* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... (Féwa 29. 3. 2012)

Féwa 29. 3. 2012

Vertikalita a horizontalita času a jeho premien Vás nesie späť cez píniové háje, borovicový les, šumenie morí a oceánov, slnečným vetrom - ozývajúcim sa v každom z Vás. Ozvenou tachyonov. Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA - rozkvitajúcim pukom - potrebnou intenzitou svetla.

Vy, ktorí ešte driemete - zobuďte sa prosím. Aby ste neboli príliš prekvapení silou, ktorú zbadáte na Vašej azúrovomodrej oblohe plnej vtákov. A vtáčikov letiacich im oproti. Vzájomne poháňaných láskou. Krídlami, umožňujúcimi im letieť nadpozemským časom a zdieľať frekvenciu prírody. Oni cítia a poznajú každú frekvenčnú, magnetickú zmenu Zeme. Sami načítavajú svojím vedomím, vedomím živočíšnej ríše, meniaci sa čas. Aby upozornili zmenou letu na blížiacu sa novú realitu, prichádzajúcu spolu s deťmi vesmírnych diaľav. Vták má schopnosť nielen zdolávať priestorovú výšku sveta svojej dimenzie, ale cez slnečnú koronu sa prispôsobuje smeru, odkiaľ nový magnetizmus prichádza. Hľadajúc príťažlivosťou svojho srdca a jeho magnetických polí. To je teraz základná informácia. Pozorujte let vtákov, ktorý sa bude meniť a vítať tak novo - frekvenčný čas /sovy, cudzokrajné vtáky,.....budú mať tendenciu premiestňovať sa na iné miesta na Zemi/. Je to nová časová frekvencia, ktorá sa mení prepájaním na vyšší stupeň novej dimenzie. 

Cez budúcnosť - spájajúc minulosť prítomnosťou - novovznikajúceho zlatého veku ľudskej populácie. Slovami, srdcom a jeho transparentnou bránou, ktorá je zaplavená láskou. Vás - detí Zeme - i detí vesmíru. Blížiacich sa po skratkách časových špirál a ich kruhov.

Je to čas víťazstva človeka nad hmotou. Jeho spirituálneho srdca, ktorým sa vlní spriaznenosť duší všetkých galaktických tvorov. Ich túžbou Vás objať a držať v náručí na vlne tachyonovej lásky. 

Blíži sa k Vám vysokofrekvenčná vlna kozmického žiarenia a tým i predstavitelia jej magnetického sveta. Prenikajú priestorom galaxie - nie za účelom mimozemského ovládania človeka, ale satisfakcie všetkých, ktorí Zem niesli a objímali svojou bezpodmienečnou láskou. To znamená tí, ktorí nespali, ale po celý čas bdeli - pomáhajúc Zemi a človeku. Pochopiť a prijať transformujúci sa čas, ktorý do Vás vstupuje časovou bránou, aby ukázal a vysvetlil podstatu života.

Nie ste to Vy, ktorí sa obávate, či bojíte. Je to Váš strach, ktorý bol ovládaný inou silou. Vnášajúcou do Vás negativizmus, nedôveru a paniku ku všetkému čo je nové a nepoznané. Je jednoduchšie sa báť a skrývať za nevedomosť ako pozrieť sa do očí pravde. Keď to sami zmeníte s kľudnou mysľou - zistíte, že strach je len ilúziou. Vy sami tvoríte svoje šťastie. Sami prijímate i strach. Vy sa nemáte čoho báť. Ste výnimoční a skvelí. Vy všetci.

A práve meniaci sa čas mení i Vás. Neguje svojou rastúcou frekvenciou všetko negatívne čo doteraz tvorilo súčasť človeka a Zeme. Postupným prijímaním frekvencie nového svetla. Lode, vesmírne koráby, plávajúce mestá..... to všetko Vám túži ukázať nový čas. Aj iný svet ako je Váš. Svet do ktorého časom a jeho jednotou vstupujete. Vedia čo všetko potrebujete dopovedať, doukazovať, dovysvetľovať. Aby ste plne pripravení jednotou princípu muža a ženy, jednotou Zeme a človeka vstúpili i do jednoty univerza. Pretože až potom budete celí. A nie univerzálne delení na dve polky jabĺčka.

Vy ste jednotou vnútorne vedení a opäť sa do nej vraciate. Každý sám vlastným presvedčením srdca a súčasne národnostne spoločne. Vytvárajúc opäť jeden národ Zeme /planéty/ - jeden národ univerza /planét/. To je všetko čo potrebujete vedieť. Pochopiť dôvod príchodu zástupcov galaxií, milovaní. Kozmické plavidlá, ktoré už všade okolo seba vidíte a sledujete - neprichádzajú preto, aby Vás strašili....aby Vám ubližovali. Sú láskou.

Otáča sa čas. Vertikálnym i horizontálnym spôsobom a stavia na hlavu meniacou sa frekvenciou všetko čo sa doteraz na Zemi slepo dialo. Je to realita, reálne meniaca človeka i Zem. Otvárajúca oči pravde. Ukazujúca na nedostatky správania sa človeka k sebe navzájom. I k Zemi. Šipkou srdca smerujúcou k vrcholu magnetickej strelky, ktorá sa hojdá, kýve intenzitou lásky, ktorá ju priťahuje a nasmerováva z iných sfér. Otáčaním magnetického pólu. Smerom k Slnku vytvárajúcemu časový lievik nadpozemských vrstiev. Vaším novým časom. Slnko a jeho nová magnetická sféra do ktorej pretransformujete svoje fyzické telá. Všetci, ktorí ste na kvantový skok pripravení. Za pomoci bytostí, ktoré sú jej predstaviteľmi. Budú Vám ukazovať cestu a smer prekódovávajúceho sa času. Učením. Ako sa to dialo po celé stáročia na Zemi.

Je čas človeka, planéty, zjednocujúcej sa reality Vášho i nepozemského sveta. Matérie i spirituality. Cez stromy - ich stredovú časť. Smerom od ich koreňov aj od vrcholu koruny prebieha prepájanie frekvencie človeka a Zeme. Cez prírodu. Táto frekvencia človeka budí i uspáva. Okrajom tlakovej frekvenčnej vlny. Jej prvým stupňom. Druhým stupňom je príchod predstaviteľov galaxií. Tretím stupňom je splynutie s energiou prapodstatna a previbrovanie.

Nachádzate sa vo výške frekvencie, ktorá rozpúšťa /uspáva, tlmí/ pôvodný systém hmotnej reality /vedomia i tela/ a súčasne spätne aktivuje novú frekvenciu. Niekto reaguje podráždene. Niekto je kľudný a vyrovnaný. Niekto len tak "pláva", nevnímajúc...nevšímajúc si svoje okolie. Je to individuálny stav. Každé telo, každé vedomie reaguje svojím spôsobom. Jedná sa o koncept zjednocovania vertikálnej a horizontálnej časovej osi, ktorá stredovým bodom záveru vpúšťa jednotnú frekvenciu a dovoľuje aj vstup iným civilizáciam tvoriacim jednotu. Vaše vedomie je týmto záverečným bodom, stupňom, pripravené akceptovať celý nekonečný vesmír. Lode, ktoré sú v blízkosti Slnka sú Vaše lode. To znamená, že máte dovolené ich nielen vidieť, ale i vstúpiť do ich priestorov. Svojím otvoreným srdcom. Vstupom do univerzálnej jednoty všetkého a všetkých, ktorí sú súčasťou Vašej planéty Zem i komplexu univerzálnych planét.

Odchádzajú delfíny a veľryby - tvoriace sonar vesmíru i Zeme - a súčasne prichádzajú. Spájajúc vysoké vedomie Zeme tvoriace stredovú sieť, cez ktorú sa prepája na ďalšie vedomie vyslaných bytostí a v závere na vedomie frekvenčne zostávajúce na úrovni 3D Zeme. Vytvára sa tak daným stupňom frekvencie jednotná sieť, ktorej spojkou sú delfíny, veľryby a celý podmorský svet, ktorý je aj iný. Nielen plný morských rýb, slimákov a sasaniek podmorskej fauny a flóry, ale i jemnohmotných bytostí ponorených pod hladinu morí a oceánov, nesúcich tisíce iných ako pozemských mien. Hovoriacich rečou srdca. Sú to víly voziace sa na delfínoch, poskakujúce zo sasanky na sasanku. Chobotnice na ktorých chapadle sedí vodný človek. Transparentný svet tancujúci po špičkách na svete hrubej hmoty, inou frekvenciou ako pozemský človek. Vedomie spájajúce výškou svojej lásky jemnohmotný i hmotný stupeň frekvencie. Aby sa zviditeľnilo doposiaľ nevidené, prijalo neprijaté. Hladkaním lásky.

Prebieha spájanie podstatou vedomia s vedomím vyššieho nadpozemského stupňa. Rozkvitajúcim kvetom života novej dimenzie, symbolom krištálu vkresleného do stredu dlaní. Frekvenciou sveta svetla.

S láskou Féwa


Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu: http://www.anjelska.sk/Féwa 31. 3. 2012

Dovolím si v úvode použiť citát veľkého človeka.

Gándhí : "Staň sa sám tou zmenou, ktorú si pre tento svet praješ."

Prebieha pineálna aktivácia multidimenzionálneho vedomia vedomím Krista. Vracanie schopností, ktoré človek mal. Cez centrálne vyslané vedomie prúdi od včerajšieho dňa žiarenie galaktického stredu takej intenzity, že dokáže rozsvietiť srdcia človeka uvedomením si jeho postavenia na svojej vlastnej planéte Zemi.

Hlboko vo Vás driemajúci čas opäť prichádza a ukotvuje sa vo svojej plnej kráse vedomia. Aktívne aktivujúceho cez Vaše zabudnutie a jeho bránu, či chrám - podstatu, ktorú v sebe nesiete. Svoju esenciu lásky, milovaní. Kozmickým žiarením, jeho aktivovanou bránou. Empatiou človeka k človeku. Slučkou vo vedomí, prepólovávajúcou Vás do opäť sa vracajúceho vedomia lásky.

Jemnohmotná sféra - víly, jednorožce, delfíny, bytosti svetla, krištálové deti, diamantové deti, indigoví - pracujú každý svojím spôsobom. Svojím vedomím a láskou. Je to príchod svetla - plnou aktiváciou centrálneho vedomia cez mozgový kmeň a šišinku. Vedomie svetla nesené láskou sa spája s hrubohmotnou realitou, žiarením svojho tela. Rozkvitajúcou šišinkou vytvárajúcou svetelný portál. Cez južné moria, spevom delfínov, krídlami vtákov.

Vy poslaní, akoby ste doslova strácali pojem o čase...o svojej zemskej identite. Objatí svojou domovskou sférou. Kladiete si otázky typu...prečo tu ste...prečo Vaša úloha ešte neskončila, keď tak veľmi túžite ísť domov.....sú násobené intenzívnou silou žiarenia Vášho domova. A zákonite o to viac sa teraz vynárajú, blížiacou sa vlnou.

Váš čas, milovaní, v tejto chvíli ešte nekončí. Začína Vaším zviditeľňovaním. Nie čítaním pôvodnej prečítanej knihy života a životov. Tú za sebou zatvárate. Otváraním novej človečenskej knihy. Objemnejšej ako kniha, ktorú ste celé stáročia čítali. Nedostatkom, nepochopením, trápením sa...pečatili v ľudskej budúcnosti zatvárajúce sa staré vrátka. Otvárajúca sa biela kniha, do ktorej ste minulosťou písali je iná. Transparentne striebristá. Naplnená múdrosťou Vás všetkých, čakajúcich na jej otvorenie. Vaším vedomím - vedomím Vašej Zeme - neseného láskou.

Po celý čas ste prenášali transparentné medziriadky hrubohmotnej knihy života. Ich vety, slová, písmená, znamienka. Do novej knihy zajtrajška ľudskej populácie. Časom snúbiacim minulosť dejín s budúcnosťou, žitou prítomnosťou. Fúziou troch časových úsekov točiacich sa súčasne po galaktickej špirále k novoveku. Na jeho prahu sa energetickou kozmickou bránou spájajúcich, kódujúcich všetky doterajšie časové údaje, vytvárajúc tým portál nového veku. Najvyššou frekvenciou lásky - vlnou tachyonov. Tam ste teraz, milovaní. Už nie na prahu minulých  troch transformačných stupňov, kedy sa trojkou otvárala jedna, druhá, tretia časová, či svetelná brána, aby privítala nový stupeň evolúcie. Teraz ste na fyzickej úrovni prahu, či brány, alebo chrámu, či víťazstva. Akýmkoľvek pomenovaním označíte svoj človečenský stupeň....vždy ponesie jeden význam. Bezpodmienečnosť lásky. 

Prešli ste záverečným bodom kružnice časopriestoru, spájajúcej rôzne kruhy času dimenzií Vášho trojdimenzionálneho polaritného sveta. Premietaním, prekódovávaním do "nadštandartného " stupňa existencie. To znamená - do existencie prijatia všetkých stupňov existujúceho vedomia ľudskej i mimozemskej kategórie. Do existencie zabezpečujúcej nielen ich prijatie na Vašej Zemi. Ale i do existencie prijímajúcej všetkých, ktorí tieto vrstvy mimozemského vedomia na Zemi zastupujú. Vkĺzavate do časového miesta, ktoré sa parabolicky spája s novou časovou parabolou. Jej prvým kozmickým tónom. Tónom vlastného vedomia uvedomujúceho si skutočnú pravdu. Že svet sa nezačína a nekončí hranicami Vašej prenádhernej Zeme, ale je i iný. Pretkaný hustou sieťou transparentnej lásky, trblietajúcej sa jemnohmotnosťou bytostí rôznych univerzálnych častí. Kladúcich Vám nad hlavu rozkvitajúcu kyticu slnečníc, lotosov, chryzantém, krokusov,...jantárovo - žltej, transparentne - bielej, azúrovo - modrej, tyrkysovo - zelenej, lososovo - ružovej, karmínovo - rubínovej farby. Pretože to všetko ste Vy. Každý z Vás nesie svoj vlastný kvet života, svoju farbu, svoj symbol viery, nádeje a lásky. Aby ste ich spoločne vložili do prúteného košíka Zeme a jej prírody a privoňali. Všetci spoločne - jedným záverečným nádychom, symbolizujúcim prijatie všetkých zemských vôní a výdychom ich vpečatili do jadra Matky Gáji. Plným kvetom spoločne prežitého života a životov.

Nie je podstatné čo ste robili. Či zametali lístie na cestách, zbierali smeti, sedeli v úradoch, učili, starali sa doma o deti....alebo Vy, poslaní s ponechanými schopnosťami domova v diaľke...ktorí ste čistili duše, liečili telesné funkcie iným spôsobom ako je na Zemi obvyklé. Vracaním zdravia dotykom dlaní, očí, vedomím. Snahou o pochopenie, snažiaci sa sami chápať tento v mnohom pre Vás nepochopiteľný svet.

Ste to Vy, milovaní. Vyslaní z rôznych systémov. Vy, ktorí ukotvujete cez Metatrona kódom vedomia bytosti vyslanej - krížom spájajúcim hmotnú a jemnohmotnú realitu. Vedomím Krista. Čas zemský a mimozemský. Nie je dôležité odkiaľ ste na Zem zavítali. Či z Andromedy, Plejád, Lýry, Síria, Orionu, Centauri, Cassiopei.....Ste vyslaný hviezdny team vedomia univerza. Team spolupracujúci láskou cielene vybraných bytostí. Najlepších z najlepších. Duchovne najvyspelejšieho sveta. V ktorom láska je prioritnou vládou, rozhodujúcou o každom ďalšom jednotnom kroku na planétach multidimenzionálneho vesmíru. Ktorý sa dnešným dňom stáva i Vaším svetom lásky. 

Ukotvuje sa vedomie Krista v každom človeku, každej bytosti, každej súčasti trojdimenzionálneho sveta hmoty spájajúceho duality. Bytosťami na Zem vyslanými z jemnohmotnej sféry iných atómových štruktúr, inou rýchlosťou sa pohybujúcich na Zemi i vo vzduchu. Ovládajúcich iné technológie - ďalekosiahle stovky, ba tisíce liet prekračujúce Vaše. Nie riadené výsledným finančným efektom aký na Zemi používate / pretože finančný systém v ich svete už dávno neexistuje/ ale cielene bezpodmienečnou láskou. Výmenou jej energie ku prospechu celej multidimenzionálnej existencie.

Ukotvujete sa v prapodstate. Svojím vedomím prijímajúcim späť svoje výnimočné schopnosti. Otváraním čakier, rozkvitaním kvetu života nových sfér, zdrojom svetla galaktického stredu. Poznaním, pochopením, uvedomením si seba vzájomne. Či ste deti svetla Zeme, alebo deti vesmírneho svetla. Symbolom "KA", spájaním s novým kruhom času vedomím Krista.

S láskou Féwa

Moja poznámka:

Doporučujem film "Nádherná zelená" - klik pre odkaz na film.


Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu: http://www.anjelska.sk/index.php/fewaDalší související článek od Féwy s názvem: "Féwa 29.3.2012 Váš zemský čas je nastaven na Vaše vědomí" je uveden ZDE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vynikající úzce související článek s názvem:
"ARKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011",
je uveden ZDE.

Jsme jako inteligentní paprsky a světelné spirály centrálního slunce, které jsou vedeny jeho mocnou inteligencí. Je tomu tak z toho důvodu, že jsme přijímače a vysílače harmonizujícího, ozdravujícího, omlazujícího, regenerujícího, transmutačního světla, pramenícího z centrálního slunce - srdce. Nyní již dozrál čas na to, abychom se přes své třetí oko a přes své duchovní srdce navzájem propojili a tím vyzařování tohoto transmutačního světla do všeho a všech ještě více zintensivnili.

Nejsme lidé, jsme světelná, multidimenzionální rodina, fungující jako narušitelé starých, zkorumpovaných, ovládacích a zotročujících systémů, kteří tím co vyzařujeme mění způsob zaběhnutého, zkostnatělého, destruktivního smýšlení, chování a jednání.

Mnohem více podrobností je uvedeno na videu s CZ titulky, s názvem: "Plejádská zpráva 1012 Budíček určený pro světelnou rodinu", které naleznete ZDE.

Tajemství všech tajemství - uhlík
https://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=relatedZobrazení: 5768

Komentář přidal(a) Karla dne 31.Březen.2012 v 18:40

je to jak říká imalgin, je určitá věc o své podstatě a tolik podob bude mít, kolik z nás ji bude vnímat.. uvědomila jsem si to ted u pečení koláče (není to občas od věci, napadají při tom zajímavosti :-))..nejsem ten, kdo je kompetentní hodnotit úmysl toho původního, který z harmonie a Ničeho inicioval stvořené.. všechny možnosti stvoření, vnímatelného... aby mohly být vnímány a tím i zažity či stvořeny maximální možné varianty stvoření, jsou třeba i vnímatelé a to dohromady tvoří poznávané..vezměte si, co by to bylo za hru, kdybychom si už na počátku rozdali samá esa a vstoupili do ní jako ti vševědoucí.. jak bychom pak poznali její varianty a možnosti.. uvědomila jsem si u toho koláče, kolik je v nás, prostřednictvím nevyčíslitelně možných variant našich dna, tedy varian úhlu pozorování, variant typů pozorovatelů..a každý vnímá a tím tvoří svůj momentálně třeba časoprostorový vesmír.. každé z těch poznání nesmírně obohacuje celek..svými omezeními si už před narozením, v plné vševědoucnosti, nastavujeme parametry uvažovaného poznání..tak abychom pokryli všechny možnosti spektra, tedy na všech stranách - levé i pravé, černé i bílé, dobré i špatné..protože poznáním a nahlédnutím všech možností teprve pochopíme a pojmeme, že vše je správně a v rovnováze.. takže pravdu máme vlastně všichni..myslím, že ani není, alespon mým, cílem se rozpomenout na své božství a vyfičet za hranici stvořeného, ale prostě poznávat na té úrovni, kterou jsem si právě přednastavila..

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 18:44

Ano je lepší odstranit Firewall a na to stačí uvědomit si, že člověk je ve své podstatě především duchovní vědomí, čili vysokofrekvenční světlo, které propálí jakoukoliv clonu bránící napojení na pravé duchovní úrovně existencí.

Takže stačí zadat záměr, co si přeji učinit, do něj mimo jiné zadat, že si přeji propojit se se svým vyšším, světelným - Božím Já a ve svém třetím oku si představit, že světlo pramenící z vnitřních duchovních úrovní spaluje vše, co tvoří nějaké bloky a že se v člověku obnovuje spojení s 12 + 1 světelnými vlákny, obnovující původní 12+1 vláknové DNA. Podrobnosti jak na to jsou uvedeny v článku s názvem: "Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni.", který je uveden ZDE.

Čím více emocionálního náboje se do záměru a mentální představy vloží, tím rychleji se stane osobní realitou.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 18:54

Karlo, to co píšeš by bylo pravda za normálního stavu, tedy v tom případě, že by tento svět neovládly bezcitné, bezohledné moci chtivé bytosti, které lidstvo zotročily a planetu rabují, takže pokud by jim v tom nebylo znemožněno, tak by nejenže zničily všechny a všechno co si porobily, ale nakonec by zničily i celou planetu a samy sebe.

Jak a proč vznikla tato planeta, která je skutečnou perlou ve vesmíru, neboť obsahuje velice širokou škálu nejrůznějších druhů projevů existencí.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-a-proc-vznikla-t...

Komentář přidal(a) Rhodes dne 31.Březen.2012 v 19:02

podla mojho nazoru ten tzv. firewall su stare klamlive myslienky a presvedcenia o tomto svete ktore kedysi davno boli dane ludom bytostami ktore sa tu hraju na slachtu... a tie myslinky su napr: dobre sa uc aby si si mohol najst dobru pracu a spravit si karieru zalozit rodinu atd a ked toto spravis budes uspesny... to co sa dnes vtlka ludom do hlav ze je uspech neni uspech.

dnes ludia nevedia co je ludska bytost lebo nas naucili ze sme z opice a sme len kopa masa ktora bojuje o prezitie a kto je silnejsi ten vyhrava atd.... a ked clovek veri tymto veciam a jeho pozornost je upriamena na tieto veci a ma taketo zmyslanie a taketo vzorce v sebe tak neni mozne aby isiel niekde vyssie.

ako Lumir vravi osobna realita je tvorena osobnymi vnutornymi programami a presvedceniami... cize ludia su v tomto svete otrokmi tychto programov ktore do nich nebadane dava tento system. a vymanit sa z tychto programov je velmi tazke... viem to podla seba ze je velmi tazke sa vymanit z nejakeho presvedcenia ktoremu veri cely svet.... a ked sa nad tym clovek tak zamysli tak pride na to ze cely tento chory system stoji a drzia ho po kope len tieto presvedcenia ktore pouziva ludi ako nastroj na udrzanie a vytvaranie tohto systemu... v podstate ludia su otrokmi presvedceni. je to fakt smiesne ako si ludia myslia ze to oni nieco chcu napr auto dom ale to v skutocnosti presvedcenia

Komentář přidal(a) Karla dne 31.Březen.2012 v 19:25

to o čem píše petr pro mne lumíre není sobectví..cesta sebepoznání, ke svému středu a do pozice ukotveného pozorovatele, vzhledem k tomu, že vše se odráží ve všem, má v podstatě jedinou hodnotu.. to že se biju všude vně kdykoli a za cokoli je k ničemu, pokud nevím, kdo doopravdy jsem a pokud nenahlížím na tu kterou věc z maximálně objektivního, klidového a vystředěného hlediska..protože jinak nevím nepáchám li další nerovnovážnosti okolo sebe.. takže cesta "ven" by měla vést pouze skrz "sebe".. taky si nemyslím že jsou ukrutné a nespravedlivé a ničivé a ubližující světy a děje, i když se tak jeví, protože vše má i svoji protilehlou stranu a teprve nahlíženo na cokoli jako na celek, můžeme poznat jeho charakter a to, že vše pojato v opravdovém globálu, je vlastně v harmonii a že vše má svůj výzam a důležitost.. a všechny postoje jako zlý, neharmonický, zničující jsou jen úhly pohledu z jiného místa než ze středu.. ale tak to vidím já, zase ve své omezenosti..

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 19:40

To chce klid, jak už jsem uvedl, duchovní vědomí - světlo pracuje na nesčíslněkrát vyšší frekvenci, než je kterákoliv technika schopna docílit.

Proto, jakmile si bytost uvědomí, že je především toto duchovní světlo, tak ji již nejenže nelze nijak a ničím ovládat. Takováto probuzená bytost se navíc stává přijímačem i zářičem tohoto duchovního světla a jeho harmonizujících frekvencí, které ze sebe vyzařuje a ukotvuje jak do všeho a všech, tedy i do jádra Země.To způsobuje, že díky zvyšujícím se frekvencím jádra, čili vědomí planety Země se probouzejí i ostatní bytosti, a to umožňuje hladký přechod celým transformačním procesem.

Takže se ničeho nebojte (neboť strach snižuje osobní vibrace) a raději sviťte, když pro nikoho jiného, tak alespoň sobě na cestu. :-)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 20:11

Bytosti z harmonických úrovní existencí nevstupují do 4té a nižších dimenzí, čili do dualitních světů z toho důvodu, aby se potom mohly dostat výše. Dimenze v dualitních projevech existencí jsou příliš bolestivé a není třeba se učit pomocí utrpení. Pravý důvod proč bytosti z harmonických úrovní existencí vstupují do dualitních světů je ten, aby pomohly připraveným bytostem dostat se do vyšších úrovní existencí taktéž.

Též je hloupost domnívat se, že každá bytost si musí vyzkoušet vše a ve všech dimenzích a projevech existencí. Vše je totiž na svobodné volbě, takže pokud si bytost svými emocemi nevytvoří s někým nebo něčím vazbu, tak to není povinna prožívat. Teprve až když někomu např. ublíží, tak teprve potom si musí prožít něco podobného, aby si uvědomila, že se to dělat nemá.

V USA jsem osobně znal jednu bytost, která po klinické smrti jedné dospělé ženy převzala její tělo (což tyto dvě bytosti pochopitelně měly domluveno ještě před inkarnací) a tato bytost byla dokonce z podstatně vyšších úrovní existencí než je tento vesmír, avšak sem, do tohoto hmotného světa přišla poprvé, a to pouze z toho důvodu, aby planetě a lidstvu pomohla v transformaci do 5. D.

PS: pouze v dualitě, čili od 4té dimenze níže, se jednotlivé projevy existencí (čili živé bytosti) živí tím, že se mezi sebou požírají navzájem. Nejen rostliny, ale dokonce i nerosty jsou živé!

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 23:14

Lidičky, když si uvědomíte, že jste (jsme) nedílnou součástí kosmického vše-Vědomí a jeho nekonečné síly, lásky (čili harmonických frekvencí) a moudrosti, neboť všechno tohle je ve vašem duchovním srdci (čili ve vašem osobním nulovém bodu) a přijmete tuto skutečnost za svou osobní pravdu, tak si uvědomíte i to, že vše je ve své podstatě vždy tak jednoduché (či naopak tak složité), jaké jen si to svým osobním přesvědčením uděláte.

Doporučuji všem shlédnout níže uvedené vynikající video, které s tímto tématem úzce souvisí.

Na níže uvedeném videu s CZ titulky je velice dobrý dokument s názvem: Boh zazrakov (Hovoří se v něm o krásách, dokonalosti a genetické i energetické podstatě moudré přírody. Výklad je sice pojat z náboženského hlediska, avšak sdělované informace o moudré přírodě jsou přesto vynikající. Takže pokud se vám nelíbí slovo Bůh, tak si ho nahraďte např. slovy moudrá příroda, nebo kosmické vše-Vědomí anebo vesmírná inteligence a pokud se vám nelíbí Ježíš jako slovní pojmenování, tak si to nahraďte pojmenováním úroveň vědomí zvané Kristovo nebo-li Metatronovo, které máme ve svém osobním nulovém bodu, čili ve svém duchovním srdci, které světelnými vlákny spojuje v Univerzu vše se vším do jednoty a harmonie).
http://www.youtube.com/watch?v=YVmqxMIbTpE

Komentář přidal(a) Imalgin dne 1.Duben.2012 v 23:14

Když se vrátím k tomu, že "My" jsme přišli odjinud než ostatní lidé....My se máme spojit a zvyšovat a udržovat dohromady frekvenci ... Kdo všechno jsme My?

Čekají mne nyní dvě přednášky, kde hodlám lidem nabídnout tu verzi, že jsou stejní jako já. Postrčit je k tomu, aby se postavili na vlastní nohy, napojili se na své multidimenzionální já, pracovali se Zemí a se Světelnými, rozhodli se, jak budou aktivně pomáhat Zemi v postupu do 5D a rozjet se.

Obracejí se na mě nejvíce lidé, kteří si přejí partnera a druhé místo hned zaujímá skupina probuzených, kteří nevědí jak dál. V poslední době opadli právě vzbuzení. Nyní potřebují pomoci lidé vzbuzení 5 až 10 let, Ti co už jsou v koncích, protože prosedí kopu času na netu, čtením kontroverzních názorů a už vůbec neví v té změti informací čí jsou.

Jsem odhodlaná všem polopaticky vysvětlit, jak na sobě pracovat a postupovat podle své intuice. Jen se poslední dobou ptám, jeslti jim spíš neublížím, když se jim nebude vést, protože zrovna nejsou stejní jako MY, nejsou součástí Světelné rodiny a nebude pro ně vše tak automatické, jako pro nás?

Kde je ta hranice, kdo jsou lidé a kdo jsou inkarnovaní Světelní? Měla jsem zato, že všichni mají stejné možnosti, nebo?

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Duben.2012 v 23:54

Všichni ti kteří mají duchovní srdce (což je většina pozemských lidí), čili ti, kteří nejsou klon, mají stejné možnosti jako ti, kteří sem do tohoto světa přišli odjinud, z důvodu pomoci planetě a lidem v transformaci do páté, pozitivně polarizované dimenze. Rozdíl ve schopnostech a dovednostech je a bude jen v tom, že pozemšťané si zatím neuvědomují, že jsou především vědomí (čili duchovní energie, která má nekonečné možnosti a schopnosti) a proto chvíli potrvá, než si tento fakt uvědomí a začnou mít stejné schopnosti jako ti, kteří sem přišli odjinud.

Tato planeta již velice brzy vstoupí do páté, pozitivně polarizované dimenze, což jsou světy, ve kterých si všichni navzájem nezištně, čili bezpodmínečně pomáhají a přejí si dobro nejen pro sebe, ale pro naprosto všechny zúčastněné. Takže pokud se lidé naladí na tyto harmonické frekvence zvané bezpodmínečná láska, tak nebudou mít s transformací a nabytím nových schopností (které 5. D umožňuje) vůbec žádný problém a budou moci začít dělat stejné tzv. zázraky jako ti, kteří sem přišli ze světů, kde je např. odhmotňování teleportace a zhmotňování (včetně materializace všeho k životu potřebného pomocí mentálních představ) zcela běžnou záležitostí.

Mnohem více je uvedeno v článku s názvem: "Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky", který je uveden ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Rozzlobený patolog: Všechny tyto „případy covidu“ vůbec nejsou případy! uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu LIVE v turecke TV uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Co bude potřeba k probuzení spáčů? uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nechcú, aby sa pravda šírila uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Užasný prehľad o ľudstve uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr.
"Neviem prečo si niektorý ľudia stále myslia že potrebujeme nejakú vládu. Pripadá mi to ako by sme sa dobrovoľne vzdali svojprávnosti. Musíme si už konečne uvedomiť že ani jeden národ na…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Milióny ľudí dnes vyšli do ulíc v Paríži... uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pochod za svobodu a obnovu lidských práv v Berlíně uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby