* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Navrhované změny zákona o ochraně veřejného zdraví znamenají pošlapání ústavního pořádku ČR

Právníci: Navrhované změny zákona o ochraně veřejného zdraví znamenají pošlapání ústavního pořádku ČR

Dnes 12:59

Angelika Bazalová

Covid pasy – téma, o kterém se mluví už několik měsíců, nabralo v posledních dnech nečekaný spád. Vláda minulý pátek projednala změny v zákoně o ochraně veřejného zdraví a pandemickém zákoně, které umožní vydávání certifikátů o bezinfekčnosti vůči covidu 19. Sněmovna má tento návrh projednat ve zrychleném režimu už na dnes zahájené schůzi.

Změna předpokládá částečně omezení dosavadních svobod občanů, daných Ústavou a Listinou základních práv a svobod, což lze udělat jedině zákonem. Až doteď to vypadalo, že změnu zákona do prázdnin politici stejně nestihnou, a tak vše skončí dřív, než začalo.

Pokud by totiž vláda připravila opět nějaké provizorní řešení a covid pasy například nařídila s odkazem na paragraf 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy podobně jako vydává všechna mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, vystavila by se nebezpečí, že hned po první stížnosti by soud takové rozhodnutí zrušil. V tuto chvíli to ale vypadá, že se vláda poučila a nic nechce ponechat náhodě.

Vypadá to jako nějaký říšský výnos.

Vladana Vališová, odbornice na zdravotní právo

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) už připravil půdu a na žádost premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli rychlejšímu projednání návrhu zákona prodloužil dosavadní stav legislativní nouze až do konce června. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by být zákon ve Sněmovně schválen i s případnými úpravami během jediného dne.

Covid pasy by mohly být už v květnuKoronavirus

 

„Cílem návrhu zákona je stanovit právní rámec pro vydávání certifikátů fyzickým osobám osvědčujících skutečnost, že byly očkovány proti onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 nebo byly testované na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu," píše se v dokumentu.

Covid pas by přitom neměl sloužit jen k cestování v reakci na připravované nařízení Evropské unie, ale měl by prokazovat bezinfekčnost například na hromadných kulturních či sportovních akcích, pro využívání některých služeb nebo místo testu v zaměstnání.

Kritika odborníků

„Návrh novely zákona považuji za zcela absurdní,” komentuje připravovanou novelu advokát Tomáš Nielsen. „Orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice a ministerstvo zdravotnictví – pozn. red.) díky němu mají získat přístup k osobním údajům, na které dosud neměly nárok. A to dokonce nejen pro účely boje proti infekčním onemocněním, ale i pro tzv. ochranu zdraví při práci. Umožní jim to tak využívat data o lidech i v případech, kdy je to dosud zcela nepřijatelné.

Stát dále bude moci omezovat přístup na veřejné i soukromé akce, aniž by bylo jasně řečeno, co se takovou ,akcí‘ rozumí. Kromě očkování by lidem mělo vstup zajistit i testování. Jenomže zákon neupřesňuje podmínky. Nemusí jít přitom jen o covid-19, na některé nemoci ani nemusejí testy vůbec existovat,” dodává Tomáš Nielsen.

Zákaz setkávání více než dvou lidí? Ministerstvo překročilo své pravomoce, tvrdí právníciDomácí

 

Současně poukazuje na to, že ani jedna z podmínek uvedených v zákoně nezaručuje, že se šíření viru skutečně zamezí. A jako důvod pro okleštění základních práv tudíž tento argument nemůže obstát.

Advokátka a expertka na zdravotnické právo Vladana Vališová jde ještě dál. „Vypadá to jako nějaký říšský výnos,” říká. Naráží na tu pasáž zákona, v níž se píše, že zmíněná mimořádná opatření nařizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který také rozhoduje o jejich ukončení. K omezení základních práv tedy dochází na základě rozhodnutí exekutivy, nikoli parlamentu, aniž by byl hodnocen legitimní cíl a prostředky.

Senátoři napadli pandemický zákonDomácí

 

„Když se třeba podíváte na Verordnung des Reichs-präsidenten zum Schutz von Volk und Staat (Nařízení říšského prezidenta na ochranu lidí a státu) z 28. 2. 1933, i to působí dojmem aktuálního ohrožení státu a bylo vydáno ,do odvolání‘.

Paragraf 69 zákona je možné použít kdykoli ,při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku‘. Nejedná se tedy jen o covid, ale o jakékoli infekční onemocnění, a také o to, že nově vkládané ustanovení je pojaté nesmírně široce. ”Pokud ho tedy poslanci a senátoři odhlasují, ministerstvo zdravotnictví by na jeho základě mohlo omezovat vstup veřejnosti prakticky kamkoli, při troše nadsázky třeba i jen z důvodu rýmy. A za neuposlechnutí ukládat vysoké pokut,” shrnuje Vališová.

Problematický je i přezkum mimořádných opatření mimo režim pandemického zákona. Podle něj o návrzích na zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví rozhoduje přímo Nejvyšší správní soud, a to přednostně. V případě, že ministerstvo zruší napadené opatření v průběhu řízení, soud postupuje v řízení a může rozhodnout, že opatření bylo nezákonné.

V případě nařízení opatření z důvodu jiné infekce, na kterou se pandemický zákon nevztahuje, se ale postupuje podle soudního řádu správního. V prvním stupni rozhoduje krajský soud, ve druhém stupni Nejvyšší správní soud, ten může v určitých situacích věc vrátit krajskému soudu, řízení však může trvat opravdu dlouho. Když ministerstvo v průběhu řízení opatření zruší, předmět řízení nebude existovat, což může vést k tomu, že bude řízení ukončeno. Při neustálém rušení a měnění opatření, jak se za poslední rok dělo opakovaně, může být náprava prostřednictvím soudního přezkumu těžko dosažitelná.

Problematický je i přezkum mimořádných opatření mimo režim pandemického zákona. Podle něj o návrzích na zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví rozhoduje přímo Nejvyšší správní soud, a to přednostně. V případě, že ministerstvo zruší napadené opatření v průběhu řízení, soud postupuje v řízení a může rozhodnout, že opatření bylo nezákonné.

V případě nařízení opatření z důvodu jiné infekce, na kterou se pandemický zákon nevztahuje, se ale postupuje podle soudního řádu správního. V prvním stupni rozhoduje krajský soud, ve druhém stupni Nejvyšší správní soud, ten může v určitých situacích věc vrátit krajskému soudu, řízení však může trvat opravdu dlouho. Když ministerstvo v průběhu řízení opatření zruší, předmět řízení nebude existovat, což může vést k tomu, že bude řízení ukončeno. Při neustálém rušení a měnění opatření, jak se za poslední rok dělo opakovaně, může být náprava prostřednictvím soudního přezkumu těžko dosažitelná.

„A po tom, co ministr zdravotnictví bez ostychu veřejně prohlásil, že ví, že nařizují opatření v rozporu se zákonem, je myslím důvod se obávat, že by toto ustanovení mohlo být zneužito – kdykoli,” dodává.

Projednávání v legislativní nouzi

Další otázkou je, jestli je na místě projednávat takovou zásadní změnu ve stavu legislativní nouze. Tímto režimem je omezena odborná debata i celá parlamentní procedura, která umožňuje pečlivé zpracování novely.

Především však je institut legislativní nouze vyhrazen pro mimořádné okolnosti odůvodňující obavu, že je ohrožena bezpečnost státu, značné hospodářské škody nebo jsou ohrožena základní práva a svobody. Konkrétní návrh zákona by měl představovat vhodný prostředek k zamezení takovému ohrožení veřejného zájmu. Jedná se také o institut dočasný, neměl by trvat v řádu měsíců.

Nemyslím, že by recepční ve fitku bylo něco po tom, jaké onemocnění jsem prodělala, je to citlivý údaj. I kdyby ale tedy existoval zákonný podklad pro povinnost někomu takové věci sdělovat, nevím, jak má taková osoba ověřit, že jsem to já

Podle obou právníků je obecně chybou vázat opatření na existenci epidemie či pandemie SARS-Cov 2. Například v současné době už v ČR poklesly počty nových případů na nižší stovky, přesto země dál funguje v režimu pandemického zákona a nikdo není schopen vysvětlit proč. Nemluvě o tom, že pokud vyjdeme z definice pandemie dle WHO, pak ji odvolat prakticky nikdy ani nejde.

Další úskalí už jen stručně: Testování lidí, kteří nejsou podezřelí z nákazy bez jejich souhlasu. Dále diskriminace nemajetných – neboť očkování na rozdíl od testování má být zdarma. Na nepřípustnost takového nátlaku už poukázalo i Parlamentní shromáždění Rady Evropy. A v neposlední řadě i otázka prokazování.

Co je obsluze fitka do mých nemocí

„Nemyslím, že by recepční ve fitku bylo něco po tom, jaké onemocnění jsem prodělala, je to citlivý údaj. I kdyby ale tedy existoval zákonný podklad pro povinnost někomu takové věci sdělovat, nevím, jak má taková osoba ověřit, zda jsem to skutečně já, komu bylo vydáno ono potvrzení,” upozorňuje Vališová.

Projednávání zákona v režimu legislativní nouze tak odsuzuje i Tomáš Nielsen: „Podobné úpravy zcela nezbytně musí projít řádným legislativním procesem, musí být diskutovány na širokém veřejném fóru, jinak hrozí, že opět vznikne paskvil. Ministerstvo chce ale návrh projednat ve stavu legislativní nouze. V situaci, kdy pro to zcela evidentně nejsou splněny žádné podmínky. Pokud to poslanci a senátoři připustí, pak tím skutečně otevřou Pandořinu skříňku, kterou se Ústavnímu soudu dosud dařilo držet uzavřenou. A budeme svědky dalšího pošlapání ústavního pořádku České republiky.”

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pravnici-pro-reflex-navrhovane...

 

http://www.infokuryr.cz/n/2021/05/23/babisova-vlada-posunula-v-pate...

 

 

Příspěvek z netu

 

Byla to rychlost! Kdo by se byl nadál, že mu bude umožněno žít ve sci-fi filmu? Nebo v nějaké pěkné Orwellově knize, kdy jsou lidé rozdělování a stíháni podle kritérií, která nedokázali vymyslet ani fašisti nebo komunisti.

Je to tak - zdravý člověk, který má silnou slizniční imunitu a vypořádá se s patogeny jako nic, se stává nebezpečným objektem. Zdravého člověka je třeba odchytit a napíchat chemií, protože nebezpečně vyčnívá. Hlavně tím, že žádnou drahou chemii nepotřebuje. Co myslíte, kolik nás odolá? Kolik z nás bude ochotno přejít do ilegality a uchránit tak své vzácné zdraví?

Projde-li nově navrhovaný zákon, máme to spočítané. Stejně jako "chartisti" se budeme potkávat v kotelnách (nově na bioplyn), budeme šířit samizdaty (pod falešnými jmény na sociálních sítích) a budeme pořádat tajné koncerty se svobodnou pijatikou (ve vesnických stodolách).

A možná nás budou odchytávat úplně stejně jako blahé paměti odvážlivce, kteří vyrazili na tajný koncert Plastiků. Nebo jako o víkendu odchytávali lidi bez respirátorů na akcích poslanců Volného a Bojka.

Zdraví lidé jsou nebezpeční, protože se nedají ovládat. Ale není jich moc, bohužel....

A ten zákon? ANO a ČSSD se chystá v legislativní nouzi novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví (Sněmovní tisk 1225/0), do kterého chce zakotvit OMEZENÍ ÚČASTI na veřejné nebo soukromé akci nebo VSTUPU VEŘEJNOSTI do jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku tak, že VSTUP BUDE UMOŽNĚN POUZE FYZICKÝM OSOBÁM KTERÉ SE PROKÁŽÍ OČKOVÁNÍM PROTI COVID-19 nebo toto onemocnění prodělali nebo se prokáží negativním testem a to bez ohledu jaká bude epidemiologická situace. Sněmovní tisk zde:

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1225&CT1=0...

Šiřte a dávejte na FB !!!

Zobrazení: 80

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
před 11 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část první i druhá

Omlouvám se všem, dlouho jsem tu nebyl a další příšpěvek jsem uvedl omylem do komentáře k příspěvku Dobro nebo zlo.Zobrazit další
před 18 hodinami
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
před 18 hodinami
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž)…"
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NOVÁ SMLOUVA PRO ZEMI Harald Thiers uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Toto s námi chtěli zlouni provést: * Klaus Schwab: Skvělý reset „povede k fúzi naší fyzické, digitální a biologické identity“ Uvedeno ZDE.* HOROROVÁ TEORIE O…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu NOVÁ SMLOUVA PRO ZEMI Harald Thiers uživatele Zlaté Živé Světlo
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NOVÁ SMLOUVA PRO ZEMI Harald Thiers uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Trojský kůň – Defender 2Q2Q se mění na SHAEF Uvedeno ZDE.* Totální reset všeho Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Klaus Schwab: Skvělý reset „povede k fúzi naší fyzické, digitální a biologické identity“ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* HOROROVÁ TEORIE O SPIKNUTÍ ELITNÍCH MILIARDÁŘŮ PROTI LIDSTVU, SE PŘED NAŠIMA OČIMA MĚNÍ V REALITU. VAKCINACE PRO VYŠŠÍ ZISK A DEPOPULACI. ROCKEFELLEROVA NADACE I SCHWABŮV VELKÝ…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pravda je vždy ten nejsilnější argument. Video ZDE. Zdánlivě nesouvisející video: * Člověk, který dovede mlčet, se už hodně podobá Bohu. Video ZDE. - - -* Energetická zpráva za…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Předpověď počasí pro západní Evropu / Je to v plánu / uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA ČESKOU VLÁDU, MZ mi lo uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nenechte testovatsvé děti uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu členům parlamentu a dalším uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby