* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Dualita znamená opaky, jako například dobro versus zlo, nebo časo-PROSTOR versus prostoro-ČAS anebo ČÁSTICE hmoty - JIN versus FREKVENCE polarizovaného světla (čili antihmoty) - JANG atd. Mnohem více podrobností je v textech uvedených ZDE.

Tyto opaky nebo-li dualita je vytvořena tím, že osobní Merkaba (čili nulový bod věcí či bytostí) nemá JEDNO společné ohnisko, ale je roztržena a má ohniska DVĚ. Tím dochází k tomu, že se opačné tvořivé polarity Jin & Jang vzájemně již nedoplňují, nepodporují a nespolupracují (jako je tomu ve světech jednoty), ale naopak jedna s druhou mezi sebou soupeří. Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE  (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

To ale v celé této sluneční soustavě, ve všech projevech existencí, nejpozději 21.12. 2012 skončí, neboť v tento den v 11 hodin 11 minut nulového (Greenwichského) času protneme galaktický rovník, čili galaktický nulový bod - čas, ve kterém dostaneme přímý zásah NEPOLARIZOVANÝM světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce), obsahujícím v sobě dvanáctou úroveň vědomí tohoto vesmíru. To v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA, jelikož se tato úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho, co zasáhne. Tím dojde nejenom k okamžitému přepsání dosavadního dvou vláknového DNA nazpět na původní 12ti vláknové DNA (čímž se v  bytostech obnoví 100%ní mozková kapacita), ale i k opětovnému spojení a sjednocení dvou Jin&Jang ohnisek tvořivého dvou-plamene (Merkaby) nazpět do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. To zároveň způsobí, že u bytostí dojde k zažehnutí osobní Merkaby (neboli tvořivého dvou-plamene) a obnovení její funkce a vše se tak opět navrátí nazpět do jednoty a harmonie, čímž v tomto světě veškeré dualitní projevy existencí zaniknou nadobro.

Tentokrát totiž nekončí pouze galaktický rok, trvající necelých 26.000 let, ale končí i galaktický VÝVOJOVÝ cyklus, trvající 260 milionů let. Z tohoto důvodu tentokrát při protnutí galaktického nulového bodu dojde k sjednocení pravých párových existencí a aby vše navzájem ladilo a na sebe navazovalo, tak jak má, proto do tohoto světa inkarnovalo mnoho bytostí z 12té, 13té i vyšších úrovní existencí, které se starají o to, aby vše probíhalo tak, jak je pro zdárné ukončení tohoto vývojového cyklu zapotřebí. Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) a v textech, na ostatních zde uvedených odkazech.

Z důvodu, že planeta a její obyvatelé mají již nyní dostatečně vysoké frekvence, tak v době protnutí galaktického rovníku (nulového bodu) k žádnému tzv. Armagedonu již nedojde, neboť frekvenčně budeme již na úrovni dimenze páté - světelné a ne třetí/čtvrté, takže z toho důvodu se v nulovém bodě nestřetneme s tím, s čím bychom se střetli, pokud bychom svými frekvencemi byli pouze na úrovni dimenze třetí/čtvrté. Světlo světlu nijak a ničím neublíží, takže zachovejte klid. Pro uklidnění si přečtěte TOHLE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Být vámi, beru velice vážně oznámení o blížící se transmutaci veškeré hmoty do podstatně vyššího projevu své existence. Podrobnosti jsou uvedeny na videu se slovenskými titulky, s názvem: "Kiesha Crowther - Little Grandmother - O roce 2012", které je uvedeno ZDE.

Jak bude probíhat zažehnutí Merkaby u bytosti, která je v projevu planety Země, je znázorněno na tomto níže uvedeném videu s názvem:
Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related


Tohle samozřejmě nebudou schopny vydržet temné, negativně polarizované bytosti a proto tak řádí. Čím více se zvyšují frekvence tohoto časoprostoru, tím více a rychleji začínají bytosti temnoty tento svět všemi možnými způsoby opouštět a pokud nemají k dispozici např. ufo, začínají už i vymírat. Mnohem více podrobností o tom kdo tyto entity a bytosti temnoty jsou a za čím vším stojí, naleznete v článku s názvem: "Nenechte ze sebe dělat hlupáky", který je uveden ZDE a ve dvou po sobě následujících článcích uvedených ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) v článku s názvem: "Podivné zvuky: součást tranformace a ničení podzemních základen", který je uveden ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Mnohem více velice zajímavých podrobností, které úzce souvisí s probíhající transformací, která vyvrcholí transmutací do páté, pozitivně polarizované dimenze, je v několika textech uvedených ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Co je to tzv. Ophiuchus (Hunab-ku) je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.

Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.


     pravá párová dvojčata a nulový bod                     návrat dvojčat do jednoty a harmonie


                         Kumara-Vědomí Jednoty - nulového bodu - Duchovního Srdce


   planeta vystředěná v nulovém bodu - 21. 12. 2012 - obnova multidimenzionálního vědomíaktivní tvořivé vědomí (jehož je naprosto vše nedílnou součástí)
čili živé tvořivé světlo, tvořící si svou vůlí (projekce - frekvence - Jang - Pingala) a přáním (gravitace - částice - Jin - Ida) světelnou holografickou síť, na níž se jí zobrazuje tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucí

Další úzce související článek s názvem: "Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí" je uveden ZDE a další s názvem: "Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené" je uveden ZDE.


TRANSFORMACE z dosavadního (uhlíkového) projevu existence na světelný projev existence, s 12 + 1 vlákny DNA. (3x4 = 12 + 1 středové =13)

VIDEO s názvem: 2012 NOVÉ KRUHY V OBILÍ ZOBRAZUJÍCÍ ZMĚNY DNA

Podrobnosti v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 končí. Tím transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s názvem: Uhlík 6-6-6 končí

Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí", který je uveden ZDE.Co se bude od 21. 12. do 23. 12. 2012 dít a proč je znázorněno na níže uvedeném videu.


Při zažehnutí planetární Merkaby (viz. níže přiložené video), k čemuž 21. 12. 2012 dojde (z důvodu zásahu vlnou světla pramenící z galaktického středu - srdce) začne vzestup této planety do světelného projevu její existence, který bude trvat zhruba 3 dny, čili do 23. 12. 2012.

Během tohoto období dojde k zažehnutí osobní Merkaby u všeho a všech kteří si přejí vzestoupit do světelného projevu existence společně s planetou. To znamená, že pokud nevzestoupí dříve, tak vzestoupí společně s planetou všichni ti, kteří si přejí přejít do světů jednoty a harmonie, čili do světů ve kterých si bytosti vzájemně pomáhají a tvoří jen to, co je pro dobro všech zúčastněných.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012vzestup, duše
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related


Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie je uvedeno ZDE.

Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/individualni-kosmick...


*

Zobrazení: 28032

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

V duchovním srdci máme světelný diamant, stvořený z frekvencí nepolarizovaného světla, který je přijímačem kosmické energie, obsahující v sobě kosmické ("Boží") vše-VĚDOMÍ. Je tomu tak z toho důvodu, že osmistěn (nebo-li dvě obráceně směrované pyramidy spojené k sobě navzájem svými čtvercovými základnami), čili jedno z Platonských těles, vytváří tvarový zářič (anténu), která přijímá vnitřní pra-světlo, nebo-li esenci pravého - "nejvyššího" Boha, které v sobě obsahuje nejvyšší vědomí, moc a moudrost celého Univerza.

Toto vnitřní, vně neprojevené pra-světlo lze pomocí osobní vůle - Jang a přání - Jin transformovat, polarizovat a modelovat do hmotných projevů existencí. To znamená, že nejen každá vně projevená bytost, ale i věc, (což jsou individualizované odštěpky tohoto vnitřního pra-světla), tvoří sama sebe, nejen podle plánu tvoření, jež v sobě obsahuje (který byl vytvořen pravým Bohem ve vně neprojevených úrovních existencí), ale i podle osobního přesvědčení (či vloženého programu), které v sobě každá individualizovaná bytost či zdánlivě neživá věc obsahuje. Vše co bylo stvořeno synteticky v sobě takovýto nulový bod (duchovní srdce) samozřejmě neobsahuje a proto takovéto uměle stvořené věci a entity samy sebe nevytváří.

Zkrátka a dobře všichni a všechno, co bylo stvořeno ve vnitřních, vně neprojevených světech, jsou jiskry kosmického vše-vědomí, čili odštěpky vně neprojeveného Boha/Bohyně - JÁ, který/á nemá vůbec žádná omezení. Toto si jednotlivé bytosti (individualizované do nejrůznějších JSEM to či ono) prozatím neuvědomují a proto je jejich individualizované vědomí vyhraněné do nějakého specifického jsem to či ono. Tomu tak u každé bytosti je a bude do té doby, dokud si bytost neuvědomí, že je NEDÍLNOU součástí naprosto všeho, co je. Čili že je nedílnou součástí i vně neprojeveného Boha a jeho neomezených možností, schopností, lásky a moudrosti, které se po zániku duality (čili po obnově funkce osobní Merkaby, nebo-li tvořivého dvoj-plamene) u každé bytosti opět obnoví.


5 Platonských částic (které jsou všechny obsaženy v tzv. Metatronově kostce) tvoří tzv. tajnou světelnou geometrii, ze které jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí. Úroveň vědomí zvané Kristovo, nebo-li Matatronovo je úroveň vědomí - vědění, které v sobě obsahuje všechny tyto prvky tvořící Platonská tělesa (z nichž krystalizuje do hmotného projevu existence veškerá tzv. hmota) a proto jsou tyto bytosti schopny odhmotňování, teleportace a zhmotňování do nejrůznějších podob, tvarů a projevů existencí a mohou dělat mnohé jiné další tzv. zázraky. Toto, a mnohem více než je tohle, bude po aktivaci osobní Merkaby (nebo-li svého osobního tvořivého dvoj-plamene) schopen dělat naprosto každý.


metatronova kostka, obsahující v sobě nejen všech 5 Platonských částic, ale i Merkabu

Co to jsou Platonská tělesa je znázorněno na těchto dvou videích.
Platonic Solids http://www.youtube.com/watch?v=okDpuSK90U4
polyhedra unfolding http://www.youtube.com/watch?v=9KXuaT18Jyw


Šestistěn lze konvertovat na osmistěn a dvanáctistěn lze konvertovat na dvacetistěn. Tímto převrácením projevu existence lze přejít z časo-PROSTORU v projevu třetí dimenze do prostoro ČASU v projevu čtvrté dimenze a naopak. Pouze u dvojitého tvořivého ohně (čili Merkaby která je v dualitě rozštěpena na mužský princip JANG a ženský princip JIN) lze spojením těchto dvou ohnisek do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska vytvořit dvojitou čtyřstěnnou hvězdici (Merkabu) s JEDNÍM společným ohniskem, což tuto tzv. Merkabu sjednocuje a aktivuje, čímž se vše opět navrací nazpět do jednoty a harmonie.
6ti stěn (zem) verzus 8mi stěn (vzduch)                   12ti stěn (spirit) verzus 20ti stěn (voda)


Toto je krásně znárorněné na prvním a třetím videu.
Duals of Platonic Solids
http://www.youtube.com/watch?v=ipCUdBU1wzo
The Platonic Solids (Part 1 & 2)
http://www.youtube.com/watch?v=voUVDAgFtho
http://www.youtube.com/watch?v=BsaOP5NMcCM


aktivní Merkaba, nebo-li tvořivý dvoj-plamen (oheň), s jedním společným ohniskem
Merkaba (cz, subtitles)
http://www.youtube.com/watch?v=WWeInOZdrUM&feature=player_embedded

vzestup - Aktivace DNA a Merkaby / DNA Activation MerKaBa Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8

Budete-li pozorně sledovat toto video, tak vám to velice mnoho napoví.
http://www.youtube.com/watch?v=RPJKuTE0jF0&NR=1&feature=fvwp
Mnohem více dalších podrobností je uvedeno v článku s názvem:
"Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", uvedeném ZDE.

Světelná záře diamantového srdce, čili věčný oheň vyzařující z osobního nulového bodu.
Boží láska / Divine Love http://www.youtube.com/watch?v=mB3LVLNlDlg

Vůlí a přáním dochází k štěpení a polarizaci vnitřního nepolarizovaného světla (to znamená spirituální, duchovní esence - podstaty, ve které naprosto vše v existenci existuje - "plave"), přičemž vůle vytváří světelný čtyřstěn, nebo-li tvořivý oheň Jang, v jehož ohnisku je bílá díra, tvořící odstředivé - projekční spirály Jang na nichž se zobrazují antihmotné světy, čili čas. Přání vytváří opačně směrovaný světelný čtyřstěn nebo-li tvořivý oheň Jin, v jehož ohnisku je černá díra, tvořící dostředivé - gravitační spirály Jin na nichž se zobrazují hmotné světy, čili prostor.

Jakmile dojde k tomu, že se ohnisko tvořivého ohně Jin dostane opět do zákrytu a sjednocení s ohniskem Jang, tak dojde nejen k zániku duality, ale i k zažehnutí osobní Merkaby. Tím se u bytosti s takto aktivovanou Merkabou obnoví multidimenzionální projev její existence, jelikož přes sjednocenou bílou&černou díru do jednoho společného ohniska se bytost může kdykoliv odhmotňovat, teleportovat a na jiném místě či dokonce v jiném čase se může opět zhmotňovat a to do libovolných věcí, bytostí, tvarů či projevů existencí.

Je tomu tak z toho důvodu, že bytost s aktivní Merkabou se stává především vědomím - energií, čili živým tvořivým světlem, které není závislé na hmotě, čase a prostoru, jako je tomu u všech tzv. na nebe vzatých mistrů/mistryň. Toto živé tvořivé světlo, čili kosmické tvořivé vše-Vědomí (jehož je naprosto vše nedílnou součástí) v sobě obsahuje plány tvoření nejen hmoty a času, ale i veškeré jejich projevy existencí. Tak co, chcete se už navrátit do jednoty a harmonie, nebo nadále trčet v dualitě a jejích disharmoniích? :-)

Mnohem více podrobností o tvořivých ohních Jin&Jang, tvořících společně Merkabu, je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)


Propojení a sjednocení s pravou párovou duší - dvojčetem, existujícím v antihmotě.
Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít?
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/vite-kdo-je-vase-prava...


Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-pretvaret-vytvar...


Ve svém duchovním srdci máme Metatronovu kostku sestrojenou z frekvencí světla zlaté barvy, která ve své "tajné" geometrii obsahuje všech pět Platonských těles. Zobrazení Metatronovy kostky je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Podrobnosti o funkci Metatronovy kostky jsou uvedeny v článku s názvem: "Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", uvedeném ZDE. V Meratronově kostce je obsažen tedy mimo jiné i osmistěn (viz. obrázek vlevo) s jedním společným Jin/Jang ohniskem tvořivého dvoj-plamene (viz obrázek uvedený vpravo), pomocí kterého jsou naše mentální představy transformovány z vnitřních světů navenek, kde pomocí tohoto osmistěnu krystalizují vně, do tzv. hmotného projevu existence.

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: " Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče ", uvedeném ZDE.

Zde je krásně znázorněno jak je z 8mi stěnu (mystické Jin&Jang svatby) tvořena tzv. hmota.
Transmuteo: http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=youtube_gdata

Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.

Proč je nejvyšší čas propojit se se svým diamantovým srdcem je uvedeno ZDE.

Dodatek: Veškerá tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucí jsou tvořeny takto:

Nejdříve je představa, nebo-li myšlenková forma (čili živé tvořivé světlo) stvořená aktivitami vědomí, která snížením své vnitřní frekvence (vibrace) krystalizuje do tzv. hmotného projevu existence. Takže vejce, slepice i kohout, :-) byli nejdříve stvořeni ve vnitřních, nehmotných úrovních existencí (něco jako když zavřete oči a něco si představíte), přičemž tyto vnitřní mentální představy se snížením své vnitřní frekvence následně promítají vně (na časoprostorový holohram) a to vytváří zdání hmoty, prostoru a času v něm plynoucím.

Jelikož je ale naprosto vše jen pouhá holografická projekce, promítaná z vnitřních úrovní existencí navenek (pomocí fokusu pozornosti osobních vědomí), na světelnou síť tvořící světelný hologram ve tvaru globu (který je stvořen ze spirál času - Jang a prostoru - Jin), tak proto lze každý takovýto holografický časo-prostor, čili prostor, ve kterém plyne čas (to znamená, že se mění UDÁLOSTI v závislosti na plynoucím čase) převrátit naruby a tím se ocitnout v prostoro-čase, čili v čase ve kterém se mění prostor (to znamená, že se mění původní VZHLED prostoru v závislosti na plynoucím čase), což je dimenze čtvrtá, tvořící zrcadlový - převrácený obraz světů existujících v dimenzi třetí. Proto mohou bytosti existující v prostoto-čase cestovat v čase tam a zpět.

Všechny bezohledné, mocichtivé, disharmonické "potvůrky", které tento zdejší zkorumpovaný hmotný svět řídí z jiné úrovně existence (čili ze zákulisí), existují právě v některých těchto zrcadlových světech a jejich realitách. Dlouho tam už ale nebudou, neboť VŠECHNY třetí a čtvrté dimenze, v CELÉ této sluneční soustavě, se budou již velice brzy navracet zpět, do JEDNOTY a harmonie, čímž dojde k tomu, že všechny tyto zrcadlové světy a jejich reality (tvořící dualitu) zmizí z této sluneční soustavy nadobro! Tím dojde k tomu, že se z planet stanou hvězdy a ze slunce se stane slunce centrální.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie", který je uveden ZDE i ZDE.

z promluv:

"Vesmír je něco, co je navrženo a udržováno v realitě torsionovým superpočítačem, který udržuje v chodu i vaše energetická centra – a vy udržujete v chodu zpětně tento superpočítač... Zní to možná podivně, ale právě tak tomu je... Realita je věc DUCHA. Z určité hladiny vypadá tento vesmír jako virtuální pseudosvět. Trojrozměrných vesmírů lze vyrobit neskutečné spousty. Nač jsou vesmíry vyráběny? Zkoušejí se v nich v praxi dopady různých filosofií a postojů Vědomí. Myšlení jedinou závaznou realitou..."

@

.......................

21. 12. 2012 bude na několik sekund otevřena dokořán vstupní brána do hyperprostoru, fungující nejen jako dimenzionální brána, ale i jako červí díra do jiných vesmírů, spojující v Univerzu vše se vším do jednoho společného nekonečného nyní - tady a teď. Přes tuto červí díru se každý promítne do takového světa, se kterým bude v ten moment svými osobními frekvencemi souznít.

Protože bytosti temnoty nechtějí návrat do jednoty (neboť si chtějí nadále hrát na tzv. vyvolené), proto se snaží této červí díře buď zcela vyhnout (vytvořením umělé časové smyčky), nebo alespoň přes galaktickou červí díru nalákat a do svých jiných dualitních disharmonických světů dostat co nejvíce bytostí, aby se tam mohly nadále nad někoho povyšovat a hrát si tam opět na vyvolené. Z toho důvodu vytváří mezi lidmi strach, paniku a depresivní stavy (což snižuje osobní vibrace), čímž se pokoušejí lidem zabránit dostat se nazpět do jednoty a harmonie. Proto je třeba, abyste byli informováni o tom, co se dělo a děje a proč se to či ono děje, neboť člověk uvědomělý již nemůže být nijak a ničím manipulován a nemůže pak skočit někomu na nějaký špek či třpytku.

Nemějte ale žádný strach, neboť těmto negativním disharmonickým bytostem se tentokrát už nepodaří udělat další časovou smyčku, kterou se pokoušely vytvořit např. tím, že se snažily vytvořit umělou červí díru, vytvořenou obrovským urychlovačem částic umístěném v podzemí. Kdyby se jim to bývalo podařilo, tak by se vše v kruhu opět navrátilo do původního výchozího bodu a začal by opět další, nový galaktický cyklus. Toto jim ale bylo zmařeno zásahem mimozemských harmonických bytostí, které tentokrát mají právo zasahovat, neboť nyní nebude končit pouze jeden galaktický cyklus (trvající necelých 26.000 let), ale bude končit galaktický VÝVOJOVÝ cyklus, který nemá právo nikdo a ničím brzdit, neboť se jedná o tzv. výdech (rozpínavost) / nádech (návrat do jednoty), který má daný časový cyklus.

Z tohoto důvodu sem, do posledního časového období tohoto světa, tentokrát inkarnovalo mnoho velice duchovně pokročilých bytostí, které se postarají o to, že k vytvoření dalšího cyklu tentokrát nedojde, ale naopak při protnutí nulového bodu dojde u všech těch bytostí, které si přejí nazpět do jednoty a harmonie, k sjednocení s jejich pravými párovými dvojčaty. To způsobí, že z tohoto světa zmizí veškeré dualitní projevy existencí, čili že odtud zmizí veškeré světy a jejich reality, které jsou v projevu třetí/čtvrté dimenze.

Zánik těchto dualitních světů způsobí, že všichni ti, kteří si zatím nepřejí nebo se nemohou navrátit do jednoty a harmonie (z důvodu, že to jsou bezcitní bezohlední sobci, kteří mají své osobní frekvence příliš nízké), budou muset tento svět nejpozději 21. 12. 2012 opustit a najít si nějaký jiný vesmír, ve kterém dualita stále ještě existuje. Tam si však své mocenské posty nebudou moci ponechat a budou si je muset začít budovat od začátku znova a to se jim samozřejmě vůbec nelíbí, neboť chtějí vládnout a rozkazovat, nikoliv pracovat.

Až jim v těchto jiných světech konečně svitne, že tudy cesta nevede, čili až své smýšlení, chování a jednání změní natolik, že budou už i oni připraveni jít nazpět do světů jednoty a harmonie, tak pak se s nimi možná opět setkáte, :-) tedy jen pokud si budete přát inkarnovat do jejich světů a pomoci jim tam s jejich světem v transformaci taktéž nazpět do jednoty a harmonie.

Úzce související článek s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní!", je uveden ZDE.

Čím více se blížíme k protnutí galaktického nulového bodu - času (ve kterém dostaneme přímý zásah fotony pramenícími z galaktického středu), tím více a rychleji se začíná kosmické vědomí kopírovat do všeho a všech, co v této sluneční soustavě je a zůstane, neboť tato podstatně vyšší úroveň vědomí je uložena ve světelných fotonech pramenících z centrálního slunce. Není vůbec žádná náhoda, že se nyní přichází na jeden převratný objev za druhým.

Toto zvyšování frekvencí ale negativní bytosti, čili vládci temnoty nebudou schopny vydržet. Proto budou muset odtud nejpozději do 21. 12. 2012 vypadnout, jinak by to nepřežily. Ostatním to ale nijak neublíží, neboť světlo světlu nijak a ničím neškodí, ba naopak!

PS: Není žádná náhoda, že se ve filmech ukazovalo, že se upíři nejen bojí světla, ale že je světlo přímo ničí a likviduje a proto musí tyto "zambíjci" pobývat v temnotě podsvětí.

Kosmické vědomí  / The Cosmic Mind
http://www.youtube.com/watch?v=wlRH6M-56k4&feature=player_embedded

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uveden ZDE.

9/11/01 + 3/10/11 = 12/21/12
http://www.youtube.com/watch?v=NzafTLc42io&feature=related

Náhody neexistují, tyto "katastrofy" byly naplánovány a vytvořeny záměrně! Proč? Z důvodu abyste se báli těchto čísel, které vytváří tzv. posvátnou geometrii, která otevírá dimenzionální brány.

Není žádná náhoda, že v USA používají čísla 911 jako čísla pro zavolání pomoci v případě nějakého nebezpečí. Též není žádná náhoda, že symbolem svobodných zednářů jsou dva sloupy (čili 11) a že uprostřed jejich znaku je písmeno G, což značí Gate, nebo-li dimenzionální brána. Taktéž není žádná náhoda, že temné bytosti vládnoucí tomuto světu si přejí abyste se báli čísel 666. Je sice pravda, že v dualitě lze vše použít jak k dobrým, tak i ke zlým účelům, čili že tyto symboly byly a jsou zneužívány. Faktem je ale to, že tato čísla značí rovnostranný trojúhelník (mající tři 60° úhly), který vytváří a otevírá dimenzionální bránu.

Tzv. Merkaba (což je nosič osobního vědomí), nebo-li tvořivý dvou-plamen (který byl genetickou manipulací uměle vyřazen z funkce) jsou dva opačně směrované čtyřstěny, neboli dvě opačně směrované pyramidy, mající však základny nikoliv čtvercové, ale trojúhelníkové. Pří protnutí galaktického nulového bodu dojde k sjednocení dvou ohnisek (uměle a záměrně rozštěpeného dvou-plamene, nebo-li Mer-Ka-By na dva Jin a Jang plameny) nazpět do jednoho ohniska, čímž se funkce tvořivého dvou-plamene, nebo-li Mer-Ka-By opět obnoví.

Kdo se bojí, nesmí nejen "do lesa",
:-) ale ani zpět domů. Proto se ničeho nebojte, nejpozději 21.12.2012 "nastartujte" svou osobní Merkabu a vzlétněte ke hvězdám!

Úzde související článek s názvem: "Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo", je uveden ZDE.

Znaky a symboly, které používají negativní bytosti jsou ty samé, jako ty, které používají bytosti dobra a harmonie, takže se nenechte zmást! Rozdíl je pouze v tom, že negativně polarizované bytosti používají znaky a symboly zrcadlově převrácené, to znamená, že jsou buď horizontálně nebo vertikálně otočené, čímž se z pozitivních znaků a symbolů stávají negativní! Takže se nenechte nachytat a pokud nevíte jak mají být, tak je raději nepoužívejte.

Na tomto níže uvedeném videu je krásně znázorněno protnutí galaktického nulového bodu - času, ve kterém dojde k návrat do jednoty a harmonie, čímž z tohoto světa zmizí veškeré dualitní projevy existencí a s tím spojené disharmonické projevy existencí. Výklad je sice prezentován v náboženském pojetí, ale to nemění nic na skutečnosti, k čemu při protnutím galaktického nulového bodu - času dojde. Nevadí pokud neumíte anglicky, neboť shlédnutí animace vám taktéž velice mnoho napoví.

Listen To These Preachers Talk About The Orion Nebula
http://www.youtube.com/watch?v=4JiCdWg81K0&feature=related

Úzce související člínek s názve: "Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus nanebevzestoupeni planetární", je uveden ZDE.

Další velice úzce související videa, které jsou ovšem v angličtině, jsou uvedena ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Úzce související video: David Wilcock - 2012 záhada - Plán pre Zlatý Vek (CZ)
http://www.youtube.com/watch?v=0ypOQA51pz8&feature=related

když zapomenu,nebo zastřu si,kdo skutečně jsem,objeví se dualita a další iluze
když si vzpomenu,odhalím,kdo jsem -dualita i další iluze zmizí. 

@

...............

Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní! Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Matrix a skryté technologie (část 1.)

http://www.youtube.com/watch?v=tg_thbKz4Lk&feature=related

Matrix a skryté technologie (část 2.)

http://www.youtube.com/watch?v=W8-sH9sOJDs&feature=fvwrel

Přesně tak a nemuseli by se ani vzbudit všichni. Však ona je při protnutí galaktického nulového bodu - času ta facka kterou dostanou probudí a mnozí se nebudou stačit divit co že se to vlastně děje. :-)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!!!! Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě !!!!!!!!

Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě, dorazit by mohly až statisíce lidídnes 12:30Na nedělní poledne je ve Varšavě svolána demonstrace polské liberálníopoziční strany Občanská platforma (PO). Lidé mají protestovat proti posilování státní…Zobrazit další
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády) uživatele Uno Universus
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády)

       Swaruu (9) : Ve všech mých zprávách je konzistence a tato konzistence je touhou zmocnit vás. Abychom se vrátili a viděli svou vlastní vnitřní sílu, tvořivou sílu. Abych vám připomněl, že jste to vy, kdo vytvořil veškerou vaši realitu a že…Zobrazit další
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗☝🏻 Střety v Kosovu: Srbové versus okupanti z NATO a albánští teroristé uživatele Ina Obr
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V momente, kdy penize rozdeluji ve valce lidi na zive a mrtve, na ty, kdo s valky profituji a kdo se hruzou trepe, by mely byt penize zruseny naveky. uživatele Uno Universus
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby