Pane, Ježišu Kriste, dnes sa pred Tebou korím a prosím Ťa, aby si mi odpustil všetky moje hriechy.


Verím, že si za mňa zomrel na kríži
a že len Tvoja krv ma môže očistiť 
od všetkých mojich hriechov.
Bože, tak, ako mi dnes odpustíš všetko,
čo som kedy vo svojom živote urobil zlého,
tak aj ja odpúšťam tým, ktorí zhrešili proti mne.
Odpúšťam tým, ktorí ma zneužili,
tým, ktorí ma zranili
a odovzdávam svoje srdce Tebe, Pane Ježišu Kriste.
Verím tomu, že si nielen zomrel za moje hriechy,
ale tiež, že si vstal z mŕtvych.
Prichádzam pokorne so srdcom úprimným.
Ježišu, staň sa mojím Pánom.
Buď mojím Spasiteľom.
Buď mojím Kráľom.
A nech Tvoja moc vzkriesenia,
moc Ducha Svätého vstúpi dnes do chrámu môjho srdca.
Budem chodiť po ceste Tvojej svätosti,
vo svetle Tvojej pravdy.
Odo dneška až do konca svojho života.
Modlím sa tak v tom vzácnom mene Ježiš.
Amen.