* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Drunvalo Melchizedek- Fáze před posunem

Drunvalo Melchizedek- Fáze před posunem

29.02.2012 22:02

Fáze před posunem

Je to období, které obvykle trvá od tří měsíců do dvou let. Tuto fázi většinou spouští geomagnetismus, který žen lidi do stavů šílenství. Trhy s cennými papíry kolabují, vlády se stávají nefunkčními a dovolávají se stanného práva, ale to nefunguje, protože armáda má ten samý problém. To je doprovázeno nedostatkem jídla, dalších potřeb a pomoci. A jako vrchol všeho se většina lidí stává paranoidními a sahá po svých zbraních. Nikdo není na zemském povrchu v bezpečí.

 

Avšak díky obrovské pomoci, kterou nám dali naši mimozemští bratři, a díky dramatickým změnám ve vědomí, kterými vyzráváme, tu existuje velká šance, že nebudeme muset projít tímto nebezpečným údobím, a pokud ano, bude to trvat jen chvíli. Ve skutečnosti bych nebyl překvapen, kdybychom nebyli vůbec varováni, kromě pěti nebo šesti hodin, o kterých budeme hovořit dále.

 

Pokud bychom se připravovali na tuto fázi na fyzické úrovni, ukládali bychom do díry v zemi jídlo a zásoby na období asi dvou let. Ale pokud bychom vstoupili do podzemní pevnosti, nevyšli bychom. Proč? Protože dimenzionální posun nás přivede do nové dimenze vědomí Země, do místa, kde třetí dimenze, náš normální svět, přestane existovat. Jakmile začne posun, trojdimenzionální svět pomine, proto je kontraproduktivní ukládat jídlo a zásoby do díry a očekávat, že až bude po všem, vyjdu ven a zařadím se do života jako obvykle.

 

...Na vyšších dimenzionálních rovinách žádné fyzické přípravy nepomohou. Úspěch závisí na vašem spirituálním uvědomění a většinou na vašem charakteru...

 

Pět až šest hodin před posunem

 

Tato fáze je z lidského pohledu podivná. ...V tomto stadiu se objevují podivné fenomény. Začínají se překrývat dvě dimenze. Budete možná sedět v místnosti, když se zničehonic náhodou objeví něco, co bude pro vaši mysl nevysvětlitelné. Budou to čtyřdimenzionální objekty, které nebudou zapadat do vašeho chápání reality. Uvidíte barvy, které jste předtím v životě nikdy neviděli. Tyto barvy budou neobyčejně jasné a bude se zdát, že mají vlastní světelný zdroj. Barva se bude jevit, jako by byla vysílána, spíše než přijímána. A budou mít tvar, který vaše mysl nedokáže vysvětlit. Tyto objekty budou nejpodivnějšími věcmi, co jste kdy viděli. Je to v pořádku, je to přirozený jev.

Velmi vám doporučuji, abyste se nedotýkali těchto objektů. Pokud to uděláte, budete okamžitě zrychlenou měrou vtaženi do čtvrté dimenze. Bylo by pro vás nejjednodušší a nejlepší, abyste se vyhnuli tomuto zrychlenému přechodu. Pokud je to nevyhnutelné, pak je to vůle boží.

 

Syntetické předměty a myšlenkové formy luciferské reality

 

… v luciferské realitě technologie vyrábí syntetické materiály. Tyto umělé materiály, které se v přírodě nenacházejí, nebudou schopny projít do 4D. Vrátí se zpět do prvků, ze kterých byly stvořeny. Je možné poslat syntetické do další dimenze, ale vyžaduje to speciální energetické pole, aby se materiály neporušily.

 

...Znamená to, že během tohoto pěti- šestihodinového časového úseku se některé ze syntetických předmětů podle hladiny stálosti roztaví nebo rozloží rychleji než ostatní. Vaše auto je vyrobeno z umělé hmoty a z dalších vysoce nestabilních materiálů, takže bude prakticky nepoužitelné. Dokonce i váš dům je pravděpodobně vyroben z mnoha nestabilních materiálů a z větší části se zhroutí a částečně rozloží. Většina moderních domů nebude během této fáze bezpečná.

 

Jelikož indiáni z kmene Taos věděli, že tento čas přijde a co se při něm stane, zakázali používat moderní stavební mateiály uvnitř puebla. Lidé Taos budují letní domovy ze syntetických materiálů mimo puebla, protože vědí, že Den očištění přijde a oni se navrátí do svých starých domovů v pueblu.

 

Proto by bylo nejlepší, kdybyste byli v přírodě, až se to stane, ale pokud to nejde, pak jste v rukou božích. Nechci, abyste si s tím dělali starosti. Pouze vás informuji, abyste poznali, kdy začne posun.

 

Vysvětlím to trochu blíže. Syntetické předměty jsou opravdu jen myšlenky stvořené skrze luciferský experiment. V původní realitě neexistují. Těžko se to chápe, že to jsou jen myšlenky. „Myšlenkové formy“ možná bude znít lépe. Pocházejí, jak říkají Indové, z mentální roviny, z vyšší dimenzionální roviny a pomalu sestupují dimenzemi, dokud se nedostanou sem, do třetí dimenze.

 

V lidské řeči to je tak, že osoba myslí na něco a představuje si to a pak řeší, jak to udělat. Lidé to nejdříve udělají prvním nebo druhým způsobem a pak manifestují předmět na Zemi.

 

Obvykle jsou na tom lidé, kteří se již zbláznili kvůli kolapsu geomagnetického pole, ještě hůř, když vidí, jak luciferská realita kolabuje, když předměty začínají mizet nebo se rozkládat. Dobrou zprávou je, že to trvá necelých šest hodin.

 

 

Zkušenost ze skutečného planetárního posunu

 

...Se vstupem do nového milénia vzestupní mistři cítili, že přibližování se tomuto posunu bude velmi nenásilné, a proto bychom mohli ujít velmi dlouhou cestu. Udělali jsme dobrou práci při pomáhání zrodu nového lidského vědomí! A proto vám chci nyní říci – relaxujte, nedělejte si starosti. Užijte si tento přechod. Jako svědci dokonalosti života se na to můžete dívat i jako malé dítě, které to možná bude chtít celé vrátit. Ale abyste věděli, bude o vás postaráno a tyto události vede čistá láska. Tato energetická vlna je tak silná, že se možná vzdáte a jenom budete existovat.

  

Možná jsme zkrátili dobu chaosu ze dvou let na tři měsíce. Nyní vzestupní mistři věří, že období před posunem bude pravděpodobně velmi krátké a téměř bez trhliny. Očekávají nepatrné nebo žádné varování, kromě toho v pěti – nebo šestihodinovém předstihu před samotným posunem. Mnohem pravděpodobnější je to, že jednoho dne ráno vstanete a před západem slunce zjistíte, že jste dětmi ve zbrusu novém světě.

 

Šest hodin před posunem

 

Začněme šesti hodinami před posunem. Vstanete do jasného studeného rána se skvělým pocitem. Když budete vstávat, uvědomíte si, že se cítíte velmi světelní a trochu zvláštně. Rozhodnete se pro sprchu. Když se díváte na vodu, cítíte něco za sebou. Vidíte velký jasně zářící objekt podivných barev vznášející se tři stopy (cca 90 cm) nad podlahou u stěny. Když se pokoušíte zjistit, o co jde, zničehonic se objeví další menší objekt pár stop od vás. Pak tyto objekty začnou létat po místnosti. Vyskočíte a utíkáte do ložnice, abyste si opět prohlédli celou místnost vyplněnou těmito podivnými a nepředstavitelnými věcmi. Možná si pomyslíte, že máte mentální poruchu nebo že máte v mozku nádor, který ovlivňuje vaše vnímání, avšak ani jedno nebude pravda. Najednou začne praskat podlaha a celý dům se začíná hroutit. Vyběhnete do přírody, kde všechno vypadá normálně, kromě toho, že je tam také mnoho těchto podivných věcí. Rozhodnete se posadit a nehýbat se. Vzpomenete si na svoji Mer-Ka-Bu a začnete dýchat vědomě. Uvolníte se, když prána protéká vaším tělem. Velká rotující Mer-Ka-Ba vás obklopí vřelostí a bezpečím. Jste sami sebou ve svém středu a čekáte, protože to, co se děje, je boží milost. A opravdu není kam jít. Je to ta největší jízda, jakou si dokážete představit. … Každý dech vám připadá vzrušující. Podíváte se po louce a uvidíte červenou zářivou mlhu, jka klouže v prostoru a okolo vás. Zanedlouho jste celí obklopeni touto červenou mlhou, jež se zdá, jako by měla vlastní zdroj světla. Je to mlha, ale přesto to nevypadá jako mlha, kterou jste doposud viděli. Zdá se, že je nyní už všude. Vše prodýcháváte.

 

Vaším tělem procházejí zvláštní pocity. Nejsou ve skutečnosti špatné, jenom neobvyklé. Všímáte si, že červená mlha se pomalu mění na oranžovou. Zanedlouho uvidíte, jak se oranžová mění ve žlutou. Žlutá se rychle mění na zelenou, pak na modrou, pak na purpurovou, pak na fialovou a pak na ultrafialovou. Pak mocný záblesk čistého bílého světla exploduje ve vašem vědomí. Nejste pouze obklopeni tímto bílým světlem, ale zdá se, že vy sami jste světlo. Vaše bytí je tímto světlem, a nic jiného není.

 

Tento poslední pocit se zdá, že trvá nekonečně. Pomalu, velmi pomalu se toto bílé světlo mění do čirého světla a místo, kde sedíte, se začíná znovu objevovat. Pouze to vypadá, jako by bylo vše kovové a vyrobené z čistého zlata – stromy, mraky, zvířata, domy, jiní lidé – kromě vašeho těla, které může, ale i nemusí, vypadat jako zlato. Téměř bez postřehnutí se zlatá, kovová realita stává průhlednou. Pomalu začíná všechno vypadat jako zlaté sklo. Budete schopni vidět skrze zdi, dokonce uvidíte lidi se za tou zdí procházet.

 

Prázdnota – tři dny temnoty

 

Nakonec se zlatá kovová realita začíná zakalovat a pozvolna mizet. Zářivá zlatá se stává mdlou a stále ztrácí svoje světlo, dokud není celý svět tmavý a černý. Noříte se do temnoty a váš starý svět je navždy pryč. Nyní vaše oči nedokážou vidět nic, ani vaše tělo. Uvědomujete si, že jste stabilní, ale současně se zdá, že plujete. Váš dobře známý svět je pryč. Ničeho se zde nebojte. Není tady nic, čeho byste se měli bát. Je to naprosto přirozené. Vstoupili jste do Prázdnoty mezi 3D a 4D, do Prázdnoty, ze které všechny věci pocházejí a musejí se do ní vrátit. Vstoupili jste do dveří mezi světy. Není zde světlo, není zde zvuk. Nastává zde absolutní ztráta smyslů, na kterou žádná představivost nestačí.

 

Není tu co dělat, pouze čekat a cítit vděčnost za vaše spojení s Bohem. Možná v tomto bodě budete snít. Je to v pořádku. Pokud nebudete snít, bude se vám to zdát jako dlouhá, dlouhá cesta průchodu. Ve skutečnosti to bude trvat jen asi 3 dny. Toto období může trvat od dvou a čtvrt dne do asi čtyř dní. Normálně to trvá mezi 3 a 3 a půl dne. Tyto dny jsou počítány samozřejmě jako pozemské a tento čas je čas zkušenosti. Není to reálný čas, protože čas neexistuje. Nyní jste dosáhli „konce času“, o kterém Mayové a další náboženští a spirituální lidé hovořili.

Z knihy Prastaré tajemství květu života

přepsala Monika MAHMOUDViac tu: http://www.pomoczosvetla.sk/news/drunvalo-melchizedek-faze-pred-pos...

Zobrazení: 1148

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Březen.2012 v 11:20

Velice úzce související článek s názvem: "Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planeta", je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Milena dne 1.Březen.2012 v 13:30
Komentář přidal(a) Milena dne 1.Březen.2012 v 13:37

z knihy "had světla 2012 a dále" od Drunvala Melchizedeka

http://www.mojiandele.cz/drunvalo-melchizedek/obrazy-uvnitr-srdce/

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Březen.2012 v 21:26

To co je popsáno ve shora uvedeném článku s názvem "Fáze před posunem" je uvedeno i na tomto videu, ale v angličtině.

a Vision of the fifth Dimension RE-upload (more info) uvedeno ZDE.

Začněte si ve svých představách tvořit svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Je již nejvyšší čas začít, neboť kdo je připraven, nemůže být nijak a ničím zaskočen.

 

 

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Březen.2012 v 21:35


Je třeba už konečně vzít na vědomí, že:

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho, co je - existuje". Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

a v článku s názvem: "Vy (My) jsme tvůrci Nové Doby", uvedeno ZDE

a na videu s názvem: "Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi)", uvedeno ZDE.

Jaké si to uděláte, čili jak smýšlíte, chováte se a jednáte, čemu věříte a považujete za svou osobní pravdu a na co se fokusem své pozornosti zaměříte, takové to máte a vždy mít budete, neboť naprosto vše, co v tomto našem multi vesmíru existuje, jsou ve své podstatě jen pouhé mentální představy, které za tzv. hmotu, prostor a čas v něm plynoucí pouze považujeme.

Multivesmír jsou hologramy jednotlivých věcí a bytostí, tvořících dohromady časo-prostorový (z opačného úhlu pohledu prostoro-časový) fraktál, ve kterém se jednotlivá osobní vědomí (fungující jako laserový paprsek) promítají a přemísťují vždy do takových míst a takových událostí, se kterými právě souzní. Děje se to z toho důvodu, že jak emocionální ztotožnění se s něčím, nebo fokus pozornosti, tak i osobní smýšlení, chování a jednání vytváří v každé bytosti specifické vnitřní osobní frekvence, (které se naprosto vždy vzájemně přitahují s jinými stejnorodými frekvencemi) a proto tyto frekvence způsobují to, že se každý ocitne přesně tam, s čím svými vnitřními osobními frekvencemi doopravdy souzní.

Z tohoto důvodu se můžete pouhou změnou osobního přesvědčení, nebo změnou fokusu své pozornosti, anebo změnou smýšlení, chování a jednání (čili změnou svých osobních frekvencí) kdykoliv přemístit z jednoho paralelního světa a jeho realit do kterýchkoliv z těch jiných, ve kterých jsou a vždy budou opět takové události, které jsou odpovídající vašemu novému, jinému smýšlení, chování a jednání, nebo osobnímu přesvědčení, anebo momentálnímu fokusu vaší pozornosti.

Vezměte taktéž na vědomí, že v páté dimenzi je již každý tvůrcem nejen své osobní reality, ale i svého vlastního světa a jeho realit, ve kterých má každý pouze a jen to, co si v něm stvoří a čemu věří, že v něm mít může. Takže co si do něj stvoříte, to v něm mít budete! Funguje to ale naprosto stejně i naopak, to znamená, co si v něm nestvoříte, to v něm mít nebudete, :-( což je v některých případech jenom dobře. :-)

Proto si uvědomujte sebe sama jako božskou bytost a spojte se s těmi nejvyššími energetickými frekvencemi, jež umožní vašemu božství, aby se projevilo. Vědomě odmítněte strach a tím nebude pro vás jako možnost existovat. Dovolte svému vědomí, aby si zvolilo radost, klid a hojnost ve všem, po čem vaše srdce touží a taková bude realita, kterou pro sebe stvoříte.

Mnohem více podrobností o tom, jak se stát vědomým tvůrcem svého světa i svého osudu, je uvedeno v článku s názvem: "Vyberte si úroveň svého vědomí", který je uveden ZDE.

Co nás všechny čeká v rozmezí mezi 20. 03. 2012 - 21. 12. 2012 je uvedeno v článku s názvem: "Transformácia vedomia tela 20.3-21.12.2012", který je uveden ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Monitorujeme situáciu na hraničných priechodoch. Zaisťujeme dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Stojíme na strane občanov, pretože slúžime národu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu nfo o piatkovom proteste: uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr.
"Zaujímavý popis pravdy a o tom že ako sa da ľahko vyrobiť diktátor z človeka ktory žije pre národ a pre jeho blaho. Už starogrécky filozof Aristoteles povedal že tyrania a demokracia su dve najhoršie formy…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu VZNIKLO HNUTIE ARCHA uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kubánci volají o pomoc uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kissingerův citát ...... uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Maggienka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Pomohli slovenské radary zosilniť búrku v Českej republike? uživatele Ina Obr.
"Ja ako Slovak dlhoročne pracujúci v českej republike a na Morave môžem smelo vyhlásiť že obyčajny slovensky ľudia by to nikdy nedopustili lebo stále považujeme Čechov za našich najbližších bratov ale…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr.
"Krásne! Je to začiatok vlády ľudu a koniec otrockého fašizmu. Kedˇsom pred 14-timi rokmi vo veku 43 rokov dostal mozgovu prihodu tak mi došla jedna myšlienka: Človek pomocou viery vytrvalosti a silov…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby