* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Poslední energetická aktualita od Lauren Gorgo: 2012 – Myslete srdcem!

 ,,Nejprve bychom vás rádi přivítali a pogratulovali vám! Jsme vašimi přáteli z domova,  jsme vám však více než kdy jindy blízcí myšlenkovou frekvencí a vítáme vás při příchodu do vašeho cílového bodu 2012. Před vámi je tolik hlubokých a radostných změn.” – Plejádská nejvyšší rada (dále PNR)

Láska se ujímá vedení

Konečně jsme tedy došli do země zaslíbené! Samozřejmě, ještě nemáme jasnou představu, co to vlastně znamená… hlavně proto, že ji budeme muset stvořit… ale podstatné je, že jsme to společně zvládli až k tomu, co se ukáže být tím nejvíce stěžejním  rokem v lidských dějinách.  Co se týče těch, kteří vědomě pracovali na tom, aby sami sebe láskou dovedli k opětovné celistvosti, specificky a intenzivně od roku 1999… kdy se  kola začala roztáčet… vy jste učiteli, průvodci, ukazateli a  přemosťovateli nového světa.  Pro tuto skupinu slibuje být rok 2012 jistým výjimečným způsobem podivuhodný: láska je konečně na prvním místě a je tu k tomu, aby vás v plné míře podpořila.

Schopnost a volnost vést s láskou je hlavní… je  klíčová a je tím, pro co jsme tak neúnavně pracovali. K tomu, abychom byli schopni ,,vyjít ze své hlavy” a přejít v plné míře do svého srdce, jsme se všichni zavázali, proto jsme přinášeli oběti, čelili  všem vnitřním démonům. Láska byla odjakživa oním cílem.  Každý nádech pravdy, jenž jsme  dobrovolně učinili, měl rozdmýchat (Božskou) jiskru, zažhnout posvátný trojplamen v prostoru našeho srdce, aby všechny naše záměry a  rozhodnutí pocházely z lásky, a nikoliv ze strachu. Je to svoboda, již jsme si zasloužili, a světlo, v němž nyní dlíme, účinně osvítí každý temný kout světa.

Od hlavy k srdci

,,Přicházíme na paprsku lásky, paprsku, s nímž se tento rok důkladně obeznámíte, a rádi bychom láskyplné objetí rozšířili na všechny ty, jež stojí u kormidla nového lidstva.” – PNR

Láskyplné vedení toho v našich životech tento rok tolik změní, že ke konci roku 2012 nám naše minulost může připadat  k nepoznání. Vstupujeme do univerzálního proudění, a mnozí již zakoušejí onu neuvěřitelnou rychlost, jíž nyní dochází k synchronicitám či přitažlivosti… A to je jen špička ledovce.

Toto zrychlení, které  je výsledkem našeho osvobození se od lineárního času, znamená, že již vůbec nebo skoro neexistuje ona ,,časová” prodleva mezi myšlením a cítěním… což též znamená, že časová prodleva mezi tím, co cítíme, a tím, co přitahujeme, vlastně neexistuje.

Je to osvobozující i zarážející, v závislosti na tom, kolik  úsilí jsme věnovali čištění, avšak jedno je jisté… Tento rok poznáme, a to bez jakýchkoliv pochyb, kde ještě v našich životech láska chybí.

Hlavní poselství od PNR pro rok 2012 je, že nadále už nemůžeme spoléhat pouze na podporu svých mentálních pochodů. Nyní je tu nová dynamika (lásky), jíž se každý… ať již vědomě nebo ne… bude muset podřídit.

,,Těm, kteří přispívají kolektivnímu růstu a vývoji planety, říkáme toto: váš čas nadešel. Funguje nový energetický systém, jenž je podporován pouze záměry založenými na lásce. Ti v popředí, ti, kteří dosud pilně a vytrvale ztělesňovali lásku, jsou nyní v pozici, kdy mohou znovu získat správcovství  planety. Síly zla již nebudou podporovány, protože nové stanovy Země představuje láska.” - PNR

Právě proto je nyní nezbytně nutné myslet srdcem, neboť jedině naše srdce obsahují onu inteligenci potřebnou k optimálnímu fungování zde… s rychlostí, přesností a frekvencí požadovanou k působení v 5D, na nové Zemi.

Naše mentální schopnosti jsou nyní v plné míře řízeny inteligencí srdce, což znamená, že budeme poněkud méně schopní, pokud se pokusíme používat jen svou myslící mysl, bez inspirace přáním našeho srdce. Každý čin, všechno, co si myslíme a děláme, musí vycházet z lásky (a ne strachu), aby to bylo plně podporováno zdejšími energiemi.  Přemýšlení mozkem se nyní podobá vystřelování slepých nábojů, přičemž myšlení srdcem bude jako hvězda létavice.

Pokud se harmonicky sladíme s plynutím života z pohledu toho, co nám připadá správné, co nás volá, co je nebo chce být, pak budeme kosmem podporováni, abychom bez námahy, geniálně a ve velice krátkém ,,čase”  zvládli myriády úkolů. Podobně, když tomuto proudu vzdorujeme a pokoušíme se prosadit svou vlastní vůli proti vůli božské… jako se třeba ,,termínů” týká… Kouzlo zmaříme a vytvoříme naprosto zbytečné utrpení. Právě díky této dynamice, tomuto způsobu fungování,  se toho během tohoto roku tolik zhroutí, protože většina světa je řízena mozkem v hlavě… nezávisle na lásce, duchu, Jednotě… které zcela  postrádá.

Avšak ti, kteří doopravdy přemýšlejí svým srdcem a nechávají své pocity pohánět představivost a oživovat každou volbu, mohou dosáhnout zázraků. Což nám rok 2012 dokáže.


Překypující hojnost

,,Každý, kdo ztělesňuje lásku, kdo nabízí na lásce založená řešení pro planetu a všechny bytosti na ní, se setká s velkým úspěchem…. Úspěchem ve smyslu naplnění, svobody, radosti, hojnosti a překypujících zářných požehnání.” – PNR

Jedná se o rok, kdy se  všechna nabízená řešení ohledně vnesení našich planetárních systémů na další úroveň setkají s nesmírnou kosmickou podporou, a  všichni ti, kteří dosud podporovali vize budoucnosti a udržovali  neposkvrněné vzpomínky na domov,  získají božský proud nekonečné milosti ke zhmotnění těchto vizí lásky. Tento rok začneme (naplno) uskutečňovat svůj záměr, jenž jsme si v duchu představovali snad již celou věčnost a konečně jej dovést k manifestaci stvoření.

,,Neříkáme to proto, že bychom chtěli naznačit, že ti, kteří toto čtou, nebudou mít bez těchto vizí podporu vesmíru, jde jen o to, že tyto struktury, jež mají být uskutečněny, se díky nesmírné  kolektivní touze s obrovskou rychlostí setkají se silami manifestace.” - PNR

Spojujeme se v posvátných svazcích a v souzvuku skupin, což nám napomůže v naplnění našich vyšších tužeb, záměru a potenciálu, a společně se spojíme jako kolektiv duší, abychom podpořili a posílili své vize, a mohli stvořit, vybudovat a udržovat struktury nové Země pro druhou fázi vzestupu… dokončení čehož bude nejspíše trvat  mnoho let.

Ještě chvíli budeme nadále existovat mezi světy (3D a 5D), s použitím 4. dimenze jako určitého přemostění mezi nimi, tudíž nám Plejáďané doporučují, že bychom měli ke své energii a příležitostem ve větší míře přistupovat s rozlišovací schopností, abychom byli schopni si udržet pocit rovnováhy  během potenciálně stresujícího období na planetě – což se týká hlavně těch, kteří slouží jako ,,přemosťovatelé” (4D) a více pracují s masami a těmi lidmi, kteří si lásku ještě teprve  zvolit mají.

(Zvláštní poznámka pro léčitele: PNR zmiňuje, že ti, kteří se zabývají léčením, budou muset být extrémně  bdělí s ohledem na uchování vlastních hranic… ,,Těm z vás, kteří jsou aktivní v léčitelské službě, říkáme toto:  buďte neústupní, co se týká toho, komu poskytnete svou energii. Bude značný nárůst pokusů nepřátelských sil o proniknutí na zemskou pláň, a léčitelé – díky své přirozené velkorysosti – budou snadným cílem. Rozlišení a bdělost vám budou ku prospěchu.”)

12 & 13

Plejáďané sdělují, že z pohledu frekvence mají obrovský význam čísla 12 a 13, která budou tento rok převládat…. Zmiňují završení našeho 12ti-letého zasvěcování / učňovství (vzpomeňte: 12 apoštolů, 12 synů Jákobových, 12 kmenů, apod.), které aktivně začalo v r. 1999 (podle Mayů počátek galaktické 8. vlny). Nyní se nacházíme v našem 13. roce transformace (mayské cykly postupují v oběhu po 13ti letech), jehož rezonance ukončuje/začíná celý cyklus lidské zkušenosti. Též jsme aktivovali svá těla s 12ti-vlákennou DNA/12D modrotisk, což je znamením opravdového začátku kristovského vědomí na planetě.

Další zajímavou zmínkou, již jsem nedávno od PNR obdržela, je, že ti, kteří ukončili opětovné spojení se svým 12ti-dimenzionálním modrotiskem, tento rok podstupují aktivaci 13. vlákna své DNA, jenž PNR označuje jako ,,vlákno lásky” (více to se o tom rozepíši v budoucím programu, jenž mám vbrzku na internetu zveřejnit).

Zdá se, že těla našeho 12ti-dimenzionálního modrotisku byla aktivována o minulé bráně 12:12, a to 13. vlákno… já si to vykládám tak, že je to další vrstva našich dvanácti… bylo aktivováno o slunovratu a bude  námi vysílat vlnky až do prosincového slunovratu 2012. PNR říká, že bod slunovratu je tím, co vyvolalo aktivaci a přechod od učňovského stavu k mistrovskému – u těch v popředí. Fascinující je, že  neviditelní též nadhodili, že Ježíš ,,Kristus” (vědomí) byl třináctým apoštolem…. A samozřejmě, poletuje kolem ve vzduchu též to nově objevené 13. znamení zvěrokruhu – Ophiuchus (který já jednoznačně vyslovuji ,,esophagus”).


Vzpomínáte si možná, co Britt Martin z CosmicPath.com v říjnové aktualitě říkala ohledně nové kosmické  astrologie: ,,…. My vidíme kosmickou astrologii tak, že ve středu diagramu je člověk a každé znamení zvěrokruhu je aspektem vědomí v rámci našeho vlastního energetického pole – zvěrokruh je doslova uvnitř nás a je promítán ven jako hologram. My jsme 13. elementem. Představte si tělo stojící ve středu diagramu zrození či kosmických hodin (v kosmické astrologii) a špičky jednotlivých domů jsou jako paprsky kola, jež nás spojují se znameními.”

To bude tedy legrace.


555

PNR mi též ukazuje, že kromě základných energií čísel 12 a 13 bude v tomto roce hodně naší pozornosti věnováno trojímu číslu 5:
- 2012 je (v numerologii) rokem čísla 5 (2+0+1+2 = 5)
- 2012 je rokem, kdy zapojujeme energie 5D
- 2012 je rokem, kdy plně otevíráme/aktivujeme/ovládáme 5. čakru (krční)

PĚTKA je velké číslo… souvisí s transformací, svobodou, změnou, upřímným vyjádřením, komunikací. Pětka značí i mou životní dráhu, takže sama jsem s touto energií důvěrně obeznámená, a vím tudíž zcela jistě jednu věc… tento rok NEBUDE nudný… čeká nás řada poměrně rozsáhlých, a dokonce neočekávaných událostí.

Zkombinovaná a pročištěná energie srdce a krku odpovídá v 5D  naší  schopnosti vyjádřit svou pravdu hlasem lásky,  tento rok bude tedy důležitým rokem, kdy máme žít autenticky, s integritou, a současně máme podporovat svou novou a nevídanou schopnost vyjádřit sebe sama. Ti s čistým zvukem srdce budou povoláni, aby svou pravdu sdělili vnějšímu světu… vlastně lidé po celém světě budou cítit tento rok povinnost podniknout činy, jež  podpoří hlas duše, jako by již nebyli schopni se držet zpátky nebo zůstat ,,umlčeni”.

Je-li náš hlas v úplném souladu s naší původní, základní pravdou, jsme schopni zapojit 5D energie a nechat za sebou onu hutnou, masivní tíži stvoření 3D, duality a kauzality.

Tento rok budou duchovní učení  přijímána mysliteli hlavního proudu v mnohem větší míře, takže ti, kteří se zabývají komunikací, budou povoláni do služby novým a/nebo výraznějším způsobem. Je mnoho takových, kteří jsou připraveni k tomuto riskantnímu počinu, že by  zaujali role více na veřejnosti, a společně se ti z oblastí vědomé komunikace: psaní, mluvení, médií, hudby, umění, nakladatelství a pod., jako kolektiv stanou oním ,,hlasem” nového lidstva.

Tato skupina se dočká značné odměny za své dobře míněné úsilí, ale PNR říká, že výzvou bude především potřeba se neustále pozvedat a stoupat s laskavými silami kosmu, aby se zmařily jakékoliv případné reakce v podobě strachu veřejnosti.  Půjde zjevně o monumentální podnik, ale – jak říkají – pod vedením lásky se bude  zdát naprosto snadným.

,,Vy, kdož stojíte v přední linii služby lidstvu prostřednictvím psaní či řeči, nebo jakékoliv formy komunikace, nyní je čas, kdy lze více proniknout mezi masy. Až si vytvoříte cestu do více společenských frakcí, zaznamenáte stoupající poptávku po vašich nadáních, vlohách a službách, neboť  lidé  se stanou otevřenějšími a ochotnějšími přijímat nové myšlenky a ideologie. Navrhujeme, abyste veškerou svou komunikaci posilovali rezonancí univerzální lásky, abyste tak vyloučili zbytečný strach, a tím více pak dosah vaší práce stvoří vlnu transcendence, jež ovlivní kladným, povznášejícím způsobem  celé lidstvo a Zemi.” - PNR


(Pozn.: Na fyzické úrovni se tato energie čísla 5 pravděpodobně projeví určitým čištěním 5. čakry /krk, uši, štítná žláza, atd./, takže jistá péče navíc by měla směřovat k podpoře fyzického vyjádření kterékoliv zbývající potlačené emoce.)

Propast

Od této chvíle až do novoluní 23. ledna tak trochu udržujeme vzorec.  Je nám poskytnut  určitý čas, abychom  dokončili nedokončené záležitosti z r. 2011, připravili se na svou novou realitu, posbírali své myšlenky a pouvažovali (zvolili si), co tento rok bude znamenat pro nás individuálně… protože nepochybně bude u každého jiný. Balancujeme na samé špičce vrcholku hory… vnímáme, jak se úvodní fáze blíží ke svému závěru, a víme, že vzhůru směřující šplhání našeho učňovství nás vyneslo do nečekaných výšin, odkud toho vidíme o tolik více, než kdy předtím.

Hlasy minulosti nás stále možná svůdně lákají do emocionální vývrtky, ale většinou  se jedná jen o zkoušky, které nám mají ukázat, jak daleko jsme se dostali - v tom smyslu, že reality založené na strachu naše ego již téměř neoslovují. Více než jindy hlídáme své myšlenky  - a to nám tento rok bude jednoznačně užitečné.

V mnoha ohledech jsme znovu jako onen příslovečný tarotový Blázen, když stojíme u propasti neznáma, cítíme vzrušení z nové cesty, avšak tentokrát se vší moudrostí shromážděnou tím, že jsme čelili svým strachům během onoho dlouhého, osamělého putování skrze svůj stín a zase nazpátek. Na několik málo vzácných okamžiků máme příležitost se pořádně rozhlédnout kolem… za sebe, abychom viděli a ocenili to, jak daleko jsme vylezli… A též dopředu, abychom se naposledy podívali na krajinu našich budoucích možností, zatímco se připravujeme slézt nazpátek dolů do vesnice… do vnějšího světa, a (odvažuji se to říci) abychom se znovu stali součástí civilizace (třebaže zcela novým způsobem).

Naší jedinou rolí je nyní být láskou. Vnášet lásku do všeho, co děláme, a přinášet ji všem, které potkáme. Žít svůj život v lásce natolik, že se naše nadšení bude šířit jako nakažlivý oheň vášně. Jen si představte ten kontrast, když budeme žít inspirovaný život… vedle chaosu a strachů upadajícího světa… Jedno je jisté – nyní si nás už určitě všimnou!

,,Od tohoto okamžiku dále, a do dalšího milénia, bude láska  všechno přeuspořádávat – jako převládající síla na planetě. Každý z vás dojde k poznání  pravého smyslu své zdejší existence, původu duše podle vaší genetické linie, svého přispění vzestupu, a plného rozsahu a schopností svého vlastního, osobního směřování a  zaměření lásky. Uvádíte se do souladu s rytmem kosmického srdce, jež pulzuje v rytmu se Zemí, a touto harmonizací přichází pravý význam lidské inkarnace.” - PNR


Přehled

,,2012 přinese jasnější, širší porozumění ohledně fungování vesmíru, a vy dle toho budete tvořit. Je toho tolik k učení, avšak vy to už všechno znáte!” – PNR

Zatímco vstupujeme do tohoto klíčového roku změny, učiníme mnoho nových objevů sami o sobě a též schopnostech nás coby nových lidí. Tyto schopnosti jsou  pro mnohé v této době rozsáhlé a nepochopitelné, nicméně hvězdné bytosti mne ujišťují, že – jakmile splyneme se silami vesmíru – porozumíme tomu, že vskutku neexistují žádná omezení a že láska otevírá dveře ke všem možnostem.

Stále ještě procházíme procesem vynášení těch nejhutnějších aspektů našich (emocionálních/fyzických) Já na světlo a stále ještě si v nové Zemi nastavujeme svá pódia a připravujeme základy… a podle toho, co je mi ukazováno, právě tam bude hlavní  ohnisko naší pozornosti v první polovině roku 2012. Jak to já vidím, jedná se o čas  podporovaný kosmem a jím vymezený k tomu, abychom svůj vnější svět transformovali tak, aby odrážel kouzlo našeho nového vnitřního světa. 

Tak tomu já říkám rok projevené transformace. Nejsem přesvědčena, že bude samá duha a samý motýlek, ale mám dojem, že konečně uvidíme/ucítíme/dotkneme se výsledků některých velmi dlouho udržovaným záměrů. Rozdíl tento rok spočívá v tom, že změny, po nichž toužíme, mají energetickou/nebeskou podporu pro své zhmotnění na pozemské úrovni…  plné příležitostí, zázraků a požehnání. Ačkoliv mnozí kolem nás budou namočeni hluboko v oné  ,,odbourávací” fázi, my budeme fyzicky přivádět na svět své sny a vkročíme s plnou mocí na své pozice strážců nové Země. A v důsledku toho se změní všechno v našich životech.

Stále se nacházíme v procesu ztělesnění, není pochyb, a naše buňky mají ještě co dohánět, ale podle PNR je již kompletní ono ,,předrátování” nezbytné k účasti v novém energetickém systému.

V biologii nového člověka srdce (doslova) funguje jako srdeční centrum, nebo ústřední inteligence, a hraje životně důležitou roli při dekódování energií, v multidimenzionálním zpracovávání, a dokonce inter-dimenzionální komunikaci. Se srdcem na prvním místě máme plnou vládu nad směrem svých životů, a poznávání, jak s touto novou inteligencí a biologickým systémem zacházet, zabere většinu roku 2012.


,,Operační systém nového člověka se stává řídícím centrem pro evoluci lidstva. Tím chceme říci… bio-energetický systém nového člověka má fungovat čistě na základě výživy univerzální láskou, souzvukem vyššího srdce a životní silou, která je pohání. Řeka lásky (univerzální životní síly) protéká srdcem nových lidí a poskytuje prototypu nového člověka schopnost sloužit jako živoucí rezonanční těleso pro harmonické frekvence, díky čemuž je schopen žít harmonický život.” - PNR

Umím si představit, že jako u většiny věcí, ke všem těmto změnám dojde postupně, avšak s tou rychlostí a silou, s níž je nyní možná manifestace, toho čekání nebude asi až tak moc.  Takže, podle PNR je čas kolem rovnodennosti nejbližším obdobím, kdy můžeme očekávat znatelný průlom, zvláště  s ohledem na naši (biologickou) transfiguraci. Ještě pořád musíme provést nezbytná uzpůsobení, zatímco budeme rozmotávat všechny smyčky, a to vždy znamená onu rozčilující… ale potřebnou… energii typu ,,stop/start”, kdy se začneme vzrušující rychlostí pohybovat kupředu, a a pak, z ničeho nic, se dno propadne. Proces vyrovnávání  bude pokračovat, ač rychleji, dokud nebudou všechny úrovně naší bytosti plně sladěny s tím novým,  pravdivým a skutečným.

Uzavřený kruh

Je těžké to pochopit, ale současně je tak vzrušující/nereálné/hrozivé to říci… toto je oficiálně má poslední a  konečná energetická aktualita.

Před sedmi lety, když u mne započalo toto telepatické putování, jsem neměla naprosto žádnou představu, do čeho se pouštím.  (A vlastně to tak bylo lepší.)  Duch zavolal, já jsem zvedla sluchátko a můj život od té doby už nikdy nebyl stejný.  Kdybych znala ty hrůzy, které jsou přede mnou, vůbec si nejsem jistá, že bych se spolu se všemi z vás na cestu vydala, takže velká část mé vděčnosti za tento proces směřuje k požehnání, že jsem v kterémkoliv daném okamžiku byla schopna vidět maximálně kousek před svůj obličej. A jak…

Se vší jistotou prohlašuji, že už nezbývá nic, co bych vám mohla povědět k našemu příchodu sem. Vše bylo řečeno a mně oficiálně došla slova (…tak ten smích byl určen  specificky mým milovaným… jako by to někdo z nich četl…).  Mým galaktickým úkolem prvního stupně bylo nás všechny přimět, abychom mysleli svými srdci (včetně mne), a teď, když jsme tady, jsem… nezaměstnaná?

Ne, vážně,  smlouva mé duše se týká první fáze vzestupu… u čehož jsem vlastně ani neznala popis úkolu, dokud nebyl téměř u konce… a jsem úředně agentem na volné noze.

Co teď?  Nuže, nejprve skočím spolu se zbytkem vás ostatních do neznáma… a budu se modlit, aby má křídla fungovala… buď to, anebo budu alespoň doufat, že výbava nového člověka má zabudovaný padák. V každém případě TWYH (Think With Your Heart – Myslete svým srdcem) čekají VELKÉ změny!

Je pravda, že mám jistou představu, co je přede mnou, ale jako všichni ostatní, musím to všechno vytvořit, tak budu potřebovat určitý čas, abych si  ,,postavila obchod”, než se znovu vynořím  na druhou fázi… která, z toho, co mohu zatím říci, bude velice odlišná.  Má práce s Plejáďany bude pokračovat i v průběhu roku 2012, nicméně v jiném uspořádání a kontextu. Informace už jiné jsou… Týkají se méně toho, co bude, a více toho, co je…. a mnohé z toho se zdá týkat  vyzkoumání, jak zde věci fungují… Což všechno, k mému překvapení, vůbec nepřichází zcela přirozeně. Jinými slovy, je spousta věcí, jež je třeba se naučit o tomto novém světě, jelikož  téměř všechno se mění, a to včetně naší účasti v celé záležitosti.

Prozatím řeknu, že: 1/ ve skutečnosti nikam neodcházím, jde jen o složitou výměnu kostýmů… a 2/  nyní, když konečně všichni ,,myslíme srdcem”, jsou má nadání  oficiálně nepoužitelná J

A úplně nakonec, ale je to to nejdůležitější…. DĚKUJI VÁM! Nemohu vlastně ani vyjádřit slovy vděčnost, jež naplňuje mé srdce, když pomyslím na tu bezpodmínečnou lásku a podporu, jež mi tato komunita během let věnovala. Nejenže jste mi umožnili, aby na mém stole bylo jídlo i během některých velice děsivých finančních propadů, ale právě díky vám všem, rodino mé duše,  jsem stále znovu nacházela odvahu věřit v sebe sama a udržet kurs. Upřímně, byla to prazvláštní zkušenost, být (do určité míry) učitelem a studentem současně, a někdy to jednoduše nahánělo strach…. Ale během toho jsem se sama o sobě a svých schopnostech tolik věcí naučila, že  to stálo za to riziko jakéhokoliv nepříjemného veřejného rychlého růstu. Tedy, alespoň z mé perspektivy.

Takže,  dříve než podlehnu pokušení přetvořit tento již beztak dost epický text v nestydatou promluvu hodnou udělování Oskarů, jen bych vážně ráda využila příležitosti, abych vám poděkovala, že jste byli mnohým způsobem tak báječní…. Hlavně, že jste měli tu odvahu, odhodlání a vytrvalost vyzářit své světlo (světlo svého srdce)….  Předvést to sami sobě (svému vyššímu Já) a světu, ale též, že jste mne pronesli některými vskutku temnými časy, a že jste mi dovolili v mé cestě pokračovat – v přítomnosti vás všech.

A ač tento konkrétní úsek mé cesty končí právě zde,  je to vlastně jen  začátek něčeho mnohem více vzrušujícího… Pro náš všechny. (Což v tomto bodě může znamenat prostě den bez zdřímnutí…) Více než v co jiného, vážně doufám, že každý z vás se ke mně připojí na nové Zemi ke druhé fázi vzestupu… při spolu-tvoření našeho nového světa!

,,V r. 2012 poznáte, co to znamená být ztělesněným světelným mistrem. A budete s touto způsobilostí průvodci, ukazateli… Je spousta toho, co bude v této příští fázi vzestupu odhaleno, a máme radost, že se vám vrátila vzpomínka na Všechno-co-je. V této chvíli se s vámi loučíme, ale těšíme se na užší spolupráci s vámi v nadcházejících dnech, týdnech a měsících tohoto průlomového roku…. Roku, kdy si láska získala srdce lidstva!” - PNR


Šťastný rok 2012!

Na nové začátky…

Lauren

Copyright © 2008-2012
ThinkWithYourHEART.net

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 18. 01. 2012                                                                 POSVÁTnˇY PROSTOR V SRDCI
Ti, kdo neznají prostor Srdce, těm se nepodařilo najít nejdůležitější věc v životě. Odsoudili se, že budou stále hledat a usilovat a nikdy nedojdou klidu. My se totiž bojíme být ničím a stále se nutíme být něčím. Opouštíme Ducha, který je nehmotný, a padáme do hmoty, která tím, že je formovaná, je smrtelná, omezená a nejistá. Ztrácíme svůj vnitřní prostor a stáváme se vnější věcí, pouhým tělem, osobou upoutanou několika kilogramy masa. Vzdáváme se našeho světla a stáváme se stínem, tím, co si o nás jiní lidé myslí. Celý článek je uvedený ZDE.
Klíč k vyššímu projevu existence leží v nás, v našem duchovním srdci! Podrobnosti jsou uvedeny ve videu s názvem: Part 2 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 2 CZ
https://www.youtube.com/watch?v=42_9Sdre6uM&feature=related

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni je uvedeno ZDE.

Článek s názvem: "Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi" je uveden ZDE.

Co je to tzv. Ophiuchus je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.

Texty úzce související s těmito výše uvedenými texty naleznete v článku s názvem: "A JE TO TADY !!! Náš multi-dimenzionální projev existence se opět obnovuje a to jak u lidí, tak u planety a všeho co na ní a uvnitř ní je - existuje.", který je uveden ZDE.

Zobrazení: 1213

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Leden.2012 v 17:02

Duchovní srdce s osobním nulovým bodem.
Tzv. "příchod" Krista ma Zem znamená aktivaci svého osobního duchovního srdce, které obsahuje tzv. Kristovu úroveň vědomí (což je vnitřní, nepolarizované světlo, jenž je v nás, v našem duchovním srdci), které stačí pouze mentálně požádat o pomoc, kdykoliv potřebujeme pomoci a ono (tato úroveň vědomí) nám pomůže při jakýchkoliv nesnázích. 

Podrobnosti o tom co se děje a proč, čili že právě dochází k sjednocování pravých párových existencí, jsou vedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)

Komentář přidal(a) czknight.of.light dne 25.Leden.2012 v 23:38

Komentář přidal(a) czknight.of.light dne 25.Leden.2012 v 23:45

Zrovna dneska dopoledne jsem měl nad sloníkama  takové menší zamyšlení. Doma jsem si pustil k večeři Animal Planet či NG a  byli tam taky. A teď před spaním i zde. Díky,  i já jednoho přidávám. Dobrou a klidnou noc všem.

Komentář přidal(a) Ywet dne 26.Leden.2012 v 20:54

Zdravím vás milovaní priatelia ♥

Komentář přidal(a) grétka dne 7.Prosinec.2012 v 22:55

A co je to odburavacia faza?

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Kidak přidal komentář k příspěvku do blogu Provokace ukrajinských úřadů o 'zvěrstvech Rusů' budou brzy široce rozšířeny v západních médiích a v různých zdrojích na internetu." uživatele Ina Obr.
"Jejich čas se krátí a oni to dobře ví. To co dělají je čiré zoufalství z prohry, která se blíží čím dál rychleji. A tím nemám na mysli jen Ukrajinu!"
před 21 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Covid-19 není nemoc, je to zločinecká organizace ! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Grafen není zmíněn, protože je "obchodním tajemstvím" a také proto, že se jedná o vysoce škodlivý prvek !!!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Klony, umele duse , cipy a Cervena Kralovna superpocitac pro jejich rizeni uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
21.6.
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Klony, umele duse , cipy a Cervena Kralovna superpocitac pro jejich rizeni

  Umělá inteligence, klony, umělé duše a čipy: Mimozemská zpráva Zemi (Biologie 3)Biologie IIIKlony, umělé duše, umělá inteligence a čipyV první části jsem zhruba popsal, jak taygetejská věda chápe, jak se hmota, potažmo DNA, projevuje zásahem…Zobrazit další
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Dává světu šanci vidět, co je možné s dnešní technologií ! uživatele Ina Obr
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
19.6.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) video uživatele Jozef Wolf
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
19.6.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby