* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

TAJEMSTVÍ MENSTRUAČNÍ KRVE, aneb co nám (o nás) po tisíce let tají


Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy mohou se svou krví dělat mnoho věcí. Některým z Vás se nelíbí, že jste ženami. Když se objeví menstruace, cítíte se nepříjemně, nepohodlně, máte bolesti a je to celkově nevhodný stav a zážitek. Muži často nemají žádnou představu o tom, co se děje, takže je to i pro ně mrzuté období. V příštích dnech kontakt s Bohyní otevře vaše srdce a odhalí Vám, kam Vás krvácení může vést a co Vás může naučit, neboť v menstruačním procesu leží mnoho klíčů, které přivedou Bohyni zpátky na tuto planetu. Je potřeba, aby se navrátila síla partnerským vztahům.
(pro OSUD.cz připravila Marie88)

...Rozhodla jsem se, po pár měsících praktického vyzkoušení tohoto tajemství, předat ho dál co největšímu počtu lidí to půjde. Je v něm veliký potenciál pro mnohé, kteří se ptají: "Jak mohu pomoci matce Zemi?".
Než přejdu k samotným výsledkům mé praxe, ráda bych se podělila o pár synchronicit, které mě k této informaci dovedly.
V červnu roku 2010 jsme se po oslavě narozenin mého malého synovce vraceli kolem 11. večer z Liberecka domů do Prahy. Když můj muž řídí, ráda se večer celou cestu dívám z okénka na hvězdy. Byli jsme u Mladé Boleslavy, když přímo před námi krásně zářil Měsíc a pod ním hvězdy ve tvaru podobném Velkému vozu. Právě tento tvar mě zaujal a říkám si, to je divné, Velký vůz takhle u Měsíce? Během okamžiku se tato formace 7 zářivých bodu začala rychle přibližovat - to už jsme tušili, že se něco divného děje. Pak se toto uskupení ulouplo jakoby z nebe a posadilo se vodorovně nad naše auto - odhadem pár desítek metrů. A viselo tak několik vteřin. Jelikož to bylo opravdu nečekané, partner za volantem začal nahlas vydávat tato slova:"Co to je, co to je, co to je?"
Pak se na voji odpojila dvě světla, seřadila se vedle sebe a pak frnk a zmizela. A za nimi pak zbytek formace. A nastalo hrobové ticho až do Prahy. Každý sám s telepatickou informací, budou u nás doma (tuto informaci jsme si s překvapením vzájemně sdělili po týdnu od tohoto zážitku).
A byly - 7 bodů se vznášelo nad polem a při dojezdu domů byly nad obzorem tak, abychom je stále viděli. Tak jsme zavolali našeho syna, který s námi na oslavě nebyl, aby si ten úkaz přišel také vychutnat.
Během následujícího týdne jsem získala odkaz na video "Poslové úsvitu". Ten večer jsem u něho zůstala ukotvená až do dvou hodin do rána. Vážně jsem se nemohla odpojit, jako když potkáte člověka, který svět cítí podobně jako Vy. Ihned jsem objednala všechny knihy, které byly k dostání od Barbary Marciniak. A začala číst - a můj pohled na svět a na samu sebe se ještě více dramaticky měnil. Čím více jsem četla, tím více jsem zjišťovala, že některé mé myšlenky a postoje v dětství nebyly zavrženíhodné ani směšné.
Také jsem zjistila vícevrstevnatost slov v těchto knihách, kdy při opakovaném čtení máte pocit, že držíte v rukou stále novou knihu. Slova mají svůj vlastní rytmus, který si žije svým vlastním životem a vykonává na vašem vnímání svou vlastní práci. Jsou opravdu mazaní a znalí.
Po několika měsících oživování informací jsem jednoho večera vyslovila přání "získat informace, které pomohou zúrodnit a vylepšit mou zahradu".
Během týdne přišel můj muž s úsměvem na tváři s červenými deskami s tím, že objevil ještě jednu knihu od Barbary Marciniak "ZEMĚ - Plejádské klíče k Živé knihovně".
Ano - a tam to bylo! Odpověď na mé přání. Stalo se to v prosinci 2010 a já měla k dispozici 2 květináče, ve kterých jen tak tak rostla bazalka. A tak jsem udělala pokus a jednu bazalku jsem zalila "svou menstruační krví". Za měsíc byla při stejných podmínkách bazalka dvojnásobná a měla mnohem zelenější listy než ta vedle ní. V tu chvíli jsem obdržela jeden z nejkrásnější darů ve svém životě. Má menstruace získala úplně jiný rozměr a já zjistila, že řeči o tom, že jsme tvořiví bohové - opravdu nejsou jen prázdná slova. A také, jak je tato ženská událost " velmi, velmi vzácná".
Dnes již ani kapičku nazmar - je to mnohem vzácnější než všechny šperky světa.
Má zahrada za tuto sezónu vyprodukovala odhadem podle druhu 5-10násobek plodů. Na jaře jsem měla pouze jedno napadení mšicemi, a to u malin - a i ty nakonec odplodily sladké velké plody, jinak se mšice vyhnuly úplně všemu. 
Oproti loňskému stavu - docela výjimečný stav. Dokonce jsme si všimli, že mravenců dost razantně ubylo.
Ta první odzkoušená bazalka dodnes roste v mém skleníku a má více jak 70 cm a nádherné silné veliké listy. Chuť plodů je velmi koncentrovaná a neuvěřitelně lahodná, kdy vedle ní je chuť poctivé organické zeleniny a ovoce až překvapivě fádní.
Věřte, že po vyzkoušení mě to velmi překvapilo, opravdu jsem tak výrazný rozdíl nečekala. A tu zvláštní chuť vnímali i cizí lidé. Zároveň jsem zjistila na zahradě několik bylin, které jsem nikdy nesázela, a velkou pestrost brouků a hmyzu a drobných zvířátek. Ale o tom třeba někdy příště.
"Země reaguje na záměry, postoje a nálady těch, kdo se o ni starají. Jídlo vypěstované s láskyplnou péčí a s vědomým přihlédnutím ke sladění se se silami přírody, bude fantasticky nabité živými kosmickými silami. Přímá komunikace se Zemí zpřístupní nové hladiny energetické setby, jež lze zakódovat do jídla, které jíte."
Celou planetu zasahuje větší uvědomění. Větší pochopení a využití vědomí v zemědělství a zahradnictví způsobí revoluci ve vašem vztahu k přírodě.
Jídlo, které VYPĚSTOVALA BOHYNĚ, například s použitím MENSTRUAČNÍ KRVE na pohnojení půdy, nese vyšší frekvenci.
Menstruační krev podle posledních studií obsahuje 70 krát více kmenových buněk než kostní dřeň. A zde vyvstává další možnost použití dle fantazie a vnitřního vedení.

S láskou Marie
______________________________________________

Teď na vás nechám působit energii slov z knihy ZEMĚ - Plejádské klíče k Živé knihovně (Barbara Marciniak):

Ženy si často neváží své menstruační krve, místo aby chápaly, že je zdrojem jejich síly. Krev nese genetický kód, a protože je Matka Bohyně zdrojem všech věcí, je tím odkud kódy přicházejí. Je tím, kde je uložen příběh. Menstruační krev může být použita, aby vyživovala život rostlin, označovala Zemi a umožnila Zemi poznání, že Bohyně zase žije. Všeobecně ženy již nekrvácejí do Země. Kdyby tak dělaly, byl by to přímý přenos energie Bohyně. Když ženy pouštějí svou krev do Země, je tím živena.
Ženám bylo po celé věky říkáno, že jejich krev je kletbou a ony se své vlastní krve obávaly. Nechápou, že je jejich zdrojem a jejich silou. Jestliže odložíte stará tabu a pracujete s menstruační krví, shledáte, že působíte docela jinak na zvířata i rostliny Živé knihovny. Ženy, jestliže stále krvácíte, buďte moudré a ctěte své tělo a svoji krev. Vaše krev je jedním z nejvyšších zdrojů plození a vyznačení území, které můžete vyvolat. Pochopení tajemství krve je klíčem ke spojení se zdrojem vaší síly a spojuje Vás s vašimi hlubokými vnitřními znalostmi. 
*Můžete si označit půdu, kde žijete, svou menstruační krví. Můžete začít s kardinálními body: sever, jih, východ, západ. Potom, za čas, můžete pokračovat v označování Země jako když malíř pokládá své črty na plátno. Můžete rozředit krev vodou, aby jí bylo více. Můžete jí žehnat a používat krystaly, aby udržela svou vibraci. Tento proces se dělá, aby bylo vyznačeno území Bohyně. Bude to přitahovat rostliny a zvířata, která mají novou životní sílu a cítí, že jsou s Bohyní jedno.*

V řadě vašich starých příběhů byla krev používána, aby odvracela zlo, anebo jako prohlášení nějakého zájmu. Možná byly označovány menstruační krví i dveře. Nikdo by se neodvážil dotknout těchto dveří nebo těch, kdo žijí uvnitř, neboť bylo chápáno, že tam vládne Bohyně. V těchto starých časech byla Bohyně stále respektována. Rozumělo se, že když jste šidili nebo se nepodrobili Bohyni, vaše práce nebyla božská.
Až budete stavět a rozvíjet nové společnosti, navrhujeme, aby se shromáždily ženy každého věku a snažily se porozumět svému menstruačnímu období a sdílely svou sílu a své znalosti jako klíče s muži. Zkoumejte tajemství krve jako přirozený proces společného života. Vaše tělo a jeho cykly vytvářejí představu života. Je velmi důležité, abyste chápali, co je síla. Přemýšlejte o mocné síle ženy, která má dítě. Ona udržuje životní sílu, která vytváří pohyb a touhu, aby se mohlo narodit. V tomto je tajemná síla. Tolik síly, že z ní má mužská vibrace strach jakoby proces rození byl  magický. Protože mužství zapomnělo, jak přinášet na planetu zrození prostřednictvím svého těla, muži byli poděšeni silou ženství. Muži se potřebují dostat k tomu, aby používali krvácení žen a podporovali je. Přijde čas, kdy budete chtít znát své potomstvo a budete chtít být odpovědní v tom, kdy je chcete mít, protože život začne být velmi cenný. Ženské krvácení se stane velmi důležitou součástí společnosti. Až ženy pochopí tuto sílu, Bohyně bude galvanizována a vrátí se do Vás všech. 
*Jestli chcete mít úrodnou zahradu, nejlepší zahradu ve městě, zalévejte ji svou krví ředěnou s vodou. Vaše zahrada bude vzkvétat. Shledáte, že vaše krev může urychlovat růst potravy. Urychluje mnoho, mnoho věcí. Není to omyl, že ženy krvácejí. Je to jeden z největších darů. Je to elixír bohů.*
Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy mohou se svou krví dělat mnoho věcí. Některým z Vás se nelíbí, že jste ženami. Když se objeví menstruace, cítíte se nepříjemně, nepohodlně, máte bolesti a je to celkově nevhodný stav a zážitek. Muži často nemají žádnou představu o tom, co se děje, takže je to i pro ně mrzuté období. V příštích dnech kontakt s Bohyní otevře vaše srdce a odhalí Vám, kam Vás krvácení může vést a co Vás může naučit, neboť v menstruačním procesu leží mnoho klíčů, které přivedou Bohyni zpátky na tuto planetu. Je potřeba, aby se navrátila síla partnerským vztahům. Je mnoho tajemství k odhalení a k opětnému předání lidem. Někteří z Vás se mohou divit, proč tento předmět odhalujeme. Je to velmi důležité téma. Jestliže Vás nezajímá energie Bohyně a tajemství krve, říkáme Vám, že míjíte hlavní část života a nemůžete tak rozumět, co se děje na planetě.   Jestliže se od toho odvracíte a myslíte si, že je to nedůležité, kompletně míjíte stěžejní bod. Je to jedním z nejvíce posilujících učení, které Vám chceme v této době dát a pomáhat Vám tím v pochopení toho, co přichází. To, co je potřeba, abyste kompletně a totálně dělali je, ať jste muž nebo žena, abyste ctili vibraci, která prochází vaším srdcem a pomáhá Vám mít svá srdce otevřená.
*Menstruační krev je vysoce okysličena, je to nejčistší krev a nese dekódovanou **DNA **. Je to kyslík, kdo dekóduje její vlákna a umožňuje restrukturalizaci údajů. Vaši vědci si nyní hrají s třívláknovou DNA. Učí se, jak postavit vlákna DNA založená na světelných fotonech - vláknech uvnitř těla, které nazýváme světelně kódovanými vlákny.
Tajemství krve bylo ve vašich moderních náboženstvích ničeno. Zajímali jste se někdy o přijímání Krista? Bylo tam řečeno, abyste jedli tělo a pili krev Krista. Jaký to má význam? Jestli jste pokročilí křesťan, tato slova slyšíte neustále znova a znova: "Toto je mé tělo, toto je má krev." Tento rituál je překroucen. Pojímání těla a krve v sobě nese smysl kanibalismu a je ovlivněn starodávnými a zhoubnými vlivy plazů.
Na této planetě mají mnozí tendenci věřit advokátům, aniž by zkoumali, kde je pravá pravda. Rozsah této ignorance končí. Vcházíte do oblasti blahodárného vědění. Zakořeňujeme ve Vás několik klíčových frází, používajíce zvuku, které něco pro vaši mysl znamenají. A ještě na jiné hladině k Vám mluvíme jazykem, který vaše tělo umí dekódovat, stejně jako úrodné kruhy.   Chceme do tohoto kotle ještě něco přidat. *Měsíc ovlivňuje rytmy Země. Kdo může říci, že to nemá smysl? Měsíc ovládá v těle proudy energie stejně jako řídí na vaší planetě příliv a odliv. Měsíc je velmi silný elektromagnetický počítač. Když Měsíc ovlivňuje přílivové vlny, ovlivňuje rovněž vlny ve vašich tělech, krev ve vašich vlastních tělech a krevní hormony.*
Na vaší planetě jsou různé cykly, které jsou udržovány kýváním kyvadla. Na Zemi dlouho vládla matriarchální energie. Potom nastoupila na trůn patriarchální energie a vyhladila všechny známky ženského vedení a vědění. Ženské vědění bylo zachováno jenom v mýtech a legendách, kde bylo ženství přijímáno jako účastník a ten kdo život vnímá. Žena se cítila být spojenou s pavučinou existence jen procesem rození. V jednom období zde byly síly mimozemské inteligence, které pracovaly na aktivaci ženských principů. Bylo to uděláno, aby měly ženy schopnost rodit a cítit. A to je to, odkud pramení ženské spojení s Měsícem. Byl to vliv Měsíce, kdo přenášel ženský energetický program. Měsíc je jako velký počítač, takže jej mohou vlastnit různé bytosti a formy inteligence, nebo mohou mít schopnost Měsíc programovat. Takže zde byly bytosti, které naprogramovaly Měsíc pro ženský cyklus. Je to zapomenuto, protože se to dělo v období lásky a benevolence. Potom se samozřejmě věci změnily.
*Po celé věky je energie z Měsíce vyzařována jako elektromagnetická frekvence k Zemi, aby udržovala dvouvláknovou **DNA **. Nezlobte se pro to na Měsíc. Na Měsíci není nic špatného. On pouze vyzařuje programy. Měsíc stanovil pro ženství výchovný program. Tento reproduktivní cyklus vytváří možnost k častějšímu rození dětí než-li je schopen sluneční cyklus.*
Chápejte, že Měsíc Vám kreslí váš pěstounský program. Ačkoliv jako části Vědomí se můžete posunout do nového cyklu plození. To pomůže stabilizovat nekontrolovatelné přelidnění na planetě. Ve Státech nyní převládá strach ze zdvojené populace, která nastala ve velmi krátké době. Rodíte se s jizvami a šrámy. Během příštích padesáti let bude na Měsíc působit jiný vliv a měsíční cykly změní i pozemské cykly. Všechno se drasticky změní. Nyní jste schopni rodit, možná spíše být oplozeny, každý měsíc. Znamená to velmi rozdílné zkušenosti, jestliže budete schopny otěhotnět jen jednou za rok. Přeměny změní celý ženský cyklus, takže se změní i doba těhotenství. Běžný systém již nefunguje, přelidňováním ničíte sami sebe. V tomto stavu, kdy světová populace exploduje, Vám nesvědčí, abyste byly přístupny početí každý měsíční cyklus.   Porodní bába byla v mnoha stoletích brána jako největší nepřítel křesťanského náboženství, protože dokázala mírnit bolesti, mohla ženám povídat o tajemství jejich těl, rozuměla bylinám a tajemným částem Živé knihovny. Křesťanství bylo velmi patriarchální a obávalo se Bohyně a ženy. Bálo se, že ženská síla sebere autoritu kostelům a mužům.
Potrat nemá nic společného s tím, jestli chcete potratit nebo ne. Toto je zamýšleno, aby udržovalo lidi oddělené a zmatené nad ženskou energií. Je to plán mířící proti Bohyni, aby se ženy cítily oslabeny a myslely si, že nemají žádnou volbu, neboť když ji mají dostupnou, mohou si vybrat potratit. Plány k matení žen, co se týče jejich těl, jsou rozvinuty na vysokém stupni. To je fajn. Nevadí to, protože každý z Vás si vybírá své lekce a potřebuje se učit. Můžete otevřít svá srdce a poslat lidem léčivou energii, zvouce je do stavu rozšiřujícího se vědomí, i když, sami je změnit nemůžete.
Energie Bohyně se rychle pohybuje, připravena pracovat s těmi z Vás, kteří jsou ochotni poznat její volání. Její pokyny jsou, abyste ctili svá těla a Zemi a svou sexualitu, protože skrze tento proces jste všichni stvořeni. Víme, že některé z těchto myšlenek Vám nejsou pohodlné, a proto Vám je předkládáme. Milujte úplnost vašich těl a jejich potřeby a dopřejte je svým tělům. Pracujte spolu, hrajte si spolu. Ženy probuďte se a studujte manuální vlastníky svých těl a přicházejte na to, že vlastníte něco hodnotného. Muži, vy vlastníte rovněž něco cenného a toto něco, nazývané tělem, má své cykly, rytmy a vzory. Může to dělat zázračné věci.
Je velikým zkreslováním vaší identity, že sex je jenom na plození. Je to travestie, které jste byli učeni. Nikdy nikdo nemusí mít dítě, když si to on nebo ona nepřejí. Začněte myslet a cítit v termínech vlivů všech vašich tělesných funkcí, včetně početí. Můžete si říci: "Vím, že mé  myšlenky a city ovlivňují funkce mého těla. Ovlivňuji to, a když jsem připraven mít dítě, dám tomu energii. Jinak toho nejsem schopen." Je to velmi osvobozující představa. *Kdyby každá žena na této planetě věděla kolik má doopravdy síly, co si myslíte, že by patriarchové svedli? Po celé věky byla verze patriarchů strašena silou ženství. Proto ženy, aby udržely patriarchy při síle, zpochybnily samy sebe, takže muži mohli dostat převahu a říkat: "Teď máme šanci se rozběhnout do světa a podívat se, co se s tím dá dělat." Ženská síla se stáhla do pozadí. Ženy souhlasily, že budou věřit v prokletí svých těl, a že krvácení je špatné. Ženy v sobě zpochybnily pravou životní sílu a to, že nad ní mají nějakou moc.*
Měsíc nepůsobí a nekontroluje pouze ženy. Muže také. Narodili jste se skrze cyklus ženy a vaše sexuální cykly jsou ovlivňovány tímto procesem. A také, protože Měsíc kontroluje příliv, a lidské tělo je z 90 procent z vody, Měsíc rovněž ovlivňuje vlny ve vašich tělech. Muži mohou rovněž cítit a pracovat s kolísáním svých tělesných hormonů, když procházejí svými cykly, mohou se učit poznávat choulostivé mužské rytmy. Protože muži podléhají neúprosnému tlaku a kontrole, tyto jejich cykly nejsou tak zjevné jako ženské cykly, které jsou symbolicky vyznačené i jejich menstruací. Mužská vibrace je odvrácena od spontánnosti a ještě více od schopnosti se podrobit. Čemu se podrobovat? Podrobují se ideálům, milují je, avšak bez cítění, které by bylo přiměřené těmto jejich vírám nebo ideálům. Navrhujeme, aby více mužů žádalo autoritu a říkalo: "Neudělám to. Seknu s tím. Udělám místo toho tohle." Mužská vibrace běžně dostává impuls, aby hledala stejnou emocionální svobodu jako ženská. Bez svých emocí nemůžete přijít na to. kdo jste. Proto, aby muži chápali hlubší tajemství, musí v sobě nalézt mír a pochopit, že jejich emoce jsou ženskou částí jich samotných. Krev je tajemnější mužské vibraci, protože všechna mužská krev zůstává v jejich útrobách. Není to něco, co mohou každý měsíc vidět a cítit jako ženy. *Válka je jednou ze zkroucenin přinesených patriarchy jako pokus ukázat mužům sílu krve. Avšak tato krev není to samé. Je přinášena nenávistí  a ničením života, mučením a zabíjením, plná emocí dušeného strachu a nátlaku. Je jenom jediná vhodná cesta. kdy mohou muži přijít do styku se silou krve - a je to na ženách, aby jim daly dar své krve, aby s nimi sdílely svůj elixír. Je mnoho způsobů, jak to lze dělat. Jedním z obvyklých způsobů je, že muži jedí ovoce a zeleninu pěstovanou pomocí menstruační krve. Jejich tělo bude vstřebávat vědění v ní obsažené.*
Muži začínají potřebovat ženskou krev a ženy si začínají vzpomínat na svou vnitřní Bohyni, berouce na sebe její princip. Tento princip Vás bude učit jak máte vytvářet na planetě rovnováhu. Je v našem zájmu, aby každý a každá žena rozuměla tajemství svého těla a sdílela tato tajemství s vhodnou mužskou vibrací, bez jakýchkoliv obav. Někdy mají muži z ženské krve obavy.*Často se muži stydí mít sexuální styk se ženami v jejich menstruačních dnech. U žen může existovat úzkost, aby mužům jejich menstruace nebyla nepříjemná. Jestliže Vám nevadí mít sex během menstruace, ať jste žena nebo muž, gratulujeme Vám, protože jste překročili hluboký předsudek. Sdělujete si vzájemně hlubokou hladinu buněčného spojování.* 
*Sex během menstruace je vazba přátelství, je velmi posilujícím způsobem sdílení krve. Je to velmi starý rituál a neradíme Vám žádné nahodilé sexuální hrdinské činy, při sdílení menstruační krve. Je to ochranný a posilující akt. Proč si myslíte, že to bylo tak velikým tabu? Proč jste byli od tajemství krve odstrkováni po celé věky? Možná protože by to otevřelo dveře pro vědění, které bohové nechtěli, abyste dosáhli. Krev vlastní záznamy osobních, planetárních a nebeských zkušeností. Když je krev prožívána při sexuálním spojení, jste zaplavováni vlnami poznání, které jsou většinou za vašimi současnými schopnostmi chápání a vstřebání. Může to trvat léta, než-li prostřednictvím krve důkladně dekódujete znalosti uvnitř svého těla a rozvinete je.*
Mužským protějškem menstruační krve je samozřejmě sperma. Sperma jako počítačové čipy nosí kód inteligence pro vývoj vědomí. V současnosti je to oceňováno do toho stupně, do kterého může mužská vibrace poznat a milovat Bohyni. Je to sperma, které rozhoduje jestli dítě bude žena nebo muž. Vajíčko zůstává stejné, sperma vytváří rozhodnutí. Sperma je příběh Matky, zakódovaný v mužské vibraci a zahrnuje projev toho, jak mužská vibrace tento příběh chápe.
Dokážete přijmout, že sperma má telepatické spojení se svým vlastníkem? Když se muž miluje se ženou při její menstruaci, jeho sperma může fungovat jako badatel a telegrafovat mu zpátky sílu a vědění ženy. Během ženské menstruace může muž dosáhnout její veškeré identity. Ženy, jestliže se jdete milovat s mužem během menstruace, musíte být připraveny sdílet se svým parterem nejhlubší tajemství své bytosti. Musíte být připraveny na to, že svého partnera pozvednete a budete s ním sdílet svou sílu. Toto je nejstarší tajemství.
Ve starých sumerských příbězích bohové Enlil a Enki spolu debatovali nad hrozbami a podmínkami svých poddaných, lidí. Vládce Enki lidi získal a skrze ženství dal této rase sexuální poznání. Vládce Enlil lidem sexuální poznání striktně zakázal, neboť měl strach, že pak budou rovnoceni bohům. V těchto představách je možná kořen pro moderní vysvětlování příběhu stvoření - Adam a Eva, had a Rajská Zahrada. Sexuální poznání byl dar Enkiho, zatímco Enlil chtěl lidmi manipulovat a oddělit je. V ženách je krev vibrací červené barvy. V mužích je sperma vibrací barvy bílé. Krev a sperma smíchané dohromady jsou jiným elixírem. Bylo největším kacířstvím, když si muž jenom pomyslel, že by se dotkl ženy při její menstruaci, natož aby s ní měl sexuální styk, natož aby míchal své semeno s její krví, natož aby to požíval. Avšak, daleko v minulosti, když byla energie Bohyně chápána a ženy byly ctěny, byla tato mixáž brána pro muže jako elixír nesmrtelnosti. Muži chápali, že když pijí menstruační krev nebo ji mixují se svým spermatem, omladí se a oživí. Byl to jeden klíč k nesmrtelnosti.
Tito bohové, volně je nazýváme bohy, ale možná by bylo vhodnější jim říkat rádobybohové nebo samozvaní bohové, se tolik zamilovali do energie Bohyně, že chtěli požívat sílu z kombinace semene a ženské krve. Chápejte, že semenem oplodněné vajíčko stále používá krev. Používá jí mnoha různými způsoby. Všichni to máte vtisknuté dovnitř sebe. Vyzvedáváme to na povrch, protože chceme, abyste si adresovali tuto otázku. Chceme, abyste si vzpomněli na sílu přirozenosti vašich těl a posunuli svá těla za věci, za které se stydíte. Uvědomte si, že mnoho verzí autority Vás kompletně oddělilo od pochopení vašich největších darů - životních sil bílého sperma a červené krve.
*V mýtech o Zahradě Edenu bylo ženské vibraci dáno jméno Eva. Nebyla to první žena, samozřejmě. Je to Bohyně, kdo vytváří život. Později byl příběh změněn, aby bylo vidět, že mužská vibrace má schopnost tvořit život. V této verzi stvoření žena pochází z žebra muže. Není tomu tak. Je to vždycky Bohyně, kdo zná recept na tvoření života, protože je to Bohyně, kdo přináší krev.*

Prevzaté z: www.caduceus.cz/


.

Zobrazení: 1700

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Babské a různé jiné rady na odstranění všemožných neduhů. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Posvátná geometrie a principy tvoření

5 základních platonských těles. Hroty posvátné geometrie fungují jako bílé díry (frekvence Jang - projekce, která energii…Zobrazit další
před 18 sekundami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Jirka Tanistra zanechal komentář k uživateli Maris Ahmed.
"Muj email je   jirkatanistra@gmail.comtam mne můžete kontaktovat.Jirka"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.9*.2020

Exaktné vedy - A Múdrosť, ktorou je Láska.Hĺbkou zvnútornenia individuálne prejavená - znovu zrodená /znovu sa rodiaca/. Inšpirujúca, motivujúca v menšom, či väčšom zabudnutí žijúceho Človeka - ľudí.Energie o ktorých bolo v kódoch hovorené…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velká tajemství budou odhalena (Marného okénko 19.Q9.2Q2Q.) Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19

Dr. Buttar - Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 Přepis textu níže uvedeného videa:Moderátorka: Některé lidi zajímá, jak je to s rouškami, karanténou, co se na nás chystá… Říkají, že spousta lidí zemře, ale nezemřela… Teď se věci znovu…Zobrazit další
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu žalobu na ČR za roušky uživatele Ina Obr.
"* Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu žalobu na ČR za roušky uživatele Ina Obr.
"Bububu s pokutami :) Netreba to platit, stale to hovorim :) Pána vytiahli policajti z vlaku pretože nemal rúško a nezaplatil pokutu na mieste tak mu pohrozili ,že zaplatí 1650 eur.Ale z úradu mu prišlo ,že…"
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel matka treza zanechal komentář k uživateli Maris Ahmed.
"hezke dny vam preji a klidny cas . dostala jsem od vas zpravu na imejl tak vam pisu . budu rada za vase zpravy . tereza ."
pátek
Uživatel Maris Ahmed zanechal komentář k uživateli Ivana Štilcová.
"Dobrý den,Jak je s tebou všechno, vybral jsem si po tvém krátkém profilu zájem o tebe a považoval jsem za nutné ti okamžitě napsat. Chci vám něco velmi důležitého sdělit, ale bylo pro mě…"
pátek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby