* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Kmenové buňky lze získat z menstruační krve (velice zajímavé informace)

Důležitý článek, který jasně ukazuje, že menstruace není zbytečná a že menstruační krev je velmi léčivá.

Japonci zjistili, že lidské kmenové buňky lze získávat z menstruační krve. Vlastnosti těchto buněk skýtají naději pro jejich využití k léčebným účelům.

Co jsou to kmenové buňky?

Kmenové buňky jsou základními stavebními bloky organizmu. Zárodek, který se po početí dělí a putuje směrem k děloze, kde se poté uhnízdí, tvoří buňky “schopné všeho”. V 15. den vývoje zárodku začíná specializace těchto buněk na nervové a mozkové buňky, svalové buňky, buňky pokožky atd.

V těchto buňkách se aktivují jednotlivé etapy genetického materiálu (DNA), a tím se stanou schopnými vykonávat své specifické úkoly v dělbě práce mezi orgány a tkáněmi. Specializující se buňky ztrácejí svoji “všehoschopnost”.

V průběhu vývoje zárodku se však zachová i malý počet těchto “všehoschopných” buněk, které nazýváme tkáňovými kmenovými buňkami. Všechny druhy lidských buněk se vyvíjejí z těchto dosud nediferencovaných (nespecializovaných) buněk.

Kmenové buňky se od mnohých jiných buněk vizuálně neliší, dokáží se ale přeměnit ve specializované buňky a léčit tak opotřebovanou nebo poškozenou tkáň.

Experimentální biologie a medicína pracuje s kmenovými buňkami (stem cells) více než dvacet let. Ale až dvě práce z konce r. 1998 z nich učinily hit světové vědy.

To když dva týmy pracovníků – z University of Wisconsin a z John Hopkins University – nezávisle na sobě našly způsob, jak in vitro kultivovat lidské embryonální kmenové buňky (získané při abortech nebo z “přebytečných” embryí při in vitro fertilizaci).

Což okamžitě vyvolalo představy o možnosti vývoj a diferenciaci těchto buněk cílevědomě nasměrovávat a podle potřeby tak vytvářet nové tkáně.

Multipotentní, pluripotentní a unipotentní
Kmenových buněk existuje celá řada a bylo třeba je nějak rozlišit. Používají se k tomu termíny, které nebude na škodu si vysvětlit. Jak jsme si již řekli kmenové buňky zajišťují obnovu poškozených či opotřebených částí našich těl. Jejich zvláštností je, že neprodělávají buněčné dělení podobně jako jiné buňky. V jejich případě nevznikají z jedné mateřské buňky dvě rovnocenné buňky dceřiné, ale jejich dělení je asymetrické. Vznikají dva odlišné typy buněk. Jeden se prakticky neliší od výchozí mateřské kmenové buňky (ty slouží k udržení zásoby kmenových buněk pro budoucí potřebu opravy opotřebených tkání), druhý je základem pro vznik specializovaných buněk, jejichž stavy je třeba nahradit.
Škála proměn buněk předurčených k další specializaci je různě široká. Některé kmenové buňky mají před sebou jen jednu “profesi”a hovoří se o nich jako o unipotentních buňkách. Patří k nim například spermatogoniální buňky, které se dělí ve varleti jednak na další spermatogoniální buňky a jednak na buňky, které jsou předurčeny k proměně ve spermie.
Před jinými kmenovými buňkami se otevírá více osudů a ty se pak označují jako multipotentní. Nervové kmenové buňky mohou v mozku zajišťovat vznik různých typů buněk nervového systému, krvetvorné kmenové buňky zase zajišťují kromě vlastní obnovy i vznik červených krvinek a buněk plnících úkoly imunitní obrany. O multipotentních typech kmenových buněk hovoříme v případě kmenových buněk získávaných například z kostní dřeně.
Existují ale buňky, kterým není odepřen žádný z možných buněčných osudů. Takové buňky označujeme jako pluripotentní. Nejsou sice schopny vytvořit nového jedince (to znamená, že nejsou totipotentní), ale jinak se dokážou proměnit v jakýkoli typ buněk těla. Pluripotentní buňky najdeme v embryoblastu časného zárodku. To je ta část zárodku, která se vyvíjí ve vlastní embryo. Říká se jim také embryonální kmenové buňky.

Odběr kmenových buněk z kostní dřeně klasickou metodou si vyžádá 3-denní pobyt v nemocnici.

Získávání kmenových buněk
Tradiční získávání kmenových buněk z kostní dřeně, se provádí odsátím jehlou z dutiny kostní. Zákrok se provádí v celkové anestézii. Samotný odběr dřeně trvá průměrně asi hodinu. Dárce leží na břiše a v této poloze mu lékaři zavedou odběrové jehly do dutin v zadních hrbolech pánevní kosti. Stříkačkami odtud odsají potřebné množství dřeně. Objem odsáté dřeně s krví záleží na váze příjemce a pohybuje se kolem jednoho litru.
Jiný způsob získání kmenových buněk je přímo z krve pomocí přístroje, kterému se říká separátor. Před tímto druhým způsobem odběru se ale musí kmenové buňky u dárce nejdřív namnožit a vyplavit je z kostí do krve pomocí tzv. růstového faktoru G-CSG (Granulocyte Colony Stimulating Factor).
Dárce dostává růstový faktor formou injekcí 4 dny před odběrem. Při podávání růstového faktoru dochází k příznakům podobným jako při chřipce – celková “rozlámanost”, bolest hlavy, zvýšená teplota. Jeden odběr kmenových buněk trvá přibližně 4 hodiny. Množství krvetvorných buněk, potřebných k transplantaci, se někdy získá od dárce už prvním odběrem, jindy je potřeba provést ještě druhý odběr následující den. Se zákrokem je spojeno určité riziko trombózy.

Při získávání kmenových buněk z krve dárce musí předcházet jeho ošetření růstovým faktorem. Metoda má vedlejší účinky a zvyšuje riziko trombózy.

Zdrojem krvetvorné tkáně vhodné pro transplantační účely vedle kostní dřeně a kmenových buněk získaných z periferní krve pomocí separátoru, je také pupečníková krev. Při porodu lze tímto způsobem získat jen malé množství buněk a tak je pupečníková krev zatím vhodná zejména pro dětské pacienty.

Kmenové buňky z menstruační krve
O velké překvapení se na letošním setkání pořádaném Americkou společností kardiologů, postaral dr. Shunichiro Miyoshi, který zde referoval o výsledcích pokusu, který provedl se svými kolegy z Keio University v Tokyu. Jednalo se o sběr menstruační krve od šesti žen.
Tato krev je považována za “odpad”, neboť odchází z dělohy se zbytky slizniční tkáně po neuskutečněném těhotenství. Miyoshimu se ale z tohoto “odpadu” podařilo získat 30krát více kmenových buněk, než kolik se jich daří získávat z kostní dřeně.
To ale nebyl jediný poznatek, který Japonci na buňkách z menstruační krve zjistili.

Další zajímavostí je, že po pěti dnech kultivace těchto buněk, přibližně u poloviny z nich, lze pozorovat kontrakce. Buňky se rytmicky a synchronně smršťují. To znamená, že mezi sebou rozmlouvají pomocí elektrických signálů. Miyoshi přirovnává komunikaci těchto buněk k obdobě dorozumívání, které mezi sebou praktikují buňky myokardu.

Ty spolu rovněž komunikují elektrickými impulsy a synchronizují tak svojí činnost. Proč to činí i buňky z menstruační krve není známo. Ale je to příslib možného využití těchto buněk k léčebným účelům, obdobně jako se to daří v případě kmenových buněk z kostní dřeně. Právě do kmenových buněk kostní dřeně jsou nyní vkládány velké naděje. V loňském roce se ukázalo, že vylepšují funkce poškozeného srdce. Poslední poznatky ukazují na to, že většinou srdci nepomáhají tím, že by nahradily buňky poškozeného svalu, jak se původně předpokládalo, ale prospívají unavenému srdci tím, že dávají vznik novým cévním kapilárám a zlepší tak jeho krevní zásobení. Konec konců je jedno jak nám kmenové buňky poškozený sval opraví, hlavně že to funguje.

Podle chování kultivovaných kmenových buněk z menstruační krve (jejich synchronních stahů), se předpokládá, že tyto buňky by měly být k opravám našich myokardů vhodné, ne-li vhodnější než nyní používané buňky z kostní dřeně. Autor objevu Miyoshi ale doporučuje získávat menstruační krev od mladých dárkyň, protože jejich buňky mu přežívaly v tkáňové kultuře déle.

V literatuře poslední doby se objevují stále nové a nové způsoby získávání kmenových buněk. Tyto buňky už umíme získat například z dřeně zubů, tukové tkáně, kůže,…
Většinou se ale jedná o metody, které poskytují malou výtěžnost a nebo se jedná o techniky komplikované. Někdy jsou, jako je tomu v případě embryonálních kmenových buněk, dokonce zakázány legislativou. Nového objevu se žádný z uvedených problémů netýká. Dr. Shunichiro Miyoshi tak dal nepříjemným a bolestivým ženským měsíčkům nový smysl – možnost záchrany lidských životů.

Prameny:

American College of Cardiology
Keio University in Tokyo

Zdroj článku: Osel.cz

Poznámka na závěr: Milé dámy, existuje mezi vámi ještě dnes nějaká, která by považovala za správné, vyhazovat tuto krev do koše, nebo vylévat do odpadu?

Poskytovat ji nemocnicím a farmacii je samozřejmě v dnešní době nesmysl, ale zde částečně leží jedna z odpovědí na otázku, CO je na této krvi tak léčivého? Proč po ní tak úžasně všechno roste? Proč funguje i při léčbě kůže?

… Jediné co zbývá, je zbavit se předsudků.


Zdroj článku ZDE.


.

Zobrazení: 112

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Září.2020 v 14:48

Už chápete kdo stojí v pozadí všemožných nejen nelegálních a neetických pokusů a proč si některé bytosti nechaly mumifikovat svá těla? Pokud Vám to stále nedochází, doporučuji Vám shlédnout film Oni žijí! (1988).avi. Možná Vám pak dojde mnoho souvislostí. (Je třeba dodat, že kupř. klony nemají tzv. duši, neboli část - jiskru kosmického vše-Vědomí a proto nemají ani sou-cit.) Možná Vám dojde i to, kdo, nebo lépe řečeno co a proč se snaží udělat z lidí dálkové ovládané bioroboty. Nemusíte mít ale strach, neboť to se jim díky např. tzv. bílým kloboukům již nepodaří!

Chcete zůstat nadále pouhou baterií, která svými negativními emocemi živí Matrix?

Pokud ne, poslechněte si video: Bruce Lipton, Ph.D. - Jak fungují buňky Video ZDE a přečtěte si článek: Návod na lidskou bytost….. Uvedeno ZDE. Související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Rozzlobený patolog: Všechny tyto „případy covidu“ vůbec nejsou případy! uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu LIVE v turecke TV uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Co bude potřeba k probuzení spáčů? uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nechcú, aby sa pravda šírila uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Užasný prehľad o ľudstve uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr.
"Neviem prečo si niektorý ľudia stále myslia že potrebujeme nejakú vládu. Pripadá mi to ako by sme sa dobrovoľne vzdali svojprávnosti. Musíme si už konečne uvedomiť že ani jeden národ na…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Milióny ľudí dnes vyšli do ulíc v Paríži... uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pochod za svobodu a obnovu lidských práv v Berlíně uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby