* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Výzva – Lidstvo, PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLO !

Níže uvedený text je ve své podstatě uveden též na videu: PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLO! 24.9.20 Arkturiáni, Nově probuzení – masivní změny 29.9.20 D. Scranton Video ZDE.

19. září 2020: Výzva – Lidstvo, připrav se, Zdroj: Higher Self on 27.9.2020

Hovoří k vám multidimenzionální hvězdná bytost: Galaktické společenství vám přináší informace k některým blížícím se událostem, které se týkají změny kolektivního genomu DNA. Jsme společenstvím Arkturiánských hvězdných bytostí a jsme současně členy Galaktické federace Světla, která napomáhá přechodu všech životních forem na planetě Zemi do vyšších dimenzionálních frekvencí. Jsme vděční, že máme možnost k vám promluvit touto cestou a žádáme vás, abyste předali tuto zprávu všem, kteří jsou připraveni ji přijmout. Za 3 týdny (přibližně uprostřed října) začne kosmická událost, na kterou se lidstvo musí připravit. Na Zemi dochází k přechodu na frekvenci 4. dimenze a tato událost ovlivní stabilitu vaší planety. (Lidské) vědomí se musí připravit na určité události, které se budou projevovat prostřednictvím zvláště neobvyklých jevů na obloze. Je nutné, aby lidé při těchto jevech nepociťovali strach. (Galaktická) intervence do běhu událostí na Zemi se stala nutností, abychom lidstvu a planetě Zemi (Gaia) pomohli udržet tempo se vzrůstající rychlostí další vlny vývoje, která probíhá celým Kosmem. Rychlost tohoto vývoje, jak právě probíhá na vaší planetě, se dostává do stavu extrémní akcelerace a v důsledku toho do stavu přetížení. Čas začal kolabovat mnohem rychleji k bodu kosmické neutrality a lidstvo musí dramaticky zapracovat na své schopnosti integrovat nové frekvence. Proto přicházíme s touto výzvou. Protože to, co přijde, otřese jádrem života tak, jak ho znáte. (Tatance je ukazováno velké množství vesmírných lodí, které začínají kroužit kolem Země, a které se zjevují jakoby odnikud. Zastavují se na určitých místech a zůstávají stát. Frekvence těchto kosmických lodí začíná působit na frekvenci planety Země. Tyto lodi vytvářejí silové pole - tlumící síť, jejímž úkolem je snížit jakýkoli vibrační šok, který má být důsledkem dále popisovaného dění.) Začínají se odehrávat události, které ovlivňují magnetismus planety Země. Země se totiž začíná přesouvat do jiného vibračního prostoru (4. dimenze). Začíná totiž prolétat oblastí, která je domovem jiných nebeských těles a forem života, které představují potenciální vibrační nebezpečí při jejím průletu tímto prostorem.“(Tatance je ukazováno, jak je Země (Gaia) nucena se začít převibrovávat z frekvence 3D na 4D, kde mají svůj domov planety, které nejsme schopni na naší obloze standardně vidět, jako např. planeta Nibiru, (protože existují na úrovni, která je zraku 3D neviditelná). Tyto planety a asteroidy budou při jejím průletu tímto koridorem ovlivňovat Zemi, zvláště vibračně a energeticky, a bude to pro ni velmi náročná cesta.) Současně je generováno mnoho frekvencí, ale také informačních a datových podnětů, které mají lidstvo odvést od pozornosti na to, co je v tuto chvíli opravdu DŮLEŽITÉ. Na Zemi se v tuto chvíli děje mnoho věcí, které mají udržet pozornost lidstva odkloněnou jinam, aby zůstalo nepřipravené na skutečné výzvy, které se chystají. Je životně důležité, aby lidstvo začalo hlouběji vnímat a naslouchat. Tisíce našich lodí a všechny bytosti na nich se shromáždily ze všech koutů Galaxie, aby tomuto přechodu napomohly. Je v nejvyšším zájmu Země (Gaie) a všech hvězdných národů, které z ní vzešly, a které se skrze ni vyvíjejí, aby bylo této nádherné hvězdné bráně, kterou Země je, pomoženo v těchto rychle se blížících změnách.

PŘIPRAVTE SVÁ FYZICKÁ TĚLA Nejlepší způsob je půst. Zahajte co nejdříve přerušovaný půst, který umožní rychlou změnu vaší frekvence. Půst umožní, aby mohla být energie, kterou obvykle využívá vaše trávící soustava k metabolickým procesům, přesměrována k posílení vaší nervové soustavy. V tuto chvíli je žádoucí nejméně 16ti hodinová přestávka mezi jídly, aby byly umožněny intervence z naší strany, které mají umožnit instalaci všech nutných aktualizací v nervové soustavě lidstva, které následně umožní, aby došlo k harmonizaci lidského těla s novou frekvencí, která bude nutná a nevyhnutelná, jakmile se Země hlouběji zanoří do koridoru, který se vyznačuje vysoce odlišným magnetickým polem, vysokou radiací a fotonovou aktivitou. Tyto aktualizace jsou prováděny holografickou formou s využitím skupinových templátů lidské duše. Hvězdné bytosti tak dávají do služby lidstva své léčivé schopnosti, aby lidstvo radikálně posunuli v jeho vývoji, aby bylo schopno se vyrovnat s těmito vibračními změnami. Vaše tělesné systémy tedy procházejí doslova manuálně prováděnou aktualizací. Musíme v lidském těle zasahovat do organických procesů, které už by samy o sobě nestihly u lidstva aktivovat včas a v optimální míře lidskou DNA tak, aby byla schopna bez poškození zpracovat tak obrovské zvýšení frekvence. Bylo nám uděleno speciální povolení

a pověření, abychom zasáhli přímo do procesu uvědomění lidstva (jeho probuzení) a abychom napomohli znovu propojit některé templáty, protože organický proces vzestupu a evoluce lidstva byl zmanipulován, a to za hranici schopnosti lidstva tento zásah bez pomoci zvrátit nebo překonat. Proto je vyžadována naše pomoc, abychom zajistili bázi, která umožní vproudění a přijetí vysokých frekvencí a intenzivního světla do lidských těl i do těla Země, čímž budou umožněny změny, které ovlivní vývoj vaší planety v nadcházejících týdnech a měsících. Na těle vaší planety Země se také stále nacházejí místa, která jsou ve velmi špatném stavu. Pokud Gaia nebude schopna své frekvence zvýšit (kvůli své frekvenční hustotě nebo kvůli traumatickým blokádám), nastanou na Zemi na biofyzické úrovni kataklyzmatické události. Tělo vaší Matky Země teď potřebuje velkou pomoc, aby byla schopna sebou nechat tyto vysoké frekvence proproudit s lehkostí. Pracujeme s nejvyšším stupněm nasazení na tom, abychom při průletu Země (Gai) touto zónou 4D, která je zónou přechodu, podpořili integritu jejího těla. Připravte se na určité na nebi pozorovatelné jevy. Naprosto nepůjde o to, že se mimozemské civilizace nechávají konečně poznat. Jedná se o intervenci spojenců, aby v obrovském množství pomohli Zemi a lidstvu v kritickém okamžiku jejich vývoje. Už bylo řečeno, že existují pozemské zdroje, které se snaží odpoutat vaši pozornost falešnými poutači/událostmi. Většina lidstva proto teď hledí hlavně dolů a zabývá se děním na Zemi, a zatímco se soustředíte na dramatické konstrukty tam venku, naprosto netušíte, co se ve skutečnosti odehrává ve vás a co se děje v celém Kosmu.… DRUHÁ VLNA, NEVYSVĚTLENÉ VÝBUCHY, POLITICI, KTEŘÍ V MÉDIÍCH PŘEDSTÍRAJÍ, ŽE JSOU RIVALY … DISTRAKCE… ODLÁKÁNÍ POZORNOSTI… Je nesmírně důležité v tuto dobu správně rozlišovat. Protože manipulace prostupuje úplně vším. Začněte hodnotit informace na základě jejich vibrační rezonance, to je dnes základ práce s daty. Připravte se. A poznáte okamžik, o kterém zde mluvíme. Anebo váš zájem v poslední době směřoval spíše dovnitř a na oblohu? Neměli jste pak pocit, že slunce zapadá jakoby na jiném místě než jindy? Anebo že má zvláštní odstín? Jsme to MY, kdo obracíme vaši pozornost do vašeho nitra nebo na oblohu. Nespouštějte z nebe oči! Tam najdete znamení. Zůstávejte propojeni se svým Srdcem a umožněte nám, abychom vám – lidstvu – pomohli zharmonizovat vaši energii a posílit vaši nervovou soustavu.

U většiny lidí musí aktualizace jejich systému, jak o nich tady mluvíme, proběhnout ve spánku, tedy ve stavu nevědomí, protože tato přenastavení často doprovázejí symptomy, jako jsou nekontrolované pohyby těla, křeče a záškuby, třes a chvění, pocity zimy nebo horkosti, a to všechno může být při vědomí příliš intenzivní, zahlcující a může to zbytečně vzbudit strach.

Někteří z vás už tyto fyzické změny a aktivace pocítili ještě předtím, než se k nim dostal náš vzkaz. Doporučujeme vám proto, abyste při tomto procesu, který je skutečně tělesný, co nejvíce odpočívali a umožnili tak, aby byl dokončen bez zbytečných překážek a bloků z vaší strany. Udělejte vše proto, aby mohl download nových nastavení do vašich tělesných soustav hladce proběhnout. Tento vzkaz je prostoupen kódy Světla. Žádáme vás, abyste fyzickou formu těchto slov uvedli do pole kolektivního lidského vědomí. Umožníte tím uskutečnění a směrování tohoto vibračního přenosu. Naší drazí a milovaní, neobávejte se, vy sami nemáte moc ani kontrolu nad tím, kdo tento vzkaz uslyší, uvidí nebo jeho další předávání ukončí. Přesto vás žádáme jako lidstvo o součinnost a věříme ve vaši účast na tomto procesu. Děkujeme vám.

GALAKTICKÁ FEDERACE SVĚTLA Tatanka Nehweh za Společenství Arkturiánů (hvězda Arcturus)

Text obdržen mailem.


.

Zobrazení: 196

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Říjen.2020 v 13:41

Úzce související články a videa:

* Záblesk a to, co se nesmí komentovat. Federace světla. 16. srpna 2020 Blossom Goodchild Video ZDE.
* Událost 2020 – úsvit Zlatého věku 12.7.20 Michael Love Zvláštní zpráva pro starseed Nové Země. Video ZDE.
* Finální fáze 10.1.20 Erena Velazquez, Co je vzestup 28.9.20 Iynne Rondell Galaktická federace světla Video ZDE.
* Michael Love: Událost 2020. 9.8.20 Video ZDE.
* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE.
* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE.

* Důkaz o meziplanetární změně klimatu a blížícím se slunečním pulzu Uvedeno ZDE.

* UDÁLOST, aneb 5.D již buší na portálová vrata. :-) Uvedeno ZDE.

* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 14 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Rozzlobený patolog: Všechny tyto „případy covidu“ vůbec nejsou případy! uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 14 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu LIVE v turecke TV uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 14 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Co bude potřeba k probuzení spáčů? uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nechcú, aby sa pravda šírila uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Užasný prehľad o ľudstve uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr.
"Neviem prečo si niektorý ľudia stále myslia že potrebujeme nejakú vládu. Pripadá mi to ako by sme sa dobrovoľne vzdali svojprávnosti. Musíme si už konečne uvedomiť že ani jeden národ na…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Milióny ľudí dnes vyšli do ulíc v Paríži... uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pochod za svobodu a obnovu lidských práv v Berlíně uživatele Ina Obr
včera

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby