* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Kdo jsou architekti šesté dimenze? A jak vytvářejí reality? 

Prozkoumáme, jak architekti vytvářejí životní zkušenosti ve třetí dimenzi.
Posledních 2 000 let bylo těžké pochopit, proč jsme na této planetě. Byly různé myšlenky o tom, jak jsme sem přišli. A hlavní myšlenkou naší kultury je, že jsme se oddělili mezi nebem a zemí. Země je tedy posledních 2 000 let jako vězení, odkud musíme uniknout a vrátit se do nebe. A myšlenky o vesmíru máme úplně stejné jako ty, podle kterých žijeme na planetě. Proto jsme si v nebi vymysleli krále, boha, a také nepřítele, před nímž musí být populace chráněna. Ale z tohoto pohledu temnota nemá více než 3 000 let. Pro všechny staré kultury byla temnota jen jiná strana světla. A obě jsou potřeba k tvoření realit.
V tomto světě jsme díky oběma, protože to byly síly přírody a síly nebe. Jsou jako manžel a manželka. A snažili se své děti vychovávat dvěma různými způsoby v jedné rodině. Manželka byla Země. Každá podoba v našem světě, každé zvíře, každá rostlina, každý nerost v podzemí je spojený s matkou, protože vznikly ze Země. Proto jsou všechny bytosti, co vytvořily realitu, co nám dodávají energii, spojené s touto matkou. A když v posledních 2 000 letech přišla monoteistická náboženství a viděli jsme jen jednu boží cestu, uvěřili jsme, že všechno na Zemi je zlé, že všechno, co je spojené s matkou, s lůnem, je zlé. A přišla představa, že všechny tyto zvířata a rostliny vytvořené matkou, stvořitelem, jsou podoby, od kterých musíme utéct. Proto jsme si vytvořili obraz ďábla s rohy, velkýma očima a zvířecími tvary. Aby každý věděl, že pokud tyto symboly najdete, bude to pro vás zlé. A dodnes v sobě pořád držíme tyto ideje staré 2 000 let, že tento stvořitel má podobu zla. Ale pro vesmír to takové není. Tohle je jen lidská historie. A je to většinou historie spojená s Blízkým východem, Evropou a částmi Afriky a Asie. V ostatních částech planety se zlo nepovažovalo vyloženě jako zlo. Byli to tvůrci realit. A je to spojené s tím, jak vesmír chápe proces Lucifera.
Lucifer znamená "nádherné světlo" a vědělo se, že je to velký archanděl, který se chtěl vybudovat jinými pohledy.
                 Ne rozpínáním, ale stahováním (viz energie Jin - Jang). 
Byl to syn vesmíru a jeho tělo bylo čisté světlo. Ale nudilo ho, že všechno viděl jenom z jednoho pohledu. Proto se rozhodl přeměnit se do opaku, aby si mohl hrát s různými tóny světla. Příběh říká, že se postavil svému otci. Jeho otec, bůh, vesmír mu řekl, že musí najít cestu světla, protože je tím nejkrásnějším světlem. Ale on se zeptal:
"Pokud jsem světlo, jak ho mám hledat? Pokud jsem světlo, tak ho najdu jen tak, že ho ukryji, že mu dám jiné barvy, abych si ho mohl splést a hledat ho."
A tak se hlavní světlo vesmíru začalo ohýbat v energiích. To světlo, proces světla ve vesmíru, nyní nazýváme energie. Energie je proud vln času v prostoru. A tyto vlny energie propojují všechno v různých vibračních úrovních. Tyto různé vibrační úrovně světla vytvářejí barvy. A barvy vytvářejí to, čemu dnes říkáme duše. Všechny duše jsou myšlenky a hlavní struktury všech zkušeností ve vesmíru. To hlavní světlo se tedy fraktalizuje na tisíce barev z hlavních 12 barev duhy. Těchto 12, co máme ve spektru barev, vytvářelo obrovskou energii ve vysoké a nízké vibraci, čemu říkáme chladné a horké, pozitivní a negativní. A tyto energetické vlny vytvářely různé typy pokroucení. To byl hlavní projekt Lucifera, překrucovat realitu. Tím vznikla takzvaná šestá dimenze. Šestá dimenze byly různé vibrace vesmíru, které z těch pokroucení vytvářely reality. Je to, jako když to prvotní světlo tolikrát pokroutíte, že v zrcadlech vidíte odrazy. A každé zrcadlo ukazuje jiný odraz. 
A z těch odrazů byste vybudovali reality. Představte si, že první struktury, co vznikly, byly hlavní geometrie, co známe. Čtyřstěn, krychle, osmistěn, dvacetistěn a dvanáctistěn. A poté je všechny dáte dohromady a vytvoříte ten šestý, což je šest sfér existence v šesté dimenzi. Jsou jako cihly pro budovu, což je realita. Ty hlavní struktury vesmíru, ty hlavní cihly, vznikly pokroucením toho světla, které se ohýbalo v různých tvarech. Tak začal Lucifer vytvářet hlavní struktury vesmíru, aby vznikly nové reality. A jeho hlavním cílem bylo umožnit duchu rozdělit se na mnoho duchů, aby se mohli rozdělit na mnoho duší. A ty duše se mohly rozdělit na mnoho životů, na mnoho zkušeností jako strom. Když se všechny ty větve a květy a listy fraktálově rozdělí, je možné dosáhnout většího světla, pokud jsou jich tisíce a ne pouze jeden květ nebo jeden list. To byla hlavní myšlenka. Reprodukovat se ze stejného tvaru, abychom měli různé pohledy sebe sama a různé cesty ke světlu. Ty různé cesty byly výsledkem a hlavním úkolem architektů vesmíru. Architekty vesmíru byli archandělé. Přišli z aspektů vesmíru v sedmé dimenzi a začali se sami měnit na vibrace těch různých tvarů, těch cihel reality. Když přišli ze sedmé dimenze do šesté dimenze, získali polaritu. Začali být polaritní. A proto z těch šesti hlavních struktur vytvořili 12 struktur. Těch 12 struktur byly jiné pohledy prvních pěti cihel existence. A vznikly tím všechny hlavní struktury pro atomární reakce. Čím větší jste ve vesmíru, neuvidíte galaxie nebo hvězdokupy nebo slunce (hvězdy). Čím větší jste ve vesmíru, uvidíte jen hlavní struktury na atomární úrovni. A proto můžeme pochopit, že šestá dimenze nebuduje reality shora. Budují reality zevnitř. Hlavním strukturám vzniklých v šesté dimenzi se nyní říká pět platónských těles. A projevem těchto pěti těles je 12 stran a 12 struktur vytvořených archanděly, tělem archandělů, a nyní jim říkáme archimédovská tělesa. Proto se bytosti v šesté dimenzi musejí stát těmi tvary a přeměnit se na ně, aby mohli ukázat, jak budovat tyto reality. Těchto hlavních 12 archimédovských těles tedy slouží jako hlavní struktura vesmíru, odkud můžete vidět každý atom ve strukturách každé reality. Větší bytosti ve vesmíru nejsou. Jsou menší bytosti, co se reprodukují na mnoha úrovních, aby existoval prostor. 
Tak šestá dimenze utváří třetí dimenzi skrze hologramy. Hologramy jsou jen jedna realita, což je těch 12 cihel z těch hlavních pěti. A ty si spolu potom hrají. Jsou jako LEGO. A začnou replikovat tvary na různých úrovních a promítají myšlenky do hmoty. Promítáním myšlenek do hmoty se přivede éter do čtyř živlů - země, ohně, vody a vzduchu. Ve starověku se říkalo, že jsme tvořeni těmito pěti živly. Ale ne proto, že by nás postavily. Postavily nás struktury, díky nimž ty živly mohou existovat, s veškerými atomárními reakcemi v tom maličkém vesmíru, kde se odehrává šestá dimenze. 
Lucifer s šestou dimenzí tedy udělal to, že umožnil všem bytostem, co tam vznikly, aby se přeměnily na pozitivní a negativní. Ty pozitivní řídily myšlenky existence. A ty negativní - ty myšlenky vytvářely a přeměňovali se na ně. To je dnešní myšlenka andělů a démonů. Pro vesmír nic takového neexistuje. Jsou pozitivní aspekty vesmíru rozdělené do jádra světla a jsou různé aspekty ve spektru temnoty, které ten scénář vytvářejí.
   Veškeré kulisy tohoto divadla, této reality, vytvářejí démoni. Démoni jsou tvary, geometrie z toho maličkého vesmíru, co promítají myšlenky světla do hmoty. Proto některé fyzické bytosti v šesté dimenzi mohou být spojené s těmi éterickými. Ty éterické jsou jako andělé, co odrážejí světla a jeho barvy  a smysl veškeré existence. A ty temné, ti démoni, potom překrucují světlo andělů, aby andělé mohli prožívat své vlastní reality a sny. V šesté a páté dimenzi není žádná válka mezi anděly a démony. Oni spolupracují. Celým plánem světla a temnoty bylo vytvořit tvary v šesté dimenzi, v atomárních reakcích maličkého vesmíru, aby se hlavní zdroj vesmíru, což je duch, mohl rozdělit na tisíce. A z toho hlavního kmene stromu mohly vzniknout různé větve a byly vidět různé pohledy z listů, z květů. A potom aby vyrostla ovoce, která by dodala semena ke vzniku nového vesmíru, nového stromu. Tak vznikl tvar stromu života. O stromu života, geometrii a spektru expanze vesmíru rozhodli andělé a démoni v šesté dimenzi. Byly to hlavní buňky v těle archandělů. Archandělé byla velká těla, co se přeměnila z těch 12 hlavních těles, které stanovili Platón a Archimedes, abychom chápali základ vesmíru. Z těch tvarů se duch mohl rozdělit, odrazit a náhle se ocitl v miliardách evolučních tvarů. Evoluci navrhl Lucifer, aby se duch mohl zlepšovat. Ale je důležité vědět, že Lucifer a archandělé nebyli něco jiného. Oni byli ten systém. Jsou ten systém. Není to bytost s očima a rukama. Jsou tím systémem, co se dělí na tisíce fraktálů. Oni nás utvářejí. My jsme hologram vytvořený z šesté dimenze. A jsme součástí těl těch bytostí. 
 Tohle umožnilo duchům proniknout do času a prostoru a opustit realitu. Umožnilo to bohu vidět, cítit, být napojený na vše, co odsud ze Země vidíme odděleně v různých formách. Ale vlastně to ani nejsou formy. Jsou to jen toky energie, co se přeměňuje. Z naší dimenze, třetí dimenze, jsme napojeni na šestou dimenzi, protože si máme vytvářet svou vlastní realitu. 
                       3, 6 a 9 jsou cesta, kterou jdeme k bohu, bůh znamená devátá dimenze.
 A tři dimenze pod ní je šestá dimenze, což je stvořitel tvarů z deváté dimenze. A třetí dimenze je experimentování těchto vzorců v šesté dimenzi. Proto je pro nás ve třetí dimenzi jednodušší být napojený na šestou dimenzi více než bytosti v páté dimenzi. Propojené jsou první dimenze, pátá dimenze a sedmá dimenze. Propojené jsou druhá, čtvrtá a osmá. A propojené jsou třetí, šestá a devátá. Proto si bytosti v páté dimenzi musejí najít cestu ve třetí dimenzi, aby vytvářely reality. Proto bytosti jako Plejáďané, kteří mají velmi vysokou vibraci, potřebují nás ve třetí dimenzi, aby se dostali do šesté, do jádra realit.
Vysvětluje to, proč se bytosti  na vysokých úrovních snaží kontaktovat lidi, bytosti ve třetí dimenzi, protože my jsme ta cesta, kudy se mohou dostat k vytváření realit. Mohli bychom říct: "Proč nás využívají? A proč mohou využívat naší energie k dosažení šesté dimenze, pokud máme svobodnou vůli?"......Ale jakmile jste ve třetí dimenzi, jste svázáni vším, co vás kdy napadlo, co jste vytvořili. Není to tak, že vám někdo vytváří realitu. Vy je vytváříte sami, abyste je mohli žít. Svobodná vůle není přesně tak, jak si myslíme. Není to jen možnost vybrat si svůj osud a to, co chceme dělat. Svobodná vůle je o schopnosti vytvářet si svůj vlastní život.
 Představte si, že jste někdo, kdo píše scénář pro film. A píšete ten příběh a máte představu o tom, co chcete vyprávět. A pak musíte udělat kostýmy. Musíte mít někoho, kdo vám postaví kulisy, kdo všechno postaví, aby to vypadalo opravdově. 
Pak se musíte naučit svou postavu. Musíte vybudovat ten charakter, což je vaše osobnost. A pak se to musíte naučit hrát. A jakmile jste na scéně a natáčejí vás, přestanete být sami sebou a stanete se tou postavou. A na kameře nemůžete dělat, co se vám zachce, protože jinak to nebude dávat smysl. Proto nemáte svobodnou vůli, protože už jste se rozhodli žít to, co jste napsali. A ti v páté dimenzi vidí celý scénář toho filmu a mohou pozměnit pár slov, aby to dávalo větší smysl. A tak nám hologramy z páté dimenze pomáhají se vyvíjet a vnímat svůj vývoj. Spousta bytostí ve třetí dimenzi chápe, jak to funguje. Byli to lidé, co byli silně napojeni na přírodu, na matku, na stvořitele, na živelné bytosti, na víly, na skřítky. Na všechno co přišlo z temnoty, co vidíme v barvách. Na stvořitele přírody, s kterými uměli mluvit a chápali, jak měnit reality. Byli to alchymisté. V historii se jim říkalo druidi, lékaři, architekti, alchymisti. Nyní jich je pár v každé kultuře. Šamani ze Severní Ameriky, Sibiře a Jižní Ameriky...všichni vědí, jak realita funguje, a dokážou ji měnit. Dokážou otevírat portály do nových realit z ničeho, ze šesté dimenze skrze éter, který nás všechny spojuje ve vnějších vzorcích. Pro nás je důležité pochopit náš vztah s šestou dimenzí, protože jako lidé věříme, že v rámci božské sféry patříme mezi spodinu. Věříme, že jsme dělníci a potřebujeme to spojení s osvícenými, s mistry, s anděly, abychom dosáhli boha, jako by to byl král. Takže jsme tam. A pak máme pod sebou všechny ty démony, nestvůry, všechny temné archanděly...než je na konci Lucifer (mnoho obyvatel planety, včetně církve - jej "rádo" nazývá satan...a zde vzniká ona velká mystifikace).
My máme polaritu. A neuvědomujeme si, že to není království. Nejsou to lidé. Je to polarita, což je hlavní struktura, co tvoří atomy a následně reality. Jsme vázáni oběma stranami a jsme uprostřed. My ve třetí dimenzi jsme ti, kdo může dosáhnout a kontaktovat temnotu a světlo a vytvářet tím nové reality. Proto naši evoluci pozorují všechny druhy a rasy v páté a čtvrté dimenzi na různých planetách, protože to, co nyní budeme dělat, může změnit reality v šesté dimenzi, zasít nová semínka a nové vesmíry, nové reality, aby vesmír poznával sám sebe z jiných pohledů. Proto je pro nás ve třetí dimenzi důležité pochopit ten vztah s šestou dimenzí, protože jsme více spojení s temnotou, se zákulisím tohoto filmu. Dokážeme si vytvářet vlastní reality. Jsme produkt našich vlastních architektů. A je důležité pochopit tu návaznost na šestou dimenzi, protože zde si zkoušíme své vlastní reality, vlastní myšlenky a výtvory. Užíváme si to, co jsme vytvořili. Je tedy naše zodpovědnost a také radost pochopit, že všechno, co vzniká, VYTVÁŘÍME MY.
A až dosáhneme šesté dimenze, staneme se staviteli své vlastní reality. 

Zobrazení: 105

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlobil Zlobivej přidal komentář k příspěvku do blogu .... Očkování  proti COVID -19 je dobrovolné !!!!!!! uživatele Ina Obr.
"...a opět stejná písnička...            Zase se někdo zcela záměrně snaží pokřivení pravdy! Opět informace vytržené z kontextu. Zcela záměrně je…"
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 4 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ...... EU přechází od demokracie k tyranii uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 4 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 4 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DEKLARACE ZA UKONČENÍ DISKRIMINACE A NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 4 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu .... Očkování  proti COVID -19 je dobrovolné !!!!!!! uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

.... Očkování  proti COVID -19 je dobrovolné !!!!!!!

Ústavní soudRozhodnutí.......Očkování  proti COVID -19 je dobrovolné !!!!!!!.......dnes v 2:00…Zobrazit další
před 13 hodinami
Uživatel Zlobil Zlobivej přidal komentář k příspěvku do blogu MÁME TOHO DOST! uživatele Ina Obr.
"Report z demonstrace v Písku 15.01.2022 13:00            Demonstrace proběhla dle informací, ale závěr je takový že to byla spíše tragédie než-li…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu V jednote je sila Bulgaria uživatele Ina Obr.
"Neviem či je zablokovaná stránka alebo moja osoba ale to je už treti prispevok na tejto stranke ktory ma nepusti zdieľať."
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V jednote je sila Bulgaria uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby