* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Během roku 1954 přistála rasa velkonosých, šedých mimozemšťanů, kteří kroužili kolem Země, na základně Holloman Airforce. Bylo dosaženo zásadního ujednání. Představili se jako rasa pocházející z Rudé planety ze souhvězdí Orionu. Tvrdili, že jejich planeta umírá a v nejbližší budoucnosti na ní již nebudou moci žít.


Během let následujících po druhé světové válce čelily Spojené státy americké řadě událostí, které měly změnit nejen jejich vlastní budoucnost, ale i budoucnost celého lidstva způsobem, který se vymyká veškeré lidské představě. Odstupující prezident Truman a jeho nejvyšší vojenští generálové tomu museli bezmocně přihlížet, ačkoliv vyhráli nejdražší a nejpustošivější válku v dějinách lidstva.

USA vyvinuly a použily atomovou bombu a staly se tak jediným národem na Zemi, který vlastnil zbraň schopnou zničit nejen všechny nepřátele, ale i celou planetu. V ten čas měly Spojené státy nejlépe fungující hospodářství, pokročilou technologii i nejvyšší životní úroveň. Zároveň měly i největší mocenský vliv a vládly největší a nejmocnější vojenskou silou v dějinách lidstva. Ve světle uvedených skutečností si můžeme udělat jen velmi chabou představu o tom jaký zmatek nastal, když se zasvěcená elita vlády USA musela smířit se skutečností, že se nějaká cizí vesmírná lod' s posádkou nám neznámé kultury zřítila na poušti v Novém Mexiku (Rosswell 1947).

Mezi lednem 1947 a prosincem 1952 se na Zem zřítilo nebo muselo nouzově přistát asi 16 cizích vesmírných lodí. Bylo nalezeno 65 mrtvých cizinců a jeden živý. Další vesmírná lod' explodovala, avšak její zbytky nebyly nalezeny. Třináct z těchto případů se odehrálo na území USA, tři další případy nastaly v ostatních zemích. Výskyty UFO byly časté a tehdejší prostředky pro zkoumání těchto jevů nebyly dostačující.

Na náhorní plošině v blízkosti Azteku v Novém Mexiku byla 13. února 1948 nalezena jedna cizí lod'. Další byla nalezena 25. března 1948 v Hart Canyon v blízkosti Azteku, rovněž v Novém Mexiku. Měřila v průměru 33 metrů. ZVV lodi bylo vyproštěno asi 17 mrtvých mimozemšťanů. Daleko významnější bylo nalezení a odhalení částí lidských těl pozemštanů v těchto vesmírných lodích. Sklíčenost se brzy zmocnila všech, kdo o tom věděli.

Z označení souvisejících materiálů Tajné se stalo Přísně tajné. Síť utajovaných opatření, hustější než dřívější Manhattan-Project, se rozšířila. V následujících létech se měly tyto případy stát nejpřísněji střeženými tajemstvími v dějinách světa. Později byla založena utajená studijní skupina, sestávající z předních vědců té doby. Studijní skupina byla nazvána NIGHT MJ12.

                                                   Někteří z původních členů MJ12


Po události v Roswellu informoval prezident Truman o vývoji mimozemského problému nejen spojence, ale i Sovětský svaz pro případ, že by se mimozemšťané stali nebezpečím pro lidskou rasu. Byly vypracovány plány, na jejichž základě by bylo možné v případě invaze z vesmíru Zemi ubránit. Největší potíže činilo mezinárodní utajení těchto skutečností. Bylo rozhodnuto zřídit zvláštní skupinu, která by střežila koordinaci mezinárodních snah k zachování tajemství a k ochraně vlád před zveřejněním těchto věcí tiskem. Výsledkem bylo vytvoření tajné společnosti, která byla nazvána Bilderberger podle názvu místa a hotelu, kde byla založena. Její hlavní stan se nachází ve švýcarské Ženevě. Z Bilderbergeru vzešla tajná světová vláda, která dodnes vše řídí a střeží a jejíž členové se scházejí jednou ročně na různých místech světa. V roce 1988 to byl rakouský Telfz u Innsbrucku, kde byl rovněž přítomen spolkový kancléř SRN H. Kohl. v roce 1989 se setkání konalo v Coloradu v USA a zúčastnil se ho i hrabě Lambsdorf (AdU).

Prezident Eisenhower věděl, že se bude muset problému mimozemšťanů chopit a vyřešít jej. Věděl také, že do tohoto tajemství nebude moci zasvětit kongres. Na počátku roku 1953 se nový prezident obrátil na svého přítele, spolupracovníka a člena Rady pro zahraniční vztahy (CFR) Nelsona Rockefellera a požádal jej o pomoc při řešení tohoto problému. Eisenhower a Rockefeller začali plánovat tajnou organizaci, která měla střežit mimozemské aktivity a která pak byla během jednoho roku založena. Tak se zrodila MJ 12.

V roce 1953 odhalili astronomové ve vesmíru velký počet létajících objektů, které se blížily k Zemi. Nejdříve byly považovány za asteroidy. Pak se ukázalo, že tyto objekty jsou vesmírné lodi. Projekt Sigma zahájil s těmito mimozemšťany radiokomunikaci. Když se objekty dostaly do blízkosti Země, začaly ji ve velké výšce obíhat. Jejich záměry zůstávaly neznámé. Pomocí radiokontaktů se podařilo projektu Sigma a novému projektu Plato zaranžovat přistání, v němž došlo ke kontaktu tváří v tvář s mimozemskými bytostmi z jiných planet. Projekt Plato byl pověřen navázáním diplomatických styků s těmito kosmickými cizinci. Mezitím navázala jiná rasa mimozemšťanů, podobných lidem, kontakt s vládou USA. Tato skupina nás varovala před mimozemšťany, kteří kroužili kolem Země, a nabídla nám pomoc pro náš duchovní vývoj. Jako podmínku spolupráce od nás žádali zastavení výroby nukleárních zbraní a jejich zničení. Odmítli výměnu technologických zkušeností s poukazem na to, že jsme duchovně nevyspělí a že nejsme schopni zacházet ani s technologiemi, které jsme měli už tehdy k dispozici. Předpokládali, že technologie, které by nám případně předali, bychom využili jenom k tomu, abychom se navzájem vyhubili. Tito mimozemšťané prohlásili, že jsme na cestě k sebezničeni a že je třeba přestat se vzájemně vraždit, znečišťovat Zemi, znásilňovat přírodní zdroje Země a naučit se žít v souladu. Tyto podmínky se setkaly z naší strany s nejvyšší nedůvěrou, obzvláště požadavek zničení nukleárních zbraní. Věřilo se, že splnění této podmínky by nás učinilo vůči mimozemšťanům bezbrannými. Nukleární odzbrojení nebylo považováno za prospěšné pro USA a tak byla tato nabídka zamítnuta.

Během roku 1954 přistála rasa velkonosých, šedých mimozemšťanů, kteří kroužili kolem Země, na základně Holloman Airforce. Bylo dosaženo zásadního ujednání. Představili se jako rasa pocházející z Rudé planety ze souhvězdí Orionu. Tvrdili, že jejich planeta umírá a v nejbližší budoucnosti na ní již nebudou moci žít. Ke druhému přistání došlo na základně Edward Airforce. Tato historická událost byla předem naplánována a podrobnosti původního předběžného ujednání byly nyní oficiálně odsouhlaseny. Prezident Eisenhower se s mimozemskými bytostmi setkal a podepsal úmluvu mezi mimozemšťany a USA. Po podepsání úmluvy byl akceptován první mimozemský vyslanec z vesmíru Krill.

V úmluvě byla podmínka, že se mimozemšťané nebudou vměšovat do našich záležitostí a my zase do jejich. My utajíme jejich přítomnost na Zemi a oni nám předají nové technologie a pomohou nám v našem vědeckém rozvoji. Dále se zavázali, že neuzavřou úmluvu s žádným jiným státem. Bude jim umožněn odvoz určitého počtu lidí k lékařskému pozorování pod podmínkou, že tito lidé neutrpí žádnou škodu, budou vráceni na svá původní místa a na nic si nevzpomenou. Mimozemšťané budou instituci MJ 12 předkládat pravidelné zprávy o kontaktech s lidmi a dávat k dispozici zprávy o vlastních usneseních. Dále bylo ujednáno, že každá strana přijme vyslance druhé strany. Dohodlo se rovněž, že budou vystavěny podzemní základny pro mimozemšťany a dvě základny pro společné používání. Výměna technologií se měla odehrávat právě na těchto společně zřízených podzemních základnách. Základny určené pro mimozemšťany byly budovány pod indiánskými rezervacemi v Utahu, Coloradu, Novém Mexiku a Arizoně. Další základna byla zřízena v Nevadě, na území známém jako S4, asi 7 mil jižně od západních hranic území 51, známého jako Dreamland. Všechna území užívaná mimozemšťany včetně personálu kontrolovalo ministerstvo námořnictví.

Přestože výstavba základen započala ihned, do roku 1957 se podařilo vybudovat jen jejich malou část. Bylo zapotřebí větších finančních prostředků. Byl vypracován projekt Redlight a byly zahájeny přípravy na zkušební lety s mimozemskými letouny. v Groom Lake v Nevadě bylo na území, kde se zkoušely nové zbraně, vystavěno supertajné zařízení Dreamland podřízené námořnictvu. Základna mimozemšťanů, kde docházelo k výměně technologií, leží na území 4.

Eisenhowerův tajný rozkaz uložil vytvořit trvalou komisi. Byla nazvána Majority 12 (MJ12) a měla dohlížet na všechny tajné aktivity, řídit je a zabývat se otázkami mimozemšťanů. Majority 12 (MJ12) sestávala z Nelsona Rockefellera, ředitele CIA Allena Welsche Dullese, ministra zahraničí Johna Fostera Dullese, ministra národní obrany Charlese E. Willsona, předsedy Joint Chiefs of Staff admirála Arthura W. Radforda, ředitele FBI J. Edgara Hoovera a ze šesti mužů z ředitelství CFR, známých jako Moudří muži (Mozkový trust). Všichni tito muži byli členy tajné společnosti univerzitních absolventů, kteří se sami nazývali Jason Society nebo Jason Schollars. Členové této společnosti se rekrutovali ze spolků Skull and Bones a Scroll and Keys z univerzit v Harwardu a Yale. Moudří muži byli jádrem organizace CFR. k této skupině patřili Gordon Dean, George Bush (pozdější prezident USA) a Zbigniew Brezinski. Nejdůležitějšími a nejvlivnějšími mezi Moudrými muži, kteří spolupracovali s MJ12, byli John McCloy, Robert Lovett, Everal Harriman, Charles Bohlen, George Kennan a Dean Acheson. Jejich politický vliv sahal až do roků sedmdesátých. Stojí za zmínku, že prezident Eisenhower i prvních šest členů MJ12 a vlády byli rovněž členy CFR.

                   Manuál o mimozemšťanech z tajných materiálů CIA (klikněte pro zvětšení)


V roce 1955 bylo zřejmé, že mimozemšťané Eisenhowera přelstili a porušili ujednání. Na mnohých místech USA se objevovaly zohavené mrtvoly lidí a zvířat. Vzniklo podezření, že mimozemšťané nedodržují platnou dohodu o svém kontaktu s lidmi a pod záštitou MJ12, která jim povolila odvážet lidi k pokusům, svou kompetenci překračovali. Vznikly obavy, že odvezení lidé se již nikdy nevrátí. Objevilo se rovněž podezření, že spolupracují se SSSR, které se později potvrdilo.

Po několika vzdušných soubojích mezi leteckými silami USA a mimozemskými letouny bylo jasné, že na jejich zbraně americká armáda nestačí.

Nejdůležitějším výsledkem základních studií o mimozemšťanech bylo, že se veřejnost nesmí nic dozvědět, neboť by to vedlo s největší pravděpodobností ke zhroucení národního hospodářství, všech struktur náboženství a k celosvětové panice, která by mohla vyústit v anarchii. Proto se vše drželo dále v přísném utajení. Jestliže se veřejnost nesměla nic dovědět, muselo to být rovněž utajeno kongresu. Financování projektů a výzkumů muselo tedy přicházet z jiných než vládních zdrojů. Jako nouzové opatření bylo použito peněz z vojenských fondů a z volně použitelných fondů organizace CIA.

Další nemilou okolností bylo, že mimozemšťané začali používat lidi a zvířata jako zdroj pro různé enzymy, hormony a krev, a rovněž i pro různé genetické pokusy. Mimozemšťané vysvětlovali, že je to nutné pro jejich přežití. Prohlašovali, že jejich genetická struktura je tak narušena, že se nemohou dále rozmnožovat. Tvrdili, že jestliže se jejich genetická struktura nezlepší, jejich rasa přestane existovat. My jsme jejich vysvětlení samozřejmě přijímali s nejvyšší nedůvěrou. Protože však naše zbraně byly proti zbraním mimozemšťanů prakticky neúčinné, rozhodla se MJ12 setrvávat s nimi v dobrých vztazích, a to do doby, než se nám podaří vyvinout takovou technologii, která by nám umožnila postavit se proti nim vojensky. Bylo rozhodnuto nabídnout Sovětskému svazu i jiným státům spolupráci v této věci a společně pracovat na přežití lidské rasy. Mezitím byly sestaveny plány na výstavbu dvou systémů zbraní s použitím konvenční a nukleární technologie, které by nám mohly přinést rovnováhu sil.

V roce 1957 se konalo symposium v Hutsville v Alabamě, kterého se tehdy zúčastnili špičkoví vědci. Došli k závěru, že ke konci tohoto století se Země sama zničí nárůstem obyvatelstva a ničením a vykořisťováním životního prostředi, pokud se nám nedostane pomoci od Boha a mimozemšťanů.

Na tajný rozkaz prezidenta Eisenhowera byli Jason Schollars pověřeni prověřit scénář a podat návrh. Potvrdili výsledky zkoumání vědců a sestavili tři návrhy, které byly nazvány Alternativa 1, 2 a 3.

V Alternativě 1 by měly nukleární zbraně vytvořit díry ve stratosféře, kterými by měly jako komínem odtáhnout všechny jedovaté zplodiny z atmosféry a mělo by se tím i snížit oteplení klimatu. Později by měla být podniknuta opatření, aby se civilizace obrátila zpět k přírodě pro záchranu této planety. Této možnosti se nepřikládalo mnoho důvěry, neboť je známá všeobecná nechuť lidí k nějaké radikální změně a k eventuálním škodám, které by atomové exploze vyvolaly.

V Alternativě 2 měla být vybudována síť podzemních měst, spojených tunely, kde by byl umístěn výběr nositelů kultury a význačných povolání, aby tak byla zachována lidská rasa. Zbytek lidstva měl být ponechán na povrchu Země svému osudu.

V Alternativě 3 mělo být malé skupině lidí umožněno za pomoci mimozemské a konvenční technologie opustit Zemi a vybudovat kosmické kolonie. Jako kosmická kolonie byl vybrán Měsíc pod krycím názvem Adam a jako další cíl Mars pod krycím názvem Eva. Mezitím mělo dojít na Zemi k nasazení smrtících mikrobů, aby se získal čas a zmenšil počet obyvatel. AIDS je patrně jedním z výsledků tohoto plánu a jsou připraveny i další. Protože redukce počtu obyvatelstva Země byla pokládána za důležitou bylo rozhodnuto, že v zájmu lidstva bude nutno lidskou společnost zbavit nežádoucích elementů. USA a SSSR odmítly společně Alternativu 1, ale nařídily ihned realizovat Alternativy 2 a 3.
V roce 1959 bylo svoláno symposium Rand Corporation pru hlubinné stavby. Na závěr jednání byly předvedeny stroje, které dokázaly razit tunel 15 m široký rychlostí 1,5 metru za hodinu. Dále byly mimo jiné ukázány fotografie obrovských tunelů a podzemních hal, které, jak se zdá, představovaly dokonalá podzemní zařízení, dokonce celá města. Zdálo se, že předchozích pět let bylo využito ke zdokonalení stavebnich metod pro hlubinné stavby. Mocní rozhodli, že jednou z možností financování těchto staveb, mimozemských a jiných černých projektů, je získávání peněz z prodeje drog.

Tehdy byl do záležitosti vtažen člen CFR George Bush, současný (v roce 1989) prezident USA a obchodní ředitel ZAPATA OIL Company v Texasu. Bylo rozhodnuto, že drogy budou dováženy rybářskými loděmi z Jižní Ameriky na Bohrinseln a odtud pak dopravovány na pevninu zásobovacími loděmi, které nepodléhaly celním kontrolám. Tak bylo zabráněno nežádoucí zvědavosti ze strany veřejnosti.

Pravdu ohledně prodeje drog, prováděného za souhlasu USA a SSSR, i pravdu o mimozemšťanech se podařilo v určité době odhalit prezidentu Kennedymu. V roce 1963 dal organizaci MJ12 ultimatum a pohrozil jejím členům, že jestliže toto zlo nevykoření, učini to sám. Informoval MJ12 o svém úmyslu seznámit v následujícím roce veřejnost s přítomností mimozemšťanů a vypracoval plán k provedení svých záměrů. Prezident Kennedy nebyl členem CFR a nic nevěděl o Alternativě 23. Jejich operace byly mezinárodně střeženy. Rozhodnutí prezidenta Kennedyho vyvolalo velké starosti u odpovědných činitelů. Proto bylo Komitétem nařízeno jeho zavraždění, které provedl agent MJ12 v Dallasu.

Alternativa 3 je skutečnou realitou a nikoliv jen sci-fi. Mnozí astronauti projektu Apollo byli touto zkušeností hluboce otřeseni a jejich život a jejich pozdější výpovědi jsou reflexem rozsahu těchto zkušeností a také vlivu mlčení, které jim bylo nařízeno pod hrozbou smrti.

V roce 1969 došlo v podzemní laboratoři Dulce ke konfrontaci mezi našimi vědci a mimozemšťany. Mimozemšťané při ní unesli několik našich vědců jako rukojmí. Pro jejich vysvobození byly nasazeny týmy Delta, ale pozemské zbraně byly proti mimozemšťanům neúčinné. Při této akci zahynulo 66 našich lidí. Nejméně na dva roky byly všechny společné projekty přerušeny. Nakonec však došlo k urovnání a byla obnovena spolupráce, která existuje dodnes.

Byl vytvořen a realizován další nouzový plán, který působí do dnešních dnů. Je to plán jak připravit veřejnost na očekávanou konfrontaci s mimozemskou rasou. Veřejnost je doslova bombardována televizními a jinými filmy a rozhlasovými relacemi, v nichž je přesvědčována, že téměř každý přírodní jev potvrzuje přítomnost mimozemšťanů. To má své dobré i špatné stránky. Podívejte se jednou pozorně kolem sebe. Mimozemšťané zde chtějí potvrdit svou přítomnost a vlády nás na to mají připravit, aby bylo zabráněno panice.

Milton William Cooper, senátor USA

Článek je z výňatků z textu, který sepsal a zveřejnil senátor USA M. W. Cooper v roce 1989. Vycházel z vlastních zkušeností a dokumentů, se kterými se setkal během své vojenské kariéry v nejvyšších postech amerického vojenského námořnictva. V roce 1995 zemřel při autonehodě.

Zdroj: http://www.tipyainspirace.cz/modules.php?name=News&file=article...


* Víte že: CIA zajišťovala nacistům po válce azyl v USA. Tento článek je uveden ZDE.
* Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama. Uvedeno ZDE.
* Nejsou jen negativní :-( uchoni, :-) jsou i pozitivní kteří nám pomáhají. Více nejdete ve videu: 19 minut, které ti změní pohled na svět...[CZ Titulky] Uvedeno ZDE.

Další související článek: * Došlo k projektu SERPO – výměnnému programu mezi armádou USA a mimozemšťany? Uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Všem doporučuji shlédnout celé video s názven: Odhalení Mimozemské spisy 2 1/2 Pravda o UFO na veřejnosti CZ HD Uvedeno ZDE.

Úzce související dokument s českým dabingem na videu s názvem: "Vetřelci dávnověku HD Mimozemšťané a Třetí říše" Uvedeno ZDE.

To samé, jen pod jiným názvem: "Hitler a jeho spolupráce s mimozemšťany" aneb "Vetřelci starověku - Cizinci a třetí říše" (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

(na některém počítači se vám titulky možná nezobrazí, z důvodu, že vám v něm chybí patřičný program)

Dokument
- DETEKTOR: Kopí osudu a Adolf Hitler (Že by teď bylo v USA?)Uvedeno ZDE.


Dokument - DETEKTOR: Experiment Filadelfia Uvedeno ZDE.
(Jakoupak techniku tak asi mohou mít civilizace, které jsou miliony let dál.)

VÝPOVĚĎ O PODZEMNÍCH ZÁKLADNÁCH Uvedeno ZDE.

Pokud se domníváte, že ufouni neexistují, tak proč je naši předkové vyobrazovali? Co nám tím tak asi chtěli říci? A co ty
různé foto snímky, na kterých jsou detailně vidět? Že by nám mocipáni tohoto světa přeci jen něco tajili? Pokud ano, tak pročpak? Že by s nimi měli nějakou tajnou dohodu? Pokud ano, jakou a co je na tom všem tak tajného? Velice zajímavé video s názvem: U F O's We would have to be seeing these things! (odhalující mnohé z toho, co se běžný člověk jen tak nedozví), je uvedené ZDE a ZDE.

Video v angličtině s názvem: "(2013)..This is a REAL interview with an actual Gray Alien! ...freaky" Uvedeno ZDE. 27 druhů známých mimozemských civilizací Uvedeno ZDE.


Úzce související článek s názvem: "Kdo stvořil člověka, kdo jsou to tzv. padlí andělé, kdo bytosti světla a kam se kdo zařazuje a proč", je uveden ZDE.


Zobrazení: 10146

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Únor.2012 v 18:35

To, že se sem začaly houfně dostávat negativní bytosti bylo způsobeno výbuchem atomové bomby, jelikož ten vytvořil v časoprostorovém kontinuu trhlinu, která vytvořila umělou červí díru. Mnohem více naleznete v dokumentu s názvem: "DETEKTOR: Experiment Filadelfia". Skrz takto uměle vytvořenou červí díru se sem různé bytosti z jiných světů mohli začít dostávat prakticky okamžitě, bez toho, aby sem museli zdlouhavě letět a jelikož stejnorodé frekvence k sobě naprosto vždy přitahují stejnorodé frekvence, proto došlo k tomu, že zdejší zlo sem do tohoto světa přitáhlo jiné zlo. Proto sem začali přilétat velice nebezpečné mimozemské rasy, které by lidstvo nejraději vyhubily a to nejen z důvodu, aby mohly tento svět zabrat pro sebe.

Pravý důvod toho, že některá z těchto přivandrovalých UFO plavidel ztroskotala bylo zapřičiněno tím, že Američané v 50. letech dělali v oblasti Nového Mexika pokusy se zbraněmi na bázi mikrovlnného záření, které mělo dosah několika set kilometrů. Tím při použití těchto zbraní občas došlo k tomu, že mikrovlnného záření zasáhlo nejen nějaký určený cíl, ale i přelétající mimozemské plavidlo. Takovýto zásah mikrovlnným zářením piloty buď doslova uškvařil, nebo přinejmenším paralyzoval a proto došlo ke zřícení několika mimozemských UFO plavidel, pilotovaných těmito bytostmi.

PS: Jak je z údajů uvedených v článku a na níže uvedeném odkazu patrné, tak ten výbuch atomové bomby byl učiněn vládnoucí elitou tohoto světa záměrně, z důvodu, aby se sem tyto bytosti, se kterými jsou mocipáni tohoto světa spřízněni, mohly snadno a jednoduše houfně dostávat. Nenechte ze sebe dělat hlupáky! Přečtěte si a poslechněte si TOTO.

Kdo je samozvaná vládnoucí elita tohoto světa a jakým způsobem ovládá tento svět je uvedeno ZDE a na videu s názvem: "Jaky-je-svět", které je uvedeno ZDE.


Kdo je informován a uvědomí si svou vnitřní, spirituální podstatu a neomezené možnosti s tím spojené, nemůže být již nikým zneužíván, ani nijak a ničím ovládán a manipulován.

Níže uvedené video je skutečně vynikající, neboť mimo jiné odhaluje i spojitost a provázanost pozemské populace s nejrůznějšími mimozemskými rasami, jejichž pozornost o osud této planety a lidstva jsou motivovány nejrůznější zájmy, z nichž některé jsou skutečně šokující.

Originál videa byl sice natočen již před mnoha lety a jak je vidět, mnoho předpovídaných negativních událostí bylo již úspěšně zmařeno (z důvodu, že v zákulisí probíhá neuvěřitelný boj mezi všemožnými "dobrotivci" a "zlouny"), avšak informace odhalující skutečný původ lidstva a zákulisí provázanosti všeho se vším jsou opravdu vynikající a oči otevírající.

Alex Collier - důležitost vzestupu lidského druhu (CZ tituky) uvedeno ZDE.

Kdo stvořil člověka, kdo jsou to tzv. padlí andělé, kdo bytosti světla a kam se kdo zařazuje a proč je v jednolivých textech uvedených ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Únor.2012 v 19:00

us = my lidé a them = had - ještěr

Existuje pravda a existuje lež a i když proti celému světu trváme na pravdě, tak to ještě neznamená, že jsme šílení - George Orwell.

Proberte se - symbily Illuminátů
Open Your Mind - Illuminati Symbolism
http://www.youtube.com/watch?v=9LEljS3ib84&feature=related

NENECHTE SE JIŽ OBLBOVAT! PROTO VE VLASTNÍM ZÁJMU SHLÉDNĚTE TOTO:
Part 9 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 9 CZ
http://www.youtube.com/watch?v=QsVpjQh100U&list=UUihDT23fEPlGtc...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud nevěříte tomu, že je něco takového vůbec možné, tak si v dokumentu uvedeném níže přečtěte např. tu část, kde se hovoří o bytostech vypadajících jako ještěrky, mravenci, nebo hadi a co se dělo v podzemí u Dulce v USA a co o tom říkají tamější domorodci. Též se tam mimo jiné mluví i o tom, že v této oblasti je až podivně velká aktivita neoznačených černých vrtulníků a helikoptér, což nasvědčuje tomu, že "armáda" s těmito negativními mimozemšťany tajně spolupracuje. Tento úryvek naleznete na videu s názvem: "Vetřelci starověku - Cizinci v podzemí" (čas 14:41 - 19:38) , které je uvedeno ZDE.

Proč samozvaná elita vládnoucí tomuto světu spolupracuje s těmito vesmírnými vyvrhely a proč byla mezi nimi vytvořena tajná a velice nebezpečná dohoda, je velice dobře vysvětleno na českém videu s názvem: "Největší podvod v dějinách lidstva", které je uvedeno ZDE.

Nejsou pouze dobrotiví "ufouni" (kteří lidstvu všemožně pomáhají), což jsou především ti, kteří jsou v projevu živé světelné plazmy. Existují též tolerantní, kteří mají pouze své vlastní zájmy a  bezohlední, bezcitní a agresivní, kteří by nejraději lidstvo vyhubili a tuto planetu zabrali pro sebe.

Více podrobností je v textu na blogu s názvem: "VŠECHNO JE JINAK", uvedeném ZDE.
(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Únor.2012 v 19:25

Na odznaku (čas na videu 0:11:48) je napsáno: OBAMA NOVÝ TUTANCHAMON "celého" SVĚTA. Myslíte si, že Tuthanchamon byla pozitivní bytost? Pokud ano, domníváte se, že by si pozitivní a dobrotivá bytost hrála na faraóna, disponovala by neomezenou mocí a povyšovala by se nad ostatní? Nebo vám už začíná svítat, že na těch povídačkách o okřídlených hadech - ještěrech z jiných světů, kteří si v tomto světě již věky hrají na bohy, bude přeci jen něco pravdy? Obama výběr Rothschildův (celé anglicky namluvené video) Americký Židovský (Sionistický) Prezident / Obama Rothschilds Choice (Full Movie) Americas Jewish President http://www.youtube.com/watch?v=Gx1lug9ghVU&feature=related

Další úzce související videa: David Icke: Smrt princezny Diany / David Icke: The Death Of Princess Diana http://www.youtube.com/watch?v=IJqvW3L2cJE&feature=related

Jesse Ventura Konspirační Teorie - 2012 Část 1 / Jesse Ventura Conspiracy Theory - 2012 Part 1 http://www.youtube.com/watch?v=OiGlA5KM7uc&feature=uploademail

Nevěřte ale úplně všemu, co vidíte, neboť mnohé jsou pouhé člověkem záměrně stvořené hologramy, sloužící k vyvolání paniky a zakrytí skutečných událostí, jako je např. řízená demolice. Mnohem více velice zajímavých podrobností se dozvíte na českém videu s názvem: Kdo to jsou ONI, které je uvedeno ZDE. Mnohem více podrobností o tom, kdo tyto entity a bytosti temnoty jsou a za čím vším stojí, je ve dvou po sobě následujících článcích uvedených ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) 
Úzde související článek s názvem: "Nenechte ze sebe dělat hlupáky", je uveden ZDE.

Úzce související videa: Vzkaz "Padlým andělům", které je uvedeno ZDE; Komentáře k pořadům, které je uvedeno ZDE; a anglicky namluvené video s názvem: Jesse Ventura Conspiracy Theory - 2012 Part 1, uvedeno ZDE.

Hra na pány a kmány v tomto světě již ale velice brzy skončí, jelikož už brzy dojde k návratu tohoto světa nazpět do jednoty a harmonie. Podrobnosti jsou v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12.  2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toto níže uvedené video s českými titulky by měl ve vlastním zájmu shlédnout naprosto každý, neboť velice úzce souvisí s tím, co je uvedeno výše a v článku uvedeném ZDE i ZDE.
(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Než informace uvedené na videu zcela zavrhnete, jako holý nesmysl, tak se zamyslete nad tím, jak člověk (který si myslí, že je pánem tvorstva) zachází se zvířaty, o kterých se domnívá, že jsou vůči člověku podřadní tvorové. Též si uvědomte, že v Univerzu je mnohem více sluncí než je zrníček písku, které jsou na všech plážích světa! Opravdu se domníváte, že už jen dle zákona pravděpodobnosti by bylo možné, že by se život vyvinul pouze zde na Zemi, která je pouhým zrníčkem "prachu" na okraji jedné ze zilionů galaxií? To je více než trochu nesmyslné, ne?

Part 9 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 9 CZ
http://www.youtube.com/watch?v=QsVpjQh100U&list=UUihDT23fEPlGtc...

Pokud se divíte tomu, proč by některé ufounské rasy měly být k lidem tak bezohledné, bezcitné a kruté, tak odpovědi najdete na níže uvedeném videu, které s tím výše uvedeným úzce souvisí.

Doporučuji shlédnout ho úplně celé, neboť vám pak asi dojde, proč se některé ufounské rasy chovají k lidem zrovna tak, jak se člověk chová ke zvířatům a to i třeba nepřímo, např. pouze tím, že svým stravovacím návykem podporuje to, jak je se zvířaty zacházeno.

PS: Stejnorodé energie se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou, takže pokud chcete změnit k lepšímu nejen svou osobní realitu, ale i tento svět, tak změňte nejdříve sebe a to nejen své smýšlení chování a jednání, ale i své stravovací návyky!

Video s názvem: nejlepší řeč jakou kdy uslyšíte - Gary Yourofsky
http://www.youtube.com/watch?v=yXMeuIQ3kz8&feature=player_embedded

Jelikož člověk zachází se zvířaty tak jak je zdokumentováno na výše uvedeném videu, tak není divu, že si do tohoto svého světa, z důvodu přitažlivosti stejnorodých frekvencí, přitáhl taktéž kruté, bezcitné masožravé bytosti, které se k člověku chovají prakticky zrovna tak, jako se člověk chová ke zvířatům. Mnoho dalších úzce souvisejících podrobností je v článku který je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Únor.2012 v 12:03

Kdo jsou Elohim (Ashtar Collective Space Forces, Gizeh Inteligence, Jehowah)

Představují skupinu odštěpenou od humanoidní lyranské civilizace se striktně vojensky organizovaným státním zřízením a kontrolou společnosti prostřednictvím centrálního počítače a biomikroprocesorů vložených do mozků podřízených lidí. Mají dvě centra planetu Summi Er v oblasti Aldebaranu a několik planetek v souhvězdí Orion. Celý text je uveden ZDE.

Kdopak si myslíte, že vymyslel biblický příběh s Adamam, Evou a jeho Elohimy? Domníváte se, že tento příběh byl příběhem, pocházejícím od pravého Boha? Pokud ano, Bůh s vámi! Samozřejmě, že ale ten pravý, čímž je prvotní zdroj všeho a všech!

Mnohem více podrobností o tom proč si dávat veliký pozor na tyto bezcitné, lstivé a zákeřné bytosti, abyste jim neskočili na "třpytku" či nějaký špek, je uvedeno v článku s názvem: "Pravé důvody proč nás někteří "ufouni" chtějí mermomocí "zachraňovat" a proč jim v žádném případě nevěřit", který je uveden ZDE.

Takže, kdo z vás se chce nechat "zachránit" :-) Aštarovou hvězdnou flotilou?

Pokud jste věřící, tak snad se nedomníváte, že ten pravý, nejvyšší "Bůh", čili kosmické vše-vědomí (které obsahuje nejvyšší a tudíž pouze harmonické frekvence zvané láska) by stvořilo takové agresivní a krvelačné stvůry jako jsou např. ty, které jsou na videu z názvem: "Python vs Alligator 01 -- Real Fight -- Python attacks Alligator ", které je ZDE.

Nezdá se vám, že tady něco nehraje, že takovéto stvůry nemohl stvořit pravý Bůh, ale že je nejspíše stvořili tzv. padlí andělé, kteří si na bohy jen hráli?

Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti videích (české titulky) uvedených ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Únor.2012 v 12:08

Nedávná historie

Z různých zdrojů na Internetu a samozřejmě i z knih Ivo Wiesnera vyplývá, že v listopadu 1931 navázali ELOHIM (Gizeh Inteligence) kontakt s Němci. Zamlouval se jim jejich záměr vytvořit na Zemi vojensky organizovanou společnost založenou na rasistické dominanci bílé rasy. Gizané jsou vysocí světlí lidé (180 až 210 cm) s vypracovanými těly, světlými vlasy a modrýma očima, což Hitlerovi imponovalo. Když přinesly tajné služby Spojenců informace o projektu Wunderwaffen, mělo se za to, že se jedná o velikášskou nacistickou propagandu. Pak se ale objevily proudové stíhací letouny Messerschmitt Me 262, proudové bombardéry Arado 234, raketové kluzáky Messerschmitt Me 163 a Me 263, pulzační zbraně V1, což byla puma poháněná do té doby neznámým pulzačním náporovým motorem, či balistická jednostupňová raketa V2, poháněná kapalinovým raketovým motorem a nesoucí kolem 1000 kg TNT. Neméně zákeřnou zbraní byla dalekonosná děla V3, která koncem roku 1944 každou hodinu vystřelila na Londýn salvu 200 granátů plněných vysoce brizantní trhavinou. Němci ale přišli i s mnoha jinými přístroji, které dokázaly spolehlivě ničit. Jak ze zdrojů, které jsou běžně dostupné na Internetu (včetně skenů autentických dokumentů, fotografií a plánů) vyplývá, Němci byli opravdu ve velkém, neobvykle velkém technologickém předstihu. Dnes jsou dostupné i fotografie diskoidních letounů na antigravitační pohon včetně fotodokumentace jejich nasazení v bojích. Podrobně o tomto tématu se dozvíte v již citované publikaci Ivo Wiesnera, případně v našem článku Záhady Antarktidy.

Jak naznačuje mnoho zdrojů, mimozemšťané jsou poměrně silně prorostlí do mocenských struktur tohoto světa, mnoho informací právě o tomto problému přináší ve své knize Gambit mahátmů Ivo Wiesner, který o zdrojích informací uvádí následující: „Dospěl jsem k názoru, že situace je natolik vážná, že si již nemůžeme dovolit přepych vybírat pouze „zaručené informace" z oficiálních vědeckých zdrojů (ostatně kdo dá záruku jejich autenticity) ... jednak zatím nikdo nedokáže odlišit politiky, bojující za zájmy lidstva ... od skupiny plně ovládaných klonů či lidí zmanipulovaných pomocí psionických technologií nebo oslněných sliby vysokých platů, podílu na moci a orientálního přepychu."

Podrobnosti o jejich postupném vlivu najdete v článku Mimozemšťané v pozadí, případně v citované knize Ivo Wiesnera, který jde ještě dál až do současné doby a uvádí i řadu podrobností o incidentech z poslední doby.

Jako příklad uvádíme:

V roce 1998 se pokoušela v rovníkové oblasti Pacifiku odstartovat ze dna vesmírná loď Greys dlouhá 34 km. Byla však zastavena a obsazena jednotkami Andromédské rady (Tau Ceti, Plejád, Zeta Reticuli), sdružením, kontrolujícím působnost Aliens na Zemi. Na lodi bylo nalezeno 8700 umělých lidských hybridů s částečnou lidskou DNA, v mrazicích boxech bylo uloženo více než tisíc zmražených dětských těl a ve speciálním skladovacím prostoru bylo uloženo několik milionů speciálních trezorů s životní silou (čchi, pránou), odebranou lidem. Lidé, kterým byla tato síla odebrána, jsou řízeni biomikroprocesory a stávají se elektronickými zombii bez vlastní vůle a vědomí existence.

O motivech jednání jednotlivých mimozemských ras se můžete podrobněji dočíst i v článku Typy mimozemšťanů.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Únor.2012 v 12:29

Lyranská humanoidní civilizace (Andromédská rada Galaktické federace Světla) - jsou to genetičtí předci lidstva. Od člověka Adama Kadmona (člověk páté kalpy, viz dřívější články) se liší tím, že nemají duchovní tělo s duší. Je to geneticky původní rasa z oblasti Lyry. Chovají se ohleduplně a do vývoje humanoidních ras nezasahují. (Pochybuji, že jsou ohleduplní, když nemají duchovní tělo.)

Siriani - původně mírumilovná, zemědělsky orientovaná civilizace z planety Siria (Sirius IV) se během vývoje rozdělila na dvě větve militantní a fašistickou Dynastii Ramana a mírumilovnou Dynastii Xona, která metody dynastie Ramana odmítala a za to byla povražděna nebo vyhnána. Ovládáním a pustošením jiných ras a planet se dostali přibližně před 50 až 55 000 lety do naší sluneční soustavy (tedy v době, kdy se začala rozvíjet atlantská civilizace). Siriané pravděpodobně nemají humanoidní původ, jsou asi 2 m vysocí, s krátce střiženými vlasy barvy plavé až po sytě černou. Typickým znakem jsou modré oči se svislou štěrbinou jako mají kočky.

Drakoni (Reptiliani z Federace a-Draconis, Sauroidi) - jedná se o nehumanoidní rasu, která je nejčastěji zařazována do třídy hmyzu, někteří je řadí mezi ještěry (sauroidy). Ze své galaxie se podle Wiesnera dostali po jednom z Einstein-Rosenových mostů, což je teorie spojitosti systému černých a bílých děr. Vzhled Drakonů podporuje hypotézu jejich vývoje z plazů. O genetice Drakonů nevíme nic, jejich genom je stále ještě neustálený, vyvíjí se podle konkrétních životních podmínek. ... Jedná se však o nesmírně arogantní stvoření. ...

... Zásadní odlišnost od humanoidů je ta, že jim chybí astrální a duchovní tělo, tedy sama duchovní podstata. A chybějí jim emoce. Ostatní druhy, včetně Greys, považují za méněcenné. Proto se část Greys snaží o alianci s lidmi proti Drakonům. Drakoni se také bezúspěšně snaží o vytvoření hybridních forem lidské a své DNA. Kříženci jsou však degenerovaní a brzy umírají. A tak se Drakoni snaží najít jinou cestu zničení lidstva. V matrici lidského genomu byl geneticky ukotven přirozený válečnický a nepřátelský instinkt vůči reptiloidům a tak se snaží lidstvo co nejvíce zpomalit a zdegenerovat v jeho vývoji. ...

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Únor.2012 v 12:30

Deros (nosatí Greys) - přišli na Zemi přibližně v letech 1947-48 ze soustavy Orion. V květnu 1954 s nimi Americká vláda podepsala smlouvu o jejich pobytu na území USA výměnou za nové technologie z oblasti energií, letectví, metalurgie, genetiky a medicíny. Jsou vysocí 210 až 240 cm (některé prameny uvádějí i jedince o výšce 270 až 360 cm) a jejich pokožka má barvu v odstínech šedé _ proto jsou nazýváni velkými Greys. Sami sebe označují jako Xhumz. Jejich původ se dosud zjistit nepodařilo, ale mnoho indicií je řadí k nejstarší civilizaci (spolu s Arkturiany a Korendiany), která podle Knihy Dhyanů získala hmotná těla, tedy lidstvo3. kalpy (Lhaové, Annunaki). Když se větší část lidstva 3. kalpy (Deros) vzbouřila proti Stvořiteli a přidala se na stranu Lucifera, začala produkovat klony, byla vykázána na okraj Galaxie a na Zemi jí byl zakázán vstup. (Kdopak asi byl ten jejich stvořitel? Podrobností o tzv. tvořivých bozích, čili i o tzv. padlých andělích jsou uvedeny ZDE.)

Podobně jako Drakoni i Deros se snažili vytvořit hybridní formu člověk mimozemšťan, která by si zachovala duši člověka 5. kalpy a ačkoli hybrid, mohla by vstoupit do šesté až dvanácté duchovní sféry. Nejsou a nemohou být úspěšní, neboť působnost DNA je vázána pouze na třetí až pátou hmotnou sféru a zaniká spolu s hmotným lidským tělem po přechodu vědomí lidské bytosti do šesté duchovní sféry. Příčinou manipulace s DNA je také snaha překonat potíže, které jim působí pobyt na Zemi vzhledem k nekompatibilitě jejich nervové soustavy s frekvencí geomagnetického pole Země.

... Deros je zlá, egoistická a krajně bezohledná rasa. ... Pozadí postoje Deros k humanoidním civilizacím lze vysvětlit následovně. Podle Knihy Dhyanů je lidstvu páté kalpy (my) určeno, aby po určitém čase vládlo všem ostatním a bylo jim nadřazeno svou mocí i posláním. Protože vzbouření bohové (Deros) nedokázali svrhnout Stvořitele, rozhodli se tedy zničit jeho děti, především právě lidstvo páté kalpy. V současné době mají Deros základny na Zemi, Měsící a na Marsově měsíci Phobos. Celý článek je uveden ZDE.

Další podrobnosti o tom o koho se jedná, o co jim jde a proč jim v žádném případě v ničem nevěřit je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Únor.2012 v 12:35

Jak se blížíme roku 2012, temní se nás snaží všemožnými způsoby více a více otravovat, především chemickými prostředky a modifikovanými, geneticky upravenými a chemicky znehodnocenými potravinami, prodávanými především ve velkých supermarketech. (Tyto všemožné jedy zatěžují organismus a ztěžuje zvýšit si své vnitřní osobní frekvence - vibrace). Proto by člověk měl jíst zdravou stravu, což je čerstvé, geneticky ani tepelně neupravené ovoce a zelenina a čistá, nebalená voda nabíraná přímo z pramenů.

Opravdu je možné pít pouze vodu. Ale musí to být jen čistá voda (nejlépe nabytá slunečním svitem), která organismus nezanáší jako pochutiny, co lidé běžně pijí. Voda má v sobě ohromnou energii a má samočistící schopnost. Vodu je nejlepší pít, má-li 4°C. Tělo si podle potřeby část vody (vodík a kyslík) ve chvilce přemění na energii. Takže pijte na své zdraví. Rozhodně se ale vyvarujte alkoholu i přes jeho veškeré prospěšné vlastnosti, ničí totiž mozkové buňky, zastavuje do nich přívod vody.

Člověk denně získává z vody a jídla 6.000 – 7.000 kJ. Vyzáří však do okolí mnohem více, kolem 30.000 kJ. Vyvstává otázka, kde bere člověk tolik energie? Bere ji přímo z primárního zdroje, kterým je Slunce. Slunce vyzáří obrovské množství energie, tolik, kolik je jí třeba. Slunce vyživuje rostliny, které jsou vlastně sekundárním zdrojem a mnohé z nich jsou přímo stvořené pro to, abychom je jedli. Kromě lidí je jedí zvířata. My je z nevědomosti zabíjíme a pochutnáváme si na nich, i když je to terciální zdroj.

Navíc to, co jíme má mnohdy daleko do zdravých potravin, a přesto žijeme a máme dostatek energie. Všechny stavební látky, které tělo potřebuje, si tělo umí vytvořit samo z všudypřítomné energie. Hmota je totiž jen 6x6x6x komprimovaná energie.

Člověk má navíc jako jediný ze všech známých živočichů v srdci bod zvaný hot spot. Zde je vakuum (nulový bod) a v něm teplota 540°C. Energii, kterou takto čerpáme z vakua, je naše životní energie. Hot spot vzniká do dvou týdnů od početí.

Pokud chcete získat energii, koukejte do Sluníčka. Pokud oči nemáte nemocné, tak vám neublíží. Naopak vám je vylepší. Slunce sice dodává energii kůží, ale přímým pohledem do Slunce se navíc dobije i váš mozek a mohou se odblokovat různé schopnosti. Oči jsou vstupními dveřmi sluneční energie do lidského mozku. Jsou známy také jako okno do duše. Dívat se musíte bez jakýchkoliv překážek, ne přes brýle nebo okno. Rozhodně se do Sluníčka ale nedívejte, když je vám to nepříjemné. Když nejste zvyklí, tak nehleďte do Slunce a už vůbec ne za poledne, mohl by vám pak i několik dní zůstat flek, což je vlastně pozůstatek mocné energie, kterou jste nebyli schopni vstřebat.

Ještě pár rad pro vaše zdraví:
Vyhýbejte se křížům. Kříž je symbol destrukce, utrpení…
Naopak dobrým symbolem je kruh. Ten posiluje a chrání, co je uvnitř něj.
Dále neobepínejte tělo kovem, protože ten pak blokuje energie. To znamená nenosit prsteny, náhrdelníky atd. Pokud jsou přerušené, tak nevadí.
Také moc nepoužívejte mobily. Grilují vám mozek, však po delším hovoru to můžete pocítit. Mobily také, společně s Wi-Fi, zhoršují zrak a blokují mentální schopnosti.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Únor.2012 v 12:36

Temné síly by nejradši zničili život na celé Zemi. Proto na Zemi instalovali dárek na rozloučenou: zařízení nazývané Large Hadron Collider (CERN). To by mohlo způsobit mnoho škody. Bylo tomu ale zabráněno. Ještě i tak mohou napáchat mnoho špatného. Musíme však věřit v sílu (moc) dobrých sil a nenechat se těmi špatnými ovlivňovat.

Po úniku radiace z japonských jaderných elektráren přispěchali dobré síly na pomoc a likvidovali radiaci pod kritickou úroveň, jak se stalo i v případě Černobylu.

I přes to všechno si život užívejte a pamatujte, že život je od toho, abychom si něco prožili a pochopili.

Buďte rádi, že jste tu v takovém čase. A nebojte se toho, co přijde, ale těšte se na to. :-)

Mnohem více podrobností je uvedeno na TOMTO videu s názvem: "jaký je svět, aneb vše je jinak než nás učili", které sem vložil bezejmenný poutník přítomnosti pod názvem: "osvěta totální...".

a ještě mnohem více podrobností je uvedeno ZDE.
(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném článku)

O co všechno jde a jak se podle toho správně zařídit a nasměrovat je uvedeno ZDE.
(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném článku)

Nenechte ze sebe dělat hlupáky! Přečtěte si a poslechněte si to, co je uvedeno ZDE.


PS: Je třeba si uvědomit, že dokud světlé síly fungují pořád ještě v dualitě, tak na ně temné síly mohou. Jakmile se ale svým vědomím ukotvíte ve svém vyšším, duchovním srdci (čili ve svém osobním nulovém bodě), tak na vás temné síly již nijak a ničím nemohou (dokonce ani tou nejmodernější technikou) a stáváte se vůči nim zcela imunní. Jak na to je uvedeno ZDE.
(Po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, aby se okdaz ustálil na odpovídajícím článku.)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Únor.2012 v 12:36

Co tuto sluneční soustavu, tedy i planetu Zemi a lidstvo v brzké době čeká a nemine.

Umělý hologram 3D se má údajně zhroutit do roku 2015 a na jeho místě zůstane prázdný prostor.

V USA byly v rámci tajného projektu Montauk (Phoenix III) podnikány cesty vědomí (astrálního těla) do budoucnosti. Kolem roku 2015 se však nachází časoprostorová bariéra, za níž existuje pouze snová realita. Mohli cestovat i do budoucnosti vzdálené 10.000 let (ovšem do jiné, paralelní reality než je současná Země). Nemohli ale proniknout tunelem (dimenzionální bránou, vedoucí do vyšších úrovní vědomí) do období kolem roku 2012.

Kromě tohoto projektu bylo prováděno kolektivní cestování. Podle těchto cestovatelů se ekonomika založená na kapitalistickém principu zisku zhroutí. Peníze budou ztrácet svou hodnotu, budou četné stávky a sociální bouře, které nakonec povedou k nastolení nové kultury založené na jiných sociálních principech, než je tomu v současnosti.

Schopnost cestovat v čase znají též tibetští mniši. Podle nich po roce 2012 lidstvo konečně pochopí, že dospělo ke konečné hranici technokratického pojetí filosofie exaktních věd, techniky a technologie, dosud se rozvíjejících na úkor duchovní harmonie člověka.

Období kolem roku 2012 bude plné převratných změn. Změny se budou týkat každého z nás. V poselství uloženém na disku v kruzích obilí je uvedeno: Mnoho bude bolesti, však stále je čas. Cesta se uzavírá. Věřte, že tam venku (ve svobodných, nikým neovládaných světech) je dobro.

V tomto novém světě plném lásky (existujícím ve vyšší, páté dimenzi) budou ale moci žít pouze ti, jejichž vibrace budou na dostatečné vysoké úrovni. Proto si hleďme především svého života a snažme se pořád zlepšovat v chování k sobě samému i ostatním. Vždycky myslete na to, jestli konáte s láskou (čili s ohleduplností, upřímností a empatií) a dbejte na to, abyste se i stravovali zdravě.

Kdo chápe, ten i miluje, všímá si, vidí. Čím větší poznání, tím větší láska. Erich Fromm

PS: Lidé, jejichž vědomí je příliš propojeno s vědomím Synů Belialu a je příliš materialisticky založené, nebo jejichž vědomí odmítá přechod do vyšších úrovní vědomí (Ilumináti, Sionisté), budou přeneseni do jiného hologramu hmotného světa, který bude existovat v jiné (paralelní) realitě než současná Země, ale v podstatě bude pokračováním její předcházející historie.

Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi planety (transformující se do projevu existence páté dimenze) a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla, pramenícího z centrálního slunce, je uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Monitorujeme situáciu na hraničných priechodoch. Zaisťujeme dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Stojíme na strane občanov, pretože slúžime národu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu nfo o piatkovom proteste: uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr.
"Zaujímavý popis pravdy a o tom že ako sa da ľahko vyrobiť diktátor z človeka ktory žije pre národ a pre jeho blaho. Už starogrécky filozof Aristoteles povedal že tyrania a demokracia su dve najhoršie formy…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu VZNIKLO HNUTIE ARCHA uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kubánci volají o pomoc uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kissingerův citát ...... uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Maggienka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Pomohli slovenské radary zosilniť búrku v Českej republike? uživatele Ina Obr.
"Ja ako Slovak dlhoročne pracujúci v českej republike a na Morave môžem smelo vyhlásiť že obyčajny slovensky ľudia by to nikdy nedopustili lebo stále považujeme Čechov za našich najbližších bratov ale…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr.
"Krásne! Je to začiatok vlády ľudu a koniec otrockého fašizmu. Kedˇsom pred 14-timi rokmi vo veku 43 rokov dostal mozgovu prihodu tak mi došla jedna myšlienka: Človek pomocou viery vytrvalosti a silov…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby