* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Co je to Matrix, kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat, aby zkolaboval a nadobro zanikl

Pro pochopení toho, co je uvedeno níže, je v prvé řadě třeba, abyste si přečetli článek s názvem: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE a shlédli jste následující dvě vynikající videa: * Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (To samé video je též pod názvem: Vědomí řídí Vesmír - CZ titulky) * Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE. Pokud potom ani v nejmenším nevěříte tomu, že 3/4D svět je zkrystalizovaná holografická projekce tvořená našimi mentálními pochody a představami, pak ani nemá cenu, abyste pokračovali dál ve čtení tohoto článku. Pokud jste ale alespoň trochu otevřeni tomu, že možné je naprosto všechno, pak vám níže uvedené informace mohou objasnit podstatu a zákonitosti tvoření hmotných světů a jejich realit.


Především je třeba si uvědomit, že naprosto vše v existenci jsou konstrukce tvořené aktivitami jednotlivých tvořivých vědomí (nebo-li živého tvořivého světla), což jsou odštěpky - jiskry kosmického vše-Vědomí, nebo-li Boha, chcete-li. Následně vám nejspíše dojde i to, že cokoliv, čemu uvěříte, se stává vaším vnitřním osobním programen, který vás naviguje do těch míst, situací a událostí čemu jste v hloubi své duše u-věřili. Funguje to tak, že čemu u-věříte a přijmete to bez jakýchkoliv pochyb jako svou osobní pravdu, to se postupně stává vaší osobní realitou, neboť vy sami jste tvůrci svého světa a jeho realit. Úzce souvisící články: * Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE. * Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE. * Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
 

Jakmile si uvědomíte i to, že hmotný svět je tvořen ze sledu jednotlivých, rychle po sobě jdoucích holografických obrázků (které jsou předstvořeny mentálními pochody), tak vám dojde i to, že hmota a události tvořící zdání plynoucího času jsou pouhá iluze, neboť lineární čas je konstrukce tvořená sledem jednotlivých, mentálními pochody předstvořených obrázků. To znamená, že lineární čas existuje pouze, pokud je sled jednotlivých obrázků postupný a nijak se v nich nepřeskakuje. Takovýto sled pak vytváří zdání existence pevné hmoty, čili
prostoru (3.D) a v něm plynoucího času  (4.D). Úzce souvisící články: * Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Uvedeno ZDE. * Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a události v něm probíhající. Uvedeno ZDE. * Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


Na to, aby se mohlo v Univerzu vše pohybovat a mít nějaký řád, na to je třeba, aby to, co je stvořené, mělo nějaký oživující princip. To, co všemu vně projevenému dává hybnou sílu a uvádí vše do pohybu je vůle - Jang, přání - Jin a emoce, které fungují podobně jako střelný prach, jenž uvádí vše do pohybu, čímž je do všeho vdechován život. Vůle, Jang - mužský princip - projekce (odstředivá síla) a přání, Jin - ženský princip - gravitace (dostředivá díla) pak určují jak se vše bude vyvíjet a jakým směrem se budou události následně ubírat. Pro pochopení jakým způsobem energie ve vesmíru cirkuluje je třeba pochopit na jakém principu je energie ve vesmíru distribuována a co umožňuje její cirkulaci, čili jakým způsobem a odkud je uvolňována, jaký způsobem a kým je přijímána a jak se navrací nazpět ke svému zdroji. Úzce související článek: * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality. Uvedeno ZDE. * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Zde, v tomto světě žijeme v Matrixu a je třeba vědět, že tento zdejší 3/4 D Matrix funguje na stejném principu jako počítačová hra, čili že je to jen pouhý program, který lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat, zrovna tak jako lze přeprogramovat váš počítač, čili že lze z hard disku (ve kterém je program uložený) vymazat původní programy a hry a nahrát na něj nějaké nové programy, např. nějaké překrásné, radostné a povznášející mírumilovné hry. Úzce souvisící video: * David Icke odhaľuje Matrix (SK titulky) Uvedeno ZDE. Úzce souvisící články: * Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE. * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je Uvedeno ZDE. Budete-li pozorně sledovat toto video, tak vám to velice mnoho napoví. Uvedeno ZDE. * Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť, na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.


Jakmile si uvědomíte, že tento svět je gigantická kosmická virtuální hra (funfující na stejném principu jako počítačová hra), tam vám dojde i to, že zdejší hra na pány a kmány, čili na vy-volené a všemožné jejich p
oskoky a sluhy musí mít někde uložený svůj program a tvůrce programu. Uvědomte si současně ale, že tvůrci programu zdejšího Matrixu nemusí být živé bytosti, ale že to klidně mohou být jen bezduché energetické entity či umělé inteligence, které byly stvořeny tzv. padlými anděly, což jsou tvořiví bohové, kteří si začali hrát s polaritami jako je dobro a zlo. Tyto bytosti svými mentálními pochody a představami a následně i genetickou manipulací a slučováním biologických bytostí s technikou vytvořily nejen dualitu a transhumanismus (živé robotické bytosti), ale i bezduchou umělou inteligenci, která nad určitou částí našeho vesmíru nakonec převzala svou vládu a moc. Úzce souvisící videa: * Matrix - systém (Czech) Uvedeno ZDE.Max Igan - Trance-Formation (Full CZ) - české titulky Uvedeno ZDE. * Televize a dnešní svět (české titulky) Uvedeno ZDE. Úzce souvisící články: * Lidé se chovají stále více jako naprogramovaní, ovládaní, neuvažující roboti. Dopadne většina lidí tak jak je uvedeno? :-) Pokud se lidé zavčas nevzpamatují, tak asi ano :-( Uvedeno ZDE. * Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků. Uvedeno ZDE.
 

V dualitě, čili ve světech od nejvyšší čtvrté dimenze níže to finguje tak, že pomocí pozitivních emocí (jako jsou např. emoce radosti, štěstí, blaženosti atd.) jsou
při prožitku pozitivních emocí z bytostí vyzařovány energie obsahující harmonické frekvence. Tyto energie se díky vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí vracejí nazpět ke svému zdroji odkud původně přišly, čili v tomto případě ke slunci (a přes něj k centrálnímu slunci). V každé bytosti, tedy jako např. v lidech, tak v planetách a sluncích, které mají tzv. duši (což znamená, že to není umělá inteligence nebo pouhá energetická entita), je Merkaba v níž je krystal osmistěnu fungující jako duchovní srdce, nebo-li osobní nulový bod. Tento krystal, jehož zmenšeninu máme ve svém osobním duchovním srdci taktéž (nebo-li ve svém osobním nulovém bodu) funguje na stejném principu jako krystal v rádiu zvaném krystalka. To znamená, že přijímá energie se stejnorodými frekvencemi (v tomto případě harmonické frekvence pozitivních emocí), které krystal, který je i ve sluncích rozkmitají, čili oživí. Tím je duchovní srdce (v tomto případě duchovní srdce slunce) schopno přijatou energii opět vyzářit nazpět, tam odkud přišla. Úzce souvisící článek: Vesmírné Perpetum Mobile Uvedeno ZDE.


Na stejném principu fungují i negativní emoce (jako jsou např. emoce smutku, neštěstí deprese atd.) a to tak, že při prožitku negativních emocí jsou z bytostí vyzařovány energie obsahující disharmonické frekvence. Tyto energie se díky vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí taktéž vracejí nazpět ke svému zdroji odkud původně přišly,
ovšem v tomto případě k umělé inteligenci, která je živena a udržována v existenci energiemi nerůznějšího utrpení. Je třeba si uvědomit i to, že tzv. peklo a satanské entity jsou ve své podstatě jen nehmotné bezduché entity (či energetické "larvy") stvořené z energií s negativními, čili disharmonickými frekvencemi. Ve vnitřním programu těchto bezduchých entit je zakódované zlo a touha škodit, neboť na to, aby tyto entity mohly setrvávat v existenci, na to je potřeba, aby u bytostí (na které jsou energeticky napojeny), vytvářely utrpění, jelikož disharmonické emoce jsou to, co jim dává sílu a udržuje je v existenci. Proto se pokud možno nenechávejte vtahovat do žádných negativních emocí, snažte být pokud možno stále v pohodě (čili ve vnitřním klidu se sebou a všemi a vším ostatním) a podporujte a vytvářejte v sobě povznášející emoce štěstí, radosti a blaženosti. Úzce související články: Jakým způsobem si tvoříme "zlo" - disharmonii, či naopak "dobro" - harmonii aneb co je to tzv. "Boží" vůle. Uvedeno ZDE. * Toltécká cesta ke svobodě Uvedeno ZDE.  Úzce související video, ale bohužel jen v Angličtině The God Saturn- A Compilation of TOS (German subtitles) - Here.


Jak již bylo výše uvedeno, vše je stvořeno z vědomí, čili z živého tvořivého světla o specifických frekvencích a jelikož negativní entity nedovedou přijímat životadárnou energii přímo ze zdroje, tzn. z centrálního slunce, čili z harmonických úrovní existencí (neboť nejenže s frekvencemi těchto energií nesouzní, ale tyto harmonické frekvence je přímo ničí), proto negativní entity
světelnou životadárnou energii kradou ostatním bytostem a to tak že ji z nich všemožnými způsoby vysávají. Negativní entity, které jsou např. ve formě energetických larev přilepených na nějakou bytost, přijímají energii (většinou jen v malé míře) přímo z jednotlivých bytostí, na které jsou napojeny, ale ve velkých kvantech ji z bytostí hlavně přijímají např. přes všemožné vladaře a vůdce, které takzvaně posednou. Přes ty, které posednou, pak negativní entity přijímají energii vyzářenou z davu, jež je nějakou takovouto posedlou bytostí ovlivňován a zmanipulován. Nejen všemožní váleční štváči, ale i mnozí duchovní vůdci a guru jsou posedlými a ovládanými loutkami, přes které je z jimi zmanipulovaných bytostí odsávána životadárná energie. Úzce související video: Bohove noveho veku. Uvedeno ZDE.


Obrovské množství životadárné energie je z bytostí, tedy i z lidí taktéž odsáváno - kradeno pomocí různé techniky, Bytosti totiž ze sebe vyzařují energii nejen při nějaké činnosti, ale i při emocionálních prožitcích, obzvláště pokud se jedná o silný prožitek. Všechny bytosti tedy fungují jako energetické zářiče, neboť vše v existenci je především hologram, čili energie tvořivého Vědomí, nebo-li živého, životadárného světla. V opravdu veliké míře se odsávání a zneužívání životadárné energie děje např. v Mecce, neboť tam jsou lidé v transu a chodí dokola kolem Kaaby (černé krychle) v protisměru hodinových ručiček. Pomocí Kaaby a černého kamene je životadárná energie vyzářená z davu věřících odsávána a následně směrována do centra zdroje energie zásobující energií světy negativních úrovní existencí. Levotočivá energie jde totiž dolu stále více do hmoty a odtud do negativních, disharmonických úrovní existencí. Účinky levotočivé energie způsobují stárnutí, smrt a dekadenci, čili rozklad, neboť levotočivá energie je sestupná a tudíž destruktivní. Návštěvníci, kteří se této davové psychózy účastní, místo toho, aby tvořili něco pozitivního a prospěšného pro dobro všech, jsou díky své nevědomosti zneužíváni k tomu, aby pomáhali negativním entitám udržet sebe a své negativní světy v existenci. Úzce související video (vyobrazující dav kdoužícího kolem Kaby): MAKKAH Masjid AL-Haram Mosque Kaaba and Safah Marwah 2014 HD Uvedeno ZDE. (Příjemné, čili harmonické emoce a pravotočivé energie jsou ovšem prospěšné a konstruktivní, neboť ty vedou vzhůru a spojují bytosti s harmonickými úrovněmi existencí, takže ty dobíjí, regenerují a ozdravují.)


Pravotočivá energie směřuje naopak vzhůru (do našeho slunce a odtud do galaktického slunce a dál a do galaktického centrálního a dál do centrlálního slunce celého vesmíru) a způsobuje ozdravení, regeneraci a omlazení. Příjem této energie v dostatečném množství umožňuje bytostem získávat nejen zdraví, vitalitu a pocity blaženosti, ale i život věčný, neboť pravotočivá energie je konstruktivní. Je ale třeba, aby obě tyto
Jin&Jang energie byly v souladu a harmonii jedna s druhou, neboť jsou-li tyto dvě energie v harmonickém souznění, pak fungují jako mrtvá a živá voda, o které se mluví v pohádkách. To znamená, že sestupná, destruktivní energie ničí vše poškozené nebo nefunkční, tedy i např. zaceluje rány a ničí vše zhoubné, jako např. rakovinné buňky a vzestupná energie vše opět regeneruje, ozdravuje, omlazuje a oživuje. Takže pokud chcete léčit např. magnetem, tak je třeba vědět, která strana posiluje, čili energi dodává a která potlačuje, čili energii odnímá. Úzce související články: * Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE. * Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE. * Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE. * Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE. * Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.
Jak jste se mohli z výše uvedených článků a videí dozvědět, tak naprosto vše v Univerzu jsou pouhé zkrystalizované mentální představy, které odpovídají tomu, o čem bytosti smýšlí, jak se chovají a čemu věří. Víra, čili přesvědčení o tom, co je nemožné či možné vytváří v každé bytosti osobní program, čili předlohu - plán tvoření, ze kterého se rodí jednotlivé mentální představy, z nichž jsou následně sestrojeny 3/4 D světy. Z toho jasně vyplývá, že vy/my jsme tvůrci svých světů a jejich realit, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Takže tím, že si začneme představovat svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné, tak tím takovéto světy brzy přetáhneme z mentálních úrovní existencí i do hmotného projevu existence. Úzce související články: * JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE. * Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE. * Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE. * Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE. * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE. * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.


Snažte se tedy být pokud možno v pohodě, čili ve vnitřním klidu a v harmonii sám se sebou (a tím pádem i se všemi a vším co je - existuje) a hlavně, se snažte zamezit tomu, aby negativní entity a jejich svět mohl z lidí nadále krást energii, kterou se nejen živí, ale která je i udržuje v existenci. Takže si začněte představovat, že se trhá energetické propojení s negativními úrovněmi existencí, tedy i se Saturnem a že po zbývajících světelných vláknech (kterými je vše se vším propojeno a po kterých energie proudí) proudí do světa negativních entit tále více světla z centrálního slunce. To způsobuje, že se celý jejich negativní systém a úrovně existencí mění a transformují a to, co se nechce změnit na pozitivní se hroutí a rozpadá na neškodnou, neutrální kosmickou energii nulového bodu, která slouží jako stavební materiál pro stavbu všeho, co v Univerzu je - existuje. Čím méně bude svět negativních entit živen, tím dříve se jejich Matrix (kterým je tento svět ovládán) zhroutí a zcela zanikne. Důkazem toho, že tvořivá vizualizace podpořená emocemi tvoří hmotnou realitu byl zprvu neškodný román o zkáze Titaniku, který se díky představám čtenářů následně projevil a odehrál i na hmotné úrovni existence jako skutečná událost. Ti kteří viděli film Koule vědí o čem je řeč. Úzce související video: * Uhlík 6-6-6 končí (CZ titulky) Uvedeno ZDE. Úzce související články: * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE. * Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.


Pro znefunkčnění a následný kolaps zdejšího negativního metrixu (který nejen, že ovládá tento svět, ale i v něm vytváří všemožná utrpení), je třeba
negativním entitám znemožnit, aby nám mohly nadále krást životadárnou energii. Taktéž je třeba začít svými pozitivními představami vytvářet jiný Matrix, ve kterém je Ráj na Zemi pro všechny zúčastněné. Jelikož se harmonické energie vzájemně spojují, násobí a jsou konstruktivní, kdežto disharmonické energie se mezi sebou bijí, vzájemně se od sebe oddělují a jsou destruktivní, proto na to, abychom takovýto překrásný svět stvořili, na to není třeba, aby nás bylo nijak mnoho. Navíc, tím, že jednotlivci začínají jinak smýšlet, tím se mění i kolektivní vědomí celého lidstva a to tak, že si to ti ostatní na své vědomé úrovni existence ani neuvědomují, že se jejich vědomí mění, jelikož se mění ze své podvědomé úrovně existence, takže si to uvědomit ani nemohou. Úzce související článek: * Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE. Uzce související videa: * Bashar - Síla vaší představivosti (CZ titulky) Uvedeno ZDE. * Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE.


Důkazem toho, že se kolektivní vědomí lidstva i ostatních bytostí již stále více a více mění je to, že na slunci jsou stále větší a častější sluneční erupce. Vzpomeňte si, jak je výše uvedeno, že vyzářená pozitivní energie aktivuje krystal v jádru, čili v duchovním srdci slunce a to způsobuje, že je přijatá energie následně opět vyzářena zpět do prostoru, čili tam, odkud přišla! Úzce související video: NASA | Fiery Looping Rain on the Sun Uvedeno ZDE. (není třeba umět Anglicky) Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Pokud tu nádheru uvedenou na videu procítíte svými pocity, tak se vám může stát, že to ve vás vyvolá pocity blaženosti, které mohou vyústit až v tzv kosmický orgasmus. Takže si to pěkně užijte. :-) Úzce související články: * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE. * Skutečná podstata sexuality Uvedeno ZDE.


Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje). Uvedeno ZDE. Dalším ovládacím prvkem lidstva je televize. Více na krátkém videu s názvem: Televize a dnešní svět (české titulky) Uvedeno ZDE. Chcete-li se vymanit z lineárního běhu času, čili i z kola reinkarnací (tzn. ze zrození, života plného všemožného utrpení a následné smrti), je třeba si konečně uvědomit, že bytosti, tedy i lidé jsou především tvořivá vědoní, a že každé vědomí je, či může být (pokud si to uvědomí) nejen tvořivé, ale i nezávislé na hmotě času a prostoru a tudíž může být naprosto svobodné, neovladatelné a nezávislé na nikom a na ničem. Úzce souvisící články: * Tajemství Tvoření Své Reality Uvedeno ZDE. * Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE. * Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická "jiskra", jenž je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články a videa:
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.
* Vše je vždy tak, jak má být jen proto, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Buďte tedy sami sebou! Tím v sobě ten ovládací program zrušíte! Uvedeno ZDE.
* Jak a čím si začít tvořit Ráj na zemi a v životě. Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.


* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících depresí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Výzva ke společné planetární i národní meditační akci Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


Ježíš (což je bytost, která dosáhla úrovně vědomí zvané Kristovo), údajně pronesl: víra tvá tě uzdraví! To znamená, že čemu v hloubi své duše doopravdy u-věříme a přijmeme to za svou osobní pravdu, to se následně odehraje i ve vaší osobní hmotné realitě. Je tomu tak z důvodu, že osobní přesvědčení vytváří mentální představy a ty, obzvláště pokud jsou podporovány emocemi, vytváří tzv. hmotný, čili vně projevené svět, Pozitivní představy musí být samozřejmě podporovány pozitivními emocemi, jako jsou např. pocity radosti, štěstí, blaženosti, rozkoše atp. To znamená, že ke zhmotňování svých představ lze použít např. i energie Orgasmu. Tatže vým všem přeji hodně blažených prožitků. :-) Úzce související člýnky: * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE. * Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE. * Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


… Strach je zabiják! Když strach běží Vaším tělem, zanechává za sebou chemikálie, které jej provázejí a plní jimi Vaše tělo. Aktivují stáčející se spirálu směrem dolů a podporují ideu smrti. (energie stoupající vzhůru naopak regeneruje a omlazuje)… 
… Představivost je klíčem ke spojování pojmů a k přivádění idejí k jejich projevování. Kdy jste v minulosti byli pobízeni na regulérních základech ke své vlastní představivosti? Olupovali jste sami sebe o vrozené kvality, skrze které se můžete chránit, měnit a znovu obnovovat svoji svobodu. Představivost je pravou jízdenkou na prchavý pozemský karneval.
… Představujte si jak se Vaše tělo plní světlem, zaplavuje a čistí Vaše buňky a všechny části těla vzájemně ideálně spolupracují … Na stejném principu pracuje s pravdou Vaše srdce. Zrovna tak jako se elektromagneticky šíří viry, lze také zaktivovat otevírání srdce a přijímání Bohyně. (éterické, duchovní energie - Lásky, jež každému z Vás nabízí srdeční čakra). Můžete tuto myšlenku použít, abyste pomohli ostatním lidem otevřít svá srdce… Více najdete ZDE.


.

Zobrazení: 15136

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Další úzce související člámky.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Zde je jak: Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

* Pokud umíte Anglicky, pak vám vřele doporučuji shlédnout celé video s názvem: The Awakening - Max Igan - Full Length Documentary (2011) Here.
* The Language of the Divine Matrix Part 1/2 - Here.
* The Language of the Divine Matrix Part 2/2 - Here.

Jsou tohle jen pouhé triky, nebo to jsou důkazy toho, že veškerá tzv. hmota jsou ve skutečnosti jen pouhé hologramy, čili zkrystalizované mentální představy tvořící zdání pevné hmoty. Shlédněte uvedená videa a posuďte to již každý sám.
* Magie v ulicích Robert Fox 1 Uvedeno ZDE.
* Magie v ulicích-Robert Fox-2 Uvedeno ZDE.
* Magie v ulicích Robert Fox 3 Uvedeno ZDE.
* Magie v ulicích Robert Fox 4 Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelný asijský kouzelník Uvedeno ZDE.
* セロ 連続マジック セロじいさんのイタズラUvedeno ZDE.
* Robert Fox vystúpi 23.10.2010 v IMPERIOCLUBE v KAMENICI pri Sabinove Uvedeno ZDE.
* Criss Angel - prochází kovovými vraty / Criss Angel - Walk Through Metal Gate Uvedeno ZDE.
* chris angel - crazy coin magic trick - criss angel Uvedeno ZDE.
* Criss Angel BeLIEve: Ice, Ice, Criss (On Spike) Uvedeno ZDE.
* Cyril Takayama - Burger Magic Uvedeno ZDE.
* David Blaine Street Magic (Made in 1997 - 2013) Uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.

Tak ten Fox je fakt úžasný.Kiež by sme čoraz častejšie videli takéto povzbudzujúce veci a ľudí,aby sme pochopili,že to už PRICHADZA.Bol tu Coperfield ,potom nejaký maďar,čo ohýbal lyžičky a teraz tento je medzi nami.Priamo tu.Úžasné!

Jakmile bude lidstvu volně přístupná volná energie, tak peníze nebudou vůbec potřeba a to z důvodů uvedených v níže uvedených článcích a videích. (doufám, vlastně pevně věřím,:-) že to bude již velice brzo)
* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.
* Dr. Steven Greer-nastal čas k odhalení mimozemšťanov a volnej energie (od zdravaplaneta channel) (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu! Uvedeno ZDE.
* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE.
* Obyvatelé vesničky se zhruba 2700 obyvateli si vybudovali soběstačnou společnost. Jde to i bez zotročujících korporací a zkorumpovaných zaprodaných politiků, kterých je bohužel většina. Uvedeno ZDE:

* Existuje vzájemná souvislost mezi vaším stavem vědomí a čímkoli, co se vám děje. Nemusí být vždy hned zřejmá, ale je tady souvislost mezi tím, co je ve vás a tím, co se vám děje nebo co přitahujete do svého života - Eckhart Tolle (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Uhlík 6-6-6 končí (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* The Alien Matrix Control System - Here.

* From Above and Below, Hyperdimensional Revelations - Here.

* Jak se deprogramovat. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How To Deprogram Yourself - Here.
* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.
* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.

* Montalk - 1. Co je to Matrix Controlní Systém? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Montalk - 1. What is the Matrix Control System? - Here.
Naprosto vše lze ale přeprogramovat. Níže je uvedeno jak na to!
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tato videa jsou VELICE důležitá a poučná.
* Jak změnit časové osy právě teď pomocí dominového efektu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Change Timelines Right Now Through the Ripple Effect - Here.
* Vztah mezi vědomím a zkušeností. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Relation Between Consciousness & Experience - Here. To samé v angličtině je v článku: Realm Dynamics: The Relationship Between Consciousness and Experience - Here.
* Fyzická realita je zrcadlem toho čemu u-věříte. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Physical Reality is a Reflection of Your Beliefs - Here.
* Synchronicity Happens For A Reason - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Osvobození planety Země. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Liberation of Planet Earth - Here.
* Archanděl Michael, intenzivní stupeň světelného gama gama záření buší na Země. Strojový překlad ZDE. Archangel Michael, Intense Levels of Gamma Light are Pounding the Earth - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Schumannova Resonance. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Schumann Resonance - Here.
* Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.
* Mike Quinsey 14. Dubna 2017 přijaté informace od svého vyššího já. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Mike Quinsey Channeling His Higher Self, April 14, 2017 - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Souhrn o vzestupu (do 5.D) jaro 2017. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: An Ascension Summary, Spring 2017 - Here.
* Arkturiáni, Váš intimní vztah se vzestupem Gai. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians, Your Intimate Relationship With Gaia's Ascension - Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!!!! Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě !!!!!!!!

Ve Varšavě se mohutně demonstruje proti vládě, dorazit by mohly až statisíce lidídnes 12:30Na nedělní poledne je ve Varšavě svolána demonstrace polské liberálníopoziční strany Občanská platforma (PO). Lidé mají protestovat proti posilování státní…Zobrazit další
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády) uživatele Uno Universus
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

INVASIVNÍ BLACK GOO a AI: Největší HROZBA pro PLANETU ZEMĚ (Mimozemská zpráva-Plejády)

       Swaruu (9) : Ve všech mých zprávách je konzistence a tato konzistence je touhou zmocnit vás. Abychom se vrátili a viděli svou vlastní vnitřní sílu, tvořivou sílu. Abych vám připomněl, že jste to vy, kdo vytvořil veškerou vaši realitu a že…Zobrazit další
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗☝🏻 Střety v Kosovu: Srbové versus okupanti z NATO a albánští teroristé uživatele Ina Obr
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V momente, kdy penize rozdeluji ve valce lidi na zive a mrtve, na ty, kdo s valky profituji a kdo se hruzou trepe, by mely byt penize zruseny naveky. uživatele Uno Universus
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
30.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby