* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Tělo je živý organismus, který požaduje pravidelně nejen jíst a pít, ale i prožívat rozkoš. Pokud potřebám těla vyhovíte, tak se Vám štědře odměňuje tím, že je a zůstává zdravé, vitální, dobře funguje, prožívá příjemné, blažené pocity a pěkně vypadá! Mnoho lidí trpí, jak psychicky, tak zdravotně, právě kvůli nedostatku rozkoše tedy i orgasmu, který regeneruje, ozdravuje a omlazuje, z důvodu, že pomáhá odstraňovat disharmonické stresové pocity, které v těle vytváří energetické bloky! To znamená, že orgasmus je vlastně všelék, jelikož přivádí člověka na jiné myšlenky, vytváří v těle příjemné radostné a extatické pocity, které z těla energetické bloky odstraňují. To následně umožňuje životadární energie Čchi se opět rozproudit po celém těle, čímž ho regeneruje, ozdravuje a omlazuje. Více v článku: Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.

Proto by si měl každý uvědomit, že i sebe uspokojování může být, po dobu než si najde partnera s kterým si skutečně rozumíte (ale třeba i pak), velice dobrou náhražkou sexu. Navíc, až si člověk někoho najde, tak může o tyto zkušenosti ještě vylepšit a obohatit svou sexualitu a erotické hrátky s partnerem/partnerkou. Vždyť masturbace je přeci i velice vzrušující předehrou! Pomocí sebeuspokojování člověk dokonale pozná své tělo a tím se i naučí jak lépe přijímat i dávat erotickou rozkoš, která je jedním z velice důležitých základů harmonického soužití partnerů i v ostatních oblastech života. ORGASMUS = ZDRAVÍ a skvělá nálada - dar matky přírody! Nejen o chlebu a vodě je člověk "živ". Uvedeno ZDE.

Berte ale na vědomí i to, že nic se nemá přehánět. Zdravý přístup k erotice, tedy i onanii následně přenáší harmonii i do ostatních oblastí vzájemného soužití! Každý člověk je ovšem také individuální jedinec, což znamená, že má rád něco jiného. Proto byste neměli před svým partnerem mít zábrany ani v erotice, abyste byli schopni svému partnerovi říci, co se vám nelíbí a naopak, co máte rádi a co vám nejvíce vyhovuje a to pak využít, aby vám to oboustranně nejen vyhovovalo, ale aby vás to i oboustranně vzrušovalo. Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení. Uvedeno ZDE.

Potřeba prožívání orgasmu je zakódována přímo v tělesné podstatě Bytí a to z toho důvodu, aby Bytosti nezapomněly svůj duchovní původ a jejich Blažené energie, které obsahují. Proto je i sebeuspokojování naprosto přirozeným projevem touhy po opětovném propojení a splynutí energie Jin a Jang v jeden harmonický celek, umožňující spojení s úrovněmi kosmického Vědomí či duchovního Bytí (obsahující v sobě harmonické frekvence, vytvářející euforické - extatické po-city) a pokud člověk v sobě nemá bloky, vytvořené např. výchovou či náboženstvím, tak je i tento projev sexuality naprosto přirozeným projevem touhy po jednotě. Doporučuji všem přečíst si článek: Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.

Orgasmus se dá prožívat i na dálku (nejen pomocí sebeuspokojování, ale i kupř. pouhou vizualizací) a to jak s odloučeným partnerem/partnerkou, tak např. s Bytostmi z jiných úrovní Bytí - dimenzí. To už je ale vyšší forma práce s energiemi. Na to by ale člověk měl být skutečně v pohodě a harmonii, neboť jaký v energetické podstatě svého bytí člověk momentálně je, takovou Bytost si k sobě také přitáhne. Orgasmus se dá navodit též např. propojováním zemské energie Jin - Šakti s kosmickou energií Jang - Šivi. Více najdete v článku: Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.

KDYŽ 
SVÉMU  TĚLU  DÁTE  VŠE,  CO  SI  ŽÁDÁ,  JE  SPOKOJENÉ  NEJEN  TĚLO,  ALE  I  VY. :-)

Ženy, které bez výčitek či dokonce s chutí masturbují, mají lepší vztah ke svému tělu, vyšší sebevědomí, a vzhledem k tomu, že vědí, co jim přináší potěšení, zažívají uspokojující partnerský sex. … Je známo, že masturbace uvolňuje nahromaděné napětí, při vzrůstajícím vzrušení a po orgasmu se uvolňují látky jako oxytocin, dopamin, serotonin, endorfiny, jejichž zvýšená hladina nás činí uvolněnější a šťastnější, a snižují se hladiny stresových hormonů jako je třeba kortizol (díky němuž mají mnozí ve stresu chuť na rychlé cukry a fast food či nemohou spát..). … V neposlední řadě může masturbace ulevit od menstruačních bolestí či bolesti hlavy. Více podrobností v článku: Alexandre radí: Erotický mýtus č.1 | Masturbace je špatná, špinavá a škodí zdraví Uvedeno ZDE.

Sexualita je touha kosmických - duchovních energií polarizovaných na Jing a Jang (ze kterých je naprosto vše projevené stvořeno) po opětovném splynutí v jeden celek a orgasmus je ve své podstatě "zkrat" (umožňující cirkulaci energie), který je vyvolán spojením energie Jang s energií Jin. Tyto energie obsahují ve svých frekvencích paměť naprosto všechno krásného, co kdy kde existovalo a existuje a proto tyto energie vyvolávají pocity blaženosti či dokonce exitázi (pokud proudí ve větší míře) všude tam kde se tyto energie vzájemné propojí a může mezi nimi energie volně proudit.

Z toho vyplývá, že orgasmu lze dosáhnout při pouhém propojení s duchovní energetickou podstatou a jejími harmonizujícími a euforickými frekvencemi a že k tomu vlastně ani není třeba žádná tělesná aktivita. To znamená, že se můžete milovat s partnerem, či s jakoukoliv jinou bytostí (existující např. v nehmotných světech) na dálku. Ve spánku to občas dělá naprosto každý, jen si to ráno z různých důvodů, například "morálních", nepamatujeme. Je ale naprostou samozřejmostí, že nemáte/nemáme právo "obskočit" kde koho, tedy snažit se s někým na dálku propoji a "zasexovat" si s ním, pokud s tím dotyčný/dotyčná nesouhlasí!

Související články: RŮZNÉ PODNĚTY A PŘÍČINY FORMUJÍCÍ LIDSKOU OSOBNOST, ANEB Fantazie, touhy a masturbace ... OBJEVTE BOHYNI SEXUALITY VE VÁS - VZÁCNÝ DAR VYTVÁŘENÍ, PŘIJÍMÁNÍ A SDÍLENÍ ROZKOŠE ... ORGASMUS = ZDRAVÍ a skvělá nálada - dar matky přírody ... Sexualita a čakry - dimenzionální "brány", které nás energeticky propojují s beztvarým Bytím našeho Universa Uvedeno ZDE.

Práce s energií.
Součástí tantrické masáže je také vědomá práce s energií. Podle tantrického učení je na těle člověka 7 hlavních energetických center, které nazýváme čakry. Tato místa odpovídají různým úrovním našeho života. Od úrovně pudové sexuality až po rovinu hluboce duchovní. Během tantrické masáže dochází k propojení sexuality, srdce a duchovnosti tak, aby naše sexualita nebyla prožívána odděleně, pouze v pohlaví, ale abychom ji vnímali také srdcem a duchem. Jedině tak zažijeme pocit naprosté celistvosti. K práci s energií se používají techniky z biodynamické masáže, dále dech a záměr. To vše provádí masér, některé techniky se ale může přijímající naučit a umocnit tak svůj prožitek. Více v článku: 18 - Tantra - ,,červená magie,, a její aplikace Uvedeno ZDE.

Sexualita léčí vaše tělo a otevírá brány ke hvězdám.

Když sdílíte sexuální energii v páru, otevřte se ostatním silám, aby s vámi mohly splynout. Pro vnější energie je slučování s lidmi při jejich sexuálním aktu zvláštní a vzrušující část živé knihovny. V jednom období bylo projevem nejvyšší úcty, když bůh nebo bohyně s vámi a vašim partnerem splývali při vašem sexuálním prožitku. Vrcholným prožitkem bylo splynutí s vysoce vyvinutými bytostmi, které vás ctily a nesly k vám vibraci lásky, takže se to stalo multidimenzionálním sexuálním zážitkem. Kolik lidí znáte, kteří před svým sexuálním aktem do sebe vtahují vyšší vibrace? Někteří lidé naopak pijí, nebo berou drogy nebo cokoliv jiného, neboť potřebují, aby si vzájemně dodali odvahy k sexuálnímu aktu. Máte stržené hodnoty, standardy a podmínky ohledně své sexuality, kterou vyjadřujete v nefyzické oblasti, takže k vám přichází jenom ti, kteří mají stejný standard jako vy. Proto si při prožívání erotiky přejte se spojit jenom s harmonickými, láskyplnými bytostmi. …

Dědíte plán každé osoby, se kterou máte sexuální spojení, takže nejednáte jenom se svým materiálem, nýbrž také s jeho. Když se vaše tělo spojí s jiným tělem, vaše čakry jsou povzbuzovány a kundaliny se začne hýbat. Když se vaše kundaliny pohybuje jenom nižšími dvěma čakrami a neovlivní celé tělo, "zaháknete se" v aurickém poli partnera a on se "zahákne" ve vaší auře. Proto máte být vybíraví ve svých sexuálních partnerech. Jestliže tak jednáte, buďte ujištěni, že máte-li nějaký druh závazku a chcete s ním pracovat a odevzdat se mu, můžete na sebe z partnera všechno přetáhnout, protože v současné době se urychluje čas a zrychluje energie. …

Na masturbaci není nic špatného. Je to příjemná činnost, kdy se učíte ctít své tělo při oprávněném probouzení jistých pocitů ve svém těle. Masturbujte bez plánování, bez studu a aniž do svého těla prostřednictvím svých myšlenek zatahujete neznámé věci, jelikož to je ošidné jako všechno. Je to příjemná forma umění, ale neslouží jako forma uvolnění. Jestli jste nikdy nemasturbovali, potom jak můžete předpokládat, že když budete mít s někým sexuální styk, že bude znát vaše tělo, když jej neznáte ani vy? …

PS: Léčení, které přijde až začnete rozumět svým vlastním přednostem života se bude dít skrze porozumění této životní síle, která se nazývá sexualita. Je to jedním z hlavních klíčů léčení, který je na této planetě potřeba umístit. … Když vedete energii nahoru spíše nežli abyste ji udržovali ve svých genitáliích, můžete zvedat proud energie a jednat s novým vědomím. … Učte se vzájemně si vést energii páteří vzhůru a pohybovat jí svými těly, zadržujíce přitom orgasmus. … Rozprouděním energie kundaliny po těle se tělo regeneruje, ozdravuje a omlazuje. …

Úryvek z knihy ZEMĚ Plejádské klíče k Živé knihovně (vnitřní poselství vnitřních entit), od Barbary Marciniak, kterou vám vřele doporučuji si přečíst.

Tam kde nejsou energetické bloky, tam energie Čchi volně proudí a kde energie Čhi (čili spojení energie Jin&Jang nazpět do jednoty) volně proudí, tam je prožíváno blaho, které může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem, jehož intenzita je přímo úměrná velikosti toku zmiňovaných energií. Více v článku: Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.


Rukopis Máří Magdalény odhaluje jak probudit energii kundaliny a aktivovat šišinku fungující jako anténa do beztvarého Bytí. Uvedeno ZDE.

... Jadeitové vajíčko je velkým pomocníkem pro kultivaci sexuální energie, udržuje pohlavní orgány zdravé a zlepšuje váš milostný život. Jeho původ je třeba hledat ve starověké Číně, kde byla věnována velká pozornost spojitosti mezi milováním, zdravím a dlouhověkostí. ... Více v článku: Jadeitové vajíčko Uvedeno ZDE. Není žádná náhoda, že některé ženy jsou nejen zdravé, ale i vypadají mladě ve vysokém věku. Mně ale věřit nemusíte, vygoohlujte si onfo o důvodech zdraví a dlouhověkosti sama.

Práce s tělem a intimitou je jednou z nejefektivnějších cest, jak posílit svou životní sílu a inspiraci. Díky doteku a láskyplné přítomnosti můžeme zažít zázraky a poznat zdroj naší životní síly ve zcela jiném kontextu, než jak jsme na sexualitu zvyklí pohlížet. Celý článek s názvem: "JAK NA EROTICKOU MASÁŽ?" je uveden ZDE.

Směrujte svou sexuální energii pro LÉČENÍ + MANIFESTACI (Pokud je pod videem zubaté kolečko, tak na něm většinou lze nastavit překlad do mateřštiny. Je to trochu hlavolam, ale jde to!) / Channel Your Sexual Energy- HEAL + MANIFEST Videa ZDE.

Jak použít orgasmus k manifestaci požadovaného (Pokud je pod videem zubaté kolečko, tak na něm většinou lze nastavit překlad do mateřštiny. Je to trochu hlavolam, ale jde to!) / how to use orgasm to manifest Videa ZDE, ZDE a ZDE.

Co s námi udělá absence sexu? Debata na videu ZDE.

Článek s názvem: Orgasmu dosahuji jen masturbací je uveden ZDE.

Ženy radia: TAKTO si to robíme! Uvedeno ZDE.

BOŽSKÁ CESTA SEXUÁLNÍ LÁSKY Uvedeno ZDE.

Více podrobností o frekvencích a energiích naleznete ZDE.

Zdánlivě nesouvisející video: Tomáš Lebenhart, Cesta srdce Uvedeno ZDE.

O ŽENSKÉ sexualitě, sebenalezení a DŮSTOJNOSTI! ♥ Vendy Kociánová (29. 7. 2020, Bohumín) Uvedeno ZDE. (zajímavé, avšak po vlastní úsudek nutno poslechnout až do konce)

Zdravotní přínosy masturbace / Health benefits of masturbation Strojový překlad ZDE. Text v angličtině Here

Umění ženské masturbace / The Art of Female Masturbation Strojový překlad ZDEText v angličtině Here.

Další úzce související články:

* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.

* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.

* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.

* Osho: Učení o sexu, aneb příčinou nadváhy, zdravotních neduhů, agrese, deprese a např. upovídanosti je zablokovaná sexuální energie Uvedeno ZDE.

* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.

* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.

* Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE.

* Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.

* Globální orgasmus za mír Uvedeno ZDE.

* Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení. Uvedeno ZDE.

* BOŽSKÁ CESTA SEXUÁLNÍ LÁSKY Uvedeno ZDE.

* Další související informace naleznete ve skupině Tantra. Uvedeno ZDE.

Umíte-li německy, doporučuji Vám poslechnout si video: DIe Sexualität des Menschen (Weibliche Masturbation) - Hier.

Umíte-li anglicky, poslechněte si ve vlastním zájmu video:

* Spiritual Masturbation * Daily Aaron Bit - Here.

* Spirituality and Sexuality - Interview with Sasha Cobra. - Here.

* Masturbation Myths | Teesha Morgan | TEDxStanleyPark - Here.

* A motion for masturbation -- the naked truth | Jane Langton | TEDxSFU - Here.

* EP 011 What is the cause of Erectile Dysfunction? / Sasha Cobra Here.

* ENRG Tune - Vibrating higher as ONE with Sasha Cobra Here.

* The adventures of a Magical Orgasmic Vagina - Here.

* How To Open Your Chakras With An Orgasm - Here.

* Where Is The Female G Spot Located? - Here.

* The Female Orgasm | The Never Ending Orgasm | Real Families with Foxy Games - Here.

Umíte-li anglicky, doporučuji Vám poslechnout si video:  Masturbation (A Spiritual Perspective on Masturbating) - Teal Swan - Here.

Harnessing Sexual Energy for Changing Your Life - Here.

Can Christians masturbate? | God is Grey - Here.

Masturbation Tip: Heart Breathing - Here. My Spiritual Journey to Masturbation - Here.

Solo-Tantra for Men! (Sacred Masturbation 101) - Gwydion Blackrose - Here.

Master-bation Meditation (Mastering the Art of Masturbation) - Here.

Sexual Energy & Manifestation | How to Manifest Using Sexual Energy - Here.

The unknown greatness of the clitoris | Maria Røsok | TEDxOslo - Here.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Proč je třeba v životě prožívat pocity blaženosti?
Protože prožívání blaha, ať již takového či makového, :-) vytváří v bytosti příjemné pocity, které v těle vytváří harmonické frekvence, jež regenerují, ozdravují a omlazují. Proto je třeba přestat sledovat masmédia (neboť ty vás programují negativně) a začít dělat a prožívat to, co ve vás vytváří pocity příjemné. Je sice dobré být informovaný, neboť pravda osvobozuje a je dobré vědět např. i to,i kdo je nepřítelem lidstva, abyste věděli před kým a čím se máte mít na pozoru. Není ale dobré se v tom co zjistíte nijak hnípat a emocionálně to prožívat a to především z toho důvodu, že disharmonické energie spoutávají, zotročují, ubíjí a proto způsobují stárnutí a následně i smrt. Berte taktéž na vědomí, že na co svou pozornost zaostříte, tam vaše energie teče! Související článek: Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. (Když si bytost, tedy i člověk uvědomí, že je především vědomí, čili nestárnoucí, nesmrtelná, věčná kosmická energie, která si své hmotné tělo neustále vytváří a přetváří dle toho čemu momentálně u-věří, tak člověku dojde, že je možné nejen tohle, ale cokoliv čemu je bytost ochotna uvěřit.)


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Používáte-li sexuální magii pro vytvoření energetického náboje, na zesílení a urychlení uskutečnění Vašeho záměru (např. pro ozdravení omlazení a revitalizaci svého těla), tak ji v žádném případě nepoužívejte na manipulaci s něčí svobodnou vůlí, nebo se Vám to vymstí. Stejnorodé frekvence se totiž naprosto vždy vzájemně přitahují, a proto každý dříve či později sklidí, co sám zasel. Podrobnosti o vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí najdete v článku: NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne., který je uveden ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Další videa v Angličtině.
* Bashar on Sexuality Uvedeno Here.
* Abraham Hicks ~ What happens energetically in an orgasm? - Here.
* Masturbation and The Law of Attraction - Here.
* Spiritual Masturbation * Daily Aaron Bit - Here.
* Sexy Sundays: Can Masturbation be Spiritual? - Here.
* Abraham Hicks - Sexual Fantasies In The Vortex - Here.
* Video v angličtině s názvem: BASHAR - Masturbation. - Here.
* The Complete Sex Guide - Here.

more videos in English:
* Spiritual Masturbation * Daily Aaron Bit - Here.
* Masturbation and The Law of Attraction - Here.
* Sexy Sundays: Can Masturbation be Spiritual? - Here.
* Day 88: 101 Days of Self-Pleasure - Here.
* Why you should Masturbate. - Here.
* Jaiya On Orgasm - Here.
* Sex (orgasm) - The Secret Gate to Eden (Gnostic Teachings) - Here. (do not take all literally) To awakening kundalini you do not need partner since both male and female serpents are in you. The Jin energy is coming from the Earth - Shakti, and the Jang energy is coming from the Sun - Shiva. You just need to reconnect with both of them.)
* Kundalini Awakening Process - Here.
* Kundalini Rising - Here.
* Astral Sex - How To Experience Out Of Body Sex, by Steve G Jones - Here.
* Bashar on Sexuality - Here.
* Abraham Hicks - Sexual Fantasies In The Vortex - Here.
* Abraham Hicks - He's confused by sex and women - Here.

*
(((Masturbation Is Spiritual))) Engage Your Senses - Here.
* Tantric Therapy - Mindful Masturbation Part 1 - Here.
* Spiritual Masturbation * Daily Aaron Bit - Here.
* 6 techniques to turn masturbation into sacred meditation Here.
* Female Masturbation Part 1 - Herte.
* Self-Pleasure for maximum orgasmic results - Here.
* Masturbation (A Spiritual Perspective on Masturbating) - Teal Swan - Here.
* Integrating Sexuality and Spirituality - Here.
* Abraham Hicks ~ Questions about Lust and Incest - Here.
* Sexual energy, energizing organs and seminal retention for longevity - Sarina Stone - Here.
* Top 15 Health Benefits of female masturbation | Arousing Facts About Female Masturbation - Here.
* Happy Masturbation Month - Here.
* Masturbation Is Spiritual- Practical Application - Here.
* Masturbation is Spiritual Relax & Enjoy the Experience - Here.
* Tantric Therapy -Mindful Masturbation – Introduction - Here.

* Alan Watts On Masturbation,Religion & Love - Here.

* Full body energy orgasm with tantric massage Here.
* Full body energy orgasm from WOMAN to MAN with tantric massage Here.
* Energy Orgasm – Giving A Full Body Orgasm Without Touching Here.
* Tantric energy tested by science Here.

* Vědecky testovaná Tantrická energie / Tantric energy tested by science - Here.
* Zážitek blaženosti Tantrickou léčbou / Experiencing Bliss with Tantra Healing - Here..

Zobrazení: 12587

Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 11.Únor.2011 v 0:02

RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.
Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.
Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.
KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.
Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.
Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE.
Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 8.Prosinec.2011 v 20:52

Jaké jsou rozdíly chování nevědomých mužů a žen oproti tantricky zasvěceným Uvedeno ZDE.

* Proč je třeba mít kvalitní sex s frekvenčně souznícím partnerem (nikoliv s kde kým) se dozvíte z videa s názvem: Speciál s Petrem Chobotem 3 díl Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Rhodes dne 27.Únor.2012 v 9:53

1 SEXUALITA MOST K VYŠŠÍM ÚROVNÍM VĚDOMÍ
http://www.youtube.com/watch?v=sobR90HSHoI&feature=relmfu

2 SEXUALITA MOST K VYŠŠÍM ÚROVNÍM VĚDOMÍ
http://www.youtube.com/watch?v=9pGMB5fYWUg&feature=relmfu

Komentář přidal(a) Rhodes dne 27.Únor.2012 v 11:47

s tym suhlasim Uti ale to co ty tvrdis to je urcita vysia uroven bytia... my sme momentalne v tejto urovni a preto je tento stav pre nas prirodzeny... je to ako dieta ktore nevie chodit... neni to zle ze nevie chodit je to jednoducho len stav prirodzeny pre uroven bytia v ktorej je to dieta

preco luto?? lepsie byt sexom posadnuty ako skoncit ako sedivaci :)) .. posadnutost sexom je tiez urcity evolucny stupen

Komentář přidal(a) grétka dne 27.Únor.2012 v 18:41

Tak ma napadlo, ze muzi by lahsie mali chapat rozdiel medzi laskou a sexom, ked to vedia lepsie rozdelit.

Zacala som tu pisat taky dlhy komentar, ze z toho radsej spravim clanok.

Komentář přidal(a) Imalgin dne 27.Únor.2012 v 19:35

Souhlasím, půjčili jsme si od matky Země těla a měli bychom jim naslouchat. Krmit, napájet, udržovat energii v rovnováze a dopřávat jim krásných orgasmů, lásky a objímání.

Komentář přidal(a) Petruša Bofinka dne 27.Únor.2012 v 20:34
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Prosinec.2013 v 13:17

Onanie je nejzdravější činnost na světě! Přečtěte si 10 změn, které způsobuje ve vašem organismu

Sebeuspokojování je lepší než lázně, sebeuspokojování je lepší než cvičení, pití léčivých čajů nebo dokonce i než sex jako takový! Co je na ní nejzdravější?

Univerzita v australském Sydney přinesla přehled, proč je onanie tak zdravá a proč by měla být pravidelnou činností pro každého, kdo se chce vyhnout nemocem.

1. když je masturbace opakovaná, snižuje se riziko vzniku cukrovky druhého typu.
2. U mužů se posiluje a ozdravuje prostata.
3. Posiluje se srdce.
4. Snižuje se tlak
5. U žen je prevencí proti infekci děložního čípku a močových cest. Při vzrušení a orgasmu se otevírá děložní čípek, jeho svaly se stahují a odchází sekret.
6. Masturbace zvyšuje i odolnost proti bolesti.
7. Změkčuje také pokožku na rukou a konečcích prstů.
8. Uvolňuje psychické napětí a mizí nespavost i psychická labilita.
9. Působí pozitivně proti depresi.
10. A v neposlední řadě masturbace podle vědců i zvyšuje sebevědomí.

Zdroj: http://prask.nova.cz/clanek/novinky/onanie-je-nejzdravejsi-cinnost-...

Prsa jsou nejlepší: Mohou ženy Orgasm od stimulace bradavek? Překlad článku do češtiny pomocí Googlu je uveden ZDE. Anglický originál pod názvem: Breasts are Best: Can Women Orgasm from Nipple Stimulation? Uveden ZDE.

V rámci F ** ked Pussy epidemie (Každá žena potřebuje číst tento!) Překlad článku do češtiny pomocí Googlu je uveden ZDE. Anglický originál pod názvem: The Under F**ked Pussy Epidemic (Every Woman Needs To Read This!!) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Leden.2014 v 13:24

Americká lékařka ordinuje svým pacientkám s rakovinou vibrátor namísto chemoterapie

Známá americká lékařka Mary Jane Minkin, která působí jako vedoucí na gynekologicko-porodnickém oddělení lékařské fakulty Yaleovy university, doporučuje svým pacientkám pravidelné používání vibrátoru.

Správné prokrvení pohlavních orgánů, dostatek endorfinů, zmírnění projevů menopauzy a další výhody „vibrační terapie“ dokáží podle jejích výzkumů udělat s onkologickými pacientkami doslova zázraky. Ještě v 19. století bylo běžné, že lékaři používali vibrátory pro léčbu žen trpících hysterií. Brzy se však tato praktika setkala s příkrou kritikou, neboť lékaři tímto způsobem sexisticky naznačovali ženám, že nad jejich nemocí snadno zvítězí přístroj falického tvaru namísto psychiatrických medikamentů. Ve 20. století začaly naštěstí ženy používat vibrátory dobrovolně i bez lékařského předpisu a lékaři přestali hysterii označovat za zdravotní stav. Překvapivé je, že dnes se vibrátory vrací opět na scénu i z hlediska medicíny.

Jedním z nejdůležitějších aspektů pro správnou léčbu nejen onkologických pacientek je podle doktorky Minkin šťastnější život a správné prokrvení pohlavních orgánů. Málokdo si totiž uvědomuje, jaké problémy může ženám přinést takzvaně „nešťastná vagina“. „Jedním z problémů, které ženy mají, je menopauza. A jelikož se dožíváme stále vyššího věku, každá žena si menopauzou pravděpodobně projde. Dokud naše vaječníky produkují dostatek estrogenu, tak je s naší pochvou i s námi všechno v naprostém pořádku. Jenže vaječníky bohužel nejsou nesmrtelné, a tak začne jednoho dne hladina tohoto hormonu klesat a naše pochva začne vysychat,“ řekla doktorka Minkin v rozhovoru pro Vice magazín. „Suchost vaginy způsobuje diskomfort při pohlavním styku a to je problém. Žena se musí cítit dobře i po menopauze. A tak si myslím, že jedním z cílů všech gynekologů by mělo být zachování „šťastné vaginy“ i ve vysokém věku," dodala.

Na gynekologické klinice v Yale je „vibrační“ teorie stále oblíbenější, i když z počátku způsobovala značné rozpaky, hlavně u starších pacientek. Mary Jane Minkin doporučuje svým pacientkám bezbarvé silikonové vibrátory bez BPA a ftalátů a doufá, že se jí podaří svou nezvyklou terapii rozšířit ještě plošněji a za hranice USA.

Zdroj je uveden ZDE.

Jestlipak víte proč? Protože když člověk prožívá potěšení, rozkoš a radost, tak to v něm odstraňují energetické bloky a jakmile se životadárná energie rozproudí po celém těle, tak se nastartuje samoléčba.

Úzce související videa v angličtině:

Orgasm + Vitality with Dr. Sara Gottfried (Part 1)
http://www.youtube.com/watch?v=vw-Eem7tc7k

Orgasm + Vitality with Dr. Sara Gottfried (Part 2)
http://www.youtube.com/watch?v=xQf6KaF7rAQ

Orgasm + Vitality with Dr. Sara Gottfried (Part 3)
http://www.youtube.com/watch?v=DazuPYbvCbw

Orgasm + Vitality with Dr. Sara Gottfried (Part 4)
http://www.youtube.com/watch?v=vZOFsRCxCfo

orgasm therapy
http://www.youtube.com/watch?v=wqsoGVd1S2w

The Female Matrix: Sex, Orgasm, and Vitality
http://www.youtube.com/watch?v=CUu4NXqoUw8

Woman getting orgasm just by breathing!!!!!!! :0
http://www.youtube.com/watch?v=mHfj6uozi7c&feature=related

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Říjen.2016 v 0:00

(Strojový překlad) ... Učit se, že masturbace je něco krásného a přirozené zkušenosti a mohou pomoci očistit celý náš energetický systém od blokád. Sexuální energie jsou velmi posvátný a jsou vlastně tvůrcem energii přímo ze zdroje. Je čas najít zpět do této mocné energie a použít jej pro naši schopnost vytvářet, manifest a léčit tuto planetu. To je konečný fyzická forma sebelásky. Velmi často se setkáte s energickou uvolňovací například prostřednictvím pláče, zatímco onanuje. To je skvělý způsob, jak přeměňovat energii rychle do vyšších frekvencí. Být vděčný za to. Naše tělo je zázrak. A můžeme nasměrovat a vytvořit ji velmi dobře. Nic není vytesáno do kamene. Nejsme otroky našich genů, jsme mistr ní. Pokud se chcete dozvědět více o tom, kolik můžete ovlivnit fungování a pohodu vašeho fyzického těla, podívejte se na úžasné výzkum a práci v "epigenetiky" z Bruce Lipton . ...
... Dalším velkým problémem tělo souvisí jsme všichni budou muset vypořádat s je programovací sexu a nahoty je něco špinavé a hanebné. Cítíme, že si nezasloužíme, aby si naši nahotu a najít potěšení v sexu. Také zde, je přeprogramování je nezbytné. Opět platí, že zrcadlo je velkou pomocí. Proveďte stejný výkon jako výše, ale tentokrát nahý. Ocení každý kousek vašeho těla a ocenit své nahé já. Spuštění milovat sami sebe a své tělo a hladil ji tiše. Přitulit do sebe. Buď statečný a prozkoumat bez jakéhokoliv studu. ...
Mnohem více v článku: * 15 tipů na to jak se stát mistrem alchymistou a přeměňovat energie. Strojový překlad ZDE. 15 Tips on How to Become a Master Alchemist and Transmute Energies - Here.
Související článek: * Říjen a Prázdnota, Mezi Dvěma Světy. Strojový překlad ZDE. (pojednává o temné noci duše) To samé v angličtině je na videu: October and the Void, Between Two Worlds - Here.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Elita nikdy nedodržuje svá vlastní pravidla uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Klaus Schwab: Skvělý reset „povede k fúzi naší fyzické, digitální a biologické identity“ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Stojí za to si poslechnout hlavně alespoň tu část tohoto audia začínající časem 1:00:55 & 1:16:50 & 1:35:59 & od 1:44:46 až do konce audia a případně i to, co začíná časem…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel markéta nikol ,,ma.ni." uvádí jako oblíbený příspěvek blogu „Vážná diagnóza, nejistá prognóza“. U Václava Havla opakované. A zbavovat ho pravomocí nikdo nechtěl, připomíná zemanovský lékař uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Největší válečný příběh všech dob! Aneb jak to bylo, je a bude. Díl 1/2 Text ZDE. * Největší válečný příběh všech dob! Aneb jak to bylo, je a bude.…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Systém panikaří.... uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu REVOLÚCIA, KTORÁ VIE HRAVO UKONČIŤ KORONAVIRUSOVÚ PANDÉMIU ? uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Zdravý 16-ročný chlapec po druhej dávke Pfizeru zomrel uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nenechme si to líbit a ozvěme se! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Protest v Terstu: My lidé vyhráváme uživatele Ina Obr.
"Krásny dôkaz zjednotenia toho že len spoločne môžeme dosiahnuť víťazstvo bez prejavov nenávisti.  "
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby