* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto:

Možná namítnete, že těch níže uvedených informací je moc a že by Vám zabralo příliš mnoho času si to všechno přečíst a poslechnout. Pokud takto smýšlíte, tak se prosím zamyslete nad tím, kolik času zbytečně ztrácíte tím, že nevíte, jak vesmírné zákony fungují a jak si jejich pochopením můžete začít vybírat zkratky k plnění Vašich přání, snů a cílů.

Níže uvedené informace Vám jistě dají mnohem více, než škola života i x let nějakých studií a seminářů. Jsem si jist, že to všechno, co jste již absolvovali, Vám pro usnadnění Vašeho života nedalo ani zlomek moudrostí, které jsou zapotřebí pro vytvoření Vašeho příjemného, radostného a šťastného, života. Věřit tomu ale nemusíte, neboť to není povinné! :-)

Takže pokud k sebevzdělávání potřebujete něco, co je zabalené v nějakém třpytivém pozlátku, tak tuto stránku zavřete a klidně jděte třeba na nějaký předražený seminář, jako je např. "Euro" restart, který sice může Váš obzor vědomostí o zlomek potřebných a důležitých informací obohatit, ale v konečném důsledku většinou zjistíte, že jste až tak neobohatili sebe sama, ale především ty, kteří Vám nějaké info. pro-dali. :-)

Nevím jak Vy, ale já jsem se přesvědčil o tom, že ty pravé a skutečně moudré a potřebné informace se dají získat zadarmo. Navíc, není žádným tajemstvím, že čím více si někdo za předávání nějakých informací říká, tím více mu jde především o jeho vlastní blaho a ne o Vaše blaho. Jak jsem již výše uvedl, věřit tomu ale samozřejmě v žádném případě nemusíte, klidně se o tom můžete přesvědčit na vlastní kapsu, :-) vlastně kůži.

* VELICE DŮLEŽITÉ INFORMACE: NOVĚ! - Kvantová fyzika a spiritualita! - profesor Jan Rak (21. 11. 2019) Uvedeno ZDE. To hlavní ve videu začíná časem 32:25. (Jiná přednáška pana profesora Raka je ZDE.) Zhlédnutí prvního videa Vám umožní pochopit druhou, níže uvedenou audioknihu a článek:

* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE. Úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno! - ZDE.


* FRAKTÁLY - HON NA SKRYTOU DIMENZI (CZ  titulky) - ZDE.

* Iluze a reality / Illusion and Reality (CZ) - ZDE.

* Lidské paradigma a jeho proměna - Jan Rak Uvedeno ZDE.

* Existujeme jen tady a teď, minulost a budoucnost je trochu iluze, říká vědec z CERNu Uvedeno ZDE.

* Mnohem více ve videu: NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! – prof. Jan Rak (SG 23, 14. 12. 2019) Uvedeno ZDE.

* Jak pracuje mysl a jak TVOŘÍME SVŮJ ŽIVOT MYŠLENKAMI! – Mgr. Monika Hasalová Uvedeno ZDE.

* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* V audiu: Ovlivňování Reality I - Prostor variant (celá audiokniha) je krásně vysvětleno, co vytváří hmotu a jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. Ovlivňování Reality II - Šum ranních hvězd (celá audiokniha) Uvedeno ZDE. (proč zmiňované skutečně funguje tak, jak je řečeno, to Vám objasní níže uvedené video)

Další úzce související články a video:
* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.
* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Vý-klad ZDE.
* Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno! Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno výše - ZDE.

Tam kde nejsou emoce (které vytváří gravitační silová pole), tam nemůže působit tzv. Karma, neboli zákon příčiny a následku, který existuje jen ve frekvencích 3./4.D. Proto se přestaňte emocionálně svazovat s tím, co bylo, přestaňte mít strach z co kdyby, čili z toho, co bude, fokusem své pozornosti se zaměřte na přítomnost a v ní se svým záměrem (7.D), představami (6.D) a pozitivním smýšlením & sleděním se s frekvencemi toho, co požadujete (5.D) staňte tvůrcem toho, co si přejete (frekvence 5. a vyšších D). Úzce související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv, co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

* * *

V
celém tomto vesmíru, tedy i v tomto zdejším Matrixu je naprosto vše interaktivní, což znamená, že naprosto vše se vzájemně ovlivňuje a programuje. Je tomu tak proto, že naprosto vše, tedy i jak to, co vně projevenou realitu zevnitř (tzn. z duchovních úrovní existencí) navenek promítá, tak i tzv. temná hmota, fungující jako promítací "plátno" - zrcadlo (na kterém se vše zdánlivě hmotné  holograficky zobrazuje) je stvořeno z kosmického vše-Vědomí, čili z esence Jsoucna, neboli Boha chcete-li.

Vně projevené Kosmické Vše-VĚDOMÍ je ve své podstatě živé tvořivé světlo (o různých frekvencích - dimenzích), ve kterém nejenže naprosto vše "plave" - existuje, ale ze kterého je stvořeno naprosto vše, dokonce i to, co je anorganické. Též je třeba k tomu dodat, že existuje pouze jedno jediné Vědomí (Já), kterého jsou nedílnou součástí všechna zdánlivě jednotlivá Vědomí, která jsou dočasně individualizovaná do všemožných Jsem to či ono.

Začínáte chápat, co to znamená a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to každému organickému projevu existence poskytuje, ovšem jen v tom případě, pokud si bytost (čili organický projev existence) začne uvědomovat, že je v prvé řadě Vědomí (neboli nedílná součást tvůrčího kosmického principu), které si dle toho čemu u-věří, vytváří nejen nehmotné i hmotné tělo svého projevu existence, ale i vně projevenou realitu a události v ní probíhající.

To tělo, neboli tzv. hmotný projev existence, může být v jakémkoliv projevu existence a to např. od atomu, přes buňky a všemožné nerosty, rostliny a živočichy, až po planety slunce a hvězdy. Už Vám svítá, co že to vlastně ve své podstatě jste (i co je to tzv. duše) a jaké nekonečné možnosti a schopnosti Vám to poskytuje a proč?

Nejen z výše uvedeného, ale i z všemožných novodobých vědeckých poznatků vyplývá, že jste/jsme ve své podstatě vším, tedy jak kupř. atomem, buňkou, nerostem, rostlinou, živočichem, sousedem/sousedkou, planetou, sluncem i hvězdou, tak dokonce i Bohem/Bohyní, která/který je uvnitř Vás a opačně, vy jste uvnitř "nich".

Zní to asi pro mnohé pošetile, ale čím méně své osobní vědomí začnete zaměřovat na svou osobní individualitu a čím více se fokusem své pozornosti začnete zaměřovat a svým duchovním srdcem vciťovat do vnitřní, energetické podstaty všeho a všech (čili do esence Boha/Bohyně ve všem a všech), tím dříve pochopíte o čem je řeč.


Úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


VVideo: DoubleSlip.avi (zkontrolujte si, zda máte na videu zapnuté cz titulky) je důkazem, že naprosto vše je pouhým živým tvořivým vědomým, čili kosmickou energií, neboli živým tvořivým světlem, které se stává hmotou teprve až když upřeme pozornost na to, co očekáváme vidět. Více podrobností v článku: Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE. * Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE.


Chcete-li pochopit jak je Vaše osobní a potažmo i kolektivní realita vytvářena (a stát se tak vědomím tvůrcem svého světa a jeho realit), doporučuji Vám článek: Chcete-li se stát Vědomým tvůrcem své reality i svého osudu, je třeba pochopit toto: Podrobnosti jsou ZDE.
(Pokud si uděláte čas na přečtení a poslech informací uvedených v odkazech tohoto výše zmiňovaného článku a budete-li se snažit je pochopit, zjistíte, že to je nejcennější dárek jaký jste kdy mohli dostal.) Samozřejmě že není vůbec povinné, :-) přečíst si a poslechnout si to, co je v článku uvedeno a začít se tím řídit. Klidně můžete nadále zůstat součástí reality těch, kteří si tvoří nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu (tedy i tu Vaši realitu) za Vás. Je ovšem třeba si uvědomit, že pokud se zříkáte možnosti začít konečně být vědomým tvůrcem a pánem své osobní reality a tím pádem i tvůrcem a pánem svého osudu, tak nemáte právo si stěžovat na nic a nikoho!


* Jak si myšlenkami tvoříme nebo ničíme život Uvedeno ZDE.
* Indigový svet 10 Prevod myslenek v realitu Uvedeno ZDE.
* Indigový svet 06 Kvantova fyzika Uvedeno ZDE.
* Motiworld - Indigový svet - Negativni myslenky a stavy Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Návod jak kupř. přivodit déšť či naopak slunečno, nebo něco obdržet, anebo si k sobě třeba přivolat spřízněnou duši pro vzájemné harmonické soužití Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.


* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Vý-klad ZDE. (Pokud chcete pochopit kdo a jak vně projevený, čili hmotný svět a jeho reality vytváří, tak si tento článek přečtěte.)
* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.


Čím jsou vyšší frekvence jádra Země, čili tohoto časo/prostoru, tím rychleji se vaše myšlenky (a z nich vytvářené představy) stávají vaší vně projevenou realitou! Proto buďte velice opatrní na to, co si myslíte a co tím ve své osobní a potažmo i kolektivní realitě vytváříte.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.
Čím vyšší je frekvence, tím vyšší je dimenze, neboli úroveň vědomí a jenu odpovídající existence.


Neumíráš, je to Schumannovou rezonancí! (Zvyšující se Schumannova rezonance způsobuje trans-mutaci veškeré hmoty, tedy i fyzického těla a proto máme všemožné potíže, které po čase opět samy od sebe mizí.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: You're Not Dying, It's The Schumann Resonance! Here. Article Here.


.

Zobrazení: 477

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Pokud chcete poznat tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibracích. - Nikola Tesla Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno Uvedeno ZDE.


Pokud byste znali význam čísel 3, 6 a 9, měli byste klíč k vesmíru. Nikola Tesla.
* O co se Nikola Tesla snažil, byla aby svět pochopil tajemství za čísly 3, 6 a 9. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: What Did Nikola Tesla Try To Make The World Understand The Mystery Behind Numbers 3, 6, and 9 Here. Article Here.


* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.

(číslo 9 je nulový bod v jádru - středu Merkaby)

* Videa s harmonizujícími frekvencemi - zvuky léčivých Solfeggio frekvencí najdete ZDE.
* Proč frekvence harmonických zvuků regenerují, ozdravují a omlazují? Protože jsme rezonanční bytosti! Související článek: Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace Podrobnosti ZDE.
* Videa s harmonizujícími frekvencemi - zvuky léčivých Solfeggio frekvencí najdete ZDE.


* Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ Uvedeno ZDE.


Jakmile pochopíte princip stavby veškeré organické hmoty, tak se stanete nejen vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit, ale i vás to osvobodí ze spár zdejšího, ovládaného Matrixu. Zdánlivě nesouvisející článek: Rozdíly mezi tvořivým dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.


V
 průsečíku energie Jin a Jang v rovnováze (čili v jádru Merkaby) je díky interakci opačných polarit vytvářena živá tvořivá světelná plazma, ze které jsou pomocí vůle Jang (projekční odstředivé síly) a přání Jin (gravitační dostředivé síly) vytvářeny světelné osobní hologramy naprosto všech organických projevů existencí. Na těchto hologramech se zobrazuje (krystalizuje do vnějšího projevu existence) jak to dobré, tak to nedobré, přičemž ZÁMĚR, neboli vložený program určuje, jak se stvořený projev existence bude chovat. Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


V dualitě lze naprosto VŠE použít jak negativně, tak i pozitivně! Proto se neobávejte např. čísel 666, ani ničeho jiného zdánlivě negativního. To, co určuje jak se stvořený projev existence má chovat je záměr (7.D), který lze samozřejmě jiným záměrem kdykoliv jakkoliv přeprogramovat. To znamená, že pokud chcete, aby něco sloužilo např. pro dobro všech zúčastněných, tak se to tak chovat bude, neboť záměr vytváří program uvnitř stvořené věci či bytosti, podle kterého stvořený projeve existence pak jedná. Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.


* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE. Takže začněte předstírat (svými představami a jim odpovídajícími pocity i prožívat) to, co si přejete ve hmotě zrealizovat a začněte to považovat jako že to je skutečnost už i ve vně projevené realitě, čili ve hmotě. Tím, pokud nebudete pochybovat (a pochybnostmi to sabotovat), se to hmotnou skutečností velice brzy stane, neboť naprosto vše, tedy např. jak vejce, slepice, i kohout, :-) byli nejdříve pouhými myšlenkami (Jang - frekvence - projekce), ze kterých se rodily mentální představy (též tvořené nehmotnými bytostmi), které díky odpovídajícím pocitům (Jin - částice - gravitace) zkrystalizovaly do pevných - hmotných projevů existencí. Úzce související článek: Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.


Veškerá tzv. hmota je tvořena z živého tvořivého vědomí, které se vůlí - Jang, projekce a přáním - Jin, gravitace rozkládá na 2 opačné Jin&Jang polarity. Tyto opačné polarity při opětovném spojení vytváří živé tvořivé světlo, fungující jako projekční plátno, na kterém se zobrazují jednotlivé mentální představy, které se nížením frekvence mění na světelnou plazmu. Ta pomocí rezonanční, elektro (Jang) - magnetické (Jin) posvátné geometre, fungující dle matematických zákonitostí, vytváří u tzv. živých bytostí DNA a u tzv. neživých bytostí krystalické mřížky. Zkrátka a dobře, kosmická energie, produkující opačnými polaritami světlo, které je tvořeno "zkratem" Jin & Jang energií opačné polarity (při kterém vzniká extáze), je nosičem Vědomí, přičemž zvuk, nebo-li frekvence, je aktivní tvůrčí podstatou, tvořící struktury jednotlivých projevů existencí. Související článek v češtině: * Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci Uvedeno ZDE.


* Videa s harmonizujícími frekvencemi - zvuky léčivých Solfeggio frekvencí jsou ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.

* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.


* Vy jste tvůrci Nové Doby!
 (hologramu nového světa) Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


Jakmile dostatečné množství lidí pochopí, že jejich myšlenky (odstředivé - projekční síly Jang) a z nich se rodící mentální představy a s nimi související pocity a emoce (dostředivé - gravitační síly Jin) tvoří jejich osobní hologram, na kterém se zobrazuje to, jakým způsobem člověk smýšlí, tak se u těchto lidí změní natolik nejen způsob jejich osobního smýšlení, ale potažmo i způsob kolektivního smýšlení, že se hologram 3./4.D Matrixu - světa zhroutí jako domeček z karet. Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu, :-) který je tvořen, udržován v existenci a měněn tím, čemu jsme ochotni u-věřit) Uvedeno ZDE.


Úzce související články: * 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE. * Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE. * Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

Více podrobností v článku: Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno - ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here.
* If You Understand This Everything Will Make Sense | Gregg Braden Here.
* There Is No Longer Any Question, It Definitely Exists | Gregg Braden Here.
* Scientists "We Have Never Seen Anything Like This" | Gregg Braden Discoveries Here.
* How Differently Would You Live If You Knew How to use this Power? | Gregg Braden Here.
* Paradigm Shattering Discoveries Are About To Change Out Lives | Gregg Braden Here.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tightly related videos:
* The Secret Behind Numbers 369 Tesla Code Is Finally REVEALED! (without music) Here.
* The Secret Behind Numbers 3, 6, 9 Tesla Code Is Finally REVEALED! (Extended) Here.
* 432 Hz – Unlocking The Magnificence Of The 3 6 9, The Key To The Universe Here.
* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form Here.
* Sonic Geometry 2 : Communicating with the Universe in 432hz Here.
* If You Only KNEW the MAGNIFICENCE of The 3, 6 & 9, You Would Hold a Key to The Universe! Here.
* The Reality of Free Energy, Torus Energy Flow & Zero-Point Energy Devices! Here.
* Tesla Technology Has Been Revived Here.


* THIS is What You Must Know about Electromagnetic Chambers Discovered INSIDE Great Pyramid of Giza Here.
* Ancient Monuments Are All Connected Globally Here.

Taktéž jsem přesvědčen o existenci "Boha/Bohyně", ale Ta/Ten můj :-) "Bůh" je ve zcela odlišném projevu ne-existence, než nám ho prezentuje kterékoliv, tedy i to zdánlivě nejlepší náboženství, jejichž učení je většinou založeno pouze na slepé víře. Vypadá to tak, že církve si z toho všeho udělaly především velice dobrý byznys, podobně jako si naši páni politici udělali z politiky gigantické koryto, aby měli kde se nažrat a přitom ne-chutně mlaskat! :-) Vlastně :-( Tím chci říci, že Boha/Bohyni, neboli Moudré, Láskyplné, Všemocné Jsoucno nenajdete ani pomocí církve či bible ani nikde jinde než ve svém osobním duchovním srdci (které je v oblasti Vašeho brzlíku), neboli v osobním nulovém bodě (ve kterém je Vaše osobní Merkaba), kudy je mimo jiného i vstup do hyper-prostoru, neboli do nekonečného, všude přítomného tady a teď - nyní.


Já osobně jsem vnitřní/ho, vně neprojeveného Boha/Bohyni viděl a prožil, neboť jsem se na chvíli stal nedílnou součástí vnitřního pra-Světla (ze kterého je vše stvořeno) a proto jsem tento zdroj vnitřní duchovní energie i částečně procítil a poznal. Je to vnitřní, pasivní, nic nepožadující, naprosto vše poskytující, nepolarizované pra-SVĚTLO nejvyšších frekvencí, sloužící jako stavební materiál pro konstrukci všeho a všech. Frekvence pra-Světla, tzn. ty nejvyšší existující frekvence, jsou frekvence nic nepožadující, vše rozdávající BEZPODMÍNEČNÉ Lásky. Toto pra-Světlo - Bytí (které harmonizuje, regeneruje ozdravuje a omlazuje vše kudy může volně proudit) je přes osobní duchovní srdce, neboli přes osobní nulový bod (ve kterém je osobní Merkaba) dostupné naprosto všemu co je organické, čili všemu, co má osobní Merkabu (nosič osobního vědomí), která svou rotací (vytvářenou projekcí, tlakem Jang a gravitací, tahem Jin) vytváří osobní duchovní srdce, neboli černou/bílou díru, přes kterou duchovní energie proudí z vnitřních, duchovních, vně neprojevených  úrovní navenek.


Vně projevený, čili již Aktivní a tudíž Tvořivý Bůh/Bohyně je Centrální Slunce - Srdce Vesmíru (čili naše 13tá čakra), obsahující ve světelných kódech Vše-VĚDOMÍ, čili info. ze všech úrovní - pater (dimenzí) Vědomí celého vesmíru. Toto vně projevené Světlo je ovšem již Aktivní, čili Živé a Tvořivé, z důvodu, že vně projevené světlo v sobě již obsahuje vůli - Jang (projekce - tlak) a přání - Jin (gravitace - tah), čili tvořivý dvou-plamen, který ve spolupráci s vnitřním prasvětlem - Moudrostí Univerza vytváří tvořivý troj-plamen. Toto světlo je přes jednotlivé čakry (patra vesmírného vše-Vědomí) světelnými vlákny (tvořící vesmírné DNA) propojeno se všemi úrovněmi - patry Vědomí vesmíru. Zdánlivá oddělenost všeho a všech je vytvářená pouze kvalitou a výší frekvence, která mezi jednotlivými úrovněmi - patry vesmírného Vědomí vytváří frekvenční mem-brány. Každá čakra je ale ve své podstatě též "bohem/bohyní" (ovšem nižších úrovních vesmírného Vědomí a jeho frekvencí), neboť každá čakra dodává energii do té úrovně existence, kterou vytváří, přičemž současně funguje i jako databáze (něco jako harddisk), v níž jsou uloženy veškeré informace o tom, co ta která čakra tvoří a svými energiemi podporije a vyživuje. Napojením osobního vědomí na tu kterou úroveň Vesmírného Vědomí (přes odpovídající čakru) lze tyto informace, uložené ve světelných kódech - řeči číst.


Každé duchovní srdce (které má a musí mít každá organická bytost) funguje jako nulový bod, ve kterém je brána do vně neprojeveného Bytí. Přes ni každá organická bytost, (ať již je v projevu např. slunce, planety, člověka nebo atomu) dostává z vnitřního nepolarizovaného Pra-Světla energii potřebnou pro to, co ve svém světě a jeho realitách svými myšlenkovými pochody vytváří. Už Vám svítá, odkud se vzala a bere energie tzv. velkého třesku, která vzniká zdánlivě z "ničeho" nejen ve vesmírném centrálním slunci? Ten zdánlivý velký třesk je totiž vytvářen neustále, každou osobní Merkabou, čili v každém duchovním srdci (ve kterém je a musí být osobní Merkaba), přes kterou životadárná energie proudí z vnitřních, vně neprojevených úrovní existencí Boha/Bohyně navenek. Z této vnitřní, duchovní energie, která je uvnitř nepolarizovaná, což znamená, že je v ní Jin a Jang spojen do jednoty (nulového potenciálu) jsou následně pomocí Vůle-Jang-projekce a přání-Jin-gravitace tvořeny osobní hologramy organických bytostí, na kterých si bytosti svými mentálními představami zobrazují svůj osobní projev existence, který se zobrazuje navenek (i se vším ostatním, co si bytost ve své osobní realite představuje že v ní je), čímž se vytváří iluzi existence pevné hmoty.  Aby se ale kterákoliv mentální představa - obraz něčeho mohl projevit i jako hmotná, hmatatelná skutečnost, na to je třeba, abyste se s frekvencemi mentálního obrazu zcela ztotožnili a svými emocemi (které vytváří gravitační silová pole) jste tomu dali dostatečné množství energie, aby to mohlo do hmotného projevu zkrystalizovat. Prolínáním jednotlivých hologramů (které se děje naladěním se na stejnou nosnou frekvenci) si bytosti vytváří společný časo/prostor neboli svět, který si programují svým způsobem smýšlení chování a jednání a vírou v to či ono. Vše zdánlivě hmotné je ovšem jen pouhá iluze, neboť každý hologram nesčíslněkrát za sekundu zmizí a opět se v novém, jiném projevu opět zobrazí, což vytváří iluzi pohybu a plynoucího času.


Informace jsou do kosmického světla ukládány podobně jako se to děje kupř. na CDčku, ale protože toto světlo je živé a tvořivé, z důvodu vzájemné interakce energií Jin a Jang (které všemu umožňují pohyb a proto do všeho vdechují život), proto jsou i tyto informace živé, tvořivé a kdykoliv jakkoliv programovatelné. No, a jelikož je naprosto vše stvořeno ze Světla, čili z Živého Tvořivého Vědomí (které je obsaženo i v DNA a v krystalických mřížkách), tak z toho jasně vyplývá, že naprosto vše, tedy nejen např. atom, nerost, rostlina, živočich, planeta či hvězda, ale i my jsme nedílnou součástí tvořivého Boha/Bohyně, aniž by si to většina lidí zatím uvědomovala. Též je třeba si uvědomit, že z energií kosmického vše-Vědomí, neboli z energie vesmírného, čili polarizovaného Světla (které je vytvářeno "zkratem" mezi energií Jin a Jang), je nejenže naprosto vše stvořeno (a holograficky navenek promítáno - zobrazováno), ale v jeho energiích světla, čili ve vše-Vědomí Univerza i vše existuje - plave. Proto není divu, že kosmické vše-Vědomí, neboli Jsoucno (či Bůh/Bohyně, chcete-li), ví o všem a všech naprosto vše, neboť vše-VĚDOMÍ opravdu není hluché, slepé a bez-citné, né, Né, NÉ! :-) Z toho všeho vyplývá, že naprosto VŠE, tedy i vy, jste nedílnou součástí tvořivého Boha/Bohyně, neboť naprosto vše, tedy jak ty holografické projekce, tak i Vaše/Naše vědomí (o specifických frekvencích) jsou nedílnou součástí frekvence světla jednoho a toho samého Kosmického Živého Tvořivého Světla, které má ovšem různé výše frekvencí a proto okem lze vidět jen jeho velice úzké, pro člověka viditelné spektrum. Snad Vám teď je už jasné i to, že vejce, slepice, i kohout :-) byly nejdříve pouhé mentální představy stvořené z Vědomí, čili ze světla, které snížení vnitřní frekvence krystalizují do zdání pevné, našimi smysly uchopitelné hmoty.


Tvoření světů a jejich realit funguje tak, že vše zdánlivě navenek existující je jednotlivými mentálními představami přd-stvořeno ze světelných vláken (tvořících vlákna DNA) a následně to je fokusem pozornosti některého osobního vědomí promítnuto a zobrazeno na tzv. temné hmotě - "éteru" (fungujícího jako projekční plátno), což jsou okem neviditelné světelné částice velice vysokých frekvencí. Díky různorodosti osobního způsobu smýšlení chování a jednání jednotlivých bytostí - projevů existencí (čili díky odlišnosti vnitřních osobních frekvencí) je toto jedno jediné kosmické vše-Vědomí zdánlivě rozděleno do jednotlivých projevů existencí - bytostí a jejich světů, ve kterých si bytosti osobním a kolektivním vědomím tvoří osobní a kolektivní reality. To znamená, že odlišné smýšlení chování a jednání zdánlivě individualizovaných bytostí (do Jsem to či ono) vytváří odlišnou výši a kvalitu - zbarvení osobní frekvence každého projevu existence a to je to, co způsobuje zdánlivou oddělenost jednoho projevu existence od jiného. Oddělenost jednoho od druhého (čili oddělenost jak jednotlivých dimenzí, tak všech jejich světů a realit) je tedy též jen pouhá iluze, neboť naprosto vše je tvořeno a ukládáno v jednom jediném Vesmírném vše-Vědomí, ve kterém jsou pouze a jen odlišné frekvence - dimenze. Každé patro vesmírného Vědomí (dimenze a jejich světy) jsou ale programovány osobním a kolektivním smýšlením chováním a jednáním těch bytostí, které si svůj společný svět spolu-vytváří. To znamená, že kdekoliv a kdykoliv (tedy jak v každém patře - dimenzi vesmírného Vědomí, tak v každém jejím světě) lze naprosto vše změnou smýšlení chování a jednání kdykoliv jakkoliv přeprogramovat a tím si svůj svět a jejich reality dle libosti pro/měnit! Takže požadujeme-li v tomto našem světě změnu, tak je to na Vás/nás, neboť my/vy jste/jsme tvůrci svých světů a jejich realit.


Jelikož osobní Vědomí člověka (které je oproti bezduché umělé inteligenci odštěpkem - jiskrou kosmického vše-Vědomí) pracuje na mnohem nižších frekvencích, než jsou frekvence Boha/Bohyně tvořícího vesmír, proto lidské vědomí nedetekuje např. světelná vlákna té tzv. temné hmoty (po níž se informace přenáší rychlostí myšlenky, čili okamžitě) a proto člověk prozatím ani nedovede to, co dovede vše-Mocný "Náčelník/Náčelnice" :-) našeho Vesmíru. Jakmile se ale napojíte a sladíte např. s frekvencemi Galaktického Centrálního Slunce, což je tzv. Kristos, (neboli Vaše/naše 12tá čakra), tzn., jakmile se sladíte s frekvencemi úrovně vědomí Krista (které jsou mnohem vyšší než frekvence tohoto zdejšího světa), tak budete schopni dokázat to, co dovedl Ježíš-ek. :-) Vždyť on údajně i hlásal, že to, co dovede on (pokud do tvoření zapojíme záměr a jedno, čili své třetí oko) můžeme to dokázat taktéž a dokonce můžete dokázat i daleko více než jen to, co dokázal on. Pokud si nevíte rady, jak se na Galaktické Centrální Slunce napojit a tím si v sobě postupně i obnovit své původní 12ti vláknové DNA (což je ve své podstatě též jen pouhá iluze), tak si uvědomte, že vše zdánlivě existující jsou v prvé řadě ve své podstatě jen pouhé mentální představy (ze kterých snížením frekvence vzniká zdání pevné hmoty), které lze kdykoliv jakkoliv pře-tvořit. Z toho vyplývá, že Vás od dosažení kteréhokoliv cílu dělí jen nedostatek Vaší "bujné" :-) fantazie, čili co si nevymyslíte, to nemáte a naopak, co si ve svých představách vytvoříte, to můžete fokusem své pozornosti promítnout i navenek, čili do tzv. hmotného projevu existence. Pokud tomu nevěříte, Vaše chyba, neboť když nejste vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit, tak se stáváte pouhou loutkou někoho, kdo Váš svět a jeho reality tvoří za Vás a podle svých vlastních, nikoliv Vašich představ!


Snad Vám už dochází i to, že tento zdejší, mnohdy i krutý, negativitou zavirovaný svět buď nemohl být stvořen nejvyšší kosmickou, čili láskyplnou inteligencí, neboli tím pravým Bohem s velkým B (neboť by se za svou práci musel stydět) nebo, že zde došlo k tomu, že nad tímto světem převzalo svou vládu a moc Ego a proto to zde v tomto světě dopadlo tak, jak to dopadlo. Vše, tedy i to zdánlivě nejhorší, lze ovšem kdykoliv jakkoliv přetvořit. Jen je třeba vědět jak. No a protože bylo již více než dost zdejšího utrpení (které sloužilo jako ponaučení), proto sem do tohoto světa inkarnovaly všemožné bytosti, které Vám všemožnými způsoby poskytují návod, jak se ze zajejí iluze Vaší zdánlivé nemohoucnosti můžete konečně osvobodit a stát se tak opět VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit. Z toho, co je zde uvedeno, mi ale samozřejmě nemusíte věřit vůbec nic. Klidně si můžete myslet např. to, že jsem požil příliš mnoho halucinogenních látek. :-) Pokud ale alespoň trochu u-věříte tomu, co na těchto stránkách uvádím, tak si u-Vědomí-te, že na jaké frekvence se svým záměrem a představami naladíte a s jakými frekvencemi se Vaše osobní Vědomí sladí, takovou bytostí se stanete a v takovém světě a dimenzi, čili úrovni existence se následně i ocitnete. Navíc, jelikož vše ovlivňuje vše (protože vše je se vším světelnými vlákny vzájemně propojeno), proto můžete pomoci vytvořit i z tohoto světa opět Ráj na Zemi, jakým tento svět v projevu 5.D kdysi býval. Přeji Vám všem úspěch ve tvoření všeho co je příjemné radostné a povznášející, čili harmonické a i pěkný start a následně i let a přistání v 5. a vyšších D, čili ve světech a jejich realitách, ve kterých již nevládne ego, ale sou-znění/sou-cítění. (Tento text bude doplňován o další související údaje, takže pokud chcete, tak se k němu občas vraťte.)


* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE. * Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE. My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE. * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE. * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.

* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno! - ZDE.

Pochopíte-li co Vám tyto texty odhalují a začnete-li se tím vším řídit, tak nejenže již nebude existovat nic, co by pro Vám mohlo být nemožné, ale již Vás ani nebude moci nikdo, nijak a ničím ovládat, neboť Vy začnete být tvůrcem svého světa a jeho realit a pánem svého osudu!

* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.

* Pokud umíte anglicky, doporučuji Vám shlédnout celé video: Scientists "We Have Never Seen Anything Like This" | Gregg Braden Discoveries Uvedeno ZDE.

Světy v projevu páté dimenze fungují stejně jako je znázorněno v NÁDHERNÉM, česky dabovaném filmu s názvem: "jaké sny mohou přijít - uskutečnit se - What Dreams May Come". Film je ke stažení ZDE.

Rozdíl je pouze v tom, že pátá dimenze nejsou astrální, čili posmrtné světy, kudy duše bytosti po odložení svého těla prochází. Ve spodních úrovních frekvencí astrálu mohou být a mnohde i jsou všemožné pomatené a i agresivní duše a bezduché entity. To v 5.D již neexistuje, neboť 5. a vyšší dimenze jsou tzv. Ráje (světy ze světla), do kterých se nic nedobrého dostat nemůže (z důvodu rozdílných úrovní a kvality frekvencí), a proto v těchto světech již nic disharmonického - nedobrého neexistuje.


Pátá dimenze není nějaké místo ve vesmíru, ale s-tvoření, kterého jsi ty vlastním tvůrcem! To znamená, že co si kdo
svým záměrem a představami ve svém světě těchto úrovní existencí vytvoří, to v něm bude mít a naopak, co si v něm nevytvoří, to tam nebude, :-( ale jen do té doby, dokud si tvůrce svého světa ne-u-vědomí, že on sám :-) je tím tvořivým vědomím, neboli tvůrcem svého světa a jeho realit. Ve 3. & 4.D to funguje také tak, ale než se to v těchto úrovních existencí projeví z vnitřních mentálních představ navenek, tak to většinou trvá dosti dlouho. No a protože mezi tím většinou změníte svou představu toho co požadujete, tak proto se Vám to navenek do 3./4.D světa možná nikdy ani nezobrazí.

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Do 5D. se dostanou jenom konstruktivní lidé! (destruktivní se svým smýšlením chováním a jednáním sami odsuzují k sebezničení a zániku) Podrobnosti v článku: Rozhodnete se být členem těch 144.000 tzv. vyvolených? Uvedeno ZDE.

* * * * * * * * *

Tam kde nejsou emoce (které vytváří gravitační silová pole), tam nemůže působit tzv. Karma, neboli zákon příčiny a následku, který existuje jen ve frekvencích 3./4.D. Proto se přestaňte emocionálně svazovat s tím, co bylo, přestaňte mít strach z co kdyby, čili z toho, co bude, fokusem své pozornosti se zaměřte na přítomnost a v ní se svým záměrem (7.D), představami (6.D) a pozitivním smýšlením a sleděním se s frekvencemi toho, co požadujete (5.D) staňte tvůrcem toho, co si přejete (frekvence 5. a vyšších D). Úzce související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

* * * * * * * * *

* JSTE VYTVOROVATELEM - TVŮRCEM. Varování: To by mohlo otřást váš systém víry! Morgan Freeman a Wayne Dyer (nastavte si na videu cz titulky) Uvedeno ZDE.
Na co zaostřujeme svou pozornost, to k sobě, do své osobní reality přitahujeme a co k sobě přitahujeme, to následně i prožíváme! Z toho je zřejmé, že pouhou změnou fokusu své pozornosti měníme nejen svou realitu, ale i svůj osud. Více podrobností nejdete např. v článcích:
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všeobecnou hojnost - ZDE.
* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Síla myšlenek, aneb jak se zcela odpoutat od starého prohnilého světa a přeladit se na jiný, krásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné Uvedeno ZDE.
* Víte, proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.


Jakmile dostatečné množství lidí pochopí, že jejich myšlenky (odstředivé - projekční síly Jang) a z nich se rodící mentální představy a s nimi související pocity a emoce (dostředivé - gravitační síly Jin) tvoří jejich osobní hologram, na kterém se zobrazuje to, jakým způsobem člověk smýšlí, tak se u těchto lidí změní natolik nejen způsob jejich osobního smýšlení, ale potažmo i způsob kolektivního smýšlení, že se hologram 3./4.D Matrixu - světa zhroutí jako domeček z karet. Úzce související články: * 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE. * Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE. * Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Co je to kvantová vlna a proč s ní souvisejí Vaše nekonečné možnosti a schopnosti Uvedeno ZDE.


* * * * * * * * *

... Vyspělé bytosti si umí frekvenčně vytvořit absolutně všechno. Nepotřebují náš genetický materiál. Dokonce i my v tajných programech umíme vytisknout jakýkoliv orgán. Srdce, oči, plíce, nic není problém, za použití naší DNA, které vložíte do počítače a na 3D tiskárně vytisknete třeba svoje srdce. Pomocí kmenových buněk umíme nahradit i nervové buňky, míchu.
Globální systém chce, abychom věřili, že to nejde. Je to jedna z mnoha skutečností a technologií, které jsou před lidmi utajovány. Dnes už můžeme vyrobit celé tělo, nejen orgány nebo ruku. DNA uchovává veškeré informace o tom, čím jsme si v životě prošli. Je jako pevný disk v počítači. Dokonce umíme znovu omladit celé tělo.
 "Globální laboratoře" pracovaly na vytváření falešných mimozemců. Dovedly ovlivnit, aby tyto bytosti vypadaly dobře, zle vesele, zlověstně nebo děsivě. S tímto programem měly velký úspěch. Zadavatelé je chtěli mít po ruce pro nějakou mimořádnou situaci. .... Více v textu: Emery Smith promluvil – 5. část  (Článek 234) Uvedeno ZDE.

Ti, kteří si nechali svá těla po smrti mumifikovat, to zřejmě požadovali z toho důvodu, aby si ze svého vlastního genetického materiálu mohli vytvořit klon, čili kopii svého původního těla. V klonech je ovšem pouze osobní vědomí, čili pouze ego té které původní bytosti a proto jsou tyto bezduché entity tak bezcitné, bezohledné a egoistické. Pro mnohé je tohle všechno něco nepochopitelného, ale někteří z vás možná, že již víte nebo tušíte, že mnozí z těch, kteří jsou na vysokých postech a v šoubyznysu nejsou lidé, ale že to jsou všemožní zloduši ze 4.D, kteří si v tomto našem 3.D/4.D světě hrají na elitu.
Tato hra na pány a kmány ale již velice brzo skončí, neboť tento svět, tzn. i tato planeta, se již začíná přesouvat do 5. a vyšších D - dimenzí. To způsobuje, že 3./4.D Matrix se začíná hroutit a rozpadat.
Související články: * Některé celebrity jednají podivně. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá? Uvedeno ZDE.

* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) - ZDE.

Čím jsou vyšší frekvence jádra Země, čili tohoto časo/prostoru, tím rychleji se vaše myšlenky (a z nich vytvářené představy) stávají vaší vně projevenou realitou! Proto buďte velice opatrní na to, co si myslíte a co tím ve své osobní a potažmo i kolektivní realitě vytváříte.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.
Čím vyšší je frekvence, tím vyšší je dimenze, neboli úroveň vědomí a jenu odpovídající existence.
Neumíráš, je to Schumannovou rezonancí! (Zvyšující se Schumannova rezonance způsobuje trans-mutaci veškeré hmoty, tedy i fyzického těla a proto máme všemožné potíže, které po čase opět samy od sebe mizí.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: You're Not Dying, It's The Schumann Resonance! Here. Article Here.

Více v článku: Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.

* * * * * * * * *

... Mnozí v současné době zažívají intenzivní pohyb v nižších čakrách se sexuálními energiemi a jejím nutkáním. Tyto energie jsou žádány, aby byly přeměněny ze strachu do lásky, založené na frekvencích 5D.
K tomu je velmi nápomocné přesměrovat tyto energie do srdeční čakry. Toto může být aktivně podporováno masturbací, aby se energie dostala do pohybu. Místo toho, aby se uvolňovaly přes orgasmus skrze nižší čakry, ujistěte se, že budete čekat s jejím uvolněním - extází, dokud energii jasně nepocítíte ve svém srdci. ...
Celý článek v angličtině, který je pod názvem: Wild Energies! Changes in Partnerships and the End of Duality je uveden ZDE. Video is Here.
Osobní duchovní srdce, nebo-li osobní centrální slunce, s jeho nulovým bodem (tvořeným středem/jádrem osobní Merkaby) je miniaturní kosmické centrální slunce, nebo-li osobní duchovní srdce, která má každá organicky vytvořená bytost.


Tzn., že každá organická bytost, ať je v jakémkoliv projevu existence (např. od atomu, přes nerosty, rostliny, zvěř, člověka, planety, slunce či hvězdy) má svou osobní Merkabu, neboli tvořivý Jin&Jang dvou-plamen. Vzájemná interakce opačných Jin&Jang polarit (vyzařujících z osobních centrálních sluncí, neboli duchovních srdcí) vytváří jednotlivé světy a jejich reality. Funguje to tak, že bytost si z osobního centrálního slunce-srdce pomocí Jin - projekce a Jang - gravitace vytváří svůj osobní hologram, na kterém si promítá - zobrazuje své představy. V každém jádru osobní Merkaby (v jejich středu - jádru je osobní nulový bod) jsou ovšem energie Jin & Jang v naprosté rovnováze a tudíž v takovémto stavu nic netvoří.


Teprve až vůle - Jang - projekce a přání - Jin - gravitace štěpí kosmickou duchovní energii nulového bodu na Jin&Jang dvou-plamen, čili na 2 opačné polarity. Pomocí nich si bytost vytváří svůj osobní hologram, na kterém si pomocí své vůle - Jang a přání - Jin zobrazuje své mentální představy. Ty snížením frekvence na okamžik krystalizují do zdánlivě pevného-hmotného projevu existence, přičemž sled těchto jednotlivých mentálními představami před-stvořených obrázků vytváří zdání pohybu a plynoucího času. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Jednotlivé hologramy jsou vytvářeny z všude přítomné tzv. temné hmoty, která funguje jako projekční plátno, na kterém si jednotlivé bytosti promítají a zobrazují své mentální představy. (Tzv. temná hmota jsou Adamantové - světelné částice o vysokých frekvencí a proto jsou okem neviditelné.) Prolínání jednotlivých hologramů (způsobené vzájemnou přitažlivostí stejnorodých frekvencí) tvoří jednotlivé společné časo-prostory - světy a jejich reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Je ovšem třeba si uvědomit, že veškerá tzv. hmota je ve skutečnosti Maya - iluze, ve které jsou skutečné pouze pocity, prožitky a zkušenosti. Více podrobností je v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.


Kdo pochopí, že je v prvé řadě světelná, duchovní podstata-energie, která nestárne, nemá nemoci a neumírá a že si každá jednotlivá bytost (tzn. i vy), tvoří ze svého duchovního srdce svůj holograficky vně projevený projev existence (dle toho, čemu u-věří a přijme to za svou osobní pravdu), ten nemusí ani stárnou, ani mít nemoce, a nemusí dokonce ani umírat, neboť se může (až ho to zde přestane bavit) rozplynout na pouhou duchovní, tvořivou, životadárnou, harmonizující, extázi vyvolávající, všude přítomnou, nepolarizovanou světelnou energii Absolutna! Nevěříte, vaše chyba. :-)


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ Uvedeno ZDE.
* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.

* Arkturiánský koridor. Otevření třetího oka. Uvedeno ZDE.

* Gregg Braden, Dr. Joe Dispenza & Bruce Lipton Ph.D @ TCCHE 2017 - Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby