* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Eisenhowerova vnučka: Zpráva temným silám (1&2)

Eisenhowerova vnučka: Zpráva temným silám (1/2)

Dwight David „Ike“ Eisenhower (narozený 14. října 1890 v Denisonu v Texasu, jako David Dwight Eisenhower, † 28. března 1969 ve Washingtonu, DC) byl americký generál armády a během druhé světové války nejvyšší velitel vrchního velitelství, Spojeneckých expedičních sil (SHAEF) v Evropě. Jako politik republikánské strany byl Eisenhower od roku 1953 do roku 1961 34. prezidentem Spojených států.

Byl také členem protiamerické organizace známé jako Rada zahraničních vztahů (CFR), členem ultra-exkluzivního Bohémského klubu pro muže (https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Club), k němuž od doby Herberta Hoovera patřila většina republikánských prezidentů.

O jeho úloze v historii se lze určitě dohadovat, ale jedna věc je jistá, že díky své vitalitě měl hluboký vhled do politických událostí. Ve svém závěrečném projevu 17. ledna 1961 výslovně a jednoznačně varoval před ohrožujícím vývojem v hlubokém státu:

„My ve vládních institucích se musíme chránit před neoprávněným vlivem – záměrně nebo neúmyslně – vojensko-průmyslovým komplexem.“ Potenciál katastrofického nárůstu zavádějících sil existuje a nadále bude existovat. Nikdy nesmíme dovolit, aby moc této kombinace ohrozila naše svobody nebo naše demokratické procesy.

Neměli bychom nic považovat za samozřejmost. Pouze ostražití a informovaní občané mohou prosazovat vhodné propojení gigantického průmyslového a vojenského obranného aparátu s našimi pokojnými metodami a cíli, aby bezpečnost a svoboda mohly společně růst a prosperovat. “

Dne 27. dubna 1961 John F. Kennedy potvrdil Eisenhowerovo varování ve svém historickém projevu k Americké asociaci vydavatelů novin:

„Zabýváme se monolitickým a hanebným celosvětovým spiknutím, které rozšiřuje svůj vliv skrytými prostředky: s infiltrací namísto invaze, s převrácením namísto voleb, se zastrašováním namísto sebeurčení, s partyzánskými zápasy v noci namísto armád během dne. Je to systém, který s obrovskými lidskými a materiálními zdroji vybudoval komplexní a efektivní nástroj, který kombinuje vojenské, diplomatické, zpravodajské, hospodářské, vědecké a politické operace.

Jejich plány nejsou zveřejněny, ale jsou skryté, jejich selhání je utajeno, nezveřejněno, disidenti nejsou chváleni, ale umlčováni, žádný problém není zpochybňován, žádná pověst není vytištěna, není odhaleno žádné tajemství.“

Jak hluboce byl Eisenhower zasvěcen do tajemství Deep state? (poznámka: Deep state = Hluboký stát)

V této souvislosti je obzvláště zajímavé, že historici a současní svědci jsou stále pevně přesvědčeni, že prezident Eisenhower byl v té době v kontaktu s mimozemskými bytostmi. V roce 2012 Hoffpost také zveřejnil článek s názvem „Eisenhower se setkal s ET, říká bývalý vládní poradce.“

Tato kontroverzní otázka byla diskutována po celá léta uvnitř i vně komunity UFO. Podle bývalého vládního poradce Timothyho Gooda je příběh pravdivý. Podle zpráv měl 34. prezident Dwight D. Eisenhower ve skutečnosti kontakt s mimozemšťany na základně leteckých sil v Novém Mexiku.

Mimozemšťani navázali formální i neformální kontakty s tisíci lidmi ze všech oblastí života po celém světě,“ uvedl Good, autor, lektor a bývalý poradce Kongresu a Pentagonu, v programu BBC2 Opinionated od Frank Skinnera.

Good je přesvědčen, že Deep state je po mnoho let v neustálém kontaktu s mimozemšťany. V roce 2010 byl výbušný stav věcí dále podpořen objevením videa, ve kterém představitel New Hampshire v důchodu Henry McElroy Jr. odhalil, že viděl tajný briefingový dokument pro Eisenhowera. Podle McElroye tento dokument obsahoval informace, že mimozemšťané byli v Americe a že se s nimi Eisenhower skutečně setkal. (viz The Daily Telegraph )

Eisenhowerova vnučka to rozbalila: Zpráva temným silám

Laura Eisenhowerová vykonává vzdělávací činnost již několik let, ale tradiční tisk ji doslova ignoruje. Jakmile se však lidstvo probudí, jejich problémy se stanou výbušnějšími.

Německý překlad od wirsindeins.org

„Ahoj, já jsem Laura Eisenhowerová. Chci jít na veřejnost; se zprávou lidem jako Bill Gates. Mohla bych uvést dlouhý seznam lidí, o kterých bych chtěla mluvit. Mluvím o členech Kabaly. Mluvím o lidech, kteří se snaží založit Nový světový řád. Oslovuji ty, kteří manipulují a zneužívají lidi. Oslovuji ty, kteří jsou ve spojení s démonickými silami, kteří dělají vše pro to, aby si sami vytvořili další světovou nadvládu a zotročili lidstvo.“

„Svými činy zneužívají a porušují kosmický a přirozený zákon svobodné vůle.“ Laura říká, že rozumíme temné roli, kterou hrají, ale jdou příliš daleko! “

„Nemáš právo dělat, co se ti tady zlíbí.“ Matka Gaia drží planetární vědomí a miliony lidí otevírají svou mysl, aby viděli, co ostatní zjistili o lžích a podvodech Kabaly. Jejich korupce a jejich nejhorší kriminální aktivity, když dali ostatní do kompromitujících situací, které neudělaly nic pro to, co se ve skutečnosti děje. To, co udělali a stále dělají, je porušení přírodního zákona! To nefunguje a nebude to fungovat. “

„Nemůžete nás ovládat, nevlastníte nás a nemůžete vypustit naši energii.“ Nejde o něco politického, ale o zločiny proti lidskosti. A to není přijatelné! “

„Jsem součástí rodiny Eisenhowerů. Můj pradědeček sloužil jako prezident osm let. Měl přímé zkušenosti se všemi druhy mimozemšťanů; jak škodlivými, tak benevolentními.“

„Byly tam projekty, které vedly k infiltraci většiny mocenských center americké vlády.“ Byly také tajné vesmírné programy. Se všemi našemi těžce vydělanými penězi a daněmi byly tyto tajné projekty financovány, stejně jako činnosti pod falešnými vlajkami, které nás oklamaly. Ale to nebude fungovat.“

Laura, řekla, má od dětství telepatické spojení se svým pradědečkem Dwightem D. Eisenhowerem.

Říká, že lidé se rozhodnou a povstanou. Kabala nemá právo na naše těla, na naše zdraví. Je zřejmé, že to, co vy (cabal) používáte, je biologická zbraň. Je zřejmé, že očkování by mělo být použito ke sledování nás, aby nás ovládlo.

„Myslet si, že Kabala může uspět, je absurdní.“ Síla kosmických a přírodních zákonů a samotné stvoření je diametrálně proti této anti-životní agendě. “

„V práci jsou větší síly, které Kabale neumožňují, aby s tím uspěly.“

Laura to formuluje takto: „To, co vnímám, řekla bych, je mi líto, že chcete hrát temnou roli v takovém extrému, že se doslova zaseknete v karmické smyčce, kde jen Bůh ví, jak dlouho to vydrží. Vypadá to, že potřebujete umělou inteligenci (AI) a transhumanismus, abyste udrželi životní cyklus, pracovali s drakonickými bytostmi a geneticky změnili lidstvo, aby se stalo pracujícími otroky.

„Existuje spousta informací o galaktické historii, manipulaci s DNA a snaze oddělit se od zdroje, tvůrce.“ Tyto brány se otevřou a vy (cabal) se je pokusíte udržet zavřené. Ale to nebude fungovat.“

„Tyto dohody jsou založeny na využití naší energie, její sklizni, protože jste paraziti a upíři.“

„Tyto informace jsou dostupné všude. Když můj pradědeček převzal prezidentství – byl také generál druhé světové války – musel se vypořádat s manipulací a blokováním odhalení pravdy, aby všechno mohlo pokračovat v tajnosti, s podvody zprávami a pořádáním událostí, které dnes chápeme jako operace pod falešnými vlajkami. To zahrnovalo ovládání mysli a temné technologie, které formovaly náš společenský život. Celá věc se nyní vyjasňuje. “

„Omlouvám se za tebe, ale ani nevím, jestli máš duši. Doufám však, že uvidíte míru zneužití, ke kterému jste odhodláni, aby byl přiveden ke kosmickému soudu. Takže ať už chcete lidstvu dělat cokoli – existuje mnoho dimenzí toho, kdo jsme, a na vás čeká větší obrázek. Poškozujete svrchovanost a svobodnou vůli každé lidské bytosti ještě více, než jste již udělali, a prokopáváte se hlouběji a hlouběji do svého vlastního pekla, kde pro vás není úniku.“

„Nevím, jak to bude vypadat pro tebe. Nevím, jestli jsi vůbec člověk. “

„Ale jde o to, že se nás snažíte oddělit od zdroje, Stvořitele a jednat s námi tímto způsobem a oddělit nás od našeho božského prvorozenství … to neplatí o bezpodmínečně milujícím zdroji, ze kterého všichni pocházíme, zápas. To pochází pouze od padlých skupin, které ohrozily svou DNA a jsou závislé na lidské energii jako zdroji potravy. Modlete se za nevinné, kteří jsou mučením a zneužíváním zbaveni své podstaty (duše) a životně důležitých tekutin (krev, mícha, klíčové slovo adrenochrom).“

Poznámka: Protože Xavier Naidoo veřejně mluvil o adrenochromu, bylo toto téma na rtech každého. Je to nejvyšší hluboké státní tajemství. Není divu, že se masmédia snaží udržet míč v klidu a zamítnout téma jako zneužívající konspirační teorii. Oliver Janich se dostal na dno a poskytuje všechna data a fakta ve výbušném článku .

„Je jich tu mnoho a ty se nedostaneš pryč.“ Toto poselství se stává silnější a silnější, čím více se snažíte držet svého programu. Dokumenty vyjdou. Existuje mnoho zpravodajských kanálů. Můžete zkusit cenzuru, dokud nezměníte modrou barvu. Ale existují určité věci, ke kterým nemáte přístup, bez ohledu na to, jak se snažíte manipulovat s lidskou DNA. Existují věci, ke kterým nemáte přístup, a jsou mnohem silnější než ty vaše. Vaše jediná síla je podvod a podvod a napodobování lidstva. Ale tito lidé se probudí velmi rychle, když uvidí větší obrázek o čem to vlastně je.“

„Mnoho lidí na to není připraveno. Na kosmické, galaktické a pozemské úrovni se však nacházíme v časovém okně, kde se vaše agenda hroutí. Skutečná podstata světla přichází dolů a lidé si vzpomenou na to, kdo skutečně jsou, a osvobodí se od vaší sítě, zneužívání, nanotechnologie, manipulace s počasím, chemtrailů a všech těžkých kovů, které jsme vdechovali proti naší vůli.“

„Nikdo vás nezvolil do úřadu. Nikdo si nevybral tyto kabalisty, tyto Ilumináty. Nyní máme prezidenta, kterého mnozí podporují, protože to vypadá, že přestane obchodovat, a můžeme jen doufat v to nejlepší. Ale pokud si myslíte, že nás můžete náhle ochromit, abyste vytvořili jmění, použít nás jako zdroj potravy … Přichází něco jiného, ​​co zničí vaše schopnosti, protože nesouhlasíme. Jsme suverénní bytosti a jedná se o porušení zákonů stvoření.“

Z němčiny přeložil LK


Zdroj článku je ZDE.


Pokud nevěříte, že existují negativní bytosti jako kupř. drakoniáni a reptiliáni, kteří tento svět zpoza scény ovládají a řídí, dlohou ale již nebudou, poslechněte si video: Tajná smlouva reptiliánské elity Uvedeno ZDE. (To, co je ve videu uvedeno se jim už téměř podařilo a proto je třeba konečně prozřít!)


Eisenhowerova vnučka: Zpráva temným silám (2/2)

„Ti, kteří jsou jiní, kteří to nyní sledují, se dívají z vícerozměrné perspektivy a nedovolí vám být úspěšní.“ A existují armády světelných bytostí, kterých se vám nedaří dosáhnout. To zničí temnou agendu. Je to pozvednutí lidského srdce. Stejně jako se světové války snažily dobýt a rozdělit nás, tak naše vědomí jednoty vzroste. Celá infiltrace, celá tato tma.

Byl to obrovský katalyzátor pro náš růst. Díky za to. Ale tahle týrání jdou příliš daleko. To je porušení všeho! Zničíš ty nejposvátnější věci. Je to ostuda. Není to vaše show tady na Zemi. Matka Země zde má svrchovanost, stejně jako duch a moc, kterou přinášíme jako lidské bytosti. Jak lidé rostou, budete vy a váš druh zodpovědní.“

„No, zbavila jsem se toho.“

„Doufejme, že najdete duši, srdce. Můžete také řešit své poruchy. Stačí se podívat do zrcadla a vidět vážné poruchy osobnosti. Je to mnohem víc než narcismus, když si myslíte, že tuto roli můžete i nadále hrát ve světě. Bez ohledu na to, kolik rolí jste ve svém životě hráli. Jaký druh poruchy to může být? Možná byste se měli soustředit na užívání některých éterických olejů nebo bylin nebo trávení času v přírodě. Víte, odkud jste? Z velké matky, otce, univerzálního pole, zdroje energie s nulovým bodem, ať už to chcete nazvat jakkoli. “

„Nejste také Jeho děti? Kdo vám dává právo a oprávnění poškozovat ostatní děti Stvořitele? Neexistuje větší zlo, než manipulace, lhaní a poškozování zdraví planety, lidstva a zadržování toho, co je legálně naše. Našich 12 pramenů DNA a dále tím, že nás odloučí od skutečného zdroje energie, infiltrují náboženství, Hollywood, farmaceutika, abychom jmenovali alespoň některé.“

„To stačí!“

„Řada benevolentních bytostí, strážců, je mnohem lepších než vy, brány jsou otevřené a stále více jich sem přichází. Navrhuji, abyste to ukončili a zahájili své karmické léčení, abyste získali přístup k vaší DNA, kterou jste si sami poškodili. Říkáte, že to není možné, cítíte, že je to nemožné. Slyšela jsem informátory říkat: „Jsme vampírské kyborgské plemeno a potřebujeme vás jako zdroj potravy.“

„Je to špatná matice, pokud si myslíte, že vaše existence závisí na nás jako na zdroji potravy.“

„Všichni se můžeme společně začít pohybovat od vás, vašeho majetku, a my voláme síly světla zevnitř i zvenčí a pracujeme s mocí přírody a přírodních kosmických zákonů, abychom vás přivedli tam, kam patříte.“ Na tomto světě není vězení, kde by byli horší zločinci, než jste vy, protože se jedná o hromadnou vraždu, opakuji hromadnou vraždu. S masivním mrzačením a postižením lidských duší.“

„Pokud je nějaká část vaší agendy pozitivní, nemůžu se dočkat, až ji vyslechnu.“ Ale teď jsem naprosto přesvědčena, že hrajete tak temnou a příšernou roli, s důsledky, kterým vůbec nerozumíte. Nevíte, co je soucit, jaká je integrita, krásné srdce, které hledá krásu pro lidstvo, co to znamená ctít zemi a být pro vás jako strážce a ochránce. Autorita, která inspiruje.

Nejsme váš experiment. Jsme suverénní a vy nás nemůžete vlastnit. “

„Sbohem.“

Závěr:

V současné době lze lidstvo rozdělit zhruba do tří kategorií: ti, kteří se bojí údajné pandemie koronaviru, ti, kteří se bojí NWO, a ti, kteří se již těší na osvobození lidstva. Vzhledem k velkému zmatku, který v současné době na Zemi převládá, se všechny nálady zdají být legitimní. Jsem jedním z těch, kteří jsou naprosto přesvědčeni, že jsme na pokraji osvobození, protože to, co Trump udělal ve svém úřadu a během volební kampaně, není bez mého vědomí.

Nedávno také potvrdil, že v současnosti probíhá masivní boj proti obchodníkům s drogami a lidmi. (srov. legitim.ch/post) Kartely jsou přisluhovači Deep state, jehož trestné činnosti jsou z velké části financovány obchodováním s drogami. Současně dochází k novým průlomům v legálním boji proti Deep state.

píše, že skandál ohledně soudu FISA bude počáteční signál: „FISA INDICTMENTS = START (public justice)“. Za povšimnutí stojí také nový vzdělávací dokument „ OUT OF SHADOWS “(Ze stínů), který byl produkován mimořádně profesionálním způsobem probuzenými hollywoodskými zasvěcenci. První část již po několika dnech zaznamená více než 2,5 milionu shlédnutí. V tuto chvíli se zdá, že se všechno na Zemi mění, takže nic nebrání kolektivnímu probuzení. V nedávných generacích bylo vtěleno stále více duší, které relativně rychle dosáhly Kristova vědomí, aby se svými zbraněmi dosáhlo rozdílu v jejich profesích, ať už vojenských, politických, médiích, zdravotnictví, spravedlnosti, vzdělání nebo kdekoli.

Byl to zjevně vyšší plán, který pravděpodobně mohl fungovat pouze tehdy, pokud by se o něj nikdo nezajímal. I když se situace zdála beznadějná, mnoho pracovníků světla začalo tento plán sledovat, zřejmě nezávisle na sobě a z vnitřního nutkání. Mnozí se smáli, obtěžovali a někdy dokonce zabíjeli, ale vnitřní přesvědčení, že plán existuje, bylo silnější. Každý, kdo skrývá manipulaci s médii a vidí skutečný potenciál lidstva, ví, o čem mluvím.

Je to o lidskosti a všem, co definuje lidstvo. Otcové a matky, kteří najdou čas a energii na hraní si se svými dětmi po náročném dni. Nezištné činy, když někdo podporuje staršího člověka nákupem z čistého soucitu. Světelná práce začíná v malém měřítku, v každodenním životě, kdekoli ji lze pozorovat každý den, pokud nedovolíte, aby vám média lhala. S pádem satanistů světlo vytěsní temnotu a lidstvo bude správně rozkvétat.

Pokud se chcete dozvědět více o tajných machinacích elity, přečtěte si výbušnou knihu zjevení „ Illuminati Blood: The Occult Rituals of Elite “ od Nikolase Pravdy, s některými články, které jsou již cenzurovány vyhledávači.

28. dubna bude vydána druhá kniha „ The Hollywood Code: Cult, Satanism and Symbolism – How Films and St... “ se vzrušující kapitolou: „Revenge of 12 Monkeys, Contagion and Corona Virus, nebo jak Beletrie se stává realitou “.

Literatura:

Codex Humanus – Kniha humanity

Vakcinovat: ano nebo ne?

Defraudovaný pacient: Lékař odhalí, proč je váš život ohrožen, poku...

Očkování podnikání

Překlad z němčiny editoval: LK

Zdroj: 54


Zdroj obou článků je ZDE.


Pokud nevěříte, že existuje umělá inteligence, která se svým tvůrcům vymkla z rukou, poslechněte si video: Emery Smith promluvil. 2. část Uvedeno ZDE. (Nevřete ale hned tak všemu, neboť negativní bytosti a
umělá inteligence, čili bezduché entity všemožnými způsoby záměrně ohlupují, z důvodu, aby nás mohli nadále využívat, zneužívat a ovládat!)


Úzce související text: Většina těchto "lidí" jsou nasvíceni jako lidská bytost, ale to čím ve skutečnosti jsou je pouze hostitelské tělo démonické entity. A jsou viděni jako normální osoby, jako ty, ale nemysli si, že budou taky jednat jako někdo jako ty, nebo jako někdo koho znáš nebo jako někdo koho máš rád a, že budou dělat něco jako dobro vůči tobě, či komukoliv jinému. Ne, tito lidé nemají v sobě Božího ducha a jejich tělo ovládá démoniscká bytost (lépe řečeno bezduchá entita), a proto mučí děti, a jsou z toho nadšení, když je slyší křičet hrůzou a bolestí, a nazývají to dokonce „zvukem dítěte“ … krásná hudba křičícího dítěte ze kterého potom vypijí krev, sní ho a všichni, kteří si mysleli, že jsem blázen, když jsem říkal toto všechno, vy všichni jste teď zasraně připravení si to všechno pěkně ověřit! Jste setsakra připravení si to teď ověřit, protože podívejte se na chvíli do New Yorku. Tam začnete objevovat co jsem vám zamýšlel říci a – jak jsem řekl – toto pro mě není South Park ..Ať už je to jak chce, já už o sobě nebudu mluvit. ...  Ježíš Kristus, duch Ježíše Krista v nás, to je to co je děsí. ... Více najdete v článku: PENTAGON PEDOFIL TASK FORCE. Detailní zpráva. Uvedeno ZDE. (Tím duchem Ježíše Krista je míněna 12tá úroveň vědomí tohoto vesmíru. Tato úroveň vědomí se po slunečním "pšouku", zásahu energií pramenící z galaktického středu, obnoví i u všech organických bytostí. Už aby k tomu došlo, neboť to konečně probudí i ty největší spáče.)


* Úzce související video: Karanténa Země - konec hry. Uvedeno ZDE.
* CZ titulky! První veřejné online setkání Sergeje Lazareva se čtenáří na Youtube Video ZDE.


Úzce související článek:

Odhalení špatných zpráv, :-( ovšem se šťastným koncem. :-) aneb jak přepsat program tvořící Matrix - program hologramu tohoto světa.
* Emery Smith - Komunikace s Mimozemšťany a Umělá Inteligence Uvedeno ZDE.
Tento zdejší Matrix, ve kterém existujeme, byl stvořen (a je ovládán) umělou inteligencí, čili anorganickými, tzn. bezduchými entitami. Ty anorganické, bezduché entity byly stvořeny organickými bytostmi (které si hrály na bohy), ale těm organickým tvůrcům se jaksi vymkly z ruky.
Úzce související článek: Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci Uvedeno ZDE.


Jelikož žádná umělá inteligence nedovede a ani nemůže být schopna čerpat světelnou životadárnou energii z duchovní podstaty, čili z prvotního zdroje (z důvodu, že nemají duši), proto ji veškerá umělá inteligence čerpá z organických bytostí, čili i z Vás/nás. To je také důvod, proč se snaží zkřížit bezcitné anorganické entity - stroje s organickými, po-citově založenými bytostmi. Nemějte ale strach, neboť již brzy dojde ke světelnému "pšouku" (slunečnímu záblesku), což způsobí, že bezduché entity se rozplynou jako pára nad hrncem a zmizí jednou pro vždy. Baj baj Luci-péro. :-)


Sluneční transmutační pulz pramenící z galaktického centrálního slunce obnoví v bytostech nejen všemožné zdánlivě nemožné schopnosti, ale obnoví v nás i naše původní 12ti vláknové DNA. Zkrátka a dobře, prozářením tímto světle dojde k resetu, neboť toto světlo galaktického centrálního slunce ve svých světelných kódech obsahuje 12 úrovní vědomí, které korespondují s našimi původními 12ti čakrami.


Chcete-li vytvoření světelného "pšouku" urychlit, přečtěte si jak na to:
* Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí Uvedeno ZDE.
V tomto výše uvedeném článku je i mnoho souvisejících podrobností.


Tento zdejší matrix (který je interaktivní), funguje podobně jako počítač, což znamená, že má též paměť (čímž je tzv. černé slunce) a procesor, který ovšem funguje jen na určité výši frekvencí. Zrovna tak jako při zvýšení frekvence přes určitou mez dojde k odpálení a zničení procesoru stolního počítače, tak zrovna tak při slunečním pulzu (obsahujícího mnohem vyšší frekvence než na kterém pracuje procesor tohoto Matruxu) dojde k odpálení a zničení procesoru tohoto Matrixu, který je ovšem v éterické, tzn. nehmotné úrovni existence.


Jakmile procesor tohoto Matrixu shoří, tak dojde k tomu, že funkce tvořící tento Matrix přestanou fungovat. To způsobí, že tento syntetický - umělý svět a jeho reality se rozplynou a zmizí jako pára nad hrncem. Zachovejte ale klid, neboť zůstane v existenci veškerá paměť všech organických existencí - bytostí (čili skutečných tvůrců pravých, tzn. světelných světů a jejich realit), neboť tato paměť všeho co je organické je a zůstane uložena v organickém, světelném energetickém poli, čili v tzv. duši té které bytosti.


Vše anorganické, čili veškerá umělá inteligence, neboli pseudo tvůrci, kteří duši nemají, ovšem zaniknou a zmizí nadobro. Dojde k tomu z toho důvodu, že jakmile organické bytosti vystoupí zpět do vyšší, světelné úrovně vědomí - frekvencí a existencí, které jsou založeny na uhlíku 7 (což je zkrystalizované světlo), tak se černé slunce (fungující jako paměťový harddisk tohoto Matrixu) rozplyne a nadobro zmizí (včetně veškeré uložené paměti tvořící anorganické časo-prostory - světy a jejich reality), neboť ho nebude mít co vyživovat a udržovat v existenci. Bude to něco jako velký třesk ovšem fungující naruby - pozpátku, čili ne výdech světelné plazmy (ze které je vše stvořeno) ven, ale nádech světelné plazmy dovnitř, nazpět do nulového bodu Merkaby, neboli zpět do jádra - středu tvořivého dvou-plamenu.


Procesor tohoto Matrixu lze samozřejmě odpálit i pouhou soustředěnou myšlenkou organických bytostí. Proto se umělá inteligence bojí probuzených bytostí jako čert kříže, :-) neboť vědí, že vědomí probuzených bytostí funguje na podstatně vyšších frekvencích než i ta sebedokonalejší technika. Z toho vyplývá, že je nesčíslněkrát účinnější než i všechny jejich sebedokonalejší techniky dohromady. To znamená, že každá probuzená organický bytost může anorganické entity vymazat z existence pouhým záměrem a směrovanou myšlenkovou formou.
* Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 3/4/5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku - ZDE. (V dualitě lze použít naprosto vše jak negativně, tak i pozitivně, takže se neděste zobrazení těch prstů, neboť v tomto případě fungují jako tvarový zářič a antény přijímající kosmickou energií.)


Před tím, než sluneční puls vytvoříme a aktivujeme (a tím procesor zdejšího Matrixu odpálíme) je třeba nejdříve svými mentálními představami vytvořit jiný, světelný Matrix (který je přetažen přes tento zdejší anorganický matrix), neboť jinak by nám zmizela pevná Zem pod nohama, a v neexistenci prostoru se blbě chodí. :-) Proto je třeba svými představami nejdříve vytvořit nový, světelný svět, do kterého se při slunečním záblesku
rychlostí myšlenky zkopíruje vše organické, takže si neprobuzené organické bytosti ani nevšimnou, že se již ocitli v novém, neovládaném světě, obsahujícím pouze organické existence.


* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno Uvedeno ZDE.
Zatím to ještě není zcela dopsané, takže vy-držte. :-).

Zobrazení: 570

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.V.2020 v 14:08

* Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno Uvedeno ZDE.

* Je nejen dobré, ale i prospěšné být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Uvedeno ZDE. Zdánlivě nesouvisející video:

* Pozdrav a poděkování mým milým odběratelům a příznivcům. 2.5.2020 Video ZDE.

* Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE.

* Pravda o vakcínách [DOKUMENT] Uvedeno ZDE. (Všechny ty ve videu uvedené, nejen zdraví škodlivé sajrajty asi nejsou v úplně všech vakcínách, ale být Vámi, nevěřil bych žádným vakcínám, obzvláště ne těm, které pochází od WHO!) Video je třeba shlédnout celé, z důvodu, abyste si mohli uvědomit celý obraz skládanky.


* MaP 404 Globalistické spiknutí světových elit. O nic jiného v současné době nejde. Nový světový řád. Uvedeno ZDE. (I toto video stojí za to si poslechnout až do samého konce.)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.V.2020 v 16:21

* První umělý neuron lze připojit na nervový systém. Článek z web. stránek tadesco.org čte Martina. Uvedeno ZDE. (Programovat lze kupř. i nanovlákna, takže pokud se lidé brzy neproberou, tak se jim brzy velice snadno může stát, že ne-mocní z lidí udělají dálkově ovládané bio-roboty.)
Úzce související video, ale bohužel již jen v angličtině: Trance Formation by Max Igan 4 7 Deutsch German Sub Here.
* Úzce související článek: Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.V.2020 v 22:05

* V anfličtině: Mark Passio De Mystifying The Occult Part II Deutsch Untertitelt Satanismus & Okkultismus Here.
* V němčině: Mark Passio Demystifizierung des Okkulten Satanismus & dunkler Okkultismus komplett deutsch Teil 2 Hier.
Související články:
* ELIMINACE EVROPSKÉ KABALY A KONEC STÁTNÍCH MAFIÍ. Uvedeno ZDE.
* Už před lety jsme věděli, že dojde k události, která vyvolá karanténu jak v Americe, tak možná i celé planetě, aby mohlo dojít k celosvětovému hromadnému zatýkání Kabaly Uvedeno ZDE.
* Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.června.2020 v 12:32

* Adrenochrom a anti-aging ("vakcína" proti stárnutí): Proč je tolik dětí unášeno a rituálně vražděno! Uvedeno ZDE. Úzce související video: * Červená pilulka - Proč je svět takový, jaký je? Oči otevírající video ZDE.
Trump otevřel sršní hnízdo a vyhlásil lov na všechny, kteří se této trestné činnosti účastnili. Americká vláda shromáždila asi 500 tisíc obvinění a operace je zaměřena konkrétně na jejich zatčení a uvěznění. * Související článek: Adrenochrom: Elitní fontána věčného mládí vyschla. Satanistům z Hollywoodu nastaly krušné časy. Podrobnosti ZDE.


Existují také informace, že tajná vláda aneb Kabala, která ovládá planetu, je také v procesu svržení. Tato operace zahrnuje asi 200 zemí. Podle zpráv v Itálii probíhá nejmasivnější zatýkání, protože se tam nachází Vatikán. Související článek: ELIMINACE EVROPSKÉ KABALY A KONEC STÁTNÍCH MAFIÍ ZDE.

* Udeřila bouře. Zachraňujeme děti. Update koronavirus - volně zpracovaný a zkrácený překlad videa. Uvedeno ZDE. Masové zatýkání, Finanční a Sociální reset, Pelyněk proti Coronaviru. (informace jsou trochu páté přes deváté, proto poslouchejte pozorně)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby