* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Co je to tzv. Karma (která určuje Váš osud), co Karmu vytváří a co ji udržuje v existenci a jak ji zrušit a stát se vědomým tvůrcem a "pánem" svého osudu

Tzv. karma je zákon příčiny a následku a může existovat pouze ve světech protikladů, čili jen ve světech dualisty, ovšem pouze pro ty bytosti, které se svým smýšlením a hlavně svými emocemi nechávají vtahovat do hry na akce a reakce. Osobní Karma, nebo-li zákon příčin a následku je totiž vytvářen a udržován v existenci osobními emocemi, které v sobě obsahují specifický program, který je vytvářen způsobem smýšlení, chování, jednání a z toho se následně rodících pocitů,

No a jelikož emoce vytváří gravitační silová pole (obsahující v sobě databázi - program té bytosti která si ho svým smýšlením, chováním a jednáním sama vytváří), proto je každá jednotlivá bytost přitahována do takových situací a k takovým bytostem a událostem, které odpovídají smýšlení, chování a jednání, čili programu uloženém v emočním silovém - gravitačním poli každé jednotlivé bytosti. Čili chtít od vesmíru něco co není ve vašem emočním poli je něco jako chtít od počítače aby udělal něco co není v jeho programu.

Z toho jasně vyplývá, že pokud se chcete jednou pro vždy zbavit Karmy, obzvláště té negativní, tak je třeba přestat reagovat na vše, co by vás mohlo nějakým způsobem emočně rozhodit a místo reakce si začít pomocí vizualizace tvořit to co si přejete mít, kde chcete být a co chcete prožívat. Čili přestaňte hrát hru na akce a reakce, tzn. emočně nereagujte na nic co se Vám nelíbí či co je nějak nepříjemné. Toto je třeba i z toho důvodu, že emoční ztotožňování Vás nejen udržuje v dualistním světě, čili ve 3/4D světech, ale i Vás to nutí k další a další inkarnaci do takového světa a takových jejích realit, které odpovídají Vašemu momentálnímu smýšlení, chování a jednání a z toho se formujících osobních emocí.


Pokud se chcete přesunout do 5. či ještě vyšší dimenze, pak je třeba přestat se emočně ztotožňovat se vším co je nepříjemné a změnou svého smyšlení chování a jednání a pomocí tvořivé vizualizace si začít tvořit to co si přejete mít, kde, či v jakém světě si přejete být a co chcete prožívat. Jelikož naprosto vše v existenci bylo nejdříve pouhou mentální představou a teprve potom událostí na hmotné úrovni existence a protože stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahují, proto Vás takovéto vizualizace a ztotožňování s tím co si představujete postupně vyprostí z dualitních světů, čili ze světů příčin a následků a promítne Vás to do světů páté či ještě vyšší dimenze, čili do světů ve kterých si svůj svět a jeho reality tvoříte Vy sami.

V takovýchto světech, tzv. ve světech jednoty si bytosti tvoří takový osobní svět, který odpovídá jejich osobním přání a představám. Pamatujte si, že je tolik paralelních světů, kolik je mentálních představ, takže nemusíte mít žádné obavy, že to co si přejete a představujete není možné uskutečnit. Je to možná zdánlivě nemožné z úhlu pohledu tohoto světa, ale ve světě jednoty je limitem možností jen limit ve vaší fantazii.

Všem přeji jen to krásné, nádherné a povznášející a ať se brzy ocitnete v takovém světě a takové realitě, která odpovídá Vašim představám.

PS: Pamatujte si, že stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat nadále budou. Ne nadarmo se říká, že rovný rovného, tedy i a křivý křivého si hledá. Rozhodnutí o tom zda chcete být těmi rovnými nebo těmi něčím pokřivenými je již jen a jen na každém z vás.

Dodatek: Dualita a v ní existující Karma, nebo-li zákon příčiny a následku (čili akce a reakce), může existovat pouze tam, kde energie Jin a Jang nejsou v rovnováze. To znamená, že tzv. Karma může přebývat jen tam, kde převažuje buď ženský princip Jin - přecitlivělost, nebo mužský princip Jang - bezcitnost.

Takže pokud se chcete odpoutat od vlivu a zákonitostí Karmy, tak nedělejte žádná rozhodnutí z levé - racionální části svého mozku, ani z pravé - emocionální části svého mozku, ale přesuňte své vědomí (přesunem své pozornosti) do svého nulového bodu, nebo-li do svého duchovního srdce, neboť v osobním středu je Jin&Jang vždy v rovnováze a harmonii.

Přesunutím své pozornosti do svého nulového bodu, nebo-li do svého středu přestanete hrát hru na akce a reakce (tvořící příčiny a následky, nebo-li tzv. Karmu) a stanete se nejen tvůrcem své reality, ale i pánem svého osudu, jelikož tam kde není dualita, tam nejsou ani příčiny a následky.

To znamená, že jakmile má bytost své energie Jin a Jang v rovnovážném souznění, tak s vámi již nemůže nikdo nijak manipulovat, natož vás nějak ovládat a to dokonce ne ani tou nejdokonalejší technikou, neboť z nulového bodu se stáváte tvůrcem svého osobního světa a jeho realit.

Úzce související videa:
* Jsme to co si myslíme Uvedeno ZDE.
* Síla rozhodnutí Edgar Cayce. Uvedeno ZDE.
* Z knihy: SILA ŽENY: síla pozitivního myšlení Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


TOHLE  SI  KAŽDÝ  Z  VÁS  VE  VLASTNÍM  ZÁJMU  PŘEČTĚTE.
* Falešné světlo verze karmy. Strojový překlad ZDE. The False Light Version of Karma - Here.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí, přáními a představami tvoříme a přitahujeme situace a události. Uvedeno ZDE.
* Co je to tzv. Karma (která určuje Váš osud), co Karmu vytváří a co ji udržuje v existenci a jak ji zrušit a stát se tvůrcem a "pánem" svého osudu Uvedeno ZDE,
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Proč věřit pouze svému nej-vyššímu JÁ, čili kosmickému vše-Vědomí, nebo-li Boží podstatě a jak se na ni napojit

Nedůvěřujte hned tak něčemu a někomu, tedy ani mně ne. :-) Věřte jen svému nej-vyššímu JÁ, čili kosmickému vše-Vědomí, nebo-li Boží podstatě (ve které naprosto vše existuje - "plave"), neboť entity a bytosti ovládající 3&4D svět (což jsou nižší a vyšší já většiny pozemšťanů) jsou velice rafinované. Proto být vámi, tak hned tak někomu a něčemu nevěřím. Obrázek nepatrné části kosmického Vědomí je vyobrazeno na obrázku a na videu: A Look at the Milky Way's Future toho uvidíte více. Uvedeno ZDE.


Např. ve videu: Iva Adamcová, Vše je dobré II, které je uvedeno ZDE je sice mnoho pravd, ale i mnoho polopravd a nepravd. Podle paní Adamcové je Satan hmota. To může být pravda, ale jen ve světech duality, čili pouze do nejvyšší 4.D. Nad úrovní 4.D, čili nad astrálem jsou už jen tzv. Ráje. :-) Též vůbec nesouzním s tím, že bychom svůj osud neměli měnit. Naprosto vše, tedy např. i svůj osud, lze kdykoliv jakkoliv změnit, neboť vůbec nic není fixně předurčené. Vše, tedy i náš (planetární, sluneční, hvězdný atd.) osud, uložený v osobním energetickém poli daného projevu existence je sice předem daný, naprogramovaný, neboť si to bytost před svým zrodem sama zvolila.

Každý program lze ovšem kdykoliv jakkoliv libovolně přeprogramovat a tím tedy i změnit běh událostí a z nich se rodící osud. Z důvodu, že jsme nedílnou součástí kosmického vše-Vědomí, nebo-li pravého a nejvyššího Boha, tak právě proto můžeme změnou svých osobních frekvencí a změnou záměru a fokusu své pozornosti kdykoliv cokoliv jakkoliv měnit. Není ovšem Bůh jak bůh, neboť tento svět byl stvořen tzv. padlými prdlými anděly - polo-bohy, kteří by rádi abyste jejich lžím a polopravdám uvěřili a to z toho důvodu, že zaslepený hlupák se velice snadno ovládá a slouží těm, kteří se snaží tento svět ovládat.

Kdo nevěří, že je a má být vědomým tvůrcem i pánem svého vlastního osudu, ten se stává snadnou kořistí všemožných parazitujících a predátorských bytostí a bezduchých entit, které snadno ovládají, manipulují a zneužívají právě ty bytosti, které jsou neprobuzené nebo svolné k tomu nechat se něčím ovládat. Věřit tomu všemu, ani ničemu jinému ovšem nemusíte, neboť každá pravda je pouze pravdou osobní a tudíž i pravdou relativní. :-) Více v článku: Iluze pravdy. Uvedeno ZDE.


Berte hlavně na vědomí, že karma je program uložený v emocionálním těle, které koresponduje se čtvrtou čakrou - dimenzí. Jakmile se ale přestanete emocionálně ztotožňovat s tím co si nepřejte a co je vám nepříjemné, tedy s tím, co je disharmonické, tak tím svou karmu automaticky rozpouštíte a zbavujete se jí jednou pro vždy! Všemožné obavy/strachy jsou disharmonické emoce - frekvence uložené v astrálním těle, čili v úrovni 4.D, kdežto bezpodmínečná láska je harmonická "emoce" - frekvence Absolutna.


Proto se ve vlastním zájmu zaměřujte především na to co je příjemné, radostné a povznášející a to ostatní nechejte kolem sebe jen bez emocionálního povšimnutí proplout.

Hlavně se svými emocemi nijak nespojujte ani neztotožňujte s tím co si nepřejte, neboť emoce tvoří gravitační silová pole specifických frekvencí, která k sobě - tady k vám vždy přitahují to, s čím svými osobními emocemi souzníte.
Ne nadarmo se říká vrána k vráně sedá a rovný rovného, ale i křivák křivého si k sobě hledá!
* Co je to tzv. Karma (která určuje Váš osud), co Karmu vytváří a co ji udržuje v existenci a jak ji zrušit a stát se vědomým tvůrcem a "pánem" svého osudu najdete ZDE.


* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


Aktivní, čili vně projevené tvořivé kosmické vše-Vědomí, nebo-li JÁ kosmická energie je JEDNA jediná multidimenzionální bytost (existující v různých dimenzích, nebo-li frekvenčně odlišných úrovních existencí), která je všude, tedy i v každé dimenzi a všech jejích realitách v projevu nejrůznějších JSEM to či ono. To znamená, že já, vy i naprosto vše ostatní je nedílnou součástí tohoto jednoho a toho samého kosmického vše-Vědomí, ve kterém naprosto vše existuje - "plave".

Tato multidimenzionální bytost je v projevu od nejrůznějších jednotlivých nerostů (1.D), přes rostliny (2.D), živočichy, tedy i lidi (3.D), planety (4.D), slunce slunečních soustav (5.D), galaktická slunce (6.D), centrální slunce jednotlivých galaxií - podvesmírů (7.D), až po centrální slunce celého Univerza (8.D). (Nepleťte si dimenze s úrovněmi existencí, kterých je podstatně více než jen 8.)

Jelikož je vše od sebe odděleno jen výší, obsahem a kvalitu osobních frekvencí, tak z toho jasně vyplývá, že pouhou změnou fokusu osobní pozornosti a naladěním se a ztotožněním se s určitou výší a obsahem frekvencí nějakého JSEM to či ono se můžeme/můžete pohybovat jak vertikálně, tak i horizontálně.

Při vertikálním přelaďování se můžete pohybovat v naprosto všech dimenzích, čili od nerostů (1.D) až po centrální slunce celého Univerza (8.D) a ztotožněním se s tím na co se naladili se tím i stáváte a prožíváte to, s čím jste se sladili a ztotožnili. Taktéž je možné se pohybovat i horizontálně a naladit se a stát se tím, čím si v dané dimenzi či úrčité úrovni existencí a jejích realitách přejete být.

Úzce související článek: * Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.


Existence pevné hmoty, tedy i vašeho hmotného těla, je ovšem jen pouhý přelud, neboť naprosto vše zdánlivě hmotné jsou jen pouhé jednotlivé, na nepatrný zlomek sekundy zkrystalizované holograficky vysílané mentální představy, jejichž sled vytváří zdání existence pevné hmoty, prostoru a lineárního času v něm plynoucím. Podrobnosti nejdete v článku: * Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE a v článku Živé Přestavy Uvedeno ZDE.


* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. - ZDE.


Chcete-li objevit tajemství vesmíru, uvažujte v terminech energií, frekvenci a vibrací - Nikola Tesla


Animaci znázorňující jak Jin (gravitační síla) a Jang (projekční síla) společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť, na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím najdete na videu: Hoạt hình 3D: mô phỏng vòng tròn âm dương ngũ hành - Animated Yin Yang symbol - ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Bašar v jednom ze svých videí uvedl, že odstranění války nedocílíme tím, že budeme válku nenávidět, ale tím, že budeme milovat mír. Toto lze samozřejmě aplikovat i na vše ostatní. Takže pokud chceme být např. zdraví, tak toho nedosáhneme tím, že budeme nenávidět svou nemoc, ani tím že ji budeme milovat, ale tím, že budeme milovat opak, čili že budeme milovat zdraví. Nebo, pokud chceme mít všeho nadbytek, tak nebudeme nenávidět to čeho máme nedostatek, ani nebudeme milovat svůj nedostatek, ale budeme milovat OPAK, čili budeme milovat nadbytek všeho, co si jen přejeme. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pokud nevěříte, že vaše smýšlení a z toho se rodící představy a přesvědčení (víra v to či ono) formují naprosto vše, tedy např. i Váš vzhled,
Váš zdravotní stav a Vaší vitalitu, tak si přečtěte níže uvedený text a zamyslete se nad tím, pokud ovšem máte čím. :-) Ti kteří pochopí o čem je řeč si uvědomí jaké nekonečné možnosti a schopnosti jim umožňuje pouhá změna jejich postoje a smýšlení a z toho se rodící víra v to či ono.Níže uvedený, vynikající text je text z videa s názvem: "Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti" CZ titulky (toto video je již pouze v angličtině pod názvem: Bashar - The 13th Step - Here.)

Ot:
Přítomnost není důsledkem minulosti?

B: Ne.

Ot: A budoucnost není důsledkem přítomnosti?

B. Ne.

Ot: Prosím, vysvětli to.

B: Všechny věci existují TEĎ. Rozumíte? Pokud všechny věci existují TEĎ, pak to, co nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, vše napříč časovými liniemi, existuje ve STEJNÉM ČASE. Dívejte se na to jako na možnosti. Nic není vytesáno do kamene, jsou to pouze možnosti, všechny existují. Zažijete tu možnost, se kterou ladíte energeticky teď z pohledu lineárního plynutí času.

Lineární zkušenost znamená, že si vytváříte dojem propojeného plynutí času s jinými realitami, které existují v tu samou chvíli. Vy je pouze nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, abyste v tom neměli zmatek. Ale všechny reality existují právě TEĎ.

Jde o to, že když si vytvoříte lineární propojení (minulost-přítomnost-budoucnost), ať si zvolíte čímkoli být v přítomnosti, tak jste každým momentem absolutně odlišným člověkem. Takže když změníte svou definici o tom, kým jste právě TEĎ, tak abyste se touto novou osobností stali, musíte mít odlišnou MINULOST!  PŘÍTOMNOST ve skutečnosti mění vaši MINULOST!

Když definujete, kdo JSTE, právě teď a každý moment, vytváříte nové spoje s ostatními simultánně existujícími realitami, které nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST. Tohle děláte pokaždé, když se změníte, každý moment. Nikdy nejste doslova ten samý člověk a nikdy nemáte stejnou minulost.

Když si přestanete myslet, že vaše bytí je takto propojené, když si uvědomíte, že jste pořád někdo nový – nový – nový – můžete udělat to, čemu my říkáme 13. krok. Když si pro sebe znovu teď definujete KDO TEDY JSTE, nejde o to, že byste se změnili, a tu nebo onu věc už dále neděláte, vy jste ji NIKDY NEDĚLALI! Tu věc dělal někdo úplně JINÝ! Opravdu to byla odlišná osoba.

Příklad: Někdo trpí nějakou závislostí. Pokud je skutečně schopen se vnitřně plně přesvědčit, že se každým okamžikem stává NOVÝM člověkem, pak pochopí, že člověk, kterým se stal nyní, onu závislost NIKDY NEMĚL! To je důvod, proč teď necítí žádné nutkání.

Ve vaší realitě můžete vidět konkrétní příklad: existují případy, které vaši doktoři nazývají mnohočetná porucha osobnosti (MPD). Existují zdokumentované případy lidí s MPD, jejichž jedna osobnost trpí rakovinným nádorem, ale jakmile se přesunou do další osobnosti, nemají ŽÁDNÝ NÁDOR! Jsou zdokumentované případy, kdy jedna osobnost trpí alergií, zatímco další ne. Existují dokonce lidé s MPD, jejichž rozdílné osobnosti mají odlišné barvy očí! Jejich osobnosti jsou doslova ODLIŠNÍ LIDÉ! A přesně tak to máte vy všichni, každým okamžikem. Když si tohle skutečně uvědomíte, zjistíte, že jste každým momentem na nové startovní čáře!

Budete mít takovou minulost, jakou chcete. Budete mít takovou budoucnost, jakou si vyberete a to všechno díky tomu čemu Vaše osobnost u-věří a přijme to za svou osobní pravdu PRÁVĚ TEĎ.


* Všem vřele doporučuji poslechnout si celé toto video a to i pokud nemáte žádnou tzv. nevyléčitelnou ne-MOC. * Duše K - tentokrát s Vladimírem Kafkou o životě naživo - 17.1.2016 Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jestliže si přejete zdraví a všestrannou, tedy i materiální hojnost, tak je třeba se svým vědomím zaměřit na hojnost, nikoliv na nedostatek. Pokud např. šetříte, z důvodu, že neradi zbytečně utrácíte a raději si za ušetřené peníze koupíte něco prospěšného, pak to ve vás negativní programování nevytváří, ale pokud šetříte z důvodu, že máte pocit, že máte nedostatek, pak těmi představami a s tím spojenými pocity o nedostatku v sobě vytváříte program nedostatku, který k vám nedostatek přitahuje. Čím více se ztotožníte např. s pocity, tzn. s frekvencemi zdraví, štěstí a všestranné hojnosti, tím více k sobě začnete přitahovat to, s čím se frekvenčně ztotožníte.


Úzce související články a videa: * Síla myšlenky aneb jak správně manifestovat Uvedeno ZDE. (Ve vlastním zájmu byste si všichni měli poslechnout celé toto video.) * Řízená tvorba představ použitelná k čemukoliv, např. k uzdravení vás, přírody i celé planety, se vším co je na ní a uvnitř ní Uvedeno ZDE. * Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE. * Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE. * Masturbation and The Law of Attraction - Here. (V tomto anglickém videu se ve své podstatě hovoří o tom, že prožívání orgasmu při masturbaci vás dovede k vnitřní pohodě a že čím lépe se budete při prožívání orgasmu cítit a přitom si současně představovat že již TEĎ máte to co si přejeme mít, získat či docílit je energií prožívaného orgasmu zesíleno a k vám přitahováno.) Toto video jsem přidal do výše uvedeného článku. * 巴夏Bashar perspective on masturbation - Here.


* Bašar v jednom ze svých videí uvedl, že odstranění války nedocílíme tím, že budeme válku nenávidět, ale tím, že budeme milovat mír. Toto lze samozřejmě aplikovat i na vše ostatní. Takže pokud chceme být např. zdraví, tak toho nedosáhneme tím, že budeme nenávidět svou nemoc, ani tím že ji budeme milovat, ale tím, že budeme milovat opak, čili že budeme milovat zdraví. Nebo, pokud chceme mít všeho nadbytek, tak nebudeme nenávidět to čeho máme nedostatek, ani nebudeme milovat svůj nedostatek, ale budeme milovat OPAK, čili budeme milovat nadbytek všeho, co si jen přejeme.


Tělesný nulový bod, nebo-li osobní duchovní srdce, přes které se dá spojit s jakýmkoliv jiným nulovým bodem (neboť nulové body jsou vstupy do hyperprostoru) je nulovým bodem pro hmotné tělo. Odkud si svými emocemi každý tvoří svou osobní, vně projevenou realitu i svůj tzv. osud, který lze kdykoliv jakkoliv změnit. Emoce totiž vytváří gravitaci, čili dostředivé síly, jež vytváří nejen částice tvořící hmotu, ale i osud, z důvodu, že stejnorodé frekvence se naprosto vždy vzájemně přitahují. Proto si každý frekvencemi svých pocitů vytváří a následně i prožívá to, co si svými vlastními pocity stvořil - zasel.


* Kundaliny je troj-plamen, ovšem rozprostřen do jednotlivých úrovní existencí, tvořící sloupu světla, kolem nějž se ovíjí dvě opačně polarizované Jin Jang energie, které se v každé čakře kříží, čímž v jednotlivých úrovních existencí vytváří nulové body, fungující jako duchovní srdce dané úrovně existence. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (nebo-li pomocí tvořivého troj-plamene) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 6603

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Úzce související články:
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí, přáními a představami tvoříme a přitahujeme situace a události. Uvedeno ZDE.
* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* TAJEMSTVÍ" TVOŘENÍ "SVÉ" REALITY Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Poznáním podstaty a zákonitostí tvoření tzv. hmoty a událostí se stanete pány svého i kolektivního osudu (jelikož Vás nebude moci již nikdo nijak programovat), čímž lze začít vytvářet Ráj pro všechny. Uvedeno ZDE.
* Podstata veškerého tvoření a existencí. Uvedeno ZDE.
* Jak a čím si začít tvořit Ráj na zemi a v životě. Uvedeno ZDE.
* Archanděl Michael – Čas rozhodnutí, budoucnost je teď Uvedeno ZDE.

zdravim

Taky si myslim, je to jen muj osobni nazor, ze karma jako takova uz neexistuje a ze kazdy ma tu moc si delat vse sam, Ale jsem zmatena u jedne veci,

Rikas, ze stejnorode frekvence se pritahuji a ze dobre jedine k dobremu a naopak atd ? A co ty protiklady ? A ze svetlo pritahuje temnotu ? jako ze to funguje stejne jako u zrcadla ? Slysela jsem uz spoustu o tom, ze v tomto svete duality si rpitahujeme spise nase opaky, Ze vesmes pokud chce nekdo hodny mit nekoho do paru, tak vesmes potka zleho,

dekuji sandra

Čemu v hlouby své duše, čili na podvědomé úrovni své existence věříme, to k sobě svými emocemi nejen přitahujeme, ale to svými myšlenkovými pochody a představami i spoluvytváříme.
* Jsme to co si myslíme Uvedeno ZDE.
* Síla rozhodnutí Edgar Cayce.  Uvedeno ZDE.
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* Návod jak kupř. přivodit déšť či naopak slunečno, nebo něco obdržet, anebo si k sobě třeba přivolat spřízněnou duši pro vzájemné harmonické soužití Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.

Pokud jsme svým vědomím ukotveni ve 3.D, tak jsme většinou ovládáni karmou, čili zákonem příčiny a následku. Pokud si ovšem uvědomíme svou duchovní podstatu a s tím spojené možnosti a dovednosti, čili i to, že se můžeme stát VĚDOMÝMI tvůrci svého světa a jeho realit., tak na nás tzv. Karma již nemusí nijak působit.
Zajímavá a inspirující videa:
* Duchovno cesta k uskutecnení vedomého života Uvedeno ZDE.
* Jsme to co si myslíme Uvedeno ZDE.

Před zrozením do tohoto světa jsme sice s určitými lidmi a bytostmi udělali všemožné dohody, že každý z nás budeme hrát určitou hru, ale tyto dohody, obzvláště po roce 2012 máme možnost kdykoliv jakkoliv předělat či zcela zrušit. I tzv. Karma lze anulovat a to jednoduše tím, že odpustíme sami sobě a v duchu požádáme všechny a všechno o odpuštění.

Pokud nám neodpustí, je to jejich volba, která nás nijak nespoutává, neboť když odpustíme sami sob, tak tím rozpustíme energetická pouta, která tzv. Karmu, nebo-li zákon příčiny a následku vytváří.

Kratičké video v angličtině o Karmě je pod názvem. * Bashar Karma - Here. Související video: v angličtině * Bashar: "Karma" highlights - Here.

* Petr Chobot - Přeprogramování svého podvědomí Uvedeno ZDE.
* Petr Chobot - Mysl a jak je tvořená naše realita Uvedeno ZDE.
Související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili kosmická energie - duše) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

* Petr Chobot - Strážci prahu a ochrana Uvedeno ZDE. (Vše, tedy i Vaše ochrana lze naprogramovat tak, že se kolem vás sama automaticky vytváří, To se ale stane Vaší osobní pravdou a skutečností jen pokud bez jakýchkoliv pochyb uvěříte tomu, že to tak skutečně je.) Pro posilnění sebedůvěry si tedy nejdříve představte, že z Vašeho duchovního srdce (nebo-li z Vašeho nulového bodu) vyzařuje křišťálově čisté duchovní pra-Světlo, které kolem vašeho těla vytváří světelnou bublinu. Pak přijměte za svou osobní pravdu, že se tento ochranný světelný štít kolem vás vytváří od nyní napořád a funguje jako zrcadlo, které do vaší osobní reality vpouští pouze harmonické frekvence a všechny disharmonické odráží mnohonásobně zesílené nazpět nejen ke zdroji odkud jsou vysílány, ale i ke všem entitám a bytostem, které jsou za jejich vytváření a vysílání zodpovědní. Tím, že jsou disharmonické frekvence vraceny nazpět nejen ke zdroji, ale i k těm kteří jsou za to zodpovědní, tím nebude moci nikdo ani nikoho zmanipulovat aby na Vás negativní frekvence vyslal, neboť by to strůjce záměru taktéž odskákal, přestože by na Vás negativitu sám nevysílal.
Související články:
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Breaking your Contract System - Here.
* Ending the Contract System Part 2 - Here.
* Solar System Update. Original article from Cobra’s blog  - Here.

Překlad článku "Breaking your Contract System" najdete v článku: BOD ZLOMU Uvedeno ZDE.

* Být Láskou; Být Mírem - 28-Aug-2016 Strojivý překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Kara Schallock ~ Being Love; Being Peace 28 Aug 2016 - Here. * BOD ZLOMU Uvedeno ZDE. * Zrychlení (transformace) a zatmění Slunce: Výběr. Uvedeno ZDE.

* Metatron, Quan Yin, Posvátný klíč, Zesilovač Čistoty. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Metatron, Quan Yin, The Sacred Key, Purity Magnifier - Here. Article - Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 20 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pandemie začala se spuštěním sítí 5G, kdekoli byla použita, jelikož "tajemné" srážení krve zabíjí pacienty s koronavirem, protože elektromagnetické záření způsobuje srážení krve a nedostatek kyslíku! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 12.8.2020

Zem tvorí.Srdce Matky (jinová energia).Zem (jej kozmický kvadrant).Veľmi jednoducho povedané :UČLOVIEČOVANIE SA......vysokou…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"… Kdo kontroluje peníze, ovládá svět. Seznamte se s panem Rothschildem. Skutečným šéfem našich vlád: (Ahoj vy tam, jmenuji se Jacob Rothschild. Jmění mé rodiny je 500…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pryč z EU - pádné důvody (dokument, 2019, česky, 53 minut) + související články a videa uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty videa a obrázky které Vám otevřou oči uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Již před 60ti lety…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a…"
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy svého hmotného těla.)"
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby