* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

etpozemstan • a day ago

Nieco k ocakávanému prepólovaniu Slnka a bezvýznamnosti takýchto ekonomických správ :)

Naše telá, aj s našou planétou sú predsa súcastou vesmíru. A v našom blízkom vesmíre sa naozaj deje cosi velmi zvláštne!

Dnešná veda s vysokou pravdepodobnostou predpokladá, že v strede našej galaxie sa nachádza cierna diera. Cierna diery a biele diery sú dimenzionálne brány, kadial sa energia a hmota premiestnuje z jednej dimenzie do druhej. Predpokladá sa tiež, že v strede všetkých galaxií sa nachádzajú cierne diery. V roku 1992 vedci zistili, že vo všetkých ciernych dierach sa teraz objavila nová frekvencia, ktorá istotne pozmenila vysielané rytmické pulzácie a spôsobí velké zmeny v celom kozmickom obehu.

Zrejme stým súvisia aj nezvycajné deje na Slnku. Slnko, pravidelne prechádza minimom a maximom. Približne každých 12 rokov. Ocakávalo sa teda, že okolo roku 2000 bude aktivita vrcholit a potom sa postupne zníži, až do roku 2006, ale neudialo sa tak. Napríklad 16. júla 2002 sa na Slnku objavila cierna škvrna s priemerom velkosti 15. zemegúl a došlo k silným výronom žeravej plazmy. Podobné, menšie škvrny sa objavovali aj vtedy ked Slnko malo byt v najpasívnejšom stave.

V súcasnosti by už mala Slnecná aktivita stúpat a gradovat, ale ako by sa Slnko „šetrilo“. Je to ticho pred búrkou? Vedci z NASA ešte v roku 2001 zistili, že magnetické póly Slnka sa prehodili! K prepólovaniu dôjde zhruba každých 11 rokov, vždy pri konci vrcholu slnecnej aktivity. Další vrchol slnecnej aktivity sa ocakával v roku 2012, avšak nic sa neudialo. Naviac ladovec na Severnej pologuli sa abnormálne zväcšil.

Dr. Paul La Violette porovnáva biblické udalosti /ako je velká potopa/ s geologickými nálezmi z Grónska, Islandu a iných koncín sveta. „Všetko svedcí o tom, že zhruba pred 12 000 rokmi došlo k velkým posunom zemského povrchu, v dôsledku zvýšenej teploty ovzdušia, intenzívnejšej kozmickej radiácie, dopadu kozmického prachu na zemský povrch a možno i k náhlej zmene rotacnej osi Zeme a polohy pólov.“ Autor je presvedcený, že prícinou týchto zmien bol výbuch galaktického jadra /stred Mliecnej dráhy/, ktorý mal za následok väcšiu slnecnú aktivitu, väcší pocet slnecných búrok, co malo na Zem negatívny dopad. Tieto udalosti sa pravidelne opakujú, každých 12 000 rokov, ciže zhruba v polovici a na konci takzvaného Platónskeho roku, ktorý trvá cca. 25 700 rokov. Za tento cas Zem, spolu s celou slnecnou sústavou obehne okolo stredu Galaxie.

Naša slnecná sústava je súcastou väcšieho systému hviezd, otácajúcich sa okolo centrálneho slnka Alcyone – najjasnejšej hviezdy súhvezdia Plejád. Tento obrat trvá približne 25 000 rokov. Pocas neho prejdeme dvakrát fotónovým pásom, ktorý tvorí jej prstenec. Existenciu fotónového pásu signalizujú vysokoenergetické gama lúce, ku ktorým už NASA v r.1991 vyslala výskumný raketoplán. Odborníci tvrdia, že svetelné fotónové castice, cez ktoré by mala Zem prejst, poškodia jej atmosféru a ovplyvnia v nej pomer kyslíka a kyslicníka uhlicitého. Poškodia aj všetky elektrické zariadenia. Súcasne s tým sa zvýši frekvencia elektrického pola našej planéty a zrýchli sa jej pohyb vesmírom, co stlací cas a priestor. Na Zemi môžeme zaciatok týchto zmien pozorovat zvýšeným výskytom zemetrasení, záplavami, chaotickým pocasím, oživenou cinnostou sopiek. Na Slnku zvýšenou slnecnou erupciou. A to všetko sa už zacalo. K dalším sprievodným javom patrí zmena elektromagnetických pólov Zeme. Za posledných 200 rokov namerali jeho oslabenie až o 35 percent.“

Magnetické pole na Zemi je coraz slabšie a Zem sa coraz pomalšie krúti. Preto pocitujeme zintenzívnenie v emóciách a máme tažkosti s pamätou. Schumanová rezonancia, je pravidelná frekvencia, ktorá sa zvykne nazývat aj tlkotom srdca Zeme, a tá sa neustále zvyšuje. Oproti pôvodnej hodnote 7,83 v súcasnosti už namerali aj hodnoty nad 15, co znamená obrovský nárast. „Ako sa Schumanova frekvencia zvyšuje, každá jedna bunka sa jej snaží prispôsobit, a zároven zbavit sa negatívnych frekvencií, ktoré jej bránia zladit sa s novým impulzom. Preto je také dôležité emocionálne sa vyrovnat s problémami, aby sme sa mohli pozitívne polarizovat a prispôsobit novým vplyvom – fyzicky aj duševne.“

Aj podla iných vedcov, jadro galaxie ocividne vstupuje do nového explozívneho obdobia, co môže mat za následok supervlny – výbuchy galaktického jadra. Tieto výbuchy vytvárajú velmi intenzívne vetry kozmických castíc /kozmický prach/, energetický ekvivalent ktorých sa rovná piatim až desiatim miliónom výbuchov supernov. Do dnešného dna už dve supervlny opustili galaktické jadro a smerujú k nášmu slnecnému systému. Nie je možné ani len približne povedat, kedy nás vlna zasiahne. Prídeme nato len pár minút predtým, pri prvých príznakoch.

Naši starovekí predkovia nazývali galaktické jadro „Tula“ a verili, že vedomé napojenie, naladenie sa na „Tula“, je nesmierne dôležité pre duševný vývoj cloveka. Ohen, o ktorom naši predkovia vraveli, že sa v tomto case dostaví, to bude ohen ocisty. Celú našu galaxiu /a možno aj celé stvorenie Efezus/ zacína ovplyvnovat nová vedomá frekvencia a žiarenie. Nic sa nedeje náhodou.

A na záver zase trochu inak – Roselis von Sass nasledovne píše o Velkej kométe: „Pre ludské oko ešte neviditelne tiahne Hviezda Súdu na svojej vopred urcenej dráhe. Rúti sa nepredstavitelnou rýchlostou cez svety nebeského priestoru, no ku koncu Súdu, viditelne pre všetkých ludí, sa objaví v našom slnecnom systéme.

Velká kométa je hviezdou úplne mimoriadneho druhu. Vedená silnou, vyššou vôlou pôsobí pretvarujúco, cistiaco a povznášajúco. Jej obrovská magnetická žiariaca sila spúšta posledné prevraty Zeme a vráti Zem, otriasajúcu vo svojich základoch, opät na svoju pôvodnú dráhu. Už od momentu objavenia sa tejto jedinecnej Velkej kométy bude dochádzat k hromadeniu sa katastrof, akých svet ešte nikdy predtým nevidel. Aj klimatické pomery budú vykazovat mimoriadne výkyvy. Striedavo budú panovat rozpalujúce horúcavy a ladové zimy. Zima bude takého druhu, že ludia si budú mysliet, že opät vypukla doba ladová...

Zobrazení: 1064

Komentář přidal(a) Child of the Universe dne 31.Říjen.2013 v 12:50

...a k tomuto jedna ne zcela "náhodná" reakce: Jelikož alespoň mně je z "komentáře" patrné, že se v něm nejspíš účelově (nebo za to může komentátorova nekompetentnost?) míchají jablka s hruškama (rozumějte informace od vědců a spiritistických zdrojů). Sám tedy budu vycházet z informací, které jsem si jednoduše "vygoogloval" a které i přesto považuji za přiměřeně věrohodné.

(odbočka: Zdroj, jakým je Wikipedie, považuji v dnešní době za výchozí základnu pro cokoliv, co se dá považovat za vědeckou informaci, a to jednoduše proto, že je to otevřený zdroj, tj. přístup k němu mají všichni, kdož mají přístup k internetu, a upravovat či přidávat do něj informace může v podstatě taky kdokoliv. Je to taková platforma, kde vědecká obec nabízí a průběžně reviduje informace tak, aby je mohla vstřebat i laická veřejnost. V případě, že na wikipedii někdo záměrně uvede nepravdivé či zavádějící informace, tak ty prostě neprojdou "pozitívní" cenzurou, tj. kontrolou někoho, kdo se v dané oblasti bezpečně orientuje. No a jelikož je dnes angličtina světovým jazykem číslo 1, tak i proto je anglická wikipedie nejobsáhlejší a teoreticky podléhá "vědecké cenzuře" všech anglicky rozumějících vědců a studentů z celého světa. Proto si myslím, že je nemožné skrze ní lhát. Případný konsensus ohledně toho, v čem zalhat a co záměrně zatajit by si vyžadoval úsilí více než pouhé hrstky konspirátorů a něco takového by se snad ani nedalo zvládnout, natož utajit před alespoň částečně odborně vzdělanou veřejností, která by něco takového musela prokouknout, neboť právě pro ní jsou tyto informace určeny především).

Vzhledem k tomu, že dotyčný autor/-ka (nikoliv Sarita, ale onen komentátor, kterého cituje) neuvedl zdroj svých informací a tedy jejich věrohodnost, dovoluji si tímto některé "informace" z tohoto komentáře napadnout. Budu se maximálně snažit respektovat fakt, že víc než na vlastní kritické myšlení dáte na svá srdce a především pocity, které ve vás vyvolávají zprávičky všeho druhu. Chápu to totiž tak, že je to pouze důsledek toho, že v některých situacích nám světoví vědci údajně nejspíš lžou a v jiných situacích nám naopak poskytují informace, o které se vůbec neváháme opřít.

A teď k tomu napadání dílčích tvrzení:

1) "Dnešná veda s vysokou pravdepodobnostou predpokladá, že v strede našej galaxie sa nachádza cierna diera." Souhlasím! Ale co to tam přesně vůbec je, tak o tom jistojistě dnešní vědci ještě nejsou stoprocentně přesvědčeni. Označili to za "Sagittarius A*" a více se o tom můžete dočíst zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A* (kde samozřejmě nechybí odkazy a reference na více podrobnější, bohužel převážně anglickojazyčné zdroje).

- pokračování: "Cierna diery a biele diery sú dimenzionálne brány, kadial sa energia a hmota premiestnuje..." Nesouhlasím! Ale, jak už jsem zmínil výše, co to tam je a co to vůbec ta černá díra je (http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_d%C3%ADra), stále není naprosto jasné. Takže i když příjmu za své, že je to interdimenziónální brán do někam, tak se vědci shodují na tom, že co do ní jednoduše řečeno spadne, tak už z ní prostě nikdy nikde nevýjde (vypařování černých děr je něco jiného a jedná se kvalitativně jiný fyzikální (kvantově-mechanický) děj). Logicky by se zdálo, že jejím opakem je bílá díra a že jsou snad i nějakým způsobem spojeny (v páru vchod a východ), ale zde nám selský rozum nepomůže. Navíc o bílých dírách se toho ví ještě mnohem a mnohem méně než o těch černých (anglická wiki http://en.wikipedia.org/wiki/White_hole) Takže když nám vědci nejsou schopni dát uspokojivou odpověď, automaticky příjmeme tu od spiritistů? Sem se to hodí, tak proč to nepřejít mávnutím ruky, no ne?

- "V roku 1992 vedci zistili, že vo všetkých ciernych dierach sa teraz objavila nová frekvencia" - Tak toto je pro mne naprosto nová informace a bohužel se mi nepodařilo najít nic, co by tuto informaci potvrdilo či vyvrátilo. Tvrdit, že ve všech černých dírách se něco objevilo, když vůbec nemáme přehled o VŠECH černých dírách? Toto přece nemůžeme tvrdit ani v případě, kdy se to "něco" objeví jen v námi sledovaném souboru černých děr. A ani po dvaceti letech od údajného objevu se o tom nikde nepíše... nejspíš je to tajné, protože to ohrožuje národní zájmy USA.

2) "Zrejme stým súvisia aj nezvycajné deje na Slnku. Slnko, pravidelne prechádza minimom a maximom. Približne každých 12 rokov." - Zřejmě? Zřejmě?!! OK, zase má někdo lepší informace než já a není ochoten se o ně podělit. Věřte nebo ne, ale Slunce je pod drobnohledem více než 12 let, více než 22 let, co já vím, možná i přes celé století, tak proč by to teď mělo mít katastrofální důsledky? Snad tímhle odkazem uklidním nebo alespoň částečně zmírním váš strach (http://www.astro.cz/clanek/4313).

3) "Autor (Dr. Paul La Violette) je presvedcený, že prícinou týchto zmien bol výbuch galaktického jadra /stred Mliecnej dráhy/,..." - Nejdřív jsem si našel, kdo to vůbec je (http://ufology.wikia.com/wiki/Paul_LaViolette), a o to víc mne zaráží jeho tvrzení ohledně toho, že události ve středu galaxie, které se prý periodicky opakují každých 12 000 let, dává do souvislostí s ději na Zemi. A teď já: Vědci mají za to, že Slunce je vzdáleno od středu naší galaxie 8 000 pc (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_dr%C3%A1ha). (pc je zkratka pro parsek. Jeden parsek je dlouhý 3,26 světelných let (http://cs.wikipedia.org/wiki/Parsek)) Tedy vzdálenost 8 000 parseků je rovna 8000*3,26 = 26080 světelných let, tzn. že světlu to trvá něco přes 26 000 let, než dorazí od středu galaxie až k našemu Slunci. Vědci mají dále za to, že nic se nemůže pohybovat rychleji než světlo (dodám,že tachyony (http://cs.wikipedia.org/wiki/Tachyon) jsou čistě teoretické, snad i zavrhnuté jako hypoteticky možné a nám teď tedy v ničem nepomůžou). Jaký úkaz tím tedy vystudovaný fyzik Dr. Paul La Violette myslel, je mi fakt záhadou. Tak či onak, jen doufám, že poslední věta v daném odstavci, že "Za tento cas Zem, spolu s celou slnecnou sústavou obehne okolo stredu Galaxie." už nepochází od něj, ale je to doplněk od onoho "komentátora". Neboť navíc ještě tvrdit, že Slunce oběhne kolem středu galaxie za jeden tzv. Platónský rok?!! No, kdybych mohl, tak bych ho rád donutil sežrat jeho vysokoškolský diplom. Platónský rok je přece něco zcela úplně jiného (http://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3nsk%C3%BD_rok). Je to časový úsek, který souvisí s precesí zemské osy (http://cs.wikipedia.org/wiki/Precese_zemsk%C3%A9_osy) a nikoliv s oběhem Slunce kolem galaxie. Právě tato lež/demagogie mě donutila napsat celou tuto "nenáhodnou" reakci.

4) "Naša slnecná sústava je súcastou väcšieho systému hviezd, otácajúcich sa okolo centrálneho slnka Alcyone – najjasnejšej hviezdy súhvezdia Plejád." - To jako fakt?! Já myslel, že Plejády jsou hvězdokupou v souhvězdí Býka (http://cs.wikipedia.org/wiki/Plej%C3%A1dy). Navíc je Alcyon vzdálen docela daleko a to 370 světelných let (http://cs.wikipedia.org/wiki/Alcyone) a z aglické verze wiki se lze i dočíst, že jeho hmotnost je pouze šestkrát větší než je hmotnost našeho Slunce. Velká vzdálenost a relativně malá hmotnost, a přesto jsme s ním gravitačně vázáni? Nepodařilo se mi najít ucelenou informaci o tom, kolik a jakých hvězd ještě je mezi námi a Alcyonem, ale v dosahu do 370 světelných let od Slunce se nachází ještě pěkná řádka hvězd, a možná i nějaká ta černá díra, která hypoteticky předčí svým gravitačním polem Alcyon. Tady mi to prostě nesedí. Ale co já vím, titul z astrofyziky ani z teoretické fyziky nemám, takže se rád nechám někým z vás poučit, obzvláště když Plejády a Alcyone jsou na tomto webu často skloňovaným pojmem.

5) "Magnetické pole na Zemi je coraz slabšie a Zem sa coraz pomalšie krúti." - Magnetické pole Země slábne, protože se blíží jeho přepólování. Když se tomu tak děje na Slunci, co divného je na tom i v případě Země? Již k tomu došlo a přesto jsme stále tady. Mnohem zajímavější je však tento článek, který zcela vyvrací komentátorovo tvrzení, že se Země otáčí stále pomaleji (http://21stoleti.cz/blog/2004/03/19/zpomalovani-zemske-rotace-se-za...).

6) "Velká kométa je hviezdou úplne mimoriadneho druhu..."- Neodpustím si odpověď v duchu tohoto webu, tak snad se Lumír neurazí.

- Co je to kometa ZDE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kometa

- Co je to hvězda ZDE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda

- Co je to ISON ZDE: http://cs.wikipedia.org/wiki/C/2012_S1

- a to, že celý tento poslední odstavce podle mne jenom nahání zbytečný strach, to připomínám nikoliv zcela náhodou.

A na závěr můj závěr:  Žijeme bezesporu na prahu nového věku. Pro některé je tento věk pouze věkem informačním, kdy některé informace jsou před námi utajovány, ty další alespoň zčásti deformovány, nicméně ta drtivá většina z nich je nám bezostyšně servírována na stříbrném podnose, protože jejich užitečná hodnota se rovná nule. Pro mě je tento věk dobou, kdy konečně uzrál čas na změnu celkové paradigmatu myšlení a chování všech lidí, především ve vztahu k Bohu/Univerzu, ale i jednoho k druhému. Tuto mou reakci prosím tedy nepovažujte za prachsprosté trolování či znevažování tohoto webu, jejich jednotlivých přispěvovatelů, uživatelů a čtenářů. Nechci tím ani vyvolávat obavy z toho, že budete mnou rozcupováni, pokud ještě někdy vložíte příspěvek obsahující nějaké faktické nepřesnosti, protože ani já bohužel nevím všechno, nebo aspoň dost na to, abych mohl něco sám kázat. Považujte tuto reakci pouze za zdvižení ukazováčku (nikoliv prostředníčku) a to prostě proto, že si zahráváme s ohněm, když si účelově vybíráme, kdy se nám některé informace hodí a jiné už nikoliv, aniž bychom se hlouběji pídili po pravdě jako takové. Po pravdě prahnu celým svým srdcem, a pokorně příjímám za velice pravděpodobnou i tu možnost, že až ji odhalím, nemusí se mi vůbec líbit (stejně jako v Matrixu, když Morpheus varuje Nea před požitím červené pilulky). Do té doby se však ale přece nespokojím s nějakými polopravdami. Děkuji za pochopení!

Komentář přidal(a) Child of the Universe dne 31.Říjen.2013 v 12:54

Zapomněl jsem dodat, že Slunci trvá jeden oběh kolem středu galaxie přibližně 220 miliónů let.

Komentář přidal(a) Wena dne 31.Říjen.2013 v 14:02

Z této stránky nemám vůbec dobrý pocit.....brrrr.....zebe to tu.....chtělo by to zapojit srdce, vcítění,uvědomění si...nejen hlavu/rozum/.....a hlavně nevěřit všemu,  co se všude možně píše a říká, nevyjímaje googl :))).

Přeji pěkný den ☼

Komentář přidal(a) Sarita dne 4.Listopad.2013 v 1:56

Zdravim vas :-)

Chcem sa podakovat tebe Child of the Universe za tvoj komentar a doplnujuce informacie. Napisal si to s velkym zapalom, co ma velmi potesilo. Je mojou chybou, ze som neupresnila, kde som tento komentar, nie zasvateny clanok nasla a preto ho nazvala "nahodny" a "komentar". Nahodou som nanho natrafila na strankach, kde sa taketo veci vobec nepreberaju - a to pod clankom na politicku temu. Bolo to pre mna prekvapujuce a i tie nezrovnalosti, ktore si sa pokusil dat na pravu mieru som opomenula, kedze komentar sa vyskytol na takom mieste. Klad tohto komentaru vidim v tom, ze napriek politickej teme, ktora bola preberana v povodnom clanku sa tento cloviecik pustil do temy inej, ovela dolezitejsej, hoci sa dopustil nezrovnalosti, co mozno vidiet v prvej vete. Nenechal sa strhnut do nekonecnych, nic neprinasajucich pitvaciek na danu temu, ale pustil sa vlastnym smerom, v mojich ociach pokusajuc sa upozornit na nieco vacsie, co sa deje na Zemi i v blizkom, ci vzdialenom okoli. A v tom vidim kus odvahy, sily a tu zmenu, po ktorej vsetci tu volate a nevidite.

S laskou Sarita :-)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Aký je prechod z 3D - 5D? Čo to znamená? Príde záblesk? Čo hovorí na to Galaktická federácia svetov? Video ZDE."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu POZOR, důležité upozornění pro včelaře !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

POZOR, důležité upozornění pro včelaře !!!

POZOR,důležité upozornění našeho včelaře !Kdo prodělal Covid., nebuďte nikdy ve včelách sami někde v lese, vždy doprovod a možná i ten, kdo je očkován, by měl mít doprovod, než si to ověříme jak to na nás působí. S pozdravem PrachDobrý den,píši…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Odtajnění západních dokumentů uživatele Ina Obr.
"* Rusko je náš priateľ a väčšina Slovákov vníma Ruskú federáciu ako partnera a nie ako hrozbu, píše Blaha ruskému veľvyslancovi Uvedeno ZDE. * Doporučuji poslechnout si toto:…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Odtajnění západních dokumentů uživatele Ina Obr.
"DOBRÉ TO VĚDĚT A PŘEPOSLAT DALŠÍM PŘÁTELŮM!!! Nejde o dotace, jde o hrubý a odporný nátlak na naši zemi. Snaha manipulovat naši zemi a celé její směřování.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu K Vrběticím uživatele Ina Obr.
"Chcete-li se dozvědět ne-pravdy o Vrběticích a související hysterii a ještě se přitom zasmát, poslechněte si audio: 2021-05-05 – O.Lukáš_ZKUMAVKA_Zkoumáme satirou mainstream Audio ZDE.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jde o naše životy !!! uživatele Ina Obr.
"* Chcete-li se dozvědět ne-pravdy o Vrběticích a související hysterii a ještě se přitom zasmát, poslechněte si audio: 2021-05-05 – O.Lukáš_ZKUMAVKA_Zkoumáme satirou mainstream Audio ZDE.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví),…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Daňovém zatížení pracujících, přečtěte si to pozorně celé, ať jste v obraze !!!

Informace o daňovém zatížení pracujících, přečtěte si to pozorně celé, ať jste v obraze !!!Níže uvedený text není žádná legrace, které se po internetu běžně šíří. Je to smutná skutečnost, kterou si pracující běžně neuvědomují. A přitom jde o jejich…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Jde o naše životy !!!

Lidičky, to je hrůza, co se zde děje !!! Lidičky, přestaňte být už konečně neteční a apatičtí !!! Jde o naše životy !!!Je jasné,  kdo za tím je !!!Usiluje se o převrat v naší zemi a zlikvidováníprez. Zemana !!! Lidičky, kde to jsme ??? !!! Kdo zde…Zobrazit další
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Odtajnění západních dokumentů uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pokud Vám to neotevře oči, tak potom už vůbec nic uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby