* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

     Vědomí páté dimenze je vnímat sebe jako oddělenou bytost a zároveň si být vědomi jednoty. Je to spojení se s duší, pochopení a vědění, kým skutečně jsme. Je tu stále zkušenost Já jako individuální člen skupiny, ale necítíme se oddělení a nepociťujeme nedostatek něčeho. Je tu vědomí jednoty. Jsme si vědomi svých nižších složek bez fyzických omezení. Integrovali jsme je.

     Nemusíme zažívat bolest ani varovné signály, abychom pochopili určitou zkušenost. Všechny činnosti vychází z bezpodmínečnosti, vědomí volby a přijetí. Všechno se okamžitě manifestuje a jsou tu neomezené možnosti. Jsme si vědomi všech předchozích dimenzí a díváme se na ně jako na naše fyzické ruce nebo nohy. V této dimenzi zažíváme trialitu. Nahlížíme do multidimenzionálního prostoru.

     Země se posouvá do vědomí 5D. Lidé však stále tvoří svůj život ve vědomí 3D. V současné době si můžeme rozšířit hranice, udělat si v mysli nové spojení, uvolnit systémy přesvědčení, které se ve vědomí 5D zdají zbytečnými a dělat to, co je třeba.

     3D systémy nám fungovaly po celá staletí. Potřebovali jsme žít život v dualitě, kde jsme rozlišovali věci na dobré a špatné, černé a bílé, hezké a ošklivé. Bylo důležité poznat protiklady. Teď je stejně důležité poznat jednotu, tedy trialitu, což znamená spojit se s vyšším Já a podívat se na život z vyšší perspektivy, z pohledu duše, a to bez vyhodnocování.

 

Rozdíl mezi životem ve vědomí 3D a 5D

- Ve vědomí 3D je naše hlavní motivace přežití, ve vědomí 5D je motivací jednota.

- Ve vědomí 3D je naše zkušenost s časem lineární, ve vědomí 5D je naše zkušenost s časem cyklická a zažíváme stav tady a teď.

- Ve vědomí 3D jsme zažívali dualitu, ve vědomí 5D vidíme příčinu a důsledek akcí, myšlenek a pocitů, bez hodnocení a strachu z dělání chyb. Uvědomujeme si volbu a odpovědnost za svůj život, naše postavení v rodině, společnosti a planetě.

- Ve vědomí 3D jsme tvrdě pracovali, ve vědomí 5D pracujeme s vášní a radostí, děláme, co nás opravdu baví a pro co máme talent. Sledujeme, kam nás vede vyšší Já. Děláme věci s lehkostí. Práce je naším koníčkem. Jsme napojeni na duši a víme, co je třeba udělat.

- Ve vědomí 3D jsme hodnotili sebe a okolí, ve vědomí 5D se věnujeme tomu, co je pro nás důležité. Sledujeme, co nás baví, a ne to, co společnost považuje za důležité.

- Ve vědomí 3D je důležité mít neměnný názor a mít svou pravdu, ve vědomí 5D sledujeme, jak se vyvíjí.

- Ve vědomí 3D následujeme toho, kdo má charisma a chce nás zachránit, komu dáváme svou sílu a odpovědnost, ve vědomí 5D si uvědomujeme svou sílu, odpovědnost a proces rozhodování, ceníme si své cesty i cesty ostatních. Následujeme sebe.

- Ve vědomí 3D věříme jednomu člověku, ve vědomí 5D nasloucháme všem lidem a integrujeme to, co s námi souzní.

- Ve vědomí 3D je komunikace s duší nevědomá a často se necháme vést podvědomím, a poté se cítíme jako oběť vnějších událostí.

- Ve vědomí 3D potřebujeme mít ve společnosti vytvořenou organizovanou hierarchii náboženství. Ve vědomí 5D zažíváme vědomé spojení s duší, kterou postupně integrujeme do svého těla. Neseme v těle sebevědomí a krásu duše, což se odráží v našich očích.

- Ve vědomí 3D pociťujeme vinu a nedostatek něčeho. Často někoho viníme za to, že něco nemáme, a často se pro něco obětujeme. Ve vědomí 5D žijeme v radosti, vděčnosti a hojnosti. Pokud vidíme, že druzí lidé „trpí“, ve vědomí 3D jim přispěcháme na pomoc, zachraňujeme je nebo je ignorujeme. Ve vědomí 5D vidíme jejich lekce, víme, že si je vybrali, a uděláme, co je potřeba.

- Ve 3D je dualita, což je souboj protikladů. V 5D je polarita, což je rozdíl potenciálů. Ve 3D spolu bojují dva principy - mužský a ženský. V 5D jsou ale dvěma vyjádřeními jediného principu. Tento rozdíl potenciálů je pak tvořivý, protože z rozdílů napětí pak vzniká tvůrčí proud, tzv. Ohmův spirituální zákon.

    

     Vhledy z vědomí 5D nejsou nic nového. Je to naše vrozená laskavost a moudrost. Jsou to obecná pravidla, která tu vždy platila. V současnosti máme velkou šanci si vybrat, kudy se vydáme. Je to velká příležitost pro naše volby, jestli převezmeme odpovědnost nebo se budeme cítit jako oběti vnějších událostí.

     Je to velká příležitost pro naše duše. Chaos na Zemi jsme si vytvořili. Je na nás budeme-li truchlit, že něco skončilo nebo nemáme to, po čem toužíme, odpoutáme se od závislosti ega, přijmeme ego a budeme žít napojeni na duši ve fyzické formě na Zemi. Získáme nový pohled na situace v životě. Vhledy a vedení, které přichází z vědomí 5D, jsou velmi jasné, jakoby se vám „rozsvítilo“. Vedou k životu v klidu, respektu, schopnosti jasně myslet, jednoduchosti a spolupráci. Jasně ukazují, jaká je vaše vnitřní pravda. Tento proces se děje postupně.

     Ve vědomí 4D vidíte všechny své nedostatky a techniky manipulace. Vaše  srdce se raduje, protože žijete a vidíte v sobě to krásné i ošklivé. Vidíte, co je důležité a je vám jedno, že věci, které chcete, nemáte, protože cítíte sami sebe. Děláte věci dle svého a je vám jedno, jak vás hodnotí ostatní. Víte, že děláte správnou věc i kdyby si to ostatní nemysleli. Cítíte se dobře na hluboké úrovni. Jste to vy a váš život, i když věci vaší mysli nedávají smysl. Poté přichází vědomí 5D, které integruje nižší těla.

     Systémy přesvědčení drží oddělení vyššího a nižšího Já, a to tím, že znemožňují komunikaci mezi nimi. Je třeba spojit své nižší a vyšší složky. Naše duše si přeje uvědomit si vztah s každým aspektem ve vnějším světě. Přeje si znát sebe ve vztahu ke všemu, co nás obklopuje. Často jsme se v dětství naučili vnímat vztah ke všemu, co je kolem nás, na základě toho, co si o nás myslí ostatní lidé. Možná jste se naučili upustit od vlastního úsudku, a tak popřít soulad se svou vnitřní pravdou, abyste zapadli, byli přijati lidmi kolem vás, kteří podle vás vyjadřují, co je správné a co špatné, co by každý měl či neměl dělat. Tím jste sebe začali definovat a měřit tím jediným – podle toho, jak vás vidí ostatní. Byli jsme k tomu vedeni rodiči a nepsaným zákonem společnosti.

     Tento postoj ale omezuje porozumění vztahu k sobě. V dětství jste se naučili, že je důležitější, co si druzí myslí o vás, než to, co si myslíte o sobě, jak se mají věci dělat, co je přijatelné a co ne. I v dospělosti se můžeme dostávat do situací, kdy hledáme přijetí u druhých předtím, než jednáme. Naučili jsme se testovat druhé a hned jim nesdělit, co chceme. Naučili jsme se číst řeč těla druhého, jestli je bezpečné vyjádřit své emoce a myšlenky. Bez toho, abychom si toho povšimli, ptáme se druhých: „Jsem v pořádku? Přijímáš mě? Jsem přijatelný v očích společnosti?“

     Transformace přichází první vlnou světla, kdy se vyčistí naše staré vzpomínkové vzorce a systémy přesvědčení nepsaného zákonu společnosti, které nepodporují zdraví a duševní pohodu člověka. Tato vlna naruší a uvolní vše, co není v souladu s interními vzorci duševní pohody a vztahu k vlastní pravdě člověka. Zvyšuje schopnost udržet si podíl vyššího světla a zabezpečuje přístup k informacím, hlubší moudrosti a osvícení – že víme to, co jsme kdysi zapomněli.

     První vlna je uvědomit si, kým nejsem. Druhá vlna světla je vyšší dimenzionální vibrace světla, která nám umožňuje vstoupit do jistoty, osobní síly, vedení a rovnováhy. Přináší volby a příležitost spoluvytvářet, žít spolu a spolupracovat bez posuzování a názorů co je správné a co špatné, co bychom měli a neměli dělat. Je třeba se naladit na to, co je uvnitř, bez závislosti na pravdě ostatních, objevit svůj kompas a nastavit ho na vaši vlastní pravdu.

     Druhá vlna je příležitostí zvýšení vibrace a rozpomenutí si, kým jsme a odkud pocházíme. Druhá vlna nám dává příležitost znovu „naplnit svůj pohár“. Tím dochází k čištění emočního těla a toho, kým nejsme. Vzpomeneme si na vztah k srdci a duši. Vztah, který vám umožní myslet od srdce a jednat z moudrosti duše. Takto se skutečně poznáme a sladíme se s láskou, kterou cítíme ve svém srdci. Je spousta lidí, kteří nikdy neslyšeli o atomech a DNA, a přesto jsou jimi tvořeni, nikdy neslyšeli o 5D a přece tam jsou už od chvíle narození. Být v 5D je naší podstatou a díky rozšířeného vědomím si uvědomujeme, že už tam jsme.

     Staré způsoby závislosti už nefungují. Každý člověk si vytváří vzájemný vztah s vyšším Já založený na spolupráci s vyšším Já. Obchod, který se dělá pouze za účelem výdělku peněz, nebude fungovat, protože lidé budou cítit, že tento podnik je pouze prázdná nádoba. Není tu duše. Lidé budou čím dál víc cítit a vyhledávat činnosti, které jsou konané ze srdce. Je načase uvědomit si, jak můžeme lidi kolem sebe podpořit místo toho, abychom ztráceli energii tím, že se je snažíme vést.

 

Principy 5D


Zákon jednoty.

     Nikdo není oddělen od Boha. Všichni jsme částí celku a naše činy ovlivňují každou bytost ve vesmíru. Všichni jsme součástí jednoty. Energie božské jednoty proniká každou buňkou a atomem. Kámen nebo rostlina obsahuje tu samou esenci jako živočich, člověk nebo anděl. Jsme nerozdělitelní. Jednota znamená, že jsme si všichni zrcadlem.Zákon karmy.

     Co dáváme, to dostáváme. Myšlenky, slova a činy, které vysíláme, jsou energie, která se k nám zpět dostává v té samé míře. Pokud se ještě musíte něčemu naučit nebo jestli na určité úrovni chcete tento dluh splácet, dluh vám zůstane a toto spirituální pravidlo bude dále probíhat. Musíme o rozpuštění karmy požádat. Spousta lidí už splatila nevyřízené resty, které si přinesli do tohoto života, a proto jsou řízeni zákonem okamžité karmy. To znamená, že jakékoli nové dluhy, které vám přibývají, jsou ihned splaceny a nic vám proto neprojde. Každá myšlenky, slovo nebo čin má důsledek a bude vám narůstat karma, nebudete-li je konstantně sledovat. Znamená to, že pokud ráno bezmyšlenkovitě soudíte činy souseda, odpoledne bude soudit někdo vás.Zákon manifestace.

     Podobné přitahuje podobné. Naše myšlenky, slova a činy přitahují jim podobné materiální věci, lidi a zkušenosti. Jsme síla, která vytváří všechno v našem životě. Jsme síla, která nám utváří celý život. Pokud se nám nelíbí, co si do života přitahujeme, jsme žádáni, abychom se upřímně podívali do zrcadla. Poté musíme zvýšit vibrace. Vyšší vibrace provedeme zvýšením vědomí. Poté, co si dané systémy osvojíme a ovládneme je, nebudeme vtaženi do těchto nízkovibračních systémů.
 


Zákon odpovědnosti.

     Pokud převezmeme odpovědnost za naše myšlenky, slova a činy, stáváme se pánem svého života. Pak jsme schopni přiměřeně reagovat na každou situaci. Zákon odpovědnosti nás učí mít rád druhé lidi a nikoli být jeden druhým. Druhý člověk nemůže za vás myslet a nemůže se za vás vyrovnat se zklamáním. Nejprve je třeba se od druhých oddělit, abychom se pak s nimi mohli spojit. Je třeba znát své hranice, co je moje odpovědnost a co je odpovědnost druhého. Pokud se člověk podvoluje požadavkům a manipulaci ostatních, přebírá odpovědnost za jejich hněv, trucování či zklamání vytvořené v minulosti a ničí tím lásku.

    Je třeba, abychom přestali přebírat odpovědnost za ty, které milujeme a zachraňovat je z důsledků jejich chování a chovali se vůči sobě zodpovědně. Naučit se říkat "ne" a "ne" od druhých přijímat bez trucování. Je třeba přijmout odpovědnost za své potřeby a mít dostatečně vyvinutý "radar", abychom tyto  potřeby určili a zajistili si tak dobrý život na Zemi.Zákon bezpodmínečné lásky.

     Bezpodmínečná láska je stav, kdy všechno přijímáme a nejsme k ničemu připoutaní. Pokud milujeme bezpodmínečně, dáváme sobě i ostatním svobodu. Bezpodmínečná láska znamená brát lidi takové jací jsou, bez jejich posuzování. Je to uznání toho dobrého, co je v nich. Je to soucítění, empatie a porozumění.

     Opravdová láska je magnetická síla. Jste spokojeni se svou prací, koníčky, domovem? Přinášejí vám radost a naplnění? Je ve vašem životě něco, co byste rádi změnili, kdybyste věděli, že je něco lepšího na obzoru? Strach, který vás připoutává k tomu starému, vás může blokovat ve spojení s hojností.Zákon záměru.

     Pokud vidíme věci jasně, můžeme se rozhodnout. V tomto případě jsme v souladu s univerzální energií a my se posouváme ve své síle. Pokud je náš záměr čistý, nevytváříme si žádnou karmu, proto je třeba mít jasnou mysl. To je kvalita vědomí 5D. Pokud máme v mysli jasný záměr, vede nás to k hladké manifestaci.Zákon toku.

     Zákon toku zajišťuje, že v životě není žádná prázdnota. Pokud necháte jednu věc a jeden systém odejít, přijdou na jejich místo nové věci a nové systémy. Je důležité mít v rovnováze přijímání a dávání, jinak blokujeme tok energie. Je třeba se neustále přizpůsobovat tomu, co se kolem nás děje, zvolit vhodný přístup a reakci.

     Není na čase si za všech okolností udržet "svou" tvář a "svůj" způsob chování, protože často tento způsob není náš. Je to image, obraz, který jsme si vytvořili na základě představ druhých lidí. Pokud na tomto obrazu lpíme, nemůžeme plout v toku života. Je třeba "měnit tvář" a abychom přitom zůstali sami sebou, musíme se držet své vnitřní podstaty a svých žebříčků hodnot.Zákon hojnosti

     Znamená myslet, mluvit a jednat tak, že jsem vždy podporován zdrojem.  Podstatou zdroje je žít v hojnosti. Hojnost je žít v lásce, štěstí, prosperitě a naplnění, což přirozeně vede ke zdraví. Hojnost je rozhodnout se, co chceme a mít jasno v tom, že si to zasloužíme.

     V dávné době jsme byli mocnými spolutvořiteli. Byli jsme napojeni na zdroj a spolupracovali s ním. Poté jsme se odpojili a užívali pouze malou část tohoto spojení. Chtěli jsme si vyzkoušet svobodnou vůli. Byli jsme na Zemi ponecháni bez vedení Intergalaktické rady a Mistrů.

     Nyní je toto spojení přístupné a my musíme identifikovat staré systémy přesvědčení a zvyky, které nám znemožňují uvědomit si hojnost a skutečný potenciál. Můžeme probudit a aktivovat odpojené vlákna DNA, které nás spojí se skutečnou silou. Tyto vlákna DNA jsou odpovědné za tvorbu na vyšším stupni, s čímž přichází vědomí odpovědnosti za tvorbu. Touto aktivací se silněji spojíme s domovem, vědomím 5D.

     V současnosti je nám přirozené bránit se hojnosti, protože máme v sobě hluboce položené staré systémy- systémy nespokojenosti. V 5D je hojnost přirozená. Pokud vrátíme motivy poháněné egem a potlačené emoce zpátky zdroji, můžeme přijmout hojnost ve všech ohledech.Zákon výzvy.

     Žijeme na planetě svobodné vůle. Je tu dualita- světlo a temnota. Každá světlá bytost má svůj protipól. Zákon výzvy znamená, že pokud se zeptáme jakékoli spirituální bytosti třikrát otázkou: "Jsi ...", musí odpovědět nebo odejít. Je dobré se ptát na otázky, na které lze odpovědět ano nebo ne. Je důležité vnímat své pocity, jaké máte v kontaktu s touto bytostí.Zákon velkorysosti.

     Velkorysost rozpouští karmu. Láska je aktivní součástí, která aktivuje tento zákon. Pokud něco děláme z čisté lásky a soucitu, nabízíme velkorysost. Každý vidí pouze část celkového obrazu, proto je moudré vyřknout rozhodnutí v souladu se zákonem velkorysosti. Vaše záměry mohou být čisté, ale pokud žijeme na Zemi, vidíme pouze malou část celku. Zákon velkorysosti zajistí, že cokoli se stane, bude pro dobro všech a umožní silám světla zrušit vaše rozhodnutí, pokud je tu něco lepšího.
 


Zákon desetinásobného vrácení.

     Cokoli co dáme od srdce, to se nám desetinásobně vrátí. Můžeme dát někomu jídlo a někdo jiný nám dá knihu. Dáme někomu peníze a někdo nám dá dovolenou. Můžeme někomu pomoci a dostat náležitou péči od jiného.

     Neočekávejte, že vám osoba, které něco dáváte, to vrátí. Ve 3D to, co dáváme, se vrací tím samým způsobem. Ve 4D to, co dáváme, se vrací třikrát. V 5D to, co dáváme, se vrací desetkrát.

     Abyste mohli žít v hojnosti, je třeba se přirozeně mít rád a dávat sobě. Přijímejte a dávejte v rovnováze. Pokud jste naštvaní, že někoho podporujete, zastavte se a zeptejte se sami sebe: "Zachraňuji tuto osobu? Jste s tímto člověkem na sobě emocionálně závislí?" nebo "Dodržuji dohodu nebo slib z minulého života?"
 


Zákon vyřčeného rozhodnutí.

     Univerzální energie vás stoprocentně podporuje. Pokud jste nadšeni pro věc a očekáváte velké věci, pak tato energie bude na vaší straně. Poskytne vám příležitosti, které vám umožní vytvoření vašich přání. Rozhodnete-li se jasně co chcete, vypracujete prvotřídní návrh a prezentujete ho svému objednateli, očekávajíce plný souhlas a podporu, získáte vše, co potřebujete, abyste mohli tento plán realizovat.

     Vesmír odpovídá na naši energii a pomáhá nám spolutvořit život. Vyřčené rozhodnutí je říct vesmíru co potřebujeme a očekávat, že to bude realizováno. Je to vědomí, že zatímco síly vesmíru pracují na jejím uskutečnění, my jednáme, jako by bylo naše rozhodnutí vyplněno. Pokud vyřkneme rozhodnutí, pracujeme jako mistr a necháme univerzálním energiím, aby pracovaly místo nás.

     Pokud v sobě aktivujete Zákon Vyřčeného rozhodnutí, uvedete do běhu mocné síly. Začnou za vás pracovat univerzální síly. "Hory jsou přenášeny." Je to rychlý a účinný způsob, jak získat pomoc od síly světla. Tyto síly jsou velmi silné, proto je třeba být opatrný. Vyřkněte pouze rozhodnutí, která jsou míněna pro vaše a ostatních nejvyšší dobro. Pak se začne váš život měnit. Pokud se mají pohnout velké hory, mohou být nejprve z cesty vyklizeny malé kopce. Je důležité jednat v souladu se Zákonem velkorysosti.

 

Zdroj: www.lightworker.cz,  z Rother - www.lightworker.com, Jim Self - www.masteringalchemy.com. a Discover Atlantis od Diany Cooper.


Protože se mi velmi líbila reakce na výše zmíněný článek, který jsem e-mailem dostala, se souhlasem autorů ji zde uvádím v nezměněné podobě:

 

Dobry den,

so zaujmom som si precital clanok na Vasej stranke
http://www.amiresah.cz/pata_dimenze_jeji_principy.htm

S kamaratom sme sa rozhodli pozriet nanho netradicne z matematickeho hladiska a toto je vysledok. Dufam, ze Vas to neurazi, mozno iba trochu pobavi :)

-----------------------------------------------------------------------------------------


Citat: Ve 3D to, co dáváme, se vrací tím samým způsobem.
Ve 4D to, co dáváme, se vrací třikrát. V 5D to, co dáváme, se vrací desetkrát.

Takze, mame tu vztah:
3D = 1x
4D = 3x
5D = 10x


Otazka znie: najdi vztah pre vypocet spravneho Y pre vsetky lubovolne
prirodzene X vecsie alebo rovne ako 3 tak aby platilo:
XD = Yx

Jedno z moznych rieseni je vytvorit polynomicku funkciu ktorou
nainterpolujeme tieto tri body.
Pomocou Lagrangovej interpolacie potom bude funkcia pre vypocet Y vyzerat takto:

Y = 2.5 * X^2 - 15.5 * X + 25

Cize teraz uz vieme Y vypocitat pre lubovolne X
(a nielen cele kladne vecsie ako 3 !)

Napriklad:
6D = 22x, t.j. v siestej dimenzii sa nam vsetko darovane zo srdca
vrati 22-nasobne
7D = 39x, t.j. v siestej dimenzii sa nam vsetko darovane zo srdca
vrati 39-nasobne
8D = 61x, t.j. v siestej dimenzii sa nam vsetko darovane zo srdca
vrati 61-nasobne
9D = 88x, t.j. v siestej dimenzii sa nam vsetko darovane zo srdca
vrati 88-nasobne
10D = 120x, t.j. v siestej dimenzii sa nam vsetko darovane zo srdca
vrati 120-nasobne
A to je uz co povedat, take zaujimave a vyhodne obchody :)

Ale podme dalej! Zaujimavou ulohou by bolo zistit, v ktorej dimenzii
sa nam nevrati absolutne nic.
Z matematickeho hladiska to znamena, ze kolko musi byt X, aby sa Y
rovnalo nule ?
Riesenie je najdenie, v ktorych miestach nas polynom pretina os X,
alebo inymi slovami,
je to to iste ako najdenie korenov kvadratickej rovnice 2.5 * X^2 -
15.5 * X + 25 = 0

Lenze, vypoctom zistime, ze tato rovnica ziadne realne korene nema!
Prakticky dosledok toho je, ze absolutne nezavisle od toho, v ktorej dimenzii
zije nase vedomie, ked nieco darujeme, VZDY dostaneme nieco nazad :)

Tak aspon zistime, v ktorej dimenzii musime mat vedomie, aby sa nam
vratilo co najmenej. Z matematickeho hladiska, musime vypocitat
globalne minimum tohto polynomu. Kedze je to polynom druheho
stupna, bude mat jedno jedine lokalne a zaroven aj globalne minimum.
Toto sa nachadza presne v bode, kde sa prva derivacia polynomu rovna nule.

Prva derivacia polynomu bude:
Y' = 5 * X - 15.5

Riesenim rovnice 5x-15.5=0 ziskame jej koren x=3.1
To znamena, ze najmenej sa nam vrati, ked bude nase vedomie v 3.1-tej dimenzii.

Z toho ale vyplyva jedna zaujimava konzekvencia!
Ludia, co budu svoje vedomie z 3D prenasat do 4D, zaziju najprv sklamanie -
- pri tej istej namahe a stedrosti sa im zo zaciatku zacne menej darit,
mozu byt sklamani, pretoze zacnu dostavat este menej, nez dostavali
v tretej dimenzii, avsak tento pomer sa coskoro zvrati a ked vytrvaju,
velmi skoro budu dostavat zase tolko isto a neskor aj ovela viac, nez v 3D :)

============

Vsetky vypocty v tejto mojej uvahe som robil pomocou tohto programu:
http://busy.speccy.cz/tvorba/matika.htm

S uprimnym pozdravom,
R. a S.

Zdroj: http://www.amiresah.cz/pata_dimenze_jeji_principy.htm


Poznámka: Tento článek zde na těchto stránkách již byl, ale protože se dotyčný/dotyčná která/který sem tento článek vložil/a odtud odhlásil/a, proto současně s ní/m odtud zmizel i tento článek.


.

Zobrazení: 520

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Prosinec.2013 v 12:08

Úzce související články:
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Monitorujeme situáciu na hraničných priechodoch. Zaisťujeme dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Stojíme na strane občanov, pretože slúžime národu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu nfo o piatkovom proteste: uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr.
"Zaujímavý popis pravdy a o tom že ako sa da ľahko vyrobiť diktátor z človeka ktory žije pre národ a pre jeho blaho. Už starogrécky filozof Aristoteles povedal že tyrania a demokracia su dve najhoršie formy…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu VZNIKLO HNUTIE ARCHA uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kubánci volají o pomoc uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kissingerův citát ...... uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Maggienka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Pomohli slovenské radary zosilniť búrku v Českej republike? uživatele Ina Obr.
"Ja ako Slovak dlhoročne pracujúci v českej republike a na Morave môžem smelo vyhlásiť že obyčajny slovensky ľudia by to nikdy nedopustili lebo stále považujeme Čechov za našich najbližších bratov ale…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr.
"Krásne! Je to začiatok vlády ľudu a koniec otrockého fašizmu. Kedˇsom pred 14-timi rokmi vo veku 43 rokov dostal mozgovu prihodu tak mi došla jedna myšlienka: Človek pomocou viery vytrvalosti a silov…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby