* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Pod tímto níže uvedeným článkem popisuji co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je umožňuje.


Realita jako multidimenzionální krystal vědomí

Už jste určitě slyšeli o vyšších rozměrech, o tom, že čas je čtvrtý rozměr, paralelních realitách atd. Jak to ale uchopit? Čas je přece to, díky čemu se můžeme pohybovat v naší stabilní fyzické realitě, čas je posloupnost událostí, jakým způsobem by toto mohlo být rozměrem? Odpověď na tuto a další otázky naleznete v následujícím textu.

Začněme ale pěkně od začátku, tři rozměry všichni dobře známe, pro pochopení vyšších je ale vhodné abychom prošli i tyto běžně dostupné postupně. Pevné čáry v obrázcích jsou čarami v předchozích rozměrech, čáry přerušované jsou v právě popisovaném rozměru. Pokud nebudete úplně chápat, nezoufejte, vše bude vysvětleno podrobněji na praktickém příkladu.

 

0. Rozměr: Bod

 

V nultém rozměru může existovat pouze jediný bod, nemá žádnou velikost, délku, výšku, či cokoliv podobného, jedinou jeho vlastností je, že existuje.

 

1. Rozměr: Délka

 

Přidáním druhého bodu vstupujeme do dalšího rozměru, čára, kterou můžeme mezi těmito dvěma body nakreslit je čarou v prvním rozměru. Objekty v prvním rozměru mohou mít pouze délku.

 

2. Rozměr: Výška

 

Pokud bychom chtěli přidat další bod, který by nebyl ve stejné přímce s předchozími dvěma, museli bychom vstoupit do dalšího rozměru. Aby ale bylo zřejmé, že každý další rozměr umožňuje přidat kompletní obsah rozměru předchozího, přidáme body dva. Čáry, které můžeme nakreslit mezi předchozími dvěma body a novými dvěma body jsou čarami ve druhém rozměru a dodávají našemu objektu výšku.

 

3. Rozměr: Hloubka

 

Analogickým způsobem jako v předchozích případech můžeme přidat další kompletní čtverec, čímž vzniká trojrozměrná krychle, disponující délkou, výškou a hloubkou. Přidání dalšího rozměru pochopitelně neznamená možnost přidání pouze jednoho dalšího čtverce, rozměr pokračuje do nekonečna a lze jich tedy za sebe řadit nekonečné množství, pro ilustraci si však vystačíme s krychlí.

 

4. Rozměr: Trvání

 

Pokud jste pochopili tvorbu předchozích tří rozměrů, musí vám už být jasné jak vzniká rozměr čtvrtý. Tento rozměr nám umožňuje přidat další kompletní krychli. Ale jak to tedy souvisí s časem? Pokud si vezmeme krychli existující před minutou a krychli existující právě teď, čáry, kterými můžeme jejich korespondující body spojit, budou čarami ve čtvrtém rozměru. Krychle před minutou a současná krychle, jsou tedy dvěma „stěnami“ jedné čtyřrozměrné krychle. Kdyby toto platilo pro naši realitu, znamenalo by to tedy, že celý náš život je jeden jediný objekt. Problém by byl ale v tom, že by neexistovala žádná možnost rozhodování, protože by bylo všechno pevně nastaveno.

 

5. Rozměr: Verze

 

Řešení problému nastíněného v předchozím odstavci předkládá pátý rozměr, zobrazení pomocí krychle zde začíná být poněkud nepřehledné, proto už k pochopení použijeme přímo naši realitu. Pátý rozměr představuje různé verze skutečnosti, nebo chcete-li paralelní reality. Paralelní reality jsou často mylně chápány jako kompletně odlišné vesmíry, nijak nesouvisející s naším. Ve skutečnosti se s nimi však setkáváme denně a je to právě to, díky čemu máme možnost dělat jakákoliv rozhodnutí.

Tímto způsobem by se dalo teoreticky pokračovat do nekonečna, ale s pěti rozměry si prozatím vystačíme.

Představme si na chvíli dvourozměrnou bytost nakreslenou na papíře, tato bytost se může pohybovat pouze dopředu, dozadu a do stran, ale ne nahoru a dolů, protože takovou možností její realita nedisponuje. Pokud se ale ona bytost chce pohnout, potřebujeme další papír, kde tuto bytost nakreslíme na jiném místě. Takto si předem připravíme velké množství papírů a naskládáme je na sebe do vysokého sloupce. Když si je budeme postupně prohlížet, uvidíme celý „život“ naší bytosti. Takovýto život ale trpí problémem nemožnosti rozhodování, kdybychom chtěli, aby se bytost mohla rozhodovat, museli bychom si takovýchto sloupců připravit několik. Tímto způsobem bychom mohli vytvářet různé příběhy, například bychom si mohli postupně prohlédnout prvních deset papírů ze sloupce 1, pak bychom se ale rozhodli pokračovat jinak a třeba pokračovali ve sloupci 2, pak bychom pokračovali ve sloupci 3 a pak se třeba rozhodli vrátit do sloupce 2. Je evidentní, že při dostatečném množství papírů by se takovýchto různých scénářů dalo vytvořit nekonečné množství. Naše realita funguje velice podobným způsobem, jediný rozdíl je v tom, že naše „papíry“ mají rozměry 3, místo dvou rozměrů reality papírové bytosti.

Jaké to má tedy pro nás důsledky? Jakýkoliv pohyb je pouze iluzí, tato iluze vzniká tím způsobem, že postupně pozorujeme další a další „stěny“ tohoto mnoharozměrného objektu, který nazýváme fyzická realita. Postupně přesouváme své vědomí do další a další nehybné reality, pokud možno dostatečně málo odlišné, aby se vytvořila iluze plynulého pohybu.

Ale vraťme se ještě k naší papírové bytosti. Dejme tomu, že si bytost postupně začne uvědomovat, že si sebe sama prohlíží na papírech. Logicky si musí uvědomit, že papír na kterém je nakreslena ona i celý její svět je nedělitelný, že neexistuje žádný rozdíl mezí ní a čímkoliv jiným na tomto papíře. V důsledku této realizace postupně začne ztrácet ztotožnění se svým nakresleným tělem, dokonce může dojít tak daleko, že si uvědomí existenci všech papírů a uvidí, že celý její život i všechny jeho varianty už existují. Jakýkoliv čas pro ni pak přestane mít význam, uvidí všechno najednou v jednom jediném nekonečném a bezčasém okamžiku. Rozšíření tohoto konceptu na naši realitu si už jistě dokážete představit sami:)

A jak toto souvisí s očekávanou transformací? Podle mnoha zdrojů by právě přechod do vyššího rozměru, tedy postupné zesilování vnímání pátého rozměru mělo být její podstatou.

Zdroj: http://transformace.org/clanky/realita-jako-multidimenzionalni-krys...

Související video s názvem: "TAJNÁ GEOMETRIE & PRADÁVNÍ EGYPTŠTÍ BOHOVÉ stavějící VELKÉ PYRAMIDY" / "SACRED GEOMETRY & ANCIENT EGYPTIAN GODS building the GREAT PYRAMIDE " je uvedené zde: http://www.youtube.com/watch?v=jrLWTdv_0F0&feature=uploademail

Další související videa:
VYNIKAJÍCÍ VIDEA OBJASŇUJÍCÍ PODSTATU UNIVERZA.
* Vnitřní Světy, Vnější Světy - 1 (na videu lze nastavit mimo jiných řečí např. i Slovenština)  / Inner Worlds, Outer Worlds - Part 1 - Akasha Uvedeno ZDE.
* Vnitřní Světy, Vnější Světy -2 (na videu lze nastavit mimo jiných řečí např. i Slovenština)  / Inner Worlds, Outer Worlds - Part 2 - The Spiral Uvedeno ZDE.
* Vnitřní Světy, Vnější Světy -3 (na videu lze nastavit mimo jiných řečí např. i Polština)  / Inner Worlds, Outer Worlds - Part 3 - The Serpent and the Lotus Uvedeno ZDE.
* Vnitřní Světy, Vnější Světy -2 (na videu lze nastavit mimo jiných řečí např. i Polština)  / Inner Worlds, Outer Worlds - Part 4 - Beyond Thinking Uvedeno ZDE.
*
Mnohem více nanajdete v článku: Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout obě dvě níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (české titulky).
http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Vědomí řídí vesmír - CZ / Consciousness Drives the Universe - CZ
http://www.youtube.com/watch?v=JVGgmli7j2I&feature=relmfu

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!

http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsrNejdříve je třeba si uvědomit, že veškeré projevy existencí nejsou ve své podstatě jednotlivé bytosti, ale jsou to odštěpky - jiskry kosmického vše-vědomí - JÁ (což je živé tvořivé světlo – čili duchovní energie), které se pouze DOČASNĚ (na základě osobního přesvědčení) individualizovaly do nějakého specifického JSEM to či ono, tedy např. člověk nebo planeta anebo galaxie či celý vesmír. Též je třeba si uvědomit, že každá vně projevená realita se skládá z jednotlivých statických mentálními pochody tvořených holografických obrázků, přičemž pohyb v lineárním čase je způsoben tím, že osobní záměr, čili vědomé rozhodnutí (nebo podvědomé osobní přesvědčení) toho, co chce kdo udělat, přenáší fokus osobní pozornosti z jednoho takovéhoto obrázku na další a další následující obrázky (což vytváří zdání pohybu), jejichž souhrn tvoří časoprostorové fraktály (viz obrázek uvedený výše).

Tímto způsobem se jednotlivé osobní vědomí přesouvá z jednoho statického holografického obrázku do dalšího, avšak trochu odlišného, čímž vzniká zdání pohybu v prostoru a plynutí lineárního času. Těchto jednotlivých obrázků je však nejen tolik, kolik je všech mentálních představ (čili prakticky nekonečné množství), ale většina z nich je i velice či zcela odlišného charakteru. To znamená, že v některé představě jedné a té samé bytosti, třeba ve vaší, můžete být např. žebrák, ale v jiné jste kupříkladu obrovský boháč, nebo cokoliv jiného, co vás jen napadne.

Třetí dimenze znamená, že se bytosti pohybují v lineárním čase, což znamená, že se bytost promítají z jednoho obrázku do dalšího po sobě následujícího, což vytváří zdání pohybu v prostoro-času. Čtvrtá dimenze je, že se bytosti pohybují v jednotlivých obrázcích tvořících lineární čas, což vytváří zdání pohybu v časo-prostoru. Ty jednotlivé obrázky (tvořící jednotlivé časo-prostorové či prostoro-časové fraktály) jsou ale již souhrnem mentálních představ před stvořené, přičemž každá bytost se promítá přesně do těch obrázků, na které se naladí buď vědomě a to fokusem své pozornosti anebo podvědomě, na základě vnitřního osobního přesvědčení.

V páté dimenzi se však bytosti fokusem své pozornosti pohybují z kteréhokoliv obrázku do kteréhokoliv obrázku (a to tím způsobem, že v jednom vypnou své vědomí a v jiném se díky fokusu své pozornosti rozsvítí), to znamená, že se mohou rozsvítit - zobrazit nejen např. v těch obrázcích, které tvoří zdání času nebo prostoru, ale i v těch, které tvoří nejrůznější paralelní existence. To bytostem umožňuje si něco představit a fokusem své pozornosti se promítnout do té reality (obrázku), kterou si představí. Z tohoto důvodu je v páté a vyšších dimenzích možné se odhmotňovat, teleportovat a opět zhmotňovat a to nejen v kterémkoliv zdánlivě hmotném světě a jeho realitách, ale i se zhmotňovat do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí.  

Na to, aby se člověk mohl stát bytostí, která je nezávislá na hmotě, času a prostoru a mohl se volně pohybovat z kteréhokoliv světa a jeho realit do kteréhokoliv jiného, na to je třeba, aby si uvědomil, že není jen hmotný projev existence, ale že je především vědomí, čili živé tvořivé světlo (čili nedělitelná součást kosmického vše-Vědomí), které má ty samé možnosti a schopnosti jaké obsahuje kosmické vše-Vědomí, které je moudré, láskyplné a všemocné. Takže pokud se chcete takovouto bytostí stát, tak si uvědomte, kdo, nebo spíše co, ve své podstatě jste a svým osobním přesvědčením se slaďte s frekvencemi, které tomu odpovídají.

Veškerá tzv. hmota a to v kterémkoliv světě a jeho realitách, je ve své podstatě jen shluk frekvencí živého tvořivého světla (čili tvořivého vědomí) tvořící zdání existence hmoty, prostoru a času v něm plynoucím. Proto zdánlivá minulost, přítomnost i budoucnost, včetně všech jejich paralelních existencí, existují v jednom nekonečném nyní, neboť vše v existenci je stvořeno z energie kosmického vědomí, obsahující specifické frekvence.

Kdo pochopí, že vše je především vědomí - energie, ten si uvědomí, že v prostoru a čase lze dle osobního přání nejenom libovolně přeskakovat z jednoho světa a jeho realit do druhých, ale že si lze do své osobní přítomnosti stahovat kupříkladu i ty výtvory, které existují až např. v tzv. budoucnosti. Taktéž si může z minulosti či své jiné paralelní existence kopírovat vzhled a věk který si jen zamane a tím se stát nejen stále mladým a zdravým, ale i nezranitelným a nesmrtelným. Čili kdo pochopí podstatu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a času v něm plynoucím, ten si nejenže začne tvořit svůj svět a jeho realitu vědomě a to přesně dle svých přání a představ, ale stane se i vědomým tvůrcem a pánem svého vlastního osudu.

Kdo to ale nepochopí, ten bude nadále obětí okolností a nepřízní tzv. osudu do té doby, dokud to nepochopí, neboť si neuvědomuje, že jeho osobní přesvědčení, které však lze kdykoliv jakkoliv změnit, vytváří představy a ty za určitých podmínek krystalizují do projevu osobní reality, kterou považujeme za hmotnu, prostor a čas v něm plynoucí.

Též si uvědomte, že naprosto každý svět má nekonečné množství paralelních existencí, které existují ve stejném prostoru - multivesmíru, ale na trochu či hodně odlišné frekvenci. Je to podobné, jako když by bylo v jedné televizi nesčíslné množství programů majících velice podobné příběhy, ale každý s trochu či zcela jiným průběhem děje a tudíž s odlišnými výsledky a zakončeními celého příběhu.

Paralelní odnože jednoho a toho samého příběhu (ovšem s jiným dějem) jsou tvořeny osobními a kolektivními představami, kterých je tolik, kolik je mentálních představ, což znamená, že jich je prakticky nekonečné množství. Z těchto jednotlivých představ, tvořících schémata scénářů nejrůznějších příběhů (čili i paralelní odnože celého nějakého světa a jeho realit) si na základě svého osobního přesvědčení, nebo fokusu své pozornosti každá bytost následně vybírá takový scénář, který souzní s jejími MOMENTÁLNÍMI osobními frekvencemi, které jsou tvořeny osobním smýšlením, chováním a jednáním.

To znamená, že každý jedinec je scénáristou (tvůrcem) svého osobního scénáře, který lze pouhou změnou osobního přesvědčení, nebo fokusu osobní pozornosti, kdykoliv jakkoliv změnit a touto změnou osobních frekvencí se v multivesmíru promítnout - přesunout do jiné, paralelní odnože, ve které probíhají jiné události (odpovídající novému přesvědčení) než které jsou v realitě, ve které bytost původně byla. Jelikož jsme především vědomí a pak teprve osobní hologram, tvořící zdání projevu hmotné existence, proto ten přesun, např. do paralelní existence bytosti většinou prozatím ani nepostřehnou, neboť nepostřehnou, že se změnou osobního přesvědčení vypnou z jednoho holografického obrázku a zapnou se v nějakém jiném.

Z výše uvedeného důvodu si dávejte pozor, čemu chcete uvěřit, neboť čemu uvěříte, v takovém světě se následně i ocitnete, jelikož to je jeden z daných a neměnitelných zákonů tvoření veškerých tzv. hmotných světů a jejich realit. Takže pokud chcete projít transformací velice hladce, bez ztráty kytičky, :-) tak se ukotvěte ve svém středu (osobním duchovním srdci) a soustřeďte se jen na to, co je příjemné, překrásné a povznášející a představujte si, že se po dokončení transformace ocitáte v takovém světě, ve kterém si přejete pobývat či žít.

Ti, kteří věří, že průběh transformace je procházka růžovým sadem, ti celou transformací projdou velice snadno a hladce přesto, že někomu jinému, kdo bude přímo vedle nich, ovšem bude fungovat na jiné frekvenci, se bude do slova a do písmene hroutit svět pod nohama, jelikož nosná mřížka 3/4 D se hroutí. Takže zaměřte se jen na to, co je příjemné, krásné a povznášející a ostatní nechejte kolem sebe bez povšimnutí čili bez jakékoliv emocionální reakce jen proplouvat a hlavně si uvědomte, že cokoliv přijmete za svou osobní pravdu, to se stane vaší osobní realitou.

Naprosto vše než se odehraje na hmotné úrovni existence se ale nejdříve odehraje nanečisto, čili v mentálních, nehmotných úrovních existencí a z toho co všechno si v těchto mentálních úrovních existencí vymyslíme si pak vybíráme buď vědomě to, co chceme prožít, či podvědomě to, co musíme prožít, z důvodu, že si musíme na vlastní kůži prožít něco podobného, co jsme provedli někomu jinému. Čili musíme něco pouze v tom případě, pokud je to z důvodu následku nějakého našeho špatného činu, který jsme někdy provedli.


Jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo a existujeme ve světelném fraktálním hologramu, který si svými mentálními pochody (pomocí světelné geometrie) sami vytváříme.

To znamená, co si kdo stvoří, to bude mít! Funguje to ale i opačně, to znamená, co si kdo nestvoří, to mít nebude. :-)

PS: v páté dimenzi již nejsme tvůrci jednoho kolektivního, společného holografického fraktálu, ale každý je již tvůrcem svého VLASTNÍHO holografického fraktálu, čili svého vlastního světa a jeho realit, takže, co si kdo v něm stvoří, to v něm má.

Úzce související články a texty: ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat, než se stránka ustálí na požadovaném textu)
a článek s názvem: "Bashar: Jak vytváříme naši realitu", který je uveden ZDE a článek s názvem: "Vyberte si úroveň svého vědomí", který je uveden ZDE a článek s názvem: "Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje", který je uveden ZDE a článek s názvem: "JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?", který je uveden ZDE.

Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-je-to-nase-prava-pa...

Bránu do jednoty a harmonie máme v duchovním srdci:
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/br-nu-m-me-v-duchovn...

Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-se-propojit-se-s...

Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vizualni-meditace-ce...

Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/maya-rise-iluzi-aneb...

Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/hra-na-pohybujici-se...

Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ...
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/rozkvita-sisinka-v-s...

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-s...

Vy (My) jste tvůrci Nové Doby!
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/duchovni-molekula-do...


Žijeme ve fraktálním HOLOGRAMU! / We are living in a Fractal HOLOGRAM!
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=1o5FMTHkLQg

Hyper síťový fraktál / Hypermeshy Fractal
http://www.youtube.com/watch?v=NdUGlVI_-UM&feature=related

Theta Isochronické Tóny pro Lucidní Snění
http://www.youtube.com/watch?v=YzGFH3yBWdI&feature=related

Sebeláska (zdravé, nepovyšující se sebevědomí) je klíčem! - my jsme zdrojem nekonečného bohatství - CZ / Self Love is the Key ! - we are unlimited source of abundance - CZ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_j8YvelHTh0


Fotony pramenící z galaktického středu - srdce aktivují světelnou mřížku hologramu jednoty.

Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-to-znamena-dualitni-projevy-existenci-a-proc-dojde-21-12-2012-?xg

Další úzce související články:
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze. Uvedeno ZDE.
* Pátá dimenze. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.


DODATEK: Světy páté dimenze fungují naprosto stejně jako je znázorněno v NÁDHERNÉM, česky dabovaném filmu s názvem: "jaké sny mohou přijít - uskutečnit se - What Dreams May Come", který je ke stažení ZDE. Rozdíl je pouze v tom, že pátá dimenze nejsou světy posmrtných existencí (které fungující pouze na principu vnitřních, čili nehmotných, vně neprojevených mentálních představ), ale jsou to taktéž vně projevené světy (jako je tento), avšak fungující na bázi živého tekutého tvořivého světla (čili aktivního tvořivého vědomí), které snížením vnitřních frekvencí krystalizují do podoby, polo-hmotného polo-světelného projevu existence.

Takovéto světy, které jsou tvořeny ze světelné plazmy, jsou velice snadno tvárné, neboť jsou stvořené ze zkrystalizovaného světla (energie), obsahující ve svých tvořených a tvořivých částech osobní vědomí. Proto si lze v takovýchto světech nejenom tvořit vše k životu a zábavě potřebné pomocí zhmotňování svých mentálních představ, ale každý se v nich může i kdykoliv odhmotnit, teleportovat a opět se kdekoliv v libovolném čase a prostoru zase zhmotňovat a to nejen do původního projevu existence, ale do jakýchkoliv věcí, bytostí, tvarů, vzhledů a projevů existencí, neboť v těcto světech je každá bytost především vědomí, čili živé tvořivé světlo.

Naprosto vše zdánlivě hmotné jsou pouhé mentální představy, které snížením vnitřní frekvence krystalizují do tzv. hmotného projevu existence. Zrovna tak jako se okem neviditelná pára (která je přehřátá nad 100 C°) snížením své teploty (čili snížením vnitřní frekvence) nejdříve projeví jako pára viditelná a dalším snižováním frekvence jako voda a nakonec jako krystalky ledu, tak zrovna tak krystalizují mentální představy do tzv. hmotného projevu existence. Čili vejce, slepice i kohout, :-) byli stvořeni nejdříve jako pouhé mentální představy - obrazy a teprve až snížením jejich vnitřní frekvence se promítli - zkrystalizovali do vnějšího, tzv. hmotného projevu existence.

Ti kteří pochopí princip tvoření veškerých tzv. hmotných projevů existencí a uvědomí si, že vše v existenci jsou ve své podstatě jen mentální představy (které snížením frekvencí krystalizují do tzv. hmotného projevu existence), ti si uvědomí nekonečné možnosti s tím spojené. Takovéto bytosti, tedy i lidé, se hned po dokončení transformace stanou nejen věčně mladými, zdravými a nesmrtelnými VĚDOMÝMI tvůrci svých světů a jejich realit, ale i pány svého osudu, neboť si začnou tvořit události a prožitky vědomě, dle svých přání a představ. Pro takovéto lidi nebude tedy vůbec žádný problém, aby mohli např. létat nejen oni, ale i celá jejich obydlí, pokud je tedy ke svému životu budou chtít nadále používat.

Zkrátka a dobře, co si kdo stvoří, to bude mít! Funguje to ale naprosto stejně i naopak, čili co si kdo nestvoří, to mít nebude. :-) Hlavně je třeba si uvědomit, že ve světech mentálních představ je možné naprosto vše, neboť cokoliv si dovedeme představit, to si můžeme zhmotnit! Takže s chutí do toho a vsjo :-) je hotovo! Fantazii se meze nekladou, takže si nevytvářejte žádné limity a zcela popusťtě uzdu své představivosti. Jak na to, je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.

Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
.
Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. je uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Úryvek z článku s názvem: Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska.

… Dále se mě ptáte na časové zarámování. Až budete vědět, že ostrost vaší mysli se zvětšila a že vaše emoce jsou jasnější a vyrovnanější, a že se vaše tělo cítí mladé a vibrující, pak budete vědět, že jste v bodě plného Vzestupu.


Také jsme řekli, že někteří budou procházet tímto portálem v poslední minutě, s kopáním a řevem. Všichni jsou vítáni. Ale je skupina vás, kteří jste již udělali velký kus cesty, kteří jste prožili tu věc, o které jsem právě mluvil.

Předtím, než se pustím do další otázky, chci také říci, že někteří z vás již prožívají integraci, a intenzitu této integrace, lásky Matky/Otce/Jediného s vrcholy nádherné energie, i jasnost, i pády do údolí. Jděte nyní do srdce Jediného a to vám pomůže to vše vyrovnat. …

Poznámka admina: Jít do srdce znamen jít do svého osobního nuluvého bodu, nebo duchovního srdce, ve kterém máte/máme svou osobní Merkabu, která funguje jako nosič osobního vědomí. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru", který je uveden ZDE.

Steve: Ó ano, Pane.


SB. Vím, že někteří mají problém, jak chápat celý Vzestup, a nemyslím tím jen jejich vlastní osobní vzestup, ale také vzestup Gaii. Někteří lidé si myslí, že vzestoupí, ale nehnou se z tohoto trojdimenzionálního místa. Někteří lidé si myslí, že vzestoupí a úplně opustí třetí dimenzi, prostě odtud zmizí, a objeví se v páté. A někteří, samozřejmě, jak jsi říkal, budou chodit sem a tam.

Takže jak je to z pohledu těch, kteří zůstanou ve třetí dimenzi? Lidé, kteří hned na začátku vzestoupí, a dejme tomu, že nepřijdou zpět ani na sekundu, zmizí těm ze třetí dimenze z dohledu? A když vzestoupí sama Gaia, zmizí z pohledu třetí dimenze? A když ano, co se stane s lidmi, kteří byli ve třetí a nejdou do páté?

AAM. Neobvyklou a jedinečnou a nádhernou kvalitou tohoto Vzestupu, tohoto nádherného rozvoje Vzestupu Gaii a všeho na ní, je, že si udržíte fyzickou formu. Proto jsou vaše fyzická těla měněna, přizpůsobována – odvažuji se říci upgradována, anebo vracena do původního stavu? Protože Gaia má v úmyslu stále mít formu fyzična.

Takže není to tak, že fyzično je opouštěno. To ne. Je zachováno. Není to tak, že jednu chvíli jste ve svém těle, a v příští už nemáte tělo, že jste pouze v duchovní formě. Tak to není. Jste v lehčí formě, to ano. Ale pořád je to fyzická forma.


SB. Ale není ve třetí dimenzi, Pane, je to tak?

AAM. Je to tak. Můžete si představit Gaiu jako velmi rozsáhlé tělo, protože to také je, a jako vy se také rozvíjí a roste. A tak po velmi krátké období se bude okraj Gaii dotýkat vrcholu třetí dimenze, což je prožitek fyzična. Ale nezakotví ve třetí říši, ve třetí dimenzi, to ne.

A jak je to s vámi? Vysvětlím vám to. Vy půjdete do vyšších oblastí, ale pořád zůstanete v říši 12 dimenzí a 12 úrovní v každé z této dimenzí. Tím, že zakotvíte v páté dimenzi, cestou do sedmé, budete mít schopnost zvolit si fyzično, i když ne tak husté jako ve staré třetí realitě. Ale není to říše, kde fyzično prostě zmizí. 

Změní se něco? Ano, změní. Protože v páté dimenzi není místo pro vlastnosti, které si lidé vytvořili a na nichž ulpěli. Ty prostě neexistují.


SB. Děkuji.

AAM. Ti, kteří budou právě teď ve třetí dimenzi, vás budou vidět. Je to něco jako efekt zrcadla: z páté dimenze jste schopni dosáhnout dolů .... Představ si to, jako by to fungovalo teď před tebou. Oni tě vidí, oni tě zažívají, ale pořád mají zážitek ve třetí dimenzi. Ale tuto zkušenost nebudou moci zažívat dlouho, protože Gaia z ní zcela odejde. Proto, abyste zůstali s Gaiou, vzestupujete do vyšší vibrace. Ano, víme, někdy to říkáme i jinak, ale opravdu je to vyšší frekvence, kam můžete vzestoupit z tohoto bodu dvanácti realit.

Ti, kteří si zvolí nevzestoupit, a učinili rozhodnutí srdce, mysli a duše, že nevzestoupí ani v tom nejposlednějším okamžiku, že si nezvolí posun, pak budou ve „stěhovacím balíčku“, řekněme, kde budou nadále zažívat zkušenost třetí dimenze, a pro ně to bude pocit, jako by se nic nezměnilo.


Nebudou na Gaie, protože Gaia je jinde, ale budou v situaci, kdy si budou myslet, že jsou na Gaie a kolem sebe pozorují stále to samé – dokud nedokončí to, co bylo jejich volbou, nebo dokud nezemřou. Pak se vrátí domů. A v přehledu života pochopí, co se stalo. Není to odsouzeno. Vzestoupení je jenom vřelá nabídka a víra, a není ani jediná lidská bytost ani tvor, který by se inkarnoval do této doby, aniž by tak učinil bez vědomí, co se bude dít.
(Úzce související článek s názvem: "Po vzostupe – bezduché 3D" je uveden ZDE .)

Mnozí to zapomněli, to ano. Ale je jim dávána hojně příležitost – vědomě, podvědomě, vědomě, nevědomě, aby si vzpomněli, a i když si nevzpomenou, aby si řekli: „Ano, to dává smysl, myslím, že to udělám. Mé srdce mě k tomu táhne.“

Vy, kteří se tak pečlivě a nádherně věnujete přípravě, si řeknete: „Jak to, že když nedělali žádnou přípravu a ani si neuvědomují, co se děje, jak mohou být připraveni?“ Tyto změny probíhají v celé populaci jemně a stále. Matka ani Otec neříkají: „Budeme vyzařovat světlo pouze na tento sektor věřících či vědomých bytostí.“ Ne, každá bytost na planetě je zasažena stejně. A pasem, vstupenkou, vstupním místem pro Vzestup je láska. Vždy tomu tak bylo. O tom to celé je. Je to návrat k lásce.

Takže, když nějaká bytost, třeba žena z afrických plání, která nikdy neviděla televizi ani nenavštívila tento web, a nikdy neslyšela o Radě lásky, která nezná archanděly, ale která uvnitř nese lásku, miluje Gaiu a svou rodinu, která miluje východ slunce a mluví se svými předky, tak samozřejmě vzestoupí. Protože je tam čistota. Pokud ztělesňujete lásku, pak jste připraveni jít.

Dá se to říci ještě prostěji?

SB: Ne, myslím že ne. Lidé si pořád představují, co se stane při Vzestupu. Jednou oblastí diskuse je: když se 22. prosince probudím, budu pořád ve stejném bytě? Za sebe můžu říct, že doufám, že dostanu nový kvartýr (:-)))! Ale vážně, takže, probudím se ve stejném bytě, ve stejném domě? Jak to bude vypadat? Co se změní? Co zůstane stejné?

AA: Ty se změníš. Tvé vnímání bude změněno. Tvé srdce a tvá schopnost vidět a vnímat bude změněna. Tvá schopnost konečně přijmout sám sebe jako plného spolutvůrce a tvůrce bude změněna.

Není to tak, že se posune Země, nebo tvůj byt či dům, jak ho znáš, ale posune se okamžitě tvé vnímání. Jakmile se probudíš, jdi ven! Budeš vnímat, jak je Gaia světlá a jasná a zářivá a rozsáhlá, nad to vše, co můžeš vnímat teď.

Co se stane? Ano, dostaneš nový kvartýr, drahé srdce. A důvodem je, že se rozhlédneš a řekneš si: „To není to, co si volím. To není to, jak chci žít.“ A s použitím hravých kreativních kódů začneš okamžitě spojovat subatomickou energii, molekulární kódy, do něčeho, co ti bude zcela vyhovovat.

Pátá realita je daleko flexibilnější. Ty chápeš třetí dimenzi jako velmi fixní, a taková i je, protože se zpevnila z důvodu chybných názorů. Ale není to tak všude. A tak si možná pro sebe 23. prosince stvoříš Taj Mahal, pak si řekneš: „Je to moc daleko. Jsem tu opuštěný.“, a přeorganizuješ molekuly do domku v Cotswolds. A bude to ve fyzičnu.

V jednotě s tvými bratry, tvými hvězdnými bratry a sestrami, lidstvem, budete tvořit komunity, nejen stavby, protože to je podružné. Ale ještě podotýkám, že stavby, které budou takto vytvořeny, jsou neuvěřitelně daleko krásnější než pozemské stavby, které máte teď. Ano, jsou tu již nějaké příklady pětidimenzionální architektury, města světla jsou již na vaší planetě. Ale všeobecně je to velmi obyčejné.

Nesnažíme se vytvořit situaci, abychom řekli, že se probudíte a budete si myslet, že máte psychózu, halucinace, nebo že jste přišli o všechno, o co jste kdy stáli. Ne, tak to není. Ale probudíte se s plným vědomím, že je nový den.

Je to naplněno požehnáním. Je to radostné. Vy, kteří ukazujete cestu, máte občas pocit, a to pořádný pocit, mentálního boje, že jste chyceni mezi tím, uprostřed toho všeho. A není to imaginace! Opravdu jste. Protože vy nastavujete matrix. Vy razíte cestu. Jste doslova v různých dimenzích. A protože jste se narodili v realitě třetí dimenze, nejste na to zvyklí.

Musím říci, že si v přizpůsobování vedete znamenitě! A vaše spolutvoření – ano, pojďme si o něm chvíli promluvit. Právě teď, drazí ukazatelé cesty, je vaše spolutvoření a tvoření zaměřeno primárně na přípravu lidského kolektivu na to, co leží před ním, na posun, na Vzestup, na návrat Mateřského plánu.

Vaše tvorba spočívá v psaní, blogování, hudbě, výstavbě komunit, léčení, učení, odstraňování starých způsobů v chování, vstupování do nových paradigmat komunikace a porozumění, rozšiřování svého srdce, svého fyzického já, svého mentálního a emocionálního já, sdílení informací s druhými. Ne že informace nejsou důležité. Pravda je neuvěřitelně důležitá. Takže vaše tvorba je soustředěna zejména na pomoc při zvyšování vibrací, na pomoc kolektivu vypořádat se s novou frekvencí.

Když se na mě obrátíte a řeknete: „Michaeli, ty říkáš, že jsem v páté dimenzi a zakotvuji se v novém, a já mám pořád problémy se zdravím, placením účtů, s bydlením,“ já vám řeknu: „Ano, drahé srdce. Protože ve svých srdcích máte šlechetnost, a spíše než k fyzickým potřebám se vaše tvoření vztahuje na kolektiv, na odstraňování a propouštění a eliminování s námi – ale ve fyzické realitě – starých paradigmat.“

Za to k vám cítíme obrovskou vděčnost. A chceme, abyste věděli, jak hluboce to oceňujeme, a jak si vážíme tohoto partnerství, protože je opravdové. Toto je pravé partnerství. Když se váš syn nervově zhroutí, nebo vaše žena má infarkt, taky se nestaráte o věšení nových záclon. Děláte to, co je nutné a co pokládáte za nejdůležitější. A právě to děláte vy, ukazatelé cesty. ...

... SB: Dobře. Co uvidíme nejprve, až přijdeme do nižší páté dimenze, budeme mít všechny schopnosti hned, nebo bude proces učení? A co uvidíme ...

AAM: Bude tam trochu učení, můžete si to představit jako proces přizpůsobení. Ale není to dlouhé, ani obtížné, není to tvrdé. A úroveň rozvoje, kterou okamžitě pocítíte, je tak ohromná, že budete říkat „Ještě, ještě!“

Bude to trvat tak asi den. No, den, asi tak jako chápete váš čas teď. Ale s tím si nedělejte starost. Ano, budete mít rozvoj schopností. Protože – nezapomeňte, co vám říkáme – každý z vás, milí posluchači, si všechny schopnosti přinesl již do tohoto života. Žádné nenecháte doma. Všechny budou aktivovány. …

Takže, bude to snadnější? Ano. Například, vy pořád mluvíte o finančních stresech. Až budete ve spolutvoření, kdy můžete tvořit a vzpomenete si, jak splétat molekuly a kódy, pak pocit nouze, potřeby, který se ve vaší realitě třetí dimenze se stal tak dominantním, což samozřejmě vyvolávalo chamtivost, snahu ovládat a nedostatek, ten bude pryč.

Celý článek s názvem: "Otevřeně o Vzestupu vědomí, Pasem k Vzestupu je láska" je uveden ZDE.

Mnohem více podrobností o tom "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uvedeno ZDE a v článku s názvem: "Vzestup 2012.", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít", který je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 66897

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Časová vlna nula - Timewave Zero - odpočítavanie do prechodu. Uvedeno ZDE.

Copak nám "uchouni" chtěli tak asi říci tím, že vyobrazili slunce zvětšené a to až do oběžné dráhy Venuše? ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní! Uvedeno ZDE.

Doporučuji naprosto všem shlédnout toto níže uvedené, oči otevírající video.
Consciousness Drives the Universe - CZ
http://www.youtube.com/watch?v=JVGgmli7j2I&feature=relmfu

"Náhodou" jsem našel další vynikající video, které souvisí s tím které je uvedené výše.
Abraham: Vortex (vír) CZ titulky
http://www.youtube.com/watch?v=_l-mFLKgd-A&feature=related

... Co je pátá dimenze?

Čas v 5D je okamžitý, což znamená, že vše (všechny možnosti) se vyskytuje na stejném místě ve stejném okamžiku. V praxi to znamená, že vše, na co se v danou chvíli soustředíte, se před vámi okamžitě objeví a stejně tak dostanete okamžité odpovědi na své otázky. Zeptejte se a budete dostávat.

V 5D nemusíte nikam chodit pro odpovědi ani zkušenosti. Vše k Vám přichází snadno a bez námahy , na základě zaměření se na určitou věc a vibraci. Když jste ve vibraci 5D, netvoříte stejným způsobem, jako v předchozích dvou dimenzích. Používáte zvuk, barvy a geometrické tvary k tvoření. Také vědomě pracujete se Stvořitelem a všemi bytostmi Světla.

V takto pozvednutém vědomí hraje racionální mysl minimální roli. Navrací se zpět ke svému malému, specifickému úkolu, čímž je blaho fyzické těla. Ale předtím, než se můžeme přesunout do našich 5D domovů, musíme nejprve ovládnout naše energie a myšlenky ve 4D. To je cíl velkého posunu vědomí, který se uskuteční v roce 2012.

Co je čtvrtá Dimenze?

Pravidla "4. dimenze vědomí" poskytují větší nabídku klidu, možností a schopností, než struktura 3. Dimenze.

Čas ve 4D je vždy současnost. Důraz je vždy kladen pouze na tuto chvíli, která se právě odehrává. Jen tuto chvíli , co se děje právě teď. Naše těla znají pouze přítomnost, nevědí nic o včerejšku, či zítřku. Jako vědomé bytosti v naší přirozenosti, náležící však již k 4. Dimenzi , již fungujeme v "Teď přítomnosti". Pokud se zaměříme vědomě na tuto přítomnost, stane se tato volba opět naší možností. Můžeme pozorovat veškeré události s nadhledem, jen jako informační zkušenost, abychom dokázali zvážit, kam směřovat.

Koncepce, známá jako paradox, je k dispozici i ve čtvrtém rozměru vědomí. Paradox jednoduše znamená, že to, co platilo před chvílí, nemůže být pravda v tuto chvíli. A to, co bylo před chvíli falešné, nemusí být teď nesprávné. Namísto aplikování pevných, již existujících definicí k jakékoliv zkušenosti, vybíráme si naši upřednosťovanou verzi a vibraci v každém okamžiku. A tak se pohybujeme do 4D vědomí, s možností výběru a odpovědností, se schopností měnit pravidla hry, se štěstím a pohodou k dispozici. Zajímavé však je, že 4D vědomí nebude dlouhodobou zastávkou na naší cestě.

4. dimenze slouží jako základní, ale krátkodobý stav, ze kterého se přestěhujeme do vědomí 5D, což je cíl pro Zemi a všechny její obyvatele. Archandělé sami řekli, že posun do 5D nebude delší, než do roku 2015.

Ale I když je 5D naším cílem, jsou zkušenosti z dimenze čtvrté nezbytné. Nemůžeme tam vstoupit přímo. Veškeré naše duševní a emoční zátěže musí zůstat před branami 4D a do 5D můžeme vstoupit tehdy, až se stanou naše myšlenky ve 4D suverénními a čistými.

Nástroje 4D přítomnosti

Jak jsem již zmínil, 4D je "teď" v současné chvíli. Ale současnost má aktuálně 4 různé úrovně.

V roce 2010 jsme všichni vstoupili do třetí úrovně. V roce 2012 vstoupíme do poslední. V těchto úrovních si například pomyslíte, že chcete jablko a ono se Vám najednou objeví v rukou. Když tohle říkám, jsou lidé nadšení. Ano, je to vzrušující. Ale….je zde ale.

Drtivá většina lidí ještě stále není připraveno býti mistry v jejich myšlení, cítění a jednání. Ale není jiná možnost. Je nezbytně nutné zvládnout dovednosti 4D a 5D vědomí. Jedním z důvodů, proč byla vytvořena třetí dimenze, bylo poskytnutí jakéhosi cvičiště, kde může každý z nás trénovat a zdokonalovat vibraci myšlenek a pocitů. K dosažení tohoto cíle máme však v této dimenzi vymezený čas. Místo okamžité manifestace existuje prostor mezi myšlenkou a zhmotněním této myšlenky. Z velké části jsme velmi nedbalí v této prodlevě. Místo toho, abychom se dále soustředili na to, co chceme, cítíme pouze frustraci, hněv, zlobu, nudu, strach, úzkost a vinu, jednoduše všechny druhy nižších myšlenek a pocitů, čímž zabraňujeme skutečnémé realizaci našeho přání.

Ale pro toto už není více místo. Lineární čas se hroutí do jednoho bodu současné chvíle. Máme čím dál menší možnosti tréninku a jsme připravováni na vyšší vědomí, což je u mnoha lidí problém. Naštěstí existuje mnoho jednoduchých nástrojů, které Vám pomohou zvládnout každodenní situace a být připraveni tvořit v současném okamžiku.

Tyto jednoduché nástroje jsou k dispozici každému a zdarma na našich webových stránkách www.masteringalchemy.com (anglicky), ale uvedu některé z nich jen pro příklad.

Dovolte, aby Posun vyčistil Vaše podvědomí, myšlenky a pocity. Jednoduše řečeno, posun využívá vlnu světelných frekvencí, aby odstranila to, čím nejsme a naopak to nahradila myšlenkami, díky kterým si vzpomeneme na náš původ. Energie Posunu si je vědoma, kam všude jsme poschovávali tyto nízké vibrace a svým světlem je dokáže pročistit.

Nicméně, jakmile budou tyto nižší myšlenky pročištěny, přejdou ve stavu zmatku do Vašeho podvědomí a jako magnet budou přitahovat obdobné lidi a situace. Pak bude záležet opět na Vás, jak si s těmito energiemi poradíte. Pokud budete jednoduše a s odstupem pozorovat, co se děje, dostanou se tyto energie opět do vašeho vědomí a budete je moci ovládat aniž byste si pamatovali, co se dělo předtím. Pokud se však necháte chytit do těchto chaotických myšlenek, pokud budete stále trvat na pocitech viny či strachu a nadále prohlašovat, že nejste OK, nebo že nic není OK, nebudou tyto energie ve Vašem prostou vyčištěny a jakmile bude Posun gradovat, bude pro Vás stále těžší a těžší se přizpůsobit. Pamatujte si, že většina z toho, co k Vám přichází, není Vaše, nepatří Vám to. Mějte na paměti, že vše přichází, aby to mohlo být pročištěno…navždy. Několikrát se zhluboka nadechnětě, udělejte si procházku, poslouchejte muziku, ale neustále se zaměřujte na jakýkoliv bod vyššíí vibrace. ...

Celý článek s názvem: "2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze?" je uveden ZDE.

V 5.D budeme schopni být nejen mrštní, ale i krásní tak, jako je na níže uvedeném videu a dokážeme mnohem více než je to co je na videu, neboť 5.D světy a jejich reality jsou zkrystalizované mentální představy.

Takže vše co jsme schopni si představit, to se stane naší osobní pravdou a vně projevenou skutečností.

Video s názvem: "Lidé jsou úžasní - People Are Awesome 1080P HD (WOMEN EDITION!) (2013/2014)" je uvedeno ZDE.

* Sanat Kumara – Život v páté dimenzi Uvedeno ZDE a ZDE.

Další velice úzce související články: "Metatron - Monoatomické Kryštalické Tělo", uvedeno ZDE; "HVĚZDNÉ sdělení", uvedeno ZDE; "Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ...", uvedeno ZDE; "Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE; "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí", uvedeno ZDE.; "Drunvalo Melchizedek - Fáze před posunem", uvedeno ZDE; "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", uvedeno ZDE; "Transformácia vedomia tela 20.3-21.12.2012", uvedeno ZDE; "PÁTÁ DIMENZE A JEJÍ PRINCIPY", uvedeno ZDE; "Sen který žijete si tvoříte vy sami!", uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Při vzestupu do páté dimenze (5.D) dojde u veškerých hmotných projevů k trans-mutaci, nebo-li k převibrování do vyššího projevu hmotné existence, založené na bázi tekutých světelných krystalů. To znamená, že veškerá 3.D hmota, tedy i naše hmotná těla se přetransformují, něco jako když dojde k metamorfóze - přerodu (ovšem bez úmrtí) škaredé, :-( po zemi se plazící housenky na krásného lehounce si poletujícího motýlka či motýlici. :-) Po starém těle (které je zatím na bázi uhlíku 666) zbude jen rozpadající se kukla, ze které "vylétne" nádherný motýlek (s tělem z tekutých světelných krystalů), zhruba takový, jaký je ten na přiloženém obrázku. :-) Ale pozor, v 5.D nebudete mít vůbec nic, tedy ani žádné šaty do té doby dokud si nějaké nevymyslíte a svou představou nestvoříte. :-( nebo že by :-) Jak vypadají světy z tekutých světelných krystalů vám tak trochu naznačí video s názvem: Transmutace / Transmuteo - ZDE. Související články: * Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE. * Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. je vedeno ZDE.


Světy 5. a vyšších dimenzí jsou světy tvořené pomocí krystalizace mentálních představ, ve kterých co si stvoříte, to v nich máte, ale také co si v nich nestvoříte to v nich mít nebudete. :-( Jak si pomocí vizualizace stvořit svět dle svých přání je podrobně popsáno v článku s názvem: Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.


* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
* Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
* Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž 21.12.2012 dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni. Uveden ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
*
Jak harmonizovat, léčit a regenerovat sama sebe, tuto planetu či cokoliv co je právě třeba. Uvedeno ZDE.
* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
*
Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu.
Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
* Kryon - Rekalibrace Gaii Uvedeno ZDE.
* Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
* Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
* Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
* Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Podstata frekvence vibrací vědomí. Uvedeno ZDE.
* Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
* Sdělení o konci roku a přepólování v nás. Uvedeno ZDE.
* Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.
* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
* Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
* Velice důležité informace nejen o přicházejících změnách spojených s 21. 12. 2012. Uvedeno ZDE.
* Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
* Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Vzestup 2012. Uvedeno ZDE.

Solárnou čakrou človeka, Zeme a všetkých planét slnečnej sústavy sa kódoval celý solárny systém. Všetkými stredmi planét slnečnej sústavy sa ukotvuje solárna sieť každého bioorganizmu. 

Jedná sa o proces, kedy sa týmto ukotvovaním vracia do solárneho systému prapodstatné univerzálne vedomie. Záverečným stavom,  nanosekundovou elektro - thermo - koaguláciou atomárnej a bunečnej bázy, kedy sa z uhlíka stáva krištál. Uhlíkovo - krištalickou léziou a fúziou, ktorá prebieha súčasne. Preskenovaním cez subatomárne úrovne všetkých organizmov.

Mozgový kmeň, ktorý delí mozog na ľavú a pravú polovinu má v strede žľazu /epifýzu/. Epifýza je prepojená so zadným mozgom v ktorom je ukrytá centrálna časť. Stred zadných mozgových štruktúr, stromu života, obsahuje  "výbavu" človeka, ktorá mu dovoľuje odpútať sa, alebo pripútať k ľavej, alebo pravej hemisfére. A tým i k realite hrubohmotnej, alebo jemnohmotnej sféry.

Tu  -  v strede zadného mozgu, ktorý je akoby stromom života, fibriluje malá čiatočna, ktorá je opakom hmotnej frekvencie udržiavajúcej hladinu rovnováhy fyzického tela. Prepojením na Eustachovu trubicu a súčasne na spinálnu sieť okolo hlavy, ktorá aktivuje novú frekvenciu /vrstvu vedomia/ cez centrálnu čakru v strede hlavy, ktorá je prepojená so zadnými mozgovými štruktúrami a srdcom. Touto  "cestou" sa aktivuje gradujúcim žiarením krištalická energetická sieť človeka i Zeme.

Sú  tri stupne frekvencie mozgových štruktúr, ktoré udržiavajú aktivitu trojdimenzionálneho tela. Štvrtý stupeň, ktorý sa otvára, ukotvuje posledný stupeň piatej frekvencie /5D/ - plejádskym zarovnávaním.

Féwa 15. 4. 2012, k nalezení zde: http://www.anjelska.sk/index.php/feva

Úzce související článek s názvem: "Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... " je uveden ZDE.

Úzce související vynikající video s názvem: "Tajemství všech tajemství - uhlík" je uvedeno ZDE.

Toto je opravdu vynikající video.

Pod text hlavního, shora uvedeného článku jsem ještě přidal DODATEK, který objasňuje další o tom na jakém principu funguje pátá dimenze a jaké neomezené možnosti poskytuje.

PS: Marián, díky ti, že jsi do blogu s názvem: "Timewave Zero - odpočítavanie do prechodu" dal odkaz na ten film s názvem: "jaké sny mohou přijít - uskutečnit se - What Dreams May Come" který je opravdu vynikající. Viděl jsem ho již kdysi a byl jsem jím už tenkrát unešen, ale ne až tak daleko, abych zcela zmizel. :-)

PODOBA 5D REALITY

Podstata změn na planetě Zemi je podle GK taková, že zde život na úrovni 3D přestane existovat, staré barbarské paradigma, kdy zde jeden přežívá na úkor druhého (v přírodě to vidíme všude kolem sebe) zanikne, protože po vzestupu do 5D už nebude potřeba živit se na úkor jiných. Země se promění ve hvězdu, zářící bytost-planetu na jiné vibrační úrovni. Hvězdy jsou podle GK planetami s životem, pouze v jiném frekvenčním pásmu. Na 5D planetě-hvězdě Zemi budou žít lidé, kteří svým vzestupem mimo jiné získají přístup k novému poznání a porozumění, pochopí všechny dílčí aspekty své osobnosti, smysl všech předchozích inkarnací atd.. 5D těla budou živena z organické energie světla, nebude žádný příjem potravy, nebude střídání dne a noci, stále světlo, žádné stíny, žádný spánek, okamžitý přistup k vědění, konstantní pocit plynutí, jednoty a radosti, všudypřítomná harmonie a jistě mnoho dalších okolností.

Popis 5D reality vychází z četných osobních zkušeností, kdy se jeho vědomí dostalo do 5D a on v ní manifestoval své tělo. Země na úrovni 5D již existuje, označuje se jako Avalon či Šambala. GK říká, že se vrátíme tam, kde jsme již byli, jsme na zpáteční cestě napříč dimenzemi, tentokrát však s cenným poznáním, které jsme získali na základě nezměrné řady zkušeností. Vracíme se, a to vysvětluje pocit známého a důvěrného, který lze při kontaktu s uvedenými informacemi zaznamenat uvnitř řady lidí.

Celý článek s názvem: "DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá" je uveden ZDE.

PS: Nevěřte ale úplně všemu, co je v textu uvedeno neboť za prvé se transformujeme do dimenze páté, nikoliv čtvrté, a za druhé my jsme tvůrci svých světů a jejich realit, což znamená, že čemu uvěříme, to si ve své osobní realitě stvoříme. Podrobnosti o tom, jak to funguje jsou uvedeny ZDE.

Doba transformace do 5D. je otevření  se Boží tvořivosti
.
Kdo sází jen na svůj rozum,má smůlu,že neví jaká vědomí jsou zde na zemi.
Před námi je neobjeveného mnohé,co nepoznáme a při tom rozhodujeme se j
o všem ,že existuje jen tím našim rozumem.

Kdo otevře aurickou část své osobnosti probuzenou kundalini,pozná
že má mimo rozum,také podvědomí a ví jak se rodí myšlenky v čakrách .
Protože dle každé čakry a její funkce se rodí myšlenky v našem mozku.
I tak,jak každá čakra je otevřená,harmonická, nebo zastíněná.

Kdo probudí a vyrovná své spojení s vesmírem a spojí je se středem Země ,
otevře se mu vědomí duše.Toto vědomí má předpoklady jen s čistým a spravedlivým
životem,zvaným dharma-to je bez karmického zatížení,
Jsou to opravdové smysly,které utváří naše záměry, které známe a
k nim se připojuje intuice,která je darem.Potom intuičně cítíme,
jaké záměry jsou univerzálně správné,s láskou……
Duše zahalena stínem ega činí záměry opačné.

Kdo probudí v sobě současným dechem z vesmíru a ze Země do své Hvězdy
jádra-kterou má každý člověk a tak může probudit své nadvědomí
Tento postup je přístupný po ,mnoha cvičeních dechu,spojených s energií
Země a energií vesmíru.

Vytváření vlastní energie,kterou vnímáme jako světelně elektrickou kuličku
Tyto energie vedeme postupně v těle z PC svalu po páteři a postupně
zvyšujeme na okruhy těla
.
Mnoha nácviky zapojujeme i mozkové buňky v zadní části mozku a epifýzy.
Z malé elektrické jiskry vytvoříme elektromagnetickou kuličku,
kterou vedeme mimo tělo

Zpočátku se to bez lásky k Nejvyššímu ,v nášem duchovním srdci ,nedaří.
Mnohokrát opakujeme,až pohyb dle našich poloh je vždy splněn.
Zpočátku po okruzích početí(dolní ret-první čakra) okruh života
(první čakra- přes hlavu na horní ret)
Potom v mozku vést na obě poloviny postupně na obě hemisféry..

Pokud jsme ho trochu rozšířili,uvolnili jsme kmenové buňky z horní
části mozku. Máme ve svém mozku něco jako nervový výběžek.
Je to přívěsek, který sahá od neuronu buňky, natahuje se, aby se
dotkl na další mozkové buňky,

Cítíme a vnímáme tyto energie z vesmíru, KŘIŠ´TÁLOVĚ BÍLOU, po
harickém otevřeném paprsku.Výsledek je ,že pak můžeme ze středu Země
vést energii kundalini,která je červená a tuto obarvit na ZLATOU ,
kterou přivedeme do těla,do Vnitřního dítěte a nakonec obě do Hvězdy jádra.
(Každý příkaz změny na zlatou je splněn.)

Zlatá je převodník z duchovna na fyzično.a se SYMBOLEM KRYSTALU
a afirmačni mantrou ve Hvězdě jádra působí na přeměnu a strukturu
buněk z uhlíkatých na světelně krystalické
.
Nejdříve z jednoho směru a pak z druhého.
Nakonec spojíme jako dvojnádech současně,spolu s umístěným
vícebarevným krystalem se záměrem tvoření,nebo jak doporučují andělé
.
Praktické uplatnění je v tomto:
Z vesmíru,od centrálního slunce galaxie,vzdálené 75000světelných let ,
přes mnoho dalších sluncí až k Siriu a našemu Slunci vedeme tuto jiskru
křišťálově bílého Světla do naší Duše .Tato Duše je ve středu hrudě a
ze středu Země do Vnitřního dítěte energii Země obarvenou na zlatou barvu.
Setkají se obě ve Hvězdě jádra,které je nazývané mnohými jako duchovní srdce.
Vše vědomým dechem:Nádech.zádrž,výdech 2x delší nádechu,zádrž dechu.
Tak vytvářime podstatu tvořivého procesu ve Hvězdě jádra.
S umístěným krystalem je vytvářen předpoklad pro vzestup Země.

Nezapomenout,že základem je vědomý dech,spolu s energií vesmíru a Země ,
ve kterých jsou obsaženy naše elektromagnetické světelné energie,
ideonervové elektromagnetické pulzy.Krystal.jak je popsáno níže,vykoná svůj úkol.
Můžeme tvořit a sebe řídit ,vyléčit se,nebo jak posloužit lidstvu,Zemi a
Slunci s planetami.

A v současné době vzestupu přetvořit uhlíkatou sloučeninu buněk těla
na světelně krystalickou,tvůrčím aktem nadvědomí,tvůrčím Krystalem
ve Hvězdě jádra,jak nám dále sdělují andělé.

Rozšířená tabulka našich vědomí: a vztahy k léčení,včetně podmíněnost i
karmou nebo dharmou:………………………………………………………….........
NADVĚDOMÍ=Otec/Matka = Hvězda J.= Mysl akáši = Tvůrčí Akt //Á-ACH//.důležité pro vzestup.......
VĚDOMÍ=Duch svatý = Duše ........ = Záměry.......= Inspirace síly //Í-Írk..//......
PODVĚDOMÍ =Syn . = Vnitřní Dítě =Myšlenky ... = Poznání lásky.//El-Elj//........
NEVĚDOMÍ=Tělo ...=mozek......=vůle a touhy.....= Zkušenost-/ OU-OUym//

Způsoby léčení (podle karmické zátěže)
Nadvědomí Hvězdy j.//Á//. DNA buněčně až kvantově=Světlo Hvězdy j.( pouze dharma
Vědomí Duše // Í //.aurická a meridiánová =energ .a dech Har.paprsku (vetšinou dharma
Podvědomí.Vnitř.dítě//El//.čakrová s kundalini =.ezo(reiki).+byliny(karma a dharma
Ne-vědomí těla í/ OU //...alopaticky a manuálně/=minerály a alopatika=Stín= (vetšinou karma)

Andělé nám vzkazují:
Můžeme vám pomoci, když projevíte zájem a zároveň porozumíte významu
svého bytí na Zemi.
Pak vám na zemi smíme otevřít „posvátnou komnatu tvoření“.
Jejím ochranným klíčem či kódem je symbol znázorňující KRYSTAL, v jehož
středu jsou všechny světelné tvořivé paprsky.,hlavně KŘIŠŤÁLOVĚ BÍLÉ A ZLATÉ
Chrání vše, co tu bylo stvořeno.
Dostali jsme pokyn z galaktické federace, že toto tajemství je už možno uvolnit.
Žijete v době znovuotevření boží tvořivosti.

Z bodu-středu HJ,duchovního srdce, vychází paprsky v hlavních směrech- všech barev s důrazem
na barvu křišťálově bílou a zlatou.jsou tam v podružných směrech i barvy:modrá,žlutá,bílá,červená,,karmínová a oranž.
Symbol, který už velmi dlouho chráníme, je teď poskytnut na záchranu Země.
Pojďte se mnou ke komnatě stvoření. Dáváme vám symbol,(PŘEDSTAVA KRYSTALU) s mantrou“UVOLŇUJI ENERGII TVOŘENÍ,“který uvolňuje tuto energii z vás,
i ze všeho, kam tento symbol vložíte.
Vložte symbol do Hvězdy jádra, i čaker s mantrou: "Uvolňuji energii tvoření!"
Uvolněte tuto energii v sobě, a pak tento symbol vložte do srdce Matky Země.
Symbol očistí energie a nastane jejich pozvolná změna.
Uvědomte si, že když se čistí Matka Země, i vy se čistíte. Když se čistíte vy, i ona prochází očistou.
A toto prochází všemi těly - vašimi, Matky Země i každou dimenzí.

Doba transformace, to je spojení, propojení na cestě k jednotě s láskou Sv+tla,mírem,pravdou
a platí pro všechny bytosti stejně.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby