* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa)

Dr. Carrie Madej: Mimořádně důležité , informace o RNA vakcíně proti Covidu-19!

Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19!

Video:
Dr. Carrie Madej - Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 ZDE nebo ZDE.


Přepis textu videa:

Zdravím vás, přátelé. Doufám, že všichni jsou zdraví a v pořádku, vzhledem k dnešní době. Zdá se, že náš svět se každým dnem mění, a je obtížné vědět, čemu v médiích věřit. Doufám, že naše skupina pomohla šířit ostatní informace a znalosti, abyste se cítili bezpečně, vyjádřit svůj názor. Jsem hrdá na to, že spousta členů začíná šířit informace na svých stránkách. Moc vám děkuji, protože každý kousek se počítá, a vím, že pomáhá. Takže děkuji. Tohle konkrétní video bude o vakcíně proti covidu-19.

Myslím si, že tyto informace jsou velmi urgentní, a chci, abyste se zamysleli nad tím, co budu říkat. Tohle pro mě není nové téma. Tyto věci o vakcínách jsem studovala alespoň 20 let. Jsem s tím velmi obeznámená a zapálená do těchto informací. Tohle video se ale zaměří na vakcínu proti covidu-19. Prosím, sdílejte ho se svými přáteli a rodinou a na svých sociálních sítích. Vím, že s Facebookem je to často frustrující. Mnohokrát jsem si ho chtěla zrušit.

Nicméně potřebujeme všechny, aby tam zůstávali a šířili memečka a informace, protože to má vliv. Nemůžou tam být jen negativní věci. Děkuji, že s tím pomáháte. Než začnu, musím říct, že nezastupuji žádnou společnost nebo skupinu. Nejsem placena a uvedené názory jsou pouze moje. Tyto informace nemají diagnostikovat nebo léčit žádného jedince. Pokud máte příznaky, navštivte prosím svého doktora. Jmenuji se dr. Carrie Madej. Jsem lékařka interního lékařství, vystudovaná v osteopatii. Tohle video chci začít s nejdůležitější otázkou vašeho života: Co to znamená, být člověkem? Tohle je velmi důležitá otázka.

Je důležitá kvůli této připravované vakcíně. Nejprve vás představím s pár základními fakty a pak vám dám nějaké informace o tom, co se děje, jelikož nás média rozptylují. Na konci vám dám nějaké závěry. Pokud jde o data, která zde zmíním, poskytnu vám nějaké odkazy, které si můžete sami prohlédnout. Dejte mi den nebo dva, abych je vložila do skupiny. Nejprve nějaké informace na zpracování. Každý z nás má v těle tolik DNA, že by měřila 10 miliard mil, kdyby se rozvinula.

To je asi 35 tisíc terabitů dat, což je kolem 35 milionů hodin videa s vysokým rozlišením. Jaké informace DNA obsahuje? Genetické informace pro život, jak ho tvořit, jak vaše tělo funguje, jak roste, jak se rozmnožuje, naše myšlenky a vzpomínky. To jen na začátek. Je také zásadní vědět, že DNA se podobá počítačovému nebo binárnímu kódu.

Pokud ho znáte, stačí malá změna ve vzorci nebo kódu, která se projeví velice výrazně. Můžete vložit gen do genomu, můžete do něj vložit něco navíc a něco z něj vytáhnout, takže mu bude jeden chybět. Můžete přemístit, což znamená, že můžete vzít jednu část genomu a umístit ho do jiné oblasti… můžete ty části přemisťovat. Nebo můžete vzít syntetický gen nebo gen z jiného organismu, jiného genomu, odříznout část lidského genomu a vložit do něj ten jiný genom. Tím přepisujete svůj genetický kód, přepisujete svůj softwarový program. Jak velkou změnu by bylo třeba udělat, abyste nebyli považováni za člověka? Je to etické, legální?

Ať už víme, co se děje, nebo ne, je důležité, o tomto mluvit, protože tento rok se snaží zavést tuto technologii. Tohle se také považuje za syntetickou buněčnou kulturu nebo geneticky modifikovanou buněčnou kulturu. Mohou se používat tyto různé výrazy. Musíte chápat jazyk, protože to může být matoucí. Je zajímavé, že nemůžete patentovat nic přirozeného nebo z přírody. Ale můžeme patentovat něco, co bylo vytvořeno, modifikováno nebo navrženo. Dobrý příklad je Monsanto.

Může geneticky modifikovat semena, tudíž vytvořilo něco trochu jiného. Můžete v obchodě vidět kukuřici nebo rajče, které vypadá stejně jako divoký typ, ale není stejné. Něco změnili… navenek to vypadá stejně, ale uvnitř to stejné není. Tudíž ta semena vlastní. Pokud jde o divoký typ, který roste v přírodě, ten nemohou patentovat, nemohou ho vlastnit.

To si představte u lidské buněčné kultury nebo u člověka. To potenciálně může znamenat, že my můžeme být patentováni nebo lidské buněčné kultury je možné patentovat. Pokud je to patentováno, musí to být vlastníka. Asi tušíte, kam tím směřuji… Co když se naše DNA modifikuje pomocí genů z jiného druhu… budeme stále lidmi? Je tohle transhumanismus? Co když se naše DNA nebo genom modifikuje a tudíž ho bude možné patentovat a vlastnit? Tohle není sci-fi film nebo budoucí událost… tohle je přítomnost. Tomuto se říká technologie rekombinované DNA a rekombinované RNA. A přesně tato technologie má být ve vakcíně proti covidu-19.

Vakcíny proti covidu-19 jsou navržené tak, aby z nás udělaly geneticky modifikované organismy. Stejný jazyk a terminologie se používá v souvislosti se semeny, co vlastní Monsanto. Ti, co prosazují tuto technologii rekombinovaná DNA jsou Inovio, která je financovaná nadací Gatesových, GlaxoSmithKline a Sanofi. Moderna tam teď také je, kterou nadace Gatesových také financuje. Takový typ DNA vakcíny nikdy předtím nebyl na lidech použitý. Zopakuji to… prosím, pochopte, že tohle nikdy předtím nebylo na lidech použito.

Nyní hodlají vzít něco, co jsme nikdy nepoužili, a všem to píchnout. Vakcinační testy jsou urychlovány takovým tempem, který jsem nikdy předtím neviděla, a který jsem ani nečekala, že uvidím. Přeskakují testy na zvířatech a rovnou testují na lidech. Vůbec nepoužívají dobrou vědeckou metodologii. Nemají žádnou randomizovanou placebo studii na žádnou vakcínu, což je zlatý standard, aby úřad FDA mohl schválit jakýkoliv lék. Neřídí se žádnými správnými vědeckými protokoly, aby se ujistili, že je to bezpečné, že to bude fungovat, aby o tom cokoliv věděli… a tohle chtějí do všech píchnout. Výrobci vakcín ve skutečnosti nenesou odpovědnost za škodu, což znamená, že když vám vakcína způsobí záchvaty, ochrnutí, apod., jako skupina nejsou za to zodpovědní.

Také jsou osvobození od randomizovaných kontrolovaných testů. Tohle dělají s vakcínou proti covidu-19, ale také to dělají s ostatními vakcínami, kdy jen řeknou: Už jsme testovali MMR vakcínu, tuto nemusíme testovat. Jen jsme ji trochu změnili, ale je v podstatě stejná. Co to je za způsob myšlení? Nemohu tomu uvěřit, protože jen malá změna může udělat velký rozdíl. Také jsou osvobozeni od poskytnutí důkazů k prokázání, že vakcíny budou dělat to, co říkají, že udělají. Například jim stačí jen prokázat, že vakcína tvoří protilátky. Jen protože máte protilátky, neznamená, že jste vůči něčemu imunní. Nevíme, jestli to vážně bude fungovat v rámci lidské populace. Skutečná a dobrá studie by ukázala, že to v lidské populaci funguje. Tyto studie nedělají… říkají, že na ně nemají čas.

Takže to vlastně nemusí vůbec fungovat. Položme si tedy otázku: Jaký je tedy za tím účel? Další důležitý fakt o všech vakcínách, je, že spousta z nich od 60. let používají MRC5 buňky z potracených plodů. To je buněčná kultura učiněná nesmrtelnou. To znamená, že neumírá. Jinými slovy, je to buňka, která přišla o schopnost projít apoptózou. Buňka, která nemůže projít tím procesem úmrtí, se nazývá rakovina… to je definice rakoviny. Snaží se použít spoustu slov, abyste si neuvědomili, že používají rakovinné buňky.

Další výraz pro buňky z potracených plodů jsou diploidní buňky. Mají pro ně různé výrazy, ale dávám vám dva hlavní, které používají v seznamu ingrediencí vakcín. Některé vakcíny, které používají tyto rakovinné buňky jsou vakcíny proti MMR (spalničky, příušnice, zarděnky), planým neštovicím, herpesu, žloutence A/B, obrně a ostatním. Chci tohle zmínit, protože lidé mi vždy říkají. „To, co říkáte, je fantazie… není možné, aby se to dělo. Věřím své vládě, věřím naším společnostem, věřím Billu Gatesovi… Šíříte nepravdivé informace.” Chci vám jen říct, že spousta lékařů a výzkumníků se mnoho let pokoušela tyto informace dostat na veřejnost, ale byli umlčeni.

Pokusila se o to spousta mých kolegů. Vím, že já jsem se o to snažila, jak jsem mohla. Pokusili jsme se o tom říct veřejnost. Když jsou za tím peníze, nefunguje to… média jsou kontrolovaná. Tohle je důvod, proč nevidíte více zdravotníků a ostatních výzkumníků o tomto mluvit. Některé vidíte, ale nevidíte skupiny nás. Máme totiž pocit, že zde nemáme svobodu projevu. Chci tu zmínit zprávu, kterou podpořila italská vláda a skupina vědců s názvem Crovela. V této zprávě nám dali informace o některých vakcínách, které jsem právě zmínila. Tato skupina vědců uvedla, že tyto vakcíny mají potenciál zvýšené onkogeneze, což znamená zvýšené riziko rakoviny, zvýšené riziko mutogeneze neboli zmutovaných genů. Nevím, co to přesně znamená. Zvýšené riziko přenášení živých infekcí.

O tomto se ví. Často ve vakcínách mají bakterie, což je kontaminant, nebo Mycoplasma pneumoniae, což je velmi běžná bakterie, jako kontaminant. Tohle údajně nijak nesouvisí se samotnou vakcínou, ale tyto věci v nich jsou… takže kromě vakcíny dostáváte infekci. Lidi, jen tato část… tohle by se potenciálně mohlo použít jako biologická zbraň. Vpichují vám do těla rakoviny společně s velmi toxickými látkami jako deriváty rtuti, deriváty hliníku a podobné věci.

A kromě neznámého efektu kombinace a akumulace těchto vakcín dohromady a synergistického efektu. Například pokud máte jednu vakcínu se známými vedlejšími účinky a druhou se známými vedlejšími účinky, a dohromady je píchnete do lidského těla, během nějakého časovému období… tady neplatí, že A + B = AB. Dvě vakcíny dohromady mohou mít synergistický efekt a mít 100x větší nepříznivé vedlejší účinky, než co byste si představili. Tohle tedy nevíme, žádné studie nebyly provedeny.

Děti jsou nejnáchylnější kvůli nevyzrálosti své imunity, což dává smysl. Vraťme se k tématu, proč se nám vakcíny tak podstrkují, pokud současný výzkum a důkazy pro jejich použití jsou chybné. Lepší představu vám dá to, když se podíváte, kam tečou peníze. Německá společnost CureVac v roce 2011 dostala 33 milionů dolarů pro svůj výzkum a vývoj RNA vakcín. Farmaceutická společnost Moderna v roce 2013 dostala 25 milionů dolarů pro svůj výzkum a vývoj RNA vakcíny. Inovio v roce 2015 dostala 45 milionů dolarů pro svoje DNA vakcíny.

Také přiznali, že používají DNA nanotechnologii. Nanotechnologie používá mikroskopické, velmi malinkaté robotické organismy. Všechny tyto společnosti jsou financovány nadací Gatesových nebo jsou nějakým způsobem s touto nadací propojeny. Je důležité vědět, že těmto společnostem se prozatím nepodařilo svoje produkty licencovat pro použití na lidech, a to kvůli skutečnosti, že tyto vakcíny nedokázaly během testů na lidech poskytnout dostatečnou imunitu. Dostatečná imunita pouze znamená, že máte určité množství protilátek. Tohle neukazuje, že člověk je naprosto imunní tam venku na veřejnosti vůči viru nebo bakterii, před kterou se vás snaží chránit.

Pouze ve zkumavce zkoumají, kolik se vytvořilo protilátek. Tohle není dobrá věda, která by měla prokázat účinnost těchto vakcín, i kdyby se ty protilátky vytvořily. DARPA, což je Pentagonská Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty, se v roce 2010 začala zaměřovat na DNA a RNA vakcíny. Měli syntetickou DNA vakcínu, kterou šlo člověku podat skrze neinvazivní elektroporaci, a to za použití takové nálepky s mikrojehlemi, kterou vám dají na kůži a sotva něco cítíte.

Tento typ vakcíny, podle jejich slov, „má posílit a rozvrátit,” lidi na genetické úrovni. Rok 2010 byl také rokem, kdy Bill Gates začal financovat DNA/RNA vakcíny u zmíněných společností. DARPA v roce 2012 uznala existenci rozhraní mezi mozkem a přístrojem. To znamená, že umělá inteligence (UI) a lidský mozek vytvoří nervovou síť a tudíž získají schopnost komunikovat pomocí myšlenek nebo být ovlivňováni či kontrolováni na dálku. Představa je taková, že přijdete do svého chytrého domu, pomyslíte na zapnutí klimatizace, svého oblíbeného programu v televizi, aby se vám zapnula plotna… a ono se to stane, protože je to vše připojené na WiFi. To zní super, že?

Ale zamyslete se nad tím. Pokud je tam spojení jedním směrem, je tam spojení i opačným směrem. Co když vám chytrý dům také bude moct posílat zprávy? Jen vydržte, tohle s tím souvisím. Další program DARPY z roku 2012 se nazývá Neoperativní nanotechnologie další generace. Zahrnuje neinvanzivní nebo minimálně invazivní rozhraní pro mozkové počítače, které dokážou přímo číst a zapisovat do vašeho mozku. Chápete, co to znamená? Směji se, protože mě to stále ohromuje, i když už o tom nějakou dobu vím. Přímo číst a zapisovat.

Bude to přepisovat to, co se vám děje v mozku? Vaše vzpomínky a myšlenky? Lidem to přijde vzrušující, že je to jako Matrix… je to doslova Matrix. Chci se naučit karate, tak si ho stáhnu do mozku. Ihned se ho tak naučíte. Chci se naučit, jak být šéfkuchař francouzské kuchyně. Stáhnu si to a ihned to umím… mohu se naučit cizí jazyk během pár dní nebo jednoho dne… nevím. Tato část zní super. Myslíte si, že to dokážete kontrolovat? Něco jiného to kontroluje… něco jiného přepisuje vaše emoce, vaše prožitky… můžete mít umělé vzpomínky na věci. Nepoznáte, co je realita. Stanete se počítačovým programem… stanete se postavou v počítačovém programu, který nekontrolujete. Tohle není sci-fi… tohle je dnešek. Tohle vše s tím souvisí. DARPA také financovala společnost, která vyrábí měkké, ohebné hydrogely.

V minulosti jsem zmiňovala hydrogely. Tyto hydrogely se vpichují pod kůži a monitorují zdraví. Je důležité si to vyslechnout. Propojí se s mobilní aplikací, která uživateli dává okamžité informace o jeho zdraví, nicméně nanotechnologie hydrogelu po zavedení v těle roste a rozšiřuje se. Nevíme, jak tohle ovlivní naše DNA. Víme, že může přímo a nepřetržitě posílat informace umělé inteligenci. Dobře, všichni z nás na svých chytrých telefonech máme zdravotní aplikace. Tak či tak ji máte v telefonu.

Můžete ji deaktivovat, ale nemůžete ji smazat. S tímto také souvisí aplikace covidu-19. Připravují vás… máte aplikaci, máte software, a teď jen potřebujete tento malý hydrogel v těle. Poté bude vše ve vašem těle monitorováno. U žen jejich ovulace, doba menstruace… kolikrát jste měli sex, to i u mužů. Jak moc alkoholu máte v těle, všechny vitamíny a minerály, pokud jste spadli, kolik kroků ujdete, jestli jste úzkostliví, vaše emoce, váš spánek… bude o vás vše nepřetržitě vědět. To vše se posílá programu umělé inteligence… co ten dělá? To je něco, co se velmi rychle pokouší zavést. Už vás na to připravují ve vašem telefonu.

Tohle není fantazie, tohle je realita. Na závěr… Vstupujeme do neprozkoumané oblasti, která může změnit, co to znamená být člověkem. Vakcíny proti covidu-19 nejsou podle žádné vědecké metodologie bezpečné. Vpichují a dlouho nám vpichovali do těla rakovinné a mutogenní buněčné kultury. Vpichují nám do těla toxiny… tohle se děje už dlouho.

Vpichují nám do těla různé živočišné genomy… tohle se děje už dlouho. Nemají důkaz, že to, co tvrdí, že ty vakcíny udělají, se stane. Ještě pro to nejsou žádné důkazy. Nemusí mít důkaz. Technologie rekombinantní RNA/DNA způsobí v těle člověka trvalé a neznámé genetické změny. Jakmile se DNA člověka změní, bude s tou změnou žít po zbytek života. Kdo ví, jaký domino efekt ty změny mohou způsobit. Není cesty zpět… není to tak, že si dáte vakcínu, která nefungovala, tak si dáte další.

Ne, je to buď a nebo. Nevím a podle mě ti, co se tohle snaží prosazovat, ve skutečnosti neví, jaký to bude mít celkový důsledek. Ale nezní to dobře. Tohle v podstatě tvoří nový druh a možná zničí ten starý… nás lidi, jak se známe. Tyto vakcíny také do těla dostávají nanotechnologii a její robotické efekty. Tohle vše naznačuje schopnost použít tuto vakcínu a její doplňkové produkty… což jsou věci, které jsem právě zmiňovala… některým se říká ID2020… schopnost ji použít k tomu, připojit nás k rozhraní umělé inteligence. Tohle není jednostranné, ale oboustranné. Vím, že je to spousta informací ke vstřebání. Děsí mě… roky mě děsily.

Byla jsem na vědeckých schůzkách, kde o tomto mluvili. Byla jsem na obchodních schůzkách, kde o tomto mluvili. Tohle je skutečné… není to fantazie. Tohle studuji od počátku svých 20. let. Je to skutečné… Musíme o tom mluvit. Pro sebe, pro naše rodiny, pro budoucí generace. Pro lidskou rasu. Tohle není vtip. Prosím, udělejte si svůj vlastní výzkum, co nejvíce budete moct, a začněte o tom mluvit. Neodcházejte ze sociálních sítích… zůstaňte na všech z nich a sdílejte na nich tyto informace. Máme šanci, pokud začneme probouzet více lidí. Říkám vám to s největší láskou. Ráda budu mluvit o ostatních tématech… poskytnu vám svoje odkazy. Povězte mi, co si myslíte, a prosím, ozvěte se. Mějte krásný den.

Překlad: David Formánek

Zdroj výše uvedeného videa a textu ZDE.

* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE.
Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou Gardasil, která má 64000 obětí! Podrobnosti ve videu: MaP 21/598 USA–ŠOK! Roman Prymula! Očkovací Skandál Gardasil!Žalobu dal včera Kennedy! 64 000 obětí! Video ZDE.

* Rouška jako Symbol Poslušnosti Video ZDE.


* Jaký je svět - Aneb vše je jinak než nás učili Video ZDE.


* Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš. JE ČAS SE PROBRAT! Uvedeno ZDE.


* Lež kterou žijeme! (video které bylo na Facebooku zablokováno, protože není v souladu se zájmy ne-mocných) Uvedeno ZDE.


* Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? Uvedeno ZDE.


* Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte, kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje! Uvedeno ZDE.


Masmédiím nevěřte, neboť masmédia jsou vlastněna ne-mocnými psychopatickými globalisty, kteří lidstvu podsouvají jen to, čemu chtějí, abychom uvěřili.

Pošlete to dál,
neboť jen neinformovaný člověk a hlupák se dá snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat!.

Zobrazení: 654

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Srpen.2020 v 9:11

Úzce související články:

* Koronavirus – Nové vakcíny – Bio Hackování – Zadní Dvířka do Vaší DNK – Nanotechnologie – Kontrola Pomocí 5G Uvedeno ZDE. Úzce související video: Dr. Carrie Madej - Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 Video výše i ZDE. (Toto si ve vlastním zájmu poslechněte. Pokud to smažou, je to uvedené i v textové podobě.)


* Čína, 5G a Wuhanský Koronavirus – Výskyt Koronaviru se Shoduje s Rozvojem 5G Infrastruktury Uvedeno ZDE.

* Bill Gates – Mesiáš Depopulace – Vakcíny s Čipem – 5G Sítě – Lockdown – Aktivní a pasivní RFID – Prodej Vašich Bio dat Uvedeno ZDE.

* Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví Uvedeno ZDE.

* Jak může být každý testován pozitivně na COVID-19 – PCR testy – 5G technologie a indukce koronaviru v kožních buňkách Uvedeno ZDE.

* Lékařské studie: Masky Vás před virem nechrání – 5G Satelity a Koronavirus – Psychologické operace Uvedeno ZDE.

* Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? Uvedeno ZDE.

* Covid kryje příznaky 5G – Doporučení právníka a lékaře jak odmítnout povinné očkování, pokud je podmíněno zákonem ze strany státu Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Srpen.2020 v 9:12

... Moderna je ve třetí a poslední fází vývoje vakcíny. A zde je něco, co mnozí z vás neví, hádejte kdo byl prvním generálním ředitelem Moderny?

Absolvent Cornell University jménem Anthony Fauci. Teď pojďme hlouběji do králičí nory. Moderna byla farmaceutická společnost, která začala v Německu pod názvem IG Farben.

IG Farben byl známý svou hromadnou výrobou Zyklon-B, primárního plynu, který během holocaustu zabil miliony lidí. Poté, IG Farben byl rozpuštěn a jeho majetek rozprodán nacistou, který se stal Američanem. Ano, jmenuje se George Soros. Soros přejmenoval společnost na Modernu.

A kdo byl až do své „smrti“ hlavním akcionářem Moderny? Jeffrey Epstein. Jeho role v Moderně je místem, kde si vydělal jmění a navázal kontakty.

Když se ta stále ještě spící „ovčí“ část populace dozví o zločinech elit tohoto druhu, můžeme si být jisti, že vyvolá zuřivou reakci. Proto elity protlačují hru o mimozemšťanech a dalších podvodech.

Více podrobností najdete v článku: Odhalení UFO ukazuje na plán elit pokračovat po falešné pandemii s falešnou invazí mimozemšťanů Uvedeno ZDE.

Zdroj článku v anglickém originálu: UFO Disclosure shows Elite Planning to follow up on Fake Pandemic with Fake Alien Invasion Here.

Much more articles Here.

Pokud si nepřejete aby to v Česko-Slovensku dopadlo také tak jako kupř. v některých státech USA, nedopusťte, aby se k moci dostali neo-marxisté - demokraté. Kdo jsou u nás ti nemarxisticky smýšlející demokraté se dozvíte z videa: MaP 547 USA - Politika Wokerati. Zoufalí Američané houfně prchají z měst, kam se valí Junkies a BLM (Black Life Matters = na černošských životech záleží) Video ZDE.

* Rabování a nepokoje v druhém největším americkém městě - situace v Los Angeles DTLA Video ZDE. (anarchie je jen v těch městech a státech, ve kterých vládnou demokraté)

* Následky extrémního rabování v Santa Monice | Armáda poprvé v ulicích Video ZDE. (nespočetné množství dobrovolníků odklízí následky nájezdu rabujících vandalů)

* Hollywood je oficiálně ghetto... NESKUTEČNÁ PROMĚNA MĚSTA Video ZDE.

Floyd nebyl žádným policistou zavražděn! Bylo to všechno záměrně zinscenované, aby mohl být spuštěny anarchistické demonstrace a násilí, z důvodu, rozděl a panuj! Chápete proč spustili údajnou pandemii a nařídili nošení roušek? Podrobnosti v článku: Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! Uvedeno ZDE.

* Vypálené obchody v druhém největším americkém městě - MELROSE AVE Video ZDE. (Ničení a rabování neprovádí bezdomovci, ale šmelináři a anarchisto. Neničí ovšem obchody, které jsou označené, že je vlastní černoši.)

* Černoši pro policii, umělá kauza, mlčící média - POLITICKY NEKOREKTNÍ ZPRÁVY 33/2020 Video ZDE.

* Rasismus naruby! Nejsou náhodou mnozí barevní větší rasisté, než je bílá rasa? Posuďte sami: JSOU POLICISTÉ V USA RASISTÉ? Tohle by měl vidět každý! Video ZDE. (nepotřebujeme migranty, neboť v česku nám stačí cikáni, jelikož jich je u nás zhruba jen 400.000, avšak zhruba 75% kriminality je spácháno cikány)

* MaP 539 EU a Georg Soros pro Vás chystají na podzim 2020 velké překvapení. Video ZDE.

* Dánský ministr imigrace přiznává, že politika integrace je „fiasko“ Uvedeno ZDE.

Opravdu chcete dopustit, aby nám politici vpustili do našeho státu imigrantskou svoloč, která se chová jako paraziti? Pokud si to nepřejete, nedopusťte, aby se neo-marxisté – demokraté dostali ke korytům. Úzce související článek: Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Srpen.2020 v 9:12

Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk) Související video, ale jen v angličtině: * NCF Dr Rima Laibow Codex Alimentarius and the Nazi Agenda 21 depoulation plan - Here.

* Pravda o OČKOVÁNÍ - skutečné příběhy dětí, rodin i dospělých! Vodeo ZDE.
* MP 2 COVID-19 Vakcína způsobuje ochrnutí! Šílenci Ken a Prymula ji objednali na Čechy! Teď lžou! Podrobnosti ve videu ZDE.

* Pravda o vakcínách [DOKUMENT] Video ZDE. (Video je třeba shlédnout celé, z důvodu, abyste si mohli uvědomit celý obraz skládanky.) Všechny ty ve videu uvedené, nejen zdraví škodlivé sajrajty asi nejsou v úplně všech vakcínách, ale být Vámi, nevěřil bych žádným vakcínám, obzvláště ne těm, které pochází od WHO, tzn. od Světové Zdravotnické Organizace, kterou financuje hlavně "lidumil" Bill Gates!

* Ghana o kovidu. To, co vymysleli pro Afriku, rozšiřují na celý svět, tedy i na Vás/nás. Uvedeno ZDE.
* R. F. Kennedy junior - instagram 9.4.20 Vakcíny jsou pro Billa Gatese strategickou filantropií... Video ZDE. (zlo "filantropa" Gatese)
* Bill Gates – Mesiáš Depopulace – Vakcíny s Čipem – 5G Sítě – Lockdown – Aktivní a pasivní RFID – Prodej Vašich Bio dat Uvedeno ZDE.
* Kooronavirus je satanistický plán na snížení populace lidstva na Zemi - Vladimír Kvačkov Video s cz titulky ZDE.
* Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? Uvedeno ZDE.
* CO-VID - íš? Video ZDE.

* DŮKAZY, že údajná pandemie je obrovský podvod a miliardový byznys! Uvedeno ZDE.
* Souvislosti mezi koronavirovou hysterií, naším přežitím a Trampovo administrativou Uvedeno ZDE.
* Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 Uvedeno ZDE.
* Zločinecké spiknutie - Hovory pri víne #139 Video ZDE.
* Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) Uvedeno ZDE.

* Poslechněte si další video od odborníka, který vše rozstřelil. Podvod všech dob Video.
Lidé se budou muset probudit. Pokud by se neprobudili do velice krátké doby, probudí se do zotročení s čipem a zkráceným životem díky „POVINNÝM TESTŮM a ZAOČKOVÁNÍ“ od DE-BILLA GATESE A DEEPSTATU.
* Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou Gardasil, která má 64000 obětí! Podrobnosti ve videu: MaP 21/598 USA–ŠOK! Roman Prymula! Očkovací Skandál Gardasil!Žalobu dal včera Kennedy! 64 000 obětí! Video ZDE.

* VIDEO: Šokující video pro rodiče odhaluje, že děti nosící roušky jsou plánovaně tráveny obrovskými objemy CO2, což vede u menších dětí k poruchám vývoje mozku a k neurální hypoxii! Výbušné video z USA je mazáno na všech sociálních sítích, YouTube i Facebook video mažou jako vzteklí psi, sionistická tisková agentura AFP se snaží test s měřícím přístrojem na CO2 zdiskreditovat nepřesností přístroje, taiwanský výrobce přitom vysoce přesný přístroj dodává pro potřeby nemocnic na Taiwanu pro kontrolu před rizikem úniku CO2 z plynových lahví! Po zhlédnutí videa pošlete Prymulu i s rouškami do háje a už nikdy je dětem (ani sobě) nenasadíte! Podrobnosti ZDE.

* Rastú čísla? Všetko sa dá úspešne riešiť BEZ celoplošného núdzového stavu. Video ZDE. (V ČR to je nejspíše podobné)
* Něco pro zasmání: Jak to bula s Coronula Video.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Srpen.2020 v 9:12

* Než se rozhodnete nechat se ne/dobrovolně očkovat, měli byste si ve vlastním zájmu nejdříve přečíst toto: Nová vakcína mění DNA, z lidí dělá patentovatelné geneticky modifikované organismy Podrobnosti ZDE. Čím více lidí, včetně policie a armády, bude obeznámeno s tím, co na nás ne-mocní chystají, tím snáze je budeme moci poslat nejen s jejich vakcínou někam, neboť nebudou mít žádnou výkonnou moc, kterou by nás donutili nechat se tím jejich sajrajtem očkovat.

* Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? Uvedeno ZDE.

* Pravda o OČKOVÁNÍ - skutečné příběhy dětí, rodin i dospělých! Video.

* Všechny nejděsivější epidemie v Kongu, na Filipínách a v Afghánistánu jsou spojeny s Gatesovými vakcínami. Do roku 2018 byly ¾ případů obrny ve světě z Gatesových vakcín. Více podrobností v článku: Bill Gates – Mesiáš Depopulace – Vakcíny s Čipem – 5G Sítě – Lockdown – Aktivní a pasivní RFID – Prodej Vašich Bio dat Podrobnosti ZDE.

* Pravda o vakcínách [DOKUMENT] Video ZDE. (Video je třeba shlédnout celé, z důvodu, abyste si mohli uvědomit celý obraz skládanky.) Všechny ty ve videu uvedené, nejen zdraví škodlivé sajrajty asi nejsou v úplně všech vakcínách, ale být Vámi, nevěřil bych žádným vakcínám, obzvláště ne těm, které pochází od WHO, tzn. od Světové Zdravotnické Organizace, kterou financuje hlavně "lidumil" Bill Gates!

Údaje v následujícím videu nejsou žádnou propagací nábo-ženství, :-) ale pouhý impulz vedoucí k zamyšlení nad zmiňovanou hrozbou a následnému rozhodnému odmítnutí povinné vakciance. Samozřejmě že nic není povinné, ale následky lhostejnosti, či obav se ne-mocným vzepřít, si samozřejmě ponese každý sám. Vice v: Prorocké slovo k programované vakcinaci a čipizaci Text a video ZDE.

* Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už jste se rozhodli co si vyberete vy? Uvedeno ZDE.


* Chcete-li být imunní nejen vůči Covidu, poslechněte si tato moudrá slova: O Covidu-19 Video ZDE. Související článek: Viry jsou dobrá věc, neboť tělo je vytváří proto, aby se poškozené tkáně zbavilo, tkáň obnovilo a mohli jsme tak být opět zdraví! - ZDE.

* Šokujúce odhalenie o koronavíruse - Dr Shiva odkaz svetu o skutočnej pravde Video ZDE.

* Bývalý prezident Microsoftu v Kanadě Frank Clegg - Riziko 5G a bezdrátové technologie Video ZDE.


* Video Odhalení vysvětluje pozadí toho co se ve světě děje a proč se to děje. - ZDE.

* Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE.

* Šokujúce plné odhalenie od majstra Putina pre celý svet o zločinoch iluminátov CZ.titulky Video ZDE.

* Proslov italské poslankyně o Billu Gatesovi, korupci a očkování Uvedeno ZDE.


* Bill Gates chce pro vakcíny proti koronaviru soudní imunitu od vlád! Proč asi? Uvedeno ZDE.

* Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? Uvedeno ZDE.

* Dr. Shiva odhaľuje skutočnú agendu za súčasnou pandémiou Covid-19 Video ZDE.


* Otevři svou mysl! Mnohem více souvisejících videí najdete kupř. ZDE.Zdánlivě nesouvisející článek a videa:

* Kedy také niečo odvisiela zapredana Slovenská a Česká TV? Toto sú Turecké štátne správy!!! Video ZDE. To samé je pod názvem: Facebook undefined(480p)_1.mp4 ZDE.

* Související článek: Adrenochrom a anti-aging ("vakcína" proti stárnutí): Proč je tolik dětí unášeno a rituálně vražděno! Uvedeno ZDE.

* Adrenochrom: Elitní fontána věčného mládí vyschla. Satanistům z Hollywoodu nastaly krušné časy. Uvedeno ZDE.

* Červená pilulka, je nejvyšší čas se konečně probrat! Uvedeno ZDE.

* Eisenhowerova vnučka: Zpráva temným silám (1&2) Uvedeno ZDE.

* Právě probíhá celosvětová čistka a s ní spojený fyzický, mentální a dimenzionální reset. Související video: Pád Kabaly 2020 [Celé video] Video ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Srpen.2020 v 9:13

* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 Uvedeno ZDE. (bylo přidáno pod hořejší článek)

* Skutočná pravda o smrtiacich vakcínách - zdravý sú iba tí, ktorý si ich nedajú pichnúť Video ZDE. Domníváte se, že je to jen konspirační teorie? Kéž by to jen pouhá konspirace byla! Proč dávají do vakcín všemožný zdravý škodlivý Sejrajt? No přeci proto, že na zdravých lidech se vydělat nedá a že bez nano technologie - čipů se chování člověka ovládat nedá!

* Covid kryje příznaky 5G – Doporučení právníka a lékaře jak odmítnout povinné očkování, pokud je podmíněno zákonem ze strany státu Podrobnosti ZDE.

... Celý svět se účastní okultního iniciačního rituálu korony, i když si to sotva někdo uvědomuje. Opatření a politiky, které vlády zavedly po celém světě od zahájení operace Koronavirus – jako je karanténa, omezený pohyb, mytí rukou, nošení roušek, sociální distanc a další, jsou ve skutečnosti znaky okultního iniciačního rituálu. Tyto aspekty byly chytře přizpůsobeny současné falešné pandemii a maskovány jako skutečné strategie v oblasti veřejného zdraví. Jak jsem uvedl v předchozích článcích, tato pandemie je událostí typu 11. září, která byla pečlivě plánována po celá desetiletí.

Lidé, kteří řídí svět, které často nazývám konspirátory Nového světového řádu (NWO), ponechávají jen velmi málo náhodě. Jsou to černí mágové a provozují toto živé cvičení podobným způsobem, jakým provozují své tajné satanské rituály. V obou případech je cíl stejný: vyvést zasvěcence z jejich běžného způsobu existence, rozdělit je, vyvolat v nich podřízenost, přetvořit je do podoby svých vůdců, a nakonec je vrátit do nového normálu, odkud se nemohou vrátit ke starým způsobům a životům. ...

... Celá tato agenda není o viru, ale o kontrole. Jde o to donutit lidi, aby se podrobili vůli manipulátorů NWO, i když je právně a lékařsky neopodstatněná. Zatřetí, masky připomínají roboty. Odlidšťují nás. Odstraňují schopnost vidět zcela do tváře jiného člověka. Vytvářejí mezi lidmi odstup a odloučení, ztěžují nám komunikaci prostřednictvím řeči těla a ztěžují naši empatii vůči ostatním, protože tato empatie je často založena na skutečném vidění jiného člověka. ... V případě COVID je konečným cílem nový normál, kdy jsou všichni trvale odděleni a odpojeni (a také testováni, sledováni, odposloucháváni, monitorováni, léčeni a očkováni). Sociální distancování je ve skutečnosti antisociální distancování; jde o odstranění lidského doteku z našich interakcí. Dotek je totiž tím, co z nás dělá lidi. ...

... Operace Koronavirus je celosvětový rituál a jeho mnohé prvky jsou vysoce symbolické. Lidé jsou vedeni jako bezděční účastníci, aniž by věděli, jak podvědomě podporují hlubší agendu (například spoluprací s vlastním zotročením, podvolováním se směšným omezením, a dokonce aktivním hlídáním svých spoluobčanů). Skutečnost, že tato falešná pandemie koronaviru je rituál, není překvapivá, vzhledem k tomu, že vnitřní jádro NWO jsou satanisté, kteří praktikují černou magii. Jak dosvědčují přeživší informátoři, některé z jejich satanských rituálů zahrnují znásilňování, lov lidí jako zvířat, masové orgie, pití lidské krve, kanibalismus a dětské oběti. Máme-li si tváří v tvář této temnotě skutečně zachovat svá práva a svobodu, musíme zůstat ostražití vůči hlubším symbolickým aspektům této agendy.

Více podrobností je uvedeno v článku: Odhalení okultního iniciačního rituálu korony Uvedeno ZDE.


* Odmítáme nové kolo rouškiády v ČR (17.8.20) Video ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Srpen.2020 v 9:13

Systém, kterým jsme ovládáni a zotročováni, se zhroutí tím rychleji, čím méně ho budeme podporovat a živit.

* Manipulace Lidí - 7 způsobů jak jí UNIKNOUT ! Video ZDE.
* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze Uvedeno ZDE.
* Nikdy nepochybujte o tom, že i malá skupina lidí může změnit svět a to o to rychleji čím více lidí získá na svou stranu svými inovujícími nápady. Jak se moderního otroctví zbavit naleznete v článku a videu s názvem: Co zjistila 12ti letá holka o bankovním systému? Uvedeno ZDE.
* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Uvedeno ZDE.
* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného zotročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.
* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Krize jsou vyvolávány uměle!)
* Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? Uvedeno ZDE.
* Musíš to niekam dotiahnuť (J. Dušek) + Budujte šesťsten a nevyhoríte, český psychiater Max Kašparů + související články a videa Uvedeno ZDE.
* Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Srpen.2020 v 9:14

* Jaroslav Dušek o aktuálním dění ve světě. Video ZDE.
* Vědecká komunita potvrzuje, že slaná voda a chlor ničí covid-19 Uvedeno ZDE. Hydroxychlorochin funguje proti Covidu 19 tak dobře, že není nošení roušek a izolace zapotřebí!

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.Srpen.2020 v 10:15

POZOR!!! VŠICHNI! VŠEM! VŠEM!
Bez vyhlášení války začala světová vláda třetí světovou válku (tak tomu říkají sami). Pod rouškou očkování proti '' koronaviru '' (pseudo-nebezpečný virus - obyčejný druh chřipky) se světová vláda rozhodla zničit sedm miliard a opustila '' půl miliardy '' - sebe a jeho pracovníky služeb. Lidé jsou zavedeni do stavu paniky proti '' nebezpečnému '' koronaviru, poté očkováni lékem s inkubační dobou šesti měsíců, během níž nedojde k viditelným změnám, a poté po 1-3 letech osoba zemře.
Každý by se o tom měl dozvědět a co nejrychleji, jedině tak, všichni společně, sjednocení, můžeme postavit proti této masové vraždě, jak se to dělá v Německu, Švýcarsku atd. Evropská města 12 června 2020 v 12:00 hodin. Varovali populaci a masivně všichni šli na shromáždění proti očkování, testování, čipování a experimentům nad lidmi. A vyhráli! Vyhráli tak, že policie složila štíty a postavila se na stranu lidí. Dosáhli: 1. Zrušení nuceného očkování! (což je jinak INVESTANT); 2. Výrazné uvolňování omezujících opatření v důsledku koronaviru.
Zaprvé - musíme tuto informaci šířit co nejrychleji.
Teď už není možné se držet dál a čekat. Nikdy nedojde ke zrušení '' karanténního režimu '' shora, pokud to dovolíme sami. Pokud se nepostavíme k ochraně našich životů a vyhlásíme svá práva, že jsme LIDÉ!- a nedovolíme žádné experimenty, testování, masovou vraždu, čipizaci, očkování, využívání nás '' na orgány '' a atd.
PAMATUJTE SI! Očkování je smrt. Chipizace Chipizatsiya robotizace - dělá z nás bezduché roboty, bez duší a vůle.
Držet se dál znamená ztrácet čas. Jednají rychle, příliš mnoho obětí. Tuto informaci musí sdílet každý.
Kdokoli, kdo čte tuto informaci, pošlete ji prosím co nejvíce lidem. Pochopte, lidi, všechno by si to mělo být vědomo a je třeba tuto informaci co nejdříve šířit.
Zdroj textu ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Srpen.2020 v 20:05

* Tucker Carlson: Nařízení karantény ničí lidem životy & Narostla míra sebevražd Video ZDE.
* Berlin Demo am 29. August 2020 - mehr als 1.000.000 Teilnehmer Hier.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Srpen.2020 v 16:32

Velice důležité, oči otevírající informace:
* Dr. Cowan – Historie se opakuje. 5G & koronavirus. Viry nejsou příčinou nemocí. Text a video ZDE.
* Instruktáž k nenošení rouše Video ZDE.
* PLANDEMIE - OD TVŮRCŮ NEJSLEDOVANĚJŠÍHO A NEJVÍCE CENZUROVANÉHO DOKUMENTU VŠECH DOB ZDE.
* VIDEO: Absurdné časy, keď nenosiť rúško pôsobí ako hrdinský čin. Kde sú herci a prečo neprotestujú proti nezmyselným opatreniam? Uvedeno ZDE.
* MUDr. Josef Hrušovský, Zdrojové právo a Harley Davidson Video ZDE.
* Související videa: Otevři svou mysl jsou ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Rozzlobený patolog: Všechny tyto „případy covidu“ vůbec nejsou případy! uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu LIVE v turecke TV uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Co bude potřeba k probuzení spáčů? uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Nechcú, aby sa pravda šírila uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Užasný prehľad o ľudstve uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr.
"Neviem prečo si niektorý ľudia stále myslia že potrebujeme nejakú vládu. Pripadá mi to ako by sme sa dobrovoľne vzdali svojprávnosti. Musíme si už konečne uvedomiť že ani jeden národ na…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu dy my si v naší zemi uděláme pořádek? uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Milióny ľudí dnes vyšli do ulíc v Paríži... uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pochod za svobodu a obnovu lidských práv v Berlíně uživatele Ina Obr
včera

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby