* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Čas a rychlost. Když lidé žádají duchovní svět o načasování nějaké věci, dostanete zprávu, že se to stane "brzy", což pro vás může znamenat zítra, jenomže tím je myšleno "až bude energie příznivá". Netrpělivost a očekávání nás vede ke konání pod tlakem. Zvýšení vědomí nás znovu dostane do proudu, což vede k volnění a nechat se nést na ideální místo v božském načasování.

Světlo obsahuje spirituální informace a vědění. Vysokofrekvenční světlo obsahuje vyšší moudrost a vědění. Světlo nemusí být vždy viditelné. Vidíme je pouze do frekvence 4D. Vyšší světelné frekvence procházejí našimi buňkami a duchovním věděním, ale člověk si to nemusí vůbec uvědomovat. Vaše světlo je energií vaší duše nebo Božské jiskry, která vás prozařuje a prožíváte radost, jasnost, lásku, moudrost a vědění. Světlo je znakem vaší buněčné frekvence. Vaše světlo září v podobě aury, což je elektromagnetické pole kolem vašeho hmotného těla.

Ve vědomí 3D jsme vědomě připoutáni ke starým nevyřešeným záležitostem, jsme rezistentní a naše reakce nám zabraňuje, abychom byli v proudu toho, co se zrovna děje. Vytváříme bouřlivé a neklidné vlny, což se projevuje v tom, co vytváříme. Lidé pouze ve vědomí 3D jsou do sebe zaměření, nepodporují druhé, jsou lakomí, bojí se a o všem pochybují. Jejich myšlenky jsou negativní a vidí v druhých a situacích jen to nejhorší.

Příklad: Máte svůj pracovní plán a spolupracujete s osobou, která udělá něco nečestného, což zabrání, aby se váš plán zrealizoval. Ve vědomí 3D vztek na spolupracovníka vám znemožní, aby se váš plán zrealizoval. Pokud jste ve vědomí 5D, pokračujete v realizaci vašeho plánu a přejete svému spolupracovníkovi jen to nejlepší. To zmanená, že všechny nedořešené záležitosti vás brzdí v čase, zatímco když necháte věci plynout, umožňuje vám to vplout znovu do proudu. Pokud jste zaujatí a nevraživí, jak dlouho ještě chcete zabraňovat vstupu lásky a radosti do života? Den? Měsíc? Rok? 12 životů?

Ve 3D jsou naše buňky uzavřené, protože přijímáme věci „pouze pro sebe“, aura je smrštěná a barvy aury jsou šedé. Pokud jsme nemocní, jsme připoutaní k nějaké záležitosti z minulosti, nebo pomáháme uvolnit nižší energie někoho jiného (uvolnění energie předků nebo léčení kolektivního vědomí – je to volba duše), nebo naše duše se potřebuje z nemoci něčemu přiučit. Někteří lidé v sobě nesou spoustu světla, ale nejsou v souladu, což je často způsobené nerovnováhou mužské a ženské energie, emočního a mentálního těla.

Vědomí 3D je pole pevných přesvědčení, s více či méně soudržnými soubory pravidel a omezení. Většina z nás hraje tuto hru po mnoho životů a tak máme tendenci si myslet, že je to jediná hra k dispozici. Nic však není dále od pravdy. Jedna z omezujících myšlenek 3D je myšlenka, že naše životy se pohybují v přímce lineárního času. Stále více lidí si uvědomuje, že čas ve 3D je vlastně kruh. Všechno ve 3D vědomí je velmi podmíněné. Koncepce bezpodmínečné lásky ve 3D neexistuje. 3D taktéž nenabízí možnost volby a my nejsme ve stavu, kdy bychom si vybírali naše pocity, myšlenky a činy, namísto toho reagujeme v naší nevědomé víře a trénujeme se na lidech a situacích, které se objevují v našem prostoru.

Dualita poskytuje další složitou konstrukci našeho 3D zážitku. Od pádu Atlantidy jsme se stali velmi bojácnými a v tomto strachu jsme se naučili definovat dobro a zlo, co je správné a špatné. Co ve skutečnosti nabízí užívání plné kapacity mozku, je fungování ve vyšších dimenzích. Abychom zvýšili vědomí, potřebujeme se vymanit ze zvyků 3D přemýšlení a cítění. Každý se nyní přesouvá do 4D myšlení, chování, cítění a následně do 5D vědomí a zkušeností. Každý z Vás má tu schopnost rozvíjet své vědomí a pohybovat se směrem k těmto vyšším sférám ladně a radostně.

Ve vědomí 4D  jsme si vědomi situace, ve které se nacházíme, ale nejsme schopni podle toho jednat a nejsme ochotni převzít zodpovědnost. Víme, co se děje, ale nejednáme. Ve vědomí 4D se nám otevírá srdce a víme, že jsme tu od toho, abychom se rozvíjeli. Naše aura se rozšiřuje, protože je pro nás bezpečné nechat lidi k sobě přistoupit a sdílíme s lidmi více světla.

Pravidla 4D poskytují větší nabídku klidu, možností a schopností, než struktura 3D. Čas ve 4D je vždy současnost, důraz je vždy kladen pouze na tuto chvíli, která se právě odehrává - naše těla znají pouze přítomnost, nevědí nic o včerejšku, či zítřku. Jako vědomé bytosti v naší přirozenosti již fungujeme v „teď přítomnosti“. Pokud se vědomě zaměříme na přítomnost, stane se tato volba opět naší možností. Můžeme pozorovat veškeré události s nadhledem, jen jako informační zkušenost, abychom dokázali zvážit, kam směřovat.

Vědomí 4D znamená, že co platilo před chvílí, nemusí být pravda v tuto chvíli. A to, co bylo před chvíli falešné, nemusí být teď nesprávné. Namísto aplikování pevných, již existujících definicí k jakékoliv zkušenosti, si vybíráme naši upřednostňovanou verzi a vibraci v každém okamžiku a do 4D vědomí se pohybuje s možností výběru a odpovědností, se schopností měnit pravidla hry, se štěstím a pohodou.

Ve vědomí 5D jdeme s proudem, nejsme netrpěliví nebo ve spěchu, protože víme, že přijdeme v tom nejlepším momentě. Pokud nás událost brzdí, jsme si přirozeně vědomi, že se máme něčemu naučit a že se všechno odvíjí tak, jak má. Důvěřujeme, že vše slouží nejvyššímu dobru, a děláme vše pro nejvyšší dobro všech a planety. Máme otevřené srdce a není tu žádné tajemství, a proto se nemusíme uzavírat druhým a sobě. Máme velmi rozšířenou auru, která přijímá a začleňuje druhé a vědomě rozšiřujeme své světlo a rádi světlo druhých přijímáme.

Vědomí 5D je stav, kdy vše do sebe zapadne, kdy nemusíme ve svém životě užívat žádné úsilí. Je to vědomé spojení s celkem, je to propojení mužského a ženského principu, hmoty a spirituality a žití běžného života ne stereotypně, ale tak, že vnímáme jeho životní impulzy. Čas ve vědomí 5D je okamžitý, což znamená, že vše (všechny možnosti) se vyskytují na stejném místě, ve stejném okamžiku. V praxi to znamená, že vše, na co se v danou chvíli soustředíme, se před námi okamžitě objeví a stejně tak dostaneme okamžité odpovědi na své otázky. V 5D „nemusíme nikam chodit“ pro odpovědi ani zkušenosti a vše k nám přichází snadno a bez námahy, na základě zaměření se na určitou věc a vibraci. V takto pozvednutém vědomí hraje racionální mysl minimální roli (je pouze jednou součástí z mnoha). Nicméně předtím, než se můžeme přesunout do našich 5D domovů, musíme nejprve ovládnout naše energie a myšlenky ve 4D.

Ve vědomí 5D žijeme v souladu s naším srdcem, díky čemuž se nám zvyšují vibrace a v tomto důsledku jsme si schopni déle udržet vysokovibrační myšlenky. Každý z nás je již v přeměnném procesu a všichni se postupně slaďujeme se svým srdcem. Toto sladění probíhá tím nejpřirozenějším způsobem, který je vhodný pro každého z nás. Ve vědomí 5D přehlížíme veškerá omezení a měníme svoje vzorce myšlení a sami si vybíráme, jak se budeme cítit. Nevidíme již žádné důvody, proč se cítit špatně a víme, že příroda nejlépe ví, jak nám pomoct a tak se postupně necháváme vést jejími energiemi. Víme, že volba, v jakém stavu vědomí budeme, je na nás.

Ve 3D jsme se naučili rozlišovat situace na dobré a špatné, věci na hezké a ošklivé a co je z morálního hlediska správné a co je nesprávné. Poznali jsme protiklady, zaujali stanovisko a přiklonili jsme se na jednu stranu. Ve vědomí 5D uznáváme jiný úhel pohledu. Ve vědomí 3D je člověk s jinými hodnotami označen za divného, ve vědomí 5D je odlišný. Ve vědomí 3D se snažíme druhé lidi měnit, ve vědomí 5D respektujeme volbu každého člověka žít způsobem, který mu vyhovuje. Ve vědomí 3D je pro nás pouze důležité přežít, ve vědomí 5D je stejně důležité vědomí jednoty. Ve vědomí 3D pevně rozlišujeme hranici mezi minulostí, přítomností a budoucností, ve vědomí 5D si jsme vědomi životních cyklů a stavu být  tady a teď. Ve vědomí 3D je důležité tvrdě pracovat, ve vědomí 5D pracujeme s vášní a radostí, děláme, co nás opravdu baví a pro co máme talent. Sledujeme, kam nás to vede. Děláme věci s lehkostí. Víme, co je třeba udělat, a jdeme s proudem. Ve vědomí 3D hodnotíme sebe a okolí, ve vědomí 5D se věnujeme tomu, co je pro nás důležité.

Ve vědomí 3D je důležité mít neměnný názor a mít svou pravdu, ve vědomí 5D sledujeme, jak se pravda vyvíjí. Ve vědomí 3D následujeme toho, kdo má charisma, komu předáváme svou sílu a odpovědnost, ve vědomí 5D si uvědomujeme své vedení, sílu a odpovědnost, ceníme si své cesty i cesty ostatních. Ve vědomí 3D se upínáme k jednomu člověku a bezmezně mu věříme, ve vědomí 5D nasloucháme lidem a integrujeme to, co s námi rezonuje. Ve vědomí 3D je komunikace s vyšším Já nevědomá a necháváme se vést podvědomím, což často vede k tomu, že se cítíme jako oběť vnějších událostí (věci nedopadnou tak, jak jsme si je naplánovali), ve vědomí 5D jdeme s proudem, jsme připraveni kdykoli změnit směr a přijímat to, co se zrovna děje. Ve vědomí 3D potřebujeme mít ve společnosti vytvořenou organizovanou hierarchii náboženství, ve vědomí  5D zažíváme vědomé spojení s vyšším Já. Ve vědomí 3D máme pocit viny a stěžujeme si, viníme druhé za to, co nemáme, a často se pro něco obětujeme, ve vědomí 5D žijeme v hojnosti. Pokud vidíme, že druzí lidé trpí, ve vědomí 3D jim přispěcháme na pomoc, zachraňujeme je nebo je ignorujeme, ve vědomí 5D nebereme druhému sílu, aby zvládnul svou životní lekci, soucítíme s ním a uděláme, co je potřeba.

Vědomí 5D je naše vrozená laskavost a moudrost. Jsou to obecná pravidla, která na Zemi odjakživa platily. Máme šanci změnit svůj úhel pohledu. Otevření se vědomí 5D vede k životu ve svém středu, respektu, schopnosti jasně myslet, jednoduchosti a spolupráci. Vhledy, které tímto získáváme, nám jasně ukazují, jaká je naše vnitřní pravda.

Transformace vědomí. Naše duše si přeje uvědomit si vztah s každým aspektem ve vnějším světě. Přeje si znát sebe ve vztahu ke všemu, co nás obklopuje. Je možné, že jste se v dětství naučili vnímat vztah ke všemu, co bylo kolem vás, na základě toho, co si o vás mysleli ostatní lidé. Například z vás vyrostl člověk, který nechtěl nosit červené tričko, ale všichni kolem vás ho nosili. Možná jste se naučili upustit od vlastního úsudku, a tak popřít soulad se svou vnitřní pravdou, abyste zapadli, abyste byli přijati lidmi kolem vás, kteří podle vás vyjadřují, co je správné a co špatné, co by každý měl a neměl dělat, a "navlékli jste si" červené tričko.

Tím jste sebe začali definovat a měřit tím jediným – podle toho, jak vás vidí ostatní. Byli jste k tomu vedeni rodiči a nepsaným zákonem společnosti. Tento postoj ale omezuje porozumění vztahu k sobě. V dětství jste se naučili, že je důležitější, co si druzí myslí o vás, než to, co si myslíte o sobě, jak se mají věci dělat, co je přijatelné a co není. I v dospělosti se můžete dostávat do situací, kdy hledáte přijetí u druhých ještě předtím, než jednáte. Naučili jsme se testovat druhé a hned jim nesdělit, co chcete. Naučili jste se číst řeč těla druhého, jestli je bezpečné vyjádřit své emoce a myšlenky. Bez toho, abyste si toho povšimli, se ptáte druhých: „Jsem v pořádku? Přijímáš mě? Jsem přijatelný v očích společnosti?“

Transformace je uvědomění si starých vzpomínkových vzorců a systémů přesvědčení nepsaného zákonu společnosti, které nepodporují zdraví a duševní pohodu člověka, a postupné uvolnění všeho, co není v souladu s interními vzorci duševní pohody a vztahu k vlastní pravdě člověka. Je to uvědomění, kým už nejste. Poté máte příležitost vstoupit do jistoty, osobní síly, vedení a rovnováhy, kdy máte volbu a příležitost žít ve společnosti a tvořit bez posuzování a názorů, co je správné, dobré a co byste měli dělat. Je třeba se naladit na to, co je uvnitř, bez závislosti na pravdě ostatních, objevit svůj kompas a nastavit ho na vaši vlastní pravdu. Transformace přináší uvědomění, kým jste a dává vám příležitost znovu „naplnit svůj pohár“. Umožní vám myslet od srdce a jednat z moudrosti duše, skutečně se poznat a sladit se s láskou, kterou cítíte ve svém srdci.

Inspirace - Steve Rother - www.lightworker.com, Jim Self - www.masteringalchemy.com, Světlo Atlantidy - svetloatlantidy.cz a The keys to the universe - Diana Cooper.

Zdroj: http://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10098

Úzce související články:
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE..

Zobrazení: 1747

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Září.2013 v 13:46

Úzce související články:
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.

* Svět v nás a kolem nás. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak odstranit utrpení a stát se konstantně šťastnými. Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit (velice zajímavé, inspirující a oči otevírající videa a texty) Uvedeno ZDE.
* Jak od základu přetvořit tento svět a vytvořit tu konečně Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Září.2013 v 13:47

Úzce související videa:
* Vědomí řídí Vesmír - CZ titulky". Uvedeno ZDE. To samé, jen pod jiným názvem: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! je uvedeno ZDE.
* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.
* Co MY jen víme / What WE just know". Uvedeno ZDE.
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* My, Lidé - Abraham, Bashar, Kryon (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Bashar - Společnost a podmiňování. (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Bashar - Hudba, Eidolonické pole, Fí a Holografický zvuk. Uvedeno ZDE.
* Teal Scott - Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom (Prečo sa život nezdá fér) Uvedeno ZDE.
* Čas neexistuje, všetko prebieha naraz. Rešpektovaný fyzik. Time doesn't exist. (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

* Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného sveta - CZ titulky (v anglickém originálu se to jmenuje:  Process Probuzení Kundalini) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Září.2013 v 13:47

Úzce související videa v angličtině:

* Meeting A Higher Expression Of Self
http://www.youtube.com/watch?v=xsYkXqjwsgc

* Light Body Activation + Crystal Chakra Cleansing
http://www.youtube.com/watch?v=HRaG22d3fZ4

* The Awakening of The Cosmic Heart (The Core Rainbow)
http://www.youtube.com/watch?v=es-YbHlBKtU

Komentář přidal(a) erin dne 11.Září.2013 v 20:44

...toto si potřebuji ujasňovat každým dnem ...ačkoliv je mi vše jasné, žít toto vše  mi je někdy těžké ....souzním s větou o uvolnění energie předků či kolektivního vědomí ....uf ta dřina ....

Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 11.Září.2013 v 22:22

skvělý článek,pro spoustu lidí však stále pole sci-fi...naštěstí se realizuje plán duchovního osvícení přes centrální zdroj energie bez ohledu na to,co si o těchto věcech/tvorbě/myslí pouze materialisticky smýšlející lidé,neboť každý plán tvořivosti Prvotního Stvořitele/Zdroje/není naštěstí nijak spojen s časem a tím,co si o tom "materialisti"myslí...takže pokud si někdo myslí,že se život na planetě Zemi nijak zvlášť nezmění,pokud lidé neopustí staré paradigma,tak potom by nesměl existovat PS-Prvotní Stvořitel/Zdroj/...ovšem v tom případě jsou lidé a planeta Země jen a jen jejich vlastním výplodem fantazie,která skončí v okamžiku odpojení od jejich vlastního zdroje-našeho slunce-a to pokud vím se může kdykoliv svobodně rozhodnout/stejně jako každá bytost/,že se od této reality odpojí-vypne-a potom teda bude pro tyto pochybovače existovat co?Já bych jim poradil,aby si zahráli nějakou strategickou hru na PC a sami uvidí,jestli se něco děje,když tu hru budou aktivně hrát a měnit parametry a nebo si budou jen "myslet",že se hra bude hrát "sama" bez jejich vlastního přičinění...ovšem je rozdíl,když si hraje PS a nebo člověk :* ...PS hru zvanou "život" může kdykoliv vypnout i s lidmi :-) 

inspiraci najdete zde:http://www.sledujuserialy.cz/hvezdna-brana-atlantida/03x15-hra#video

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby