* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

NOVÁ SMLOUVA PRO ZEMI Harald Thiers, JAK BYS SHRNUL SOUČASNOU SITUACI NA ZEMI? Začal bych citátem Churchila: „Lidé v životě občas zakopnou o pravdu, ale rychle vstanou, očistí si oděv a běží dál, jako by se nic nestalo.“ Já to mám jinak, když už zakopnu, zajímám se o to. A tím jsem se dostal hlouběji do celého problému. Vždycky jsem se o všechno zajímal a narazil na spoustu zajímavých věcí. Například proč nesedí historie, jakou roli vtom hraje církev. Proč nechala zmizet všechny historické poznatky, proč nechala zmizet nálezy obrovských kostí lidí přes několik metrů vysokých. Došel jsem k závěru, že to musí mít velkou souvislost. A že na Zemi musela existovat civilizace před námi, velmi vyspělá, která vedla války i ve vesmíru, v tomto směru existují i určité výzkumy. Bandenburský doktor z USA objevil zbytky radioaktivního záření, které – jak řekl – mohlo vzniknout pouze z atomové zbraně. To si řeknete – aha, je potřeba jít hlouběji, to má spoustu souvislostí, na zemi žilo víc civilizací, lidé možná byly víc vyvinutí, telepatičtí, napojení na vyšší dimenze a tak dále. Narazil jsem např. na Nikolaje Letošova, kandidáta na prezidenta 2008. Ten dokázal sílou myšlenek nechat havarovat kosmickou loď, jeho manželku v roce 2010 zavraždili, jeho pak v roce 2012, takže existují lidé s těmito schopnostmi a také existovali dříve, ta civilizace tu byla, ale byla vyhubena a chtějí to zamlčet. Takže tato civilizace byla zničena nějakými dobyvateli, kteří pak převzali Zemi před tisíci lety a to nám právě chtějí zamlčet. Kdyby to lidé věděli, bouřili by se, vytáhli by na barikády, ale když se jim to vysvětlí pomocí falšování dějin a cenzurou odpovídající literatury, že jsme vznikli z opic a tak dále, tak si lidi myslí, že jsme nyní na vrcholu, máme mobily, tablety, můžeme se poklepávat po rameni, jak můžeme být šťastní, že jsme dosáhli takového pokroku. V JEDNOM POŘADU JSEM SE ZAJÍMAL O DOBYTÍ MĚSÍCE. ŘEKNE SE – JO, JEDNOU JSME TAM BYLI, ALE PAK DALŠÍCH 30, 50 LET NIC. JAK JE TO MOŽNÉ, SE VŠEMI TĚMI TECHNICKÝMI VYMOŽENOSTMI, ŽE JSME PAK ZŮSTALI JEN NA ORBITĚ ZEMĚ? JSEM PŘESVĚDČENÝ, ŽE JE UTAJENO VÍC, ŽE NÁM LŽOU OHLEDNĚ MĚSÍCE. TY ŘÍKÁŠ, ŽE TOHO EXISTUJE VÍC VNĚ ZEMĚ, ŽE TYTO TEMNÉ SÍLY NEBO JAK JE NAZVAT, KTERÉ NÁS VYUŽÍVALY, ČLOVĚK PRACUJE A PRACUJE, ODVÁDÍ PENÍZE DALŠÍM LIDEM A TI JE ODVÁDĚJÍ DÁL, SNAD PRÁVĚ TĚM GALAKTICKÝM VLÁDCŮM ..ALE TO SE SNAD PRÁVĚ NYNÍ ZMĚNILO? Ano, já jsem se vtom vrtal dál a narazil jsem na jméno z USA, Thomas Williams, který je mluvčím skupiny, která se zabývá těmito změnami na Zemi, a moje i jeho poznatky se naprosto shodují. A on je také ve spojení s lidmi, kteří se snaží Zemi osvobodit. A toto osvobozování trvá mnoho, mnoho let. Pátral jsem po tom, proč člověk transformuje Zemi, s původními regulérními státy a říšemi, Tartarie, říše bílých lidí, Afrika říše temných sil, Asie a tak dále, na státy a firmy. Proč se komercializuje celá Země, a tyto velké říše jsou rozdrobeny do malých států. Pro mě byla odpověď následující. Jsme pod určitými božskými zákony, a ty platí pro všechny bytosti v celém vesmíru. Specielně na Zemi máme svobodnou vůli a tu je potřeba nějak ovládnout a podřídit těmto nelidským silám. A toho se dosáhne vykořeněním původní svobodné vůle a převedením lidí pod firmy. Takže naši rodiče museli zanést rodný list do firmy Německo, musíme si zřídit občanku, a všechno nám to je prezentováno jako DOBROVOLNÉ, že do firmy vstupujeme dobrovolně. Všude je na nás vyvíjen tlak, že vše děláme dobrovolně, ze svobodné vůle. A když v té státní firmě jsme, tak nám je svobodná vůle sebrána. Šéfová firmy BRD Merkel říká, že se musíme všichni jako tým nechat očkovat a kdo to neudělá, má velký problém.

ANO, PLATÍME STÁLE VYŠŠÍ DANĚ, TEĎ DANĚ ZA CO2, DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ A TAK DÁLE, MYSLÍME SI, ŽE MŮŽEME VOLIT A NĚCO ZMĚNIT. Ano, žijeme ve fake systému a vládci, kteří nám vládnou, nejsou lidé. To musejí lidé chápat. Jsou pouze v lidském těle. U královny to bylo například vidět při jednom vysílání, viděli to tisíce lidí, jak se tvarově mění do lidského těla, byla viděna v jejím pravém tvaru, pak se objevilo na královské stránce vysvětlení, omluva, že jste mě viděli ve formě, kde nevypadám jako člověk, ale přesto jsem vaše milující královna, atd. Takže už to přiznala i veřejně! Takže zde vidíte, že lidem opravdu vládnou nelidské bytosti! Jedna věc je svobodná vůle, ale taky máme božské zákony. A taky máme různé právní systémy na Zemi, jednotlivých států, práva AGB, ve státech, kontinentech, EU, různá práva ve sluneční soustavě, v galaxii, mezi galaxiemi. Vše spadá pod nějaké zákony. Nejsme osamělá planeta. Takže díky tomu jsme zotročená planeta. Předkládali nám filmy, kde nám mimozemské bytosti chtěly ublížit, zničit nás. Abychom uvěřili, že jsou pouze zlí. A když nám pak přijdou na pomoc, budeme věřit,že nás chtějí napadnout. Měli jsme pro Zemi vyšší instituci, galaktickou radu, existovala instituce, nepozemská, pro nelidské bytosti, ovládali ji reptiliáni, byl to trust, ale ne komerční právní jednotka. Založili si ji před tisíci lety, vládce byl Anunaki, vůdce byl Anu a jeho synové, jedním z nich byl Marduk, ten vládl Zemi po tisíce let. Anu byl v Bibli přeměněn na nám známého Boha. Marduk byl mimozemšťan v lidském těle. Bytosti se zvířecí hlavou, různé bytosti s výškou přes 12 m. Putin se s jedním z nich setkal. Tommy Williams to měl v jednom svém pořadu. TAKŽE JSOU TU NEJRŮZNĚJŠÍ SKUPINY, KTERÉ Z NÁS VYSÁVAJÍ PENÍZE, ALE MUSEJÍ ČÁST ODVÁDĚT ZASE DÁL. Ano, Tommy měl seznam, kdo všechno ovládá zemi. Je jich spousta, přes 6000. Posledních 300 známe, jsou to Rotshildové a tak dále, ale ten zbytek už se nedozvíme. Ale i tak jsou to jen figurky v šachové hře, které pouze plní příkazy někoho výš. Musejí dodržovat určité věci, tento pyramidový systém. Není to jen na úrovni zednářů, pokračuje to hlouběji. Mimozemšťané se mohou udělat neviditelnými fungovat nebo na bázi jemné hmoty a mají různé schopnosti a tak dále. Marduk měl k dispozici speciální počítačový systém, aby vše mohl řídit. Taky tu byla tajná smlouva Eisenhowera s mimozemšťany z roku 1945, tam byla při výměně vlády v USA předána počítačová technika a ta byla předána do rukou IBM, takže IBM mohla po celém světě pokračovat ve věcech, kterým běžný člověk nerozumí. Armáda zase dala mimozemšťanům povolení k únosům, aby mohli provádět genetické experimenty a tak dále. TAKŽE TOU SMLOUVOU VLASTNĚ EISENHOWER PRODAL LIDSTVO? Správně. Když byla Země dobyta, před 16.500 lety, byla na Fidži podepsána mírová smlouva. S lidmi na celé zemi, kteří mají určitá práva, že lidé už nebudou zastoupeni v galaktické radě, budou žít ve 3.dimenzi, kde bude probíhat duchovní vývoj, nějaké další výhody, které to s sebou přinese a oni tenkrát souhlasili. Na těchto vyšších úrovních jsme neustále kontrolováni, existuje skupina, která kontroluje dodržování smlouvy. Temné síly, pokud se osvobodíme od toho systému firem, nemohou nic dělat.

Ta smlouva po 16.500 letech v roce 2012 vypršela. Jenže mezitím tu temné síly udělaly všechny ty podvody s rodnými listy a státními firmami, kam jsme se všichni „dobrovolně“ upsali, takže lidstvo do toho klamu vstoupilo dobrovolně, a kdyby si pak chtělo například na úrovni duše, po smrti, stěžovat, že mu bylo ublíženo, řekne rada – ale ty jsi svou duši upsal dobrovolně. Lidé si to začali uvědomovat a tyto uvědomělé bytosti o tom zpravily radu a pak také přišla Zemi na pomoc. Tommy Williams ji pojmenoval UPU, znamená to Universe Protection Unit. A tato ochranná jednotka tu po celé ty tisíce let byla. Létají okolo v raketách větších, než je Země. Byly viděny lodě o průměru 40.000 km. A to vše muselo být utajeno, aby se lidstvo nedozvědělo, že by nám někdo mohl pomoct. DOBŘE, KDYŽ TA SMLOUVA TEDY VYPRŠELA A TEMNÉ SÍLY NEDOKÁZALY USTANOVIT NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD, JAK DÁL? PENÍZE BYLY OD LIDÍ TISÍCE LET POUZE ODSÁVÁNY, TEĎ TO DOSTANOU ZPÁTKY? Ano, zlato Marduk shromažďoval až do roku 2007, ale musel taky všechno odevzdávat do trustu, který měl 1.500 členů. Mezi členy byli lidé jako Nelson Mandela, Putin, současný papež a spousta nelidských bytostí. Marduk už ale v roce 2007 nedovolil Rotshieldovi tisknout tolik peněz, které dostával za odevzdání zlata, inkasoval reálnou hodnotu a řekl dost a nashledanou. Tenkrát všichni pochopili, že také byli figurkami ve hře. Závěr byl, že měli všechno bohatství, ale směli s ním nakládat jen jako správci. Takže začali vymýšlet, jak si to všechno přivlastnit, jelikož to patří lidem. A tak vznikl plán na eliminaci lidstva. A tak tu máme chřipkovou vlnu, vakcíny s mikročipy, pak můžeme jen stisknout knoflík a nechat 7 miliard lidí vypnout. To se mělo uskutečnit do roku 2012. Pak už nemohli pokračovat, uzavřela se nová smlouva. V září 2016 byla podepsána a říká se tam jasně, že nelidské bytosti se nemohou víc zapojovat do lidských záležitostí. Takže Anunaki a jiné rasy, které tu žijí, se nesmějí míchat do lidských věcí. A hledala se osoba, která by jednala za lidi před galaktickou radou nebo také za trust. Trust ovládaly temné síly, za každou transakci dostali 2% poplatek, ale museli vše rozdělovat mezi 1.500 členů. Přesto byli všichni velmi bohatí. Byla vybrána Kimberley Ann Goguen, obchodnice z USA, velmi bohatá dáma, s příjmem milion dolarů měsíčně, měla vysoké etické zásady. Když byla v Rusku na obchodní návštěvě, byla oslovena, jestli chce vykonávat zástupkyni lidstva. Ptala se proč, odpověď byla, že má 99,8 souhlasnou genetickou informaci se všemi lidmi, kteří kdy žili na planetě. A tím je předurčena k zastupování lidí. Ona práci přijala a byla začleněna do trustu, aby zastupovala zájmy lidí, kdy bude Země zase předána lidem. Všechno bylo ale zmanipulované, byla tu řada pěkných programů jako Nesara a Gesara, aby hodili pár rozinek lidem, dokonce slíbený nějaký základní příjem, aby lidem zavřeli pusu, že něco udělají, ale výsledek byl, že se nic nezměnilo. A protože se nic nezměnilo, začala Kimberly odstraňovat nelidské bytosti z trustu, protože nedodržovaly smlouvu. Kimberly je dnes vedoucí tohoto trustu a tím je oprávněna spravovat veškerý majetek lidstva, který lidstvo nahromadilo za 16.500 let. Zlatý poklad, papírové peníze a tak dále. A bylo jasné, že je potřeba také temným silám zabavit všechno zlato, které dosud lidem sebraly. Za tímto účelem navštívil Trump podruhé Vietnam, kde se setkal s tehdejším prezidentem, ale byl to všechno fake, jel se tam setkat se zástupci Rotshildů, se zástupci Erica Prince, aby tam dohodl určité věci, také si tam jel prohlédnout zlaté rezervy, které tu byly shromážděny temnými silami v bunkrech, ale viděl jen prázdné haly, zlato zmizelo. Objevil jsem zajímavé video. Na něm měli Rusové podzemní zařízení, velice dobře zabezpečené, ale zmizelo jim z nich zlato. Prohlíželi záznamy z kamer, hledali, ale vůbec nic nenašli. Až našli video, snímané z „neviditelné“ strany. A tam spatřili, jak se otevřela brána z nebe a bytosti si braly zlato. Na místě ho dematerializovaly a odnesly portálem.

Takže je zlato nyní střeženo těmito bytostmi a nikdo se k němu nedostane, kdo není na jiné úrovni a nedokáže překonat jejich energetické bariéry, protože tyto energie nejsou lidstvu známy. Například v Rumunsku, v pohoří Bučegi, kde zemřeli tři vojáci, protože se dotkli tohoto energetického pole. TO JE VŠECHNO NESMÍRNĚ ZAJÍMAVÉ, TY SE TÍM ZABÝVÁŠ UŽ DESÍTKY LET. KDYŽ TU TEDY UŽ NEMAJÍ MIMOZEMŠŤANÉ MOC, LIDÉ BUDOU SVOBODNĚJŠÍ. VELKÉ TÉMA JE TRUMP, MÉDIA O NĚM MLUVÍ VŠELIJAK, ZMĚNÍ SE TU VŮBEC NĚCO? Ano, vše už běží přes finanční systém a energie. Temné síly už nemají nad financemi žádnou moc. Trump byl pro tento úkol speciálně vybrán. Původní plán byl, nechat aspoň polovinu lidí zmizet. Z Číny byl dovezen Biotin, což taky nebylo za účelem ozdravění lidí. Výsledkem je, v USA měl být nastolen nový světový řád, ale nešlo to tak jednoduše, protože Američani vlastní zbraně a odvolávají se na své zákony a ústavu. Tak Rotshild chtěl přeložit sídlo nového světového řádu do Číny. Takže se v Číně stavěly gigantické budovy pro asi 60.000 lidí, města duchů, všechno bylo připraveno na třetí světovou válku. Tam by pak žili lidé, kteří by byli vybaveni mikročipy, čímž by byli dokonale poslušní. Takže bylo potřeba zničit USA. Odzbrojit lidi, umístit ruské skupiny do USA, které s tím budou pomáhat. Takže hledali někoho, kdo by tohle všechno dokázal změnit. Vznikla tak skupina světelných sil, která likviduje temné síly. Po celé Zemi existují 1.000 základen temných sil, pod zemí, takže probíhají podzemní boje. Např. 3.června tohoto roku vyhlásil válku světu, protože Kimberly je jako vedoucí schopna kontrolovat všechno bohatství světa. Byli vybráni 3 lidé. Jedním z nich byl Scalia, který byl zavražděn. Druhým byl Trump a on souhlasil. Takže se vše udělalo tak, aby se dostal na určitou pozici. Mimozemské bytosti udělaly všechno, aby se to nepovedlo, ovládly počítačové volební systémy. Trump velmi úzce spolupracuje s Kim, která je vedoucí trustu. Dosud měly USA peníze z federální rezervy. Všechny centrální banky podléhají trustu, také FED, vatikánská banka, UNO, všechno. Všechno bylo ve vlastnictví temných sil. Kim převzala trust poté, co se zbavila všech mimozemských temných sil. Dokonce ji chtěli zavraždit. Někteří stoupenci temných sil byli uvězněni, ale poté jim byla dána svoboda a oni nyní pracují pro Kim, protože znají všechny počítačové systémy, které nechal vytvořit Marduk. Díky tomu nyní pracuje kvantový systém. To už je alespoň pátá dimenze, on může pracovat s minulostí i budoucností. S burzami, s každým počítačem světa, všechno si může prohlížet jako otevřenou knihu, má k dispozici pravdivé informace a může vše ovlivnit. A to nejen finanční systém. Takže tím mají světelné síly vlastně v ruce zlatý klíč a mohou zabránit všemu, co by bylo špatné.TAKŽE NEMŮŽE DOJÍT ANI NAPŘ. K JADERNÉ VÁLCE ZE STRANY TEMNÝCH SIL? Ano, přesně tak, kvantový počítač do všeho vidí. Tommy Williams byl dotázán, jak to bylo tenkrát s Fukushimou, kde došlo k explozi. Tam neměla Kim ještě kontrolu nad všemi atomovými zbraněmi. Nyní je již vše pod plnou kontrolou. Jakákoliv jaderná válka je vyloučená. Kim se o to nestará jako vládce, ale jako služebník lidstvu. Obdržela nejvyšší suverenitu. Je 64 stupňů, Trump má stupeň 26. Trump se chtěl zbavit ministra financí v Německu, ale nebylo to možné, protože ho dosadil Rotshild a firma USA a nešlo to. USA musejí být osvobozeny. Nejprve úplně oddluženy, pak lze říci OK, nyní můžeme vyhlásit republiku Amerika. Firma USA je velice zadlužena u Číny. Kim zaplatila všechny dluhy USA vůči Číně. A protože ještě fungoval FED, provedla transakci z FEDU. Pak stačilo sledovat, kam se pohybují peníze. FED byl pak zrušen a všechny peníze se zase vrátily zpět. To byl od Kim velmi chytrý tah. Dluhy byly zaplaceny a FED nedostal ani halíř.

Nyní už není možné, tisknout nové a nové peníze. Trump začal převádět vše na zlato, aby zastavil funkci USA jakožto firmy. Trump se pokusil vyhodit ministra financí, ale deep state ho dosadil zpátky. Bylo to složité. Tommy Williams říká, že temné síly se snažily oslabit dolar, zavést kryptoměnu a tak dále, ale že to světelné síly už nedovolí. Všechno bohatství bude rozděleno, lidi dostanou možnost se rozhodnout, jakou měnou chtějí platit, všechny ceny klesnou a tak dále. DOUFÁM, ŽE SE K NÁM VŠECHNO DOSTANE, ALE ZATÍM NEVIDÍME ŽÁDNÝ POKROK, POŘÁD SE NEMÁME MOC DOBŘE. JE TO TÍM, ŽE JE VŠUDE VE VŠEM STÁLE MOC TEMNÝCH SIL, JAKO EPSTEIN A TAK DÁLE? KDY TO KLIDEM PŘIJDE? KDY GALAKTICKÁ RADA ROZHODNE, ŽE LIDSTVO JE ZBAVENO TEMNÝCH SIL? Ve chvíli, kdy budou banky zbaveny temných sil. Trump musí dovést armádu k vedoucí roli, proto ho Kim vtáhla do celého děje. Peníze se přetahovaly do Pentagonu, který hrál roli ministerstva. Trumpovi bylo vyhrožováno, že budou použity vyvinuté technologie k likvidaci Bílého domu a ten bude srovnán se zemí. Kim z rozpočtu nevydala žádné peníze, tím vznikly potíže Putinovi, protože nedokázal pokrýt výdaje, začátkem roku měl opravdu potíže. Trump peníze dostával, proč, protože je na správné cestě. Tak Putin zavolal do Bílého domu a požádal o vrácení části hodnoty, kterou temné síly sebraly ruskému národu, ale Kim mu řekla „Pane Putin ... Zde text bohučel končí.

Zdroj textu je ZDE.

Převzato ze stránek: Donald Trump a vítězství světla, které jsou uvedeny zde.


.

Zobrazení: 356

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 26.Červenec.2021 v 9:37

* Trojský kůň – Defender 2Q2Q se mění na SHAEF Uvedeno ZDE.
* Totální reset všeho Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 26.Červenec.2021 v 10:01

Toto s námi chtěli zlouni provést:
* Klaus Schwab: Skvělý reset „povede k fúzi naší fyzické, digitální a biologické identity“ Uvedeno ZDE.
* HOROROVÁ TEORIE O SPIKNUTÍ ELITNÍCH MILIARDÁŘŮ PROTI LIDSTVU, SE PŘED NAŠIMA OČIMA MĚNÍ V REALITU. VAKCINACE PRO VYŠŠÍ ZISK A DEPOPULACI. ROCKEFELLEROVA NADACE I SCHWABŮV VELKÝ RESET SE SLUŽKAMI OSN, WHO, MMF A SB JEDOU NA PLNÉ OBRÁTKY Uvedeno ZDE.
* Většina lidí, kteří si vzali COVID „vakcínu“, bude do roku 2025 mrtvá. Důkazy jsou nyní k dispozici všem. Uvedeno ZDE.

Od roku 2020 je ignorace faktů smrtelnou nemocí!
Oxid grafenu je toxická látka, která vytváří v těle tromby - oxid grafenu je toxická látka, která vytváří krevní sraženiny. Oxid grafenu způsobuje změnu v imunitním systému dekompenzací oxidační rovnováhy ve vztahu k zásobám glutathionu (pozn. antioxidant přítomný v těle).
Pokud je dávka oxidu grafenu zvýšena jakoukoliv cestou podání, způsobí kolaps imunitního systému a následuje cytokinová bouře.
Výzkum, potvrdil přítomnost nanočástic oxidu grafenu v lahvičkách s vakcínou.
Více v článku: La Quinta Columna dne 25. 6. 2021 učinila naléhavé oznámení a doufá, že se dostane k co nejvíce lidem, zejména těm, kteří pracují ve zdravotních a právních službách. Uvedeno ZDE.
*
* Izrael, Švýcarsko, Británie … všude jsou už mrtví krátce po očkování mRNA vakcínami. Taky ve Švédsku zemřel krátce po očkování důchodce na zástavu srdce. A co ještě ty dlouhodobé ničivé následky vražedných vakcín. Je čím dál tím jasnější, že dokonale plní svůj účel, kterým však nebyla ochrana našeho zdraví Podrobnosti ZDE.
*
* BIOTECHNOLOGICKÝ GIGANT MODERNA PRIZNAL: ĽUDÍ NEOČKUJEME, „ČIPUJEME“ ICH !!! Podrobnosti ZDE.
*
Proč to nenazvat tím pravým jménem - jsme odpůrci genocidy, odpůrci ničení lidských životů, odpůrci manipulace a ovládání myslí a těl lidí, a současně přívrženci a ochránci lidských životů, zdravé mysli a těla, jsme ochránci svobodné vůle a zdrojového práva, jsme milovníci života na Zemi a vnímavé bytosti, které jasně vidí, co se děje a nedají se opít rohlíkem.
Nazývají nás odpůrci očkování - a přitom jsme odpůrci pokusů na lidech, jsme odpůrci lží a podvodů, manipulace a zločinecké propagandy.
Jsme odpůrci očkování, protože bojujeme za svůj život a právo na uchování svobodné vůle - a to za sebe i druhé.
Jsme odpůrci očkování. TEČKA.
Autor Michaela Todarellová.
*
* Toto se děje dnes a denně ve všech "očkovacích" centrech po celém světě! Krátké video ZDE.
*
* Několik vynikajících otázek, které používejte, neboť vedou k zamyšlení! Kratičké video s titulky ZDE. Jen snad ti retardovaní nepochopí, o co ve skutečnosti doopravdy jde! Těch je ale mezi lidmi bohužel více než dost!
*
* Pouhých 69 vteřin, které Vám otevřou oči, co se v dnešní době doopravdy děje a proč se to ve skutečnosti vlastně doopravdy děje Podrobnosti ZDE.
*
* Úzce související článek: Klaus Schwab: "Skvělý" reset Podrobnosti ZDE.
*
Důkazy, že laboratorně stvořený a úmyslně celosvětově rozprostřený Covid, a s ním záměrně vytvářená hysterie, je organizovaný zločin!
* Dr. David Martin & Reiner Fuellmich: Žádný nový koronavirus (a varianty) tu nejsou [exkluzivní rozhovor] Video s cz titulky ZDE.
*
* Úzce související článek: Jak přežít? Uvedeno ZDE.*
(výše uvedené zkopírujte a rozesílejte dál)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Sestřih 90 demonstrací za život bez podmínek uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Petice za zrušení pandemického zákona uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nekrmime problem, on zmizne. Krmime problem, vykrmime ho, je vetsi, preroste a my se ztratime v nem. uživatele Uno Universus
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Matthew o klonování lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nekrmime problem, on zmizne. Krmime problem, vykrmime ho, je vetsi, preroste a my se ztratime v nem.

              Solární bytost: Vibrujte nad problémyVloženo na 21.01.2022 od …Zobrazit další
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Matthew o klonování lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Gnostičtí ilumináti měli pravdu, skutečně máme co do činění se zlotřilou umělou inteligencí Uvedeno ZDE. Související články:* O klonovacích centrách, vriloch a únosoch…"
čtvrtek
Joseph Mclaughlin je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pojďme po pravdě pátrat uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby