* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Ano, je to tak jak je níže uvedeno, neboť tzv. duše je Kosmické vše-Vědomí, neboli, živé tvořivé světlo kterého jsou všichni a všechno nejen nedílnou součástí, ale ve kterém naprosto vše i existuje - "plave". Duše je jako jahodník, který přes své odnože spojuje vše se vším do jednoho celku, čili do jednoho JÁ - tvořivé kosmické Vědomí, které se pouze dočasně individualizovalo do nejrůznějších osobních vědomí ve formě JSME to či ono. Každá individualita je ale pouhá iluze, neboť všichni a všechno jsou ve skutečnosti jedno a to samé tvořivé vše-Vědomí Univerza, nebo-li Boha/Bohyně, chcete-li, který/která je v nás a my v nich. Kdo nevěří, ať tam běží po světelných vláknech, kterými je nejen vše se vším navzájem propojeno, ale ze kterých je vše i vytvořeno a přesvědčí se o tom sám. :-) Úzce související článek s názvem: Živé Představy je uveden ZDE.

Vně projevené vědomí je živé tvořivé světlo, které čím vyšší frekvenci má, tím vyšší úroveň vědomostí Univerza obsahuje. Nejvyšší úroveň kosmického vědomí je frekvence nic nepožadující vše rozdávající lásky. Toto je frekvence vnitřního, nic netvořícího, pouze existujícího duchovního pra-světla, nebo-li vše-Vědomí, ze kterého je nejen naprosto vše stvořeno, ale ve kterém i naprosto vše existuje - plave. Tato prasvětlo má ve svém osobním nulovém bodě, neboli ve svém duchovním srdci naprosto vše co není umělá inteligence, čili naprosto vše co má tzv. duši. Úzce související článek s názvem: Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.

Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.Cestování duší - první část

Tento živý channeling byl přijat v Aucklandu, Nový Zéland

22. března 2014

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Poselství, které následuje, je přesně takové, jak si to myslí můj partner. S mým partnerem [Lee] používám určitý protokol, který on oceňuje: Dostává příležitost rozšířit poselství, které „slyší“ poprvé na jednom místě, ale předá ho na jiném. Jelikož se zdráhá nějaký channeling opakovat, dává přednost tomu, aby „věděl“, že to je patřičné. Minulý týden jsme zastavili nahrávací zařízení uprostřed channelingu. Když se to stane, bez zřejmé 3D příčiny nebo technického důvodu, je to pro něj „znamení“, aby si zase sedl a channeloval stejné poselství, aby mohlo být nahráno a přepsáno. Struktura je stejná a zásoba slov je velmi podobná, ale informace budou rozšířeny.

 

Drahé lidské bytosti, vy chcete všechno singularizovat. Máte snahu vzít to, čemu ve své dimenzionalitě rozumíte, a uplatnit to na Boha. To, že to děláte, není překvapivé, a nikdo vás za to neodsuzuje, protože je to všechno, co můžete použít jako svou příručku. Vaše realita je vaše realita a proto ji uplatňujete na Boha. Je to to, co znáte. Ale teď je na mně, abych vám znovu podal vysvětlení toho, čemu říkáte lidská duše, která ve skutečnosti vůbec není lidská.

 

Dovolte mi říci toto: Tvořivý Zdroj vesmíru vždy byl a vždy bude. Právě teď mluvíme o tom, čemu říkáte Tvořivý Zdroj, a který jste označili nálepkou Bůh nebo Duch. Mohli byste říci, že tento koncept zahrnuje části všeho, co je, a měli byste pravdu. Dokonce ještě před vznikem tohoto vesmíru, tento zdroj existoval. On je zodpovědný za všechno, co existuje, včetně vesmírů, které existovaly před tím vaším, a které koexistují s tím vaším nyní. On je zodpovědný za věci, které znáte i za věci, které neznáte a nikdy znát nebudete. To je Tvořivý Zdroj, kterému říkáte Bůh. Je to kvantová polévka energie, která stojí mimo hranice vaší známé fyziky.

 

Je to samo o sobě ve sféře reality, kterou je Bůh. Je to velkolepé a nádherné a vy jste tam byli! Byli jste tam, protože vy, váš pravý střed, je součástí této říše, která je Bůh. Opravdu chci, abyste to chápali takto přímočaře: Umíte si představit, že jste v této realitě? Doslova vám umožňuje vidět jakoukoliv část tohoto nádherného Vesmíru, včetně vlastního stvoření. Představte si, že jste před nějakou supernovou, sledujete její explozi, vidíte určitým zvláštním způsobem všechnu tu energii a víte, že to všechno je součástí přírodní fyziky, součástí tvořivého procesu, cyklů energie – a při sledování vám nehrozí žádné nebezpečí.

 

Měli byste být schopni vidět a slyšet všechno, co existuje a co je v jakékoli dimenzi viditelné nebo slyšitelné! Vaše smysly by byly tak velkolepé a tak velké, že byste věděli o věcech ve velké vzdálenosti, jako by se všechny děly najednou kolem vás, a vy byste je uměli oddělit a všechno sledovat, bez ohledu na to, kde to je, a dokonce byste si nesli představu o tom tak dlouho, jak byste chtěli. Tvořivý Zdroj je takový. Všechno, o čem si dovedete představit, že je Bůh, je větší než si dokážete představit! A vy jste tam byli a dělali jste to.

 

V této debatě máme pouze slovo vy, ale nemluvím o lidském vy, kterým jste teď. Jste mojí součástí a já jsem součástí vás. Toto je tou nejtěžší věcí, kterou budeme kdy učit, ale budeme v tom učení pokračovat, protože toto je základní pravda. Lineární mysl to nechápe, a to má také svůj důvod. Kdybyste mohli spatřit, kým opravdu jste, nezůstali byste tady, abyste byli tím, kým si myslíte, že jste. Je to před vámi skryto.

 

Některá z učení v této nové energii rozšiřují vědomí, a vy potom vidíte více z toho, kým opravdu jste. V tomto rozšířeném vědomí to není jen o objevování nové biologie nebo nových vynálezů, ale spíše jde o poznání kdo, když dojde na to, kdo je ve vás. Stvořitel prostupuje každou molekulou DNA. Je přítomen způsobem, který nemůžete rozdělit na několik částí a nemůžete je spočítat. Takže, moji drazí, nemůžete ani počítat duše na planetě, protože nejsou jednotlivé ani připravené k počítání.

 

Polévka energie, která je Bůh, se stává vaší duší a to je ta těžká část. Pokud si myslíte, že toto je matoucí, jen počkejte, než dnes skončím. To, co musím odhalit, není něco, co můžete snadno poznat, a není to něco, co jste opravdu připraveni plně pochopit. Ale chci vám říci, že dokonce i při vašem zmatku po vás chci, abyste viděli velikost toho, co je zde.

 

Tou největší věcí je to, že jste součástí Tvořivého Zdroje. Když z vás spadne omezení lidstva, drahé lidské bytosti, začne se ukazovat Bůh, který je vevnitř. Nejste částí Boha, vy jste Bůh! Je to proto, že polévka Boha se nerozškatulkuje a nevklouzne do lidského těla se jménem a osobností – a o tom vám chci povědět.

 

Duše nejsou individuální

 

Toto je pro váš rozum kontroverzní! Ty duše, o kterých říkáte, že jsou „vaše“ nejsou individuální, ale spíše jsou částí celku. To se snadno řekne, ale těžko chápe. Když pohlédnete na jinou lidskou bytost a řeknete: „Namasté,“ ctíte tím Boha ve vás a zdravíte Boha v nich. Pomysleli jste vůbec někdy na to, že možná zastupují tu stejnou duši, že jsou tentýž Bůh? Pak musí být i stejnou duší! Ale vy tak nepřemýšlíte. Vy máte svou duši a oni zase svou. To si myslíte, a to je to nejlepší, co můžete udělat, protože kdybyste je spojili dohromady, vznikly by ve vaší lineární mysli logické problémy.

 

Mysl, která je lineární, vidí vaši duši jako vaši a to vám bude bránit pochopit toto poselství. To, co se vám chystám sdělit, je, že když překročíte svůj vlastní most pochopení, rozšíří to vaši perspektivu. Žádným způsobem to neubírá nic z velkoleposti vaší duše.

 

Neexistuje nic takového, jako je individuální duše, protože ta je vždy spojena s celkem. Polévka Boha je vždy v polévce. Můžete ji nazvat kolektivem, pokud chcete, protože se neodděluje od celku. Její kousky a části, jestliže to chcete tak nazvat, obývají lidské vědomí a vy je identifikujete jako své vlastní, ale ony jsou víc než to. Učení mého partnera v tomto roce bude o devíti atributech lidské bytosti. Tři z těchto atributů jsou ze skupiny duše, a on mluví o středu. Tento střed je to, co cítíte, když se dostanete do hlubokého meditativního stavu. Dotýkáte se středu a myslíte si, že to jste vy. Nejste! Je to každý! Proto to cítíte tak velkolepě. Nechci ale, abyste si mysleli, že je to nějaká cizí entita ve vašem nitru. Jste to vy, ale větší vy. Vy jste Bůh.

 

Duše není omezena na lidi – a „neučí se“

 

Chystám se zlomit některá paradigmata, která vás naučili. Lidská duše, jak jí říkáte, nepatří lidem. Je součástí stvoření ve všech částech vesmíru. A tudíž i ostatní duchovní biologické entity mají duši jako je ta vaše. Ne každý inteligentní život ve vaší galaxii ale má duši, mají ji pouze ti „osetí“ duchovním zdrojem. Necháme to na jindy. Jen pochopte, že i samotné označení „lidská duše“ je nesprávné.

 

U duše neexistuje nic takového jako je „schopnost učit se”. Duše se neučí. Učí se lidé. A přece říkáte, že duše přicházejí a odcházejí, aby se něco naučily. Říkáte, že některé jsou moudřejší než jiné. Můj partner užívá výraz staré duše, což může být matoucí. Vy všichni jste staří, jde jen o to, že někteří z vás jsou lidmi déle než jiní. Samotný výraz staré duše dokonce ani nedává smysl, protože pro duši neexistuje žádný čas. Duše vždy byla a vždy bude částí Boha. Takže stará duše není správná nálepka, ale budeme ji nadále používat, protože když jste ve 3D realitě, znamená to něco jiného. Je to výraz pro člověka, který žil mnoho, mnoho životů.

 

Poslouchejte, neexistuje nic takového jako duše, které jsou schopné se učit, aby se staly lepšími dušemi. Nakonec neodcházejí nikam jinam, kde by se mohly stát absolventskými dušemi. To vše je předpojatost lidské bytosti, která je spojená s lidskou realitou. Učí se lidé; absolvují lidé; jsou to lidé, kdo se přesunuje z jedné úrovně do druhé. Duše ne, moji drazí. Vy jste prostě umístili svou realitu do jiného systému, aniž jste pochopili, že není jako ten váš. Takže si na to zvykněte, a také na další věci, které se týkají duše. Duše není součástí lidské reality. Duše je částí Boží reality.

 

Co kdybych vám řekl, že vaše duše je ve své velkoleposti identická s každou duší na této planetě? Připravte se: Kdo je ta nejhorší lidská bytost, na kterou si dokážete vzpomenout? V historii, žijící, mrtvá – která je ta nejhorší? Hádejte! On nebo ona má stejnou duši jako vy – dokonalý kus Boha, který dovoluje odhalení nebo ne. To vám hodně napovídá o svobodné volbě. Říká vám to, že tato konkrétní velkolepá část Boha je dostupná, v plné síle, pro každého člověka, který chce hledat.

 

Už dříve jsme vám předali channeling, který vysvětlil, jaká jsou pravidla Ducha. Tím hlavním je, že nemůžeme zasahovat do svobodné volby. Můžeme sledovat, jak děláte chyby, dívat se, jak se otáčíte zády ke své vlastní vnitřní velkoleposti, ale nemůžeme zasáhnout ani vám dát nějaké znamení. Můžeme sledovat, jak rozvíjíte zlo a jak je vyživujete. Můžeme pozorovat, jak zabíjíte a děláte strašlivé věci, někdy dokonce ve jménu Boha, a nemůžeme vůbec nic dělat. Musíte to být vy, kdo si to zvolí. Ti, kdo jsou lidmi na této planetě už dlouho, dělají daleko lepší volby. Jsou si na určité úrovni vědomi Boha ve svém nitru. To je pouze jeden atribut, který chci demystifikovat. V případě duše neexistuje žádná „úroveň“ učení.

 

Neexistují žádné duchovní stupně ani pokrok

 

Toto se podobá tomu poslednímu: neexistuje postup duše z jednoho stupně na další. Lidské bytosti mají představu, že duše může začít jako zvíře a potom pokročit k člověku. Podle této představy, duše nějakým způsobem prochází určitou inkarnací, kdy od nižší lidské bytosti nebo možná zvířete postupuje k moudré, staré duši. Tak to ale není.

 

Opět, moji drazí, lidská realita, logika a vaše základní lidská přirozenost vytváří stupně vašeho pokroku. A vy potom umístíte tento systém na Boha a dokonce tyto věci učíte. Věděli jste, že to snižuje Tvořivý Zdroj? „Kryone, myslíš tím, že zvířata nemají duši?“ to jsem neřekl. Zvířata mají jiný druh toho, čemu říkáte duše, a ano, některá se reinkarnují. To jsme vám řekli dříve. Ale poslouchejte: Systém nikdy nepřekročí bariéru od zvířete k člověku – NIKDY.

 

Energie stvořitele, kterou v sobě nesete, je cenná a posvátná. Patří jen entitám v této galaxii, které byly vysety kvůli spiritualitě a jsou nadány svobodnou volbou, aby se rozvinuly do vzestoupeného stavu. Je jen ve vás, lidské bytosti, a není v delfínech, psech nebo koních. Patří vaší duchovní lidské DNA a je částí velkolepého plánu. Nezačalo to nějakými zvířetem. Jsou zde tací, kteří skutečně věří, že čím nižší je zvíře, tím nižší je duše. Existuje myšlenka, že jste začali jako křeček a jednoho dne se stanete delfínem a nakonec člověkem. Mimochodem, tak se to ještě na některých místech na Zemi stále učí. Chci vám říci, že takto to vůbec není, a je to jednoduše humanismus přenesený do mytologického stavu a neoceňuje to, kdo jste, nebo co je ve vás.

 

Takže zde není žádné učení, neexistují žádné úrovně pokroku a neexistuje žádná hierarchie. “Počkej minutku, Kryone, a co archandělé a nižší andělé?“ O tom jsme mluvili již dříve. Veškeré to třídění Ducha je vaše vlastní lidská organizace. Záleží to na tom, kam je dle vašeho názoru zařadíte a jak je pojmenujete. To je lidský atribut, moji drazí, a nepochází od Boha. Neexistuje žádný systém řízení nebo vývojový diagram, který by pocházel od Boha. U Boha není žádná hierarchie toho, kdo je čí nadřízený. Naopak, je to systém, který znají všichni, kdo jsou na mé straně závoje. Je nádherný, posvátny a dokonalý. Panuje zde „jednota“.

 

Jsou vědci, kteří hledí do Vesmíru a začínají si uvědomovat, že nemohl vzniknout náhodou. Lidé se učí, že věci se dějí náhodně a že to vede k evoluci. Někteří vědci teď bojují s tím, co vidí, protože náhoda stojí mimo realitu evoluce života. Je zde předpoklad, že šlo o laskavý systém designu.

 

Je to pravda: Vaše galaxie byla tímto způsobem navržena. Byla stvořena pro život a umístěna takovým způsobem, který umožnil to, co se v této chvíli děje – sedět na této Zemi a slyšet tato slova. Všechno to je o vás a svobodné volbě nalézt část Boha, duši ve svém nitru. Opravdu, tak to je. Všechno se točí kolem lidské bytosti na této planetě a mnohá zvířata to na určité úrovni vědí. Ale přimět vás, abyste si to uvědomili, je pomalé. Takže právě teď je úkolem lépe pochopit duchovní systém, který vás podporuje.

 

Nejste to vy proti světu

 

Nestavíte se proti systému, když jdete ven a díváte se na věci, o kterých si myslíte, že je nemáte pod kontrolou. Věci se vám dějí; někdy se zdá, že je vaším nepřítelem počasí a jindy jste smýkáni z místa na místo. Mnozí si myslí, že jste to vy proti všemu kolem vás. Cítíte se tak? Věděli jste, že to všechno jsou pozvánky k vaší změně? Možná znáte lidi, kteří měli nešťastný život? V každém jednotlivém bodě se jim děly jen samé špatné věci! Drahé lidské bytosti, tento konkrétní člověk měl obrovskou příležitost dostat se na nulu a přijmout ruku Boha, možná stále a stále! Ale místo toho přijal roli oběti a nakonec o to žádá! Takoví někteří jsou a tak se to bude dít pořád. Se svobodnou volbou se mnozí otočí zády při představě, že by mohli být schopni kontrolovat lépe svůj život a tento druh rozhodnutí často vytváří větší nahodilost událostí a žádnou kontrolu nad životem. Tuto cestu si ochotně zvolili. Někteří si budou hovět v životních problémech a jiní se chopí ruky Boha a pohnou se vpřed.

 

Toto jsou body rozhodování, které dáváme lidstvu stále znovu a znovu. Moji drazí, učení neprobíhá vždy skrze utrpení! Rozumíte? Někdy získáváme vaši pozornost skrze radost a oslavu. Záleží na tom, kdo jste, v co věříte, a co si může získat vaši pozornost. Věděli jste, že „náhodné“ věci jsou pouze začínajícími projekty vaší reality? Věděli jste, že „průměr“ je pouze stav reality, která existuje, pokud není zapojena nějaká další energie, která by to změnila? Chci, abyste o tom přemýšleli – a možná, že o tom budeme později i učit.

 

Vaše duše je navždy. Je nezměnitelná. Je dokonalá a nádherná. Jak jí říkáte? Vyšší Já? To je dobré jméno. Je to , které vibruje výše než vy – část Boha. Ale vy stále chcete, aby toto mělo na sobě jméno, že? Věděli jste, že duše nemá žádnou osobnost? V duši nejsou žádné atributy lidstva. Kdybych vám tak mohl poskytnout větší obraz! Moc bych chtěl, abyste to viděli! Existuje dokonalost vesmíru, kterou sdílíte s každou další lidskou bytostí na planetě. Je to uvnitř, připravené k rozvinutí. Víte, co je ve skutečnosti rozšířené lidské vědomí? Je to budování mostu k propojení s duší. Je to to, když začnete rozumět, že vy jste, doopravdy, všichni stejní.

 

Přežije náboženství na planetě novou energii?


V minulosti jsme mluvili o evoluci duchovních systémů [náboženství] na planetě. Diskutovali jsme o tom, co očekávat, řekli jsme vám, abyste se dívali na to, jak se bude měnit organizované náboženství. Ve skutečnosti se to už děje – velmi pomalé pochopení toho, že vaše systémy jednoduše odrážejí koncept větví stejného stromu, a neprotiřečí si navzájem - jsou prostě jen odlišné. Popíšeme to znovu, protože to ukazuje, jak kolektivní duše hraje roli v uvědomování si.

 

Byla položena otázka: “Přežije náboženství?” a odpověď zní ano. Už dříve jsme vám řekli, že nezáleží na tom, jak lidé naleznou Boha. Opravdu na tom nezáleží! Bude mnoho úrovní lidské uvědomělosti zastoupené mnoha cestami k uctívání a růstu. Kultury nemusí splynout do jedné skupiny, aby se staly osvícenými. Je důležité, že všechny různorodé procesy zůstanou, takže právě začínající lidské bytosti mohou projít libovolným duchovním procesem, a mají dost času ocenit své vlastní načasování učení se. Hledání Boha je pro každou lidskou bytost jedinečné.

 

Takže co organizované náboženství? Jak se může změnit? Začne být vidět propojování a to je to, co učíme. Až se náboženství na této planetě spojí dohromady v dialogu a konečně si uvědomí, že jsou unikátní, ale mají víceméně stejný soucitný účel, uvolní se. Až uvidí, že je krásné uctívat způsobem, jakým si přejí, rozšíří se moudrost. Uvidíte expanzi duchovního uvědomění této planety se zvýšenou znalostí a porozuměním a soucitem. Ale dokud se rozdělují do skupin, každé z nich prohlašuje, že je „to pravé“ a nemluví spolu, nemůže přijít žádný růst. Ale to jste věděli, že?

 

Náboženství se nezmenší ani neodejdou. Ve skutečnosti se zvětší! Pátrejte po lepším pochopení mezi věroučnými systémy. Když uvidíte rozdělení a radikalismus, bude to vypadat, že vás to znepokojuje – a přece je to zde po celou dobu. V této úplně nové energii se to začne odhalovat jako mnohem nižší vědomí a ne Boží. Změna je všude.

 

Není zajímavé, že na vaší planetě existuje plné uvědomění si monoteistického Boha? Je jeden Bůh, hlavní myšlenka vyjádřená většinou lidí na Zemi. Většina na Zemi také věří, že existuje posmrtný život [něco za smrtí]. Přesto se rozdělujete do tisíců „ dogmatických kusů“, a rozhodujete, kdo přistupuje k uctívání jediného Boha tím správným způsobem. Ti, kteří to nesplňují, zůstanou mimo. Tento přístup se změní. Je to o propojenosti a soucitu s jinými procesy.

 

Walk-ins - sdílení duše

(walk-ins je označení pro to, když do vás vstoupí další duše během vašeho života – pozn. př.)

 

To, co se vám teď chystám předat, bude maximální výzvou pro vaše vnímání propojenosti. Předkládáme vám sdílení duše. Nebude se vám to líbit, moji drazí, protože to narušuje paradigma vašeho tradičního myšlení.

 

Začneme jednoduše, potom to bude složitější. Sdílení duše: Slyšeli jste o walk-ins? Mnozí ano. Promluvme si o tom, co to je, co si myslíte, že to je, co jste se naučili, že to je, a potom o problémech logiky a singularity, které kvůli tomu vznikají. Zde jsou vaše nejčastější názory: Lidská bytost vypustí po smrti duši a potom se vrátí zpět. Ale aby se vrátila rychle a přeskočila 7 až 15leté období dospívání, stane se „walk-in“. Aby dokončila duchovní věci rychleji, bude po dohodě sdílet duši, a „vklouzne“ do jiného existujícího lidského života v přibližném věku 13 let. To je walk-in jak ji vidíte. Takže teď, pravděpodobně, máte dvě duše v jednom těle. Sledujete mě ještě?

 

A teď dál - walk-in má atribut, na který se musíte zeptat. „Co se stane s tou první duší? Přejímá podřízenou pozici? Jestliže je první lidské jméno Sally a ta druhá duše vstoupí a byla zvyklá být Henry, jak to funguje?“ Je to matoucí. „Co si o tom myslí Henry, když je v jiném pohlaví se Sally? Mohou existovat společně? Skončí jeden na zadním sedadle? Půjde druhý dopředu? Vzdá to jeden a jde dozadu? Jak to probíhá?“

 

Ezoterické lidské bytosti lomí rukama a vedou diskuse, při kterých se hádají a říkají: „Jak se to může stát a jak to vysvětlit?“ A my na vás hledíme a ptáme se, o čem to mluvíte? Co je za problém?

 

Máte své 3D argumenty a intriky vaší logiky odhalují vaši singulární předpojatost. Henry a Sally se při tom cítí dobře! Vidíte? To, co nevíte, a co jste ještě nepochopili je, že v tom těle nejsou dvě duše! Je tam jen jedna a ta se jmenuje Bůh. Rozdělení na Henryho a Sally jste udělali jen vy. Jedna duše se spojuje s druhou a sdílení duší je jako Bůh s Bohem. Jste to vy s vámi. Jen se stáváte většími. Jedna polévka se spojuje s jinou a tak tu teď máme větší polévku.

 

Budou zde argumenty jako: „Dobře, a které atributy Akáši patří Sally a které Henrymu?“ Co když vám povím, že je zkombinovali? Co kdybych vám řekl, že věci se ve walk-ins jenom zvětší? Bylo by to tak v pořádku? Co kdybych vám řekl, že celým účelem walk-ins je kombinace Akáši? Je to tak, že zkušenosti mnoha životů se mohou zkombinovat do jiné lidské bytosti jako jeden. Teď je to matoucí, protože vy chcete, aby byli jednotliví. Vidíte, je to větší než si myslíte.

 

S Boží velkolepostí neexistují žádné hádanky, na které je potřeba přijít. Walk-ins jsou velmi běžní, zvláště u starých duší odcházejících a vracejících se rychle zpět do někoho, kdo už biologicky vyrostl. Je to systém laskavosti a urychlení systému, který umožňuje, aby se věci děly lépe než by tomu jinak bylo, a také aby trvaly kratší dobu. Tak, to bylo to snadné. Dál tento výklad bude ještě víc matoucí, pokud jste zmateni už teď.

 

Partneři duše / sdílení duše

 

Dalším tématem jsou partneři duše. Není to vždy to, co si myslíte. Tady je jeden příklad. Jeden člověk se potká s druhým a vznikne spojení. Nezáleží na tom, jestli je to bez milostného vztahu, i tak je to opravdu matoucí záležitost. Může to pocházet z minulého života, kdy tyto osoby byly bratrem, sestrou, matkou nebo otcem, ale znají se navzájem. Myslí jako jeden člověk. Mohou komunikovat, při pouhém pohledu do očí a jsou ohromení. Museli strávit mnoho životů společně, aby měli podobné myšlenky, přemýšlení a zaujetí. Je to přitažlivé, být s touto osobou, jen s ní být, protože reprezentuje něco, co je tak jedinečné – a vy pro to máte výraz partneři duše.

 

Co kdybych vám řekl, že jste se právě setkali s kouskem sebe sama? Řekl jsem vám, moji drazí, že je to strašidelné. Co když sdílení duše je prostě atribut, kde se setkáváte s kouskem sebe v jiné lidské bytosti? V tomto bodě mnozí tuto informaci odloží, vyjdou z místnosti a řeknou: „To není nic pro mě. To nemůže být pro mě.“ Drazí lidé, chci, abyste hned teď použili svůj úsudek a duchovní logiku. Jestliže Bůh není singulární a vy jste kouskem celku, jestliže každý je ve vás a vy jste v každém, tak proč je to potom tak děsivé? Když vidíte kousek sebe sama v jiné lidské bytosti, proč by to mělo být tak nezvyklé? Je to prostě součást fungování sdílení duše. Místo, abyste v té osobě viděli Boha, vidíte v něm sebe! Tak to cítíte, že? Možná jste spolu byli v minulosti jako walk-ins, a sdíleli jste jedno lidské tělo? Nyní jste opět ve dvou tělech. Tak toto je partnerství duší. Není divu, že jste k nim přitahováni a oni k vám!

 

Duševní sdílení se nedá uspokojivě vysvětlit žádné jednociferně-dimenzionální lidské bytosti a všechno, co udělám teď, to bude jen dál ohromně komplikovat.

 

 

 

Reinkarnace / sdílení duše

 

Dovolte mi, abych vám řekl to nejsložitější, a potom vám chci dát příklad. Řekl jsem vám, že existuje systém reinkarnace, který ctí rodinu a že v tom systému existuje minimálně skok jedné generace při reinkarnaci v rámci rodiny. Většinou jsou to dvě generace, ale často je to každá další. To umožňuje novým duším vstupovat a učit se a starým duším být jejich dětmi a jejich rodiči. Mísí se to a pomáhá to oběma. Například, stará duše, vaše děti pravděpodobně nejsou staré duše, ale vaši vnuci jsou [nebo budou]. Přeskočení ob generaci nebo dvou generací je nejběžnější. Je velmi běžné, že spatříte své rodiče v očích těchto dětí.

 

Někteří z vás vědí, co myslím, protože většinou říkáte, že víte, že vaše děti jsou nejlepší, ale když přijdou vnoučata, vidíte v nich něco, co vnímáte jako neobvyklé. Teď to chci vyjasnit, ale přesto to nebude jednoduché. Všechno to vyprávění o reinkarnaci a přeskakování generací je pro vás velmi srozumitelné a v pořádku, pokud vaši rodiče zemřeli. Ale jestliže stále žijí, vzniká problém. Jak mohou být vaši žijící rodiče vašimi dětmi, jestliže jsou stále naživu? Co si o tom myslíte? Díváte se do očí svých dětí a víte, kdo jsou, ale nemohou být! Nebo mohou?

 

Odpověď zní, že mohou, a to je sdílení duše. Není to složité, pokud už vaši rodiče odešli, ale velmi komplikované, jestliže jsou stále tady. Rozumíte této lineární lidské skládačce? Pro Boha to skládačka není. Slyšeli jste, že v kvantové fyzice může být světlo na dvou místech najednou? Vítejte v nové realitě! Není to až tak komplikované, když to vyjmete z vaší 3D krabice.

 

Je toho více, a já budu mluvit o dědictví, které se liší mezi Akášickým a chemickým zítřkem. Opravdu to chceme všechno spojit dohromady. Takže teď, když jsem vrazil vidle do toho, co vám říkali a rozvířil to, kdo tedy jste? Je možné, že čím více poznáváte jeden druhého, tím více vidíte téhož Boha ve vás všech? Propojenost je v tom, co řeší problémy lidské různorodosti – vás, kteří jste spolu po celá století nevycházeli.

 

Přijde den, moji drazí, pokud budete pokračovat stejným směrem jako ti před vámi na jiných planetáchpřijde čas, kdy nejdříve vezmete na vědomí stejného Boha ve všech lidech a až potom osobní rozdíly. To je tajemství míru na Zemi.

 

Pohled na jiné lidi a poznání, že jejich touhy jsou stejné jako ty vaše, je druhem soucitu. To nakonec povede k velkorysosti, ne k násilnostem a dobyvačnosti. Začnete se dívat na to, co máte společného, a ne na to, co vás rozděluje. Mnozí vás budou sledovat a uvidí váš půvab a vyspělost v tom, jak žijete den za dnem. To je jediný prostředek, jehož prostřednictvím musíte učit jiné lidské bytosti o Bohu. Dovolte jim spatřit atributy Boha ve vás.

 

Příběh o Evelyn, věčném stromu

 

Dovolte mi, abych vám vyprávěl krátký příběh, a potom to zakončíme. Chci vám povědět o Evelyn, věčném stromu. Víte, někdy podobenství nedávají smysl. Protože to jsou alegorie, musíte něco slevit z 3D logiky a jen poslouchat. Evelyn v přírodě ve skutečnosti neexistuje, ale je to příběh, který se dostatečně přibližuje tomu, co dělá příroda a čemu budete rozumět.

 

Evelyn měla povědomí o sobě jako o stromu. Bylo tam vědomí Gaie a věděla, že je strom Evelyn. Byla si vědomá mohutného stromu, kterým byla. Její úkol, její jediný účel, byl vyrůst, jak jen mohla, tak vysoko jak jen mohla, dodávat svůj podíl kyslíku na planetu pro lidstvo.

 

Evelyn zapustila kořeny, tak jak to stromy dělají, a mohla cítit, jak hluboko její kořeny pronikají. Potom mohly vstřebávat živiny, které potřebovala pro svůj růst, zásoby z půdy Země. Vyrostla ještě výše. Jak rostla, její kořeny se rozrůstaly stále více, aby ukotvily její velikost a majestátnost, kterou v lese představovala.

 

A ta Evelyn si již vůbec neuvědomovala své kořeny, tak jako si neuvědomujete každý lidský vlas. Bylo jich tolik! Ale jeden konkrétní, ve velké vzdálenosti, nalezl svou cestu zpátky na povrch a začal růst směrem vzhůru. Objevil se a rostl, a jeho výhonek se potom stal dalším stromem. Tento malý výhonek si také začal uvědomovat Gaiu a začal růst stejně tak jako to udělala Evelyn. Taky měl jméno – Marta.

 

Evelyn si teď uvědomuje svůj sousední strom, protože teď už je velký. Evelyn sleduje, jak Marta roste. Ale Marta je Evelynin kořen. Ve skutečnosti jsou stále spojeny! Časem Marta zapustila kořeny a i s ní se stalo totéž. Ve stejné době, vystoupily na povrch v jiných směrech další Evelyniny výhonky. Všechno to byly Evelyniny kořeny, propojené s Evelyn, ale vyrážely jako další stromy s jinými jmény. Chápete, kam tím mířím?

 

Nakonec tam vznikl les a všechny ty kořeny byly spojené, všechny propojené. Životní síla živin planety jimi všemi pulzuje. Není žádný konec ani začátek žádného kořene, protože jsou všechny propojené s ostatními a všechny mají konkrétní jména a „vědomí stromu“.

 

A teď mi dovolte malý rozhovor s Evelyn. Evelyn, kdo jsi? Když se rozhlédneš po lese, jsi Evelyn nebo jsi také Marta a George a Sally? Kdo jsi?“ Evelyn by se měla postavit a odpovědět: „Já jsem každý z nich a oni jsou všichni ze mě, protože naše kořeny jsou spojené dohromady ze stejného zdroje.“

 

Chci, abyste se podívali na tento příběh a pochopili, že to je metafora toho, kdo jste. V přírodě se na to všechno díváte a říkáte, jak je to jedinečné. Nespatřujete v tom vlastní počínání, s individuálními osobnostmi a životy, které prožíváte jako lidští jedinci. Ale ten příběh o Evelyn se týká lidí více, než si myslíte. Propojenost, uvědomění a jednota v tom všem, bude spásou lidstva. Ale musí to začít, doslova začít, s vaším pochopením, že duše uvnitř vás je větší než jste si kdy mysleli.

 

Před chvílí jsem vám řekl, že duše nemá osobnost, ne tak, jak si myslíte. Ale má atributy. Má dokonalost, lásku a laskavost. To je to, co cítíte, když jste v kontaktu se středem. Ruka duše, jíž je Bůh, je pro vás vždy otevřená, vždy. Od okamžiku vašeho narození, je zde pozvání objevit, kdo jste, přijmout tu ruku a začít měnit svou realitu. Přesuňte se do pozice, kde můžete změnit planetu tím, že budete žít posvátnou realitu uvědomění. Víte, že mám pravdu, protože jinak byste nečetli toto poselství.

 

Nakonec mám pro vás jednu radu: Tato rozhodnutí musí vzejít z vaší svobodné vůle a vašeho záměru a plného pochopení. „To je, co chci udělat,“ slyšíte sami sebe říkat. Nedělejte nic proto, že byste měli, nebo protože jste přišli na nějaké setkání a slyšeli jste nějaký channeling, který vás nutí něco dělat. Nedělejte to. Chci, abyste se posadili sami na židli, a zeptali se svého těla: „Je toho zde víc?“ Buďte upřímní a poslechněte si odpověď. Přijde v podobě chvění [mrazení] a tou první odpovědí bude: „Proč ti tak dlouho trvalo zeptat se?“ řekne: „Ano!“ A to je začátek objevování.

 

To je opravdu nevyřčené pozvání, moji drazí, pro každou jednotlivou lidskou bytost na planetě. Jestliže se uvolníte, budete mluvit k innate* (vnitřní, vrozená moudrost vašeho těla) a dovolíte, aby vás pomohla vést k pravdě, stane se to. Neposlouchejte mě nebo nějakou lidskou bytost proto, abyste to udělali. Chci, abyste začali poslouchat sebe. Je tento channeling skutečný nebo není? Použijte svou rozvahu a schopnost rozlišení, abyste poznali energii tohoto poselství skrze Boha ve vás.

 

Dnes večer pro mě vypršel čas, kdy jsem vám předal poselství lásky, pocházející ze zdroje, který je ve vás všech. Měli byste rozeznat slabý hlásek, ne lidský hlas, ale jiný, který k vám hovoří třetím jazykem celou tu dobu. Je to šepot: „Poslouchej, poslouchej, poslouchej, proto jsi přišel.“ Opravdu je to tak! Drahé staré duše, vy jste nadějí planety. Každý, kdo to poslouchá a poznává v tom pravdu, pochopí, že toto je váš čas. Dejte se do toho.

 

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com - "Soul Journeying, Part 1"

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Zdroj zde: http://kryon.webnode.cz/news/cestovani-dusi-1-cast/
Cestování duše - druhá část

Tento živý channeling by přijat v Aucklandu, Nový Zéland, v neděli 23. března 2014

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Kdysi se můj partner musel během prvních několika okamžiků channelingu vylaďovat. Musel změnit svůj výraz, snažil se uvolnit a nechat šišinku plynout bez toho, čemu se říká filtry lidského vědomí. Ale teď jen naskočím, kdykoliv je to vhodné. Takto to funguje, a ta zkušenost komunikace s Duchem se vyplácí tím více, čím více ji provozujete, proto je lidská bytost žádána, aby to procvičovala.

Budu pokračovat v učení o duši ze včerejšího večera. Mám jen několik dalších věcí, které vám chci sdělit, a vy jste možná některé z nich slyšeli už dříve. Můj partner mluví o těchto věcech, když učí, a já chci, abyste to slyšeli ode mě. Takže se toto stává druhou částí channelingu Cestování duše.

Jen aby bylo jasno, duše nikam necestuje. Toto téma je o vás a cestě, kterou podstupujete, abyste se s ní setkali. Je to o vašem poznávání toho, co to je. V podstatě jde o vaše cestování na setkání sama se sebou. Pojmenovali jsme to takto z určitého důvodu. Není to lineární. Musíte se na to podívat zpětně, abyste pochopili jeho důležitost.

Předtím, než začneme, bych rád řekl, že vím, kde jsem [Nový Zéland]. Toto místo je drahocenné, řekl jsem vám, že je tu kus Lemurie. Řekl jsem vám, že jsou zde Plejáďané. Oni plně zastupují nádheru laskavé rasy, jedné z těch ve vzestoupeném stavu, která stvořila vaše biologické a duchovní semenné rodiče. Na Zemi je jen málo míst, kde to mohu říci. Vlastně existuje opravdu jen 24 míst, která byla určena k tomu, aby měla atributy Plejádské časové kapsle. Časem vytvoří páry, a vy pochopíte dvojčinnou energii mezi nimi. Jedna tlačí to, co nemáte, směrem k vám, a jedna odstraňuje starou energii, kterou nepotřebujete. Tak to funguje. Nazvěte to doplňovačem pomalé energie, jestli chcete, ale je to také atribut dvojčinné energie (tlaku a tahu) v centru galaxie, kterou jste chybně nazvali černou dírou. Neexistuje v tom žádná singularita, moji drazí. Nemůže existovat dokonce ani ve 3D fyzice, tak jak ji chápete.

Na Novém Zélandu je uzel (viz Uzly a nuly*) a je důležitý, protože je to kus Lemurie. Je to předchozí i současný domov těch, kteří vám pomohli vytvořit božství ve vás. Tím uzlem je hora Mt. Cook/Aoraki a já chci vyslovit díky za ty, kteří si nedávno udělali čas, aby ji uctili, a kteří se na ni zaměřili. Na oplátku děkuje i ona. Je toho mnoho, co je třeba o tom vědět, protože jak se odhaluje a páruje se svým protějškem, chci, abyste se konečně podívali na energie mezi nimi a uvědomili si, k čemu jsou. To je k tomu vše.

 

Co je to lidská duše?

Chci pokračovat v diskusi o vaší cestě za poznáním lidské duše. Nejprve, a to je to nejkontroverznější, není to lidská duše! Říkáme jí lidská, protože jsme na Zemi s vámi a protože jí tak nazýváte vy. Duše je stvořitel. To jsme vám už řekli. Duše existovala už dlouho před tím, než byla Země vychladlá natolik, aby se po ní dalo chodit. Časem se měla stát vaší součástí. Je věčná oběma směry [minulost a budoucnost]. Přemýšlejte o tom: Předtím než lidé existovali v jakékoliv formě, měli jste duši. Takže i svou 3D logikou chápete, proč se nemůže nazývat lidskou duší? Nechte mě vzít vás na cestu. Ptám se: Kde jste byli – váš střed – duše? Kdo jste?

Kde jste byli předtím, než Plejáďané udělali pro tuto planetu to, co udělali? Měli jste něco společného s tím, co bylo před životem na této planetě? Mnoho duchovních vůdců – expertů na duchovní věci vaší Země – vám řekne, že všechno začalo, když jste sem dorazili. Skutečně? To je legrační! Dovolte mi, abych se vás zeptal: dorazil Bůh zároveň s lidstvem nebo už tady byl? Jestliže je vaše duše částí Boha, pak jste zde skutečně byli v době stvoření!

Chci vám předat několik informací, které mohou udělat věci většími, než cokoliv, co vám kdy bylo řečeno. Před vaším světem, existovalo mnoho jiných, které prošly tím, čím procházíte vy. Plejáďané jsou nejblíže spojeni s vámi a jsou vašimi duchovními rodiči. Oni odvedli tu práci a dohlížejí na vás, jako rodiče sledují své dítě, které má úplnou a naprostou svobodnou vůli, aniž si uvědomuje své rodiče. Je zde laskavost, láska a péče. Existuje probuzení na této planetě, a vy jste prošli precesí rovnodennosti, což bylo nastavení duchovního kalendáře pro tento test. Nyní se nacházíte v energii, kterou jsem předvídal, a o které jsem vám říkal asi před 23 lety - a teď tady sedíme.

V některých částech galaxie probíhá oslava, kvůli tomu co se děje na planetě Zemi. Je to pro vás příliš? Nedívejte se dnes na zprávy, protože váš boj se starou energií během přechodu není tím, o čem mluvíme. Mluvím o světových událostech, ale ne toho světa jak byste si mohli podle vašich zpráv myslet, ale světa, který představuje svět od jeho stvoření až do současnosti – svět zastupující vše, co se ve vaší historii odehrálo a co jste s tím udělali. Sedíte nad propastí masivní změny. Máte svobodnou vůli, jako jste vždy měli a vždy budete mít, ale my jsme to viděli už dříve. Moji drazí, my jsme to už viděli! Teď přijde to, co vám chci říci: Vy jste to viděli také. Uvědomili jste si to?


Vaše duše byla všude!

Vaše duše byla zainteresovaná i na jiných místech, na jiných planetách a v jiných konstelacích. Prožila v této galaxii život, který je starobylý, moji drazí, v porovnání s tím vaším na Zemi. Tak starý! Život může plně začít a budovat svou vlastní strukturu v průběhu několika miliónů let, když je planeta zralá a připravená a začne řádně a správným způsobem se zrychluje. Není to tak neobvyklé nebo obtížné. Naslouchejte vědě, toto je předpověď: Když nakonec naleznete nějaký druh života na jiných místech, která nemají vztah k této planetě, bude mít stejný typ biologické struktury DNA, na který jste zvyklí. Tyto struktury DNA jsou v galaxii běžné, a takto se život vyvíjí. Ano, budou zde odlišnosti, ale vy spatříte strukturální společné rysy, které před vás postaví důležitější otázku: Existuje galaktický biologický systém? Ano! Něco vám to poví: To, co máte na této planetě, není jedinečné. Stěží!

Když hledíte na hvězdy a ptáte se sami sebe: “Je tam život?“ je to jako stát na nádherné pláži a ptát se, jestli je někde jinde nějaká jiná pláž. Jenom proto, že vy ji nevidíte, neznamená, že neexistuje. Procesy, které vytvářejí velké množství pláží na vaší planetě, jsou stejné jako ty, které tvoří nespočet planet, na kterých může být život.

Vy jste byli součástí mnoha z těchto míst - ne vaše tělesná část, ale vaše duševní já, část kolektivu, který je duší. To si naléhavě žádá otázku: „Kdo jste? Tím nejlepším a nejpodstatnějším způsobem, jak ji zodpovědět, je prostřednictvím šišinky. Můžete začít komunikovat skrze svou buněčnou strukturu, kterou, zpočátku, nebudete cítit. Ale otevřete dveře a necháte je otevřené. Potom, velmi, velmi pomalu, energie prosákne dovnitř a vy si uvědomíte, že se měníte velice laskavým a jemným způsobem. Nepřekvapí vás to ani nebude šokovat, ani to nezpůsobí, že se budete bát. Naopak, jednoho dne se probudíte a uvědomíte si, že nejste sami. Uvědomíte si, že existuje pomoc a vy že jste mírumilovnější a zdravější. A tehdy si začnete uvědomovat, že to funguje. Takže, v čem je ten objev? V tom, že vaše duše není lidská duše. Je to Božská část vás a je součástí vývoje života v této galaxii po eony let. A to je STARÁ DUŠE!

Jen tak vás nestrašíme ani neplašíme, postupujeme pomalu. Lidé jen pomalu poznávají věci, které nikdy před tím neviděli nebo si nedokázali představit, proto postupujeme pomalu. Není nic krásnějšího než sledovat probouzející se lidské bytosti, které hledají, co chybí v jejich životě, ale které zde celou tu dobu byly. Řekli jsme vám, že jste „věční oběma směry“, což znamená, že jste stále zde a vždy budete. Takže, napovídá vám to něco o tom, kde tak mohla být vaše duše v minulosti, před příchodem na Zem?

 

Vaši semenní prarodiče

Celou dobu jste byli součástí většího plánu a současně i duší Plejáďanů. Šokuje vás to? Plejáďané měli za sebou celý milión let života ve svém světě, když život na Zemi právě začal. I oni měli planetu, která osela tu jejich, mnohem starší, v jiném souhvězdí této galaxie. To dělá tuto starší skupinu vašimi „semennými prarodiči“ a jejich jméno je Arkturiáni. Před tím byl ještě Orion! Pokud pracujete s těmito skupinami, moji drazí, už víte, že jsou zde, aby pomáhali – způsobem, jakým pomáhají prarodiče. I oni tu byli! Opravdu jste „děti hvězd“ v tom nejvelkolepějším smyslu!


Zvedání závoje není automatické

A teď chci, abyste se dozvěděli, že v této nové energii se závoj mezi námi lehce nadzvedává, protože za něj taháte. Je to dáno silou vědomí a duchovním probouzením. To tahá za závoj, který nás odděluje. Neslábne sám od sebe. Je zde a čeká, až za něj zatáhnete svým vědomím. To je váš současný program.

Dovolte mi použít lepší výrazy. Jestliže se probudíte do toho, kdo je kolem vás a který je multidimenzionální, bude to podle vašich podmínek, ne našich. Takto to vždy bylo, moji drazí. To člověk musí hledat, aby byl Bůh nalezen. Bůh vám nepředloží situaci, která vám poskytne pozitivní důkaz toho, kdo jste nebo co je na druhé straně závoje. Je to pro vás velká skládačka, kterou je těžké si představit. Musí to tak být, je to férová a čestná svobodná volba. Každá planeta, která si tím prošla, to musela vyřešit tímto způsobem. Takže tady je to, co vám chci říci a jak se to použije na dnešní učení. Byli jste tam. Vy jste tam byli! Opakuji, že jste sví vlastní předci a svá vlastní semena. Dovolte, abych se vás zeptal: Myslíte si, že některá z těchto informací, které si nesete ve své Akáše, se může jednoho dne probudit, když bude potřeba? [Narážka.]

Přenáší se tento galaktický původ do vaší Akáši? Částečně ano, ale ne tolik, jako vaše zkušenosti na Zemi. Za chvíli vám o tom povíme trochu více, ale právě v této chvíli vám chci říci, že jsou dvě věci, které vám chci připomenout. Už jsme je předávali dříve, ale teď mluvíme o duších obecně, takže je to ještě důležitější.

Musíme probrat dvě záležitosti. První je tato: I když jsme vám včera [první channeling] řekli, že nemůžete vložit lidské atributy na Boha a že je chyba myslet si, že Stvořitel vesmíru má lidské způsoby, přesto je jedna záležitost, kterou, jak se zdá, vždy pojímáte podle svého. To je koncept staré energie, který bude muset zmizet předtím, než se stane na této planetě cokoliv důležitého a tím je koncept posuzování (souzení).

Posuzování je lidský atribut a zároveň stará energie. Je to rozdělující atribut pocházející z pohledu jednoho člověka na druhého, jedné civilizace na druhou a rozhodování, že někdo si nevede v něčem dobře nebo nějak zasahuje do daného stavu věcí. Je to atribut přežití, ne atribut vyrovnanosti. Posuzování je všude, po celé planetě a vždy bylo. Sledovali jste někdy své děti, jak procházejí stupni dospívání? Jednou z fází je „děláš to špatně!“ Potom se oddělí od toho jiného „špatného“ dítěte a připojí se k těm, kteří to „dělají správně“. Je to záležitost růstu.

Posuzování způsobuje války a zvětšuje oddělení. Ale když jste budovali své náboženské struktury, rozhodli jste, že to patří i k Bohu. Nepatří. Patří to kompletně k lidem. Ale protože to bylo tak hluboko zakořeněno do vašeho vědomí, přirozeně jste to připsali nejvyšší síle, která je. Potřebovali jste Boha, který by měl tuto schopnost rozdělovat – rozdělovat lidi na ty, kteří to zvládli, a na ty, kteří to nezvládli. Bůh neposuzuje ani neodděluje části sebe sama!

Druhá problematika je tato: Chodíte kolem a připadáte si malí. Proč? Proč se ponižujete před Bohem? Právě jsem se dostal do problémů, viďte? Řekli jste, že být pokorný před Bohem je správné! Ale jestliže jste částí Boha, proč se skláníte sami před sebou? Dává vám tato informace smysl? Je na čase, abyste použili rozvíjející se duchovní zdravý rozum. Jestliže jste částí stvoření, nemusíte se sami sobě klanět.

Co když místo toho řeknete: „Je načase pozvednout se z mé ponížené pozice a chopit se síly, která je má! Přijímám svou sílu se shovívavostí, zdvořilostí, velkorysostí a integritou – ne ponížeností.“ Co je na tom dobrého plazit se před Bohem? Jak to pomáhá planetě? Důvod, proč mám s tímto poselstvím problém je, že „patolízalské poselství“ je to, které vám bylo předáváno od prvního dne! Vzpomínáte si na toto poselství minulosti? „Bůh je velký a vy ne, tudíž byste se měli sklonit před Všemohoucím.“ Ale na tomto obrazu je něco špatně. Mistři vám vyprávěli o vaší velkoleposti, ne o vaší nehodnosti! Když použijete mé včerejší a dnešní učení, začnete si uvědomovat, že jste částí skutečné velkoleposti, kterou je Bůh sám! Ta „všemohoucnost“ je ve vás. Je v každé jednotlivé molekule biliónů molekul DNA. To představuje Vyšší Já každého člověka, a toto Vyšší Já má velmi mírumilovné a trpělivé vědomí, které čeká, až jej objevíte. Opravdu si myslíte, že vaše Vyšší Já chce být uctíváno? Odpověď zní NE.

Chci, abyste začali smýšlet o Bohu a duši jinak, i o tom, co máte uvnitř. Zasloužíte si probudit se do své velkoleposti. Co řeknete o tomto prohlášení? Vězte také toto: Lidská velkolepost se neprojevuje v přehnané ješitnosti. Nemusíte se postavit a bít se v prsa a každému vyprávět, jak jste dobří. To žádný Mistr nikdy nedělal. Naopak, probudili jste se k vnitřní moudrosti a mistrovské zralosti. Lidé to ve vás spatří!

Co je jedním z hlavních atributů mistrovství? Ticho. Věděli jste to. Učili jsme vás to. Buďte tiší a poznejte, že jste Bůh.“ To je ticho. Když mlčíte, přichází vnitřní poznání. Jste moudří beze slov, protože v historii jste tam byli a dělali jste to. Možná, že neznáte detaily, ale jen tak chvíli seďte a mlčte. Necítíte, kdo jste? Je to tak vzdálené od vaší lidské intelektuální snahy? Je to tak vzdálené od vaší 3D logiky, abyste přemýšleli o tom, že je toho na životě mnohem více, než vám bylo řečeno?

Přestaňte Boha polidšťovat. Přestaňte vytvářet atributy situací, které jsou lidské a pak je aplikovat na Boha. Kolikrát jste slyšeli, že na některých místech jsou uvězněné duše? Říkají vám, že mohou být uvězněny mezi jedním a druhým místem, potom lidé rozhodnou, která místa to jsou. To vše je lidský výtvor. Vy to víte, že? Jak mohou být uvězněny části Stvořitele vesmíru? Neexistuje žádná individuální energie duše. Není 3D a není individuální. Všechno je součástí celku. Je to kolektiv, který je vaší součástí.

Jak může být část Boha lapená mezi člověkem stvořenými vrstvami? To nejde. Je to mytologie v pravém smyslu slova, moji drazí, takže až se příště někdo na něco podívá a řekne: „Toto je výsledkem uvězněné duše“, tak chci, abyste to již věděli lépe. Nemusíte nikoho opravovat, moji drazí. Bude úplně stačit, že VY to víte lépe. Chci, abyste viděli ten pravý systém, který existuje, ten, který je nádherný. Poslouchejte: Pro duše neexistují pozemské problémy ani žádný očistec. To všechno je lidská struktura přenesená na Boha. Žádná duše neodchází na žádné místo, kde by se připravovala na něco jiného, tak jak jsme vám to říkali už včera. Neexistují žádné úrovně sfér duše. Vaše duše je částí Boha, a Bůh je stvořitelem tohoto vesmíru. Úžasná Božská energie není rozdělená ani uvězněná – nikdy! Stojí mimo, daleko mimo to. Představuje energii něčeho, co vám nikdy nedokážu popsat. Ale prozatím, vše co musíte vědět je, že tato Božská energie vás nezměrně miluje a že všechno, co je zde pro vás, je laskavé. Nemusíte skákat přes překážky, moji drazí. Nemusíte se nechat jakýmkoliv způsobem zkoušet. Naopak, dovolte Božské esenci ve svém nitru, aby pro vás byla zřejmá.

 

Sdílení duše

Když tělesně skončíte [smrtí] a přesunete se do další energie, vaše duše je odebrána z vašeho těla a stane se opět součástí celku. A teď - když cítíte někoho, kdo odešel a kdo je jedinečný [asi znáte jeho jméno], je to skutečné a velmi jedinečné. „Joe zemřel, a já cítím jeho přítomnost.“

Ale pamatujete si, co jsme vám říkali v minulosti? Kousky a části vašich milovaných, kteří odešli, se stávají částí vás [vaší duše] po celý život. To je sdílení duše, moji drazí. Je důležité, abyste pochopili, jak to funguje. Jestliže vaše duše není jednotlivá, vytváří to prostor pro víru ve složitost existence. Jak může být vaše duše zároveň všemi vašimi minulými životy? Rozumíte tomu, co říkám? Jste velkolepý systém lidstva a nejste individuální: Joeovo tělo zemřelo a velkolepá část, která je větší než Joeovy buňky, žije dál, cítím jeho věčnost.“ Začněte se na sebe dívat jako na souhrn toho nejlepšího z Boha.


Uctívání

Říkáme to znovu: Jestliže chcete padnout před Bohem na kolena, abyste jej uctili – když se modlíte nebo když meditujete – jsme zde. Je zde jen jedna otázka, kterou byste měli pokládat a směřovat ji vašemu Vyššímu Já. Ta otázka zní: „Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět. Ta je nejlepší. A důvodem je toto: Všechno ostatní, na co byste se možná mohli ptát, je v ní již zahrnuto. „Pověz mi, co je to, co mám vědět, drahý Duchu, abych vyřešil problém dostat se z bodu A do B.“ Vy víte, kdo jste. Nepřišli jste sem proto, abyste trpěli, moji drazí. Je čas vyrovnat se i s tímto konceptem. Někdo to potřebuje slyšet. Utrpení nebylo v plánu. Cokoliv se stalo, stalo se. Máte úplnou kontrolu nad svou vlastní buněčnou strukturou a ta to chce od vás slyšet


Duševní dědictví

Chci otevřít poslední téma, a to je složité. Vždy si schováváme to nejlepší na konec – to, co je nejtěžší pochopit, koncepty, o kterých možná moc nepřemýšlíte. Teď už budete.

Tento atribut má co do činění s tím, čemu budeme říkat duševní dědictví. Když pohlédnete na dědičnost, tak jak ji chápete vy, je většinou buněčná a ve 3D [vaší realitě]. Dědičnost tohoto druhu je tím, čemu říkáme chemická dědičnost, ale matoucí je, že vy, coby lidská bytost, která si je vědoma svého duchovního doplňku, máte co do činění s protimluvemdvěma typy dědičnosti současně.

To vše se děje v jednom jediném těle. Chemická dědičnost je ta, o které vás učí ve škole. Přenáší se jí velké množství toho, co měli vaši rodiče a prarodiče [genealogie]. Vypadáte jako oni, máte atributy v buněčné struktuře jako oni a ve vaší DNA jsou věci, které k vám přicházejí od narození. To jsou určitá nadání, instinkty, alergie a náchylnost k nemocem nebo zdraví. Někteří z vás se dokonce mohou podívat na své ruce a poznat v nich ruce svých rodičů. To vše je chemická dědičnost a je mocná.

Protimluv: Člověk, který sedí na židli před vámi právě teď [Lee] má určitou chemickou dědičnost. Jeho chemie je irská, a kdyby stopoval svůj rod směrem zpět, zjistil by, že by to netrvalo příliš mnoho generací a nalezl by své příbuzné v Irsku. Může sledovat své jméno [Carroll], které je velmi irské, zpátky k rodině, která je dnes zde. Jednoho dne možná i navštíví své dědictví. Toto je chemická dědičnost.

Nicméně, ukázali jsme nedávno, že jeho předchozí minulý život nebyl irský! Byl za strouhou v Austrálii [výraz používaný na Novém Zélandu]. O čem to vypovídá? Jak to může fungovat? Kdo je? Je Ir nebo Australan? Odpověď zní, že má jednu cestu Akášickou a jednu chemickou. Takže je tedy jakousi kombinací – unikátní lidská bytost, která má naprosto odlišnou minulost, když se podíváte na Akášickou rodinu v porovnání s tou chemickou. Je fakt, že obě jsou správné. Je to matoucí, že? Ale většina z vás má stejný atribut!

Nemusí to být matoucí, když se podíváte na Podobenství o věčném stromu Evelyn, o kterém jsme mluvili už dříve. Předávám vám věci, které něco znamenají pro ty, kteří zde byli minulý večer. Lidé, stojíte v lese a všichni máte stejné kořeny jednoho stromu, který stojí ve středu. Máte rodovou linii toho, kdo si myslíte, že jste, ze stromů okolo vás nebo z mistrovského stromu? Máte obojí.

Chemii, kterou máte, můžete vystopovat zpět chemicky a poznáte svou 3D rodovou linii. To je vaše tělesná linie, která může snadno koexistovat s odlišnou Akášickou linií. Avšak nejsilnější rodovou linií jsou minulé životy a to je Akášické dědictví. To je pro vás nejobtížnější a také nejvíce odměňující. Matoucí je toto: Jak mohou existovat dvě cesty, které jsou tak rozdílné? Jako lineární myslitel je chcete ve své mysli rozdělit a ptáte se: „Která z nich je správná?“ Ale správné jsou obě.

Podívejte se na to takto. Řekněme, že jste nějaké auto. Vaše duše auta pochází z linie aut, která jezdí po levé straně silnice. To je vaše karmická automobilová linie. Ale když se inkarnujete, je z vás Ford. To nezmění stranu silnice, na kterou jste zvyklí, nebo stranu, kterou se teď musíte naučit používat. Jen to teď děláte jako Ford. Takže vaše chemie je Ford, ale vaše Akáša je, na které straně jezdíte.

Vezměte si mého partnera: Ví, že je součástí chemie svých rodičů, prarodičů a jejich rodičů. Má chemii jich všech. Ale také ví, že část jeho, která je Bůh, zná životy, které žil s jinou chemií, od jiných rodičů a jiných prarodičů. Instrukce pro vás, moji drazí, jsou tyto: Neanalyzujte to příliš! Chci, abyste se na sebe podívali a oslavovali, jak se to spojilo dohromady a vytvořilo to, kým jste. Vy jste jedinečná lidská bytost – naprosto unikátní. Tělesné komplikace a tajemství jsou mimo vše, co si dovedete představit. Právě jsem rozmotal skládačku, kterou si někteří poslechnou, a začnou si uvědomovat, že ta skládačka tady vždy byla. Vyřeší to v každém z vás některé věci, kterým jste nerozuměli - jako to, jak vás může čtenář Akáši vzít na úplně jinou cestu, než to udělali vaši rodiče.

Nesnažte se to pochopit! Naopak, chci po vás, abyste se jen dívali na krásu toho, jak to vytvořilo vás. Je to dost dobré? To je všechno, na co se musíte dívat. Jste unikátní v každém směru. Dostali jste sílu chemie, kterou potřebujete a Akášické životy, které potřebujete, abyste vytvořili starou duši, která dnes může mít význam na této planetě. Přemýšleli jste o tom? Všechno, čím jste prošli, mělo svůj smysl. Ale teď už jste hotovi s chozením do školy a skončili jste s pouhým přežíváním. Teď je na čase vyjít z jeskyně, spatřit, kdo jste, prověřit tu velkolepost okolo vás, stát zpříma a cítit světlo laskavého Boha. Nárokujte si své mistrovství!

Jednoduché? Ne. Ale vždy začnete malými krůčky, a ty se vždy změní ve větší. Takže teď je načase začít. To je poselství dnešního dne. Bude to mnohem složitější, slibuji. [Kryonův smích.]

 

A tak to je.

 

KRYON

 

* Jde o 2 channelingy Kryona, kde podává obsáhlou informaci o tzv. „Uzlech a Nulách“. 

Kryon - UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ  

Kryon - UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ, část 2

 

 

Zdroj: www.kryon.com - "Soul Journeying, Part 2"

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zdroj zde: http://kryon.webnode.cz/news/cestovani-dusi-2-cast/Úzce související články a videa:
* V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla, Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.

* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.
* Video s názvem: Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) je bohužel už jen v angličtině You are GOD (Bashar & Abraham Remix) Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 1857

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Prosinec.2014 v 11:33

Svět v projevu třetí/čtvrté dimenze pomalu ale jistě končí. Související články a videa:
* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.
* Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Nové DNA – Dr. Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy + Symptómy zmeny DNA Uvedeno ZDE.
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.
* Transmutace - Přerod ze 7mi na 12 čaker (vláken DNA). Uvedeno ZDE.
* 12 vláken DNA Uvedeno ZDE.
* DNA aktivace a rok 2012 Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Světelná mřížka a aktivace světelného těla - merkaby Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Prosinec.2014 v 11:34

* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.


* Úzce související video v angličtině: December 21 – TWIN SOUL REUNION- DIAMOND GRID Frequency -METATRON - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Prosinec.2014 v 11:41

Od 21. 12. 2014 se začínají stále více a rychleji spojovat hmotné projevy existencí se svými éterickými, tzn. nehmotnými dvojčaty, čili se světy které jsou v projevu mentálních představ. To umožní, že se každá myšlenka a z ní se rodící představy začnou projevovat do hmotného projevu existence stále rychleji a rychleji, neboť se tento hmotný svět začíná stále více a více propojovat se světy které jsou vytvářeny mentálními představami, čili se světy tvořivých vědomí jež jsou ve světelném projevu existence a je jich tolik, kolik je mentálních představ.

Toto propojení způsobuje, že když budete věřit např. tomu, že vám ujede vlak, tak vám skutečně ujede, avšak naopak, když začnete věřit např., že získáte nebo dokážete to či ono, tak budete ve správný čas na správném místě, aby se mohlo uskutečnit to čemu v hlouby duše doopravdy věříte. Proto se začněte soustředit především na to co je příjemné, krásné a povznášející, čili na to co je harmonické a to co je nepříjemné - disharmonické, to hned nahraďte něčím co je příjemné, čili harmonické, neboť na co upnete svou pozornost a s čím se emocionálně ztotožňujete to nejen tvoříte, ale následně ve své osobní realitě i prožíváte. Více v článku: Tajemství tvoření hmotných světů a jejich realit konečně odhaleno, aneb jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

Úzce související videa: * Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE. Úzce související články: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE. * Vědci dokázali existenci paralelních světů + z čeho jsou jednotlivé světy tvořeny a jakým způsobem Uvedeno ZDE. * Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE. * Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Toto video je bohužel už jen v angličtině You are GOD (Bashar & Abraham Remix) Uvedeno ZDE.


Úzce související videa v angličtině:
* YOU - by Anna Merkaba - Here.
* ~Anna Merkaba - Stepping Stone of Ascension - Pleiades High Council~ Here.
* ~Anna Merkaba - The Rise of the Age of Atlantis - Pleiades High Council ~ Here.
* ~AA METATRON - PORTAL OF CREATION – GOLDEN PARTICLES OF GOD – SOLAR PLEXUS - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Prosinec.2014 v 11:46

... Konec čtvrtého cyklu nastal 21. prosince 2012. Starodávné národy to věděly. Můžete to vidět v jejich kalendářích. Propočítali to, co nazýváme fraktály času. Viděli, jak to přichází. Mnozí o tom mluvili, ale nerozuměli tomu. Mayové viděli, že toto přijde. Věděli, že přijdou takové změny, že budou muset ukončit jeden kalendář a začít nový. ...
... Za posledních osmnáct let jste se změnili a všechna stará proroctví se zhroutila.  
Víte, jaké proroctví platí v tuto chvíli? Je jediné, je jednotné a nepochází z Písma, od proroků ani od věštců. Teď na planetě platí pouze jedno jediné společné proroctví, a to pochází od vašich předků, od domorodců planety. Oni viděli, jak to přichází. Obrovský potenciál posunu. A vy jste v něm.
Teď takzvaně otočíme list a budeme mluvit o vás. Používám termín stará duše. Tím označuji lidskou bytost, která byla na Zemi už mnohokrát. V každém životě jste měli příležitost duchovně se o sobě něco dozvědět. Právě to metaforicky vytváří probuzení světla na planetě. Čím víc se stará duše naučí, tím víc této světelné (osvícené) energie bude aplikováno do krystalické mřížky planety. To mění vědomí Gaii a ona s tím začne spolupracovat. A to se také stalo. ...
... Mnoho z vás má v tomto čase velké množství problémů se zdravím, protože se jejich tělo rekalibruje. Ono se musí změnit, rovnováha tmy a světla se změnila. Vaše buněčná struktura, společně s DNA, se uvnitř změnila. Začínáte se probouzet do těchto neočekávaných energií, staré duše, a možná se vám zdá, že vás nečekají změny k lepšímu, ale není to tak. Tyto změny přijdou. Chci vám dát radu, kterou jsem v tomto roce dával již mockrát. 
Vše, co se nyní s vámi děje, je změna. Ono se to mění často ve strachu. Proto bych chtěl, abyste použili zralost své Akáši, vytáhli ji a podívali se na její moudrost, abyste oslavili tento posun a změny. Vězte, že skutečně probíhá rekalibrace temnoty a světla. Temnoty ubývá a světla přibývá. To bude mít následky. Ložiska strachu a dramat se v tomto roce ještě ukáží zřejmým způsobem. Nemohou uvěřit tomu, že prohrávají ve válce mezi temnotou a světlem. Budou k vám natahovat svoje ruce a budou vás strašit, protože vyhráváte. ...
... Nemohu vám vysvětlit, co přichází. Mohu vám jen říct, že to, co k vám přichází, bude mít tendenci udržet vás v teple, vytvořit novou potravu… už nikdy nezažijete nedostatek elektřiny, když ji budete moci brát přímo ze vzduchu. Myšlenka volné energie byla vždy jen přáním. Ona ale není zadarmo. Vždy je tu změna, posun od jednoho typu energie k jinému. Co kdybych vám řekl, že je vám toho k dispozici mnohem víc, a že vše, co potřebujete, je vynález, který by to dokázal využít? Gaia se toho všeho účastní. Co kdybych vám řekl, že můžete mít čistou vodu kdekoliv na světě? Co když vám řeknu, že můžete vzít vodu z oceánů a odstranit z ní sůl a cokoli dalšího, abyste získali čerstvou vodu? Můžete to udělat levně, bez zahřívání a v přímém režimu, bez jakéhokoli zdržení a bude to snadné. Co kdybych vám řekl, že to (zařízení) bude přenosné? To by vše změnilo, že? Co když vám řeknu, že vůbec nepotřebujete elektrické sítě, v žádném městě? Zeptáte se: „Jak? Jak to bude fungovat?“ A já odpovím, že nejdřív musíte odstranit 5 vrstev toho, co si ani neumíte představit. Je to stejné jako internet pro vaše předky. Toto přichází. ...
... „Kryone, proč jsi čekal tak dlouho? Jaký je důvod toho, že jsme to nemohli mít dříve?“ Je to snadné. Mohu vám odpovědět velmi jednoduše. Protože existovalo určité vědomí, kdy jste mohli vzít jakýkoliv vynález fyziky a první, k čemu je lidská bytost použila, byly zbraně. Teď ale ne. Když vám tyto věci budou nyní dány, první myšlenka bude: „Jak můžeme pomoci lidstvu?
Co když budou tyto inovace a vynálezy jako internet? Nikdo ho nevlastní, je pro Zemi bezplatný, nikdo ho neovládá a přesto můžete komunikovat s kýmkoliv a kdekoliv. Připadá vám to jako multidimenzionální vynález? Pokud byste se to pokusili komukoliv vysvětlit, řekl by, že to není možné. Představte si celosvětový systém, který nikdo neovládá a nikdo nevlastní. To je nový koncept a ty, které přicházejí, jsou stejně pozoruhodné. ...
Celý článek: Kryon - Shrnutí pro Rusko (zásadní informace ohledně budoucnosti lidstva) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Prosinec.2014 v 11:46

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Uvedeno ZDE.
* Ján Slota: Svetová ekonomika sa čoskoro zrúti Uvedeno ZDE.
* Dolar míří k zemi, krach ale možná čeká i euro Uvedeno ZDE.
* Americký petrodolar zřejmě vbrzku utrží smrtelnou ránu a zkolabuje aneb pravé důvody proč chce Amerika svou štvavou politikou rozpoutat nějakou další válku Uvedeno ZDE.
* Světová válka nebude, neboť Putin není žádný hlupák, který by nedovedl zarazit imperialistické počínání parazitujícího USA a EU, žijících z okrádání a neštěstí druhých Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
před 2 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Dohoda KGB a CIA. Dělení majetku a moci. Schůzka Havla a Sorose v r. 1986 na ambasadě USA v Praze !!! uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Hudebních novináři CNN "..nemůžeš mluvit o Tchaj-wanu bez základních vědomostí.. !!!!!!!! uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Lékaři vyzývají k okamžitému vypnutí sítí 5G !!! uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Kidak uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 12 hodinami
Uživatel Jarka M uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Konopí jako zdroj energie (paliva) a zdravých potravin. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"JAK a PROČ BYLO ZAVRHNUTO KONOPÍ? (překlad z Maďarštiny)+ 1. Jeden hektar konopí vyprodukuje tolik kyslíku jako 25 hektarů lesa.+ 2. Opakuji, 1 akr konopí dokáže vyprodukovat stejné množství…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Geneticky modifikovana generace !!!!!! uživatele Ina Obr
čtvrtek

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby