* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Je nejvyšší čas, aby se Česká republika rozhodla o referendu o vystoupení z EU. Stali bychom se průkopníkem obnovy demokratické civilizace Evropy

Je nejvyšší čas, aby se Česká republika rozhodla o referendu o vystoupení z EU. Stali bychom se průkopníkem obnovy demokratické civilizace Evropy


Je nejvyšší čas, aby Česká republika zásadně přehodnotila své další setrvání v Evropské unii a rozhodla se k referendu o vystoupení z ní. Jak ve svém, tak celoevropském životním zájmu. Vystoupení České republiky z Evropské unie je možným legálním krokem, proveditelným například podle příslušného ustanovení Lisabonské smlouvy o EU. Takový odchod by v první řadě znamenal, že náš stát jak v domácí, tak zahraniční politice plnohodnotně navazuje na smysl vzniku Československé republiky z 28. října 1918. Její založení obnovilo českou státnost v československé demokratické podobě. Navázalo tím na tradici české státní ideje, na demokratický hlavní proud národního obrození a na jejich mezinárodně politický a kulturně-civilizační smysl v celoevropském rozměru. Obnovená česká státnost vyvodila důsledky z neudržitelnosti centrálně dirigovaného útvaru rakousko-uherské říše, která nebyla s to obstát v konfrontaci s dobovou evropskou realitou.

Založení Československé republiky se zároveň vyznačovalo viditelným Masarykovým úsilím vytvořit evropskou jednotu založenou na svobodných demokratických státech, jež měly být rovnoprávné bez ohledu na svou velikost a moc. Navíc se v Masarykově státnické vizi takto rovnoprávně ustavené seskupení mělo vyznačovat silnou spojeneckou vazbou na Spojené státy americké jako světově nejvýznamnější demokracii.

Než Němcům dojde trpělivost…

Vystoupení České republiky z Evropské unie by v mezinárodním kontextu obnovilo oba uvedené základní prvky vzniku a trvání masarykovské Československé republiky. Důrazně by totiž upozornilo na nereformovatelnost a bezvýchodnost dnešní organizace Evropy, kterou fakticky řídí nejsilnější evropská mocnost, tedy Německo. Dosud jen monetárně, fiskálně a ekonomicky vysvětlovaná krize hlavně jižního křídla EU by vystoupením ČR z ní upozornila na svou celoevropsky platnou, mravně politickou příčinu a podstatu. Kromě toho by Česko vystoupením poukázalo na opodstatněnost a uskutečnitelnost obdobného úsilí, jež se viditelně projevuje na britské politické i občanské scéně. Nadto by vystoupení z EU odpovídalo převažujícímu odmítavému vztahu veřejného mínění k této organizaci prakticky ve všech unijních státech.

Ostatně s možností rozpadu přinejmenším u měnové eurozóny jako chronicky se hroutící páteře Unie ostatně vážně počítají i USA a další vyspělé státy světa. Obdobně skeptický pohled na udržitelnost nynější podoby Evropské unie a měnové unie jako jejího základu posiluje i v samotném Německu. Na politické úrovni je to především teprve letos vzniklá, po odborné stránce výrazně profilovaná středostavovská strana Alternativa pro Německo, jež se v německých parlamentních volbách konaných 22. září – navzdory výrazné nepřízni politické a mediální elity – málem dostala do německého parlamentu.

Kromě ní jsou to významné osobnosti, kupříkladu profesor z Max-Planck-Institutu Kai A. Konrad, šéf odborných na německém ministerstvu financí bývalé německé vlády. Ten letos 17. srpna v rozhovoru pro list Die Welt (nazvaném Wenn, dann muss Deutschland raus) vyslovil názor, že k rozpadu eurozóny by mělo dojít v zájmu budoucnosti jak Německa, tak Evropy. Konrad upozorňuje, že země, jež se kvůli přijetí eura dostaly do neúnosných hospodářských a politických potíží, by nakonec mohly dotlačit Německo – bez ohledu na jeho dosud silné politické zábrany – k vystoupení z měnové unie. Jestliže by totiž, jak Konrad vysvětluje, „Německo a několik dalších silných zemí měnovou unii opustily, euro devalvuje, a jihoevropské země by se tak hospodářsky opět dostaly na nohy.“ Německo, tvrdí Konrad, není s to eurozónu zachránit.

Reforma je nemožná

V souvislosti s úvahami o rozpadu Evropské unie se u nás vyskytuje mediálně a politicky živený strach z obnovení nadvlády Ruska nad územím mezi Německem a Ruskem. Tato houževnatě opakovaná obava postrádá reálný základ vzhledem k členství většiny států uvedeného, geopoliticky významného územního pásu, který Masaryk označoval jako ústřední zónu střední Evropy, v Severoatlantické alianci. Je to NATO, a nikoliv Evropská unie, kdo skutečně zaručuje bezpečnost států zmíněné zóny. To prokázala nedávná krize kolem vystupňování snah Ruska znovu k sobě připoutat obnovené pobaltské státy.

Vystoupení Česka z EU by nejen v evropských, nýbrž i v globálních souvislostech obrátilo pozornost na neudržitelnost politických koncepcí dirigistického řízení. To se totiž projevuje i v prostředí kolem OSN – prosazují jej zastánců obdobně nedemokratického, takzvaného globálního vládnutí (global governance).

Nedělejme si žádné iluze, zanechme všech nadějí: Evropská unie není stávající politicko-ekonomickou krizi s to řešit. Musela by si totiž přiznat chybnost tohoto konceptu od samého jeho počátku. Skutečně kritického pohledu na sebe sama není hlavní federalistický proud Evropské unie z podstaty věci schopen. Proto je ztrátou času usilovat o reformu EU zevnitř.

Vystoupení České republiky z Unie by rozevřelo vějíř možností, jak by země mohla postupovat. Odchod by neznamenal odstoupení od smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, tedy od výhod společného evropského trhu, ani od tzv. Schengenské smlouvy o otevřených hranicích mezi některými evropskými státy. Jejím členem je i – jako neunijní stát – Švýcarsko a členem Evropského hospodářského prostoru také Norsko, které rovněž není členskou zemí Unie. Námitka tvrdící, že by naše vystoupení z EU znamenalo citelnou ztrátu nepopiratelných výhod evropského trhu, je zkrátka mylná. Česká republika by se pak mohla skutečně svobodně rozhodnout, jakou cestou se vydá. Zda se připojí k Evropskému sdružení volného obchodu (EFTA), nebo bude následovat švýcarský příklad soustavy zvláštních smluv s EU, či zvolí jiné postavení v podobě smluvních vztahů mezi evropskými státy.

Jistě, odchod České republiky z EU by mohl ze strany bruselských struktur vyvolat hysterickou reakci, dotčenou odvetu proti odpadlíkovi. Například v podobě požadavku vrátit Unií dosud poskytnuté finanční prostředky. Po právní stránce by byl takový odvetný postup nanejvýš pochybný a stěží vymahatelný. Asi jako kdyby Česká republika požadovala na Slovenské republice navrácení finančních transferů na Slovensko, k nimž došlo během existence Československa. A členství České republiky v Severoatlantické alianci, do níž je začleněna většina členských států Evropské unie, by vyloučilo možnost případné násilné, vojenské odvety proti České republice.

Odchod z Unie by demonstroval demokratickou a svobodnou alternativu evropské součinnosti. Česká republika by stala průkopníkem při obnově základních principů demokratické civilizace Evropy, jež Evropská unie vzdor proklamacím kriticky oslabuje a zřetelně porušuje. Náš stát by se navrátil k nejvýznamnějším tradicím svých pohnutých dějin – jako skutečný, výrazný a nepřehlédnutelný spolutvůrce demokratické alternativy evropské civilizace. Zřídit centralizovaný, téměř či vysloveně státní útvar evropského rozsahu je slepá ulička. Rozšířené přesvědčení o přenositelnosti modelu Spojených států amerických do zásadně odlišných evropských podmínek je neplodné.
Zdroj: EUportal.cz Uvedeno ZDE.


Úzce související články a video:
* Proč je třeba usilovat o to abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. - ZDE.
* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Krize jsou vyvolávány uměle!)
1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 521

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Říjen.2015 v 21:14

* Dolar míří k zemi, krach ale možná čeká i euro Uvedeno ZDE.
* Pád dolaru je nezadržitelný. 70 miliónů Američanů na potravinových poukázkách, prázdné regály ve Wal-Martech a panika z hrozícího hladomoru, šokující videa projevů globálního chudnutí! Uvedeno ZDE.
* V USA již téměř došlo k finančnímu kolapsu a je jen otázkou času, kdy se zhroutí úplně. Podrobnosti jsou uvedeny na videu s CZ titulky s názvem: Kolaps bude rychlý Uvedeno ZDE.
* Ján Slota: Svetová ekonomika sa čoskoro zrúti Uvedeno ZDE.
* Špičkoví vědci šokovali: Zrušte euro, ak chcete zachrániť Európu Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Říjen.2015 v 21:15

* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty a videa které Vám otevřou oči Uvedeno ZDE.
* EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit  Uvedeno ZDE.
* Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) Uvedeno ZDE.
* Je Evropská unie pokračováním Třetí říše? Uvedeno ZDE.
* Skutečná tvář EU (The Real Face of the European Union 2006) Uvedeno ZDE.
* Krize je umělá, ve skutečnosti vůbec neexistuje! Podrobnosti ve videu: Kríza neexistuje! (SK titulky) ZDE.
* Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. - ZDE. (pádné důvody proč je třeba z EU vystoupit)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Říjen.2018 v 11:16

* Prof. Staněk: ARCHITEKTÚRA BUDÚCNOSTI Uvedeno ZDE. (toto video by měl shlédnout celé naprosto každý)
* Peter Staněk: Znalostnú ekonomiku nahradila známostná ekonomika Uvedeno ZDE.
* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty a videa které Vám otevřou oči Uvedeno ZDE.


Pokud člověk nenastolí rovnováhu, moudrá příroda to udělá za něj!
* Krátké související video: MATKA PŘÍRODA - Julia Roberts mluví za přírodu... (cz titulky) Uvedeno ZDE.


* Finanční krize 2018 Uvedeno ZDE.
* Pravda o GLOBÁLNÍ KRIZI nejen EU 2017 co s tím může udělat každý z nás! Uvedeno ZDE.
* DŮLEŽITÉ!!! FINANČNÍ KRIZE 2018?!? Není OTÁZKOU jestli přijde, ale KDY?!? Uvedeno ZDE. (prví 3+ minuty můžete přeskočit)


* Peter Staněk: Stojíme na prahu obrovských zmien Uvedeno ZDE.
* O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci Uvedeno ZDE.
* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Peter Staněk o pozadí sankcií voči Rusku Uvedeno ZDE.
* Pomoc Ukrajine je hádzaním peňazí do čiernej diery Uvedeno ZDE.
* Peter Staněk: Zásadne nesúhlasím s príchodom neprispôsobivých imigrantov Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby