* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Metatron, toto je jasná výzva – Síla/Moc/Schopnosti Vaší Merkaby

Strojový překlad najdete ZDE.


Originál v angličtině: Metatron This is the Clarion Call – The power of YOUR Merkaba - Here. More articles and videos Here.


* JENNIFER LUCAS ~ ARCHANGEL METATRON: THE NEW DOUBLE DIAMOND VORTEXIUM LIGHT BODY 6-19-16 - Here.


* Awesome 6 minute Meditation Video! - Here.


* Merkaba Multidimensional  - Here.Pokud si chcete nějaký článek přeložit do své mateřštiny, klikněte na: https://translate.google.com/ Do levého okénka, pod angličtina, dejte web link (http adresu) článku který chcete přelořit a nastavte tam angličtina nebo rozeznat jazyk. V pravém okénku si pak nastavte do jakého jazyka to chcete přeložit a následně nad pravým okénkem klikněte na: Přeložit a přeložený text se vám za okamžik zobrazí.


.

Zobrazení: 843

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Červenec.2016 v 14:40

Překlad níže uvedeného videa: Máme v sobě všechnu moudrost, sílu (moc) a nekonečnou lásku celého univerza neboť existujeme v jeho vně projeveném formě a jeho neprojevená forma existuje naopak  v nás.
Jakmile se sladíte s Božím (duchovním) srdcem svou JÁ JSEM přítomností (viz uvedený obrázek), umožníte tím aby do vás a skrze vás proudila věčná pravda Univerza a přinášela lásku a léčbu celému světu.
Umožněte proto božímu diamantovému světlu a jeho kódům, aby aktivovali vaší diamantovou esenci (vnitřní, duchovní krystalické světlo) a opakujte si afirmace: Já jsem celistvý/celistvá, já jsem láska, já jsem léčený/léčená i léčící.
Video: Léčení lidských srdcí / Healing the Heart of Humanity - ZDE.


Elektromagnetické vlny srdce Uvedeno ZDE.
Naše vědomí je tvořivé a je bezprostředně spojeno i s planetou Zemí, neboť existuje pouze jedno jediné kosmické multidimenzionální Vše-Vědomí - JÁ Absolutno, které je v nekonečných projevech nejrůznějších věcí a bytostí, čili v nejrůznějších JSEM to či ono. To znamená, že toto vše-mocné vše-Vědomí, které dovede dělat zdánlivé zázraky je i v nás. Už jste viděli kosmické vědomí (které má neomezené možnostmi a schopnostmi), aby bylo v nějak ne-mocné? :-)


Jsme především vědomí, které čemu uvěří, tím se také stává, jelikož víra - osobní přesvědčení se stává osobním programem, podle kterého si pak člověk tvoří své osobní reality. Stejnorodé frekvence - programy se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou. Podrobnosti v článku: elektro-magnet trefy.cz/elektromagnet Uvedeno ZDE.


Duchovní srdce, čili osobní nulový bod živých, či zdánlivé neživých bytosti (např. vesmíru), funguje jako černá/bílá díra, odkud díky vůli vyvěrá energie Jang (výdech, projekce - mužský princip) a díky přání se opět vrací nazpět jako energie Jin (nádech, gravitace - ženský princip). Úzce související článek: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit je uvedeno ZDE.


* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


* Černá/bílá díra je: Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech - ZDE.
* JENNIFER LUCAS ~ ARCHANGEL METATRON: THE NEW DOUBLE DIAMOND VORTEXIUM LIGHT BODY 6-19-16 - Here.
* The Lemurian Light Council, Energies on the Planet - Here.


* Archangel Michael, The Emerald Codes and the Return to the Garden of Creativity - Here.
* Jennifer Lucas ~ Anchoring Diamond Heart ~ Light Of Source 6 21 16 Here.
* Diamond Consciouness (Light Body Immortality) - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Červenec.2016 v 14:47

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. * Budete-li pozorně sledovat video: meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi, tak vám to velice mnoho napoví. Uvedeno ZDE.


* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.


* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.


* Jak natrvalo vyřadit z provozu programy udržující v existenci tento negativní matrix plný utrpení a jak si následně vytvořit Ráj na Zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat či žít Uvedeno ZDE.


* The Simulation Hypothesis - FULL PROGRAM - Here.
* Life is a Fairytale - Bashar - Here.
* Welcome to the 5th Dimension and how to stay there - Here.
* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here.
* YOUR LIFE IS A COMPUTER SIMULATION - Here.
* Simulacrum: The Superimposed, Artificial Reality - Here.
*Billionaire Elon Musk Says We're Living In a Simulation/VideoGame Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Červenec.2016 v 14:48

TRANS-MUTACE

Jakmile se vám podaří, aby vaše energie Kundaliny vystoupala až do vaší sedmé čakry a odtud se propojila s vaší čarou 8 - 13, tak se nejenže z tohoto světa vypaříte jako pára nad hrncem :-) (a stanete se opět živým tvořivým světlem - Vědomím), ale i se vám obnoví napojení na vaše 12ti vláknové DNA, které se ovíjí kolem středového sloupu světla. K čemu při této transmutaci dojde je vyobrazeno ve videu: Alex Grey - Chakra Kundalini Awakening - ZDE.


Jakmile budete napojeni na své 12ti vláknové DNA, čili na svůj osobní multidimenzionální projev existence, tak se vaše osobní vědomí bude moci po sloupu světla (spojujícího všech 13 úrovní vašeho multidimenzionálního Já projevu existence) opět přesouvat do kterékoliv úrovně existence, tak jako tomu bylo dříve, před genetickou manipulací, při které bylo záměrně 10 vláken odpojeno.


To znamená, že po napojení na 12ti vláknového DNA se po sloupu světla (čili po Sušimě tvořící střed páteře vašeho vesmírného DNA) budete moci vaše osobní vědomí promítnout např. zpět do tohoto světa a tu se opět projevit ve vně projeveném, čili hmotném projevu existence. Takovýto hmotný projev existence ovšem již není založen na bázi uhlíku 666 (neboť neobsahuje pouze 2 vlákna DNA), ale je založen na bázi uhlíku 7, což je ve své podstatě zkrystalizované světlo - vědomí. Úzce související článek: Tajemství uhlíku 7. - ZDE.


Mnohem více se dozvíte z článku: Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní! Uvedeno ZDE. (Vše má sice zpoždění, ale letos a příští rok to již nejspíše naplno vypukne, neboť jsme stále více prozařováni světlem galaktického centrálního slunce, čili naší 12tou čakrou, obsahující 12tou úroveň vědomí tohoto vesmíru.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 12 vláken DNA Uvedeno ZDE. * Překódování na 12ti řadové DNA a vstup do fotonového pásu Strojový překlad ZDE. / Recoding To 12 Strand DNA Sequence And Entering Into The Photon Belt - Here.


* ARCHANGEL MICHAEL-MASS ASCENSION: YOUR GREAT TIME HAS COME! June 19 2016 - Here.
* Bashar Archives :: Redefining Niburu - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Červenec.2016 v 22:21

* Activation of solar light bodies - Here.
* The Arcturians, What Is Lightbody?- Here.
* Flashing Into Light Body - Here.
* I Am Your Lightbody - Here.
* ANGEL CONTACT - Light Body Activation + Crystal Chakra Cleansing.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Červenec.2016 v 15:36

* Illusion and Reality (CZ) - ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Červenec.2016 v 15:36

* As We Shift, Mandela and the Now Makers  - Here.
* You are GOD (Bashar & Abraham Remix - Here.
* The Hathors, Having It All Right Now - Here.
* Kej Raj, The Ocean Of Light - Here.
* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.
* ASCENSION - How To Make the DIMENSIONAL SHIFT ~ Dr Tom Murasso - Here.
* This is the Final Stage of Preparation - Here.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Kidak přidal komentář k příspěvku do blogu Provokace ukrajinských úřadů o 'zvěrstvech Rusů' budou brzy široce rozšířeny v západních médiích a v různých zdrojích na internetu." uživatele Ina Obr.
"Jejich čas se krátí a oni to dobře ví. To co dělají je čiré zoufalství z prohry, která se blíží čím dál rychleji. A tím nemám na mysli jen Ukrajinu!"
před 19 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Covid-19 není nemoc, je to zločinecká organizace ! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Grafen není zmíněn, protože je "obchodním tajemstvím" a také proto, že se jedná o vysoce škodlivý prvek !!!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Klony, umele duse , cipy a Cervena Kralovna superpocitac pro jejich rizeni uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
21.6.
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Klony, umele duse , cipy a Cervena Kralovna superpocitac pro jejich rizeni

  Umělá inteligence, klony, umělé duše a čipy: Mimozemská zpráva Zemi (Biologie 3)Biologie IIIKlony, umělé duše, umělá inteligence a čipyV první části jsem zhruba popsal, jak taygetejská věda chápe, jak se hmota, potažmo DNA, projevuje zásahem…Zobrazit další
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Dává světu šanci vidět, co je možné s dnešní technologií ! uživatele Ina Obr
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
19.6.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) video uživatele Jozef Wolf
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
19.6.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby