenů, t.j. z nejrůznějších knížek a seminářů dozvěděli takto celistvé informace o tom, jak se lze přeprogramovat, zaměřit a nastavit na úspěch toho co si přejete? Čili co jste se doposud dozvěděli o tzv. n-Euro-programování, :-) co vám to co jste z jiných zdrojů obdrželi už dalo, pokud vám to vůbec něco dalo, jaký z toho máte teď již užitek a kolik jste už za ty jejich střípky informací (které vám často prodali velice draze) již zaplatili? Tady, pokud jste líní se změnit a nebudete aplikovat vůbec nic z výše uvedeného, pak sice téměř nic nezískáte (něco ovšem přeci), ale ani nemáte co ztratit, neboť za tento dálkový "seminář" jste předem nemuseli vydat ani korunu. Navíc, jinde kupujete zajíce v pytli, kdežto zde víte předem co dostáváte.

Začněte prosím i vy NEZIŠTNĚ (čili bez toho, abyste si za to předem něco účtovali) pomáhat ostatním lidem a nejen jim, neboť jak se v angličtině říká: "what goes around comes around", což znamená, něco ve smyslu, co od vás vychází to k vám nazpět přichází, avšak mnohonásobně zesílené. Takže si za vaši pomoc ostatním předem nic neúčtujte, jen vězte, tzn. buďte přesvědčeni o tom, že to, co pro ostatní děláte se k vám ze všech možných stran (třeba i od těch kterým pomáháte) nesčíslněkrát vrací zpět v různých formách, např. ve formě všemožných výhod, potřebných informací, nejrůznějších darů (třeba i finančních), radosti, štěstí, duševního bohatství atd.

Pokud budete alespoň některé výše uvedené návody používat a řídit se jimi, tak bude nejen stále častěji docházet k tzv. synchronicitě (což znamená, že budete ve správný čas na správném místě), ale váš život bude stále více snadnější, radostnější a hodnotnější a vy budete stále bohatší a bohatší jak po duševní, tak i po materiální stránce. Hlavně se pokud možno ničeho neobávejte, neboť čím více jste pozitivní, tím více duchovního ozdravujícího, regenerujícího harmonizujícího světla do sebe absorbujete a tím méně vám škodí všemožné jedy které jsou ve vodě, vzduchu a potravě. Proto se udržujte pokud možno stále v dobré náladě, čili v pozitivním, tzn. harmonizujícím stavu. Úzce související článek: Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.

Jestliže máte pocit, že vám výše uvedené již něco dalo či dá a uznáte-li to za vhodné, budeme rádi, když uděláte beránku otřes se :-) a věnujete nám nějaký ten dáreček na níže uvedené.


Pokud si to můžete dovolit, nebo, až se výše uvedeným začnete řídit a budete si to KONEČNĚ :-) moci dovolit, z důvodu, že se kvalita vašeho života obohatí, budeme rádi, když nám přispějete na tyto naše stránky s názvem Inner Light = Vnitřní Světlo, neboť za web hosting, čili za prostor na kterém se tyto I.L. stránky zobrazují se musí společnosti Ning ročně zaplatit 239 dolarů, což je zhruba 5.000 Kč.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku s názvem: "Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirituálně založenými lidmi?", který je uveden zde. Konto je vedené u Fio banky, která za elektronické bankovnictví neúčtuje vůbec žádné poplatky a to ani když je proveden převod ze Slovenské Fio banky do České Fio banky. č konta: 2800690360/2010 vedeno v ČR, účet v Kč
IBAN: CZ4020100000002800690360, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Do kolonky účel platby napište prosím: DÁREK) Všem přispívajícím předem za vše velice děkujeme a nabízíme vám za to zdarma stanový rekreační pobyt na některém z našich pozemků. Podrobnosti naleznete v článku: Máte zájem ... . Pokud o to zájem máte, tak do poznámky k platbě uveďte i nějakou kontaktní Email adresu na vás.

Jestliže díky tomuto článku obdržíte větší obnos peněz, či cokoliv jiného hodnotného, tak můžete zaslat aspoň 10 % hodnoty, kterou jste obdrželi, což bych řekl že je férové, když jste za tento návod, jak si zlepšit kvalitu vašeho života nemuseli předem zaplatit ani korunu. Sice tohle neočekávám, ale za to s tím bez jakýchkoliv pochyb počítám :-) a VĚŘÍM tomu,  že náš výše uvedený projekt podpoříte. Podpořit nás můžete též tím, že budete šířit odkaz (web link) na tuto konkrétní stránku.

PS: Pokud chcete doručit nějaký věcný dar, tak prosím nejezděte na praseti, :-) neboť já osobně jsem vegetarián/vitarián. Nepoužívaná budova s velkou přilehlou zahradou či pozemky by se ale jako dar hodila, neboť chceme založit občanské sdružení, které bude něco ve smyslu, jako klub milovníků přírody turistiky i vzájemné výpomoci.

© Copyright, veškerá práva na výše uvedené informace jsou vyhrazena.
Text tohoto článku bude smět být rozesílán dál, ale pouze za podmínek že v textu nebudou dělány žádné změny ani úpravy, nebude v něm nic vynecháno a bude současně uveden i odkaz na zdroj, čili na tuto stránku. Prozatím ale to nekopírujte (posílejte když tak jen odkaz na tuto stránku), neboť výše uvedený článek bude průběžně ještě doplňován o další související údaje.


Další úzce související články a videa:
* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE. (tohle video by měl ve vlastním zájmu shlédnout naprosto každý)
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné není.)
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Řízená tvorba představ použitelná k čemukoliv, např. k uzdravení vás, přírody i celé planety, se vším co je na ní a uvnitř ní Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět svobodnou bytostí - ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) ZDE.

* Masturbation and The Law of Attraction. Video in English - Here. (V tomto anglickém videu se ve své podstatě hovoří o tom, že prožívání orgasmu vás dovede k vnitřní pohodě a že čím lépe se budete při prožívání orgasmu cítit a přitom si současně představovat že již TEĎ máte to co si přejeme získat či docílit je energií prožívaného orgasmu zesíleno a k vám přitahováno.) Čím více se ztotožníte např. s pocity, tzn. s frekvencemi zdraví, štěstí a všestranné hojnosti, tím více k sobě začnete přitahovat to, s čím se frekvenčně ztotožníte.


BONUS: "Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír. Když říkáte "Já Jsem", promlouváte mými ústy. ("Či" - Energie Vesmírného vše-Vědomí) "Já jsem" je dokonalé Boží Vědomí Jednoty a Celku, které všechno co má rozdává. "Já Jsem" je nejhlubší Soucit a nejkrásnější Láska, která nemá nic společného s Vaším limitovaným lidským vědomím, které se oddělilo od své Boží podstaty. (Řiď se svými City, naslouchej své Duši, čili svému Opravdovému - Pravému Já.)

"Já Jsem" je mé jméno a o cokoliv mne z čistoty srdce požádáte, to dostanete. Jen na vás záleží, jaký bude Váš svět. Cokoli dáš za slůvko "Já", to se stává Tvým Tvůrčím Rozkazem! Ty vyvoláváš to co myslíš, cítíš a říkáš, neboť myšlenky pocity a slova na sebe nakupí Mé Energie, které vytvářejí nejrůznější reality a přivádí je v existenci. (Čím více jsou přítomny konstruktivní harmonické frekvence, čili Láska, tím delší je trvání jejich existence)

Stále platí: O čem přemýšlíte, to přitahujete, co přitahujete, to prožíváte, co prožíváte, tím se stáváte a čím jste Vy, tím jsem i Já, neboť: Vy a Já jsme Jedna Bytost! Já (jsem) vaše mysl a Vy (jste) moje tělo = Tvůrčí Akt Absolutno = souhrn harmonických energií vše-vědomí - paměť všeho co, kdy, kde existovalo! (Moudrost věků) Celý text Tajemství tvoření realit je uveden ZDE.

                                                                 I Am = Já Jsem

VYNIKAJÍCÍ VIDEA OBJASŇUJÍCÍ PODSTATU UNIVERZA:
* Vnitřní Světy, Vnější Světy - 1 (na videu lze nastavit mimo jiných řečí např. i Slovenština)  / Inner Worlds, Outer Worlds - Part 1 - Akasha Uvedeno ZDE.
* Vnitřní Světy, Vnější Světy -2 (na videu lze nastavit mimo jiných řečí např. i Slovenština)  / Inner Worlds, Outer Worlds - Part 2 - The Spiral Uvedeno ZDE.
* Vnitřní Světy, Vnější Světy -3 (na videu lze nastavit mimo jiných řečí např. i Polština)  / Inner Worlds, Outer Worlds - Part 3 - The Serpent and the Lotus Uvedeno ZDE.
* Vnitřní Světy, Vnější Světy -2 (na videu lze nastavit mimo jiných řečí např. i Polština)  / Inner Worlds, Outer Worlds - Part 4 - Beyond Thinking Uvedeno ZDE.
* To samé v Němčině je zde: INNERE WELTEN ÄUSSERE WELTEN - Full Movie Deutsch - Cosmic Angel Nominee 2014 Uvedeno ZDE.


* Zvuky a obrazy vhodné pro uklidnění a uvedení se do pohody a harmonie. Uvedeno ZDE.
* MantraGayatri Uvedeno ZDE.
* Meditace TRANSMUTEO Uvedeno ZDE.

* * * The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) - Here.




(pošlete prosím odkaz na tuto stránku co možná nejvíce lidem)



.

Zobrazení: 108030

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Spíše bych řekl, že ti ta myš fungovala z důvodu, že jsi silou svého vědomí a přesvědčení, že je myš zapnutá a tudíž že musí fungovat způsobila, že fungovala i z důvodu, že zapojená nebyla. Čím více vstupujeme do fotonového pásu, tím vyšší jsou frekvence tohoto světa a tím rychleji se naše přesvědčení a z toho se rodící představy zobrazuje i na hmotné úrovni existence. Před genetickou manipulací lidstvo mělo funkčních 12 vláken DNA a z důvodu, že celá tato planeta vstupuje do vyššího dimenze, čili do vyššího projevu existence, tak dochází k tomu, že se v nás toto 12ti vláknové DNA opět obnovuje.
Úzce související články a videa:
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.
* Fantomový efekt DNA: Lidská DNA a její vliv na náš svět Uvedeno ZDE.
* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.
* Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.
* Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.

* Dana Hájková o synchronicitě ve videu s názvem: Duše k nám promlouvá/Život TEĎ a TADY/Dana Hájková/3. Uvedeno ZDE.

* Bashar - How To Have Instant Manifestation & Avoid "Processes" - Here.
* Bashar - sabotage, visualization - Here.
* Bashar 7 Steps to Manifestation - Here.
* Bashar - Secret of Visualization - Here.
* Bashar - Believing Is Seeing - Here.
* Bashar - The 13th Step - Here.
* Bashar :: Imagination :: Zero Point (without music) - Here.
* Bashar - How to Stop Making it Harder than it has to Be! - Here.
* Bashar - Accelerated Manifestation - Letting Go of the How  - Here.
* Bashar - There's Only One Thing and One Moment in Creation - Here.
* Bashar - There's Only One Thing and One Moment in Creation - Here.
* Abraham Hicks - Abraham's Secret To Instant Manifestation - Here.
* Abraham Hicks - A Simple Technique To Instant Manifestation (Abraham's Secret) - Here.
* How To Manifest Instantly(For Serious Creators Only!) - Here.
* Abraham Hicks - The easiest way to start positive momentum - Here.
* Abraham explains how to attract - Here.
* Abraham Hicks~Mechanisms that activate instant manifestation - Here.
* The Best Video on Manifesting Money! (freeyourmindandthink.com) - Here.
* ARCHANGEL METATRON – 5D THINKING – INTENTION vs. EXPECTATION Galactic Federation of Light -Here.

* JAK TO CÍTÍM JÁ – Peníze a vibrace Uvedeno ZDE.

* 22.Síla myšlenky Uvedeno ZDE.
* 23. Jak správně manifestovat Uvedeno ZDE.
* 17. Co se nyní odehrává na planetě Terra Uvedeno ZDE.

* Petr Chobot - Solar - my jsme tvůrci své reality Uvedeno ZDE. Úzce související článek: * Petr Chobot - Mysl a jak je tvořená naše realita + mnohem více (vynikající oči otevírající informace) Uvedeno ZDE.

* BASHAR - How To Set Yourself Free! - No TRY - Get Results Now - Here.
* Bashar - How To Have Instant Manifestation & Avoid "Processes" - Here.
* Bashar - Stop needing it to make sense to start making dollars - Here.
* Bashar- Accelerated Manifestation - Letting Go of the How - Here.
* Bashar - How to Stop Making it Harder than it has to Be! - Here.
* Bashar - Burning Bridges and Moving Forward - Here.
* Bashar Archives :: What are Permission Slips? - Here.
* Bashar You ALWAYS Make the Right Choices - Here.
* 9 Bashar 7 Steps to Manifestation - Here.
* Bashar - Believing Is Seeing - Here.
* Life is a Fairytale | Bashar - Here.
* Bashar Future Economy - Here.

* Bashar :: Stone Speakers Highlights - Here.
* Bashar :: Lightning in a Bottle 2014 Highlights - Here.
* Bashar :: The Year of Reinvention highlights - Here.
* Bashar :: The Year of Reinvention highlights - Here.
* Bashar :: "Living an Extraordinary Life" highlights - Here. (důležité to je od 3.42)
And much more.

Top 10 Lidí s Opravdovými Superschopnostmi Uvedeno ZDE. Takovéto schopnosti a dovednosti a mnohem, Mnohem, MNOHEM víc než jen toto může dokázat naprosto každý, tedy i vy. Kdy to dokážete? :-) Až přestanete věřit tomu, že to je nemožné a začnete bez JAKÝCHKOLIV pochyb věřit, že to již nyní - TEĎ dovedete!
Úzce související články:
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.

* Bashar Event Highlights & AAA Manifestation Formula - Here.
* braham Hicks ~ How to quickly raise your vibration - Here.

* Angelic Guides, Do This and Manifest Everything You Desire - Here.
* The Creators, Manifestation is Easier Than You Think - Here.
* The Council, Playing the Field - Here.

* Zákon přitažlivosti, naše myšlenky (a z nich se rodící představy) se stávají naší realitou. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Law Of Attraction, Our Thoughts Become Our Reality - Here.
* 9.D Arkturiánská rada, potvrzování svých vibrací. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Affirming Your Vibration, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.


* Jak se deprogramovat (zrušit ovládací program tohoto matrixu) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How To Deprogram Yourself - Here.


* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného zotročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Závěrečná tvorba, 9.D Arkturiánská rada. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Ultimate Creation, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
* Vyšší frekvence jsou způsobeny zvýšením vibračních hladin. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Higher Frequency Results from Vibrational Levels Increasing - Here.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Jak frekvence a vibrace, tvoří strukturu hmoty a života. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Frequency and Vibration, How They Create the Structures of Matter and Life - Here.


Úzce související články:
* Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace - ZDE.
* Alikvotní vesmír – jak je možné, že vesmír ladí? Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Doporučuji naprosto všem: Překročení lidské oddělenosti, směrem k vědomí Avatara. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Transcending Separation, Human'ness To Avatar Consciousness - Here.


* Powerful Awakenings Now - Here.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Arcturiáni, důležité body/podstata. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians, Important Points - Here.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Oblast nekonečných možností, Arcturiánský koncil z 9.D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Realm of Infinite Possibilities, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Vynikající, inspirující a osvětlující informace jsou ZDE.* VÝZVA LIDÍ, kteří lidmi skrze DUCHA zůstali Uvedeno…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob!…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE.* Rozhovor moderátorky…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* COVID 19 je molekula RNK, pokrytá lipidovým (tukovým) obalem, ALE při teplotě 60 stupňů zahyne během 10 minut! Jak prevítu covidovému spolehlivě zakroutit krkem :-) se dozvíte z článku:…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... „Bill Gates a David Rockefeller zorganizovali šokující setkání v newyorském domě představitele Rockefellerovy univerzity v roce 2009. Dalšími hosty tohoto setkání…"
před 7 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 1.6.2020

Zosúlaďovanie DUŠE a TELA.Keď sa podstatou Človeka, ktorá je nemenná rozbíja vajce smerom zvnútra - znamená to ŽIVOT. Tento smer rozbíjania je UVEDOMENIE si, že MY SME TÝM KĽÚČOM, ktorým sa otvára brána /brány/ nového sveta, novej Zeme, nového…Zobrazit další
před 18 hodinami
Ikona profiluUživatelé maly princ a Regber se přidali ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* COVID 19 je molekula RNK, pokrytá lipidovým (tukovým) obalem, ALE při teplotě 60 stupňů zahyne během 10 minut! Jak prevítu covidovému spolehlivě zakroutit krkem :-) se dozvíte z článku:…"
před 20 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Karantenu meli zrusit dnes, ale nasli zpusob, jak ji protahnout

Simulační manévry pokračujíDnes se měly slavnostně otevřít restaurace jako zakončení karantény v městě. Uno už pár týdnů a hlavně poslední cítí různé bolesti v těle. Dnes ví proč. Karanténa je dále manipulována. Dělají to ve velkých městech s velkou…Zobrazit další
včera
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Počátek............žádný START/CÍL uživatele Naren Sahava.
"Spojení se Síriem Můžeš klidně psát, jsme tady s tebou a není žádný důvod k tomu, abychom spojení s tebou nenavázali. Jsme rádi, že se opět obnovuje…"
včera
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Počátek............žádný START/CÍL uživatele Naren Sahava.
"Odpojení sil Temna Slyším tvá přání, slyším tvou meditaci – ta slova, která pronášíš ke mně a ke svým vesmírným přátelům.…"
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Počátek............žádný START/CÍL

Tvoje kniha je už napsaná. Jen začni listovat jednotlivými stránkami, podívej se na obsah a název. Osloví obrovské množství lidí, kteří hledají sami sebe, kteří hledají Pravdu o stvoření a ví, že jsou bytostmi věčnými, jen zapomněli, odkud pocházejí…Zobrazit další
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJŮŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI Uvedeno ZDE.* ELIMINACE EVROPSKÉ KABALY A KONEC STÁTNÍCH MAFIÍ.…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné!

Princezna Diana věděla, že královská rodina ji chce zabít, proto stejně jako jiní zinscenovala svoji smrt ve spojení s jedinou osobou, které mohla důvěřovat, a společně připravili „Plán.“Krásná a dobrosrdečná princezna a dva silní mladí muži si…Zobrazit další
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Lidé kmene HUNZA -severni Pakistan....co se člověk nedoví..!! Uvedeno ZDE. Tito lidé nejenže nehulí nechjastají a nemají wifi a "chytré", mozek otupující technologie, ale…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Odhalení špatných zpráv, :-( ovšem se šťastným koncem. :-) aneb jak přepsat program tvořící Matrix - program hologramu tohoto světa. * Emery Smith - Komunikace s Mimozemšťany a…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Tento svět je ovládán umělou inteligencí, čili bezduchými, anorganickými entitami, které z důvodu, že nemají duši, tak v sobě nemají ani kosmický organický…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby