* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jennifer Hoffman

Všechno na Zemi má určitou energetickou frekvenci, jež se spojuje s tím, co se k ní hodí. Energie proudí tím směrem, kde má nejlepší přijetí a nejmenší odpor, ale není schopna si vybrat to, co se k ní hodí, jednoduše plyne  směrem k tomu, co ji přitahuje. Vaše vědomí vytváří pole přitažlivosti, které k vám přitahuje energii a umožňuje odpovídajícím energetickým frekvencím, aby  se k vám připojily.  Nelze vytvořit spojení  s protichůdnou energetickou frekvencí.

Energie strachu přitahuje strach, energie lásky přitahuje lásku a všechny energie obsažené uvnitř těchto dvou polarit přitahují energie podobné. Energie s těmi nejnižšími frekvencemi se zdají být nejsilnější, protože strach je u lidí ve 3. dimenzi přirozeným stavem a převládající energií. Odpovídají vašemu povědomí o vaší nedokonalosti, bezcennosti a strachu z odmítnutí, které nevědomě promítáte do světa, čímž tyto frekvence k sobě přitahujete.

Poznání sebe sama jako aspektu božství, své síly a  hodnoty, přitahuje vyšší frekvence, jež se pak ve vaší realitě manifestují a nabírají  tvar. Ačkoliv si můžete přát radost, klid a hojnost, o nichž vaše srdce ví, že jsou pro vás možné, pokud vám chybí na vědomé úrovni uvědomění si těchto energií a záměr tato spojení vytvořit, budete přitahovat energie, jež odpovídají  těm nejnižším energetickým frekvencím, jimž dovolujete, aby byly součástí vašeho vědomí.

Když si zvolíte svou úroveň vědomí, nastaví to záměr ohledně vaší energetické frekvence. Existuje mnoho energií, z nichž lze vybírat, a všechny pro vás představují  možná spojení a vyjádření. Země je energetickou hostinou a lze si vybrat a vyjádřit naprosto cokoliv, takže právě proto byste měli věnovat pozornost, jakou úroveň vědomí si zvolíte.  Energie nemá svůj názor, neposuzuje, je předkládána jako možnost  spojení a čeká, až si vyberete.

Uvědomujte si sebe sama jako božskou bytost a spojíte se s těmi nejvyššími energetickými frekvencemi, jež umožní vašemu božství, aby se projevilo. Vědomě odmítněte strach a nebude pro vás jako možnost existovat. Dovolte svému vědomí, aby si zvolilo radost, klid a hojnost ve všem, po čem vaše srdce touží a taková bude realita, kterou pro sebe stvoříte.

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)


Úzce související články:
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kterým Já se rozhodnete být? Můžete si vybrat kterékoliv, a všechny volby jsou pro vás těmi správnými, protože jste se tak rozhodli. Aspekt, jenž si vybíráte, je aspektem souznícím s vaší energetickou frekvencí v tom kterém okamžiku. Můžete být tím nejvyšším anebo nejnižším ze všech aspektů své bytosti… nebo čímkoliv mezi tím. Můžete si zvolit moc či bezmoc, spojení či odpojení, lásku nebo strach… a všechny volby jsou správné a mají na vaší životní stezce svůj smysl. Nakonec si všichni zvolí ty nejvyšší aspekty svého Já, protože – jakmile jsou léčení, učení, růst a přeměna završeny - všechny ostatní aspekty naší bytosti se poddají bezpodmínečné lásce… a nastane nebe na Zemi. Celý článek s názvem: "Buďte svým Já" je uveden ZDE.

Úzce související video v angličtině: Bashar - Your Vibration Radiates Uvedeno ZDE.


                                             vyvážení mysle - rozumu se srdce - citem je klíč

Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.


* Svou realitu měníme miliardkrát za sekundu (Bashar) Uvedeno ZDE.

* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

Osobní nulový bod, brána do nekonečna, aneb dostaňte se kdykoliv kamkoliv si jen přejete. Podrobnosti v článku s názvem: "Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku", který je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 11981

Komentář přidal(a) Ywet dne 7.Leden.2012 v 9:24

Tento mesiac, v každom Tu a Teraz, si recitujem "Ja som Láska, Ja som Múdrosť, Ja som výborná Pamäť"

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Leden.2012 v 17:04

Přesně! Proto je třeba se fokusem své pozornosti zaměřit na to co je příjemné, překrásné a povznášející (jelikož to zvyšuje vnitřní osobní frekvence), čímž se již brzy v takovém světě ocitnete, neboť se dostáváme do bezčasového tunelu, který propojuje naprosto všechny projevy existencí (čili všechny paralelní existence) do jednoho nekonečného nyní, tzn. do jednoho tady a teď.

PS: Na co zaostříme pozornost svého vědomí, to k sobě přitáhneme, nebo tam se promítneme a to také následně prožíváme, neboť stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahují! Více je uvedeno zde: www.trefy.cz/elektromagnet

Mnohem více podrobností o tom co se právě děje a k čemu dochází, je uvedeno v článku s názvem: "A JE TO TADY !!! Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje", který je uvedený ZDE.

Pátá dimenze jsou světy nekonečných možností, ve kterých si svým osobním přesvědčením pouze vy sami určujete hranice toho co je pro vás možné a co ne. Takže se zbavte svých starých zkostnatělých přesvědčení, popusťte uzdu své fantazii a vytvořte si překrásný svět, ve kterém si přejete pobývat či žít.

VY (My) jste tvurci všeho co je - existuje a co si ve svém světě stvoříte, to v něm a jeho realitách budete mít. Jak na to je v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby", který je uveden ZDE.

Výborné video s čekými titulky: Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi
http://www.youtube.com/watch?v=V7ABSswHMLA&feature=player_embedded


Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje a jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je umožňuje. Celý článek je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 7.Leden.2012 v 18:33

O ceste domov uviedla zaujímavý článok Mia na NZ::  http://alberian.szm.com/11_11/cesta.htm

Hovorí sa v ňom o potrebe spájania sa do väčších celkov a o spolupráci s našimi  strážnymi anjelmi. Myslím, že zlaté energie, ktoré nás spájajú  zatiaľ iba v spánku by mohli byť práve od týchto zlatých anjelských bytostí. V článku je návod ako môžeme zistiť meno svojho strážneho anjela, ktoré je zároveň našou rezonančnou energiou v multiverze a požiadať ho následne o pomoc pri vzostupných procesoch. Veľa šťastia z radostnej úrovne .

 

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Leden.2012 v 19:34

Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie, do středu naší Země. Článek je uveden ZDE.


18. 12. 2011 se začala trhat dimenzionální blána (držící bytosti a jejich duše v zajetí třetí a čtvrté dimenze), takže cesta na svobodu (pryč z duality) se každému konečně začíná otevírat zcela dokořán. Podrobnosti o tom kdo, nebo spíše co ve své podstatě skutečně jsme jsou uvedeny v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v MULTI-dimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", který je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 7.Leden.2012 v 22:32

tento obrázok som namaľovala asi pred tromi rokmi,volá sa mosty k svetlu.

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 7.Leden.2012 v 22:36

tento obrázok je mladší,ale hoci je akoby v noci,mala som pri tom takú nadnesenú,vznešenú náladu.To svetlo,čo osvetľuje nočnú oblohu nie je Mesiac-asi.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 8.Leden.2012 v 0:08

V článku je pekné prirovnanie, že všetko všeculinko , čo patrí do starej 3D je potreba ponechať , zbaviť sa toho rozpustením, odpustením, prežitím, atd. Nie je možné zobrať do novej D ani 1 % z tej starej. Ako opica, keď sa rozhoduje s rukou v tesnej nádobe, či pustí orech a bude voľná , ( laba sa uvoľní ),  alebo nepustí a bude uviazaná v tej nádobe. Myslím, že s prepájaním na úrovne vyšších čakier sme sa bavili už ( relatívne ) dosť dlho , bolo by načim pojednávať aj s ukotvovaním na úrovni nižších čakier 1 - 3. Aby nedošlo k asymetrii na úrovniach vzostupu v zmysle uvedeného článku. Každodenná zmysluplná práca, ako aj rôzne koníčky sú teraz rovnako potrebné ako meditácie a ostatné formy rozvíjania multivedomia.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 8.Leden.2012 v 0:54

Ano, musíme být i řádně ukotveni a spojeni s jádrem Země, aby mohla energie pramenící z centrálního slunce skrze nás proudit do jádra Země a tím zvyšovat frekvence nejen své, ale i této planety.

Proto by člověk měl nosit krystal, nejlépe v úrovni svého duchovního srdce.

PS: Nejdříve si ale propojte své hmotné srdce se svým duchovním srdcem. Podrobnosti jsou v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Ywet dne 8.Leden.2012 v 16:54

Anka, maliarka šikulka, mosty sú krásne. Dolný obraz mi pripadá ako ostré vlnobitie zastavené v čase :-)
Ladislav, ďakujem za odkaz na alberian. Pekné čítanie, hlavne druhá polovica, od vtáčej hviezdy.
Lumír, neonový obrázok „napojte se na sloup světla“ si sem nedal len tak náhodou :-) Mala som ho v ikonke pri mene, na inom ningu, od kiaľ som odišla a do hodiny sa „objavil“ DOMA na blogu :-)
Sú to zázračné maličkosti, ďakujem za ne.

Komentář přidal(a) Ywet dne 8.Leden.2012 v 17:50

Čakry 1-3 majú nejaké záznamy, ktoré sa dajú rozpustiť až po napojení na duchovné srdce. Vtedy má človek silu prijať zodpovednosť do svojich rúk, k tomu za hrsť pokory a vzorce začne roztápať. Až potom sa dá ukotvovať.
Srdce a Trojplameň harmonicky spája dolné čakry, s hornými. Vznikne pilier a energie ktoré v ňom prúdia dočisťujú zbytky skoro bezbolestne :-) a stávame sa radostnejšími.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby