* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-)

* Lidé se super schopnostmi Uvedeno ZDE.
* Dynamo Magician Impossible Top Magics 2017 Zobrazení ZDE.
* Američtí policajti, sloužící zkorumpovanému systému, zatkli levitujícího muže. Man Is Arrested For Levitating On The Beach - Here. Co myslíte, jsou tohle všechno jen pouhé triky, nebo soustředěným vědomím a jeho záměrem pře-programovaný matrix, dle jehož programu - plánu tvoření jsou vytvářeny veškeré hmotné projevy existencí? Čemu chcete u-věřit je již jen a jen na každém z vás.

* Dynamo Magician 2016-Top 10 Magic Tricks Collection Zobrazení ZDE.
* Dynamo magician impossible 2016 most incredibles Zobrazení ZDE.
* Dynamo Magician Impossible 2016 New Magics Zobrazení ZDE.

* ✫Best magician✫ ( impossible is possible ) Zobrazení ZDE.
* Dynamo Magician Impossible 2015 | Dynamo Top 10 | life and academy of Dynamo magician Zobrazení ZDE. (Dotyčný na konci videa říká: někdy se podivuji, zda je můj život jen iluze, ale je tu jedna věc, kterou jsem si osvojil, že realita je jen taková, jakou si ji vytvoříš.)
* REVEAL These Demon Magicians, Cyril + Ahmed El-Bayed (ARM THROUGH FISHTANK) P.1 Zobrazení ZDE.

Nevěřící hmotňáci jsou přesvědčeni o tom, že to všechno jsou jen pouhé triky, kdežto mnozí věřící se domnívají, že dotyční jsou přinejmenším posedlí ďáblem, ne-li přímo sám "rohatým". :-) (Je sice pravda, že na ty, kteří provádí černou magii, je nalepená nějaká negativní entita, dlící ve spodním astrálu, ale tyto "mágy" poznáte podle disharmonických energií, které z nich vyzařují. Pamatujte si, že negativní - disharmonické záměry přitahují negativní entity, takže pokud jsou vaše úmysly čisté, tak se nemáte čeho obávat.)
No a co vy, chcete být nevěřící hmotňáci, nebo věřící fanatici, anebo uvědomělé bytosti, které jsou spojeny se svými vyššími já a se svou spirituální - duchovní podstatou, takže dokážou mnohem více, než jen to, co jste tady viděli.

Vědci již zjistili, že když rozeberou hmotu do pra-základu, tak jim zbydou jen mikro "částečky" energií světla o různých frekvencích, které se k nám dostávají z vesmíru. Z toho je jasné, že když znáte kódy - plán tvoření veškeré hmoty, čili jak tyto částečky energie poskládat, aby z toho vznikly sub-atomické částice, pak atomy, pak molekuly a následně prvky a jak tyto prvky zkombinovat tak, aby z toho vznikly různé druhy hmotných projevů existencí, tak můžete z všudypřítomné kosmické energie stvořit cokoliv, co se vám jen zachce. Opačný proces funguje také, takže hmotu lze taktéž rozebrat na energii, což znamená, že hmotu lze nejen materializovat, ale i dematerializovat, čili rozložit ji na energii, obsahující v sobě informace toho, jakým projevem existence byla. Úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
Energie tohoto světa se stále rychleji mění a současně se i zvyšují frekvence tohoto časo-prostoru, takže již brzy bude moci dělat všemožné "zázraky" každý, kdo u-věří, že je to možné.

                                                             Novodobý Ježíš-ek. :-)

Je třeba si konečně uvědomit, že hmotný svět je tvořen z jednotlivých, mentálními pochody před-stvořených statických obrázků, jejichž rychlý sled vytváří zdání pohybu a existenci plynoucího času. Též je třeba si uvědomit, že ty mentální obrázky, které si svým osobním přesvědčením (o tom, že jsou pro nás realizovatelné) vybereme, jsou aktivitami osobního vědomí na zlomek milióntiny sekundy holograficky promítnuty z vnitřních, mentálních úrovní existencí navenek, čímž je vytvářena iluze existence PEVNÉ hmoty. To znamená, že veškerá vně projevená realita jde kdykoliv jakkoliv libovolně utvářet, dotvářet a přetvářet. O tom, že existence hmoty je pouhá iluze se přesvědčili někteří z těch, kteří si šňupli nějakou tu "halucinogenní" látku. Zjistili mimo jiné např. i to, že podlaha pod nimi neexistuje do té doby, než si ji pod sebou svou vírou, že tam skutečně je, sami nevytvořili. Mnohem více podrobností najdete v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

Z toho jasně vyplývá, že pokud se naučíte udržet ve fokusu své pozornosti obraz toho, co si přejete znát, umět či vlastnit a uznáte to za svou již existující osobní pravdu, to znamená, že budete bez jakýchkoliv pochyb věřit tomu, že vně projevená realita se již právě TEĎ přizpůsobuje tomu, co si přejete, tak vně projevené realitě nezbude nic jiného, než se tomuto obrazu přizpůsobit. Je tomu tak z toho důvodu, že vně projevená realita je holografická projekce, čili něco jako třírozměrné promítací plátno, na kterém se zobrazuje to, co na něj svým osobním vědomím (které je přesvědčené o tom či onom) projektujete - promítáte. Mnohem více podrobností najdete v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

Jestliže nevěříte tomu, že to tak skutečně je, tak si to můžete ověřit sami na sobě. Pokud si přejete kupříkladu zhubnout (nebo třeba i omládnout), tak si z nějakého časopisu vystřihněte celou postavu (nejlépe nahého) těla, které se vám líbí, na krk té postavy si nalepte svou nejlepší fotografii, třeba i mnohem mladšího věku. Tento mustr toho, jak si přejete vypadat, si pak nalepte na něco, co máte denně na očích a uznejte za svou osobní pravdu, že se vaše tělo již začíná měnit a přizpůsobovat tomu, jak si přejete vypadat. Že výše uvedené skutečně funguje (pokud tomu doopravdy u-věříte), o tom nemám nejmenších pochyb, neboť i moje bývalá partnerka byla jedna z těch, kdo se o tom přesvědčil na svou vlastní kůži. :-) Mnohem více podrobností najdete v článku: Zbavte se nadváhy jednou pro vždy, zdarma návod jak zhubnout TRVALE. Uvedeno ZDE. (Až se vám podaří dosáhnout toho, co si přejete, tak část ušetřených peněz (např. na dietách) můžete přispět na provoz těchto stránek. Číslo konta je uvedené v pravém sloupci na hlavní stránce.)

Když si uvědomíte, že vně projevený svět je skutečně jen pouhá mentální projekce toho, čemu nikoliv povrchově, ale v hloubi své duše doopravdy věříte, tak z toho logicky vyplývá, že změnou toho čemu u-věříte, čili změnou vašeho vnitřního programu (plánu materializace vaší reality) se mění i vaše vně projevená realita. Uvědomte si ale i to, že pokud budete věřit tomu, čemu jste doposud věřili, tak si nestěžujte, že to pro vás nefunguje. Změníte-li ovšem svou víru v to či ono (např. že se vám ve všem daří), tak tím změníte nejen svůj vnitřní program (plát tvoření), ale následně tím změníte i svou vně projevenou realitu. Související video: Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

Obzvláště ze začátku ale na nic nespěchejte (neboť z počátku se nebude nic měnit okamžitě) a nenechejte se ani odradit žádnými neúspěchy, jelikož pokud nejsou vaše vnitřní osobní frekvence dosti vysoké (což určuje ušlechtilost vaší energetické podstaty) tak se změny ve vně projeveném světě neprojevují okamžitě (jako je tomu např. v těch videích), ale až s určitým zpožděním. Kdyby tomu tak nebylo a každá představa (hlavně ty negativní) by se v tomto zatím disharmonickém světě okamžitě projevila navenek, tak by se z vně projeveného světa stalo jedno velké bojiště plné chaosu a utrpení. Dělo by se kupř. to, co se odehrává ve filmu Koule, který je ke stažení ZDE, na uložto.cz.

Až informace o principech vytváření vně projeveného světa vstřebáte a až budete připraveni měnit nejen svou osobní realitu, ale i tu kolektivní, tak se můžete přidat k těm, kteří pracují na přeprogramování zdejšího zkorumpovaného Matrixu, čili na nahrazení jeho původního programu programem novým, světelným (který obsahuje nadbytek, radost a blaho pro všechny zúčastněné) a na následném vymazání zbytků původního, zkolabovaného, zavirovaného programu tvořícího původní zdejší Matrix. Mnohem více podrobností najdete v článku: Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.

Více v článku: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

Pokud si přejete rozumět vesmíru - Univerzu, přemýšlejte o energiích, frekvencích a vibracích - Nikola Tesla. / If you wish to understand the Universe, think of energy frequency and vibration - Nikola Tesla.


PS: Ježíš (pokud v realitách tohoto světa vůbec existoval) údajně kdysi prohlásil, že to, co dovede on, můžeme dokázat i my lidé. Rozdíl mezi touto bytostí nazývanou např. Kristus a lidmi je pouze v tom, že Ježíš si uvědomoval a byl ve spojení s Kristovu úrovní Vědomí (což je vědomí energie galaktického centrálního slunce), kdežto většina lidí, díky genetické manipulaci, ve spojení s Kristovu úrovní Vědomí ZATÍM není.

To se ale již velice rychle mění, neboť díky tomu, že tento svět je stále více prozařován nepolarizovaným světlem (energií/vědomím), pramenícím z galaktického středu (čili z galaktického centrálního slunce) dochází u lidí k obnově 12ti vláknového DNA (což obnovuje spojení se svým multidimenzionálním Já jsem) a tím pádem i k opětovnému napojení na Kristovu úroveň vědomí, čili na naše Kristovské Já Jsem.

Čím více se bytost s touto úrovní vědomí propojí, tím více bude schopna dělat všemožné zázraky, a to nejen to, co jste ve videích viděli, ale i např. se odhmotňovat, telepotrovat a opětovně se zhmotňovat a to nejen do původního projevu existence, ale i do čehokoliv jiného a to třeba i do několika různých projevů existencí současně.

Věřit mi to ale samozřejmě nemusíte a klidně se můžete i domnívat, že jsem magor. :-) Nebojte, nic z toho vyvozovat nebudu, neboť čas, který ve své podstatě ani neexistuje (takže mám dost času) :-) ukáže, kdo že vlastně je to zabedněné máčo. :-)

Pokud vás to ale aspoň trochu zajímá, tak si přečtěte kupř. článek: Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Církevní pomatenci z Dynama (z toho sympatického mladého "kouzelníka", který je na těch videích) již udělali mága, kterému prý slouží džin, což podle nich prý je společník ďábla. Abraka dabra. :-)

Podrobnosti na videu: Dynamo performs his tricks with the help of jinns (REAL PROOF) Zobrazení s popisy v angličtině ZDE. (Doporučuji vám shlédnout i toto video, neboť tam uvidíte další krásné, ne-uvěřitelné "triky", nebo že by to byla ďábelská kouzla? :-) Na tomto videu (čas 50:48) si všimněte toho, že skateboard, který/které vytahuje z baťohu jsou mnohem delší, než baťoh ze kterého ho/je (celkem 2) vyndavá. Je to pro vás dostatečný důkaz toho, že jde o materializaci mentální představy?  Na tomto videu (především čas 37:39 - 37:56) je též vidět, že soustředěnou mentální představou lze navodit kolaps Matrixu, nebo-li programu, dle kterého je vytvářen tento svět.


Dynamo Magician Assisted by Demons/Jinns [Concrete Proof] Zobrazeno ZDE. Na tomto videu (čas 2:09) je skutečně vidět (tak jak je tam červenými písmeny uvedeno), že náramek prohází skrz jeho palec. Je tohle pro vás dostatečný důkaz toho, že jde o dematerializaci?

Další věřící chytrolín, s Egem větším než jeho hlava, se k "trikům" Dynama vyjadřuje na videu: How to outsmart Dynamo || Shaykh Hasan Ali || Al-Falaah - Here. Jak je vidět, tak blbost "kvete" všude tam, kde rozum, čili ego vládne. Proto se neřiďte rozumem - egem, ale vědomím, čili svou duchovní podstatou.

Většina lidí, hlavně ti, kteří věří všemožným dogmatům, či mají něčím jiným vymytý mozek, si vůbec neuvědomuje, že jsou sami ovládáni negativními bytostmi, tedy např. i "belze-blbem", :-) neboť na co je člověk svým osobním vědomím zaměřen, s tím se energiemi svého osobního vědomí propojuje! Proto si dávejte pozor především na všemožné pomatence, neboť ne nadarmo se říká, že na světě je mnoho strašných havárií, ale nejhorší je srážka s hlupákem, jelikož ten neví, co činí.

Více nejen o dematerializaci a teleportaci nejdete ve videu: “Magicians” Prove A Spiritual World Exists - Demonic Activity Caught On Video - Here. (Berte na vědomí, že ve světech duality lze naprosto vše užít jak k negativním, tak i k pozitivním účelům.)

Ti, kteří viděli film Koule, těm snad došlo, jakým způsobem je hmotný svět tvořen a čeho je třeba se vyvarovat a proč. Pokud jste ten film neviděli, vřele Vám doporučuji ho shlédnout. Ke stažení je ZDE, na uložto.cz.

Víte, proč o lidech jako je Dynamo tvrdí, že jsou spolčeni s ďáblem?

Protože ti, kteří tento svět z části pořád ještě ovládají, nemohou potřebovat, aby se takzvaně probudili i ostatní lidé, uvědomili si svou duchovní - Kristovu/Boží podstatu a možnosti a schopnosti s tím spojené a stali se tím pádem všichni již neporobitelní, neovladatelní a zcela svobodní. Komu by pak Ilumi-hnáti (vyznavači kostí a lebek) vládli, z koho by dělali blbečky a kdo by této samozvané "elitě" sloužil a obdivoval je?

Je nejvyšší čas, aby už konečně prozřelo co nejvíce lidí, uvědomili si že jsou především tvořivé vědomí, nebo-li živé tvořivé světlo, neboť čím více jich bude, tím dříve se tento zdejší zavirovaný zotročující Matrix (fungující jako počítačový program) přeprogramuje. Tím ovládací chapadla Matrixové chobotnice zkolabují a centrální "mozek" Metrixu, vytvářející tuto pseudo-realitu nadobro zanikne a bude nahrazen novým, nezavirovaným programem potřebným pro vytváření hmotných projevů existencí!

* Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE.
* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Aktivujte si svou epifýzu (šišinku mozkovou), fungující jako hvězdná brána. Strojový překlad ZDE. Activate your Pineal Stargate - Here.


* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.


Úryvek z knihy Anasta (desátý díl) od Vladimíra Megre:
... Samotný člověk není nic jiného, než materializovaný obraz. A také sám dokáže vytvářet svou myšlenkou obrazy a materializovat je. V tomto spočívá jeho nikým a ničím nepřekonatelná vesmírná síla. Pokud si nějaký člověk neuvědomuje schopnosti, které mu daroval stvořitel, blokuje v sobě svou majestátní sílu a spadá pod vliv jiných obrazů, materializuje jejich úmysly až do celkového zničení sebe, rodiny, svého rodu, státu a celé planety.
Umělý technokratický svět byl také stvořen člověkem pomocí energie obrazu vnuknutého člověku jeho antipodem. Umělý svět je smrtelný. Dokonce nejdokonalejší auto, budova či jakákoliv věc umělého světa se každou vteřinu ničí a za pouhých několik let se proměňuje v popel nebo v odpad škodlivý pro člověka, což je ještě horší. Samotný člověk, jenž žije v umělém světě, se také stává smrtelným. Jelikož je pro něj těžké dívat se na množství rozkládajících se předmětů, které nemají schopnost sebe obnovení, a přitom představovat věčný život, vytvořit obraz vlastní věčnosti a materializovat jej. ...
… Skutečný, přirozený svět je na kraji asfaltových silnic, kterými se dnešní lidstvo žene k propasti. Do hromadného vědomí současných lidí jsou vštěpeny umělé pojmy. Naši vědci a „inteligentní“ badatelé dokázali pojmenovat dnešní medicínu, která je jen 200 let stará, tradiční medicínou a lidovou medicínu, jejíž dějiny čítají statisíce let, alternativní. A přitom léčitelům, mám na mysli skutečné léčitele, kteří dobře znají léčivé vlastnosti rostlin, začali říkat šarlatáni. Jako důsledek mnohé nemoci, které lidé před pouhými sto lety snadno a zdarma léčili bylinami z vlastní zahrady, musí dnešní člověk léčit drahými léky na doporučení lékaře.
... Přirozený viditelný svět neexistuje miliardy let, ale mnohem déle, jelikož ze začátku existoval v zatím nemateriálním obrazu. Vědci, kteří určili stáří země, nevypočítali datum jejího zrodu, ale jen datum materializace. Přirozený svět se může reprodukovat, a toto jej dělá věčným. Stvořitel, jenž vymyslel věčnost, je věčný Sám. Je Alfou a Omegou a znovu Alfou. ...
Úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
... Působit na lidi, vláda v tomto případě není výjimkou, lze různými způsoby. A nejsilnějším z nich je působení prostřednictvím obrazu. Současní lidé si zvykli na nemyslné podmínky a obrazy, přijímají je jako danost. ...
... Neznalost vědy o obraznosti proměňuje celé státy a národy v loutky, šachové figurky v rukou těch, kteří tuto velkou vědu ovládají. ...
(proto nečučte na bednu, nebo z toho zblbnete)
Další úzce související článek: Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
"Anastázie, ale vždyť obrazy mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Jak se má člověk vyznat, který z nich poskytuje správné informace a který obsahuje dezinformace, třeba v něčím zájmu?"
"Sebou, Vladimíre, svým obrazem poznáš hodnotu jakýchkoliv informací."
"Znamená to tedy, že každý člověk vlastní obraz?"
"Samozřejmě Vladimíre, každý člověk má svůj obraz. Je velmi odlišný od ostatních. A kdyby každý uchoval ve svém nitru svůj původní obraz, co myslíš, jak by vypadal dnešní svět, Vladimíre?"
"Původní? Takže každý člověk vlastnil nebo vlastní původní obraz? Jaký byl?"
"Božský! Tak je stvořil ve velkém náš rodič – Stvořitel."
"Copak náš původní obraz byl Bohem?"
"Byl Božím synem a stále jím je."
"Kampak se poděl tento původní obraz? Obrazy alkoholiků a narkomanů můžeme vidět na ulicích. Obrazy prostitutek – podél silnic. V televizi se pošklebuje mnoho dalších obrazů. A kde můžeme spatřit ten původní?"
"V Sobě. Představ si ho sám. Jdi mu vstříc a on s radostí zamíří k tobě. Ta cesta bude radostná. Postupně se budete k sobě blížit a jednou se potkáte. Spojíte se! ...
… "Pokud uvěříš v otroka – zrodíš v sobě otroka. Pokud uvěříš, že se tvou energií někdo nabíjí proti tvé vůli, budeš chřadnout a skutečně odevzdáš svou energii. Existuje všechno co považuješ za existující. Od samotného narození se snaží snižovat význam člověka – Božího syna. Ale všimni si, Vladimíre, vždy za tím stojí někdo, kdo se snaží vyvýšit. Ve skutečnosti je v porovnání s člověkem bezvýznamný a vyvýšit se nedokáže. Proto mu zbývá jediná cesta – ponížit toho významného a zabrzdit jeho vývoj."
"Ano, v tomto máš pravdu Anastázie. Nějak si nevzpomínám ani na jednu knihu či film, kde by byl člověk prezentován jako nejsilnější bytost ve vesmíru. Vždy se jako nejsilnější zobrazují mimozemšťané, a pokud člověk, tak pouze ten který je spojený s nějakou nadpozemskou silou. Teď rozumím, jak vážnému a dlouhodobému zpracovávání podléhá člověk. A to samozřejmě není náhoda. Někdo má na tom velký zájem. Pokud je člověk skutečně slabý a nevlastní nějakou tajemnou a nevídanou sílu, proč by se ho někdo bál?"…
Další úzce související článek: Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí (tvořivé) a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
... Anastázia je člověk z jiné roviny, z roviny, v níž vládne (zdravý) lidský Rozum. Ona cítí a vidí tuto rozumnou rovinu. Je jí hodna. Je to rovina, v které dokonalý, šťastný člověk, tvůrce, proměňuje Zem v nejkrásnější planetu ve vesmíru. A planety celého vesmíru, jež jsou nadšené pozemskými výtvory, ho vybízejí, aby na ně také pomyslel. Aby se jich alespoň dotkl svou rukou a úsměvem jim daroval budoucnost. A jak nesnesitelnou bolest musí prožívat, když se dívá na dnešní pozemskou Bakchanálii. ...
Společnost si zvykla na antirozum a přestává být rozumná.
Další úzce související článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. ZDE.


Na obrázku je uvedeno: "Vše začíná na mentální úrovni (v úrovni nehmotných mentálních představ), před tím, než se to projeví (zhmotní) fyzicky.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) - ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Domníváte se, že dovršením důchodového věku máte již začít pomýšlet na starobní hůl a pomalu se připravovat na ulehnutí do rakve? :-) Pokud ano, tak takovýto destruktivní program vymažte a raději se nechejte inspirovat přiloženým videem.
* Úžasná síla eneergie Čchi - 118 roků starý velmistr Lu Zijian Grandmaster / Amazing Chi Power - 118 year old Lu Zijian Grandmaster Ukázka ZDE.


* Chi, Energy, Telekinetic Psychic Power- VIDEO COMPILATION! - ZDE.
* PEOPLE ARE AWESOME 2017 CHI POWER Více ZDE.
* Lidé se super schopnostmi ZDE - něco je možná jen trik, ale kdo ví?
Též si uvědomte, že ve vyšších dimenzích se již nejenže nemusí umírat, ale můžete začít dokonce i mládnout. Pokud si uvědomíte, že hmotný projev existence je holografická projekce toho, čemu vnitřně u-věříte, tak vám na tom již nemusí připadat nic divného.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Je to vzrušující doba. (vytvořte si takový svět a jeho reality, jaké si jen přejete mít) Arcturiánská rada z 9.D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: These Are Exciting Times, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.


Je tolik světů, kolik je mentálních představ, přičemž každý svět a jeho reality má své specifické frekvence. To znamená, že s kterými frekvencemi světa se svými osobními frekvencemi sladíte, v takovém světě a jeho realitě se následně ocitnete.


* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.


* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí Uvedeno ZDE.


*
Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.


* Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (Toto video je bohužel již jen v angličtině pod názvem: You are GOD (Bashar & Abraham Remix Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* 22 známek, že ztělesňujete vaše vyšší Já. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 22 Signs That You Are Embodying Your Higher Self - Here.


*
Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět svobodnou bytostí - ZDE.
* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Jak se deprogramovat. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How To Deprogram Yourself - Here.


* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.


* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Nalezení klid uprostřed chaosu, Galaktická rodina, přes Sue Lie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Galactic Family, Finding the Calm in the Midst of Chaos - Here. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pokud Vás zajímá nejen to, co bylo nedávno objeveno na Antarktidě, ale i např. proč byl uskutečněn Philadelphia Experiment a v čím zájmu to bylo a proč a mnohé jiné velice zajímavé informace, poslechněte si video: J.Chvátal Absolutně neuvěřitelné #69 - ZDE.
Navazující video: J.Chvátal Absolutně neuvěřitelné #70 Uvedeno ZDE. (Obě videa si ve vlastním zájmu poslechněte celá!)


Živé vysílání jednotlivých dílů je každé pondělí od 9:00. Program a archiv najdete ZDE, na stránkách svobodného vysílače. (program nabíhá pomalu)
* Kámen Mudrců (Ormus), nebo-li tzv. Mana a jeho/její účinky. - ZDE.


* Ormus - Duchovní a Medicínské zlato s neuvěřitelným léčebným potenciálem. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: Ormus - Spiritual and Medicinal Gold With Incredible Healing Potential - Here.


Čerstvá, geneticky ani tepelně neupravená rostlinná strava je zdravá z toho důvodu, že rostliny v sobě obsahují jak ČÁSTICE hmoty, čili JINový - ženský princip, tak FREKVENCE antihmoty, čili JANGový - mužský princip, jenž absorbují ze slunečního záření.
Z toho důvodu v sobě rostlinná strava obsahuje taktéž regenerující, ozdravující a omlazující energii Tachionů (čili tzv. energii nulového bodu, která harmonizuje naprosto vše, s čím přijde do styku), podobně jako ji obsahuje mono-atomické zlato. Více podrobností najdete ZDE.


.

Zobrazení: 2028

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Jsou tohle jen pouhé triky, nebo to jsou důkazy toho, že veškerá tzv. hmota jsou ve skutečnosti jen pouhé, mentálními představami stvořené holografické struktury, které při snížení frekvence krystalizují do projevu fyzické, čili všemi smysly vnímaných a uchopitelných částic hmoty. Shlédněte uvedená videa a posuďte to již každý sám.
* Magie v ulicích Robert Fox 1 ZDE.
* Magie v ulicích-Robert Fox-2 - ZDE.
* Magie v ulicích Robert Fox 3 - ZDE.
* Magie v ulicích Robert Fox 4 - ZDE.
* Robert Fox vystúpi 23.10.2010 v IMPERIOCLUBE v KAMENICI pri Sabinove - ZDE.
* セロ 連続マジック セロじいさんのイタズラ - ZDE.
* Criss Angel - prochází kovovými vraty / Criss Angel - Walk Through Metal Gate - ZDE.
* chris angel - crazy coin magic trick - criss angel - ZDE.
* Criss Angel BeLIEve: Ice, Ice, Criss (On Spike) - ZDE.
* Cyril Takayama - Burger Magic - ZDE.
* David Blaine Street Magic (Made in 1997 - 2013) - ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) - ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. - ZDE.
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý - ZDE.
* Jak vypadá mírumilovné soužití různorodých zvířat, která jsou svým vědomím již přeladěna na úroveň vědomí 5.D, co je to 5.D a co nás v této úrovni vědomí a existencí čeká. - ZDE.

Video s názvem: The Greatest Mystery of Earth Revealed! Ezekiels Wheels Unveiled znázorňuje holografickou podstatu vesmíru. Zobrazení Vám mnohé napoví i pokud neumíte anglicky vůbec nic. Budete-li pozorně sledovat celé video s názvem: meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi, tak vám to napoví ještě mnohem více.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
Tento článek, doplněn o mnohé další údaje, naleznete pod názvem: Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

Je zcela jedno zda se na níže uvedených videích jedná skutečně o teleportaci či cestování v čase, nebo zda to jsou jen nějaké triky a podfuky. Proč, je objasněno níže.
* Obama did Time Travel – Evidence! - Here.
* Time Travel Documentary - Time Travel Proof & Time Travelers Caught on Tape - Here.
* 20 Teleportations & Time Travelers Caught on Tape - Here.
Podstatné je především to, že čím více se zvyšují frekvence tohoto světa, tím více se spojují všechny minulé, budoucí a paralelní světy a jejich reality do jednoho nekonečného tady a teď - nyní. Z toho důvodu bude teleportace a cestování v čase pro každého stále snadnější a snadnější. Navíc, každý se vždy promítne do takové časové linie, čili do takového světa a jeho realit, které odpovídají momentálnímu osobnímu přesvědčení o možnostech a existencích toho čemu dotyčný u-věří. Když si uvědomíte, že jsme v prvé řadě živé tvořivé vědomí, čili bezčasová světelná podstata, která si svými myšlenkami, mentálními pochody a tím čemu u-věří, tvoří jak své tělo a jeho vzhled i schopnosti, tak i svou vně projevenou realitu, tak na tom co je uvedeno není nic těžkého k pochopení. Je ale třeba brát na vědomí, že ve světech s nižšími frekvencemi proměna z jedné reality na jinou nenastává okamžitě, z důvodu, že čím je frekvence nižší, tím déle probíhá setrvačnost existence toho původního. Je to, jako když např. vypnete větrák ze zdroje, tak se taky nezastaví okamžitě, ale ještě se nějakou dobu točí. Ve světech od nejvyšší 5.D výše dochází k proměně a manifestaci toho na co pomyslíme rychlostí myšlenky.
Úzce související články:
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi - ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Spokojenost a tvorba (toho, co si přejete) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Contentment and Creation, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here.
* How To Manifest Abundance in Your Life - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Drunvalo Melchizedek: Co se stane během přesunu? (do čtvrté dimenze) Strojový překlad ZDE. (Řekl bych ale, že v článku popisovaná trans-mutace a vzestup do vyšší dimenze nebude probíhat tak jak je tam uvedeno, neboť tato planeta vzestupuje do 5.D, což znamená, že přeskočíme všechny 4.D světy a jejich reality.) To samé v angličtině je na videu: What Will Happen During The Shift? - Here.
Film s názvem "Koule" popisuje, jak si jednotlivé bytosti pomocí svých mentálních představ (6.D), svých vnitřních osobních frekvencí, korespondujících s tím, s čím se ztotožňujeme (5.D) a svých emocí (4.D), tvoří své světy a jejich reality a jak negativní představy vytváří negativní události. Ve 3.D má vše určité zpoždění, takže proto se události na hmotné, zdánlivě vnější úrovni nestávají okamžitě, vně projevenou osobní realitou a projevují se navenek, se zpožděním, pouze utkvělé představy, čili pevná víra v to či ono. V čím vyšší dimenzi bytost ale je, tím rychleji se osobní představa stává osobní, vně uskutečněnou realitou. Proto je třeba se naučit zaměřovat se jen na to co je pozitivní, čili co je příjemné radostné a povznášející pro všechny zúčastněné a naučit se nemyslet a neztotožňovat se s ničím negativním, čili destruktivním. Dokud toto bytost nezvládne, tak nebude schopna se v 5.D udržet, neboť každá negativní myšlenka ji bude vyhazovat do nižší dimenze a to tak dlouho, dokud se nenaučí soustředit jen na to co je pozitivní, čili harmonické, konstruktivní.

VELICE důležité pro ty, kteří se chtějí stát mistrem své reality.
* Archangel Michael, tunel reality - skutečnosti (tvoření a prožívání svého osobního světa a jeho realit). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael, The Reality Tunnel - Here.
* 16 způsobů jak přinést pozitivní energii do svého života. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 16 Ways to Bring Positive Energy Into Your Life - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 7 známek, že vstupujete do 5.D - dimenze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 7 Signs You're Entering The 5th Dimension - Here.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Možné fáze vzestupu (do vyšší dimenze), Arkturiáni, přes Sue Lie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku:  The Arcturians, Possible Phases of Ascension - Here.
Úzce související článek:
* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Arkturiáni, aktivace lidské evoluce. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians, Activating Human Evolution - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* První pozorovací důkaz, že náš vesmír je hologramem. Strojový překlad ZDE. (Z toho jasně vyplývá, že čemu kdo u-věří, takovou SVOU osobní realitu si pro sebe vytváří.) To samé v angličtině je na videu: First Observational Evidence that Our Universe is a Hologram - Here.
* Universe Had No Beginning And No Big Bang, Scientists Say - Here.

Do výše uvedeného článku jsem ještě přidal toto:

Je třeba si konečně uvědomit, že hmotný svět je tvořen z jednotlivých, mentálními pochody před-stvořených statických obrázků, jejichž rychlý sled vytváří zdání pohybu a existenci plynoucího času. Též je třeba si uvědomit, že ty mentální obrázky, které si svým osobním přesvědčením (o tom, že jsou pro nás realizovatelné) vybereme, jsou aktivitami osobního vědomí na zlomek milióntiny sekundy holograficky promítnuty z vnitřních, mentálních úrovní existencí navenek, čímž je vytvářena iluze existence PEVNÉ hmoty. To znamená, že veškerá vně projevená realita jde kdykoliv jakkoliv libovolně utvářet, dotvářet a přetvářet. O tom, že existence hmoty je pouhá iluze se přesvědčili někteří z těch, kteří si šňupli nějakou tu "halucinogenní" látku. Zjistili mimo jiné např. i to, že podlaha pod nimi neexistuje do té doby, než si ji pod sebou svou vírou, že tam skutečně je, sami nevytvořili. Mnohem více podrobností najdete v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

Z toho jasně vyplývá, že pokud se naučíte udržet ve fokusu své pozornosti obraz toho, co si přejete znát, umět či vlastnit a uznáte to za svou již existující osobní pravdu, to znamená, že budete bez jakýchkoliv pochyb věřit tomu, že vně projevená realita se již právě TEĎ přizpůsobuje tomu, co si přejete, tak vně projevené realitě nezbude nic jiného, než se tomuto obrazu přizpůsobit. Je tomu tak z toho důvodu, že vně projevená realita je holografická projekce, čili něco jako třírozměrné promítací plátno, na kterém se zobrazuje to, co na něj svým osobním vědomím (které je přesvědčené o tom či onom) projektujete - promítáte. Mnohem více podrobností najdete v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

Jestliže nevěříte tomu, že to tak skutečně je, tak si to můžete ověřit sami na sobě. Pokud si přejete kupříkladu zhubnout (nebo třeba i omládnout), tak si z nějakého časopisu vystřihněte celou postavu (nejlépe nahého) těla, které se vám líbí, na krk té postavy si nalepte svou nejlepší fotografii, třeba i mnohem mladšího věku. Tento mustr toho, jak si přejete vypadat, si pak nalepte na něco, co máte denně na očích a uznejte za svou osobní pravdu, že se vaše tělo již začíná měnit a přizpůsobovat tomu, jak si přejete vypadat. Že výše uvedené skutečně funguje (pokud tomu doopravdy u-věříte), o tom nemám nejmenších pochyb, neboť i moje bývalá partnerka byla jedna z těch, kdo se o tom přesvědčil na svou vlastní kůži. :-) Mnohem více podrobností najdete v článku: Zbavte se nadváhy jednou pro vždy, zdarma návod jak zhubnout TRVALE. Uvedeno ZDE. (Až se vám podaří dosáhnout toho, co si přejete, tak část ušetřených peněz (např. na dietách) můžete přispět na provoz těchto stránek. Číslo konta je uvedené v pravém sloupci na hlavní stránce.)

Když si uvědomíte, že vně projevený svět je skutečně jen pouhá mentální projekce toho, čemu nikoliv povrchově, ale v hloubi své duše doopravdy věříte, tak z toho logicky vyplývá, že změnou toho čemu u-věříte, čili změnou vašeho vnitřního programu (plánu materializace vaší reality) se mění i vaše vně projevená realita. Uvědomte si ale i to, že pokud budete věřit tomu, čemu jste doposud věřili, tak si nestěžujte, že to pro vás nefunguje. Změníte-li ovšem svou víru v to či ono (např. že se vám ve všem daří), tak tím změníte nejen svůj vnitřní program (plát tvoření), ale následně tím změníte i svou vně projevenou realitu. Související video: Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

Obzvláště ze začátku ale na nic nespěchejte (neboť z počátku se nebude nic měnit okamžitě) a nenechejte se ani odradit žádnými neúspěchy, jelikož pokud nejsou vaše vnitřní osobní frekvence dosti vysoké (což určuje ušlechtilost vaší energetické podstaty) tak se změny ve vně projeveném světě neprojevují okamžitě (jako je tomu např. v těch videích), ale až s určitým zpožděním. Kdyby tomu tak nebylo a každá představa (hlavně ty negativní) by se v tomto zatím disharmonickém světě okamžitě projevila navenek, tak by se z vně projeveného světa stalo jedno velké bojiště plné chaosu a utrpení. Dělo by se kupř. to, co se odehrává ve filmu Koule, který je ke stažení ZDE, na uložto.cz.

Až informace o principech vytváření vně projeveného světa vstřebáte a až budete připraveni měnit nejen svou osobní realitu, ale i tu kolektivní, tak se můžete přidat k těm, kteří pracují na přeprogramování zdejšího zkorumpovaného Matrixu, čili na nahrazení jeho původního programu programem novým, světelným (který obsahuje nadbytek, radost a blaho pro všechny zúčastněné) a na následném vymazání zbytků původního, zkolabovaného, zavirovaného programu tvořícího původní zdejší Matrix. Mnohem více podrobností najdete v článku: Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.

Více v článku: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

Vědci již zjistili, že když rozeberou hmotu do pra-základu, tak jim zbydou jen mikro "částečky" energií světla o různých frekvencích, které se k nám dostávají z vesmíru. Z toho je jasné, že když znáte kódy - plán tvoření veškeré hmoty, čili jak tyto částečky energie poskládat, aby z toho vznikly sub-atomické částice, pak atomy, pak molekuly a následně prvky a jak tyto prvky zkombinovat tak, aby z toho vznikly různé druhy hmotných projevů existencí, tak můžete z všudypřítomné kosmické energie stvořit cokoliv, co se vám jen zachce. Opačný proces funguje také, takže hmotu lze taktéž rozebrat na energii, což znamená, že hmotu lze nejen materializovat, ale i dematerializovat.

* Odstranění závoje (elektromagnetické sítě - tvořící Matrix, která drží tento svět v zajetí a izolaci od ostatního vesmíru) ~ Jak událost změní okamžitě vše. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Removal of the Veil ~ How The Event Will Change Everything Immediately - Here.
* Událost. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: The Event - Here. (Peníze ovšem brzy nebudou potřeba, neboť se naučíme zhmotňovat své mentální představy.) Více v článku: Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Související článek: Nulový bod a tachyony. Uvedeno ZDE.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.

* Co my jen vime !? - What the bleep Do We (K)now!? CZ Uvedeno ZDE.
* Původ, účel a úděl zemské hry. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Origin, Purpose, and Destiny of the Earth Game - Here.

Na níže uvedeném obrázku je napsáno: Celý Váš život je iluze: nové testy potvrzují teorii, že svět (např. planeta) neexistuje, dokud se na něj nedíváme.
V jednom videu bylo uvedeno, že nějaký dotyčný, který požil nějakou drogu, zjistil, že pod ním není podlaha do té doby, dokud si ji pod sebou svým vědomím sám nevytvoří. To znamená, že vše zdánlivě hmotné existuje v kolektivním vědomí jen jako pouhá představa neboli program, podle nějž si svým vědomím vytváříme náš vně projevený svět. Z toho vyplývá, že vně projevený svět a jeho reality lze změnou představy, čili programu kdykoliv jakkoliv měnit.

Související články: * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE. * Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE. * Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.

Pořád si ještě myslíte, že hmota není zhmotněná představa? Pokud ano, tak jak je možné např. tohle: Top 5 SHOCKING MAGICIAN America and Britain's Got Talent 2016. Zobrazení ZDE. Více v článku: * Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.

* 5 Clues a DARK FORCE is Editing History? #MandelaEffect - Here.
* The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos - Here.

Ve středu oka každé černé díry je díra bílá a to z toho důvodu, že trojúhelníkový spodek 4stěnu Merkaby (nebo čtvercový spodek pyramidy) nasává energii hmoty a mění hmotu zpět v přáním a vůlí nepolarizovanou, čili nic netvořící, pouze existující kosmickou energii nulového bodu, ve které je Jin&Jang v rovnováze. Z této energie nulového bodu, která mimo jiné funguje i jako všudypřítomný hyperprostor (spojující vše se vším do jednoho tady a teď) je pomocí vůle - Jang, přání - Jin a posvátné geometrie stvořeno naprosto vše vně projevené, čili i naprosto vše, co považujeme za hmotný, vně projevený projev existence.


Tvoření hmotných projevů existencí funguje na tom principu, že kosmická energie nulového bodu (pocházející z centrálních, čili nepolarizovaných sluncí) je hrotem čtyřstěnu, nebo pyramidy (nebo jakéhokoliv jiného tvarového zářiče) díky projekční síle Jang (nebo-li vůlí - mužským principem) vyzařována navenek v podobě FREKVENCÍ světla (pocházejících z polarizovaných sluncí), které jsou díky mužskému principu polarizované na Jang. Pomocí přání, čili pomocí gravitační sily Jin (nebo-li přáním - ženským principem) se frekvence světla zhušťují a následně se mění v ČÁSTICE, ze kterých je tvořena veškerá vně projevená hmota. Částice se ovšem díky gravitační síle černé díry, která je vytvářena na spodku čtyřstěnu (či pyramidy) opět rozpadají a mění se ve středu (v jádru - nulovém bodu) Merkaby nazpět ve světelnou, přáním a vůlí nepolarizovanou energii nulového bodu.Čili přání, nebo-li ženský princip kosmickou energii nasává (nádech), kdežto vůle, neboli mužský princip energii vyzařuje (výdech), přičemž vyzářenou energii lze pomocí posvátné geometrie a vůle a přání, čili pomocí záměru (nebo-li dle programu pocházejícího ze 7.D) opět přeměnit do libovolných hmotných projevů existencí. Takže funkční Merkaba, v jejímž středu je mužský - projekční a ženský - gravitační princip v rovnováze (čímž je vytvářen nulový bod fungující jako centrální slunce) je to, co zaručuje neustálou cirkulaci kosmické energie nulového bodu (zvané např. energií Čhi), vůlí a přáním dočasně polarizované - rozštěpené na Jin - ženský princip a Jang - mužský princip.


To znamená, že vůle Jang, přání Jin a funkční Merkaba (nebo-li tvarový zářič) je to, co umožňuje všemu nejen pohyb, ale vdechuje do všeho i život, přičemž Vědomí tomu dodává inteligenci. Z toho jasně vyplývá, že naprosto vše organické, tedy např. i planety, slunce a hvězdy jsou živé a mají svou vlastní - osobní inteligenci. Více v článku: * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


* Nulový bod a tachyony. Uvedeno ZDE.


* Co vytváří dualitu, čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie Uvedeno ZDE.

Tvořivý oheň JANG = BŮH (Shiva)          Tvořivý oheň JIN = BOHYNĚ (Shakti)


* Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang vracíme zpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.


* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDETam kde nejsou energetické bloky, tam energie Čchi volně proudí a kde energie Čhi (čili spojení energie Jin&Jang nazpět do jednoty) volně proudí, tam je prožíváno blaho, které může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem, jehož intenzita je přímo úměrná velikosti toku zmiňovaných energií.


Světy v projevu 3/4D, jsou světy založené na proudění kosmické energie mezi šestistěnem (elementem Země, 3.D - Jin) a osmistěnem (elementem vzduchu, nebo-li éteru, 4.D - Jang). Funguje to tak, že z jádra 8mi stěnu (které je společné s jádrem 6ti stěnu), přes 6 vrcholů (hrotů) 8mi stěnu (fungujících jako 6 vortexů, bílých děr - Jang) vyzařuje ven projekční energie Jang (výdech) a 6ti plochami 6ti stěnu, nebo-li krychle (fungujících jako 6 čaker, černých děr - Jin) se energie Jang (gravitační silou přepólovaná na Jin), vrací zpět do jádra 6ti stěnu (nádech), které je společné s jádrem 8mi stěnu. Viz přiložené obrázky.
Tento systém (6 vortexů + 6 čaker + 1 společný střed) je v projevu duality, neboť funguje na principu 6ti vortexů, projekčních energií Jang (tvořících 4.D světy), + 6 čaker, gravitačních energií Jin (tvořících 3.D světy) + 1 společný střed, což je dohromady 12+1 = 13 úrovní vědomí a jejich existencí, přičemž světy v projevu ČÁSTIC hmoty - 3.D (protony - Jin - gravitace) jsou frekvenčně odděleny od světů v projevu FREKVENCÍ světla, polarizovaného na Jang - 4.D (elektrony - Jang - projekce)Světy v projevu 5.D - 12.D jsou světy jednoty, založené na proudění kosmické energie mezi všemi elementy, čili založené i na proudění energie mezi 20ti stěnem (element vody), který má 12 vrcholů (nebo-li 12 bílých děr - Jang) a 12ti stěnem, pátým elementem (spirit podstatou) který má 12 ploch (nebo-li 12 černých děr - Jin).Jakmile se v nás vzájemně propojí všech 5 elementů do jednoty, což se již děje, z důvodu že jsme stále více prozařováni světlem - vědomím pramenícím z galaktického centrálního slunce (což je 12tá úroveň vědomí), tak budeme schopni se volně pohybovat ve všech 12ti úrovních vědomí a jeho existencí. To znamená, že se budeme moci odhmotňovat a zpětně zase zhmotňovat či nějakým způsobem projevovat v kterékoliv z těchto 12ti úrovní vědomí a existencí, čili kdekoliv v galaxii, v kterékoliv její úrovni a to v takovém projevu, jaký si momentálně zrovna zvolíme.
Černé díry sice mění - rozkládají hmotu na energii, která v sobě ovšem obsahuje informace toho, čím byla a v jakém projevu existence se projevovala, takže se v nich nic neztratí. V jádru každé černé díry (čili v jádru každého nulového bodu, fungujícího jako duchovní srdce) je hyperprostor, spojující vše se vším do jednoho tady a teď. Proto se přes hyperprostor dá promítnout do jakéhokoliv místa v čase a prostoru a tam lze opět zkrystalizovat (zhmotnit se) do svého původního, nebo jakéhokoliv jiného projevu existence a to klidně i do několika různých projevů existencí současně. Související článek: Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
Toto všechno a mnohem více než jen tohle dovedou tzv. na nebe vzatí mistři, nikoliv však zkorumpovaní ministři :-) a jim podobní vejlupci. Ti a jim podobní zloduši, pokud se nepolepší, zůstanou "po škole" na doučování, ovšem v jiném světě (odpovídajícímu jejich osobním frekvencím), neboť tento svět postupuje do 5. a vyšších D - dimenzí.
Krystalická Země, tvořená z 12ti stěnu - Dodekahedronu.
V takovýchto světech jsou částice hmoty Jin prosyceny frekvencemi světla polarizovaného na Jang, takže v těchto světech naprosto všechny projevy hmotných existencí září jako miniaturní sluníčka, jejichž souhrn vytváří sluneční svit. Související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
Systém založený na 12ti stěnu (korespondujícím s 12 čakrami) má 12 takovýchto níže zobrazených gravitačních, čili dostředivých spirál, nebo-li černých děr (nikoliv jen 2, jak je vyobrazeno) nasávajících energii do svého středu, nebo-li do svého nulového bodu (fungujícího jako duchovní srdce), přičemž jeho párovým dvojčetem je 20ti stěn, který má 12 vrcholů (čili 12 bílých děr), projektujících energii ze středu, čili z duchovního srdce navenek. Touto cirkulací energií mezi 12ti a 20ti stěnem je vytvářen hologram KRISTALICKÉHO, nebo-li světelného matrixu, ve kterém je Jin a Jang již v rovnováze a proto je v krystalickém hologramu vše se vším v harmonickém souznění.
V jádru 12ti stěnu není Merkaba, ale 12ti stěn "naruby", tvořící níže zobrazený tvarový zářič, který má 12 vrcholů.V jádru 6ti stěnu (postaveného na roh) je 6ti stěn "naruby", vytvářející Merkabu s trojúhelníkovými základnami.
Meditujte fokusem své pozornosti zaměřeni na takovéto tvarové zářiče. Nesoustřeďte se přitom ale jen na jejich povrch, ale klidně i vstupte do jeho/jejich středu. Pokud v nich uvidíte i jiné tvarové zářiče, tak se tomu nedivte, neboť vše v existenci je tvořeno a pochází z jedné a té samé struktury 7mi platonských těles, neboť hologramy jednotlivých projevů existencí jsou zmenšené kopie jednoho jediného hologramu (toho největšího), tvořícího celý tento vesmír. Tento vesmír z toho důvodu, že jiné vesmíry mohou třeba fungovat na jiném principu.
Osobní nulové body (nebo-li duchovní srdce) spojují vše se vším do jednoho tady a teď, čili do jednoho nekonečného nyní, které obsahuje veškerou moudrost celého Univerza.
* Připojení k nové síti (světelné, 12ti vláknové, založené na energiích 12ti stěnu). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Connecting to the New Grid - Here.
* Úzce související video zobrazuje čtyřstěn (tetrahedron), z nichž je při jejich opačně směrovaném prolnutí stvořena Merkaba, 6ti stěn (cube) versus 8mi stěn (octahedron) a 12ti stěn (dodecahedron) versus 20ti stěn (icosahedron) Zobrazení uvidíte ZDE, ve videu s názvem: The Platonic Solids (Part 2 of 2).
Chcete-li se dozvědět princip vytváření 3.D/4.D světů a princip vytváření 5.D - 12 D světů, shlédněte vyobrazení na tomto výše uvedeném videu (nevadí, že je v angličtině) a přečtěte si pozorně tento výše uvedený článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
Úrovně vesmírného vědomí, nebo-li naše nižší a vyšší Já Jsem to, či ono Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* Důkaz, že veškeré 3.D (Jin) ČÁSTICE hmotných projevů existencí jsou tvořeny ze 4.D (Jang) FREKVENCÍ světla, které krystalizuje do hmotných projevů existencí dle programů do nich vložených Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.

Všem Vám doporučuji přečíst si celý, úzce související článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

* Incredible 36000 Year Old Ancient Discovery Indicates We Are Living in the Matrix - Here.
* 3D Matrix Veil Reset, Collective Mental Projections, 3 6 9 System, False Ascension Matrix 10/22 Here.

* “Magicians” Prove A Spiritual World Exists - Demonic Activity Caught On Video (New Edition) Video ZDE. Související článek: Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
Ti ve videu zmiňovaní démoni (kteří údajně mágům pomáhají) nejsou nic jiného než bytosti z astrálu, v jehož spodní části jsou skutečně buď démonické, nebo pomatené bytosti a bezduché entity. Iluzionistům ale mohou též pomáhat např. bytosti z pravých duchovní úrovní (např. vyšší, světelné Já Jsem), které jsou až nad astrálem. Těchto bytostí není třeba se nijak obávat, neboť v těchto úrovních existencí jsou již jen dobrotivé bytosti. Tyto bytosti mají samozřejmě podstatně větší moc a schopnosti než i ta nejmocnější bytost z astrálu, ovšem nikdy a nijak je nezneužívají!
Je třeba si uvědomit, že v dualitě (čili ve 3./4.D světech) lze naprosto vše použít jak pozitivně, tak i opačně, čili negativně, přičemž na co kdo upíná svou pozornost, s tím se svými osobními energiemi spojuje. No a celkový dojem z mága (či kohokoliv jiného) vám prozrazuje, s jakými entitami či bytostmi (zda dobrotivými nebo méně dobrotivými) se kdo momentálně spojuje a jaké vazby si s nimi vytváří. A teď něco k zamyšlení, především pro křesťany. Ježíš údajně dělal též všemožné zázraky a přitom prohlašoval, že my můžeme dokázat nejen to samé, ale mnohem více než jen to. On přitom přeci nebyl posedlý ďáblem! Nebo že by přeci jen byl? :-)
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
Jakmile si u-vědomí-te, že veškeré hmotné projevy existencí jsou ve své podstatě jen holografické obrázky, tak vám na těch "kouzlech" již nebude připadat nic podivného a nemožného. Související článek: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
Kristos není bytost, ale úroveň vědomí vaší 12té čakry, čili vašeho vyššího - světelného Já, které je ve středu galaxie, tzn. v galaktickém centrálním slunci. To sem do tohoto světa směruje stále více své energie - úrovně vědomí. Chápete jaké možnosti a schopnosti to každému, tedy i Vám, nabízí?


* Brain magic | Keith Barry Here. Toto je důkaz, že existuje jen jedno jediné kosmické vše-Vědomí, které si pouze hraje na nejrůznější individuality.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby