* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jaké jsou rozdíly chování nevědomých mužů a žen oproti tantricky zasvěceným.

1. Nevědomý muž je naplněn povrchními názory o životě, neustále mívá pocit, že zná a ví téměř vše. Utíká od jedné ženě k druhé, od jednoho vztahu k dalšímu, hledajíc tak snadná a sobecká potěšení.
Zasvěcený muž si udržuje vysoké životní ideály, kterým věnuje většinu ze svých myšlenek a svého úsilí. Hluboce a vědomě se účastní duchovních vztahů, ve kterých se snaží učinit svoji milenku šťastnou.
2. Jakmile nalezne ženu, která se mu líbí, používá ji nevědomý muž k uspokojení svých vlastních tužeb a snaží se plnit její menší touhy, aby se na něm stala závislá.
Tantricky zasvěcený muž si udržuje vertikální směřování na cestě k dokonalosti, zatímco se současně snaží činit svou milenku šťastnou. Pomáhá jí vybudovat si vlastní cestu ke štěstí.
3. Vzhledem ke své sobeckosti a povrchnosti má nevědomý muž ve svém životě tendence ženu opustit, jakmile se vzájemný vztah stane příliš vážným.
Zasvěcený muž si udržuje transfigurovaný stav a pokračuje v prohlubování vztahu, aby jej učinil opravdu seriózním.
4. Nevědomý muž, který nezná úplnou kontrolu sexuálního potenciálu, si „kupuje“ sexuální prožitky tím, že uzavírá kompromisy se svojí milenkou.
Zasvěcený muž jenž praktikuje úplnou sexuální kontrolu a který zná tajemství transmutace a sublimace je schopen eroticky naplnit svoji milenku, aniž by se stal závislým na tělesném potěšení.
5. Nevědomý muž se snaží učinit ženu závislou na jeho přítomnosti a důrazně jí nutí své myšlenky nebo dokonce svá vlastní omezení.
Zasvěcený muž směřuje ke zdokonalení a nechává milenku, ať si sama zvolí svoji cestu, důvěřuje v lásku a ve vítězství pravých hodnot nad povrchními pokušeními.
6. Nevědomý muž, který nezná anebo nepoužívá milování s úplnou kontrolou sexuálního potenciálu, zůstává v milostném aktu stále na stejné úrovni. Miluje se povrchním způsobem, ovládán primitivními instinkty míří k rychlému uspokojení. Ve své milence takto probouzí nižší sklony a nemá zájem o její erotické uspokojení.
Den za dnem se tantricky zasvěcený muž přibližuje k dokonalému umění lásky a nespatřuje v milostném aktu žádný jiný důvod, než spojení s milovanou osobou na nejvyšší úrovni a dosažení společného stavu štěstí a androgynálnosti. Pevně dodržuje používání úplné kontroly sexuálního potenciálu a svou milenku povzbuzuje také v tomto směru.
7. Bez opravdové touhy, jen aby dokázal že je toho schopen, se nevědomý muž honí za ženami, ale nikdy se k žádné své milence příliš nepřiblíží, na úrovni duše si od ní udržuje „pohodlnou“ vzdálenost. Většinu času zůstává sám a v tomto postoji spatřuje důkaz své mužnosti.
Zasvěcený tantrik zná svrchovanou důležitost lásky a důležitost obětování se v lásce, takže neztrácí čas tím, že by se své milence neotevřel a nedával jí lásku. Ve všech ženách zří kosmickou milenku, Parašakti, kterou ve věčnosti zbožňuje.
8. Nevědomého muže vzrušují „zlá“ děvčata, uspokojující jeho prvotní instinkty, které vyjadřuje především během pohlavního spojení. Vzhledem ke své ignoranci a ke svému sestupnému směřování pohrdá tzv. „hodnými“ děvčaty. Vlastnosti jako jsou čistota, skromnost, inteligence, vytříbená smyslnost, hluboký cit, spontánnost a duchovní otevřenost vnímá jako vady na kráse.
Tantricky zasvěcený muž ženy uctívá a transfiguruje je. Takto může v každé ženě vnímat jisté božské kvality. Cení si „hodných“ děvčat a skrze transfiguraci je pobízí k tomu, aby vynesly na světlo a začaly používat všechny své skryté vlohy, kterých si často nejsou vědomy.
9. Nevědomý muž dosahuje velice rychle orgasmu s ejakulací, zatímco ženu zanechá frustrovanou a usouženou. Milování se pro něj takto časem stává námahou, která ho unaví. Z toho důvodu má tendenci milování postupně nahradit sledováním televize nebo komentováním fotbalových zápasů, pitím alkoholu, apod.
Zasvěcený muž se milostného spojení účastní bez námahy, díky sexuálnímu kontinuu se erotická hra stává četnými příležitostmi, jak učinit milenku šťastnou a dosáhnout takto společně stavu kosmického vědomí.
10. Díky své povrchnosti a opomíjení úplné kontroly sexuálního potenciálu trpí nevědomý muž podvědomým strachem z toho, že nedokáže ženu eroticky uspokojit. Z toho důvodu se pokouší ženě imponovat tím, že se snaží budit dojem tvrďáka nebo „mačo“ chlapa, což doprovází řada sexuálních omezení, které mají milenku zbavit jejích tužeb.
Tantricky zasvěcený muž se dokáže díky ovládání sexuální energie neustále a bez námahy kontrolovat. Jeho postoj se takto stává přirozeným a bez předpojatostí, snaží se ve své milence v rámci milostných her probouzet kreativitu.
11. Vzhledem k nízké sebedůvěře se nevědomý muž snaží ženu k sobě připoutat tak, že uspokojuje všechny její nálady a požadavky, aniž by se odvážil jí něco říci, když nejedná správně.
Tantricky zasvěcený muž nechává milenku svobodnou, protože ví, že účinek silné polarizace je mnohem silnější než jakákoliv závislost.
12. Z nedostatku životních zkušeností a díky tomu, že téměř vždy je svými stavy a zkušenostmi zasažen pouze na povrchu, účastní se nevědomý muž partnerského svazku jen dokud je to příjemné. Jakmile musí partnerka v životě překonat nějaké zkoušky, utíká od ní pryč, považujíc to pouze za její věc.
Zasvěcený muž zná hodnotu sebeobětování, která pramení z lásky. Stojí při své milence i když prožívá určité problémy a dává jí svoji silnou podporu.
13. Nevědomý muž čerpá ze vztahu co potřebuje, aniž by se staral jestli to, co chce on, je také to, co si přeje jeho milenka. Věří, že důležité je to, že je sám spokojen a šťastný.
Tantricky zasvěcený muž má na paměti princip: "Největším štěstím pro tantrika je učinit svoji milenku absolutně šťastnou". Účastní se vztahu s vírou, že dávat je důležitější než to, co by mohl získat pro sebe.
14. Když se objeví potíže z důvodů určitých chyb v partnerském soužití, nevědomý muž viní pouze ženu, zatímco je sám se sebou spokojen, tvrdí, že udělal vše co mohl.
Zasvěcený muž touží po dokonalosti v jakékoliv situaci a nevyhýbá se své odpovědnosti, kterou v partnerském svazku má.
15. Když se zamiluje, chová se nevědomý muž jakoby se mu zastřela mysl a nevidí nic jiného, oslepen svojí touhou. Díky tomu se snadno stává obětí své vlastní iluze.
Zasvěcený muž se zamilovává svým srdcem, zamilovanost je pro něj výjimečný způsob přibližování se vyšším stupňům projeveného. Je neustále pozorný vůči božské hře synchronicity.

Zatímco si nevědomý muž čte tyto řádky, nezanechají v něm žádnou stopu. Bude si myslet, že to není o něm. Jenom v některých případech se pohrouží do sebe a vybuduje systém zahrnující změnu. V ostatních případech se nevědomý muž bude jen povrchně usmívat nad těmito odhaleními, vyhýbajíc se jakékoliv hluboké sebeanalýze, anebo tvrzení uvedená výše vehementně popře.
Zasvěcený muž bude číst pozorně, ve vnitřním tichu, bude zkoumat tato poselství a zřetelně analyzuje své nitro, aby identifikoval oblasti, na kterých ještě musí pracovat. Současně si vytvoří plán budoucích transformací a do tohoto procesu objasňování a sebeanalýzy zahrne i svoji milenku.
Text je převzat z konference „Vztah v duchovním páru“ Mihaie a Adiny Stoianových, která se uskutečnila v roce 2006 na duchovním táboře v Costinesti, Rumunsko.Přirozeností ženy je oživovat podněty vzešlé z vědomí, od muže, ve formě záblesků či semínek tohoto vědomí. V současnosti mají ženy spíše sklon zapomínat, že je jejich přirozenou povahou vědomí následovat a vytvářet prostředí potřebné k tomu, aby semínko mohlo vzklíčit a vykvést. Místo toho se zaměřují na to, jak muže ovládat, čímž tuto vlastní přirozenost popírají. V partnerství tento sklon ochuzuje krásu sdílené opravdové lásky projevované ve vztahu a ten se pak přetváří na hřiště, kde vládnou přísná pravidla, o která oba milenci zápasí až do vyčerpanosti, nudy a zoufalosti. Aby mohla růst, potřebuje láska půdu bez jakýchkoliv omezení, prostor kde může odhalit svoji fantastickou sílu, vznešenost a krásu těm, kteří ji sdílejí, aby je vedla do božského středu. V tomto článku vám předkládáme 15 základních rozdílů mezi nevědomou ženou, která stále čeká na svého půvabného prince a tak zůstává neustále sama, a ženou zasvěcenou, která má tantrickou iniciaci anebo je zasvěcena do tajemství transfigurujícího milování a která ví, jak polarizovat muže, kterého miluje, takže jejich vztah je opravdovým ztělesněním božské lásky.
1. Nevědomá žena neví, čeho chce v životě dosáhnout. Nemá duchovní aspirace a nedělá nic pro to, aby si vybudovala partnerský vztah. Dokáže jen bláhově čekat, až se jí nějaký muž ozve.
Tantricky iniciovaná žena má své plány a touhy a dokáže se s vděčností obrátit na muže, kterého si váží, aby se na některých z nich, kde je to vhodné, podíleli společně.
2. Jakmile konečně nalezne muže, který o ni projevuje zájem a se kterým by mohla vytvořit partnerský vztah, chce jej nevědomá žena kontrolovat, utápí jej ve svém životě.
Zasvěcená žena zná tajemství a umění okouzlení a zaplavuje jím vybraného milence, takže snaha ho ovládat se stane zcela bezpředmětnou.
3. Jelikož nemá nic lepšího na práci, nevědomá žena systematicky „kontroluje“ muže, který jí ještě nezavolal.
Zasvěcená žena je natolik svým nitrem ponořena do duchovních aktivit, že nikdy nemusí zápasit s myšlenkou že: „Proboha, vždyť on mi ještě nezavolal!“
4. Nevědomá žena se zoufale snaží si muže k sobě uvázat, používajíc k tomu sexualitu jako předmět výměny.
Iniciovaná žena ví, že pouze tantrická erotika, založená na úplné kontrole sexuálního potenciálu a sublimaci, vždy díky svému mimořádnému transformujícímu účinku povzbudí muže k tomu, že se bude chtít spojit s tantričkou a vytvořit duchovní pár.
5. Nevědomá žena buďto groteskně potěšení předstírá, protože má za to , že se to vyžaduje a že jí to dodá na ceně, anebo v tichosti čeká až muž prostě svůj sobecký a často animální akt dokončí.
Zasvěcená žena v takovém případě děj ukončí sama, vstane, obleče se a plná hravosti svému milenci navrhne: „Buďto se společně naučíme tantrickému milování, anebo nejsem ta, kterou hledáš...“
6. Nevědomá žena má hrůzu z období, kdy zrovna nemá žádného milence.
Zasvěcená žena takové období promění v drahocenný čas, ve kterém může učinit obrovský duchovní pokrok, spojujíc se přímo se Šivou, nejvyšším milencem.
7. Díky rezonanci s nižšími úrovněmi má nevědomá žena sklon ignorovat tzv. „hodné chlapce“, muže, kteří si upřímně zvolili blahodárné rezonance, aniž si s tím lámou hlavu, tvrdí jen že „On mě nedokáže udělat šťastnou.“
Zasvěcená žena, plná transfigurace a odvahy, ignoruje pouze tzv. „zlé chlápky“, muže kteří projevují mužnost ve stylu „mačo“, což je vlastně hrubá orientace k povrchním a často démonickým aspektům, vymykajícím se jakékoliv šanci na změnu.
8. Nevědomá žena umí přivést muže k orgasmu s výbojem energie v povrchním dobrodružství, které vede pouze k frustraci a utrpení.
Žena zasvěcená - obzvláště v tantře, umí dovést muže k realizaci nejvyššího Já, skrze duchovní evoluci v páru založeném na lásce, úctě, transfiguraci a sexuální kontinenci.
9. Vzhledem ke své společenské orientaci trpí nevědomá žena často obavami z toho, zda je dostatečně dobrá či dostatečně krásná pro některého muže.
Zasvěcená žena ví, jak zhodnotit své kvality v postupném procesu sebeobjevování, stává se tak velmi krásnou a přitažlivou pro jakéhokoliv muže.
10. Nevědomá žena se z nedostatku sebedůvěry zoufale snaží všemi možnými prostředky a požadavky udržet si monopol na veškerý čas a pozornost svého muže.
Zasvěcená žena si je vědoma, že může snadno svému milenci poskytnou tolik prostoru, kolik potřebuje, v procesu polarizace, a takto se čas, který tráví spolu v páru, stává ještě více mimořádným a příjemným. (Tanrický aforismus: Čekání posiluje potěšení).
11. Protože neví o duchovních zkouškách a protože hledá pouze potěchu založenou na šťastných chvílích, pohrdá nevědomá žena mužem, který zrovna čelí těžkostem, považujíc ho za slabocha.
Zasvěcená žena dává do vztahu podporu a pochopení, i když ten zrovna prochází těžkým obdobím.
12. Nevědomá žena neustále vyžaduje pochopení, ochranu a pomoc a stále to svému muži opakuje, i když mu toho sama příliš nenabízí.
Zasvěcená žena vytváří kouzlo hluboké intimnosti, v němž muž bude spontánně sdílet vzájemné pochopení, lásku, pozornost a něhu, ochranu v rámci milujícího sjednoceného páru.
13. Nevědomá žena věří, že veškerá bolest jenž ze vztahu s mužem vzejde je pouze jeho vina. Později tuto fiktivní vinu projektuje na ostatní muže, kteří následují, jelikož věří, že musí zaplatit za chyby toho prvního. Takto vzniká trauma.
Zasvěcená žena se vyvíjí rychle, sbírá zkušenosti ze života v páru, ať už jsou dobré či špatné.
14. Nevědomá žena, uchvácena hrou své vlastní představivosti věří, že se zamilovala a pak pořádá bláznivý hon na objekt své náklonnosti, přičemž ignoruje veškeré signály a veškeré reálné aspekty, jenž obdrží a které nezapadají do jí tolik drahé iluze.
Zasvěcená žena vše činí duchovním způsobem, je pozorná vůči jevům synchronicity a mysteriózním znamením, takže když se zamiluje, není nikdy poblouzněna hrou touhy či imaginace.
15. Zatímco si čte tyto řádky, bude se nevědomá žena cítit napadena a bude odsuzovat jejich autora, ignorujíc moudrost sdělení, nebo se může cítit zasažena, nalezne sama sebe v některém z těchto popisů a pak, naplněná aspirací, započne své zasvěcení, aby se stala skvělou Šakti a naplnila takto svůj životní osud.
Žena zasvěcená, ať už v tantře nebo v jakékoliv jiné cestě vedoucí k nejvyššímu osvobození, bude pokračovat ve svém vývoji do stavu dokonalé Šakti, zpřístupní tato odhalení také ostatním ženám, zatímco k nim přidá něco nového ze své moudrosti získané praxí a vlastní zkušeností.
Text je převzat z konference „Vztah v duchovním páru“ Mihaie a Adiny Stoianových, která se uskutečnila v roce 2006 na duchovním táboře v Costinesti, Rumunsko.
Jogín.cz | YogaEsoteric.net

Zobrazení: 1814

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Březen.2011 v 18:27
Šhiva (Jang) a Shakti (Jing) jsou jedno a to samé. Jeden aspakt jedné a té samé tvořívé síly Univereza je protipólem toho druhého aspektu (té druhé), tvoříce spoečně jeden harmonický celek.
The Secret of Shiva and Shakti (in Tantra Yoga Meditation) - http://www.youtube.com/watch?v=6zV4f7t8024


Související články:

RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/rukopis-mari-magdaleny

Erotika a harmonie mezi partnery.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/erotika-a-harmonie-mezi

Niburus a vliv erotiky - prožívání orgasmu na zajištění Vaší svobody.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/niburus-a-vliv-erotiky

Rozdíl mezi spřízněnou duší (soul mate) a párovou duší (twin soul) a kdy a jak lze s párovou duší zase splynout a vytvořit opět jeden harmonický celek.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/rozdil-mezi-spriznen...
Komentář přidal(a) petr dne 16.Březen.2011 v 20:46

jaké jsou rozdíly mezi červeným a zeleným světlem:

1-červené rozehřívá krev,zelené je dobré pro oči

2-červené má delší vlnovou délku,zelené kratší

3-červené jsou třešně,zelená je tráva

ale hlavně,obě světla jsou jen spektra jednoho Světla,kterým se zase stanou...

 

zasvěcený nebo nezasvěcený,vzestupu to bude jedno,vždyt oba mají podobnou Duši a stejného Ducha...

..........................................

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Březen.2011 v 21:46
Nejde tady o zasvěcení. To slovo může klidně být uvedené v uvozovkách. Jde především o sjednocení a zharmonizování vzájemného vztahu mezi mužským a ženským principem, aby tyto opačné polarity přestaly mezi sebou bojovat a začaly se opět vzájemně podporovat a doplňovat, neboť jedině tak je možné se dostat nazpět do jednoty a harmonie.
Komentář přidal(a) Ywet dne 16.Březen.2011 v 22:25
My světlušky Všichni členové (96) skoro magické číslo k tejto téme, jenže vobráceně
Komentář přidal(a) petr dne 17.Březen.2011 v 8:39

ahoj ren,

život je boj a boj je také harmonie

proč někteří z pohodlí svých domovů odcházejí do pralesa,slézat vrcholy či spouštět se do propastí?

Prostě experimentujeme,proto jsme tady,to je vše.

..............................................

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Březen.2011 v 11:40
Není kam jít. Nebo že by utéct? :-)
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/neni-kam-jit
Komentář přidal(a) Alexandra Čilek Krátká dne 20.Březen.2011 v 18:29
Moc hezký článek, děkuji!
Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 25.Březen.2011 v 9:47
Související článek: Láska, vztahy a přátelství
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/laska-vztahy-a-pratelstvi
Komentář přidal(a) Alexandra Čilek Krátká dne 25.Březen.2011 v 13:25
zdravím Fialku!!:-)
Komentář přidal(a) Alexandra Čilek Krátká dne 25.Březen.2011 v 20:31
...teď na mne na stole kouká ten samý kousek!:-)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
před 57 minutami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Dohoda KGB a CIA. Dělení majetku a moci. Schůzka Havla a Sorose v r. 1986 na ambasadě USA v Praze !!! uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Hudebních novináři CNN "..nemůžeš mluvit o Tchaj-wanu bez základních vědomostí.. !!!!!!!! uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Lékaři vyzývají k okamžitému vypnutí sítí 5G !!! uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Kidak uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 11 hodinami
Uživatel Jarka M uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Konopí jako zdroj energie (paliva) a zdravých potravin. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"JAK a PROČ BYLO ZAVRHNUTO KONOPÍ? (překlad z Maďarštiny)+ 1. Jeden hektar konopí vyprodukuje tolik kyslíku jako 25 hektarů lesa.+ 2. Opakuji, 1 akr konopí dokáže vyprodukovat stejné množství…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Geneticky modifikovana generace !!!!!! uživatele Ina Obr
čtvrtek

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby