* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a Vývoj, 2. část

(Uvečejnil (a) Láďa čtvrtek, 11 červenc 2013 20:27)


Duše vs. Vyšší Já  

Otázka:
  Nejdražší Kryone, jaký je rozdíl mezi Duší a Vyšším Já?

Odpověď: Na vaší planetě je mnoho posvátných idejí a konceptů, které mají různá jména pro stejnou věc. Toto je jedna z nich, ale z našeho pohledu je mezi nimi rozdíl. Než je definujeme, chtěli bychom krátce promluvit o jménech obecně. Když řešíte interdimenzionální atributy nebo intuitivní energie, které se objevují, neexistuje nějaký kosmický slovník, kam by se dalo podívat. Proto ti, kteří channelují nebo pravidelně dávají tyto druhy informací, musí řešit koncepty, které nemají zaběhnutá jména, ale které jsou přesto velmi reálné. Výsledkem je, že máte mnoho jmen pro stejnou věc, záleží na zdroji. Není v tom konflikt, spíš jen záležitost jazyka a výsledné bytí ve velmi nové energii, kde je prezentováno mnoho unikátního a zvláštního.

Duše je často viděna jako obsah všeho, co jsi. Obsahuje všechny "tebe" která máš, včetně těch, která nejsou tady ve 3D. Takže je to jméno, které indikuje "svatou celost" a je často určeno, aby vyjadřovalo "celý tvůj systém". Obsahující též "JÁ JSEM" přítomnost, kterou máš ve Vesmíru.

Vyšší Já je jméno, které náleží té části tebe, která se zabývá komunikací s Bohem, a té části tebe, která je neustále "spojena" s rodinou. Takže by se dalo říct, že vyjadřuje část, kousek tebe.

Tedy rozdíl mezi nimi je v tom, že jedna vyjadřuje celek a druhá popisuje část.
 

Otázka: Může lidské tělo existovat nebo žít produktivně bez přítomnosti ducha nebo duše?
 
Odpověď: Ne. I zdánlivě nesoucitný a ďábelský člověk, nebo ten, který má mrtvý mozek nebo je šílený, má duši a podstatu svatosti. Je to všechno součást kombinace svobodné vůle a plnění určitých energií k vytváření rovnováhy (nebo jejího nedostatku), což pomáhá těm ostatním - vám - činit důležitá rozhodnutí o vaší vlastní svatosti.


Přeložila Satu Satu


Harmonie a Rovnováha

Otázka: Drahý Kryone, jak kolabuje 4D a propletené mnoho-D, jak můžeme udržovat harmonii a rovnováhu sebe samých a v našich domovech?
 
Odpověď: Jak úžasná otázka! Reprezentuje, drazí, veškerou práci Kryona a Kryonova doprovodu. Budeme pokračovat v channelingu a v psaní knih s odpověďmi, učením a instrukcemi přesně k tomuto tématu.

První krok? Přivlastněte si své partnerství s božskostí. Jakmile začneš "vlastnit" tento atribut, odpovědi začnou samy přicházet. Mění se vaše DNA, a je zvýšena vaše trpělivost. Ve skutečnosti, 4D nekolabuje, jen se spojuje s ostatními "D" jak se mírně zvedají závoje. Takže tudíž výsledkem může být chaos, pokud zůstanete ve starém myšlení. Ale odpovědí je Posun.


Přeložila Satu SatuKabala a Zohar

Otázka: Drahý Kryone, nejsem Žid, ale studuji Kabalu již roky. Když mluvíš o vrstvách naší DNA, jsou označeny hebrejskými jmény, která jsou též obsažena v Kabale. Má Kryonovo poselství nějaký vztah k posvátné Kabale?

Drahý Kryone, můžeš něco říct o Kabale a Zohar? Obsahuje Zohar tajemství vesmíru? Je v těch knihách obsaženo něco, co jsi nám ještě neřekl? Také bych chtěl vědět, jestli Hebrejská písmena jsou tak mocná, jak se o nich tvrdí?

Odpověď: Tyto otázky mají mnohem širší souvislosti. Takže místo toho, abychom vám dali odpověď, která vyplní zásuvku Kabala a Zohar, dovolte, abychom vám trochu rozšířili obzor…

Jsou to všechno prastará učení o základních metafyzických a duchovních pravdách. „Tajemství" ukrytá v nich nejsou menší nebo větší než ta, která jsou obsažená v našem učení. Přímo spolu souvisejí, a podobnosti mezi nimi můžete najít všude. Důvod? Jsou pravdou o Vesmíru. Takže nejde o Kryona, Kabalu nebo Zohar (což znamená "nádherný"). Ale místo toho jde o pravdu.

Hebrejština se používá, protože je to nejstarší jazyk, který považujete za "základní" na planetě a jímž se stále mluví a dorozumívá i dnes. Existuje mnoho starších jazyků (Sumerština, Lemurština), ale těmi se nemluví, ani se nestudují a jejich existence je dokonce kontroverzní. Takže hebrejština je "základní" jazyk, a ano, má mocné významy a symbologii.

Abrahamovi synové mluvili hebrejsky (nebo přinejmenším jejich druhem hebrejštiny) než se stali nepřáteli, takže existuje silné spojení hebrejštiny, coby původního jazyka "duchovního učení", které existovalo dlouho před tím, než se rozpadly kultury a vytvořilo to, co existuje dnes.

Nyní, když jste objevili to, co nazýváte "Boží Kód" (koncept o kterém píše autor Gregg Braden) začínáte též chápat, že i třeba jen chemie a hebrejské znaky souvisejí a tento vztah bude vzrůstat ve vašich dalších objevech. Takže je to všechno založeno na univerzální pravdě s hebrejskými znaky a jmény jako podklad k vašemu studiu a pochopení. Dobře se dívejte. Není na čase, abyste začali vidět, jak jsou věci spojené a propojené, což by mohlo znamenat, že existuje univerzální pravda o Bohu, místo mnoha různých pravých-Bohů, kteří dnes existují? Vraťte se ke zdroji! Tam objevíte kruh: Co učíme dnes bylo učeno tehdy a též zvěstováno všemi Mistry, kteří chodili na planetě. Není to člověk, který z toho udělal zmatek a různé pravdy?


Přeložila Satu Satu


Komunikace s Průvodci

Otázka: Kryone, kdy budeme v této nové energii schopni lépe komunikovat se svými průvodci?

Odpověď: Otázka by měla znít: „Kdy budeme schopni slyšet lépe?“ Skutečnost je, že se stáváte mnohem interdimenzionálnější než kdykoli předtím. To umožňuje, abyste uslyšeli plynulý proud komunikace, který zde vždy byl. V roce 2000 jsme o tom mnohokrát hovořili a poukazovali jsme na to, že musíte být ochotni změnit paradigma svých minulých představ o tom, jak tato komunikace probíhá. Když meditujete, používáte stále 4D představy, a nic moc se pro vás nemění.

Seďte před Duchem (Svatým) a požádejte, abyste byli schopni naladit se na „třetí jazyk“. Nevyhrazujte si už žádný čas pro „naslouchání a ptaní se (žádání)“. Místo toho hovořte s Duchem a oslavujte svůj život každou hodinu svého dne. Buďte připraveni „uslyšet“ myšlenky, nápady a vnímat milující energie ve svém každodenním životě, kdy na to energie dozraje, a ne během toho, co byste mohli nazvat „spirituálními momenty“.   

Dovolte mi, abych se vás zeptal na toto: Pokud byste potřebovali mapu na své cestě, čemu byste dali přednost? (1) Aby vám mapa byla vysvětlena při soukromém „sezení“ před cestou, abyste si to všechno zapamatovali a pak použili v průběhu cesty? Nebo (2) Dynamickou mapu, která by k vám hovořila přesně v okamžiku, kdy byste potřebovali vědět, kde se nacházíte a kam jdete? To je rozdíl mezi starou a novou energií.  


Přeložila Marie Kuchařová

Komunita

Otázka: Drahý Kryone, v roce 2002 jsem následovala svou inspiraci a přesunula se do Thajska se záměrem vytvořit komunitu (světla). V srpnu 2002 změna směru (energie) způsobila, že se tato komunita nerealizovala. Nyní nemám práci, málo peněz, žádného partnera, žádné přátele, žádnou zábavu a žádný domov, který bych mohla považovat za „svůj vlastní“. Moje (sebe)důvěra je nízká a zdá se, že mé nástroje pro manifestaci nefungují.

Odpověď: Všechny pokusy vytvořit komunity tohoto typu v nové energii selžou. Tvého pokusu si vážíme a vnímáme ho jako čistý, ale nyní bys mohla začít rozumět.  

Pokud vytváříte komunity stejně smýšlejících jedinců, pak odebíráte jejich světlo ze zbytku světa. Světlo je potřeba tam, kde je tma, ne tam, kde bude přitahovat a žít s dalšími světly.

Místo toho vytvoř komunitu uvnitř sebe, která bude veliká a zářivá, naplněná silou mnoha majáků. Budeš mít svou „komunitu“ stejně smýšlejících a spojených dohromady v individuálním systému pomáhajícím Zemi. Setkávejte se, plánujte společně, ale pak jděte a žijte odděleně tak, jak to synchronicita určí.

Jsi milována a v tom, co jsi udělala, není žádný problém. Ale nyní je čas obrátit své úsilí dovnitř. Když to uděláš, mnoho z toho, po čem jsi toužila, se začne samo spoluvytvářet.  


Přeložila Marie KuchařováMinulost, přítomnost, budoucnost

Otázka: Drahý Kryone, pokud je všechno TEĎ - minulost, přítomnost, budoucnost - je tedy vůbec možné, třeba v jiné dimenzi (nevím, jestli je to to správné slovo) změnit minulost? Možná ne pro nás (v tomto životě), ale například pro Zemi?
 

Odpověď: Drahý, zeptal ses "otázku všech otázek". Krátká odpověď je ANO... pro oboje, tebe i Zemi. Už nějaký čas učíme tuto ne-lineární, interdimenzionální informaci. Není možné, abyste to plně chápali, protože si jenom myslíte, že rozumíte tomu, jak čas a realita pracují. Cítíte, že minulost je pryč a budoucnost je neznámá. Nerozumíte, že jsou spolu dohromady jako jedno a jsou variabilní...
 
Najednou vaše věda vznáší otázku: "Jestliže tu není Člověk jako pozorovatel něčeho, stane se to vůbec?" Je to ten druh otázky, který býval součástí esoterických sedánků... ne skutečnou otázkou. Ale realita fyziky proniká k nejlepším myslitelům, které máte na planetě a ty otázky se stávají skutečnými a důležitými.
 
Mohla by být vaše Lidská realita proměnlivá, ovlivňující všechno co vidíte a děláte? Mohl by být váš čas variabilní, ovlivněný tím, co děláte a vidíte? Odpověď byla vždy ANO. Pochopení tohoto je téměř nemožné, když jste ve vašem lineárním 4D světě.
 
Představte si kruh reality. Chodíte v kruhu. Minulost je, kde jste už byli, ale budoucnost je také, kde jste šli předtím (v tom kruhu). Přestože budoucnost před tebou není známa (ve 4D), potenciály toho, co uděláš, jsou na tvé stopě, protože jsi tudy již šel a tvoje energie tam stále je, modulujíce a ovlivňujíce to, co by se "mohlo stát". Navíc, pokud se zastavíš a rozhodneš se jít obráceně (v protisměru) - což je velmi možné v čase TEĎ - potenciály modifikují to, kudy jsi právě šel /zdánlivý opak toho, co jsme právě řekli/. Dvojznačnosti a hlavolamy existují současně, pokud se na to díváte v lineárním čase. Nicméně v čase TEĎ bude jednoduše zakoušena další realita.
 
Vězte toto: Co děláte teď a rozhodnutí, která jste učinili v nedávné minulosti, už ovlivnili budoucnost Země. Aby to bylo možné, změnila se i minulost. Ne v učebnicích historie, ale v energii toho, co je zdánlivě přítomno a uděláno. Co to pro vás znamenalo a k čemu to vedlo? V jedné realitě to vedlo k Armagedonu /r.2000/. Ve vaší přítomné realitě to vede k řešení! A teď mi řekněte... co se změnilo? Odpověď? Všechno - přítomnost, minulost a budoucnost. Vzpomeňte si na to, až si zase řeknete "minulost je minulost".

 
Přeložila Satu Satu


Modlitba

Otázka:  Kryone, mám problém ke "komu" se modlit. Postupně jsem začal věřit, že jsme všichni "kouskem Boha" a že člověk na Zemi je jen jeden ze "skupiny". Jsou andělé jako Michael a Gabriel a Mistři jako Ježíš a Buddha a já předpokládám, že ti jsou také "skupina". Vím, že můžeme mluvit se svým Vyšším Já a svými průvodci, je ale nějaký "vedoucí" té skupiny? "Otec"? Je Vesmír velká demokracie?
 
Odpověď: Tvoje otázka ukazuje nejen intuici a moudrost, ale též omezenost, které se říká dualita. Bez ohledu na to, jak je to vysvětlené, lidé si přejí škatulkovat a vytvářet organizační grafy kolem všeho. Je to velmi lineární způsob a nereprezentuje realitu takovou, jaká je na druhé straně závoje.

Vezměte velký talíř polévky. Její organizaci, chuť, hmotu, nutriční hodnoty a formu. Přesto, nikdo není šéfem té polévky. Nyní můžete říct, "Jasně, taky nemá vědomí. Nemusí přemýšlet nebo rozhodovat se a není si vědoma sama sebe." Opravdu? Myslíte, že všechny ty molekuly jen tak stvořily samy sebe a zorganizovaly se do složitých struktur, které jsou propojené tak komplexními způsoby, že ani věda jim nerozumí? Věděli jste, že i v něčem tak jednoduchém jako je polévka, je plán, systém a koordinace? Pokud ano, tak kdo to řídí? Kde je demokracie? Kdo dává příkazy?
 
Co když místo lineárního příkazu měly všechny části úplnou znalost plánu a bez vzájemného vztahu jednoduše zapadly do toho, co všechny znají? Nejenom, že to dělá polévka, ale stejně tak to dělá Vesmír a ten, koho nazýváš Bůh.

Ano, všichni jste části celku.
Ale všichni andělé a jiné entity, které se identifikovaly v průběhu věků mají toto společné: všichni čtou ze stejného scénáře... vytvořeného stejným souhlasem, a který se neustále obnovuje. Nemůžete si to dost dobře představit, protože jste nic takového nezažili. Dokonce jste vytvořili mytologii ohledně "hvězdných válek", abyste si mohli nějak odůvodnit, proč se věci mají tak, jak se mají, neboť podle vás to mohla způsobit pouze dobyvatelská energie. Všechno toto je lidský způsob jak linearizovat Boha.

Vaše DNA obsahuje boží kód, který to dokazuje. Jste nejen svatí ale též ti, kteří mají "znalost" této mapy /scénáře/. Čím blíže se dostanete ke své vlastní svatosti, tím je to evidentnější a tím moudřejší jste. Chceme vás povzbudit, abyste nalezli proroka ve vás samých, knihu pravidel uvnitř vás a kompas k tomu, kdo jste a proč jste tady. Kritici namítají, že to dělají též hromadní vrahové, posměšně napodobují proces, který je nevyrovnaný a dokonce až dábelský. "Přemýšlejte o tom," říkají "kdyby měl každý svoji knihu pravidel, byl by zde chaos!" Pak vám dají svoji knihu pravidel, často v duchu integrity a vysvětlí vám co podle nich Bůh chce, abyste dělali. Pravda je, že ta "kniha pravidel" je individuální, ale jako v polévce – i zde je něco, co je společného každé molekule polévky. Takže stejný scénář pro všechny! Musí to tak být, jinak to, co nazýváš "příroda" by vůbec nefungovalo. Je to kniha, která říká, že "skupina" je jedna rodina. Organizační část /vysvětlení pro potřeby vaší lineární reality/ se týká specialistů.  Někteří členové vaší rodiny mají za úkol pracovat se 4D styčnou plochou mezi vámi a námi /průvodci/. Jiní členové rodiny se věnují tomu být andělé před vaší tváří a někteří, jako já, se zabývají vaší fyzikou. Ale všichni se společně zabýváme láskou Boží, podporou lidstva, a jsme všichni jedna skupina ... vaše skupina ... rodina - skupina zvaná Bůh.
 
Ke komu by ses měl tedy modlit? Zaměřuj se dovnitř. Místo modlení se "k někomu“, začni chápat moudrost toho, kde je skutečná síla. Potom vytvoř to, co potřebuješ, místo toho, abys seděl a doufal, že Bůh ti něco dá - jako pes, který trpělivě sedí na zemi u stolu a doufá, že dostane zbytky od večeře. Tak to nefunguje! Jde o milost tvojí vlastní zkušenosti, což je podstata Boha na Zemi, která je pohonem všeho stvoření. Jsi svůj vlastní mistr, to je fakt, který se zcela skrývá v dualitě. Připoj se ke skupině zvané Bůh. Modli se - ne k nejvyšší svrchované bytosti - ale jako člen rodiny, který píše domů z první linie bitevního pole. Jsi část Boha, člen rodiny. Jsi též Lidská Bytost, jedna z několika entit ve Vesmíru, která žije a pracuje v místě, kde nemůže znát pravdu, neboť by to narušilo férovost testu.
 
Ještě se stále divíš, že tě podporujeme a tak velmi milujeme?


 

Otázka:  Nejdražší Kryone, co se stane s láskou a uzdravující energií, která se vytvoří při modlitbě? Stovky lidí evokovaly modlitby za naše milované dítě, které bojovalo s rakovinou. Tato vzácná duše se rozhodla, že nebude pokračovat v životě. Přestože je to pro mne velmi těžké vím, že energie, která je jednou stvořena, nemůže být zničena, tak bych chtěla vědět, jestli ty modlitby nebyly použité pro uzdravení toho dítěte, co se s nimi tedy stalo? Odešly do Země, do mřížky, nebo snad k jiným dětem, které potřebují uzdravení?
 
Odpověď: Ano! Tvoje intuice je velmi silná. Láska se nikdy neztratí a není promrhaná. Jde na pomoc hlavně těm okolo toho umírajícího dítěte a též přímo pomáhá uzdravovat vztahy těch, kteří se modlí. Též odcházejí do samotné Gaii a pomáhají měnit zemi kolem tebe. Zmírňují zjevnou tragedii a uzdravují všechno kolem ní... všechno a všechny zaujaté.

Síla lásky je větší než síla jakékoli jiné emoce. Když je jednou vytvořena, má svůj vlastní život a pokračuje a pokračuje a pokračuje. Napadlo tě někdy, že to dítě to vědělo? Co když se to dítě narodilo a zase rychle odešlo, aby mohla být vygenerována tato láska jako věčný světelný signál, který nikdy nezemře? Tomu se říká Maják!
 

Přeložila Satu Satu

Ochrana - Legie andělů
 

Otázka:  Drahý Kryone, četl jsem, že Pracovníci Světla mají v této době zvláštní ochranu. Jsme ochraňováni v každé době před neviditelnými silami, které by nás chtěly zničit? Pamatuji si, že Ježíš řekl, že má legie andělů za svými zády, které mu slouží na zavolání. Předpokládám správně, že když my dnes jdeme v šlépějích Ježíše, tyto schopnosti patří i nám? Věřím, že je nám dáno podle naší víry a vše, co je na nás, je přijetí toho, čemu věříme. Odpověděl jsem již na svoji otázku?
 
Odpověď: Osvícený člověk jde ve stopách všech mistrů, nejen těch židovských. Tvoje ochrana přichází se zvyšujícím se interdimenzionálním pochopením toho, co je kolem tebe, což ti dává moudrost věků a vnitřní pohnutí, abys byl ve správný čas na správném místě. Ty "legie andělů" s tebou vždy byly, ale když jsi začal tuto cestu sebepoznání, pochopil jsi důvody, proč jsou tady a spojil ses s jejich kolektivní moudrostí. Mistři to věděli a ty to uvádíš ve své otázce.
 
Toto je tajemství spolu-tvoření a toho, proč ses stal Pracovníkem Světla. Když rozsvítíš světlo ve tmě, začneš "vidět" všechno, co bylo skryté. Je to tvoje ochrana a je vytvořena tebou samým s novými prostředky, ne nějakou silou vně tebe.
 
3D lidé chtějí, aby za ně Bůh všechno dělal: tvořil věci, ochraňoval je od nebezpečí, krmil je a tak dále. Skutečná pravda je, že když vytvoříš svoje vnitřní mistrovství, staneš se částí Boha o kterém sis myslel, že byl tvým ochráncem. Ty se tedy stáváš svým vlastním ochráncem!
 
Požehnaný buď člověk, který tomu rozumí. Proč toužíš po ochranné náruči Boha, když ty sám jsi Bůh? Když se věci v tvém životě ubírají špatným směrem, rozsviť svoje světlo a podívej se, co se skrývá ve tmě! Pak svými vlastními silami můžeš manifestovat na základě svých rozhodnutí pokojný život v bezpečí.

 
Přeložila Satu Satu

Poznámka ke kopírování:
Původní zdroj: www.kryon.com  - Otázky a odpovědi (Q&A)
Překlad Marie Kuchařová a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.
Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.Zdroj: http://transformace.info/index.php?option=com_content&view=arti...


Úzce související video s CZ titulky s názvem: "Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham" je uvedeno ZDE.

Úzce související články.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 414

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Červenec.2013 v 19:58

Až jsi uvědomíte, že zdánlivě hmotný svět a jeho reality jsou jen zkrystalizované mentálně předstvořené jednotlivé obrázky, ze kterých si dle svého osobního přesvědčení vybíráme jen takové obrázky, které souzní s naším osobním přesvědčením, tak vám dojde, že si můžete kdykoliv přetvořit tento svět, či si stvořit svůj vlastní, zcela odlišný svět, který bude přesně podle vašich představ a přání. Úzce související článek s názvem: * JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?" je uveden ZDE.
Další úzce související články:
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby