MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti.

Otevírání pslední brány před vzestupem do páté, pozitivně polarizované dimenze. Dnes 12. 12. 2012 ve 12 hodin 12 minut GMT (což je v Česku a na Slovensku 13 hodin 12 minut) se začíná otevírat poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď. To bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti.

Tímto propojením všech 13 úrovní existencí se začínají spojovat všechny paralelní světy a to jak ty z minulosti, tak ty v budoucnosti a všechny jejich paralelní existence do jednoho nekonečného nyní. To umožňuje každé bytosti naladit se svými frekvencemi a fokusem své pozornosti na takový svět, do kterého se chce při protnutí galaktického rovníku (čili při protnutí galaktického nulového bodu - času)
promítnout a pobývat v něm. Zarovnání všech úrovní vědomí do jedné přímky nastane 21. 12. 2012, v 11 hod. 11 min GMT času, tzn. Greenwichského času (který je na nulovém poledníku) což znamená, že v Česku a na Slovensku bude 12. hodin 11 minut. Takže pokud jste neměli čas 12.12. 2012 ve 12 hodin 12 minut GMT, tak se nic neděje, neboť přímá "potrubní pošta" :-) do "nebe", čili do centrálního slunce a jeho úrovně vědomí bude dokořán teprve až 21. 12. 2012, v 11 hod. 11 min. GMT, tzn. Greenwichského času. Do té doby si velice dobře rozmyslete v jakém světě si přejete po 21. 12. 2012 pobývat či žít. Úzce související článek s názvem: "Vyberte si úroveň svého vědomí" je uveden ZDE.

Proč je třeba být v páté dimenzi dříve, než k nám dorazí naše párová sluneční soustava je vysvětleno v článku s názvem: "Důkazy, že Nibiru, nebo-li naše párová sluneční soustava, se k nám kvapem blíží, aneb proč je nutné být v 5.D dříve, než k nám dorazí", který je uveden ZDE.


Představujte si, že jste v časoprostorovém tunelu spojujícím všechny světy do jednoho tady a teď. Jelikož v tomto časo-prostorovém "tunelu" neexistuje čas, neboť je vše spojeno ho jednoho nekonečného nyní, tak pokud se na něj naladíte, tak se můžete napojit na cokoliv, co na hmotné úrovni existence
již proběhlo a prožít to v přítomném okamžiku, přesto, že se to již odehrálo. Tím se v přítomném okamžiku nejenže zúčastníte toho, co se na hmotné úrovni existence již odehrálo, ale současně touto svou účastí změníte i výsledek své dosavadní přítomnosti ve hmotném projevu existence. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE.


Též si představujte, že jste vy (vaše páteř a všechny čakry na ní) zarovnáni v jedné přímce s jádrem Země a s Jádrem centrálního slunce. Tato světelná přímka je sloup světla na, kterém máte všech 13 čaker, které tvoří vaše kosmické DNA. Viz obrázek uvedený níže. 


Čím více budete napojeni na vyšší úrovně vesmírného vědomí, čili na svá vyšší Já (čehož docílíte vizualizací), tím rychleji budete nejen dostávat odpovědi na to, na co zaměříte svou pozornost, ale tím rychleji se budou i manifestovat vámi zadané záměry. Jakmile do sebe své vyšší, světelné Já vstřebáte (což zadáním takovéhoto záměru bude moci udělat 21. 12. 2012 každý), tak budete schopni se odhmotňovat, teleportovat, zhmotňovat do libovolných projevů existencí (a to i několika současně) a pomocí mentálních představ si zhmotňovat cokoliv, co si jen budete přát. Související článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

Doporučuji vám shlédnout TOTO video s názvem: "2012 New Crop Circle Shows a DNA Change", neboť uvedené obrazce a zvuky pomáhají ve vás aktivat kódy, umožňující napojit se na sloup světla obsahující kosmické DNA. Video s názvem: "Terence McKenna - Approaching the ESCHATON", které je uvedeno
ZDE, vám taktéž hodně napoví (a to i pokud neumíte Anglicky), neboť znázorňujeje, jak jsou pomocí tzv. posvátné geometrie tvořeny vnější projevy existencí.

Každá aktivní Merkaba, která je v osobním duchovním srdci (čili v osoním nulovém bodu),
vytváří správnou aktivitou (rotací) černou/bílou (červí) díru fungující jako vstup do hyperprostoru, který navzájem spojuje nejen všechny jednotlivé dimenze, ale i všechny jednotlivé časy a prostory do jednoho nekonečného nyní. Takže pokud se chcete napojit na všechna svá vyšší Já, čili na všech 13 úrovní vědomí svého multidimenzionálního Já, tak je třeba se ukotvit ve svém osobním nulovém bodu, nebo-li ve svém osobním duchovním srdci, ve kterém máte svou osobní Merkabu, fungující jako nocič osobního vědomí. Odtud se následně můžete pomocí svého záměru kdykoliv přesouvat do libovolných úrovní vesmírného vědomí a jeho existencí, tak jak to dělají tzv. na nebe vzatí mistři. Z toho důvodu vám všem vřele doporučuji, abyste zadali záměr toho, co si přejete dosáhnout, požádali své vyšší, světelné Já, aby se prolnulo s vaším zdejším projevem existence a vizualizovali jste si, že se všemi 13 úrovněmi vědomí tohoto vesmíru propojeni již jste. Další podrobnosti jak na to jsou uvedeny v článku s názvem: "Jednoduchý návod na to ,jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž", který je uveden ZDE.

Černá/Bílá (červí) díra spojující navzájem nejen jednotlivé dimenze, ale i jednotlivé časy a prostory.


Je třeba si uvědomit, že na co upnete svou pozornost, to si pro sebe nejen tvoříte, ale i to prožíváte. Většina lidí je neúspěšná z důvodu, že nemají svůj vlastní plán a proto se stávají součástí plánu někoho jiného. PROTO JE TŘEBA ZADAT ZÁMĚR TOHO, CO SI PŘEJEME, SOUSTŘEDIT SE PŘEDEVŠÍM NA TO, CO JE PŘÍJEMNÉ RADOSTNÉ A POVZNÁŠEJÍCÍ, NEBOŤ TÍM TO NEJEN TVOŘÍME, ALE I TO PROŽÍVÁME A  ZÁROVEŇ SI TÍM ZVYŠUJEME I SVÉ OSOBNÍ FREKVENCE - VIBRACE. Související článek s názvem: "Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to, co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit" je uveden ZDE. Dejte taktéž pozor, na co myslíte, neboť dříve, než se nadějete, se to stane realitou. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. Vše je vždy tak, jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem. Jak se z toho vyvázat je uvedeno ZDEJak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni, je uvedeno ZDE.

Čím více se blížíme k protnutí galaktického rovníku, čili k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím rychleji se každá představa stává skutečností. Proto představu toho, co si přejete neustále udržujte a posilujte až do 21. 12. 2012. Související článek s názvem: "Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít" je uveden ZDE.


Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty je uvedeno ZDE.

Centrální slunce
jehož rotace Merkaby v jeho středu vytváří diskovitý tvar, přičemž ramena vytvářejí rovník (jež 21. 12. 2012 protneme), který propojuje od okrajů ramen do středu - jádra disku všech 13 úrovní vědomí a existnecí do jednoty, čili do jednoto nekonečného nyní, nebo-li jednoho tady a teď.

.

Duchovní srdce 13. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 12. a 13. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 12. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba.
.

Dimenzionální brána mezi 11. a 12. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 11. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 10. a 11. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 10. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 9. a 10. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 9. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 8. a 9. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 8. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 7. a 8. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 7. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 6. a 7. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 6. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 5. a 6. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 5. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 4. a 5. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 4. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 3. a 4. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 3. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 2. a 3. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 2. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba..

Dimenzionální brána mezi 1. a 2. úrovní vědomí a existencí v tomto vesmíru.


.

Duchovní srdce 1. úrovně vědomí a jeho vlastní - osobní Merkaba.
Centrální slunce s aktivní Merkabou (v jeho středu), jejíž rotace vytváří tvar vesmíru ve tvaru ufo disku.

Hologram planety a sloup svetla (tvořený její osobni Merkabou) směřující do jádra centrálního slunce.

Nalevo ženský princip - Jin uprostřed je
Jin&Jang rovnováha napravo mužský princip - Jang.

Sjednocení levé a pravé poloviny mozku, čili harmonizace mužského a ženského principu v nás.

Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.Co je to tzv. Ophiuchus (Hunab-ku) je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.21.12. 2012, v 11 hodin 11 minut nulového (Greenwichského) času protneme galaktický rovník, čili galaktický nulový bod - čas, ve kterém dostaneme přímý zásah NEPOLARIZOVANÝM světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce), obsahujícím v sobě dvanáctou úroveň vědomí tohoto vesmíru. To v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA, jelikož se tato úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho, co zasáhne.

Tím dojde nejenom k okamžitému přepsání dosavadního dvou vláknového DNA nazpět na původní 12ti vláknové DNA (čímž se v bytostech obnoví 100%ní mozková kapacita), ale i k opětovnému spojení a sjednocení dvou Jin&Jang ohnisek tvořivého dvou-plamene (Merkaby) nazpět do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska.

To zároveň způsobí, že u bytostí dojde k zažehnutí osobní Merkaby (neboli tvořivého dvou-plamene) a obnovení její funkce a vše se tak opět navrátí nazpět do jednoty a harmonie, čímž v tomto světě veškeré dualitní projevy existencí zaniknou nadobro.

Více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.


Přepólování se při protnutí galaktického rovníku tentokrát konat nebude, neboť nyní nastane sjednocení pravých párových existencí, čímž dojde k návratu do jednoty a harmonie.

Co se bude dít a proč při protnutí galaktického rovníku (galaktického nulového bodu) je vysvětleno v článku s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit", který je uveden ZDE.

Při přepólování by došlo k tomu, že naše párová planeta (která je v dimenzi čtvrté) by se na galaktickém rovníku přehoupla pod galaktický rovník, čili do dimenze třetí (spirály hologramu Jin tvořící prostoro-čas) a my bychom se přehoupli nad galaktický rovník, čili do dimenze čtvrté (spirály hologramu Jang tvořící časo-prostor).

Tentokrát při protnutí galaktického rovníku (čili nulového bodu) k žádnému přepólování již ale nedojde, jelikož končí galaktický vývojový cyklus, ve kterém dojde k sjednocení pravých párových existencí. Dojde však k tomu, že se osa Země zarovná s osou slunce a s osami ostatních vyšších nebeských těles, tedy i s osou centrálního slunce, čímž se propojí jednotlivé osy našeho multidimenzionálního projevu existence.

Tímto zarovnáním dojde k tomu, že se do nás úroveň vědomí centrálního slunce zkopíruje a tím dojde k okamžité transmutaci do podstatně vyšší formy hmotného projevu existence. Čím více bude osa hologramu jednotlivých bytostí, tedy i lidí, zarovnaná s touto osou tvořící multidimenzionální Já, tím hladší průběh transformace pro ně bude. Jak se zarovnat s osou svého multidimenzionálního já je podrobně vysvětleno v článku s názvem: "Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru", který je uveden ZDE.

Proč po zásahu nepolarizovaným světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce) dojde k okamžité transmutaci veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi světelné plazmy (krystalizující dle osobního přání či zadaného programu do libovolných projevů existencí) je velice dobře objasněno ve videu s názvem: "DNA.flv", které je v článku s názvem: "Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde", který je uveden ZDE.

Tento obrázek, i výše uvedné obrázky, znázorňuje taktéž zarovnání nebeských těles do jedné přímky.
Zarovnání párových dvojčat Země s osou vedoucí
přes vyšší nebeská tělesa do centrálního slunce.

Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.


Velice úzce související články:

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.

* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
Článek s názvem: "TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky" je uveden ZDE.


Ve světech jednoty je vše založeno na polaritě magnetické, ve smyslu severní pól a jižní pól. Ve světech duality je ale vše založeno na polaritě elektromagnetické a proto naprosto vše má a musí mít své PRAVÉ párové dvojče, což je ten samý, párový projev existence, ovšem s opačnými polaritami. To znamená, že když má v jednom světě proton plusový náboj a elektron náboj minusový, tak anti-hmotné dvojče (existující v zrcadlovém anti-světě) má polarity přesně opačné, čili proton má náboj minusový a elektron má náboj plusový. Párová dvojčata existují i v přírodě, např. mezi prvky a byly vytvořeny tím, že jeden celistvý prvek byl rozštěpen na dva, obsahující každý opačnou polaritu.

Tyto prvky (čili párová dvojčata) touží po opětovném spojené a návratu do harmonické jednoty. (Sexualita je založena ve své podstatě na tom samém.) Proto, když se takováto PRAVÁ párová dvojčata k sobě přiblíží, tak dochází k fůzi (spojení a návratu nazpět do jednoty a harmonie), která je z důvodu radosti z opětovného shledání a spojení doprovázena extatickým - orgasmickým výbojem obrovského množství energie. Při štěpení atomů dochází k uvolnění obrovského množství energie taktéž, ale při štěpení prvků se jedná o kosmickou destruktivní sílu, kdežto při fůzi se jedná o kosmickou konstruktivní sílu.

Čas - 4.D je párové dvojče prostoru v projevu 3.D, tvořící tak společně dvojitý, čili dualitní projev své existence. Tím, že se tato naše planeta vrací nazpět do jednoty, čili do páté (či ještě vyšší) dimenze, tím oba dualitní projevy existencí se spojí do jednoty a tím se vše navrátí nazpět do jednoty a harmonie, čili do jednoho nekonečného nyní, nebo-li do jednoho tady a teď. Takže po 21. 12. 2012 zazvoní zvonec a dualitní disharmonické pohádky bude v tomto světě jednou pro vždy konec. :-) Související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít", který je uveden ZDE.


Úzce související článek s názvem: "9.12.2012" je uveden ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Milí priatelia, s radosťou vám oznamujem, že včera bola otvorená brána 12.12.12, je to brána lásky, milosti a blaženosti, všetci, ktorí sme sa zúčastnili meditácie v Bratislave zažili krásne a dojemné chvíle, ďakujem im, objímam ich, ako aj vás všetkých, ktorí čítate tieto riadky a chcem sa s vami podeliť o lásku a svetlo, ktoré k nám prichádza....zažila som veľmi jasné pocity zmeny na celom tele, douvoľňovania veľmi starých blokov v hlave zozadu, chrbte, na ramenách, zrazu moje telo bolo ľahké a duša sa ťahala za svetlom...vnímala som úžasný veľký vesmír a nádhernú Matku Zem a okolo nej nespočítateľné množstvo duší, pomocníkov, sú to naše rodinné duše, ktoré čakali len na túto príležitosť, kedy sa im priblížime a budú môcť nám podať pomocnú ruku 21.12. pri vzostupe....úžasná eufória a doslova elektrické pocity mnou prebiehali ešte dlho potom...jasne som vnímala ako príbuzní všetkých žijúcich bytostí na tejto Zemi čakajú na tých svojich, aby im v správnu chvíľu pomohli...sú medzi nimi aj Majstri, učitelia a Ježiš Kristus, ktorý to celé zhora presvetľuje svojou nekonečnou láskou...posielam vám túto univerzáínu energiu, z ktorej sme vzišli, tešme sa spolu na nádhernú blízku budúcnosť ! S láskou Avenalis

Tento článek byl zveřejněn na facebooku na webadrese uvedené ZDE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


... 12-12-12 predstavuje aktiváciu Božskej Lásky vnútri, cez a okolo vás. Keď Božská Láska aktivuje svetlom kódované vlákna vo vašej bytosti, je tu prijímanie prebudenia. To posunie telo do systému 12 šroubovíc a umožní spojenie DNA vlákien. Toto aktivuje jemnú energiu, ktorá zjednotí nový 12-čakrový systém. Svetlo samotné nemôže vytvoriť spojenie, aj keď Božská Inteligencia je tam v Životnej Sile. Božská Láska je potrebná na prebudenie kódovania spojenia vašej Duše s úplnosťou vlastnou Dvanástke. Toto je prebudenie Kristovho Vedomia.

Božská jednota

Počas 12-12-12 bude pocit znovuzrodenia do jednoty so všetkými vašimi stránkami. Pozdravte sa s novou úrovňou úcty a vážte si svoju oddanosť tomuto životu. Vaša ochota pokračovať po Ceste Svetla v priebehu času vás doviedla ku dokončeniu jednej stránky cesty vašej duše. Vaša úloha teraz je zobrať túto úplnosť hlboko do vašej bytosti, aby vás posilnila. Nech Kristove Svetlo prenikne každú bunku a vytvorí novú liečivú silu, ktorá prenikne vaše vedomie. Keď začleníte toto zoradenie v sebe, Božská Láska vo vašich energetických poliach bude aktivovať vašu DNA a stane sa tak prenikavou, že váš svet sa doslova začne meniť okolo vás.

Začnite používať toto nové spojenie s Kristovou Energiou, ktorá obsahuje Životnú Silu Liečenia a Súcitu. Prineste ju do všetkých vašich príbehov, všetkých vašich vzťahov a všetkých miest vo vašom živote, ktoré stále zdanlivo nevyžarujú všetku dobrotu, ktorú ste si predstavili. Použite toto Zlaté Svetlo na posilnenie seba pravým odpustením a súcitom. Nezáleží čo sa deje, sústreďte sa na Jednotu s pravým Svetlom Krista a prineste túto Božskú Lásku a Súcit sebe. Vytvorte z tohto konania zvyk pred tým ako môže nastať nejaká iná reakcia a objavíte, že toto je naozaj nový čas byť nažive.

Nové Štruktúry v Ľudskom Energetickom Systéme

S Aktiváciou 12-12-12 sú budované nové štruktúry v ľudskom energetickom systéme. Zladenie spojenia 12 vlákien v DNA štruktúre otvára cestu pre vytvorenie sústavy 12 čakier. Tento posun paradigmy vo vývoji kódovanej ľudskej bytosti začne vytvárať plne zladenú štruktúru, ktorá pôsobí na najvyššej frekvencii energie, ktorá je teraz dostupná. Tento nový zladený energetický systém umožní človeku nie len plaviť sa týmto novým zemským časom, ale tiež dláždi cestu pre odozvu ostatných. Kódovania vložené do ľudského energetického systému, ktoré sa spúšťajú v rôznych časoch tvoria vlny zmeny v štruktúrach vsadených do starej svetovej paradigmy. Každý človek bude teraz cítiť podnet duše pohnúť sa ku zmysluplnému činu, stiahnuť sa alebo úplne opustiť planétu, aby počkal viac rozvinutý čas na Zemi.

Ďalší vývoj na planetárnych úrovniach tvorí nové vstupy pre vkročenie duše. Tí, ktorých svetlom kódovaná DNA umožnila posun ich energetických frekvencií teraz pracujú na multidimenzionálnej Zemi súčasne priťahujú iné duše. Nástup energetických frekvencií vzniká ako vaše vlastné vnútorné kódovanie, spúšťanie v rezonancii, priťahuje viac tých, ktorí sú pripravení na prebudenie. Je to naozaj vzrušujúci čas byť nažive a vy ste sa narodili aby ste boli tvorcami nových štrujktúr Zeme. V tejto novej energii sa môžete cítiť akoby ste konečne prišli Domov.

Vytvorte zmocnenú víziu, aby vám slúžila keď zvyšujete svoje energetické frekvencie v nových svetelných štruktúrach kódov 12-12. Toto bude aktivovať vaše energetické centrá novým spôsobom. Vytvorte hlboké životné spojenie so Zemou, ktorá očakáva tento čas vzdávania pocty. Máte neviditeľných partnerov, ktorých práca zahŕňa váš vývoj, aby pomáhali v tvorení plne funkčného svetu, ktorý pôsobí na vyššej frekvencii Svetla a Božskej Lásky.

Pre toto ste sa narodili. Teraz je váš čas. Predstavte si šroubovicu 12 vlákien Svetlom kódovanej DNA vo vás, siahajúcu hlboko do Zeme a nad vašu hlavu. Toto posilní vaše spojenie sústavy 12 čakier nad, vnútri a pod vašim telom. Spojte sa s ostatnými v načasovaniach 12-12-12 aby ste pomohli spustiť nové energetické kódy matrixu. Toto budú štruktúry, ktoré pomáhajú tvoriť novú Zem – kde je ctený duch vo všetkých veciach, a krása a harmónia sú posvätené.

Ak čítate toto, ste zladení s Kristovou Energiou, ktorá zmocní nový život v kódovanom čase 12-12-12 tohto 12-Decembra-2012. Je to skutočný začiatok posunu paradigmy, ktorý bude pokračovať nasledujúce tri roky. Všetko sa zmení. Oddajte sa pôvabnému vývoju a začnite budovať nové štruktúry vo vašej bytosti, tak aby tí vo svete mohli nasledovať predlohu. Vy ste vždy boli tým kto dláždil cestu, a toto stále pokračuje. Zladenie energie 12-12-12 je to čo sa nazývalo „Druhý Príchod“. Nepochopené po storočia, toto spojenie s Kristovým Vedomím je vo vás, a nie príchod jedinej osvietenej bytosti na svet. Prebudenie úplnej vývojovej duchovnej energie je dostupné vo všetkých bytostiach, ak si to zvolia, a sú ochotné priniesť na planétu vývojový posun vo vedomí, ktorý Zem očakáva. Je váš čas zvoliť si. ...

Celý článek s názvem: "Aktivácia 12-12-12" je uveden ZDE.


Článek s názvem: "TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V 5.D si tvoříme svůj svět a jeho reality ze svého duchovního srdce, čili z osobního nulového bodu.

V osobním duchovním Srdci je osobní Merkaba, která není pouze nosičem osobního vědomí, ale i otevírá vstupní bránu do tzv. hyperprostoru (do vně neprojevených světů), ve kterém je přístup k veškeré moudrosti Univerza. Proto je třeba přesunout své osobní vědomí do svého duchovního srdce, nebo-li do svého osobního nulového bodu, neboť tam je moudrost všeho-Míra, nikoliv jen Lu-míra. :-)

Z tohoto osobního nulového bodu si dle osobního přání - Jin a své vůle - Jang tvoříme svůj osobní holohram, na kterém si zobrazujeme svůj osobní projev existence. Jsou to 2x3 tři čakry od srdce dolu (3 Jin a 3 Jang v robnováze = 6 čaker) a 2x3 čakry od srdce nahoru (3 Jang a 3 Jin v robnováze = 6 čaker), celkem 13 čaker = 13 úrovní existencí, ale 7 dimenzí (2x6+1=13), viz obrázek hologramu a obrázek stromu života.Úzce související články:
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 13584

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Omyl, řídí se to časem GMT, čili Grinwichským (který je na nulovým poledníku) a jelikož tento čas je o hodinu nazpět oproti nám, proto u nás bude už 13:12.
PS: Takže si chvíli předtím sedněte a začnete si představovat výše uvedené zarovnání do jedné přímky s centrálním sluncem.

Nejsme ZA ni, ale V ní! Začíná se teprve otevírat a nejvíce bude otevřená (čili zarovnaná do přímky s ostatními branami)  21. 12. 2012, v 11 hodin 11. minut GMT času, což v Česku a na Slovensku odpovídá času 12. hodin 11 minut. Takže neboj, nic jsi nepropásl. :-)

Že se celý tento disharmonický Matrix hroutí v základech, včetně katolické církve, je vidět i na tom, jak se rozjely jeptišky. Podrobnosti jsou uvedeny v článku s názvem: "Nahé jeptišky v akci: Svlékly se za práva homosexuálů", který je uveden ZDE.
Už leze na povrch pravý důvod proč se některé z žen daly na jeptišku. No ale proč ne, být homosexuálkou, asi bych taky neodolal. :-)
Celý článek s názvem: "VAROVÁNÍ - proč v žádném případě nenastupovat do žádných tzv. záchranných vesmírných lodí, i kdyby to znělo kdo ví jak lákavě" je uveden ZDE.

a kde to bylo psáno, prosim tě, Kubi, toto bych si chtěla teda přečíst na vlastní oko :D

Je pravda, že se po určité době brány zavřou a ti, co to nezvládnou, tu zůstanou a už nebudou mít možnost odejít?

Nechci mít strach, ale zdá se, že ho stále mám..

Zaujímavé načasovanie sa mi udialo včera večer.Pri čítaní si do pozadia pustím nejakú hudbu.Pustila som si Mika Oldfielda a hoci nerozumiem veľmi dobre anglicky,pesnička mala text:Nebo sa otvára,je čas nula.!Skúsim sem dať to vídeo.

http://www.youtube.com/watch?v=rrTC2ROEYqQ Mike Oldfield,ako aj ion Anderson sú vizionári.ion ,ked´tu bol v Bratislave na Devíne medzi rečou vyslovil vetu(,týkalo sa to prílivu svetla,)že:ved´uvidíme koncom roku 2012.

Do páté dimenze projde CELÁ tato planeta, a s ní projde více než 90% lidské populace. Ti kteří neprojdou (což budou bezohlední sobci, kteří si chtějí stále hrát na pány a kmány), ti zůstanou na staré "planetě", která ovšem již bude jen pouhou bezduchou světelnou mřížkou planety v projevu 3.D (něco jako když motýl opustí svou kuklu, ze které se vylíhl) která se velice rychle rozpadne, z důvodu, že vědomí planety bude již v nové světelné mřížce, která je v projevu páté dimenze. Více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Po vzostupe – bezduché 3D" který je uveden ZDE. Více podrobností o dělení tohoto světa na dva je uvedeno v článku s názvem: "Dolores Cannon: Mayský kalendář, 2012 a 5D Země", který je uveden ZDE. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to, co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit" je uvedeno ZDE. Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Tento článek je uveden ZDE.

 

"hmmm to se mi nechce i když ty vize mám......když jsem se teď propojila jsou tam samý srnky, les, srub.....voda se všemi komunikuji....bohyně lovu Artemis :-) mám ji v sobě silnou. Mám tam celou rodinu…

Ty srnky, vodu a cokoliv dalšího co si jen přeješ si tam domysli a vytvoř. :-)

Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.

Lumco tuhle jsem Gretce psala ze nevim o tom ze by jsi mluvil v procentech a ted to tady ctu.
Jak jsi prisel k tem procentum?
Mnoho a mnoho lidi podle mne nemuze vzestoupit nebot nejsou vyladeni, pripraveni sladit se s vedomim vysi frekvence. Co neladi to neladi. :)
Takze Ty Hmyze Proste citis ze to bude 90% a proto s tim souznis, rozumim.
Nicmene uvadet procenta me osobne prijde legracni. :-)

"....... Někdo bude ještě rotovat třeba rok dva..... "
A jsme u toho, ze né kazdy projde, protoze nejsou vyladeni sladeni. Jsou pozadu. A je uplne jedno jestli na vedome rovine jsou rozhodnuti kdyz nejsou s timto vedomim vyladeni, pripraveni sladeni. :-)

Jinak ja vim ze se slovy se da pohravat a salamounsky sdelovat. :D

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE. kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe najdete ZDE, kliknutím na: Personal Weather Stations.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. téměř 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo).

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem vVíce ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Umělý ostrov s obydlím, vytvořený z plastických lahví a plovoucích odpadů - An Island made from plastic bottles by Richart Sowa - Here.* Kristie Wolfe builds underground home & sets rural WA…"
před 4 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 23 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ywet

Horoskop na období 16. 1. - 22. 1. 2017

autor článku: Petra NelAlfa a OmegaSlunce prochází posledními stupni…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Soudní, vědecké důkazy, že Obamova manželka je muž. Oznámení též říkají, že Obama je homosexuál. Plus další, stravitelné, méně stravitelné a nestavitelné šokující zprávy. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Barack Obama je gay odhaleno & a první laidy Michelle Obama je transgender / Barack Obama Is GAY EXPOSED & Michelle Obama FIRST TRANSGENDER LADY - Here.* Příčinou zvrhlostí, zvráceností a…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Aktualizace energií a Meline Portia Lafont ~ energetiku a Tsoliáni o masivním koronální katapultování hmoty z (CME) .Strojový překladZDE. To samé v angličtině je na videu: Energy…"
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Ywet přidal komentář k příspěvku do blogu Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras + úzce související info uživatele Zlaté Živé Světlo.
"-PozorovatelkaZář 19, 2015„Ať prší, ať prší! Smyj mi šupiny z očí!“ Předpověděla anglická hymna konec křesťanství? A kdo je Rain man, kterého oslavuje hudební…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Matthew o klonování lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SHOCKING! Obama Hints He Is Clone of Pharaoh Akhenaten 666 (WATCH THIS UNDENIABLE PROOF!) - Here.* SATAN'S CHILDREN THE HOLLYWOOD CLONES - Here."
čtvrtek
Uživatel Orst sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SHOCKING! Obama Hints He Is Clone of Pharaoh Akhenaten 666 (WATCH THIS UNDENIABLE PROOF!) - Here.* SATAN'S CHILDREN THE HOLLYWOOD CLONES - Here."
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ SVETELNÝCH BYTOSTÍ 2.1 - 8.1.2017

2.1.2017Prišla nová pravda na Novú Zem a šťastie priniesla. Napravila sa už všetkými očakávaná Nová Zem. Tak už stalo sa tak. Pravde sa už zmenil svet na Novej Zemi. Všetko nastalo tak ako má. Už sa zmenila nová pravda na Novej Zemi. Napravila…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras + úzce související info uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Adamu Offers a Full Political Briefing - Here."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Magnetické rezonátory vyrábějící zdarma eliktrickou energii. * Scaling free energy generators. Feeding LED bulb with two free energy resonators. (všimněte si, že mezi magnetem a spirálou musí…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Drunvalo Melchizedek: Co se stane během přesunu? (do čtvrté dimenze) Strojový překlad ZDE. (Řekl bych ale, že v článku popisovaná trans-mutace a vzestup do vyšší dimenze nebude probíhat tak…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Bring more money into your life with this sexy ritual - Here. (You can use this technique as well for example for your health, body weight and appearance, or whatever else you want.)"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další důvod proč nechodit za běžnými doktory. Video: * MUDr. Jan Hnízdil o cholesterolu Uvedeno ZDE. Více v článku: * Omyl v medicíně Uvedeno ZDE. Nenechte se ani očkovat proti něčemu, neboť…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras + úzce související info uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Gratulace a sláva lidu a vládě Holandska!!! Holandsko, které má 6 % muslimského obyvatelstva, je od ledna nuceno utlumit svůj program “multikulturalismu”. Holandská vláda má po krk…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Kdo Vám dal mandát rozdávat naši zemi, proti vůli ČR občanů? Prosazuji odvolatelnost a hmotnou odpovědnost politiků a široké referendum + mnohem, mnohem více (Tomio Okamura) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Gratulace a sláva lidu a vládě Holandska!!! Holandsko, které má 6 % muslimského obyvatelstva, je od ledna nuceno utlumit svůj program “multikulturalismu”. Holandská vláda má po krk…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel čekanka zveřejnil diskusi.
středa

© 2017   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby