* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Vláda občanům prostě lže. A pod Válkem to nejspíš nebude jiné. Diskriminace, segregace. Státní moc opustila cestu práva, varuje advokát Nielsen


22.10.2021 9:14 | Rozhovor

Právo na život a zdraví není hodnotnější než právo na ochranu lidské důstojnosti, osobní svobodu nebo na ochranu soukromí. Vláda neopustila cestu práva a cestu demokracie sama od sebe. „Velmi významnou roli v této manipulaci hrají podivné lobbistické skupiny a jednotlivci, jako jsou Roman Prymula, Roman Chlíbek a jeho vakcinologická společnost, nebo sdružení MeSES a jeho členové,“ tvrdí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz advokát Tomáš Nielsen, předseda odborné právní skupiny Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod a spoluzakladatel občanské iniciativy Zdravé fórum.


Foto: Archiv TN
Popisek: JUDr. Tomáš Nielsen, právník roku 2018Vláda premiéra Andreje Babiše ve středu schválila několik nových koronavirových opatření. Uvažuje se dokonce o tom, že některé služby mohou být zcela nedostupné pro neočkované lidi. Je to právně v pořádku?

Není. Alespoň ne v zemi, která uznává principy moderní demokracie. Už více než rok a půl poukazujeme s kolegy na to, že státní moc opustila cestu práva, cestu demokracie. Opatření Ministerstva zdravotnictví jsou nesmyslná, nemají oporu v zákonech, v odborných stanoviscích ani v reálné situaci. Jsou navíc jednoznačně diskriminační. To, co ministerstvo předvádí, je popřením všech zásad demokratického právního státu. A děje se tak za tichého souhlasu ostatních složek státní moci – moci zákonodárné i moci soudní.

Čím si takový stav vysvětlujete?

Jako advokát a odpovědný člověk nechci sklouznout k populismu, ale podívejme se na to, co se opravdu děje. Ministři Vojtěch a Plaga prostě jen slepě propagují očkování proti onemocnění covid-19. I když už i oni přiznávají, že očkování proti epidemii nefunguje, že očkovaní šíří koronavirus stejně, nebo možná i víc, než neočkovaní. Vědí, že po takzvané „Tečce“ přichází třetí dávka a přijdou další.

Je veřejně dohledatelné, že náměstkyně ministra školství Pavla Katzová v květnu podepsala smlouvy na nákup antigenních testů pro školy za více než půl miliardy korun od naprosto neznámé firmy – mimochodem, je to stejná náměstkyně, která nyní tlačí na ministra Vojtěcha, aby obnovil plošné testy ve školách. Víme, že Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádná opatření na základě politické objednávky, nikoliv na základě hodnocení rizik aktuální epidemiologické situace, tedy porušuje svou zcela základní povinnost, stanovenou zákonem. Tohle opravdu není právně v pořádku.

Ale čísla nakažených prudce rostou. Za čtvrtek přibylo v Česku 3638 pozitivně testovaných, více než dvojnásobek oproti minulému týdnu. Není to ten pravý čas pro to začít řešit prevenci, abychom neskončili jako letos v únoru či březnu?

Vláda je povinna udělat jednu jedinou věc, kterou byla povinna udělat už v únoru či březnu roku 2020, tedy použít standardní nástroje řešení epidemií. To ale nedělá. Manipuluje s čísly, jinak řečeno – prostřednictvím dat od profesora Duška, ředitele ÚZIS, prostě lže občanům. A snad jediné, v čem bych se chtěl pana Vojtěcha a premiéra Babiše zastat, je to, že to vláda nedělá sama od sebe. Velmi významnou roli v celé této manipulaci hrají podivné lobbistické skupiny a jednotlivci, jako jsou Roman Prymula, Roman Chlíbek a jeho vakcinologická společnost, nebo sdružení MeSES a jeho členové. Vytvořili jsme obrovský tým expertů, který je schopen nabídnout jiné řešení, než je proočkování. Jenže nikoho naše názory, naše praktické zkušenosti ani odborné znalosti nezajímají.


Nezní to skoro jako konspirační teorie?

Ano. Jenže, bohužel, odpovídá realitě. I nový kandidát na ministra zdravotnictví Válek hovoří o tom, že musíme proočkovat všechny vysokoškolské studenty, aniž by to jakkoliv rozumně odůvodnil. Protože to odůvodnit nelze. Pan profesor Válek dokonce naznačuje, že bude otázky pandemie řešit i podle názorů pana Chlíbka či Prymuly. Tedy podle člověka, jehož resort zdravotní péče nechal loni na holičkách všechny nemocnice, s člověkem, který se letos v srpnu nechal nominovat do pozice předsedy dozorčí rady společnosti Avenier a. s., distribuující testy, jakéhosi ‚monopolisty‘ v dodávkách očkování v České republice.

Ministr Vojtěch i hlavní hygienička Svrčinová jsou členy týmu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jejímž děkanem je pan Maďar, který, mimochodem, sám působil v pozici člena dozorčí rady stejné soukromé firmy. Je až moc lidí, kteří dnes představují hlavní poradce vlády a kteří jsou přímo či nepřímo spojení s firmami, jež vydělávají na očkování a testování. Určitě může jít o náhodu a určitě to může mít nějaké pozitivní vysvětlení. Ale věříme tomu?

Asi jak kdo. Vy ve svých prohlášeních často zmiňujete diskriminaci lidí. Není to ale poněkud přehnané označení?

Z hlediska práva a z hlediska základních principů demokratického právního státu je absolutně nepřijatelné dát více práv někomu, kdo se podrobil očkování proti onemocnění covid-19, nebo někomu, kdo se nechal testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, před ostatními lidmi. Chápu, že pro většinu lidí to může znít složitě. Vždyť přece jde o lidské životy. Skutečností ale je, že o lidské životy už dávno nejde. I očkovaní umírají na covid-19, šíří onemocnění, zavírají třídy ve školách a posílají děti do karantén.

I pozitivně testovaní mohou být falešně pozitivně testovaní a ve většině případů dokonce jsou. To jsou nezpochybnitelná fakta. Musíme myslet na to, že problematika základních práv a svobod není jednoduchá. Ochrana lidského života i zdraví má své limity. Ochrana lidské důstojnosti, svobody pohybu nebo právo na ochranu soukromí jsou práva, která mají stejnou hodnotu jako právo na ochranu života a zdraví. Pokud by vláda uměla prokázat, že zásahy do těchto práv jsou nezbytné k ochraně života a zdraví, pak by omezování neočkovaných snad mohlo být alespoň diskutabilní.

Protože to nedokázala, tak je její postup vůči neočkovaným protiprávní?

Vláda ani její odborníci nemají žádný odborný ani právní argument pro to, aby diskriminovali neočkované. Aby zaváděli covid-pasy a jiné nástroje totalitarismu. Tito lidé navíc sami přiznávají, že omezují práva našich dětí, aby nás, rodiče, donutili k očkování, že naše děti vědomě děsí, že prostě manipulují lidmi. Že nás budou nutit platit si testy, abychom se naočkovali. Článek 4 odst. 4 druhá věta Listiny základních práv a svobod říká, že žádná omezení základních práv a svobod „nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena“. A právě to se už dávno děje.

Nejen to. Představitelé vlády i její odborní poradci to otevřeně přiznávají. Tohle není legitimní zvýhodnění odpovědných lidí. To, čím procházíme, je diskriminace. A my, coby součást euroamerické kultury, bychom už měli mít zažité to, že diskriminace je absolutně nepřijatelné porušení demokratických hodnot. Druhá světová válka pro nás měla být poučením, že diskriminace jakékoliv skupiny lidí je vrcholem zrůdnosti, vrcholem nelidskosti. Opravdu absolutně. Nikdo z nás snad nepochybuje o správnosti cílů Martina Luthera Kinga v USA či Nelsona Mandely v Jihoafrické republice. A najednou jsme tento základ moderního humanismu ohrozili. Podle mě stojíme na hraně vzniku nové, jakési „hybridní“, totality. A jen doufám, že ještě nejsme za její hranou.

To působí dost dramaticky. Ale očkování tu existuje mnoho let, včetně povinného očkování. A není snad právo na ochranu života a zdraví hlavním cílem Listiny základních práv a svobod?

Jak jsem říkal – ochrana života a zdraví nestojí nad ostatními základními lidskými právy. Stojí vedle nich, protože z historie už víme, že například porušení práva na ochranu lidské důstojnosti či zneužití soukromí je podobně nepřípustné jako porušení práva na ochranu života. Právo na život není absolutní. Není možné udržovat stav, kdy učitel nebo žák očkovaný proti onemocnění covid-19 uvede do karantény všechny neočkované a omezí je v jejich základních právech, aniž by sám byl omezen. Jde o to, že se díváme jinak na očkované a jinak na neočkované a nebereme v úvahu vědecké poznatky.

Očkování nechrání před přenosem infekce koronaviru. Nejen, že část společnosti aktuálním postupem diskriminujeme, ale jinou část ani tímto špatným postupem nechráníme. Pokud Ministerstvo zdravotnictví vydá opatření, že se musí testovat jen neočkovaní a ještě si musí zaplatit testy sami, napadneme ho. Bohužel, soudy nereagují dostatečně rychle.Spousta lidí ale současnou situaci vnímá jinak. Očkují se, aby chránili své blízké. A argumentují tím, že nikdo nemá právo projevem své svobody zasahovat do svobody ostatních. Že nikdo nemůže zasahovat do práva ostatních na to nezemřít předčasně. S tímto přístupem nesouhlasíte?

Tento dnes populární argument o vztahu svobody jednoho vůči svobodě druhého je v tomto případě z právního hlediska čistou demagogií. Lidé, kteří ho používají, nerozumí principům Listiny základních práv a svobod. Naše demokracie je postavena na tom, že právo na život a zdraví není hodnotnější než právo na ochranu lidské důstojnosti, osobní svobodu nebo na ochranu soukromí. Při ochraně jednoho z těchto práv musíme velmi citlivě hodnotit dopad do práva jiného. Proto zde máme tzv. test proporcionality, na který vláda, ale i soudy dávno zapomněly.

Ministerstvo zdravotnictví vůbec nezkoumá, jak nebezpečné je onemocnění covid-19 dnes. Ignoruje odborné názory a tváří se, jakoby se koronavirus objevil teprve včera. U Nejvyššího správního soudu argumentuje údaji půl roku či rok starými. A dále zcela bezohledně pošlapává základy demokracie. Není možné nadále vést diskusi o tom, která opatření jsou správná a která špatná. Je zcela nezbytné položit si otázku, zda jakákoliv opatření jsou vůbec nutná.Tu si mnozí určitě pokládají. Ale stejně tak se zamýšlejí nad tím, kde najít hranici mezi respektem k ostatním a bezohledností k nim samotným. Jak na to pohlížíte vy?

Lidem, kteří zajišťují marketing této „nikdy nekončící pandemie“, se podařila kuriózní věc. Opakovaným vyzdvihováním odpovědnosti člověka vůči druhým docílili toho, že lidé přestali být ohleduplní. Očekávají ohleduplnost vůči sobě od ostatních. A obviňují ostatní z bezohlednosti. Jenže takhle se projevuje sobectví, ne ohleduplnost. Jsem přesvědčen o tom, že mnoha lidem současný stav vyhovuje. Nemusí chodit do práce, pracují na poloviční výkon z domova za plnou mzdu, a přitom mají konečně čas postarat se o zahradu či dům, pořízené na hypotéku. Vůbec nemyslí na cizí děti, které se děsí výsledku antigenních testů, na děti, které se přes rok nemohly věnovat sportu, tanci nebo zpěvu a už nikdy se k tomu nemohou vrátit.

Lidé se neočkují z ohleduplnosti, vždyť očkování nechrání ostatní. Očkují se proto, že už chtějí mít „od všeho pokoj“. Nebo proto, že jim vláda „slíbila“, že až očkovaných bude dost, sundá dětem roušky. K tomu jsou tito „ohleduplní“ lidé vybaveni zcela nevědeckými argumenty vlády, skupiny MeSES a podobně. Dokud si každý z nás, dospělých, neuvědomí, že přece nejde jenom o nás, že musíme respektovat ostatní, že musíme projevovat solidaritu a neočekávat ji od ostatních, že musíme chránit slabší, ne sebe, pak zůstaneme jako společnost rozděleni do dvou uměle vytvořených táborů. Tohle není spor mezi dvěma tábory, tohle je konflikt mezi občany a státní mocí. Proto říkáme, že je opravdu nutné vrátit se k základním principům lidskosti.

Máte návod pro to, jak bychom toho mohli dosáhnout?

Lidé, kteří mě znají, vědí, že jsem velmi opatrný ve svých vyjádřeních. Tady je pro mě ale situace naprosto jednoznačná – jsem přesvědčen, že lidé musí přestat respektovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Protože jsou nezákonná, protiústavní, nehumánní. Ředitelé škol, zaměstnavatelé, provozovatelé kadeřnictví, restaurací a podobně prostě musí vyhlásit občanskou neposlušnost, opřít se o čl. 23 Listiny základních práv a svobod a vytvářet prostředí bez diskriminace, bez segregace, bez zásahů do soukromí lidí. Lidé by měli opravdu začít chránit demokratické principy a humanismus.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vlada-obcanum-prost...

Zobrazení: 98

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Srdcem pro Vlast - živě Pavel Zítek 7.12.2021 uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu CO SE DĚJE S KRVÍ A TUTLÁ SE TO uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu .....mRNA vakcína Covid-19 obsahuje.......... uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu 89 procent úmrtí na covid mezi plně očkovanými uživatele Ina Obr.
"Dokud se bude platit za covid, nebude nikdo, kdo by na neho neumrel. "
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 9 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Přeplněná nemocnice.. uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Video ...za svá slova  už snad byla fyzicky napadena uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby