* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Cosmos vs. Vzestup (CV).....aneb - pojednání o Centrálním Vědomí (CV)

Informací je "nejen" na internetu obrovské kvantum......a co teprve "dezinformací" - obzvláště s nástupem umělé inteligence (namátkou uvedu třeba program ChatGPT)......od roku 1990 se také roztrhl pytel s vydáváním knih......a těch filmů či dokumentárních snímků.......čím tedy ZAČÍT???

Nebudu dlouze dumat.....neb čas je STEJNĚ relativní......začnu tedy jedním citátem:

„Jako děti se bojíme tmy. Neznámé nás děsí. Tam venku může být cokoliv. Paradoxně je to náš osud žít ve tmě. Vyrazte ze Země, kterýmkoliv směrem si vyberete a po počátečním záblesku modré, jste obklopeni černotou, přerušovanou pouze světlem mdlých hvězd. Dokonce i poté, co dospějeme, si temnota uchovává svou moc nás děsit. A proto jsou zde tací, kdož hovoří, že bychom se neměli příliš tázat, kdo další může žít v té temnotě.“ —  Carl Sagan

Zdroj: https://citaty.net/autori/carl-sagan/

Miliony milionů

Díky seriálu Cosmos a vystoupení v talk show The Tonight Show Starring Johnny Carson začal být Sagan spojován s výrazem „miliony milionů“, z anglického „bilions and billions“ (doslova „miliardy a miliardy“). Sagan poznamenal, že v seriálu Cosmos výraz přesně v této podobě nikdy nepoužil.

Časté užívání slova billions, se specifickou výslovností a přízvukem na „b“ (za účelem zdůraznění rozdílu mezi miliony – millions a miliardami – billions) bylo terčem vtipů komiků Johnnyho Carsona, Gary Kroegera, Mika Myerse, Bronsona Pinchota, Penna Jilletta, Harryho Shearera a dalších. Frank Zappa zakomponoval slavnou frázi do textu písničky „Be In My Video“. Sagan tyto narážky bral s humorem, a jeho poslední kniha, kterou nazval „Miliony milionů“, obsahuje humorně laděnou pasáž věnovanou této frázi, kde Sagan zmiňuje, že Carson je sám amatérským astronomem a jeho karikatura v sobě nese vědecké prvky.

Způsob, jakým Sagan popisoval vesmírná měřítka, vstoupil do povědomí veřejnosti, kde vzbuzoval úžas nad obrovitostí všeho prostoru a času. Příkladem je fráze „celkový počet hvězd ve vesmíru je větší než počet zrnek písku na všech plážích planety Země“. Tuto známou frázi si obecenstvo vykládalo nesprávně — autor chtěl ukázat, že svět se nachází ve „zlomovém bodě“, tak jak bylo řečeno v osmé části seriálu Cosmos: Cesta do neznáma:

Ve Vesmíru je bezpočet světů, stejně jako je bezpočet zrníček písku na všech plážích na Zemi. Každý z těch světů je stejně skutečný jako ten náš. Na každém z nich dochází k řetězci událostí, příhod, náhod, které ovlivňují jeho budoucnost. Bezpočet světů, nesčetné okamžiky, nezměrnost vesmíru a času. A my na naší malé planetě, v tomto okamžiku a právě zde, čelíme kritickému zlomu v historii. To, co s naším světem v tomto okamžiku podnikneme, se bude dál šířit stoletími a zásadním způsobem ovlivní osud našich potomků. Je v naší moci zničit naší civilizaci a možná i náš druh.

Saganova jednotka

Na jeho poctu byla zavedena humorná jednotka sagan, jejíž hodnota vychází z anglického originálu billions and billions, doslova „miliardy a miliardy“. Nejmenší takto označitelně číslo je dvě a dvě miliardy, čili minimální velikost saganu je čtyři miliardy. V Mléčné dráze je celkem 50 až 100 saganů hvězd (200 000 000 000 až 400 000 000 000).

Obavy o budoucnost společnosti

Sagan věřil, že Drakeova rovnice po dosazení rozumných hodnot poukazuje na vznik velkého množství mimozemských civilizací, ale absence důkazů existence takových civilizací (tak jak vyjadřuje Fermiho paradox) naznačuje, že technologické civilizace mají tendenci relativně rychlé sebezáhuby. To podnítilo Saganův zájem o identifikaci a publikování způsobů, jakými by lidstvo mohlo zničit samo sebe, věříc, že takový osud se lidstvu vyhne a že se nakonec staneme vesmírnými cestovateli. Saganovy obavy týkající se destrukce lidské civilizace tzv. jaderným holokaustem byly vyjádřeny v památné scéně závěrečné části seriálu Cosmos. V té době Sagan na protest proti válce ve Vietnamu opustil pozici vědeckého poradce amerického vojenského letectva a dobrovolně se vzdal oprávnění k přístupu k tajným informacím nejvyšší úrovně (tzv. top-secret security clearance). Po sňatku se svou třetí ženou (spisovatelkou Ann Druyanovou) v červnu 1981 se Sagan začal více angažovat v politice, především jako oponent závodů v jaderném zbrojení za prezidenta Reagana.

V březnu 1983 Reagan oznámil Strategickou obrannou iniciativu — projekt o hodnotě několika miliard dolarů s cílem vytvořit systém protiraketové obrany proti jaderným zbraním, který záhy dostal přezdívku „hvězdné války“ podle slavné sci-fi. Sagan se vyjadřoval proti tomuto projektu, který byl podle jeho názoru na požadované úrovni technicky nerealizovatelný a nesrovnatelně dražší než nepřátelská protiopatření jako například návnady. Také namítal, že realizace tohoto projektu by narušila rovnováhu jaderných mocností USA a Sovětského svazu, což by znemožnilo postup k úplnému jadernému odzbrojení.

Když Reaganova vláda odmítla ruské moratorium na jaderné zkoušky vyhlášené Michailem Gorbačovem, které počalo dnem 6. srpna 1985 — 40. výročí svržení jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki — zvedla se v USA vlna protestů mírových aktivistů a odpůrců jaderných zbraní. Během těchto protestů konajících se na území vojenského prostoru Nevada Test Site od velikonoční neděle roku 1986 až do roku 1987 byly zatčeny stovky lidí včetně Sagana, zatčeného při dvou příležitostech, když se snažil přelézt oplocení vojenského prostoru.

-------------------------------------------------------------------------

https://dupe.cz/serialy/struktura-vesmiru/?asp_highlight=cosmos&...

https://dupe.cz/serialy/cosmos/?asp_highlight=cosmos&p_asid=2

https://dupe.cz/serialy/kosmos-casoprostorova-odysea/?asp_highlight...

 https://dupe.cz/serialy/kosmos-mozne-svety/?asp_highlight=cosmos&am...

----------------------------------------------------------------------------------------

Věda vzestupu a úrovně vědomí (ÚV)

https://energeticsynthesis.com/library/science-of-ascension/2930-ku...

.....


V našem  modelu Vzestupu  rozpoznáváme a pracujeme s 15 vlnami  frekvenčního spektra  , které přímo korelují s univerzálními  paprsky , dimenzemi času a tím, jak jsou naše jednotlivá energetická centra (také označovaná jako  systémy čaker  ) propojena s těmito dimenzemi čas, který existuje v  multidimenzionálním vesmíru . Prvních devět vrstev spektra  frekvence lze také nazvat  proudy kundalini  , které zahrnují úrovně nižších proudů částic, které tvoří světy fyzické hmoty. Nad devíti dimenzemi jsou  dimenze antičástic , což jsou  modrotiskové  formy kapalného  plazmového  světla nebo  hydroplazmatických proudů . Množství energie uložené v osobním  proudu kundalini  je schopnost genetického kódu udržet vyšší  energii vědomí . Duše   a  duchovní energie  , které se nemohou integrovat do  DNA , aby  mohly být aktivovány, budou uloženy v  centru kundalini  , které se nachází v  základně páteře .

Neklidná historie  invaze NAA  a výsledné  poškození DNA  , které bylo způsobeno následným  zneužíváním umělé inteligence  , a řada aplikovaných metod kontroly mysli založených na traumatu, stejně jako protikristovské  konflikty , způsobily, že většina  energií kundalini  uspí nebo je zdeformovaná. energetické pole lidských bytostí na Zemi. Většina lidí na Zemi v současnosti nemá přirozený biologický duchovní vzestup s vhodnou aktivací kundalini. Duchovní  vzestup  je současné zvýšení  rozšiřujícího se vědomí  a sestup našich duchovně-energetických těl vyšších dimenzí do našich fyzických těl. To se děje procesem progresivního  probouzení kundalini  v základně naší páteře, což posouvá tyto energie nahoru  centrálním vertikálním sloupcem  do  Koruny Vzestup  je změna ve frekvenčním spektru, ke které dochází prostřednictvím biologického probuzení kundalini, které iniciuje změnu zaměření našeho  vědomí . Vzestup je o přesunu našeho vědomí z jedné reality do druhé. Protože realita je  dimenze , to, co podnikáme, je v podstatě úplný dimenzionální posun. Abychom prošli tímto posunem vědomí, musíme přizpůsobit svůj způsob myšlení a bytí tomu, co je v souladu se záměrem naší  Duše  a pravou božskou podstatou........................

----------------------------------------------------------------------------------------

STUPNĚ VZESTUPU

Stupně vzestupu jsou   o přinášení vrstev světla,  síly kundalini  existující v úrovních našich duchovních těl (našech multidimenzionálních Božích Já) sestupem těchto vrstev do hmoty a jejich ukotvením do fyzické roviny reality. Současně je Vzestup posunem ve vzorcích energetického  spektra frekvencí  držených v dimenzionálním prostoru, který, když je absorbován a aktivován do vrstev planetárního a lidského bioenergetického pole, aktivuje svou   sadu instrukcí šablony DNA Silicate Matrix . To katalyzuje řetězec událostí, které vytvářejí úplnou transformaci a transmutaci různých vzorců a programů držených v energetických šablonách cesty lidské duše v cyklu evolučního času. Když jsou tyto vzorce aktivovány, začnou se posouvat, znovu vynořovat a čistit z vrstev prožitků zakódovaných do každé buňky a paměťového vzoru drženého jako energetická vibrace v tělech. Tato část procesu biologického vzestupu může manifestovat fyzické, mentální a emocionální  symptomy vzestupu  , stejně jako duchovní krizi  Temné noci duše .

Vnitřní udržitelnost

Vnitřní udržitelnost je integrovaný duchovní  vzestup  a je nejvyšší energetickou udržitelností, když sami získáváme zdroj ze svého  spojení Duše  a  Monád  , našeho osobního duchovního zdrojového pole přímo spojeného s Bohem. Jak postupně procházíme  rozšiřujícím se vědomím  prostřednictvím aktivace vnitřních  energií kundalini  putujících po páteři a do našeho  systému čaker  , ukončujeme konzumní modelování a upírství energií jiných lidí. Pak jsme schopni sami získávat energie vnitřní životní síly a rozvinout naše duchovní těla do jejich nejvyššího vyjádření a účelu, očistit  negativní ego  a  tělo bolesti .

 

  • Inner Sustained vs. Energetický parazitismus (končící recyklace reinkarnace a  ovládání cizí mysli ),
  • Nejvyšší energetická udržitelnost je ve vaší Jádro Boží Bytosti,
  • Jelikož jsme plně spojeni s naší duší-duchem, jsme vnitřně řízeni, tedy vnitřně udržováni,
  • Spojení s nádechem a výdechem zdroje – přímý vztah k Bohu bez prostředníka,
  • Každý je odpovědný za nárokování si osobní suverenity a svobody tím, že se vědomě rozhodne účastnit se osobní evoluce, toto je  časová osa Vzestupu GSF  ,
  • Božská vůle a božský zdroj je konečná inteligence. Vyberte si božskou vůli před osobní vůlí a pozorujte kouzlo kolem sebe. Nyní se stáváte součástí Strážce Božského plánu pro lidstvo,
  • Jak se tam dostaneme? Jedním ze způsobů je porozumět funkci  vašeho  Světelného těla , což je Duchovní vzestup  nebo  probuzení Kundaliní  , zaměřením na  čakry a naše schodiště nahoru po 12 Tělech inteligence, abychom se znovu spojili s  tělem Diamantového Slunce  a  Trojitým Zakladatelským Plamenem 

Etapy vzestupu bio-neurologické expanze vědomí

Stupně vzestupu jsou   o odstranění vrstev světla a zvuku z našich duchovních těl s vyšší frekvencí sestupem těchto vrstev do hmoty a jejich ukotvením do našeho fyzického těla prostřednictvím postupných aktivací kundalini. Přenosy  elektromagnetických frekvencí  se odehrávají v mnoha funkcích naší bioneurologie, mezi  CNS  mozkem  a fyzickými částmi těla, stejně jako  nadiální strukturou  a částmi duchovního těla. Současně  je Vzestup  posunem v energetickém spektru frekvenčních vzorců držených v našem fyzickém já. Když je absorbován a aktivován do vrstev lidského bioenergetického pole, aktivuje vyšší  sadu instrukcí DNA . To katalyzuje řetězec událostí, které vytvářejí úplnou transformaci a transmutaci různých vzorců a myšlenkových programů držených v identitě, což posouvá  časové osy  a mění směr, kterým vědomí dané osoby cestuje. Když se duchovně aktivují, začnou se tyto  staré vzorce identity  posouvat, znovu se vynořovat a čistit z vrstev zkušeností zakódovaných do každé buňky a paměťového vzoru, který je držen jako energetická vibrace v těle člověka. Proces biologického vzestupu projevuje fyzické, mentální a emocionální symptomy vzestupu, které zažehují duchovní krizi, která je označována jako  Temná noc duše . Mnoho lidí bez kontextu Vzestupu je zachyceno do lékařského systému a jsou jim předepisovány léky, které narušují jejich duchovní vývoj, protože jim bylo řečeno, že mají nemoc. Všichni musíme provést svůj výzkum a náležitou péči, abychom našli svou vlastní osobní pravdu, abychom převzali kontrolu nad svým osobním zdravím a blahobytem. Nemůžeme tuto odpovědnost přenechat jiným.

První fáze – Zasvěcení

Duchovní zasvěcení: Jedná se o zasvěcení vašeho fyzického těla, když se spojuje do nové  elektromagnetické frekvenční vlny  , která je obsažena v inteligentních vrstvách vaší osobní  Duše  Duchovní  těla. To se aktivuje ve spolupráci s tím, jaké vyšší frekvence se stávají dostupnými nebo se generují na planetě, stejně jako ve spojení s osobním  plánem . Cílem je zahájit  bio-neurologické  spojení s frekvenční vrstvou kódovaných  elektromagnetických informací  , která je navržena tak, aby vám pomohla aktivovat a zapojit vyšší  kódy DNA . Každý z nás má vyšší sebevědomí a je to tento aspekt vyššího já, který řídí  proces Vzestupu  s naším fyzickým já. Někdy existují týmy průvodců Vzestupu související s duchovní rodinnou linií dané osoby, kteří přicházejí, aby pomohli dané osobě podstoupit proces zasvěcení. V podstatě je člověk aktivován do duchovního zasvěcení, když se jeho neurologická struktura zapojí a začne narůstat elektromagnetické světelné kódy a frekvence Duše  prostřednictvím  aktivace kundalini. Aktivace kundalini přitahuje nové neurologické struktury a nervové sítě, které fungují jako přijímače energie, takže člověk může absorbovat nové frekvence a inteligenci do svého aurického těla. Aktivace kundalini je také o aktivaci přijímačů frekvence DNA nazývaných  přijímače Apparthi  , které fungují jako svázaný nervový plexus pro přenos kódování DNA a přenosy inteligence do Světelného těla. DNA má také 12 dílčích řetězců a ty se nazývají ohnivé kódy nebo  ohnivá písmena . Ohnivá písmena jsou buněčnou abecedou naší DNA a aktivují a organizují se naše neurologické přijímače, když začneme absorbovat frekvence od první oktávy našeho vzestupu další dimenze. Tělo obvykle následuje konzistentní proces zasvěcování do dalších vyšších frekvenčních vrstev v pořadí každého harmonického tónu, aby pomohlo fyzickému já a tělu snadněji se aklimatizovat frekvence na světelné tělo. Příliš brzké vystavení vysoké elektromagnetické frekvenci může vážně poškodit neurologický systém a mozek, což má za následek psychózu. Každý jedinec má specifický energetický podpis (inkarnační cestu), který určuje detail probuzení. Indigos  a  Hvězdná semena  jsou první vlny lidí duchovně probuzených, aby byli iniciováni do aktivace kundalini během  cyklu Vzestupu . Každý člověk má jedinečnou cestu  vzestupu, přesto dochází ke stejnému vnitřnímu spojení elektromagnetického procesu bio-duchovní transformace. K expanzi vědomí  dochází prostřednictvím progresivních stavů zasvěcení, které jsou prováděny prostřednictvím postupných a zvyšujících se elektromagnetických frekvencí aktivace kundalini, které jsou přenášeny do celé  bioneurologie .

Stupeň dvou absorpce

Absorpce: Jakmile je nová  elektromagnetická frekvence  iniciována do  aury  a je přenášena do těla prostřednictvím  CNS  a  mozku , frekvence a informace, které nese, jsou postupně zcela absorbovány ve  Světelném těle . Každý jedinec má během procesu pohlcování osobních frekvencí specifický proces, protože nová frekvence bude obsahovat informace, které vynesou na povrch mnoho různých druhů zážitků, protože odhalí karmické lekce, problémy sebeovládání, jiné životy, vidění zesnulých příbuzných. , řešení emočních a duchovních konfliktů atd.  Spirály kundalini  se pohybují po páteři, vedou míšní nervy a její elektromagnetická frekvence se posune po centrálním sloupci nahoru a zaplaví čakry  a  duchovní těla. Jakmile se nová frekvence začne hromadit ve světelném těle, narazí na energetické blokády v těle. V této fázi se může zdát, že karmické vzorce uvolňují nebo odstraňují   blokády  mrtvé energie  nebo  falešného bílého světla nebo miasma  , které je třeba vyčistit pro duchovní pokrok. Během této fáze se může stát mnoho podivných věcí, protože duchovní energie se stávají fyzickými. Postupné čištění psycho-emocionálních energetických blokád umožňuje přístup k vyšší inteligenci a začíná rozšiřovat vědomí prostřednictvím vyšší duchovní identity osoby.

Když tento pohyb přes dimenzionální pásma a komunikační spojení s vyšší inteligencí přichází online, je vnímán mimodimenzionálními lidmi, jako jsou pokročilí mimozemšťané. Zaútočí na vzestupující osobu, aby ji udrželi pod kontrolou nebo vykolejili z  procesu vzestupu . Například při vzestupu do  dimenzí Duše  začne osoba absorbovat  frekvence Duše  do svého srdečního centra prostřednictvím  Nadiální struktury , která přenáší tyto informace do jejich  CNS  a  mozku . V každé dimenzi (4D-5D-6D) je dvanáct (12) subharmonických tónů, které tvoří tři vrstvy těla  Duše  . Osoba začíná akretovat 1. subharmonii vrstev Duše a musí absorbovat všech 12, aby dokončila celé  4D spektrum . Toto pokračuje celou cestu nahoru po harmonické škále dimenzí, kde všichni máme aspekty našich duchovních těl. Tyto frekvenční tóny se provrtávají vrstvami našeho  Světelného těla  , dokud nejsou plně ukotveny a propojeny s naší fyzickou strukturou. Tento proces se také nazývá světelná akrece. Kombinace naší přirozené biologie,  Duše  a  Monad inteligence má na starosti tento proces a vyšší inteligence to dělá tak hladce, jak je to jen možné. Pokud se dotyčný brání nebo nerozumí tomu, co se s ním děje, může to blokovat pokrok a blokovat pokračování duchovní komunikace. NAA   podporuje strach v procesu duchovního rozvoje, aby zabránil jeho výskytu .

Stupeň třetí integrace

Integrace: Poté, co  aura  přijme maximální frekvenční absorpci nově absorbovaných  elektromagnetických signálů , které přicházely ze  spirály kundalini  vzhůru páteří, je aktivována identita vyššího vědomí,  čakry  nebo těla Orb, stejně jako  DNA , aby se integrovaly do fyzického já. Jedinec začne integrovat nové energie, může vyrůst nové  neuronové sítě  a stane se telepatičtějším nebo si vyvine vyšší smyslové schopnosti. Existuje mnoho  příznaků vzestupu , které způsobují změny v každé oblasti lidského make-upu, včetně fyzických, mentálních a emocionálních změn, které posouvají vnímání nebo pocit identity vedoucí ke  smrti ega . Pokud  mysl ega  není připravena na tuto změnu vědomí, může to mít za následek  duchovní krizi  a problémy vyrovnat se s opuštěním. Protože neexistují žádné informace o  Vzestupu , většina lidí se cítí extrémně dezorientovaná a dokonce se bojí, že jsou nemocní nebo že ztrácejí zdravý rozum. NAA   rád posiluje tento zkreslený příběh  . Symptomy vzestupu   aktivace  kundalini , duchovní krize  a vybavování si vzpomínek na traumata a zneužití ze současných nebo jiných životů mohou být mylně identifikovány jako zdravotní problémy.

Čtvrtá fáze vzestupu

Vzestup: Po absorbování všech frekvenčních pásem a kódů v dimenzionální instrukční sadě, která je držena v proudu  Kundaliní  triády, frekvence způsobí systémové vylepšení, které vyústí v nové úrovně duchovního  Vědomí  ve smyslu většího planetárního uvědomění,  Vyššího Smyslového Vnímání . a zažívá energii jako inteligentní. Lidstvo roste ve svém vědomí, aby se vyvíjelo a bylo propojeno s  planetárním vědomím , a to posouvá pozemské lidi, aby byli rehabilitováni a praktikovali vyšší principy  Služby druhým . Když se člověk vyvine do vyšších sfér monády (8D+) nebo jsou  hvězdnými semeny , začnou mít interakce a uvědomění si vyšších inteligentních mimozemšťanů, světlých a temných bytostí a dalších úrovní planetárního nebo hvězdného vědomí. Monadické tělo začne budovat těleso koule, aby akretovalo kapalné  plazmové  světlo, a to buduje naše věčné božské zdrojové tělo, neboli   tělo Krystal Diamond Sun. Tělo Krystal Diamond Sun je ztotožňováno s Cosmic Sovereign  Law of One , nad kterým probíhá galaktická válka o kontrolu obsahu a je to diamantová architektura. Toto jsou dimenze světla kapalné plazmy nebo hydroplazmatického světla v antičásticových polích, která se sjednocují s  poli Boha nulového bodu  , mimo čas a dimenzionalizaci. Když člověk komunikuje a ztělesňuje  úrovně Monadic  a  Avatar  , je veden výhradně na mise, aby byl ve službě druhým. Když jsou v životě pozemské služby nebo jsou inkarnováni se specifickým duchovním posláním, začnou vnímat  holografickou architekturu , jako jsou planetární brány,  hvězdné brány  sítě planetární mřížky , což z nich obvykle dělá  pracovníky mřížky .

Směrnice v první triádě evolučních fází

Toto je první triáda duchovního  probuzení , jejíž životní lekce jsou testy osobního sebeovládání, kde člověk věnuje pozornost a zaměřuje se na řízení svého  vědomí . Ty jsou určeny k podpoře harmonie, jak člověk rozvíjí a rozšiřuje  Vědomí .

 

------------------------------------------------------------------------------------------


.....................................................................................................................................................................

https://www.hawkins.support/dostupne-preklady-archiv/studijni-knihy/vzestup-po-urovnich-vedomi/

.....................................................................................................................................................................

Oddíl třetí

Úrovně vědomí 500 – 599 duchovní realita

Přehled Překonání lineární duality

Kapitola 14 Láska (Úroveň vědomí 500)

Kapitola 15 Radost (Úroveň vědomí 540 – 599

Oddíl třetí – Přehled

Překonání lineární duality

Úvod

Zatímco přechod z úrovně vědomí 200 je hlavní překážkou pro většinu lidstva (přibližně 80 procent na celém světě a 50 procent ve Spojených státech), transcendence a ovládnutí lineární paměti na úrovni vědomí 500 je relativně málo časté (pouze 4 procenta světové populace), a evoluce vědomí k bezpodmínečné lásce na úrovni 540 je ještě vzácnější (0,4 procenta).

Pod úrovní vědomí 200 ve vědomí dominují negativní emoce, ale mezi 200 a 400 se emoce postupně stávají pozitivními. Potom v úrovni 400 zvítězí nad emocemi logika a rozum. Další významný paradigmatický skok je na úrovni vědomí 500, nad emotivním, koncepčním, lineárním obsahem začne převažovat nelineární kontext. Silnější pole úrovní vědomí „500“ pak více přivádí do popředí smysl, význam a hodnotu. Jde o krok od toho, co svět považuje za „objektivní“, k subjektivnímu prožívání jakožto dominantní kvalitě vědomí.

Přechod je posunut ze zaměření na význam popisných vlastností pozorovaných jevů na jemné kvality pozorovatele. Tato subjektivita dává do kontextu pozorovaný jev z hlediska potěšení, uspokojení, významu a je prioritní hodnotou. Posun hluboce ovlivňuje rozhodování a výběr, stejně jako dlouhodobé cíle, které ovlivňují vztahy, možnosti kariéry, a nesčetná rozhodnutí v životě.

Změna paradigmatu

Úroveň 500 ukazuje, že subjektivní stav, který se nazývá láska, se nyní stal nejen významným, ale také dominantním, a to nejen jako pocit a emoce, ale jako hlavní zásada. Energie Lásky může být zaměřena v důsledku zájmu nebo motivu, to znamená oproštěna od omezení vlastního zájmu. Láska slouží, zatímco ego se snaží zajistit ve své honbě za ziskem. Láska znamená dlouhodobou spokojenost a radost z dávání, které nahrazuje pomíjivé, krátkodobé uspokojení ega ze zisku.

Energie lásky má jedinečnou, nadčasovou kvalitu, a potenciál, které jsou jemné a je obtížné je logicky popsat. Jak se láska stane postupně zduchovnělou, to se ukáže jako sladění se s božstvím, které je jejím základním zdrojem. Začíná být vnímána jako svatá, posvátná a základ oddanosti, náboženské víry a mystického vědomí.

Z úrovně vědomí 500 a výše se stává stále důležitější přitažlivost krásy, míru a vnitřního klidu.  Duchovní principy velkých učitelů se začlení do lidského života a nakonec se stanou dominantními. Vznikající konflikty nejsou o tom, jestli odpouštět, milovat nebo být soucitný, ale o tom, jak tohoto nejlépe dosáhnout. To znamená, že lineární specifičnost a obsah akcí jsou ovládány silou celkové oblasti kontextu. Nakonec se odhaluje božství života samotného a celý život se stává cenným.

Posun paradigmatu je charakterizován přechodem od spoléhání se na vnímání a mentalitu k rozlišování podstaty. Tento přechod je důsledkem a ve shodě s tím, co se klasicky nazývá „otevření třetího oka Budhova těla“, kterým vzniká duchovní vidění.

Zatímco vnímání se zaměřuje na linearitu, duchovní vize představuje schopnost rozlišovat vnitřní realitu, která odráží celkové pole. Jeho nejbližší příbuzná zkušenost v běžném životě je často zmiňována jako intuice, což znamená, že není důsledkem lineárního, logického zpracování.

Éterická a duchovní energetická těla se objevují postupně a souběžně s předstihem z úrovně vědomí „nižší mentální“ na „vyšší duševní“, pak „kauzální“ a postupně do orgánů Budhi, Kristus a Átman. V rámci každého orgánu je koncentrace energie analogická k systému čaker. Na nejvyšších úrovních korelují s vědomím Krista, a konečně s úrovní korunní čakry Átmického těla, s neomezenou dominancí Božského vědomí a osvícením prostřednictvím identifikace se s božstvím, jako s vrozeným Já. Na této úrovni vědomí je Bůh Transcendentní a Bůh Imanentní uznán jako celková JEDNOTA, z níž vzniká veškerá Existence, Vědomí, Tvorba, z nichž se vyskytují subjektivita a vědomí.

Kalibrované úrovně vědomí

Energie každé převládající úrovně vědomí je dána duchovní vůlí, přičemž vzniká vyrovnání. Jak již bylo zmíněno dříve, je to srovnatelné s nastavením kompasu lodi, ve které se osud (tj., „budoucnost“) stane dominantním a ovlivňuje rozhodnutí na základě základního záměru.

Periodické výkyvy emocí jsou jako rozbouřené vlny na moři, pouze vyžadují korekci a neznamenají, že cíl byl ovlivněn nebo změněn, čehož je dosaženo pouze vůlí. Doby neočekávaných obtíží se mohou jevit jako „zhoršení stavu“, ale pouze znamenají, že některé sklony (často jsou uloženy v nevědomí) se vynořily, aby byly uznány, aby mohly být zpracovány. K podobnému jevu může dojít při jakémkoliv odkrytí vnitřních procesů, například při psychoanalýze nebo při hloubkové vnitřní analýze, nebo při jakémkoli zkoumání sebe sama, jako je např. čtvrtý krok v Dvanáctikrokovém programu („udělat si vnitřní morální inventuru“). Vnitřní poctivost vyplývající v procesu sebeobjevování je nezbytná pro „poznání sebe sama“ a vyžaduje nejen odvahu, ale také ochotu vzdát se vlastního úsudku a odevzdat se Bohu.

Všeobecná lidská zkušenost v průběhu času ukazuje, že skutečné vnitřní integrity je možné dosáhnout pouze s hlubokou vnitřní poctivostí a s pomocí Boží, neboť pochopitelně samotné ego, které je dominantní hnací silou v lidském životě, nebude spolupracovat na svém vlastním zániku.

Zpočátku má duchovní práce co do činění s překonáním emocionality a vnímaných postojů, které jsou považovány za primárně osobní, ale na vyšších úrovních jsou v rámci kontextu a paradigmatu omezeními. Výše popsané může znít abstraktně, ale prakticky jsou to překážky k vyšším úrovním vědomí. Týkají se celkových oblasti omezení, která jsou obecně v povědomí, a které by mohly znít akademicky, například jako teologie, metafyzika, epistemologie, nebo ontologie a rozlišování povahy existence každé samotné bytosti.

Rámování paradigmat subjektivního povědomí je často založeno na nevědomých předpokladech, které jsou běžně mimo chápání či dokonce vzdorují pokusům o popis. To je stále problematičtější na úrovni z pomíjivých a nevyslovitelných oblastí, které mají v první řadě zásadní význam pro základní zážitkové kvality existence jako odraz vědomí.

Vyvstávají otázky, týkající se původu schopnosti vůbec si uvědomovat zdroj Existence či Bytí, a zda jsou tyto kvality přirozené, či vznikají v důsledku tiše předpokládaných paradigmat. Člověk se ptá, na základě jakých vlastností se abstraktní stává zřetelným, a zda toto vědění samo o sobě není pouze vyšší úrovní abstrakce? Opět platí, že i když se to intelektu může zdát příliš akademické, po stránce prožitkové mají tyto otázky vysokou prioritu a jsou hluboce transformační jako světlo úrovní vědomí. Na nejvyšších úrovních představují poslední mraky, které zatemňují záři slunce Božství.

Zatímco úroveň vědomí 600 formálně označuje nástup stavů klasicky označovaných jako Illumination – osvícení, realizace Já je charakteristická pro úrovně vědomí 700. V polovině 800 existuje překážka iluze prázdnoty, kterou je třeba překonat a pak se skutečnou smrtí všech omezení se vynoří nádhera plného osvícení, to je Gloria Excelsis Deo (sláva na výsostech Bohu) a naplní se slib největších světových Avatarů.

 

Následující část: Kapitola 14: Láska (úroveň 500)

------------------------------------------------------------------------------------------

https://anitram.files.wordpress.com/2021/07/simone_kerstin_-_thovt_-_projekt_lidstvo.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------

https://matrix.estranky.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Michael Morris
Co nesmíte vědět!
zněmeckého originálu
Was Sie nicht wissen sollen! 
2011přeložila Zuzana Žáčková2012www.anch-books.eu1.vydáníredakce:DanielaPilařová,Anton Modoryobálka:Atelier Toepfer/ANCH BOOKStisk:ARIMES BratislavaISBN 978-3-9814301-4-1
-----------------------------------------------------------------------------------------
Motto: "Křik Anděla oblečeného do lidského šatu, aneb utrpení člověka s Andělem místo duše..."
Rigden Djapo
vladyka Shambally
kniha od Anastasie Novych - AllatRa
v online PDF zde:

Zobrazení: 120

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 13.Březen.2024 v 17:35

Morfeus, Neo and Keanu Reeves on Artificial Intelligence (AI)

https://www.youtube.com/watch?v=Z47MEtn4O8E

3. 4. 2023

“What we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our magnificence as we gave birth to AI.” - Morpheus, 1999 I was watching The Matrix a few days ago and felt horrified by the idea of AI taking over the world. The scene from almost 25 years ago, where Morpheus shares with Neo what The Matrix is, feels a lot like something that is more and more in touch with our current reality. It gets even scarier when you realize the world’s first ‘artificial womb facility’ is planned to be used worldwide in the next 10-15 years. Check EctoLife for more info. And then, to add a cherry on top of it, the new generations don’t seem to care about what’s real or not. (watch the video from min 2:23 till the end) I don’t know what will happen next. But what Morpheus said almost 25 years ago when The Matrix was released, feels a lot like how our society behaves right now with ChatGP.

překlad translator GOOGLE:

„Víme jistě, že v určitém okamžiku na počátku 21. století bylo celé lidstvo sjednoceno v oslavách. Když jsme zrodili AI, žasli jsme nad naší velkolepostí.“
- Morpheus, 1999

Před pár dny jsem se díval na Matrix a cítil jsem hrůzu z představy, že AI převezme svět.

Scéna z doby před téměř 25 lety, kde Morpheus sdílí s Neem, co je Matrix, působí hodně jako něco, co je stále více v kontaktu s naší současnou realitou.

Je to ještě děsivější, když si uvědomíte, že první „zařízení pro umělou dělohu“ na světě se plánuje používat po celém světě v příštích 10–15 letech. Podívejte se na EctoLife pro více informací.

A pak, abychom přidali třešničku navrch, zdá se, že nové generace se nestarají o to, co je skutečné nebo ne. (sledujte video od min 2:23 do konce)

nevím, co bude dál. Ale to, co řekl Morpheus před téměř 25 lety, když byl vydán Matrix, se hodně podobá tomu, jak se naše společnost chová právě teď s ChatGPT.

------------------------------------------------------------------------------------

Matrix - Klasická a dnes již kultovní otázka - „What is the Matrix?“ - je i dnes aktuální...

Thomas Anderson, přezdívaný Neo, je zaměstnancem přední softwarové firmy ve velikém městě. Většinu noci „prosurfuje“ na adresách Internetu, kde krade data jako slavný hacker. Zbytek noci se potom snaží marně prospat, protože ho pronásledují děsivé noční můry o tajemném Morpheovi, zákeřných Agentech a o čemsi jménem „Matrix“. Neo svým snům nevěnuje zpočátku vážnou pozornost, postupem času ovšem zjišťuje, že jeho sny mají přeci jen něco společného se skutečnou podstatou našeho světa. Záhy se Neo setkává s temným Morpheem, od kterého se dozvídá zdrcující pravdu o našem světě. Svět, ve kterém Neo dosud žil, byl totiž jen pouhá iluze vytvořená inteligentními počítači. Celý Neův život byla jen náplast přes oči, aby neviděl skutečný svět. Ten se odehrává na konci 22. století, kdy je celá Země zpustošená, nebe vypáleno a lidstvo zotročeno počítači. Všichni lidé jsou uvězněni (nebo spíše žijí) v obrovských inkubátorech naplněných divným slizem, kde jsou udržováni při životě a napojeni na počítačový simulační program „Matrix“, který v jejich mozcích vytváří iluzi normálního života na konci 20. století.

Pouze hrstka lidí se dokázala vzepřít a zavčasu uprchla do malého města Sion, které se nachází hluboko u zemského jádra, kde je ještě teplo. A to všechno jenom proto, aby lidská těla dodává oněm počítačům potřebnou energii a teplo. Zákeřní a téměř nezničitelní Agenti se sice snaží dobře ukrytý Sion najít, aby mohl být i zbytek lidské populace podroben umělým tvorům, ale výsledky jejich dosavadního hledání jsou naštěstí nulové. Jedním z mála, kdo zná polohové souřadnice Sionu, je právě Morpheus, a proto si na něj už Agenti brousí své virtuální zuby.

Ačkoliv zní slova vycházející z Morpheových úst neuvěřitelně, je to bohužel pravda. Neo je zhroucen, nemůže věřit svým uším. Jestli je to, co Morpheus říkal, skutečně pravda, tak to znamená, že celý Neův život byl jen předem naprogramovaný program, který se ve skutečnosti nikdy neodehrál. Morpheus nabízí Neovi ze situace východisko: „Teď máš poslední šanci. Když si vezmeš modrou pilulku, tak pohádka skončí, probudíš se ve své posteli a budeš věřit, čemu chceš. Když si naopak vezmeš červenou, zůstaneš v Kraji divů a já ti ukážu, jak hluboko králičí nora vede.“ Není divu, že Neo sáhne po červené. Krátce poté podstoupí Neo menší „operaci“ a probouzí se až na palubě futuristického vznášedla Nabukadnesar, odkud podniká pravidelně Morpheův tým výpady do „Matrixu“. Do „Matrixu“ samozřejmě proniká pouze jejich mysl, jejich těla mezitím bezvládně leží ve virtuálním křesle, kde jsou napojené na kdejaký počítačový program. Nebezpečí je ovšem až příliš skutečné, protože když je někdo v „Matrixu“ zabit, znamená to okamžitou smrt i pro jeho skutečné tělo, které mezitím, jak už jsem napsal, klidně podřimuje v křesílku (to je vcelku pochopitelné, poněvadž mysl se bez svého těla prakticky neobejde).

Následující dny Neo podlehne tvrdému a tuhému výcviku (tvrdému tak akorát na mozek), kdy se naučí ovládat snad všechny druhy bojových umění a hlavně ovlivňovat svou myslí realitu „Matrixu“, která je značně kolísavá. Tato schopnost se však nenaskýtá pouze Neovi, ale i  některým členům z Morpheova týmu, zvláště pak agentům, kteří se můžou navíc převtělovat do jiných lidí. Souboje pak ze všeho nejvíc připomínají hongkongské akční filmy, kdy aktéři běhají po zdech, skákají do vysokých výšek, ovlivňují tok času nebo uhýbají vystřeleným kulkám.

Teď si určitě kladete otázku, jaká má ta ovesná kaše okolo Nea vůbec smysl. Odpověď je velmi jednoduchá - tajemná Vědma (která žije mimochodem v „Matrixu“) kdysi dávno předpověděla příchod „vyvoleného“, který vyvede lidstvo z počítačového otroctví. Morpheus zasvětil celý svůj život hledáním „vyvoleného“ a teď se zdá, že ho konečně našel - je jím Neo. A co si myslíte vy, dokáže to nebo ne? A je Neo vůbec „vyvolený“? Odpověď byste si neměli opravdu nechat ujít, protože je velmi zajímavá a...

Prokousat se dějem a pochopit, co je to „Matrix“ (kromě toho, že je to název filmu), dá pořádně zabrat. Po nepříliš vydařených filmech s počítačovou tématikou navštívila naše kina (videopůjčovny) excelentní sci-fi, která zaujme nejen po stránce výtvarné, ale také výborně napsaným scénářem a neméně dobrou režií, které se ujali bratři Wachovští. Ačkoliv se zmiňované režie a scénáře ujala téměř neznámá dvojice, film vyzařuje velikou dávkou originality a hravě zadupe do země velmi slabého „Johnnyho Mnemonica“, poslední díl „Vetřelce“ nebo drsnou „Hvězdnou pěchotu“ Paula Verhoevena.

Efektní sci-fíčko se v dnešní době neobejde bez pořádných triků, takže tvůrci zapojili do filmu také počítače, s nimiž dotáhli efekty k absolutní dokonalosti (např. let vystřelené kulky a následné Neovo zpomalené uhýbání nebo náraz helikoptéry do proskleného mrakodrapu). Takže se nedivte, že se rozpočet filmu vyšplhal až na sto miliónů dolarů. Opravdu málokdy se stane, aby nějaké filmové studio vrazilo tolik peněz do seriózní sci-fi. Z pohledu producentů to byl vlastně velký risk, vždyť Wachovští neměli doposud s točením filmů žádnou větší zkušenost, ale teď po zhlédnutí amerických žebříčků, můžu radostně konstatovat, že se to vyplatilo. V Americe se strhl okolo tohoto filmu takový „poprask“, že ho mnozí kritici považují již dnes za kultovní. Tvůrci filmu prý dokonce chystají druhé pokračování (jen aby to nedopadlo jako se „Ztraceným světem“, který v mnoha ohledech zklamal).

Vedle ďábelsky rychlého střihu, perfektní kamery a drsného hudebního doprovodu, o který se postarali např. „Prodigy“, německá kapela „Ramstein“ nebo „Marylin Manson“, vynikají ve filmu skvělé herecké výkony, snad nejpřesvědčivější podává Laurence Fishburne v podání temného Morphea a australský herec Hugo Weaving jako nekompromisní Agent Smith („Pane Andersone, vaši smrt si vychutnám“). Matrix je zkráceně špičková akční sci-fi, na které se stěží hledají nějaké chyby. Na závěr by se hodil nějaký citát - Neo: „Bolí mě oči.“ Morpheus: „To proto, že si je nikdy nepoužíval.“

------------------------------------------------------------------------------------

https://www.rutina.cz/blog/spolknete-cervenou-nebo-modrou-pilulku/

------------------------------------------------------------------------------------

Najdete "spojitost" v následujících filmech v rozmezí let vydání 1997 - 2023 ?

(uspořádáno vzestupně)

https://www.csfd.cz/film/10132-kontakt/prehled/

https://www.csfd.cz/film/9499-matrix/prehled/

https://www.csfd.cz/film/235331-pozemstan/prehled/

https://www.csfd.cz/film/31648-oko-dravce/prehled/

https://www.csfd.cz/film/228329-avatar/prehled/

https://www.csfd.cz/film/254156-pocatek/prehled/

https://www.youtube.com/watch?v=sDGIgGqTPOg&t=63s

https://www.csfd.cz/film/341208-lucy/prehled/

https://www.csfd.cz/film/583856-the-gateway/prehled/

https://www.csfd.cz/film/906260-lx-2048/prehled/

https://www.csfd.cz/film/881627-first-signal/prehled/

https://www.csfd.cz/film/702726-free-guy-hra-na-hrdinu/prehled/

https://www.csfd.cz/film/820135-blazenost/prehled/

https://www.csfd.cz/film/997055-q-v-oku-boure/epizody/

https://www.csfd.cz/film/1058448-assassin/prehled/

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Ptačí chřipka byla použita jako zbraň v laboratořích na biologické zbraně !!!!!!!

Špičkoví lékaři: Ptačí chřipka byla použita jako zbraň v laboratořích na biologické zbraně !!!!!!! 13. 6. 2024  …Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Média šíří LŽI o úmrtích na ptačí chřipku !!!!!!!

Petr Imanuelsen: Média šíří LŽI o úmrtích na ptačí chřipku 11. 6. 2024Mexiko popírá tvrzení, že 59letý muž zemřel na ptačí chřipku.No, stalo se. Ve skutečnosti by to mělo být větší poselství.Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala tiskovou…Zobrazit další
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
7.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!! Média a stát jako spolupachatelé smrtící očkovací kampaně!!! uživatele Ina Obr.
"Hrôzny ale pravdivi dôkaz o genogide zo strany WHO a WEF."
7.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Média a stát jako spolupachatelé smrtící očkovací kampaně!!! uživatele Ina Obr
7.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
7.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
6.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Video Robert Fico: Odpúšťam a varujem - nové !! uživatele Ina Obr.
"Prajem panovi Ficovi aj napriek niejakych fyzickym nasledkov ktore mu ostanu aby ho to posilniilo v boji proti zlu,nenavisti a teroru globalistickych fašistickych psychopatov a aby sa nikdy nepodriadil a nenechal sa kúpiť ich…"
6.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Video Robert Fico: Odpúšťam a varujem - nové !! uživatele Ina Obr
6.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
6.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kdo zatkne Fialu a spol.? uživatele Ina Obr
6.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!! Vakcíny proti covidu jsou v podstatě vražda, říká špičkový japonský onkolog. !!!! uživatele Ina Obr.
"Smutne ale som zvedavi že koľko ľudi sa psychopatom z Deep State podary oklamať a je mi nesmierne ľuto tych ktory im na to skočia tak ako to bolo pri Covide-19"
4.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
4.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Vakcíny proti covidu jsou v podstatě vražda, říká špičkový japonský onkolog. !!!! uživatele Ina Obr
4.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
4.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ..jde už o plán, jak převést právo branné povinnosti na bestie v Bruselu !!!!!!! uživatele Ina Obr
4.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
3.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
3.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pozvánka na přednášku s besedou #ZACHRAŇMEDĚTI uživatele Ina Obr
3.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
29.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby