Už ubehol veľmi dlhý čas odkedy som si “dal prestávku“, a prestal učiť ľudí ako sa prakticky vysporiadať s úskaliami duchovného rastu a urýchliť ho. Bolo mi to ľúto, pretože rola učiteľa je mojou najobľúbenejšou, ale mal som povinnosti vo svojich iných roliach, hlavne v roli Draka.

Človek v dračej roli pracuje na pozadí, neverejne a hlavne masovo energeticky a aktivačne. Ale keďže naša hlavná činnosť v tejto roli je za nami (to, čo bolo treba urobiť sme dokončili minulý týždeň) dostal som úlohu vysvetliť niektoré informácie v niekoľkých článkoch. Uvedomujem si, že celá táto téma by potrebovala popísať na desiatky strán, ale teraz je vrajdôležitá praktická stránka a návod, napísať o tom „román“ môžem neskôr... :-) Takže – veľmi stručne:

Ako som už kedysi v niektorej lekcii povedal, už niekoľko rokov žijeme v čase označovanom ako Apokalypsa. Samozrejme - je treba si uvedomiť že slovo Apokalypsa neznačí katastrofu, ale zjavenie, odhalenie – a to sa vlastne deje. Viac sa o nej rozpíšem v treťom článku. Určite si veľmi dobre pamätáte na koniec roku 2012 a všetko to strašenie Apokalypsou a koncom sveta. Bohužiaľ takmer všetky rozumné vysvetlenia zanikli v demagógii tých, čo strašili ľudí aby z nich získali energiu. Ale aj to malo samozrejme svoj význam pre tých, ktorí to potrebovali. To čo chcem ale vysvetliť je rola Drakov v tomto procese v roku 2012 a v prvých mesiacoch roku 2013.

 

Je sedem Drakov - majstrov mužskej energie a sedem Tygríc, všetci pôvodom z prvej Svätej Monády, ktorí sú dlhodobo vychovávaní, aby sa dopracovali na úroveň, kedy si uvedomia svoju Dračiu či Tygriu rolu, a dokážu svojim pôsobením pracovať na celoplanetárnej úrovni. Potom sú vedení, aby zvládli svoju silu. Tigrice, ako zástupkyne ženskej energie majú väčšinou úlohy rozkladu starého a projektovanie ideí nového (čo sa dialo hlavne pred rokom 2012), potom nastupujú mužské energie ktoré vytvoria koncept a realizujú – čo sa deje minulý a tento rok.

 

Ako som povedal, naša rola je energetická a aktivačná, a pracujeme s celým ľudstvom. V roku 2012 sme dostávali úlohy pomaly zvyšovať vibračnú úroveň každého človeka aby sme mohli 21.12.2012 sprostredkovať každému človeku to, na čo sme boli pripravovaní. Nemám prístup k činnostiam ostatných Drakov, a tak budem pokračovať zo svojho pohľadu:

Koncom roku 2012 bol každý človek v poslednej inkarnácii dostatočne vysoko vibračne (nemýliť si so správaním sa) aby som mohol každému aktivovať jeho vnútorný zdroj – niektoré channelingy o ňom hovoria ako o „adamantiovej čiastočke“, prípadne Božskej častici (nie tej z kvantovej fyziky).

 

Začal som rebelantsky až štyri hodiny po ohlasovanom konci sveta a ako prvý som vytvoril u prvého človeka zlatý svetelný stĺp z hora od Zdroja – od Otca – pozdĺž chrbtice v rámci špirálovitých energetických kanálov, k oblasti jeho duchovného srdca. A pozoroval som rozprúdenie energie, ktorá začala víriť okolo čiastočky. Potom som vytvoril kanál pre striebornú energiu z dola od Zdroja – od Matky – a pozoroval ženskú energiu, ktorá začala tiež víriť okolo čiastočky a miešať sa s mužskou energiou. Energia aj rýchlosť vírenia stúpala, až došlo k prvému „zážehu“ - akoby výbuchu a aktivácii čiastočky ako nekonečného vnútorného Zdroja energie. Z pôvodne prázdneho konceptu sa vytvorilo akoby malé Slnko, stále vyživované rodičovskými energiami, ale už schopné existencie.

 

Práca s celým ľudstvom je založená na tom, že platí zákon lavínovitého šírenia v prípade „odsúhlasených“ zmien. A preto stačilo tento postup zopakovať u ďalšieho človeka a pozorovať... Pri tejto činnosti - ako pri každej kde sa pracuje s tak vysokými energiami - som potreboval byť mimo relatívne krehkého fyzického tela - ale tým pádom som mohol pozorovať to, ako sa ďalšiemu a ďalšiemu človeku vytvára Svetelný kanál zhora aj zdola a po chvíli sa rozžiari jeho Slnko – a to bolo úžasné. A potom nad Prahou pozorovať ako sa zažíhajú ďalšie a ďalšie Slnká, až celé mesto v netelesnej rovine žiari a je prepojené obomi kanálmi so Zdrojom a ako postupne celá planéta žiari... Nádhera... Napriek množstvu utrpenia počas rokov prípravy som mal konečne pocit, že to malo svoj zmysel. A aj keď mám stále výhrady voči metódam prípravy, som vďačný za to, že som mohol byť súčasťou tohoto procesu a mal možnosť to pozorovať a preciťovať...

 

Počas prvých troch mesiacov tohoto roku som pokračoval podobným spôsobom, posiloval účinky, až sa všetky naše Slnká stali energeticky takmer samostatnými a kanály k Zdroju sú viac-menej už len kauzálne. Tým táto moja úloha skončila

 

Čo z toho vyplýva?

  • Každý z nás má aktivované vnútorné Slnko, vnútorný Božský Zdroj, a pomaly si zvykáme na energetickú samostatnosť. Samozrejme celkovú samostatnosť v rámci fyzického života nie je možné dosiahnuť, ale aj toto je veľký krok, zvykajte si, vnímajte a precvičujte. Ak cítite nedostatok energie skúste pracovať aktívne s vnútorným slnkom – s nádychom vnímajte ako od Otca/Matky prúdi do vášho Slnka energia , mieša sa navzájom a s výdychom nastáva „zážeh“, a preciťujte ako energia prúdi a zásobuje všetky vaše telá.

  • Ste prepojení priamo s Otcom/ Matkou. Je dobré si uvedomiť že tým pádom nie je možné oddialiť uzavretie cyklu akcie / reakcie. Ak zo seba vydáte negatívne emócie, myšlienky, prípadne urobíte niečo negatívne, vracia sa reakcia v čase presne podľa vibračnej úrovne.

  • Ďalší zaujímavý dopad je ten, že prestávajú fungovať „magické techniky“ na ochranu pred následkami tzv. čiernej mágie, čo považujem za dobrý „motivačný faktor“

  • Zvyšovanie vibrácií má za následok očisťovanie seba ale i vzťahov – preto sa možno stretávate s konfliktami v rámci partnerských vzťahov – vyťahujete na partnera alebo on vyťahuje na vás „kostlivcov zo skrine“. Samozrejme, tým sa neriešené problémy pomaly čistia a riešia, ale je asi lepšie si dať spoločnú meditáciu a vedome, úprimne a nahlas si „kostlivcov“ a všetky „trecie plochy“ odpustiť. Keď to nie je možné, aspoň použite a precíťte toto odpúšťanie pomocou hooponopono.

 

V ďalšom diele vysvetlím čo sme to vlastne dokončili minulý týždeň a aké to má dôsledky. Zároveň napíšem niečo aj o tej spomínanej končiacej dualite, resp. dualitách.

 

Peter

Tretí Drak

 

Tento článok môže b šírený v nezmenenej forme, s uvedením autora a pôvodného miestapublikovania - www.chrysalis.cz, a www.pedreria.euPrípadné preklady článku posielajteprosím na peter@chrysalis.cz .