* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Drahý,
My, Arkturiáni, sme si užívali náš spoločný čas s tebou v Kryštálovom Chráme, ktorý sa nachádza na prahu do piatej dimenzie. Zdieľali sme tvoj pokoj a radosť a veselili sme sa na tvojom prijímaní našej Bezpodmienečnej Lásky. Si pripravený prekročiť tento prah a vstúpiť do TU a TERAZ piatej dimenzie? Pripomíname ti, že keď sa presunieš do piatej dimenzie, obmedzenia času a priestoru začnú miznúť.
Opustenie minulosti

Keď si v rezonancii s piatou dimenziou, môžeš tiež zistiť, že je stále ťažšie udržať si drámy a dokonca sny o svojej fyzickej realite. Keď sa tvoje vedomie posúva za fyzickú realitu, promuješ z ilúzií obmedzení a oddelenosti, ktoré ťa ovládali po tisícročia. Utrpenie, ktoré bolo vznešené vo veku Rýb, bude teraz vnímané ako „vykročenie mimo Prúdu“.

Pokiaľ si v „Prúde“ päťdimenzionálnej reality, budú obavy tvojho ega hladko zamenené naplnením tvojej Duše a ciele tvojho ega sa zmenia na príspevok tvojej Duše k Planetárnemu Vzostupu. Keď sa tvoje vedomie rozširuje, aby obsiahlo tvoju multidimenzionálnu povahu, tvoj zmysel seba sa zmení z jednotlivca na skupinu. Toto Kolektívne Vedomie sa potom ľahko rozšíri na Planetárne Vedomie, Galaktické Vedomie a dokonca na Kozmické Vedomie.

Tvoje vedomie, ktoré bolo v našom Koridore od Septembra 2008 (pre mnohých to bolo dlhšie) (a pre mnohých kratšie, pozn. prekl.) slúži ako Prieskumník, ktorý ti presekáva Cestičku do novej, vzrušujúcej reality. Nekonáš už viac ako dieťa, ktoré musí slepo sledovať svojich vodcov, dokonca aj keď ich nerešpektuješ a nedôveruješ im. V skutočnosti si našiel svoje vnútorné vodcovstvo prostredníctvom získania a začlenenia svojho Multidimenzionálneho JA.

„Pretrpel“ si mnoho príznakov premeny, ako stará a nová realita súperili o tvoje vedomie. Prostredníctvom tohto boja vytvorila Duša záverečné dejstvá v tvojej fáze života aby si mohol jasne vnímať oblasti života, v ktorých si sa húževnato držal trojdimenzionálej paradigmy (prístupu, pozn. prekl.). V súčasnosti sa nachádzaš v procese uvoľňovania toho, čo ťa obmedzuje alebo oddeľuje od toho, aby si BOL svojim pravým JA.

Uvoľnením starého sa pripravuješ na prechod cez východ z Kryštálového Chrámu a cez prah do päťdimenzionálneho PRÍTOMNÉHO OKAMIHU JEDNÉHO. V TU a TERAZ vytvárajú realitu zjednotené zámery ľudí a planéty. Aby si vkročil do tohto sveta, žiadame ťa, aby si použil svoj úžasný dar predstavivosti, svoje päťdimenzionálne myslenie, aby si vnímal Prah do piatej dimenzie, na ktorom pevne stojíš.
Prah

SLEDUJ Prah svojim prebudeným jasnozrakom ako plápolá cez tvoj každodenný život.

POČUJ jeho pôvabné posolstvá a tóny Jednoty a prísľubu svojim rozširujúcim sa jasnosluchom.

CÍŤ so svojim večne-prítomným jasnocitom, aký je svet za týmto Prahom odlišný, ľahší a pokojnejší.

ZAŽÍVAJ Bezpodmienečnú Lásku, Radosť a kľud, ktoré k tebe prúdia.

TY ideš Domov, do tvojich pravých vibrácií!

Si pripravený prekročiť teraz Prah?

Mnohí z vás už dávno prekročili tento Prah (a tiež mnoho ďalších Prahov). Žiadame vás, skúsených, aby ste sa vrátili k tomuto päťdimenzionálnemu prechodu, aby ste prispeli svojim vedomím ku Kolektívu. Vedzte, drahí, vaše vedomie vás, ako vždy, predchádza. Avšak my vás žiadame, aby ste pevne uzemnili tento prechod to vášho fyzického pozemského vozidla, vášho denného života a tiež planetárneho tela Gaie.

S poslednými rokmi Veku Rýb ste zaznamenali nárast zákerných a nezmyselných vojen ako ich môžu predviesť len zosilnené emócie štvrtej dimenzie. Naviac ste museli čeliť svojim vnútorným a vonkajším démonom, keď ste smelo prechádzali osobnou a planetárnou Temnou Nocou Duše. Vďaka vašej odvahe čeliť svojim strachom ste zistili, že vaša Duša nikdy nebola temná. V skutočnosti je naplnená Bezpodmienečnou Láskou a nekonečným Svetlom.

Práve vstup Lásky a Svetla do vášho denného vedomia vyplavoval stále viac vrstiev skrytého strachu a Temnoty. Odvážne ste sa oddali vedeniu svojho vnútorného JA, aby vám ukázalo cestu cez Temnotu a do Svetla. Ako stále viac z vás nachádzalo svoje vnútorné Svetlo a ukázalo ho vonkajšiemu svetu, pozdvihli ste kolektívne a planetárne vedomie nad ilúziu Temnoty, v ktorej bolo také zapletené.

Týmto spôsobom sa ľudia a planéta presunuli za Nižšiu Astrálnu Rovinu a do vyšších frekvencií štvrtej dimenzie. V našom Koridore a tiež vo vašom dennom živote, ste odvážne prešli cez mnoho podrovín štvrtej dimenzie, cez Veľkú Prázdnotu a do tohto Kryštálového Chrámu. Teraz stojíte zjednotení na Prahu piatej dimenzie, pripravení pokračovať vo svojej Ceste.

Hoci možno niekedy odvrátiš svoju pozornosť z Koridoru, tvoja Duša bola taká šťastná, že ťa vidí vo tvojej pravej podobe, že pokračovala v Ceste bez tvojho bdelého vedomia. Venuj chvíľu tomu, aby si ich prebudil (prebudil čo?, zdá sa že tu niečo chýba, pozn. prekl.). Môžeš sa rozhodnúť, že si pošleš sny, aby podporili túto spomienku, pretože teraz si pripravený opustiť tento Chrám. Kryštálový Chrám preniká hlboko do základov našej Arkturiánskej reality. V skutočnosti je Kryštálový Chrám na Prahu každej frekvencie reality. Tieto Chrámy slúžia ako energetické rozbočovače, aby uľahčili interdimenzionálnu a intradimenzionálnu komunikáciu a cestovanie.

Každý Kryštálový Chrám je prenášaním točitých vĺn napojený na dimenziu, na ktorej je založený a tiež ku všetkým ostatným Kryštálovým Chrámom v každej dimenzii, slnečnom systéme a planéte tejto Galaxie. Tieto točité vlny prúdia z Čiernej Diery v Jadre našej Galaxie Mliečnej Dráhy a prenášajú nekonečnú tvorivosť, božský zámer a Bezpodmienečnú Lásku, ktorá spája všetky bytosti, miesta, veci, dimenzie a interdimenzionálnych cestovateľov. Na lepšie pochopenie toho čo hovoríme opusti svoje trojdimenzionálne myslenie. Čas a priestor sú ilúzie tretej/štvrtej dimenzie. Preto bytosti, miesta, veci, dimenzie a cestovatelia môžu byť všade „súčasne“.
Chvíľa úvah

Skôr ako prekročíš cez Prah do JEDNÉHO piatej dimenzie a ďalej, venuj dlhú chvíľu svojej doterajšej Ceste. Z mnohých tvojich trojdimenzionálnych inkarnácií je táto výnimočná, pretože máš príležitosť vstúpiť do Nového Veku, vytvoriť novú realitu a podieľať sa na planetárnom Vzostupe. Mnohí z vás prekročili tento Prah milujúcim a vedomím spôsobom. Možno si praješ využiť túto príležitosť na obnovenie všetkých spomienok na Vzostup, ktoré si mohol mať vo všetkých svojich inkarnáciách na ktorejkoľvek planéte, Galaxii alebo dimenzii. Týmto spôsobom môžeš začleniť tieto lekcie do svojej súčasnej skúsenosti planetárneho Vzostupu.

Viete, drahí, každý jeden z vás je veľkolepá bytosť Svetla a multidimenzionálny obyvateľ mnohých súbežných zážitkov reality. Keď vaše vedomie úplne obsiahne piatu dimenziu, spoja sa tieto alternatívne/paralelné reality s vašim vedomím, aby sa stali JEDNÝM s vašim vedomím. Mimozemšťania už nebudú cudzinci, ale priateľskí členovia vašej galaktickej rodiny.

Ale najprv urobme inventúru vašich skúseností Osvietenia v tomto živote vášho Osobného a Planetárneho Vzostupu. Pretože vaša súčasná inkarnácia prebieha v posledných fázach Kali Yuga (posledných a najtmavších 2000 rokov precesie rovnodennosti Gaie okolo Mliečnej Dráhy), zažili ste veľa osobných a planetárnych výziev. Preto dovoľte, aby sme urobili prehľad prebúdzania vášho trojdimenzionálneho vedomia.
Trojdimenzionálne prebúdzanie

Pamätáš si ako si, dokonca aj keď si dokázal cítiť vyššie svety vo svojom srdci a v kútiku svojej mysle, stále lipol na svojej starej, trojdimenzionálnej viere v obmedzenia a oddelenosť? Žil si v realite, kde bolo na „odlišné“ pohliadané ako na „horšie“ alebo „zlé“. Preto si veril, že musíš potlačiť svoje vnútorné skúsenosti, keďže ťa robili odlišným a odcudzovali ťa od tvojho okolia. Avšak nakoniec sa tvoje duchovné/interdimenzionálne skúsenosti stali takými silnými, že už si ich viac nemohol prehliadať.

Potom ste jeden po druhom alebo v malých skupinách hľadali viac informácií a pochopenie tejto vnútornej komunikácie. Vďaka tvojej húževnatej snahe sa tvoje vnútorné inštinkty, pocity, nápady a komunikácia stali tvojim duchovným vedením, ktoré ťa priviedlo sem do nášho Koridoru. Ďalší z vás na mnoho rokov uviazli v ilúziách tretej dimenzie, ale pomaly – alebo tak rýchlo ako sa telo presvetľuje – sa prebúdzali. Či už si sa vždy pamätal (bol prebudený, pozn. prekl.) a trpel roky alebo desaťročia odcudzenia alebo si sa nedávno prebudil, máš jedinečné spomienky na svoju doterajšiu Duchovnú Cestu.

Venuj chvíľu premýšľaniu o týchto spomienkach. Bolo by vhodné keby si si ich zapísal alebo sa o ne podelil s iným hľadajúcim. Keď budeš skúmať tieto spomienky, pristupuj k nim ako k svojim jedinečným víťazstvám vo Svetle...
Štvordimenzionálne prebúdzanie

Teraz venuj chvíľu premýšľaniu o tvojich štvordimenzionálnych skúsenostiach. Štvordimenzionálne skúsenosti tvojho života boli vyjadrené prostredníctvom tvojich najintímnejších emócií a vášní, tvojej ranej predstavivosti, tvojou tvorivou silou a tvojou duchovnou cestou k prebudeniu tvojho Multidimenzionálneho JA. Mnoho tvojich štvordimenzionálnych skúseností bolo vysoko tvorivých, hlboko milujúcich a duchovne prebúdzajúcich. Na druhej strane, väčšina z nich bola stále viazaná na ego alebo sa aspoň týkali cieľov a túžob tvojho ega.

Poďakuj každej z týchto osviecujúcich skúseností, pretože keď prekročíš Prah do piatej dimenzie, zanecháš svoje ego navždy za sebou. Tvoje ego ti bude stále slúžiť, ale len ako Kapitán pozemského vozidla na dobu, keď vstúpiš do tretej a štvrtej dimenzie, aby si tam poskytol službu. Rovnako ako vstupuješ a vystupuješ zo svojho auta alebo domu, akonáhle keď budeš päťdimenzionálny, budeš schopný vstupovať a vystupovať z pozemského vozidla ega, keď budeš cestovať späť do nižších svetov v službe ostatným.

Drahý, uvedom si, že to, že sa staneš svojim Multidimenzionálnym JA neobmedzí tvoju realitu v žiadnom smere. Keď sa tvoje zjednotené JA prebudí do piatej dimenzie, nezdvihneš svoje vedomie do inej reality. Skôr rozšíriš svoje vedomie na súbežné vnímanie mnohých rôznych realít v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO. Nebuď obmedzený trojrozmerným jazykom. Na to, aby si sa pohol do neznámeho budeš musieť opustiť svoju pripojenosť k zastaralým operačným systémom, jazykom a komunikačným štýlom.

V piatej dimenzii a ďalej žiješ podľa svojich rozšírených zmyslov telepatie, empatie, jasnozraku, jasnosluchu, psychokinézy a ďalších. Rozširuješ svoje zmysly, aby si obsiahol svoju skutočnú, multidimenzionálnu povahu. Preto budeš zažívať tretiu a štvrtú dimenziu rovnako ako prvú a druhú dimenziu a kvantové svety, kedykoľvek budeš chcieť. Rovnako ako si podnikal výlety do hôr alebo na pobrežie mora, budeš podnikať výlety do rôznych realít. Avšak bez obmedzení času a priestoru, ti to „nezaberie čas“. Namiesto toho jednoducho rozšíriš svoje vedomie, aby obsiahlo iné reality v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO.

Venuj teraz chvíľu premýšľaniu o svojich štvordimenzionálnych zážitkoch. Štvordimenzionálne zážitky tvojho denného života sú tvoj rastúci pocit majstrovstva nad tvojim energetickým poľom. Na druhej strane, tvoja Cesta cez Nižšiu Astrálnu Pláň do každej vyššej roviny, aby si uvoľnil uviaznuté emócie a zastaralé chovanie je duchovná zložka tvojho štvordimenzionálneho života.

Venuj dlhú chvíľu tomu, aby si si ich pripomenul. Zapíš si ich alebo sa o ne podeľ s priateľom.
Stávanie sa Majstrom Energie

Tvoje energetické pole, aura, je tvorené myšlienkami, ktoré sú ukotvené v tvojom vedomí a emóciami, ktoré udržuješ vo svojej forme. Majstrovstvo nad vysielaním tvojej energie je životne dôležité, pretože tvoje energetické pole pokračuje do piatej dimenzie, kde okamžite prejavuje každú myšlienku a pocit.

Byť Majstrom Energie znamená, že automaticky opravuješ všetko negatívne myslenie alebo úzkostlivé pocity tak, že ich prekryješ Bezpodmienečnou Láskou. Si pripravený vstúpiť do reality v ktorej sa každá tvoja myšlienka a pocit okamžite prejavia? Postojme teraz chvíľu na Prahu aby sme si prezreli túto realitu.

Kým je tvoje vedomie naplnené Radosťou a Láskou budeš okamžite (v PRÍTOMNOM OKAMIHU, za časom/priestorom) vytvárať Radosť a Lásku. Ako sme povedali, keď vstúpiš do piatej dimenzie, nie je tam žiadny čas ani priestor. Takže prejavy tvojej energie sú okamžite prejavené ako realita. V nižších dimenziách, kde stále je čas a priestor, je na vytvorenie tvojej reality potrebný čas a práca. Avšak čím je vyššie tvoje vedomie, tým rýchlejšie sú tvoje myšlienky a tým rýchlejšie sú tvoje prejavy.

Mnohí z vás ste zažili prejavy myšlienok a emócií, o ktorých ste nevedeli že sídlia vo vašom energetickom poli. Toto sú dôležité lekcie, pretože vás nabádajú zamerať svoj zámer preč od ega a strachu smerom k tomu, aby ste sa stali Majstrom v príprave na päťdimenzionálnu Zem. Nielenže sa vaše myšlienky a pocity budú okamžite prejavovať, ale ešte aj každý bude vedieť všetko na čo myslíte a čo cítite. Keď žijete v Jednote so všetkým životom, niet kam skryť vaše tajomstvá – pred ostatnými ani pred sebou.

Emócie ukryté v tvojom tele ti povedia o každom tajomstve, ktoré si držal vo svojom podvedomí. Tvoje emócie sa nevyjadrujú slovami. Prehovárajú prostredníctvom „tela“. Našťastie akonáhle spoznáš správy tela v každej čakre, budeš schopný preložiť ľútosti, bolesti, choroby a nehody do jazyka, ktorý dokážeš pochopiť.

Existuje v podstate jedna správa, ktorú ti dá tvoje telo. „Za účelom udržania svojej rezonancie dostatočne vysokej na zotrvanie v piatej dimenzii, budeš musieť uvoľniť emócie ______, jesť ______, a konať ______ pre svoje telo.“ Učenie sa naladiť na tvoje pozemské vozidlo ti pomôže v uzemňovaní tvojej veľkolepej, multidimenzionálnej energie. Budeš pravdepodobne musieť zmeniť svoje stravovacie návyky, viac odpočívať, meditovať, cvičiť a zmeniť niektoré činy a správanie, aby si pomohol svojmu pozemskému vozidlu začleniť vyššie frekvencie.

Podrobne sme hovorili o pozorovaní tvojho vedomia, ale radi by sme ti pripomenuli, že najväčšou liečivou silou vo Vesmíre je Bezpodmienečná Láska. Preto, ak zistíš že tvoje myslenie je negatívne, tvoje emócie úzkostlivé alebo, že nenačúvaš svojmu telu, nezabúdaj sa bezpodmienečne milovať. Ak si vyčítaš svoje „chyby“ nakoniec sa prestaneš pozorovať. Potom sa tvoja premena na SEBA preruší. Na to, aby si bol obyvateľom piatej dimenzie budeš musieť prevziať plnú zodpovednosť za svoju realitu – bez toho, aby si zvaľoval vinu na druhých ALEBO na seba.

Ak sa obviňuješ za chybu, budeš sa len cítiť vinný, čo je emócia veľmi nízkej frekvencie, ktorá ťa vyhodí z piatej dimenzie. Na druhej strane, ak láskyplne prevezmeš zodpovednosť za svoju realitu a vďačne prijmeš lekcie každého „problému“, získaš veľké posilnenie, ktoré udrží tvoju rezonanciu vysokú. Praktizuj vo svojom dennom živote konanie ako tvoje pravé, Multidimenzionálne JA, tým že nezabudneš byť Majstrom svojich myšlienok a emócií. Keď negatívne myšlienky a úzkostlivé emócie hrozia, že zamoria tvoje vedomie, venuj chvíľu tomu že sa zameriaš na vďačnosť za Bezpodmienečnú Lásku, ktorá ti je večne k službám. Týmto spôsobom získaš pokoj mysle a neustály pocit vďaky a Bezpodmienečnej Lásky.

Tvoje zjednotené Multidimenzionálne JA je tvoj neustály ochranca, ktorý ťa bude sprevádzať do centrálneho bodu tvojho vedomia, kde si oslobodený od polarít a hrozby ilúzií, ktoré vytvára dualita. To čo vlastne potrebuješ cvičiť je nepretržité odovzdávanie svojich myšlienok a emócií tvojej Multidimenzionálnej Duši/JA.

Kým žiješ v tomto odovzdávaní sa Duši, polarizovaná realita tvojho ega/ja sa ľahko uvoľní, tvoje vedomie sa rozšíri a ty prirodzene Plynieš do frekvencie piatej dimenzie. Na druhej strane, keď dovolíš svojmu egu/ja aby bolo pri kormidle, negativita a strach tretej dimenzie sú znova „nahlas“ v tvojej psyché, neustále hroziace že znížia tvoju rezonanciu. Bombardovanie strachu a negativity zníži tvoju frekvenciu pod Prah piatej dimenzie do polarizovaných svetov.

Ako je možné vidieť, prekročenie Prahu nie je jednotlivý čin, je to stav vedomia. Tento Prah nie je miesto, je to frekvencia. Prah frekvencie je presný okamih, v ktorom si ho schopný vnímať. V tomto prípade je to frekvencia celej reality. Našťastie cvičenie robí majstra. Udržanie základu tvojho vnímania v jadre tvojho JA, ti umožní vnímanie vyšších svetov. Vyžaduje to trpezlivosť a neustále seba-pozorovanie, aby si si udržal stav vedomia, ktorý ti umožní vnímať veľkoleposť piatej dimenzie. Našťastie, keď tvoje vedomie padne, piata dimenzia neodchádza, len sa nachádza mimo tvojho poľa vnímania.

Nový héliový balón dokáže ľahko vystúpať k plafónu. Avšak, po čase balón postupne klesá stále bližšie k podlahe. Rovnakým spôsobom sa môžeš ty naladiť na päťdimenzionálnu realitu, ale tvoje vedomie sa pomaly znižuje, ako sa zaplietaš do svojich denných povinností a výziev. Našťastie akonáhle je tvoje vedomie pevne zakorenené v piatej dimenzii, sú tieto povinnosti a výzvy nahradené Bezpodmienečnou Láskou a Radosťou z tvorenia.

Takže prekročenie Prahu nie je jednotlivý čin, je to vedomé preladenie tvojho vedomia, aby nepretržite žilo v Prúde tvojho Multidimenzionálneho JA, ktoré sa ľahko odovzdá piatej dimenzii. Tvoje Multidimenzionálne JA môže tiež navštevovať nižšie svety, aby pomáhalo a slúžilo. Takže, tak ako teraz navštevuješ piatu dimenziu a žiješ v tretej/štvrtej dimenzii, stále viac žiješ v piatej dimenzii a navštevuješ tretiu a štvrtú dimenziu.
Volenie si svojej reality

V PRÍTOMNOM OKAMIHU je všetko JEDNÝM, takže sa môžeš ľahko a prirodzene stať JEDNÝM s tou realitou, pre ktorú sa rozhodneš. V PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO existuje viac možností vnímania, ako si tvoj trojdimenzionálny mozog dokáže predstaviť. Našťastie si získal a včlenil svoje Multidimenzionálne JA do svojho pozemského vozidla, čo rozšírilo tvoje vedomie ďaleko za obmedzené možnosti tretej dimenzie.

Zo svojho JA si uvedomuješ, že všetky dimenzie existujú v nekonečnej mozaike frekvencií reality. Na to, aby si zažíval určitú dimenziu, nastav frekvenciu svojho vedomia tak, aby zodpovedala frekvencii požadovanej reality. Tento proces je veľmi podobný preladeniu kanála (frekvencie programu) na tvojej televízii. Akonáhle si prepol na požadovaný kanál, budeš vnímať všetko na tom kanále/frekvencii reality. Avšak ak tvoja televízia alebo vedomie nedokáže udržať rezonanciu, prepneš sa naspäť na kanál/realitu, ktorá zodpovedá danej frekvencii.

Táto výmena realít môže byť taká hladká, že si spočiatku ani nevšimneš, že si vymenil reality. Avšak môžeš ako značku použiť skutočnosť, že reality s vyššou frekvenciou sú naplnené Láskou a Radosťou, zatiaľ čo reality z nižšou frekvenciou stále fungujú na polaritách ľudskej lásky verzus strachu a šťastia verzus nešťastia. Na to, aby si vedome usmerňoval dimenzie, trénuj svoje majstrovstvo zotrvávania v naladení na svoje myšlienky a emócie a výsledného stavu svojho vedomia.

Táto nepretržitá bdelosť môže byť pomerne náročná počas denného zmätku tvojho fyzického života. To je dôvod, prečo duchovní hľadajúci v minulosti odišli ďaleko od civilizácie a žili v ašramoch a chrámoch. Avšak v tomto bode histórie Zeme si sa rozhodol pomáhať pri planetárnom Vzostupe. Takže mnohí z vás zostávajú v husto osídlených oblastiach, aby pomohli Gaii pri Jej premene. Preto sa môžeš rozhodnúť jednoducho sa odovzdať svojej Duši/JA, aby ťa viedla v tvojom dennom živote.
Stávanie sa päťdimenzionálnym

Krištáľový Chrám

Venuj dlhú chvíľu pociťovaniu ostatných, ktorí sú s tebou v Artkuriánskom Koridore.

Spoj svoju Dušu s ich Dušou a cíť Bezpodmienečnú Lásku, nekonečné Svetlo a tichý pokoj prúdiaci cez každého z vás.

Denný život

Venuj dlhú chvíľu naplneniu svojho srdca všetkými bytosťami (ľudskými a neľudskými, trojdimenzionálnymi a vyššími), ktorí sa podieľali na tvojej Ceste.

Prenášaj pocity Bezpodmienečnej Lásky, nekonečného Svetla a tichého pokoja prúdiace z Kryštálového Chrámu do tvojho uzemneného ja a potom k všetkým tým, ktorí sa podieľali na tvojej Ceste.

Zdieľaj s Gaiou

Venuj dlhú chvíľu pripomenutiu si všetkých svojich zážitkov v krásnej prírode Gaie.

Prenášaj svoju vďaku za tieto chvíle ku Gaii a jej obyvateľom.

Pre pokračovanie našej Cesty si predstav sám seba pred dvomi obrovskými Zlatými Dverami pri východe z tohto Kryštálového Chrámu. Bol si tu už predtým, na čo si ľahšie spomenieš keď úplnejšie prebudíš svoju multidimenzionálnu pamäť. Sleduj veľké Zlaté Dvere ako sa pred tebou otvárajú. Dvere vyzerajú zlato lebo zlatá je farba čistej Radosti. Vo vašom svete mnohí hľadali zlato v nádeji, že nájdu bohatstvo v hmotnom zmysle. Ale poskytlo im to bohatstvo radosť? Radosť nie je odmenou za hromadenie. Radosť je stav vedomia.

Keď je tvoje vedomie naplnené Radosťou zmení sa tvoja aura na zlatú, pretože si uznal že tvoje vedomie je tvojim jediným večným pokladom. Na to, aby si mohol prejsť cez tieto Zlaté Dvere, budeš musieť prijať a oddať sa čistej Radosti, ktorá z nich vyžaruje. Zavri svoje vnútorné oči a sústreď svoj zámer na otvorenie svojej neobmedzenej mysle a bezpodmienečne milujúceho srdca. Áno, len s otvorenou mysľou a milujúcim srdcom dokážeš prijať čistú RADOSŤ.

Dovoľ RADOSTI aby ťa obklopila

Oddaj sa RADOSTI

TERAZ si pripravený prekročiť Prah

Postúp na Prah

Ocitni sa na Prahu

Keď prekročíš Prah, zistíš že máš podobu Vtáka Fénixa, hlásateľa novej doby, vznášajúceho sa na oblohe nekonečnosti. Tak ako sa morská čajka vznáša na nebi, krídla doširoka roztiahnuté, trpezlivo čakajúc na najjemnejší a najsvižnejší prúd vzduchu, ty sa tiež vznášaš, krídla doširoka roztiahnuté, trpezlivo čakajúc na najvyššiu frekvenciu, aby ťa vtiahla do svojho prúdu. Cítiš jemný vánok Lásky a Radosti ako hladí tvoje perá zo Svetla.

Výhľad odtiaľto je veľkolepý. Pod sebou vidíš všetko čo si kedy bol a ako ďaleko si cestoval vo svojich mnohých trojdimenzionálnych zážitkoch. Vidíš aj mnohé štvordimenzionálne zážitky, v ktorých si sledoval svoju Duchovnú Cestu Domov. Áno bol si statočný a vytrvalý Duchovný Bojovník po nespočetné množstvo inkarnácií.

Mnohokrát si padol, ale nejako si sa znova pozviechal, oprášil si si kolená a pokračoval na svojej Ceste Domov k SEBE. Vieš že tvoje zážitky v týchto svetoch ešte neskončili, pretože z tejto perspektívy dokážeš ľahko vidieť voľné konce, na ktoré si praješ nadviazať a zodpovednosti, ktoré chceš zavŕšiť.

Avšak s týmto poznaním ti tichý vánok šepká do ucha, „Drahý, povznes tieto posledné dotyky do rezonancie JEDNÉHO, aby ich bolo ľahšie naplniť.“ Tento hlas má v sebe takú Lásku, Radosť a Mier, že sa ho snažíš nájsť, ale je všade. Ako môže byť Láska, Radosť a Mier všade, keď si ich horko-ťažko hľadal po celý život a zažíval si ich len zbežne? V tom okamihu pochybností začneš padať.

Našťastie si spomenieš, že si vták a inštinktívne mávneš svojimi krídlami. Zhlboka sa nadýchneš a uvoľníš sa do pocitu Lásky, Mieru a Radosti a čakáš ďalej na prúd, ktorý ťa vtiahne do svojho pohybu. Starosti a spory nižších svetov pomaly znova zmiznú z tvojho vedomia. Rozhodneš sa radšej sústrediť na čakanie na Prúd.

Nebo okolo teba je pôvabné a jasné. Pod tebou je tvoja obľúbená krajina. Áno, Gaia je najkrásnejšia Matka akú ktokoľvek môže mať. Potvrdíš svoj prísľub zobrať Ju so sebou. Vtiahnutím spomienok na tvoje mnohé zážitky v Jej obdivuhodnej Prírode do svojho srdca, sa tvoja myseľ ukľudní. Cítiš svornosť stromu sekvoje v rodine jej stáročného lesa a silu vrcholu hory v rozsiahlom horskom hrebeni. Si jediný oblak na celom nebi, ticho tíšiny, malý rybník a hukot vzdúvajúceho sa oceánu.

Medzi oceánom a morom, si priťahovaný smerom k bodu ich zjednotenia. Nežne dovolíš nebu a moru, aby ťa pohltili ako nasleduješ ich upokojujúci pohyb. Keď to spravíš, máš pocit, že sa stávaš oceánom a že si nebom. Odovzdáš sa pocitu vznášania s prúdmi vzduchu a vlnami mora.

Ako sa uvoľníš do RADOSTI z plynutia s prúdom, vidíš Slnko nakúkajúce nad obzor. Vychádza alebo zapadá? Možno je súčasne východ aj západ, pretože ty opúšťaš staré a tiež objímaš nové. Približuješ sa k Slnku a cítiš, ako žiara Bezpodmienečnej Lásky zohrieva tvoje srdce a prísľub zmeny prebúdza tvoju myseľ. Ako vták, ktorý zachytil stúpajúci prúd, tvoje vedomie vzlietne nad čas a priestor do nekonečného JEDNÉHO piatej dimenzie.

S radosťou dlho očakávaného návratu Domov, objímeš tých, ktorí ti chýbali, ktorých si pamätáš alebo si na nich dokonca zabudol. Oni všetci sú tu TERAZ v JEDNOM. Mnohé vyjadrenia tvojho JA v tvojich nespočetných výletoch do fyzického sveta ťa obklopia ako hviezdy na nočnom nebi. Zdravíš ich ako milovaných členov rodiny, s ktorými si praješ zdieľať svoje spomienky na svoju dlhú Cestu do hmoty. Si veľký zvestovateľ, ktorý sa vrátil z dlhej Cesty so správami o všetkom, čo si zažil. Prispeješ svojim bohatstvom spomienok do JEDNÉHO a cítiš všetky spomienky mnohých samostatných tiel Svetla, ktoré ťa vrelo pozdravujú.

Ako sa okolo seba pozeráš, zisťuješ, že realita, o ktorej si si myslel, že si ju opustil, ťa stále obklopuje, ale teraz sa ligoce vo Svetle piatej dimenzie. Tešíš sa v tejto realite, kde cítiš len Lásku, Mier a Radosť. Postúpil si od potreby učiť sa prostredníctvom sporu. V PRÍTOMNOM OKAMIHU si uvedomíš že si multidimenzionálna bytosť a nemusíš obetovať jednu realitu na to, aby si mohol zažívať ďalšiu. Preto vieš, že dokonca aj keď sa vrátiš do nižších svetov, budeš cítiť piatu dimenziu okolo seba a v sebe.

V skutočnosti je to tvoja Multidimenzionalita, čo budeš zdieľať s Gaiou, keď uzemníš svoje veľké Svetlo do Jej planéty a svojej fyzickej reality. Si pripravený sa vrátiť, pretože teraz vieš, že si nikdy neodišiel – iba si zabudol. Pevne sa rozhodneš, že veky vekov si budeš pamätať svoje pravé, Multidimenzionálne JA, ktoré je Jadrom tvojej Bytosti. Vieš, že počas zápasov svojho denného života môžeš zabudnúť, ale súčasne vieš, že si spomenieš.

Na uľahčenie tejto spomienky venuj chvíľu zažívaniu svojho JA v podobe svojej MERKABY. Nadol smerujúca pyramída je tvoja ženská, na zem viazaná forma hmoty a nahor smerujúca pyramída je tvoja mužská forma v Duchu. V strede, kde sa mužské a ženské stretáva, je tvoje Duchovné Srdce, nositeľ tvojho ATMA, tvoj trojplameň života. Nežne ale predsa pevne vlož svoju multidimenzionálnu spomienku na JA do svojho ATMA.

Naprogramuj svoje vedomie TERAZ, aby si sa kedykoľvek, keď si v nebezpečenstve, že zabudneš na svoje JA, samovoľne dotkol svojho Duchovného Srdca (hneď nad tvojou Srdcovou čakrou) aby si aktivoval svoju spomienku na Večne-prítomný život v piatej dimenzii!

Drahí,

Vrátime sa, hoci nikdy neodídeme

Arkturiáni

Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

Uvidíme sa v Koridore,

Suzan Caroll

(február 2009)

http://www.cez-okno.net/clanok/2012/krok-devat-prah-do-piatej-dimen...

Zobrazení: 3096

Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 4.Březen.2011 v 20:04
Naším vyšším já je živé tvořivé nepolarizované vnitřní světlo, které svými mentálními aktivitami tvoří centrální slunce, čili nulové body počátku veškerých vně projevených existencí určité dimenze, neboli úrovně kosmického vědomí a veškerých jejích existencí, přičemž každá dimenze (v jejímž jádru je centrální slunce) je tím vyšší a větší, čím vyšší jsou její vnitřní frekvence. Každé jednotlivé centrální slunce (neboli vyšší já) je tedy nejen tvůrcem všech světů a jejich realit naprosto všeho a všech, co ve svém systému tvoření obsahuje, ale zároveň funguje i jako srdce (pumpa), která do veškerého svého stvoření vdechuje část svého aktivního, čili tvořivého vědomí. Tímto jsou tedy tvořeny veškeré projevy existencí, jelikož všichni a všechno jsou nižšími já těchto vyšších já, které je ve svých představách vytváří. Naprosto vše, co se v tomto tvoření odehrává, se navíc odehrává v přítomném okamžiku (tedy jak minulost tak budoucnost a veškeré jejich paralelní existence), jelikož v mentálních, čili duchovních světech čas a prostor neexistuje a ani existovat nemůže.

Naprosto vše než se ale odehraje na hmotné, vně projevené úrovni existence jsou tedy nejprve pouhé vnitřní mentální představy, tvořené naším vyšším já, které jsou vytvářeny na základě jednotlivých osobních přání, požadavků a přesvědčení svých nižších já, přičemž paralelních světů, realit i existencí je tolik, kolik je všech jednotlivých myšlenek. To znamená, že naprosto vše, tedy i my a tato planeta má své paralelní existence, neboť vše, co si dovedeme představit, je již stvořeno a tedy již existuje přinejmenším ve vnitřních mentálních světech. No a jelikož veškeré vně projevené světy a jejich reality jsou pouhé jednotlivé vnější holografické obrázky našich jednotlivých i společných vnitřních představ (které se navzájem všemožně prolínají), tak má každá bytost možnost si změnou svého přesvědčení či fokusu své pozornosti k sobě, do své reality přitáhnout takovou realitu, která se jí líbí, nebo se z tohoto světa promítnout do takového světa a reality, která se jí líbí (čímž by z tohoto světa zcela zmizela) anebo se prolnout s takovou realitou, která se jí líbí a vytvořit tím zcela novou realitu, která je paralelní odnoží nějaké původní.

Je na čase si již uvědomit, že my i planeta a jednotlivé události, tedy my i prostor, čas a události v něm probíhající (a to v kterémkoliv světě či realitě) jsou ve své podstatě jen pouhé jednotlivé osobní a kolektivní mentální představy skládající se z jednotlivých mentálních obrázků (jež se každou vteřinu nesčíslněkrát mění), ze kterých je tvořena pouhá iluze projevu prostoru a plynoucího času. Z tohoto jasně vyplývá, že si každá bytost z těchto stvořených obrazů může dle svého přání libovolně vybírat jednotlivé obrázky a skládat a tvořit si z nich svůj vlastní svět a jeho realitu. Vše, co si dovedeme představit, jsou tedy již existující stvořené obrázky, ze kterých si můžeme vybrat jen ty, které se nám líbí a jsou nám příjemné (a ty ostatní vynechat) a poskládat si z nich ve hmotné úrovni existence takový děj, neboli sled událostí, které si přejeme prožívat.

Klíčem ke schopnosti tvořit si vlastní svět a jeho reality je ukotvit se svým osobním vědomím v přítomném okamžiku (v tady a teď), čímž se spojíme nejen s naším vyšším vědomím (sídlícím v centrálním slunci) a jeho nulovým časem, odkud veškeré tvoření existencí pramení, ale zároveň se nám tím otevře i přístup do veškerých našich paralelních existencí. No a přesně o tomhle je pátá dimenze, neboť v 5. D se bytosti učí svým osobním přesvědčením nebo fokusem své pozornosti vybírat si takové obrázky, které se jim líbí a vědomě si z nich tvořit takové světy a reality, které si přejí prožívat. Takže se spojte přes svou srdeční čakru se svou duchovní čarou, svým osobním nulovým bodem tvoření své existence, čímž se napojíte na harmonizující frekvence prasvětla, obsahující vědomí bezčasové všemocné inteligence, moudrosti a bezpodmínečné lásky Univerza.

PS: Centrální slunce jednotlivých úrovní kosmického vědomí jsou naše vyšší já, tvořící jednotlivé dimenze, čili "patra" kosmického multidimenzionálního vše-vědomí, neboli prvotního stvořitele všeho a všech, jehož jsou všichni a všechno nedílnou součástí.


Vy jste tvůrci Nové Doby!
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...
Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-napr...
Jak bude vypadat průběh transformace - přerodu do 5. D a co se přitom bude dít.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/jak-bude-vypadat-prube...

Transformujeme se do projevu existence ve formě tekutých světelných krystalů, takže již nemusíme ani umírat, pokud takovouto zkušenost již prožívat nechceme.
Earth Crystal Activation http://www.youtube.com/watch?v=Imy92lybdRg

Bashar- 3rd 4th 5th Dimension, Choosing Future & Past Lives Consciously
http://www.youtube.com/watch?v=xu0EN7S5fUo&feature=related
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Březen.2011 v 19:19
Čemu věříme, to si tvoříme. Více na: Vy jste tvůrci Nové Doby!
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby