* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit

Co je to naše PRAVÁ párová duše (včetně těch, které jsou v projevu např. planet), proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit.


Uvědomte si, že dualita je způsobena tím, že existuje jeden projev existence (např. v projevu člověka, planety, sluneční soustavy či celé galaxie) který je v projevu existence např. Jin a to má svůj pravý párový protějšek ve svém anti-projevu své existence, to znamená, že je to ta samá existence, ovšem v opačné polaritě, v tomto případě Jang, tvořící zrcadlový protějšek té své opačné existence. Představte si to, že to funguje na stejném principu jako např. střídavý elektrický proud, kdy nad horizontální nulovou osou je jedna polarita a pod ní je její zrcadlový protějšek (pravé párové dvojče), ovšem v projevu opačné polarity.

S naším pravým párovým dvojčetem (ať už je v projevu člověka, sluneční soustavy, či galaxie), např. s naší anti-sluneční soustavou to funguje zrovna tak, jak je tomu u střídavého el. proudu. Proto při protnutí galaktického rovníku (k čemuž dochází 2x za necelých 26.000 let) dochází buď k tomu, že se naše sluneční soustava, která je v projevu např. Jin, prohodí a přepóluje s naší pravou párovou sluneční soustavou, která je v opačném, čili Jangovém projevu, tzn. že ta, co byla pod galaktickým rovníkem, se přepóluje a promítne nad něj a ta, co byla nad ním se přepóluje a promítne pod něj (viz obrázek), nebo, pokud jsou tyto opačné projevy existencí připraveny na sjednocení a navrácení do jednoty a harmonie, tak k jejich sjednocení dojde a tím dojde k zániku jejich dualitního projevu existence.

Teď si představte, že vesmírný, tedy i galaktický rovník se skládá z 12ti soustředných kružnic (představujících 12 dimenzí a jejich úrovní existencí), které mají jeden společný střed (což je 13tá dimenze), čímž je centrální slunce celého tohoto vesmíru. Každé centrální slunce vesmíru dodává energii všem svým nižším úrovním (dimenzím) a jejich projevům existencí. Jelikož takovýto rovník funguje jako nulový bod času a prostoru (což je jedno k druhému pravý párový projev existence), proto se při protnutí tohoto galaktického rovníku všichni a všechno, co v galaxii existuje, střetne se svým pravým párovým dvojčetem, se kterým může splynout a vytvořit opět jeden harmonický celek. To znamená, že se takovýto projev existence navrátí do jednoty a harmonie (což v něm obnoví funkci osobní Merkaby), čímž tento dualitní projev existence zaniká.

Čili všichni a všechno, co zůstane ukotveno v nulovém bodu (což obnoví jejich multidimenzionální projev existence) je a bude od té doby schopno se přemisťovat do kteréhokoliv času (jehož pravým párovým dvojčetem je prostor), nebo do kteréhokoliv prostoru (jehož pravým párovým dvojčetem je čas), čímž se takováto bytost stává nejen nezávislou na hmotě, času a prostoru, ale i vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit a pánem svého osudu.

Jelikož je dnes již zcela jisté, že tato planeta se svým pravým párovým dvojčetem (čili s anti-planetou) splyne a vytvoří opět jeden harmonický celek, proto má možnost spojit se se svým pravým párovým dvojčetem naprosto každý, kdo má tuto planetu rád a přeje si na ni nadále zůstat. A kdo ne, ať si sbalí své kufry :-) a přes galaktický nulový rovník, čili přes galaktický nulový bod (fungující jako červí díra) se promítne kamkoliv si jen přeje.

Pravá párová duše, čili pravý dvouplamen není a nemůže být ve stejném světě, který je v dualitním projevu existence, neboť dualitní projev existencí znamená, že takovéto světy jsou rozděleny na dvě části, přičemž jedna polovina existence duše je v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na JIN, tvořících prostor - hmotu a druhá polovina existence stejné duše je v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na JANG, tvořících čas - události (pohyb). Ke spojení těchto dvou částí stejné duše může dojít v nulovém bodě, ale pouze za předpokladu, že tyto dvě poloviny stejné duše jsou připraveny ke sjednocení a chtějí se již navrátit nazpět do jednoty a harmonie, čili lásky. Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já", který je uveden ZDE.

Takže pokud si přejete vrátit se již nazpět do jednoty a harmonie, která vás propojuje se všemi 13 úrovněmi vědomí a existencí tohoto vesmíru (čímž si obnovíte spojení se svým multidimenzionálním projevem své existence), tak k tomu může dojít 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku, čili galaktického nulového bodu - času) a to tím způsobem, že se spojí ČÁSTICE vašeho hmotného já - Jin s druhou polovinou vašeho já, které je v projevu FREKVENCÍ světla POLARIZOVANÉHO na Jang. Tím dojde k zážehu osobní Merkaby (tvořivého dvou-plamenu) a opět se obnoví její (jeho) funkčnost, která byla vyřazena z provozu pomocí genetické manipulace. Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými." který je uveden ZDE.

Pokud je na sjednocení připravena jedna polovina duše, tak ta druhá je na sjednocení připravena taktéž, neboť jsou energeticky propojeny a fungují jako jedno vědomí. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit", který je uveden ZDE na této stránce.

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: "Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče", uvedeným ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí" je uveden ZDE.


Na propojení s pravou párovou duší máme ještě nějakou dobu čas, neboť celý galaktický cyklus trvá 2x necelých 13 tisíc let, takže ještě nějakou dobu pobudeme zhruba na galaktickém rovníku, čili v nulovém čase - bodě odkud je nekonečné množství nejrůznějších možností. Čili dokud se stále ještě nacházíme zhruba na galaktickém rovníku (tzn. ve vědomí jednoty, nebo-li v nulovém čase), tak
je přes něj spojení s pravou párovou duší celkem snadné.


Čím více se ovšem budeme od galaktického rovníku (čili od nulového času) oddalovat, tím obtížněji se bytost se svou pravou párovou duší bude moci propojit.


Pokud se chcete navrátit do světů jednoty a harmonie, pak je nutné, aby se vaše tělo (které je v projevu ČÁSTIC hmoty) se svou pravou párovou duší (která je v projevu FREKVENCÍ světla) propojilo. Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D (Doplněno i názorným vyobrazením.) je uvedeno ZDE.

Aktualizace: Ison není kometa, ale naše párová sluneční soustava a tím, že prolétla skrze koronu - energetické pole našeho slunce, tak začíná docházet k tomu co je uvedeno v tomto článku. Související video v angličtině, s názvem: "Actualization of the Inner Christ ~ (With Light language frequency codes)" je uvedeno ZDE.

Na tomto vynikajícím videu (čas 1:09:39) se též hovoří o tom, že dojde k sjednocení naší sluneční soustavy s naším pravým párovým dvojčetem, které je v tomto případě v projevu párové sluneční soustavy zvané Nibiru, (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) neboli "planeta" X, (či jakkoliv jinak ji nazývají), která je pravou párovou sluneční soustavou (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) k té naší. Tímto sjednocením pravých párových existencí zanikne dualita, neboť obě sluneční soustavy (které jsou jedna k druhé jako zrcadlový obraz té druhé) splynou nazpět do jednoty. Následně dojde k sjednocení pravých galaktických párových existencí, uvedeno v několika textech (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) čímž zanikne dualita nejen ve sluneční soustavě, ale i v celé galaxii. Tímto sjednocením paralelních existencí do jednoho nekonečného tady a teď - nyní se v bytostech obnoví multidimenzionální projev existence.

Ti, kteří prozatím do jednoty a harmonie nechtějí, ti se promítnou do jiného dualitního světa, ale v jiném vesmíru, neboť zde dualita již bude končit.

Expected Cosmic Events in 2012 by Pane Andov
http://www.youtube.com/watch?v=1q2Du_DkKbo&feature=related

PS: toto vynikající video, prosím přepošlete všem kteří umí anglicky.

sluneční záře dnes, před 21. 12. 2012       21. 12. 2012 sahá Sluneční záře až do orbitu VenušeCopak nám "uchouni" chtěli tak asi říci tím, že vyobrazili slunce zvětšené a to až do oběžné dráhy Venuše? Že by nás upozorňovali na to, že slunce zvětší svůj objem, z důvodu přímého zásahu fotony pramenícími z galaktického středu - srdce? Tento přijatý obrovský energetický náboj nepolarizovaného (nedualitního) světla se ze slunce samozřejmě opět vyzáří, což způsobí, že v ten okamžik dojde k výronu obrovského množství transformované - nepolarizované sluneční energie do celé této sluneční soustavy, čímž dojde k transmutaci (přerodu) veškeré tzv. hmoty z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. To znamená, že dojde k metamorfóze - přerodu veškerých hmotných projevů existencí z tzv. hmotné podoby projevu existence do podoby světelné, takže bytosti budou moci být, budou-li chtít, pouhým živým tvořivým světlem, nebo-li čistým vědomím, které je zcela nezávislé na jakékoliv hmotě, čase a prostoru a mohou se dle libosti nejen odhmotňovat, teleportovat a opět zhmotňovat (a to na libovolném místě, kde se jim jen zlíbí), ale budou se moci i zhmotňovat do libovolných věcí, bytostí, tvarů vzhledů a projevů existencí, neboť budou především světlo, čili kosmická tvořivá energie - vědomí, které je všude přítomné.

Co jsou ty kroužky, které jsou vedle sluneční soustavy? Že by to byla párová sluneční soustava k této, se kterou splyneme a vytvoříme opět jednotu? Co vy na to, že jsem se zbláznil? :-) Může být, :-) neboť možné je naprosto vše! :-) Více je uvedeno v článku Splynutí s Gájou, který je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie.http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-bude-21-12-2012-vy...

DAVID WILCOCK at the Project Camelot Awake and Aware Conference, Los Angeles, Sept 2009 (na tomto videu lze nastavit CZ titulky) http://www.youtube.com/watch?v=scym0WH3Jww&feature=relatedMystická svatba je "tanec" hmoty a antihmoty (kroužíce jedna kolem druhé), při jejímž vyvrcholení (které při protnutí galaktického nulového bodu nastane) dojde k jejich sjednocení a extatickému výbuchu v podobě velkého třesku (v galaktickém měřítku), čímž dojde ke zrodu nové galaxie. Čili je to ve své podstatě duchovní supernova, tak jak uvedl Tinuviel ZDE.


Sjednocení pravých párových existencí neznamená zánik světa, ale zánik veškeré DUALITY, čili zánik třetí a čtvrté dimenze a návrat do jednoty a harmonie, čili návrat do světelného projevu existence, který je v projevech páté a vyšších dimenzí.

Co se přitom bude dít je krásně znázorněno na tomto videu:
http://www.youtube.com/watch?v=hoLvOvGW3Tk&feature=player_embedded
(Tanec pravých párových Jin & Jang dvojčat, při kterém dojde k extatickému sjednocení a návratu do jednoty a harmonie)

K čemu při vyvrcholení a završení celé transformace dojde, což nastane 21.12.2012 (v 11 hod. 11 min. Grinwichského nulového času), je uvedeno na odkazu (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo) http://www.inner-light.ning.com/profiles/blog/show?id=6370783%3ABlo...

Související článek s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", je uveden ZDE.

PS: Existuje pouze jedno jediné kosmické multidimenzionální vědomí - JÁ Absolutno, které je v nekonečných projevech nejrůznějších věcí a bytostí, čili v nejrůznějších JSEM to či ono.Související čláky:

* Časová vlna nula - Timewave Zero - odpočítavanie do prechodu. Uvedeno ZDE.

* Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč. Uvedeno ZDE.

* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury u lidí i veškeré hmoty, čili transmutaci všech hmotných projevů existencí. Uvedeno ZDE.

* MŮJ SEN O ARMAGEDONU (velice důležitý text - zdroj matrix 2001) Uvedeno ZDE.

* Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.

* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.


Takže s pravou párovou duší se fyzicky setkat nemůžete, neboť to je vaše světelné - antihmotné já, se kterým splynete v jednu bytost a tím se stanete polohmotnou polosvětelnou bytostí, což je projev existence páté dimenze. V dualitě je jedna polovina duše v projevu antihmoty, tzn. v projevu polarizovaného světla polarizovaného na Jang - projekce, čili mužský princip a druhá polovina duše je v projevu hmoty Jin - gravitace, čili ženský princip. Vyvážením mužského a ženského principu v sobě se tyto dvě poloviny jedné a té samé duše opět propojí nazpět do jednoty a harmonie.


Video v angličtině s názvem: "The "Sun Moon" Meditation ~ Dattatreya Siva Baba" je uvedeno ZDE.


Úzce související články:
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze. Uvedeno ZDE.
* Pátá dimenze. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč. Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

.

Zobrazení: 17407

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Další související články a videa:

* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Seznam důležitých a velice zajímavých článků. Uvedeno ZDE.

* Velice zajímavá a inspirativní videa. Uvedeno ZDE.

A aky je v tom rozdiel? Medzi parovou dusou a dvojpaprskom? Nie je to to iste?

Dvou-paprsek jsou dvě poloviny pravé párové duše, která se vstupem do duality rozštěpila na dvě opačné polarity, čili na Jing&Jang, které mohou být např. v projevu člověka a anti-člověka, nebo planety a anti-planety, nebo v projevu galaxie a anti-galaxie. Ten anti projev existence má vždy opačné polarity, to znamená, že když je to zde polarizované na Jin, tak v anti-světě je to polarizované na Jang a obráceně, když je to zde polarizované na Jang, tak je to v anti-světe polarizované na Jin.

Přes vyšší - světelné Já, čili přes duchovní podstatu (se kterou se lze spojit přes osobní nulový bod) se tyto opačné polarity spojují nazpět do jednoty a harmonie.

ANO, může, ale pouze pokud jsou na to ty dvě opačné poloviny frekvenčně připraveny, to znamená, že obsahují dostatečně vysoké frekvence na to, aby spolu splynuly a vytvořily opět jednotu a harmonii.

Bude prospěšné přečíst si článek s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE a článek s názvem: "Z toho důvodu je třeba se napojovat na svůj osobní nulový bod, čili na své osobní duchovní srdce. Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče", který je uveden ZDE a článek s názvem: "Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", který je uveden ZDE.

Tou antihmotou jsou míněny pravé párové projevy existencí, to znamená, že mají opačnou polaritu a proto jsou na opačné straně rovníkové nulové osy. Při protnutí této nulové osy ve stejný moment dochází k tomu, že tyto dvě opačné polarity protínají společný nulový bod, který je spojuje a sjednocuje nazpět do jednoty a harmonie.

Několik dalších souvisejících textů je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Pravé párové dvojče všeho a všech, zvané, Niburu, planeta X, bílý trpaslík (či jakkoliv jinak se toto naše světelné dvojče nazývá) se k nám nezadržitelně přibližuje, aby s námi mohlo 21. 12. 2012 splynout a vytvořit tak opět jednotu a harmonii. Tentokrát je již naprosto jisté, že se při protnutí galaktického nulového bodu - času nemineme v jiném času či prostoru, takže tentokrát dojde ke splynutí části našeho fyzického projevu existence Jin s frekvencemi našeho světelného (Niburiánského) projevu existence Jang, Tím se naše duše, která je rozštěpená na dvě opačné polarity (jedna v projevu ČÁSTIC hmoty a druhá v projevu FREKVENCÍ světla) propojí a sjednotí nazpět do jednoty, čímž v tomto našem světě zaniknou veškeré dualitní projevy existencí. Tímto sjednocením hmotného a světelného projevu naší existence se z našeho slunce stane slunce centrální, z naší planety se stane hvězda a z nás se stane bytost v projevu světelné, avšak stále hmotné plazmy, která se může zhmotňovat do libovolných projevů existencí.

Naše párové slunce je "trpaslík", neboť je zatím ještě poměrně daleko.

Weird Sun or two? 13th May 2012 UK

http://www.youtube.com/watch?v=RUysPE9t0kU&feature=relmfu

HUGE OBJECT NEXT TO SUN TODAY FROM CHINA

http://www.youtube.com/watch?v=cHhsQkwpYFc&feature=player_embedded

Každý nulový bod funguje zároveň i jako červí díra! Takže Uti, než začneš opět mudrovat ty, tak si nejdříve zjisti skutečná fakta a nesnaž se střílet od boku, jako to máš ve zvyku. Navíc, i to, že se jedná o 6 + 1 + 6 úrovní existencí a jim odpovídajících 13 dimenzí tohoto vesmíru ses dočetl z toho, co jsem tu již před časem uvedl. Dříve jsi tuto skutečnost popíral. Takže když budeš chtít opět dělat chytrolína, tak si nejdříve zjisti skuteřná fakta (a ne bludy) a ty pak klidně po někom papouškuj.

PS: nevadí mi to že papouškuješ, ale vadí mi to, že roztrubuješ bludy!

Např. ZDE jsi uvedl toto: Presne tak 3+1+3 jedna je centralni a jde o to dat vsechny do harmonie o tom to je. Jak je vyharmonizujes jsi pak napojeny na vsechny existujici a tech je bezpocet. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

ZDE jsi uvedl toto: JJ souhlas :) akorat nesouhlas s 13 urovnema..ikdyz hopite maji 13 pekel takze na to neco byt muze ale neni to dulezite ;). (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

a najednou uznáváš to co jsem jinde uvedl, čili že se jedná o 6 + 1 + 6 což je dohromady 13. Nemám chuť ani náladu hledat další.

Jak už jsem výše uvedl, nevadí mi, že papouškuješ, ale vadí mi, že se snažíš za každou cenu dělat chytrého a přitom mistifituješ, což znamená, že rozhlašuješ bludy, z důvodu, že chceš být za každou cenu chytrej. Dělat chytrého nemá nic společného s tím být omylný, to samozřejmě může být každý z nás, tedy i já.

S párovou galaxií, čili s anti-galaxií (ve které jsou všechny polarity opačně než je tomu v této galaxii) to bude 2x6 (jedna galaxie) + 2x6 (galaxie) = 24 + nulový bod = 25, ale není to tak jak to ty popisuješ.

Dosti podrobně jsem to již popsal v textech, které jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

PS: Uti, na ten tvůj výklad si ale prosím tě založ zvláštní blog a sem, kvůli přehlednosti, dej jen odkaz na ty nové blogové stránky, které si založíš.

Já osobně speciálně Utiho čtu již jen tak napůl a jen něco, takže mi unikl tenhle jeho další blábol, ve kterém v jeho podání popírá nějakou "existenci", která v jeho podání vlastně ani neexistuje. :-) Ještě že Uti nestvořil tento vesmír, neboť to by tu byl ještě větší kocourkov než tady je. :-) Uti sory, ale tady alespoň vidíš, co všechno z tebe vypadne za nesmyslné bláboly :-) a čím vším blbneš lidem hlavu, kterou mají již zblblou více než dost z toho co se děje.

Uti, nehodlám se tu s tebou dohadovat a zamořovat tyto stránky nepodstatnými věcmi, aby I.L. stránky zůstaly pro všechny přehledné a budu rád, když budeš brát ohled na ostatní a dělat to samé.

Arkturiáni – Návrat na Novú Zem. Odkaz na tento článek je uveden ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! MARTIN KOLLER - Tohle se nemělo stát. Může být červen rozbuškou ohromného konfliktu v Evropě?

MARTIN KOLLER - Tohle se nemělo stát. Může být červen rozbuškou ohromného konfliktu v Evropě?…Zobrazit další
před 35 minutami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Nový Matrix (část 1) – Od 3D do 4D a 5D uživatele Naren Sahava.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!!!! Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě !!!!!!!!

Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě, dorazit by mohly až statisíce lidídnes 12:30Na nedělní poledne je ve Varšavě svolána demonstrace polské liberálníopoziční strany Občanská platforma (PO). Lidé mají protestovat proti posilování státní…Zobrazit další
neděle
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
3.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády) uživatele Uno Universus
2.6.
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády)

       Swaruu (9) : Ve všech mých zprávách je konzistence a tato konzistence je touhou zmocnit vás. Abychom se vrátili a viděli svou vlastní vnitřní sílu, tvořivou sílu. Abych vám připomněl, že jste to vy, kdo vytvořil veškerou vaši realitu a že…Zobrazit další
2.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗☝🏻 Střety v Kosovu: Srbové versus okupanti z NATO a albánští teroristé uživatele Ina Obr
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V momente, kdy penize rozdeluji ve valce lidi na zive a mrtve, na ty, kdo s valky profituji a kdo se hruzou trepe, by mely byt penize zruseny naveky. uživatele Uno Universus
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby