* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

08.11.2009

 

prostredníctvom Zilanthrah

15-Október-2009


Ah áno, chceme dnes prehovoriť ku všetkým, ktorí budú čítať tieto slová. My sme skupina, ktorú poznáte ako Arkturiáni. Prajeme si vám oznámiť že sa blíži čas zmien v ktoré ste dúfali a za ktoré ste sa modlili veľa rokov. Realita, ktorú ste tvorili sa chystá vytrysknúť.

To čo sa dialo počas posledných mesiacov je postupná predohra toho čo prichádza.Vy, Pracovníci Svetla, spoznáte tieto zmeny také aké sú. Tí, ktorí sú stále zapletení do starých systémov bohužiaľ nie. Neprepožičiavajte im energiu. Prosím naďalej sa sústreďte na spolu-vytváranie toho čo ste spolu s nami začali. Naša spoločná účasť veľmi účinná a bude taká naďalej, v skutočnosti sa hybná sila našich spojených energií vystupňovala a bude sa to diať naďalej.

Keď budú zmeny zrejmé svetu, bude to pre vás upokojujúce. Vaše telo bude uvoľnenejšie keď budete mať konečne dôkaz uvedomenia, že Nebo je vskutku vo vnútri a naokolo.


Žiadame vás aby ste vytrvali, žiadame vás aby ste si dovolili viac z toho kým naozaj ste. Tým, že to budete robiť prejavíte rýchlejšie svoju vlastnú pravdu. Doporučujeme vám aby ste hovorili pravdu, či už to je v rade, po telefóne alebo kdekoľvek. Nakoniec, čo by ste mohli v tejto chvíli stratiť? Považujte tento druh správania za základné brvno. Nastal čas trocha to brvno postrčiť. Považujte tento čin za pobavanie sa so sebou. A aký to bude pre vás nádherný pocit keď budete hovoriť pravdu; povzbudzujúci čin pre vás a vašich ľudských spoločníkov. Buďte odvážni!


My sme pripravený a prichystaný. Sme ako jastrab sediaci na hrane v postoji pripravený na strmhlavý let, hoci je to skôr Holubica nesúca vetvičku mieru. Sme pripravení ju doručiť.


Za scénou sa všetko mení. Ako viete, musí to byť postupné. Na vašich mediálnych obrazovkách sa to javí pozvoľné, ale za scénou sa deje oveľa viac ako je vám ukázané. Sú podpisované éterické zmluvy, Univerzálne Zákony sú prehodnocované a ctené. Ústavy sú prehodnocované a podpisované.


Príjdu udalosti aby vás ešte viac pripravili a udalosti pripravia aj druhých, ktorí nemajú rozhľad tak ako vy. Prichádzame aby sme vás znova uistili a utvrdili, že začiatok Novej Éry Vedomia je naozaj blízko.


Áno, je čas na vzdychy úľavy a oslavu vo vašich srdciach a mysliach. Vaše duše sa radujú keď sa vy radujete. My sa radujeme keď sa radujete. A Stvoriteľ Všetkého sa raduje v Láske a Svetle ktorým ste.


Preklad: SiR


Zdroj: ee.dunres.sk

 

 

Arkturiánský koridor- kroky: 6-9 a O našem Já v dimenzích

 

07.11.2009

Arkturiánsky Koridor

Krok šesť – Kryštálové Mesto

 

Arkturiáni prostredníctvom Suzan Carol


2.November 2008

 


Drahí Členovia Tímu Planetárneho Vzostupu Gaie,


My, Arkturiáni, hrdo prehlasujeme, že každý jeden z vás je TERAZ vyzvaný aby sa úplne prebudil do vedomia, sily, múdrosti a bezpodmienečnej lásky svojho Svetelného Tela. Tu v Kryštálovom Chráme môžete jasne vidieť že vašou pravou podobou je veľkolepé telo zo Svetla, zatiaľ čo si stále budete vedomí svojej fyzickej formy v tretej dimenzii. Avšak, vaše JA v nižších svetoch môže ešte stále zotrvávať v ilúzii, že vaše pravé JA je obmedzené na vašu fyzickú podobu.


S potešením vám hovoríme, že nastal čas aby ste zvliekli svoju trojdimenzionálny zámotok a vynorili sa ako multidimenzionálny „motýľ“, ktorým ste vždy boli. Na umožnenie tejto premeny, žiadame každého z vás, tu v Kryštálovom Chráme, aby ste si plne uvedomili seba ako Svetelné Telo. Venujte dlhú chvíľu pociťovaniu svetla, ktoré vyžaruje z vášho jadra aby vytvorilo vesmírne vozidlo pre vaše rozľahlé Multidimenzionálne JA. Práve toto vozidlo Svetelného Tela vás môže preniesť na nespočetné interdimenzionálne cesty.


Teraz vás žiadame aby ste venovali rovnako dlhú chvíľu plnému vedomiu vašej reality na Zemi. Tým, že ste podnikli túto cestu cez náš Koridor ste vytvorili paralelné reality vášho fyzického života a vášho života v Koridore. Obe tieto reality sú skutočné a obe sa odohrávajú súbežne. V jednej realite ste tu v Kryštálovom Chráme žijúc v podobe Svetelného Tela, a súčasne ste na trojdimenzionálnej Zemi žijúc v podobe ľudského tela.


Tu, na prahu piated dimenzie, ste oslobodení od polarít oddelenosti, a tiež od obmedzení vašej fyzickej reality. Takže vaše vnímanie sa rozšírilo aby zažívalo viac ako jednu realitu súčasne.


Z perspektívy Kryštálového Chrámu, prosím venujte dlhú chvíľu aby ste znova pozorovali svoje veľkolepé Svetelné Telo.


Teraz sa pozrite dole do svojho pozemského ja a pozorujte svoje fyzické telo.


Zažívajte svoje Svetelné Telo a súčasne zažívajte svoje fyzické telo.


Vyššie dimenzie môžu ľahko vnímať nižšie, ale nižšie dimenzie obyčajne nemôžu zažívať vyššie. Avšak, ak dokážete vytvoriť trvalé spojenie medzi vašou realitou tu v Kryštálovom Chráme a vašou paralelnou realitou na trojdimenzionálnej Zemi, môžete prebudiť schopnosť vášho ľudského JA vnímať vyššie dimenzie.


Naviac, akonáhle je toto spojenie nadviazané, môže vaše päťdimeznionálne JA neustále prenášať vedomie Svetelného Tela do vedomia vášho JA ktoré je uzemnené na Gaii. Na spustenie tohto procesu pošlite svoje päťdimenzionálne tvorivé sily do snov vášho fyzického JA, vdychujte svoju bezpodmienečnú lásku do vášho fyzického srdca a nalejte do svojej ľudskej mysle múdrosť a poznanie vášho multidimenzionálneho Svetelného Tela. TERAZ nastal čas aby sa vaše ľudské JA PREBUDILO.


Vaša fyzická planéta, krajina, rodina a v skutočnosti celá vaša fyzická realita potrebuje aby ste VY vo vašej 3D realite aktivovali svoje semeno Svetelného Tela a stali sa najvyšším vyjadrením svojho JA v každodennom živote. Keďže Gaia teraz cestuje cez úžiny do vyššej frekvencie vyjadrenia Jej JA, vyzýva na-zem-viazaných správcov Jej krajiny a mora aby jej tiež pomohli prebudením sa do svojho najvyššieho vyjadrenia JA.


Drahé Svetelné Telá, prosím povedzte svojim paralelným uzemneným JA že už nebude ŽIADNE skrývanie vašej múdrosti, sily, lásky a obrovskej tvorivosti. Počas vašich inkarnácií v dlhej noci posledných dvetisíc rokov, Kali Yuge, muselo byť vaše svetlo skryté, keďže odhalenie vášho pravého JA by bolo zdraviu nebezpečné. Ako sa Gaia, Jej Slnečná sústava a Jej Galaxia vracia späť do Galaktického Centra, prichádza koniec tejto doby strachu a nadvlády.

Vaše uzemnené JA, ktoré žije len zopár rokov pred veľkým Kozmickým Dychom Galaktického Centra v roku 2012 je poklad, v ktorom vaša Duša nazhromaždila všetky lekcie všetkých realít, ktoré ste kedy zažili na trojdimenzionálnej Zemi. Keď VY vo vašej uzemnenej paralelnej realite premeníte strach z týchto mnohých realít na opačnú polaritu lásky, väčšina starobylých strachov Gaie sa tiež premení na bezpodmienečnú lásku. Týmto spôsobom sa môže osoba aj planéta prebudiť do Svetelného Tela, spoločne!


Počas mnohých storočí vášho sveta sa koncept Svetelného Tela objavil v mnohých kultúrach a bol nazvaný mnohými menami. Taoizmus ho volá „Diamantové Telo“ a „Jadeitové Telo“. Kabala ho nazýva „Merkabah“ a Tantra ho nazýva „Adamantinové Telo“. Kresťanstvo ho nazýva „Glorifikované Telo“ a Katolíci používajú termín „Sväté Telo“. Vedanta nazýva vaše telo zo svetla „Supravodivé Telo“ a termín „Nadnebeské Telo“ je používaný v Súfizme. Neo-Platonizmus používa termín „Žiarivé Telo“ zatiaľ čo Hermetizmus používa meno „Nesmrteľné Telo“. Krija Joga používa termín „Telo Blaženosti“ a Smaragdové Dosky používajú meno „Zlaté Telo“. Termín „Svetelné Telo“ pochádza z Tibetského Budhizmu.


Ako môžete vidieť, koncept vedomia vo forme tela zo svetla bol živý v pamäti duchovných hľadajúcich a vodcov po tisícročia. Pretože potenciál pre toto telo je hlboko vo vašej genetickej pamäti, môžete oveľa ľahšie prijať túto formu Svetelného Tela ako príbytok pre svoje vedomie.


A čo je najdôležitejšie, tento potenciál je hlboko vnútri toho čo bolo nesprávne označené ako vaša „nadbytočná DNA“. Vaša nadbytočná DNA, ktorá tvorí 97% vašej ľudskej DNA, je pevný disk pre aktiváciu vášho Svetelného Tela, zatiaľ čo ste stále uzemnení vo vašom trojdimenzionálnom pozemskom vozidle. Ako pokračujete vo svojej ceste cez koridor naučíte sa ako Galaktický Dych roku 2012 môže aktivovať pevný disk nadbytočnej DNA. TERAZ vás pripravíme vedome prijať a podieľať sa na tomto veľkom kozmickom okamihu.


Prebudenie Svetelného Tela ATMA Fyzického JA


Z pohľadu SEBA v Kryštálovom Chráme sa znova pozri na SEBA na Zemi.


Pozeraj hlboko, hlboko do svojho fyzického srdca aby si videl svoje ATMA, svoj trojplameň Múdrosti, Sily a Lásky.


Ako pozeráš do ATMA vo vnútri srdca svojho fyzického vozidla, použi multidimenzionálny dych svojho JA Svetelného Tela aby si dýchal do trojplameňa svojho pozemského vozidla.


So svojim prvým dychom

Prebuď vrodenú MÚDROSŤ svojho ľudského JA


S druhým dychom

Prebuď vrodenú SILU svojho ľudského JA


S tretím dychom

Prebuď vrodenú LÁSKU svojho ľudského JA


Hlboko v Plameni ATMA tvojho pozemského tela je ukryté semeno tvojho Svetelného Tela. Toto semeno je možné vizualizovať ako tvoju vnútornú Merkabu.


Z pohľadu Kryštálového Chrámu sleduj Merkabu vnútri ATMA svojho fyzického srdca.


Päťdimenzionálne Svetelné Telo aktivuje Merkabu fyzického JA


Pre spustenie aktivácie tvojho Svetelného Tela vo tvojom trojdimenzionálnom živote použi multidimenzionálny dych tvojho JA Svetelného Tela na prebudenie vnútornej Merkaby paralelného uzemneného JA.


Z tvojho JA Svetelného Telo:

S tvojim prvým dychom

Rozšír svoju ľudskú Múdrosť aby obsiahla Nekonečnú Múdrosť tvojho multidimenzionálneho Svetelného Tela.


S tvojim druhým dychom

Rozšír svoju ľudskú Silu aby obsiahla Tvorivú Silu tvojho multidimenzionálneho Svetelného Tela

S tvojim tretím dychom

Rozšír svoju ľudskú Lásku aby obsiahla Bezpodmienečnú Lásku tvojho

ultidimenzionálneho Svetelného Tela


Svetelné Telo rozširuje Merkabu fyzického JA


Aby si rošíril vnútornú Merkabu svojho uzemneného JA, dýchaj znova zo svojho Svetelného Tela do svojej ľudskej ATMA


S tvojim prvým dychom zo Svetelného Tela

Rozšír Merkabu uzemneného tela za svoje fyzické srdce a okolo svojho fyzického tela


S tvojim druhým dychom zo Svetelného Tela

Rozšír Merkabu uzemneného tela nad svoju fyzickú hlavu


S tvojim tretím dychom zo Svetelného Tela

Rozšír Merkabu uzemneného tela pod svoje fyzické chodidlá


Teraz namiesto toho aby bola tvoja Merkaba v tvojom uzemnenom JA

Je tvoje uzmnené JA v tvojej Merkabe


Hoci bude Merkaba neviditeľná pre mnohých na fyzickej rovine, vnímanie tvojho prebúdajúceho sa uzemneného môže ľahko zažívať telo zo svetla ako ťa sprevádza a chráni v tvojom dennom živote.


Drahý v Kryštálovom Chráme, prosím pamätaj byť trpezlivý so svojim ľudským JA, pretože v tej realite čelíš veľkým výzvam. Láskyplne povedz svojmu uzemnenému ja, aby zabudlo na to čo hovoria iní o tom čo má robiť alebo čím má byť. Láskyplne pripomeň svojmu ľudskému ja aby sa plne venovalo TEBE v piatej dimenzii.


Na záver, by sme my Arkturiáni, radi prehovorili priamo ku vašim uzemneným pozemským vozidlám. Drahý uzemnený, chválime ťa za tvoju nesmiernu odvahu počas tejto doby rozsiahlej osobnej a planetárnej premeny. Prosím, venuj teraz chvíľu aktivácii svojho Svetelného Tela z perspektívy svojho fyzického ja.


Fyzické ja aktivuje Svetelné Telo z trojdimenzionálej perspektívy


Dýchaj dlho, pomaly, zhlboka a hľadaj vo svojom vedomí akúkoľvek nevôľu ktorú máš voči ľubovoľnej osobe, miestu alebo situácii.


Dýchaj do tej nevôle aby si ju premenil na súcit a vzdanie vďaky za lekcie ktoré si sa naučil


So starou nevôľou premenenou na súcit a vďačnosť

Dýchaj do svojho vnútorného ATMA, ktoré sa teraz stalo multidimenzionálnym


POZNAJ svoju Nekonečnú MÚDROSŤ a

Vydychuj ju do svojej dennej reality


BUĎ svojou Tvorivou SILOU a

Vydychuj ju von do svojej dennej reality


CÍŤ svoju Bezpodmienečnú LÁSKU a

Vydychuj ju von do svojej dennej reality


Fyzické Ja rozširuje Merkabu z trojdimenzionálnej perspektívy


Vnútri svojho plamenného ATMA, sleduj svoju vnútornú Merkabu, semeno tvojho Svetelného Tela


Silou svojho zámeru,


Rozšír svoju Merkabu nad svoju hlavu

Rozšír svoju Merkabu pod svoje chodidlá

Rozšír svoju Merkabu pred, za a všade okolo seba


CÍŤ svoju Merkabu, svoje prebúdzajúce sa Svetelné Telo nad, pod a vôkol seba ako kráčaš svojim denným životom


S aktiváciu svojej Merkaby, semena tvojho Svetelného Tela, budeš pravdepodobne zažívať nejaké príznaky premeny ako pociťovanie zvýšeného tepla vnútri a vyžarujúce z tvojho tela. Toto sa deje kvôli zvyšujúcej frekvencii tvojej fyzickej rezonancie. Môžeš tiež mať výnimočne živé sny odlišnej reality ktoré si nemôžeš úplne zapamätať. Môžeš sa ľahko vyčerpať povinnosťami pozemského života, a uprednostňovať pohľad hore do neba alebo do nádhernej kvetiny, byť v prírode, spievať, tancovať a/alebo vyjadrovať svoju rastúcu tvorivosť.

Najlepšia záchrana pre tieto príznaky je úplne prijať multidimenzionálne svetlo z tvojho JA Svetelného Tela a vyžarovať ho do každej svojej emócie, myšlienky a činu. Ukazuj (prejavuj, pozn. prekl.) svoju vnútornú Múdrosť, Silu a Lásku ako nové oblečenie a hrdo vyžaruj nádheru svojho rozširujúceho sa Svetelného Tela. Drž sa v poznaní svojho pravého JA. Umiestni všetky „nevyriešené problémy“ do nášho Koridoru aby si ich oslobodil od strachu. Vrátia sa potom ku tebe ako záležitosti, v ktorých vyriešenie VERÍŠ.


Chceme ti poďakovať, že si sa k nám pridal v našom „nácviku na rok 2012“ a pripomenúť ti že si DOKONALÝ, práve TERAZ, presne taký aký si. Každý strach, ľútosť, hnev a radosť, ktoré si pocítil ťa urobili tým kým si dnes. Bezpodmienečne miluj všetko čím si a všetko čím si bol. Práve toto bezpodmienečné prijatie toho kým si TERAZ ti umožní zmeniť sa.


Očakávame ťa v Koridore

Arkturiáni


(PS. Prosím venujte jeden alebo viac Pozemských dní pre začlenenie svojho procesu do osobného aj planetárneho tela. Týmto spôsobom zdieľate svoje skúsenosti s Gaiou, aby ste pomohli pri planetárnom vzostupe, a umožníte Gaii zosilniť váš proces Jej veľkou láskou a súcitom.)

Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

 


Krok sedem – V Kryštálovom Chráme

 

Arkturiáni prostredníctvom Suzan Carol


19.November 2008

 


Galaktický Stred


Drahý,

Vitaj späť v našom Arkturiánskom Koridore. Ako si užívaš svoje Svetelné Telo? Tvoje Svetelné Telo v Koridore sa už zväčšilo a zvýšilo svoj jas, a vidíme aj žiaru tvojho Svetelného tela vyžarujúcu z tvojho uzemneného JA. My, Arkturiáni, si prajeme udržiavať tvoje vedomie naladené na bezpodmienečnú lásku, aby si mohol zrýchliť svoju premenu na Svetelné telo.


Dávno, pradávno sme aj my podstúpili premenu, ktorej teraz čelíte vy na Zemi. Takže veľmi súcítime s vami, ktorí ste si vedomí nesmiernej dôležitosti tejto doby prechodu ale často je pre vás náročné zdieľať svoje poznanie s ostatnými. Na druhej strane sa zdá, že toto poznanie vás užiera keď ho v sebe príliš pevne držíte.


Vaše vedomie osobného a planetárneho vzostupu chce, aby ste ho vykričali zo striech, aby mohlo vzlietnuť do nebies. Avšak ten deň úplne otvorenosti ešte neprišiel do vašej reality. Zostať však ubezpečený, že čoskoro príde deň, keď každý bude hľadať tvoje poznanie, aby tiež mohol nájsť svoj smer cez zmätok veľkej premeny. Zmena môže byť spočiatku mätúca, ale akonáhle nastavíš svoj smer, môžeš ju nasledovať vnútorný kompasom svojho srdca.


Venuj teraz chvíľu nastaveniu toho vnútorného kompasu na frekvenciu bezpodmienečnej lásky. Aby si to dosiahlo, cíť bezpodmienečnú lásku našej Arkturiánskej podstaty vyžarujúcu do tvojho päťdimenzionálneho Svetelného Tela a tiež dole do tvojho uzemneného pozemského vozidla. Prosím, prijmi túto lásku a dovoľ svojmu ľudskému srdcu aby ju vstrebalo a začlenilo. Pociťuj frekvenciu bezpodmienečnej lásky ako sa pomaly a postupne pohybuje do každej tvojej bunky, atómu a tiež DNA tvojho pozemského vozidla.


Uvoľni sa do tohto POCITU a VEDZ, že láska bez podmienky je univerzálna rezonancia, ktorá lieči a zjednocuje všetok život!! Drahí, práve tento pocit bezpodmienečnej lásky bude riadiť vaše vedomie, pozornosť a zámer cez zmätok a chaos, ktorý nastane tesne pred hlavnou premenou. Udržanie tejto frekvencie vedomia vám tiež dodá veľké pohodlie keď ste unavení z odvracania strachu, ktorý je vo vašom časopriestore taký prenikavý. Takže keď strach hrozí že zníži vaše vedomie, nezabudnite sa odovzdať rezonancii bezpodmienečnej lásky.


Odovzdanie sa bezpodmienečnej láske


Cíť bezpodmienečnú lásku, ktorú my, Arkturiáni, posielame do tvojho srdca


Zotrvaj dlhú chvíľu v uvoľnení do tohto pocitu


Keď si pripravený vydýchni tú lásku do vašej atmosféry


Sleduj krásu bezpodmienečnej lásky ako cestuje na tvojom dychu aby premenila strach a spory na lásku a mier


Pozoruj ako mier tancuje s láskou


Počúvaj melodické tóny ako tancujú atmosférou


Počúvaj tento súzvuk svojim srdcom a daj mu svoj hlas s nasledujúcim výdychom


CÍŤ ako tóny mieru a lásky rezonujú v tvojom srdci keď ich vyjadríš silou svojho hlasu


Otvoj viac svoju krčnú čakru aby si zosilnil svoj dar tónov bezpodmienečnej lásky a planetárneho mieru


A teraz máme správu od milovanej Gaie, aby ste mohli lepšie pochopiť zázračný dar ktorý bude čoskoro váš na základe vami dlho očakávaného zjednotenia sa z Galaktickým StredomHOVORÍ GAIA


Drahí Pozemšťania,


Je to také veľkolepé cestovať s vami cez Arkturiánsky Koridor. Vidím vás vo vašom Svetelnom Tele a dopĺňam vás pri posielaní tohto obrazu vášmu pozemskému. Vidíte ako Ja tiež mením svoju podobu a posielam vedomie tejto podoby na moju fyzickú planétu? Rovnako ako sa vy vraciate ku svojmu Svetelnému telu, Ja sa vraciam ku svojmu Hviezdnemu telu.


Hovorím „vraciam sa“ pretože všetky bytosti, elementy a štvordimenzionálni Elementáli mojej planéty kedysi poslali kópie svojich veľkolepých Multidimenzionálnych JA do veľkého dobrodružstva „Života v Nižších Dimenziách“. Som tu aby som vám povedala, že naše veľké dobrodružstvo sa chystá vyvrcholiť v ďalšom, dokonca ešte veľkolepejšom dobrodružstve.


Som si istá, že väčšina z vás pozná Maysky Kalendár, ktorý hovorí o konci času. Avšak nebude žiadny koniec. V skutočnosti sa vlastne vrátime. Vraciame sa Domov do nášho Galaktického Stredu, bodu z ktorého sme prvýkrát vstúpili naše dlhé putovanie do realít času a priestoru nižších dimenzií. To čo sa skončí je cyklus. V skutočnosti bude vrcholiť viac ako jeden cyklus do uskutočnenia novej fázy.


Maysky Kalendár zobrazuje rok 2012 ako záverečný dátum 26.000 ročného cyklu. 26.000 rokov je čas potrebný na to aby naša Slnečná sústava urobila úplný kruh okolo Galaxie Mliečnej Dráhy. Druhý cyklus končiaci v roku 2012 je ukončenie Galaktického Roku, ktorý trvá 225 miliónov Pozemských rokov, za ktoré Galaxia Mliečnej Dráhy urobí úplné obkrúženie okolo Veľkého Centrálneho Slnka nášho Vesmíru. Tiež nastáva ukončenie 75.000 ročného Galaktického Cyklu a 26-milión ročného Zemského cyklu.


Všetky tieto cykly vyvrcholia našim návratom do Galaktického Stredu. Naviac, všetky planéty našej Slnečnej sústavy budú zarovnané keď sa naša Slnečná sústava a celá Galaxia vráti do nášho „štartovacieho bodu“, nášho bodu počatia, kde nás Veľký Kozmický Dych multidimenzionálnych, živých, inteligentných a tvorivých točitých vĺn prvýkrát vdýchol do života.

Točité vlny


Točité vlny (angl. torsion waves, pozn. prekl.) sú energia univerzálneho tvorivého vedomia, na ktoré je možné pozerať ako na svetelnú mriežku spájajúcu Zem cez naše Slnko do Galaktického Stredu. Keď zameráme vedomé a nevedomé „pozorovanie“ našich myšlienok, emócií a/alebo zámeru na tieto kvantové vlny točitej energie, stanú sa časticami ktoré sa zhromažďujú aby vytvorili podobu, ktorá odráža každú našu myšlienku, emóciu a/alebo zámer.

Točité vlny svetla/vedomia slúžia ako komunikačná sieť ktorá riadi a sprevádza ľudskú, planetárnu, slnečnú, galaktickú a vesmírnu evolúciu. Tieto multidimenzionálne točité vlny, ktoré sú založené na pomere phi (1,6180339) vyžarujú z Galaktického Stredu a točia sa cez „prázdny“ priestor v exponenciálne rastúcich cykloch podobných Zlatému Rezu a polkruhovitej lastúre.

 


Zlatý Rez a Polkruhovitá Lastúra


Ruskí výskumníci ukázali že harmonická vibrácii phi, na ktorú sa tiež odkazuje ako na Zlatý Rez a Fibonacciho postupnosť, ovplyvňuje samotnú látku časopriestoru. Čas, ako ho my zažívame, sleduje exponenciálne zmenšujúce sa cykly, podobne ako prst sledujúci špirály polkruhovitej lastúry dovnútra do jej stredového bodu. Zdá sa, že v tomto stredovom bode „čas“ mizne. Preto Mayovia hovoria o „konci času“.


Avšak koniec je len začiatkom a náš nový začiatok sa blíži. Vlastne je tu TERAZ. Na obrázku nižšie môžete vidieť postup nášho Slnka a teda nášho Slnečného systému v roku 3000 pnl, 1500 pnl a 2012 ako sa vraciame do Galaktického Stredu našej Galaxie Mliečnej Dráhy. V roku 2012 bude naše Slnko, naša Slnečná sústava a naša Zem v ústí Temnej Trhliny (angl. Dark Rift, pozn. prekl.) známej ako Kozmický Pôrodný Kanál. Mayovia nazvali Temnú Trhlinu „Temná Cesta“ do „Stromu Života“.

 Rok 2012 bol dávno predurčený za vyvrcholenie starej vízie reality a začiatok novej. Avšak, čas je relatívny a v piatej dimenzii nie je ŽIADNY čas. Okrem toho, TY si tvorca svojej vlastnej reality. Preto každý môj obyvateľ, človek alebo iný, sa rozhodne kedy je schopný povzniesť svoje vedomie do našej novej reality.


Avšak, Ja, Gaia, vedomie planéty Zem, som sa si zvolila rok 2012 ako čas kedy ja umožním Kozmickému Dychu točitých vĺn z Galaktického Stredu aby premenili moju planétu na päťdimenzionálne vyjadrenie môjho JA. Môj oddaný Tím Planetárneho Vzostupu trpezlivo čakal na tento okamih aby mi pomohol a pridal sa ku mne v tomto novom začiatku.


Mnoho mojich milovaných „vyhynutých“ rastlín a zvierat išli napred aby osídlili Novú Zem. Nová Zem je moje Multidimenzionálne JA. Takže ona stále existovala. Nová Zem je tiež súhrn/suma všetkých multidimenzionálnych JA osôb, zvierat, rastlín a zložiek môjho tela, ktoré sa ku mne pridali na našom úžasnom dobrodružstve života v polarizovanej realite založenej na oddelenosti a obmedzení. Veľká jednota života ktorý je podobou a účelom mojej planéty vždy existovali, pretože my sme z Ducha a Duch je nekonečný. Nekonečno nemá koniec, a tiež ani začiatok, pretože niet času v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO.


Mnohí z tých, ktorí sa rozhodnú zotrvať a pokračovať 3D Hru sú paralelné životy, vyčlenenia, členov nášho Tímu Vzostupu. Vy všetci máte viac ako jedno fyzické vyjadrenie svojho JA, ktoré je inkarnované na Zem v tejto dobe, aby ste zvýšili svoje šance na prebudenie. Z vášho výhodného postavenia v piatej dimenzii budete schopní byť „Vyšším Ja“ ďalších častí vášho úplného JA až kým budú pripravené pripojiť sa k vám v piatej dimenzii.


Jestvuje mnoho členov Tímu Planetárneho Vzostupu, ktorí si nie sú vedomí svojho sľubu, alebo svojho Multidimenzionálneho JA, ktoré ho dalo. Avšak každý z nich vníma rozšírenie vedomia na planéte Zem a tiež vo svojich osobných životoch. V skutočnosti, každý z nich postupne rozširuje svoje vedomie za polarizované, trojdimenzionálne koncepty individuálneho vedomia do päťdimenzionálnych konceptov Planetárneho, Galaktického a Kozmickému Vedomia.


Stále viac mojich ľudí objavuje že sú všetci skutočne JEDNÝM spolu navzájom a s planétou. V skutočnosti súčasné svetové udalosti vyzvali národy aby sa spojili v záujme celej planéty. Možno moji ľudia vidia tieto svetové udalosti ako problém, ale Ja, Gaia, ich vidím ako urýchľovač naplnenia starodávneho proroctva.


Mayske cykly vedomia

 

13 x 20 kin =
260 dní

11.2.20011

Premena

Kozmický

28.10.2011

13 x 360 kin =
4 680 dní

5.1.1999

IT Revolúcia

Galaktický

28.10.2011

13 x 7 200 kin =
93 600 dní

1755

Industrializácia

Planetárny

28.10.2011

13 x 144 000 kin =
1 872 000 dní

16.6.3115
pnl

Písmo

Národný

28.10.2011

13 x 2 880 000 kin =
37 440 000 dní

100 500
pnl

Reč

Kultúrny

28.10.2011

13 x 57 600 000 kin =
748 800 000 dní

2 048 000
pnl

Ľudské bytosti

Kmeňový

28.10.2011

13 x 1 152 000 000 kin =
14 976 000 000 dní

40 998 000
pnl

Opice

Rodinný

28.10.2011

13 x 23 040 000 000 kin =
299 520 000 000 dní

819 998 000
pnl

Komplexný život

Individuálny

28.10.2011

13 x 460 800 000 000 kin =
5 990 400 000 000 dní

16.4 miliónov
pnl

Hmota

Bunečný

28.10.2011

 

Autor Carl Johan Calleman

http://www.calleman.com/content/pyramid_of_consciousness.htmAko je možné vidieť v tabuľke Mayskych Cyklov Vedomia, podobne ako Zlatý Rez a Polkruhovitá mušľa, každý z týchto cyklov má kratší čas, až po posledný cyklus ktorý má len 260 dní. Áno, čas sa zrýchľuje a bude naďalej zrýchľovať až kým budeme rezonovať vo večne prítomnom TERAZ piatej dimenzie. Tí z vás, ktorí už majú zážitky vedomia piatej dimenzie už boli JEDNO s PRÍTOMNÝM OKAMIHOM a cítili sa zjednotení so všetkým životom na vašej planéte, Slnečnej sústave, Galaxii a Vesmíre.

 


Jednota v každodennom živote


Dokážete si prestaviť radosť z toho zjednotenia vo svojom každodennom živote? Vlastne, prosím venujte chvíľu predstave života v jednote so všetkým životom. Vo vašich snoch a meditáciách, kým čakáte na telefóne, uviazli ste v doprave, alebo umývate riad, pozrite sa vôkol na svoju realitu a predstavte si aké to bude – aké to je TERAZ – neustále žiť v radosti, jednote a bezpodmienečnej láske piatej dimenzie.


Prekvapuje vás zistenie, že napriek všetkému čo sa v súčasnosti zmenilo, je to čo milujete relatívne nemenné? Áno, moji pozemšťania, nestratíte nič a nikoho s kým ste zviazaní láskou. Láska je zjednocujúca sila Vesmíru a VY ste tvorcovia svojej reality.
Naďalej budete pokračovať v tvorení a udržiavaní toho čo milujete.


Našťastie päťdimenzionálna Zem nemá príkre hranice oddelenosti a následný strach, ktoré sú hlavnou zložkou troj/štvor rozmernej reality. Keďže VY ste tvorcovia svojho života, dokonca aj keď si uchovávate svoju trojdimenzionálnu podobu, môžete opustiť ilúzie oddelenosti a strachu a zvoliť si zamerať sa výnimočne na jednotu a bezpodmienečnú lásku. Týmto spôsobom bude vaše vedomie neustále nalaďovať a prelaďovať vašu pozornosť do piatej dimenzie a ďalej. Pamätajte, realita ktorú sa rozhodnete vnímať je realitou ktorú si volíte žiť.


Väčšina z vás už zažíva päťdimenzionálne kvality jednotu a bezpodmienečnú lásku v niektorých oblastiach vášho života. Udržiavanie neustáleho pocitu vzdávania vďaky pre tieto päťdimenzionálne zložky vášho života uchová a rozšíri jednotu a bezpodmienečnú lásku vo vašom každodennom živote. Keď ste prebudení, vašou prebiehajúcou výzvou je zotrvať vo vedomí piatej diemenzie zatiaľ čo stále zostávate vo svojom trojdimenzionálnom pozemskom vozidle.

Súčasne vás žiadam aby ste opustili od všetkých súdov tých ktorí stále bojujú s obmedzeniami a presvedčeniami že sú obeťou a že iní majú nad nimi moc. To čo súdite budete zažívať, keďže súdenie vyžaduje vašu pozornosť. Pamätajte že keď rezonujete s piatou dimenziou, všetko čomu dávate pozornosť sa okamžite prejaví.


My, ľudia a planéta, sme prežili dlhé obdobie „3D hry“. V skutočnosti existovalo veľa ďalších troj a štvor dimenzionálnych realít, ktorých si váš vedecký svet stále nie je vedomý. Avšak, minulosť sa už nemusíte zaoberať, ani budúcnosťou. Namiesto toho, v príprave na vašu novú skúsenosť života v piatej dimenzii, praktizujte bytie v PRÍTOMNOM OKAMIHU. Bude tam stále existovať trojdimenzionálna Zem? Sú tam stále skaly keď sa pozeráte do neba? Samozrejme že sú.


Rozšírenie vášho vedomia do piatej dimenzie neznamená, že čokoľvek alebo kohokoľvek stratíte. Naopak, päťdimenzionálne vedomie vám umožní ľahšie vnímať, zažívať a cestovať do ešte vyšších dimenzií, zatiaľ čo súčasne zotrváte v neustálom spojení s fyzickou rovinou. Keď rozšírite svoje vedomie do piatej dimenzie a ďalej, budete schopní vnímať viac a viac realít v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO. Teda budete schopní súčasne vnímať svoju päť, štvor a troj dimenzionálnu realitu. Každý z vás si zvolí spôsob ktorým prajaví svoju päťdimenzionálnu Zem, pretože VY ste tvorca svojej reality.Vstup do pôrodného kanálu


Teraz mi dovoľte povedať vám ako vstupujeme do pôrodného kanálu a čo sa stane keď vhupneme do Kozmického Pôrodného Kanálu. Pre jednu vec budeme sa kúpať v nekonečne múdrej, tvorivo mocnej a bezpodmienečne milujúcej energii točitých vĺn. Tieto vlny putujú v exponenciálne narastajúcich špirálach bezpodmienečnej lásky aby zvýšili frekvenciu vášho vedomia a teda vaše tvorivé schopnosti. Takže tieto výdychy točitých vĺn prejavia každú vašu myšlienku, pocit a zámer v stále rastúcom rozsahu až kým dosiahne okamžitý prejav piatej dimenzie.

S touto veľkou mocou prejavovať prichádza zodpovednosť. V príprave na túto udalosť praktizujte prevzatie plnej zodpovednosti za každý kus reality ktorý ste vytvorili. Pritiahnutie a plné začlenenie vášho Medzidimenzionálneho JA do vášho uzemneného pozemského vozidla vám umožní rozšíriť vaše vedomie na Kozmické Vedomie. Keď budete schopný rozšíriť svoje vedomie tak aby obsiahlo Kozmické Vedomie poskytne vám to veľkú príležitosť znášať, začleniť a zjednotiť sa s výnimočnou silou a vysokou frekvenciou svetla Kozmického Vedomia.


Neviem vám povedať čo prejavíte, pretože vy ste tvorca svojej reality. Môžem vám však povedať že točité vlny ponesú vaše Svetelné telo cez interdimenzionálnu cestu aby vám umožnili rozšírenie vášho vedomia za hranice vašich najdivokejších predstáv. Keďže stav vášho vedomia usmerňuje vaše očakávanie, vaše očakávanie usmerňuje vaše vnímanie a vaše vnímanie vytvára vašu realitu, budete schopní zažívať a/alebo žiť v realite podľa vašej voľby.Zmeny v Slnečnej Ústave


Hoci vám neviem povedať čo vytvoríte, môžem vám povedať čo vytvorili Planéty našej Slnečnej sústavy. Od Harmonickej konvergencie v roku 1987 vstrebávalo naše Slnko viac a viac točitých vĺn z Galaktického Stredu. Kvôli tomu nastal nebývalý nárast slnečnej aktivity. NASA kedysi mala vedecký model toho ako dlho by mala trvať Slnkom nabitým rádioaktívnym časticiam, ako sú energetické protóny, cesta na Zem. Teraz v niektorých prípadoch tieto protóny cestujú až o 400 percent rýchlejšie ako očakával ich model. Naviac nastali rozsiahle zmeny v energetických poliach, svetelnosti a atmosfére Mesiaca, Venuše, Jupiteru, Neptúnu a Uránu.


Moj planéta Zem tiež zažila výnimočné zmeny v počasí a jej Schumannovej rezonancii. Schumannova rezonancia je základná frekvencia Zeme, alebo jej srdečný rytmus. Hoci sa líši v zemepisných oblastiach, po desaťročia boli celkové merania 7,8 cyklov za sekundu (Hz). Súčasné správy stanovia rozsah nad 11 Hz a rastie. Niektorí veria, že meniaca sa Schumannova rezonancia sa podieľa na mojich prudkých búrkach. Na druhej strane, niektorí veria že búrky sú spôsobené Globálnym otepľovaním, ale málokto si je vedomý, že príčinou týchto búrok sú tiež zmeny vo vyžarovaní z nášho Slnka.


Prajem si vám teraz povedať, že tieto búrky sú tiež dôsledkom nášho pohybu bližšie a bižšie do Galaktického Stredu. Ako sa ľudia a planéta pohybujú bližšie ku Galaktickému Stredu, vplyv tvorivej energie točitých vĺn zosiluje každú myšlienku a emóciu ľudstva. Bohužiaľ kvôli mnohým zmenám v našej realite upadlo mnoho mojich ľudí do strachu. Tento strach vytvára búrlivé vedomie, ktoré následne vyvoláva búrky na mojej planéte.


Všetky živé veci sú viazané na moje elektromagnetické pole a na životnú silu prijímanú zo Slnka. Moje magnetické pole prestupuje a podporuje život na Zemi tým že vytvára atmosféru. Ľudia a zvieratá majú tiež magnetickú frekvenciu a vzorce bio-poľa, ktoré reagujú na každú zmenu v magnetickom poli mojej zeme. A obrátene, moja Zem reaguje na a ovplyvňuje frekvenciu a vzorce ľudí a zvierat. V skutočnosti, všetko život na Zemi mi pomáha pri vytváraní môjho magnetického poľa. Zároveň elektromagnetické pole mojej planéty nabíja a ovplyvňuje všetok život.


Viete, celou cestou nadol až do DNA jednotlivých buniek, každá osoba, miesto a vec je zložka mojej Bytosti známej ako Zem a môjho vedomia známeho ako Gaia. Posúvajúce sa energie Slnka vplývajú na váš mozog a biologické rytmy, rovnako ako ovplyvňujú moje počasie. Existuje niekoľko spôsobov ktorými môžete použiť svoj zámer na vedomé zdieľanie svojho magnetického poľa s mojou planétou.Splynutie s Gaiou


Existuje bod na vašom chodidle, blízko stredu vašej nohy ktorý je výnimočne citlivý na pole mojej Zeme. Takže už chodím po mojej krajine môžete vedome spájať svoje magnetické pole s mojim. Ak si ľahnete na zem, môžete umožniť celému svojmu telu aby sa vedome spájalo s mojim magnetickým poľom. Vďaka tomuto vedomému sprájaniu sa s mojou planétou môžete zdieľať svoju stále rastúcu frekvenciu so mnou, tak ako ja zdieľam moju s vami.


Tiež môžete splynúť, osoba s planétou, prostredníctvom dvoch žliaz vášho mozgu. Hypofýza známa ako Žľaza Majster, keďže je Kontrolnou Vežou celého vášho hormonálneho systému, je umiestnená medzi vašimi očami v strede vášho čela. Táto žľaza obsahuje vašu vrodenú schopnosť poznať kde je skutočný sever a spája vaše vyššiu víziu Novej Zeme s mojou.


Druhá žľaza je šišinka mozgová (epifýza), ktorá je umiestnená viac vzadu v strede vášho mozgu. Úlohou vašej epifýzy je prijímať vzorce striedania dňa a noci a nárast a pád sily geomagnetického poľa Zeme. Tieto dve žľazy pracujú v súlade, nie len preto aby ste otvorili svoje Tretie oko ale tiež aby ste zlúčili svoje osobné vedomie s mojim planetárnym vedomím.


Moja Schumannova Rezonancia rastie na 13 Hz a rovnako aj vaša. Rezonancia 13 Hz sa nazýva Nulový Bod, frekvencia bezpodmienečnej lásky a točitých vĺn. Práve v tejto rezonancii Nulového Bodu sa polarity tretej dimenzie spoja do stredného bodu Jednoty s PRÍTOMNÝM OKAMIHOM JEDNÉHO. Ak my, ľudia a planéta, dokážeme rezonovať na rovnakej frekvencii ako točité vlny z Galaktického Stredu, môžeme maximalizovať svoju moc vytvoriť Novú Zem založenú na jednote, mieri a bezpodmienečnej láske. Vytvoríte návštevu do piatej dimenzie alebo vzplanutie do Svetelného tela a Zeme piatej dimenzie? Voľba je na vás. VY ste tvorcovia.Spoločenské zmeny


Okrem veľkých planetárnych zmien začali aj obrovské spoločenské zmeny. Stále viac ľudí dokáže počuť svoj vnútorný hlas cez reči tých, ktorí žijú v starej paradigme oddelenosti a moci nad druhými. Tento vnútorný hlas je ich Mutlidimenzionálne JA ktoré šepká, „Zaslúžiš si žiť šťastný naplňujúci život. Zaslúžiš si BYŤ najvyšším vyjadrením svojho JA a tvoriť život naplnený mierom a láskou.“ Takže tí, ktorí ťažko dreli a dlho trpeli v starej paradigme sa zjednocujú s ďalšími aby vytvorili realitu založenú na paradigme (prístupe, pozn. prekl.) jednoty a tvorivosti.


Vy, členovia ľudstva, sa začínate prebúdzať do pravdy, ktorá preráža cez závoje ilúzie. Vy viete že ste bratia a sestry celého ľudstva. Neprajete si viesť vojny ani odpracovať svoje životy. Prostredníctvom vášho internetu okamžite komunikujete so svojimi spriaznenými ľuďmi po celom svete. Všetko čo sa stane kdekoľvek na planéte je okamžite každému odhalené. Klamstvo ktoré sa skrývalo v „oddelených ľuďoch“ a „vzdialených krajinách“ je teraz ľahko odhalené aby ho všetci videli.


Naviac, vaše problémy už nie sú jedinečné alebo oddelené, keďže viete že každý trpí na základe rovnakých globálnych problémov. Nepriateľ má teraz tvár a tá vypadá presne ako vaša. Preto sa po celej zemeguli ľudia spájajú a pracujú ako kolektívne vedomie planéty Zem aby našli riešenia na to čo bolo kedysi neriešiteľné. Je veľká moc v tejto jednote. V skutočnosti ako stále viac ľudí ovláda svoje štvordimenzionálne vedomie, táto jednota so všetkých životom sa rozširuje aby obsiahla mojich štvordimenzionálnych Elementálov zeme/Gnómov, vzduchu/Sylfy, ohňa/Salamandrov a vody/Undiny.Vložte to do Koridoru


Drahí Pozemšťania, prajem povedať vám že som na vás VEĽMI hrdá. Ja, Gaia, vám doporučujem, aby ste každý nevyriešený problém, individuálny aj kolektívny, vložili do Koridoru. Týmto spôsobom môžete lepšie prijať a uvoľniť to čo nemôžete zmeniť. Je dôležité aby ste pokračovali vo svojej premene oslobodený od minulosti. Nemôžete viac zaťažovať svoje vedomie žiadnou osobou, miestom, situáciou ani vecou, ktorá znižuje vašu rezonanciu pod bezpodmienečnú lásku.


Ja, Gaia, potrebujem, aby mi členovia Tímu Planetárneho Vzostupu pomáhali v udržiavať našu planetárnu rezonanciu sústredenú na Prúd bezpodmienečnej lásky. Vnútri tohto Prúdu môžeme ľahšie začleniť točité vlny z Galaktického Stredu aby zosilnili planetárnu tvorivú silu. Môžeme potom prenášať túto nesmiernu tvorivú silu von do kolektívu aby sme prispeli ku tvoreniu reality založenej na jednote a láske.


Prosím opustite všetky drámy a záťaže vášho trojdimenzionálneho života bez hnevu alebo súdu. Uvedomte si že niekedy ste aj vy boli dieťa a konali ste ako dieťa. Teraz, milovaní, prichádzate ku zrelosti svojho pravého, Multidimenzionálne JA ktoré súčasne vníma a zažíva tretiu, štvrtú a piatu dimenziu. S prebudením tejto vrodenej schopnosti, sa stanete vodcami, ktorí sprevádzajú všetky stvorenia na mojej planéte do vedomia a reality Zeme piatej dimenzie.

Statočne pokračujte vo svojom každodennom života vediac, že ste vrchole veľkej premeny, zatiaľ čo sa naďalej tešíte pohodliu toho čo vám je známe. Zostaňte v strede svojho JA, v strede Koridoru, v strede svojho večne sa rozširujúceho vedomia a v strede bezpodmienečnej lásky. Práve v tomto strede sa my, ľudia, planéta, Slnečná sústava a Galaxia povezieme na točitom prúde z Galaktického Stredu Domov do našej novej reality.


My, ľudia a planéta, slnečná sústava a galaxia

Sme trpezlivo čakali na tento kozmický okamih


Dobre, možno nie trpezlivo

Niekedy sme čakali šťastne

Niekedy násilne,

A, niekedy sme čakali úctivo


Ale – čakali sme, keďže sme nemali na výber


Tento okamih, o ktorom sme počuli po tisícročia

Bol vždy v budúcnosti

Bolo to vytesané v kameni

A starobylých textoch

Že v jeden deň príde


TERAZ je ten okamih TU!


V čase Veľkého Kozmického Dychu,

Budeme znova stáť pred vírom

Rovnako ako sme stáli pred Arkturiánskym Koridorom


Avšak vír Galaktického Stredu

je taký veľký, že nás zmenšuje na veľkosť myšlenky


Pred eónmi, sme mali predstavu

že by sme mohli vytvoriť planétu kde

by sme sa mohli učiť, a milovať a rásť


Ale, teraz v tomto kozmickom okamihu

Sme sem prišli aby sme si spomenuli


Strach a zmätok ktorý predchádzal tomuto okamihu

nám umožnil opustiť svoje pripútanie

ku nespočetným preludom nášho trojdimenzionálneho života


Po životy sme verili že len fyzické je skutečné

A že všetko ostatné bola naša predstava


Možno existovalo príliš vzdialené Nebo

Ak sme boli dobrí


A príliš blízke Peklo

keď sme boli zlí


Tieto dobré a zlé polarity obklopili našu skutočnú fyzickú rovinu

A dali nám dôvod za niečo pracovať

a niečomu sa vyhnúť


Ale teraz si spomíname že

Všetko čo sme poznali

vo svojom srdci a duši bola pravda

A prichádza to v tomto okamihu


To čo nám bolo povedané že je skutečné

je vlastne ilúzia


A to čo nám povedali že sú naše predstavy

je skutečné


Odkedy bolo toto tajomstvo odhalené

Kráľovstvá padli

A paradigmy sa zmenili


A dokonca aj to bledne pri vízii tejto Kozmickej Udalosti

kvôli čomu sme vykonávali soušku

Život po živote


TERAZ je skúšaniu koniec

Ten okamih začal


Sme pripravení?

Čo sa stane teraz?


Keď stojíme na prahu do Galaktického Stredu.


Čo stvoríme so všetkou touto Silou?


Milovaní Pozemšťania,

Prosím zotrvajte v PRÍTOMNOSTI tohto okamihu, pretože ten je naozaj bránou do večnosti.
Gaia

(PS. Prosím venujte jeden alebo viac Pozemských dní pre začlenenie svojho procesu do osobného aj planetárneho tela. Týmto spôsobom zdieľate svoje skúsenosti s Gaiou, aby ste pomohli pri planetárnom vzostupe, a umožníte Gaii zosilniť váš proces Jej veľkou láskou a súcitom.)

(Boli použité stránky Carl Callemen, Sol Luckman, Barry a Janae Weinhold, PhDs. David Wilcock, NASA a Space.com)


Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

 

 

Krok osem – Privítanie tvojho návratu

 

Arkturiáni prostredníctvom Suzan Carol


12.December 2008

 


PRENÁŠANIE TVOJICH SNOV


Odkedy si vstúpil do Koridoru, skúsenosti, ktoré si tu mal a neboli dostupné tvojej pozemskej mysli si pravdepodobne našli svoju cestu do tvojich snov. Takže by sme ťa radi naučili ako preniesť informácie zo svojich snov do denného života. Keď spíš, uzavrieš svoje fyzické vedomie a otvoríš svoje vedomie ozajstnej realite vyšších dimenzií. Inými slovami, keď „ideš spať“ odpojíš sa z 3D hologramu a vrátiš sa do reality svojho JA aby si zažívali dobrodružstvá a komunikovali s vyššími bytosťami, vrátane vyššieho vyjadrenia svojho JA.


Finta je v tom ako si zapamätať správy, ktoré si dostal kým si bol vo svojom nočnom-tele tak, aby si ich dokázal preložiť svojmu uzemnenému ja. Tvoje nočné telo je veľmi podobné ako, a v niektorých prípadoch to skutočne je, tvoje Svetelné telo. Tvoje nočné telo, tiež známe ako tvoje astrálne telo je tvoje vedomie zabalené do premenlivej formy. Avšak, keďže tvoje astrálne telo je štvordimenzionálne, nesie ťa len do štvrtej dimenzie. Na druhej strane, keď ťa tvoje snové zážitky nesú do piatej dimenzie a ďalej, tvoje vedomie je zabalené do tvojho Svetelného tela.


Možno si nepamätáš pocit bytia Svetelným telom keď si v piatej dimenzii a ďalej, pretože obyčajne vo svojich snoch „nosíš“ (nadobúdaš, pozn. prekl.) podobu osoby. Táto osoba môže byť tá istá ako tvoje pozemské ja, alebo z iného času, dieťa, alebo dokonca pohlavie opačné ku tvojmu uzemnenému ja. Kým je tvoje vedomie oslobodené od preludov a drámy vášho fyzického sveta, môže zažívať realitu bez týchto obmedzení. Niektoré sny sú krátke videá častí tvojho denného života, ktoré potrebuješ vidieť odlišne, aby si ich mohol lepšie pochopiť. Tieto sny sa vyskytujú často kým si v strednej-štvrtej dimenzii.


Niekedy robíš to čo sa nazýva „záchranná práca“ v nižšej štvrtej dimenzii. Keď vykonávaš záchrannú prácu, v skutočnosti pomáhaš osobe, alebo osobám, ktorých vedomie uviazlo na nižšej astrálnej pláni. Tieto sny sú často veľmi vyčačkané a prebiehajú ako špionážne novely alebo niekedy strašidelné filmy. Môžeš tieto sny vypustiť z hlavy s poklepaním si na rameno za to, že so poslúžili svojmu spoločníkovi na Zemi.


Na druhej strane, hlavne keď si v Koridore, budeš mať veľa snov v strednej až vyššej štvrtej dimenzii a tiež v piatej dimenzii a ďalej. Toto sú tie sny ktoré chceš preniesť do svojho pozemského vedomia. Najprv ich tvoj pravý mozog (pravá mozgová hemisféra/pologuľa je intuitívna, holistická a syntetizujúca/celostná a spájajúca, pozn. prekl.) prenesie ako obrazy. Potom budeš musieť preložiť tieto snové obrazy do jazykových oblastí svojho ľavého mozgu (ľavá mozgová hemisféra je logická, lineárna a analytická/postupná a rozoberajúca – zameraná na podrobnosti, pozn. prekl.) aby si si ich dokázal zapamätať. Váš pozemský výukový systém ťa cvičil pamätať si v prvom rade jazykovým systémom tvojho ľavého mozgu a obrazy v tvojom pravom mozgu môžu ľahko prekĺznuť do tvojho podvedomia.


Na prenos sna do tvojho denného vedomia sa budeš musieť PREBUDIŤ ku skutočnosti že snívaš, zatiaľ čo stále zotrváš vo sne. Potom môžeš uchopiť akúkoľvek časť sna a udržať si pevný zámer na jeho zapamätanie keď sa zobudíš. Potom si ho musíš rýchlo zapísať lebo ho pravdepodobne zabudneš. Čím vyššia je dimenzia z ktorej prijímaš svoju správu tým ľahšie je ju zabudnúť kým spíš. Zabúdanie nastáva preto, že je viac úrovní vedomia, cez ktoré musíš preniesť svoj sen späť do svojho denného života.


Odkedy si v Koridore môže byť tvoj snový život živší a stále vo vyšších dimenziách. Keďže si si vedomý vyšších dimenzií počas dňa, môžeš počas sna ľahšie otvoriť brány do vyšších dimenzií. Keď nesieš správu z vyšších dimenzií do pozemského života, môžeš ju ľahšie začleniť do svojej fyzickej reality. Tiež môžeš svoje správy zdieľať s ostatnými. V skutočnosti náš kanál (Suzan, pozn. prekl.) prijal túto správu vo svojom sne.


Presne ako máš zip-súbory, čo sú veľké súbory stlačené do malého balíčka, jeden malý úlomok sna funguje ako zip-súbor, ktorý je možné otvoriť, aby si odhalili správu celého sna. Časť sna, na ktorú umiestniš svoj zámer, čo bolo v tomto prípade niekoho meno, je meno zip-súboru. Keď sa zobudíš s menom zip-súboru vo svojej mysli, okamžite si ho zapíš. Potom môžeš otvoriť súbor spôsobom zápisu do „prúdu vedomia“, aby si získal informácie súborov vložených v tom malom úlomku sna.


Sen, ktorý sa snažíš preniesť sa nemusí zdať taký dôležitý. Dôležité je, že si začínaš uvedomovať jadro svojho JA keď vo svojom sne interdimenzionálne cestuješ. Toto nepretržité uvedomovanie si JA je rovnaký mechanizmus aký použiješ na uvedomovanie si svojho Multidimenzionálneho JA keď si zapletený do preludov tretej dimenzie. Ak dokážeš nájsť svoje JA vo svojich snoch, môžeš zostať svojim JA aj počas mnohých ilúzií a drámy tvojho holografického trojdimenzionálneho života.


Akonáhle spoznáš že nie si svojim pravým JA v dennom živote, môžeš si dôsledne pamätať BYŤ väčším JA, ktoré sa kedysi pripojilo do 3D Hry. Tvoje väčšie JA je to tvoje JA, ktoré je tvorcom tvojej 3D Hry. Naviac, keďže si pamätáš že TY si tvorcom svojho života, VIEŠ že nemusíš hrať žiadne role ani vstupovať do žiadnych nechcených výziev. Na druhej strane, ak si zapletený do nepríjemného sporu, môžeš sa v ňom uvoľniť, aby si našiel dôvod prečo si ho vytvoril.

My chápeme, že toto uskutočniť nie je jednoduché. Bol si chytený v krajine polarít a ilúzií po nespočetné množstvo životov. Áno, vrátil si sa DOMOV do vyšších dimenzií mezi svojimi inkarnáciami, ale zabudol si na svoje JA s každým novým životom. Čas tohto zabúdania sa skončil. Keď sa dokážeš ZOBUDIŤ vo svojich snoch, zatiaľ čo zostávaš vo sne, praktizuješ PREBUDENIE z ilúzie obmedzovania svojho vedomia na trojdimenzionálne hlinené vozidlo.


Jeden z najdôležitejších zámerov prečo sme ťa priviedli do nášho Koridoru je pomôcť to spomenúť si že tvoje JA sa skladá z mnohých menších ja. Si rovnaký ako drevené bábky, ktoré sa otvárajú a obsahujú menšie a menšie bábky, ktoré sú vložené do seba (matriošky, pozn. prekl.). Každá z týchto drevených bábok je samostatná a predsa časťou väčšej bábky. Rovnakým spôsobom sú všetky dimenzionálne reality, v ktorých tvoje vedomie súčasne nadobúda podobu, časťou väčšieho celku tvojho Multidimenzionálneho JA.


Venuj teraz chvíľu roztiahnutiu svojej predstavivosti tak, aby obsiahla nespočetné množstvo verzií tvojej veľkej podstaty zažívajúcej nespočetné množstvo rôznych realít – všetky v tom istom PRÍTOMNOM OKAMIHU. Pre tvoje troj a štvordimenzionálne ja je každý život jediným životom ktorý máš. Na druhej strane, tvoje Multidimenzionálne JA môže ľahko zažívať všetky tieto reality bez straty spojenia s jadrom svojho JA.


Takže keď sa učíš prenášať svoje sny do svojej fyzickej reality, cvičíš si aké to je BYŤ svojim Multidimenzionálnym JA. Keď rozšíriš svoje vedomie tak, aby si BOL svojim JA, začínaš žiť v kolektívnom vedomí a vidíš SEBA v celom ľudstve. Je ľahké urobiť krok ku Planetárnemu Vedomiu, v ktorom môžeš násť svoju podstatu v každej časti Zeme, od skaly-po-horu alebo od chrobáka-po-orla.


Akonáhle tvoj pocit SEBA obsiahne bytie planétou, môžeš podniknúť ďalší ktok – nájdenie svojej podstaty v každej časti Galaxie a prijatí svojho Galaktického Vedomia. Potom keď dokážeš stotožniť svoje JA s galaxiou, môžeš nájsť svoju JA-totožnosť v Kozmickom Vedomí, ktoré si užívame my Arkturiáni a mnohí vaši ďalší sprievodcovia.


My Arkturiáni máme hlboké korene v Gaii a boli sme vašimi strážcami od samotného počiatku. V skutočnosti mnohí z nás prijali podobu na vašej nádhernej planéte. Niektorí z nás sa vrátili, a niektorí z nás tam stále čakajú na spojenie vo veľkom planetárnom vzostupe. Z tohto dôvodu naše vedomie radostne vstúpilo do vašich snov, aby vám pomohlo prebudiť sa ku svojmu JA!KVAPKA NEKONEČNA


Vedomie, ako prúd čistej vody, ku tebe prichádza, napĺňa ťa a prúdi z teba von. Keďže to čo prichádza je čisté, tvoje myšlienky, emócie a zámery sú čisté a to čo prúdi z teba von zostáva čisté.

Avšak ak do tvojho prúdu vstúpi, alebo sa v tebe skrýva, zamorená voda, zamorí vodu, ktorá prúdi z teba von a prestúpi každú tvoju skúsenosť.


Tvoj prúd vedomia je tvoj jediný večný poklad. Preto je nutné ho vlastniť, chrániť a čistiť. Tvoje vedomie je jediné vlastníctvo, ktoré zaručene s tebou pôjde ako sa plavíš cez nespočetné množstvo zmien a výrazov tvojej reality.


V skutočnosti je tvoje vedomie vlastne to čo tvorí zmeny a zážitky vo tvojom živote.


Len ty môžeš chrániť svoje vedomie. Len ty ho môžeš strážiť pred vpádom nežiadaného ako cestuješ cez realitu a vzájomne na seba pôsobíte s miliónmi ďalších prúdov. Ty, rovnako ako mnoho ďalších prúdov, ste si zvolili sledovať spätný Prúd do veľkého Oceánu Jednoty z ktorého pochádzate.


Čím si praješ prispieť pri svojom návrate do tohto Oceánu? Ako sa Oceán Jednoty zmení keď do neho vtečie tvoj prúd?


Je tvoj prúd čistý alebo je zašpinený vonkajším a vnútorným prostredím? Ak tvoj prúd tvorí tvoju realitu, ako môže niečo mimo teba zašpiniť tvoj vnútorný život?


TY si ten, ktorý rozhoduje čo vstúpi do tvojho vedomia. TY si ten, kto musí kráčať po napnutom lane medzi odmietnutím a rozhodnutím vnímať len bezpodmienečnú lásku.


Akonáhle vieš, že budeš niesť to čo vpustíš do svojho vnímania, staneš sa viac ostražitým ohľadom toho, kde povolíš spočívať svojej pozornosti.


Tiež keď si uvedomíš, že prúd ktorý tečie od teba ide vpred, aby vytváral realitu, ktorú si vpustil do svojho vedomia, stane sa ostražitosť tvojho vnímania stále viac určená.


Realita ktorú sa rozhodneš vnímať je realita, ktorú sa rozhodneš žiť.

Voľba je tvoja.


Akonáhle je tvoj vnútorný prúd taký čistý ako jemne opracovaný diamant, môžeš vnímať ďalšie diamanty v ďalších prúdoch smerujúcich v ústrety svojim cieľom.


Akonáhle si dostatočne čistý na to, aby si videl Prúd ktorý ťa zjednocuje s „inými“ diamantami, stanú sa tieto vonkajšie diamanty vnútornými diamantami.


Vnútri Prúdu sa vonkajšia a vnútorná realita stanú JEDNOU.

Všetky mnohé prúdy vedomia sa stanú JEDNÝM.

A minulosť a budúcnosť je TERAZ.


Všetky krajnosti, miery a polarity sa rozmažú do PRÍTOMNÉHO OKAMIHU JEDNÉHO ktorý je večnosťou TU. TU a TERAZ ty si prúd vedomia, ktorý ťa zjednocuje s Oceánom Duchovnej Jednoty.


Dorazil si do Oceánu, do ktorého si tiekol.

Dávno, keď existoval čas, si bol malý samostatný prameň.

Teraz si TY oceán.


Avšak pretože si sa rozhodol podniknúť dlhú cestu

z nekonečnosti do jedinečnosti a znova späť, vraciaš sa jako

jedinečná Kvapka Nekonečna v Kozmickom Oceáne Jednoty.

 


ČISTENIE TVOJHO VEDOMIA


Ako ťa PRÚD sprevádza do Galaktického Stredu, budú každá myšlienka, pocit a zámer okamžite prejavené. Preto je životne dôležité, aby si bol Majstrom (pánom, pozn. prekl.) svojich myšlienok a emócií. Bytie Majstrom neznamená, že nikdy nie si vystavený negativite. Naopak, Majstrovstvo znamená, že keď negativita hrozí, že vstúpi do tvojho vedomia, si okamžite schopný cítit najmenšie zníženie vo svojej rezonancii.


Potom, rovnako ako čistotný človek využije PRÍTOMNÝ OKAMIH, aby umyl riad alebo zodvihol papier, ako Majster vymažeš negativitu hneď ako zasiahne tvoje vedomie. Aký je nástroj ktorý čistí tvoje vedomie? Nie je to metla ani špongia. Nie, je to bezpodmienečná láska. Ako Majster sa rozhodneš hlboko vdychovať bezpodmienečnú lásku preženieš ju cez svoje vedomie okamžite keď sa tvoja rezonancia zníži.


My Arkturiáni chápeme, že kým sa zaoberáš pozemskými povinnosťami, nemusíš byť schopný okamžite dávať pozor na svoje vedomie. V tomto prípade nezabudni vdychovať bezpodmienečnú lásku a vydychovať mier a pokoj až kým dokážeš vstúpiť do vnútra a vykonanať veľké očistenie.


Pre svoje veľké očistenie:

Zvýš rezonanciu miestnosti sviečkami, hudbou a kadidlom

Možno si praješ prečítať niečo duchovne utešujúce, robiť prestávky v ktorých zavrieš oči, aby si začlenil posolstvo lásky

Keď si pripravený, odlož čítance

Najlepší spôsob ako zvýšiť svoju rezonanciu je ísť do meditatívneho tranzu so svojim dychom


Zavri si oči aby si vošiel hlboko do svojho vnitra

Vdýchni bezpodmienečnú lásku

Vydýchni pokoj a kľud


Akonáhle si do svojho vedomia vpustil vyššiu rezonanciu svojho JA:

Prejdi cez svoju myseľ, emócie a telo

Nájdi každú negativitu, strach alebo hnev


Vdýchni bezpodmienečnú lásku

Vydýchni túto lásku smerom ku zdroju negativity

Budeš vedieť, že tvoje vedomie je čisté, keď sa budeš cítiť plný bezpodmienečnej lásky a úplne prítomný vo večneprítomnom teraz. V tejto chvíli bude tvoja pozornosť odpojená od tvojho pozemského vozidla a zameraná na tvoje Svetelné telo. Preto sa pravdepodobne budeš cítiť ľahší a potešený.


Pociťuj svoje Svetelné telo nad, pod, okolo a cez teba


Predstav si seba ako fyzické jadro tvojho nesmierneho duchovného Svetelného tela


Rovnako ako tvoje pozemské vozidlo obklopuje tvoje kosti, cíť ako Svetelné telo obklopuje tvoje hustejšie pozemské vozidlo


Vpusti svoje Svetelné telo do DNA každej bunky tvojho pozemského vozidla


Pociťuj ako sa tvoje Svetelné telo rozrastá aby sa stávalo stále väčším až kým


Si JEDNÝM s každým Svetelným telom na Zemi

V Slnečnej ústave

V Galaxii

Vo Vesmíre


POČÚVAJ myšlienky svojho Svetelného tela

POCIŤUJ emócie svojho Svetelného tela

REZONUJ so zámermi svojho Svetelného tela

ODPOJ svoje vedomie od svojho pozemského vozidla

PRENES svoje vedomie do svojho Svetelného tela

 


PRENOS VEDOMIA


Ako sa učíš stále viac udržiavať svoje vedomie čisté, môžeš začať nastavovať túto činnosť na autopilota. Tým je myslené to, že rovnako ako sú tvoje dýchanie a obeh automatické, tak ním bude aj neustále čistenie tvojho vedomia. Stav multidimenzionálneho vedomia ti umožní automaticky odstrániť jedy z tvojho vedomia, zatiaľ čo pripravuješ a uskutočnuješ svoj osobný a planetárny vzostup. Keď pocítiš obmedzenie svojho pocitu bezpodmienečnej lásky, pokoja a kľudu, budeš vedieť, že tvoje vedomie zúžilo svoj rozsah len na tretiu dimenziu.


V tejto chvíli automaticky venuješ chvíľu vyladeniu svojho vedomia tak, že vojdeš do meditatívneho stavu, aby si získal spojenie so svojim JA. Kým zostaneš spojený so svojim Multidimenzionálnym JA, bude zapnutý tvoj automatický filter nižších frekvencií. Pod nízkofrekvenčným filtrom máme na mysli to, že nízke frekvencie sú vnímané, ak si to praješ, ale ty na ne nebudeš reagovať ani odpovedať.


Dráma a preludy tretej dimenzie ti potom budú pripadať ako film. Nakoniec, keď budeš pripravený, nebudeš už viac potrebovať vnímať nižšie frekvencie okrem ponúknutia pomoci a liečenia, keďže tvoje prvotné vedomie bude presunuté z tvojho pozemského vozidla do tvojho Svetelného tela.


Pamätaj, že tvoje Svetelné telo ti je, a vždy bolo, na blízku, ale môžeš ho vnímať len s vedomím piatej dimenzie. Akonáhle úplne rozšíriš svoje vedomie do piatej dimenzie, budeš môcť ľahko vnímať svoje Svetelné telo, ale možno budeš potrebovať zavrieť svoje oči, aby ťa neodvádzalo tvoje trojrozmerné vnímanie. Vedomím piatej dimenzie budeš cítiť ako sa zvyšuje frekvencia tvojej formy keď sa tvoje Svetelné telo rozšíri, aby zahrnulo stále viac tvojej fyzickej reality.


Ako sa tvoje Svetelné telo rozšíri na väčšie časti vašej reality, stane sa tvojou Merkabou, tvojou časopriestorovou loďou na interdimenzionálne cestovanie. Najprv prenesieš svoje individuálne vedomie do tvojej individuálnej Merkaby. Potom môžeš zjednotiť svoju osobnú Merkabu s planetárnou Merkabou Gaie, aby si rozšíril svoje Individuálne Vedomie tak, aby obsiahlo Planetárne Vedomie.


Potom sa môžeš rozhodnúť zjednotiť svoju planetárnu Merkabu s galaktickou Merkabou Mliečnej Dráhy, aby si svoje vedomie rozšíril na Galaktické Vedomie. Akonáhle cítiš veľkú JEDNOTU Galaktického Vedomia, môžeš sa rozhodnúť zjednotiť svoju galaktickú Merkabu s kozmickou Merkabou Vesmíru, aby si zažili Kozmické Vedomie.


Týmto spôsobom budú Gaia a jej obyvatelia, z ktorých mnoho nie je ľudí, schopní využiť prednosti tvorivej sily točitých vĺn prichádzajúcich z Galaktického Lona.

 


REALITA, KTORÚ SA ROZHODNEŠ VNÍMAŤ JE REALITA, KTORÚ SA ROZHODNEŠ ŽIŤ


Z tvojej perspektívy tu v Kryštálovom Chráme na prahu piatej dimenzie môžeš sledovať paralelnú, na Zem viazanú realitu prostredníctvom multidimenzionálnych zmyslov svojho aktivovaného Svetelného tela.


Takže ako sa pozeráš nadol do fyzickej inkarnácie, v ktorej si bol vedený do nášho Koridoru, môžeš vidieš oblasti svojho života, ktoré rezonujú do tretej, štvrtej alebo piatej dimenzie.


Zatiaľ čo si v našom multidimenzionálnom Koridore, venuj dlhú chvíľu pozorovaniu svojho uzemneného života aby si našiel prvky svojej reality, ktoré rezonujú s každou s týchto dimenzií.

Určité oblasti tvojho života môžu byť stále naplnené spormi, drámou alebo aspoň nudnými povinnosťami. Tieto oblasti sú stále veľmi trojdimenzionálne. Venuj chvíľu pozorovaniu týchto oblastí vo svojom živote.

Ako sa cítiš keď venuješ pozornosť týmto oblastiam svojho života?


Iné oblasti tvojho života sú naplnené zábavou, tvorivosťou a smiechom. Tieto oblasti sú väčšinou štvordimenzionálne. Venuj chvíľu pozorovaniu týchto oblastí svojho života.
Ako sa cítiš keď venuješ pozornosť týmto oblastiam svojho života?


Nakoniec sú určité činnosti, osoby, miesta alebo dokonca veci, ktoré vyvolávajú v tebe pocit aký máš keď si v Koridore a v Kryštálovom Chráme. Toto sú oblasti tvojho života, ktoré si naplnil bezpodmienečnou láskou. Takže uchovávajú rezonanciu piatej dimenzie. Venuj chvíľu pozorovaniu týchto oblastí svojho života.

Ako sa cítiš keď venuješ pozornosť týmto oblastiam svojho života?


Áno, je to pocit zjednotenia, pokoja a bezpodmienečnej lásky. Keď sa rozhodneš umiestniť viac svoje vnímanie na tieto časti svojho života urobíš hladko presun do piatej dimenzie. Toto sa udeje, pretože realita, ktorú sa rozhodneš vnímať je realita, ktorú sa rozhodneš žiť.


Keď sa rozhodneš všímať si hlavne päťdimenzionálne oblasti svojho života, prirodzene a bez námahy naladíš svoje vedomie na piatu dimenziu. Potom sa prirodzene a bez námahy automaticky rozhodneš žiť v tejto realite piatej dimenzie.


Toto naladenie tvojho vnímanie na piatu dimenziu bude stále ľahšie keď sa úplne odovzdáš svojmu Multidimenzionálnemu JA a tvojmu vrodenému Svetelnému telu. Činitele, nápady, príbehy a myšlienky ktoré spúšťajú tvoje staré zastaralé reakcie strachu budú stále rýchlejšie uvoľňované z tvojej pozornosti. Týmto spôsobom budú tvoje očakávanie, pozorovanie a tvorivosť zamerané na piatu dimenziu.


Vieš, všetky frekvencie tvojej reality sú v PRÍTOMNOM OKAMIHU. Môžeš sa rozhodnúť navštíviť akúkoľvek troj, štvor alebo päťdimenzionálnu verziu svojho života jednoduchým zameraním svojej pozornosti do toho smeru. V skutočnosti toto je spôsob ktorým TY, ktorý si svojim Multidimenzionálnym JA, Anjelom, Elohimom, Vzostúpeným Majstrom a Mimozemšťanom vyššej dimenzie volíš vnímať tvoje trojdimenzionálne uzemnené ja. Áno, TY máš mnoho realít, v ktorých si bytosťou vyššej dimenzie. Ako bude tvoj vzostup pokračovať začneš sa znovu spájať s týmito realitami.


Z trojdimenzionálnej reality, v ktorej si prebudený, môžeš zavolať tieto bytosti aspektov svojho JA vyššej dimenzie jednoducho naladením svojho vedomia na tú dimenziu a zameraním svojej pozornosti v tom smere. Môžeš sa tiež stretnúť a spolupracovať s bytosťami, ktoré budú pre teba nové známosti keď pošleš výzvu ku komunikácii a naladíš svoje vedomie do piatej dimenzie a ďalej.PREMENA NAPLNENÁ BEZPODMIENEČNOU LÁSKOU


Ako pokračuješ do piatej dimenzie, uchováš si všetky päťdimenzionálne stránky svojej súčasnej reality. Takže nebude žiadna strata, pretože si môžeš zo sebou zobrať to čo bezpodmienečne miluješ. Nie, nezoberieš si zo sebou svoj trojdimenzionály dom, pretože to je vec. Na druhej strane, ak je táto „vec“ naplnená bezpodmienečnou láskou JEDNÉHO stane sa päťdimenzionálnou vecou.


V skutočnosti päťdimenzionálny hologram tvojho domu s tebou nepôjde. Avšak, akýkoľvek holografický obraz s rezonanciou piatej a vyššej dimenzie s tebou ľahko podnikne prechod. Týmto spôsobom vzostúpiš obklopený všetkým čo bezpodmienečne miluješ. Netrúchli nad tým čo s tebou nemôže podniknúť premenu. Pravdepodobne je tá oblasť tvojho života naplnená ilúziami a skrytými strachmi, ktoré slúžia len ako záťaž, skôr ako zdroj pohodlia. Len to čo si oživil mierom, radosťou a bezpodmienečnou láskou sa bude dať skopírovať do tvojho päťdimenzionálneho hologramu.


Všetko čo nesie rezonanciu nižšiu ako je piata dimenzia sa stane na zem viazaným pripojením, ktoré môže znížiť tvoju schopnosť presunúť sa do vyšších svetov. Takže odteraz začni praktizovať opustenie toho čo nemiluješ bezpodmienečne. Napríklad, ak v tebe vyvoláva sused hnev alebo myšlienky ktoré znižujú tvoju rezonanciu, vypusti toho suseda zo svojho poľa vnímania. Minimálne vypusti všetko emocionálne napojenie, ktoré by si mohol mať k tej osobe.


Nie, nemusíš milovať bezpodmienečne všetok život, pretože väčšina trojdimenzionálnej reality bola polarizovaná na dobro/zlo, lásku/strach. Láska, ktorá je polaritou strachu alebo zla je trojdimenzionálna podmienená láska, keďže piata dimenzia nemá žiadnu polaritu. Podmienená láska je jedna z mnohých fyzických nástrah, ktoré môžu slúžiť na to, aby ťa priviazali ku tretej a štvrtej dimenzii. Tieto nástrahy sú oblasti vašej reality, ktoré znižujú tvoju rezonanciu, keď im venuješ pozornosť.


Napríklad všímanie si mnohých trpiacich ľudí, zvierat a rastlín, ktorým nemôžeš pomôcť značne zníži tvoju rezonanciu. Neznepokojuj sa nad rastlinami a zvieratami, pretože ony ľahko urobia prechod. V skutočnosti ho tie „vymreté“ už urobili. Ale čo s „trpiacimi masami“? Musíš si uvedomiť, že každý si volí svoju realitu, dokonca aj tí čo trpia. A tiež to, že ich ty vnímaš ako trpiacich neznamená že naozaj trpia.


Možno sú v stave mučivej úzkosti, ktorá im umožní konečne uvoľniť ich zovretie negativity. Možno sú na dne preto, aby sa vzpružili ku veľkému činu odvahy, ktorý im umožní nájsť a zamerať sa na to, čo im dáva zmysel, radosť a bezpodmienečnú lásku.


Na druhej strane je možné, že sú veľkými bytosťami, ktoré sa dobrovoľne rozhodli odohrať najnižšiu krajnosť polarizovanej reality, aby povzbudili ostatných, aby prekonali svoje obmedzenia. Niektorí ľudia sa môžu učiť pozorovaním ostatných, že ich život je v skutočnosti lepší ako si mysleli. Jedna vec je istá, ak je súčasťou tvojej životnej cesty byť nápomocný niektorej z týchto osôb, budeš to vedieť, pretože tvoja rezonancia sa zvýši a plne sa zjednotíš a včleníš do svojho Multidimenzionálneho JA.


Keď sa staneš svojim Multidimenzionálnym JA, budeš Majstrom Energie. Potom si uvedomíš, že ti neprináleží súdiť druhého ako trpiaceho, pretože on, rovnako ako ty, hrá záverečné dejstvá svojej trojdimenzionálej reality. Len odlúčený súcit ti môže dať bezpodmienečnú lásku a prijatie, ktoré je potrebné na nájdenie Prúdu JEDNÉHO späť do tvojho päťdimenzionálneho Domova.


Pokračování je uvedeno níže.

Zobrazení: 1229

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Září.2012 v 23:49

BALENIE TVOJEJ MERKABY


Tento odlúčený súcit je prirodzenou časťou tvojho Svetelného tela. Takže keď sa vidíš vo svojom Svetelnom tele, dovoľ svojmu 3D obrazu, aby sa stal bezvýznamným, aby si sa mohol úplne oddať svojmu Svetelnému telu. Tvoje Svetelné telo sa potom môže premeniť na tvoju Merkabu, tvoju časopriestorovú loď, do ktorej môžeš umiestniť všetko čo bezpodmienečne miluješ.

Venuj teraz chvíľu nasledovnému:

Pozri sa okolo svojej interdimenzionálnej lode/Merkaby

Sleduj seba pri kormidle a úplnom ovládaní svojho osudu

Spoj sa so všetkými ľuďmi ktorých bezpodmienečne miluješ, ktorí budú zdieľať tvoju cestu
Vybav svoju Merkabu všetkými nádhernými miestami, ktoré bezpodmienečne miluješ, aby mohli vzostúpiť s tebou

Pridaj všetky veci, ktoré tvoje milujúce vedomie vytvorilo


Teraz je toto všetko zbalené a pripravené na návrat s tebou do piatej dimenzie. Čakáš na letisku, kým dostaneš pokyny pre svoj let. Rovnako ako prinesieš späť Domov rodinu, priateľov a darčeky, aby si sa podelil o svoju radosť z veľkolepej dovolenky, keď sa vrátiš môžeš blízko zdieľať svoje pozemské dobrodružstvá s mnohými vysokodimenzionálnymi verziami svojho JA.


Tak naplň svoje tašky bezpodmienečnou láskou a priprav svoju Merkabu na odlet. Cesta domov práve začína!Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

 


Krok deväť – Prah do piatej dimenzie

 

Arkturiáni prostredníctvom Suzan Carol


Február 2009


Drahý,

My, Arkturiáni, sme si užívali náš spoločný čas s tebou v Kryštálovom Chráme, ktorý sa nachádza na prahu do piatej dimenzie. Zdieľali sme tvoj pokoj a radosť a veselili sme sa na tvojom prijímaní našej bezpodmienečnej lásky. Si pripravený prekročiť tento prah a vstúpiť do TU a TERAZ piatej dimenzie? Pripomíname ti, že keď sa presunieš do piatej dimenzie, obmedzenia času a priestoru začnú miznúť.OPUSTENIE MINULOSTI


Keď si v rezonancii s piatou dimenziou, môžeš tiež zistiť, že je stále ťažšie udržať si drámy a dokonca sny o svojej fyzickej realite. Keď sa tvoje vedomie posúva za fyzickú realitu, promuješ z ilúzií obmedzení a oddelenosti, ktoré ťa ovládali po tisícročia. Utrpenie, ktoré bolo vznešené vo veku Rýb, bude teraz vnímané ako „vykročenie mimo Prúdu“.


Pokiaľ si v „Prúde“ päťdimenzionálnej reality, budú obavy tvojho ega hladko zamenené naplnením tvojej Duše, a ciele tvojho ega sa zmenia na príspevok tvojej Duše ku Planetárnemu Vzostupu. Keď sa tvoje vedomie rozširuje, aby obsiahlo tvoju multidimenzionálnu povahu, tvoj zmysel seba sa zmení z jednotlivca na skupinu. Toto Kolektívne Vedomie sa potom ľahko rozšíri na Planetárne Vedomie, Galaktické Vedomie a dokonca na Kozmické Vedomie.


Tvoje vedomie, ktoré bolo v našom Koridore od Septembra 2008 (pre mnohých to bolo dlhšie) (a pre mnohých kratšie, pozn. prekl.) slúži ako Prieskumník, ktorý ti presekáva Cestičku do novej, vzrušujúcej reality. Nekonáš už viac ako dieťa, ktoré musí slepo sledovať svojich vodcov, dokonca aj keď ich nerešpektuješ a nedôveruješ im. V skutočnosti si našiel svoje vnútorné vodcovstvo prostredníctvom získania a začlenenia svojho Multidimenzionálneho JA.


„Pretrpel“ si mnoho príznakov premeny ako stará a nová realita súperili o tvoje vedomie. Prostredníctvom tohto boja vytvorila Duša záverečné dejstvá v tvojej fáze života aby su mohol jasne vnímať oblasti života, v ktorých si sa húževnato držal trojdimenzionálej paradigmy (prístupu, pozn. prekl.). V súčasnosti sa nachádzaš v procese uvoľňovania toho čo ťa obmedzuje alebo oddeľuje od toho, aby si BOL svojim pravým JA.


Uvoľnením starého sa pripravuješ na prechod cez východ z Kryštálového Chrámu a cez prah do päťdimenzionálneho PRÍTOMNÉHO OKAMIHU JEDNÉHO. V TU a TERAZ vytvárajú realitu zjednotené zámery ľudí a planéty. Aby si vkročil do tohto sveta, žiadame ťa, aby si použil svoj úžasný dar predstavivosti, svoje päťdimenzionálne myslenie, aby si vnímal prah do piatej dimenzie na ktorom pevne stojíš.

 


PRAH

SLEDUJ prah svojim prebudeným jasnozrakom ako plápolá cez tvoj každodenný život.


POČUJ jeho pôvabné posolstvá a tóny jednoty a prísľubu svojim rozširujúcim sa jasnosluchom.

CÍŤ so svojim večne-prítomným jasnocitom aký je svet za týmto prahom odlišný, ľahší a pokojnejší

ZAŽÍVAJ bezpodmienečnú lásku, radosť a kľud, ktoré ku tebe Průdka


TY ideš Domov, do tvojich pravých vibrácií!


Si pripravený prekročiť teraz prah?


Mnohí z vás už dávno prekročili tento prah, (a tiež mnoho ďalších prahov). Žiadame vás, skúsených, aby ste sa vrátili ku tomuto päťdimenzionálnemu prechodu, aby ste prispeli svojim vedomím ku Kolektívu. Vedzte, drahí, vaše vedomie vás, ako vždy, predchádza. Avšak my vás žiadame, aby ste pevne uzemnili tento prechod to vášho fyzického pozemského vozidla, vášho denného života, a tiež planetárneho tela Gaie.


S poslednými rokmi Veku Rýb ste zaznamenali nárast zákerných a nezmyselných vojen ako ich môžu predviesť len zosilnené emócie štvrtej dimenzie. Naviac ste museli čeliť svojim vnútorným a vonkajším démonom, keď ste smelo prechádzali osobnou a planetárnou Temnou Nocou Duše. Vďaka vašej odvahe čeliť svojim strachom ste zistili, že vaša Duša nikdy nebola temná. V skutočnosti je naplnená bezpodmienečnou láskou a nekonečným svetlom.


Práve vstup lásky a svetla do vášho denného vedomia vyplavoval stále viac vrstiev skrytého strachu a temnoty. Odvážne ste sa oddali vedeniu svojho vnútorného JA, aby vám ukázalo cestu cez temnotu a do Svetla. Ako stále viac z vás nachádzalo svoje vnútorné svetlo a ukázalo ho vonkajšiemu svetu, pozdvihli ste kolektívne a planetárne vedomie nad ilúziu temnoty, v ktorej bolo také zapletené.


Týmto spôsobom sa ľudia a planéta presunuli za Nižšiu Astrálnu Rovinu a do vyšších frekvencií štvrtej dimenzie. V našom Koridore, a tiež vo vašom dennom živote, ste odvážne prešli cez mnoho podrovín štvrtej dimenzie, cez Veľkú Prázdnotu a do tohto Kryštálového Chrámu. Teraz stojíte zjednotení na prahu piatej dimenzie, pripravení pokračovať vo svojej ceste.

Hoci možno niekedy odvrátiš svoju pozornosť z Koridoru, tvoja Duša bola taká šťastná, že ťa vidí vo tvojej pravej podobe, že pokračovala v ceste bez tvojho bdelého vedomia. Venuj chvíľu tomu, aby si ich prebudil (prebudil čo?, zdá sa že tu niečo chýba, pozn. prekl.). Môžeš sa rozhodnúť že si pošleš sny, aby podporili túto spomienku, pretože teraz si pripravený opustiť tento chrám. Kryštálový Chrám preniká hlboko do základov našej Arkturiánskej reality. V skutočnosti je Kryštálový Chrám na prahu každej frekvencie reality. Tieto Chrámy slúžia ako energetické rozbočovače, aby uľahčili interdimenzionálnu a intradimenzionálnu komunikáciu a cestovanie.


Každý Kryštálový Chrám je prenášaním točitých vĺn napojený na dimenziu, na ktorej je založený a tiež ku všetkým ostatným Kryštálovým Chrámom v každej dimenzii, slnečnom systéme a planéte tejto Galaxie. Tieto točité vlny prúdia z Čiernej Diery v Jadre našej Galaxie Mliečnej Dráhy a prenášajú nekonečnú tvorivosť, božský zámer a bezpodmienečnú lásku, ktorá spája všetky bytosti, miesta, veci, dimenzie a interdimenzionálnych cestovateľov. Na lepšie pochopenie toho čo hovoríme opusti svoje trojdimenzionálne myslenie. Čas a priestor sú ilúzie tretej/štvrtej dimenzie. Preto bytosti, miesta, veci, dimenzie a cestovatelia môžu byť všade „súčasne“.CHVÍĽA ÚVAH


Skôr ako prekročíš cez prah do JEDNÉHO piatej dimenzie a ďalej, venuj dlhú chvíľu svojej doterajšej ceste. Z mnohých tvojich trojdimenzionálnych inkarnácií je táto výnimočná, pretože máš príležitosť vstúpiť do nového veku, vytvoriť novú realitu a podieľať sa na planetárnom vzostupe. Mnohí z vás prekročili tento prah milujúcim a vedomím spôsobom. Možno si praješ využiť túto príležitosť na obnovenie všetkých spomienok na vzostup, ktoré si mohol mať vo všetkých svojich inkarnáciách na ktorejkoľvek planéte, galaxii alebo dimenzii. Týmto spôsobom môžeš začleniť tieto lekcie to svojej súčasnej skúsenosti planetárneho vzostupu.

Viete, drahí, každý jeden z vás je veľkolepá bytosť svetla a multidimenzionálny obyvateľ mnohých súbežných zážitkov reality. Keď vaše vedomie úplne obsiahne piatu dimenziu, spoja sa tieto alternatívne/paralelné reality s vašim vedomím, aby sa stali JEDNÝM s vašim vedomím. Mimozmešťania už nebudú cudzinci, ale priateľskí členovia vašej galaktickej rodiny.

Ale najprv urobme inventúru vašich skúseností osvietenia v tomto živote vášho Osobného a Planetárneho Vzostupu. Pretože vaša súčasná inkarnácia prebieha v posledných fázach Kali Yuga (posledných a najtmavších 2000 rokov precesie rovnodennosti Gaie okolo Mliečnej Dráhy), zažili ste veľa osobných a planetárnych výziev. Preto dovoľte, aby sme urobili prehľad prebúdzania vášho trojdimenzionálneho vedomia.

Pokračování je uvedeno níže.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Září.2012 v 23:56

TROJDIMENZIONÁLNE PREBÚDZANIE


Pamätáš si ako si, dokonca aj keď si dokázal cítiť vyššie svety vo svojom srdci a v kútiku svojej mysle, stále lipol na svojej starej, trojdimenzionálnej viere v obmedzenia a oddelenosť? Žil si v realite kde bolo na „odlišné“ pohliadané ako na „horšie“ alebo „zlé“. Preto si veril, že musíš potlačiť svoje vnútorné skúsenosti, keďže ťa robili odlišným a odcudzovali ťa od tvojho okolia. Avšak nakoniec sa tvoje duchovné/interdimenzionálne skúsenosti stali takými silnými že už si ich viac nemohol prehliadať.


Potom ste jeden po druhom alebo v malých skupinách hľadali viac informácií a pochopenie tejto vnútornej komunikácie. Vďaka tvojej húževnatej snahe sa tvoje vnútorné inštinkty, pocity, nápady a komunikácia stali tvojim duchovným vedením, ktoré ťa priviedlo sem do nášho Koridoru. Ďalší z vás na mnoho rokov uviazli v ilúziách tretej dimenzie, ale pomaly – alebo tak rýchlo ako sa telo presvetľuje – sa prebúdzali. Či už si sa vždy pamätal (bol prebudený, pozn. prekl.) a trpel roky alebo desaťročia odcudzenia, alebo si sa nedávno prebudil, máš jedinečné spomienky na svoju doterajšiu Duchovnú Cestu.


Venuj chvíľu premýšľaniu o týchto spomienkach. Bolo by vhodné keby si si ich zapísal alebo sa o ne podelil s iným hľadajúcim. Keď budeš skúmať tieto spomienky, pristupuj ku nim ako ku svojim jedinečným víťazstvám vo Svetle...ŠTORDIMENZIONÁLNE PREBÚDZANIE


Teraz venuj chvíľu premýšľaniu o tvojich štvordimenzionálnych skúsenostiach. Štvordimenzionálne skúsenosti tvojho života boli vyjadrené prostredníctvom tvojich najintímnejších emócií a vášní, tvojej rannej predstavivosti, tvojou tvorivou silou a tvojou duchovnou cestou ku prebudeniu tvojho Multidimenzionálneho JA. Mnoho tvojich štvordimenzionálnych skúseností bolo vysoko tvorivých, hlboko milujúcich a duchovne prebúdzajúcich. Na druhej strane, väčšina z nich bola stále viazaná na ego alebo sa aspoň týkali cieľov a túžob tvojho ega.


Poďakuj každej z týchto osviecujúcich skúseností, pretože keď prekročíš prah do piatej dimenzie, zanecháš svoje ego navždy za sebou. Tvoje ego ti bude stále slúžiť, ale len ako Kapitán pozemského vozidla na dobu keď vstúpiš do tretej a štvrtej dimenzie, aby si tam poskytol službu. Rovnako ako vstupuješ a vystupuješ zo svojho auta alebo domu, akonáhle keď budeš päťdimenzionálny, budeš schopný vstupovať a vystupovať z pozemského vozidla ega keď budeš cestovať späť do nižších svetov v službe ostatným.


Drahý, uvedom si, že to že sa staneš svojim Multidimenzionálnym JA neobmedzí tvoju realitu v žiadnom smere. Keď sa tvoje zjednotené JA prebudí do piatej dimenzie, nezdvihneš svoje vedomie do inej reality. Skôr rozšíriš svoje vedomie na súbežné vnímanie mnohých rôznych realít v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO. Nebuď obmedzený trojrozmerným jazykom. Na to, aby si sa pohol do neznámeho budeš musieť opustiť svoju pripojenosť ku zastaralým operačným systémom, jazykom a komunikačným štýlom.


V piatej dimenzii a ďalej žiješ podľa svojich rozšírených zmyslov telepatie, empatie, jasnozraku, jasnosluchu, psychokinézy a ďalších. Rozširuješ svoje zmysly, aby si obsiahol svoju skutočnú, multidimenzionálnu povahu. Preto budeš zažívať tretiu a štvrtú dimenziu rovnako ako prvú a druhú dimenziu a kvantové svety, kedykoľvek budeš chcieť. Rovnako ako si podnikal výlety do hôr alebo na pobrežie mora, budeš podnikať výlety do rôznych realít. Avšak bez obmedzení času a priestoru, ti to „nezaberie čas“. Namiesto toho jednoducho rozšíriš svoje vedomie, aby obsiahlo iné reality v PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO.


Venuj teraz chvíľu premýšľaniu o svojich štvordimenzionálnych zážitkoch. Štvordimenzionálne zážitky tvojho denného života sú tvoj rastúci pocit majstrovstva nad tvojim energetickým poľom. Na druhej strane, tvoja cesta cez Nižšiu Astrálnu Pláň do každej vyššej roviny, aby si uvoľnil uviaznuté emócie a zastaralé chovanie je duchovná zložka tvojho štvordimenzionálneho života.


Venuj dlhú chvíľu tomu aby si si ich pripomenul. Zapíš si ich alebo sa o ne podel s priateľom.STÁVANIE SA MAJSTROM ENERGIE


Tvoje energetické pole, aura, je tvorené myšlienkami, ktoré sú ukotvené v tvojom vedomí a emóciami, ktoré udržuješ vo svojej forme. Majstrovstvo nad vysielaním tvojej energie je životne dôležité pretože tvoje energetické pole pokračuje do piatej dimenzie, kde okamžite prejavuje každú myšlienku a pocit.


Byť Majstrom Energie znamená, že automaticky opravuješ všetko negatívne myslenie alebo úzkostlivé pocity tak, že ich prekryješ bezpodmienečnou láskou. Si pripravený vstúpiť do reality v ktorej sa každá tvoja myšlienka a pocit okamžite prejavia? Postojme teraz chvíľu na prahu aby sme si prezreli túto realitu.


Kým je tvoje vedomie naplnené radosťou a láskou budeš okamžite (v PRÍTOMNOM OKAMIHU, za časom/priestorom) vytvárať radosť a lásku. Ako sme povedali, keď vstúpiš do piatej dimenzie, nie je tam žiadny čas ani priestor. Takže prejavy tvojej energie sú okamžite prejavené ako realita. V nižších dimenziách, kde stále je čas a priestor, je na vytvorenie tvojej reality potrebný čas a práca. Avšak čím je vyššie tvoje vedomie, tým rýchlejšie sú tvoje myšlienky a tým rýchlejšie sú tvoje prejavy.


Mnohí z vás ste zažili prejavy myšlienok a emócií, o ktorých ste nevedeli že sídlia vo vašom energetickom poli. Toto sú dôležité lekcie, pretože vás nabádajú zamerať svoj zámer preč od ega a strachu smerom k tomu, aby ste sa stali Majstrom v príprave na päťdimenzionálnu Zem. Nielenže sa vaše myšlienky a pocity budú okamžite prejavovať, ale ešte aj každý bude vedieť všetko na čo myslíte a čo cítite. Keď žijete v jednote so všetkým životom, niet kam skryť vaše tajomstvá – pred ostatnými ani pred sebou.


Emócie ukryté v tvojom tele ti povedia o každom tajomstve, ktoré si držal vo svojom podvedomí. Tvoje emócie sa nevyjadrujú slovami. Prehovárajú prostredníctvom „tela“. Našťastie akonáhle spoznáš správy tela v každej čakre, budeš schopný preložiť ľútosti, bolesti, choroby a nehody do jazyka, ktorý dokážeš pochopiť.


Existuje v podstate jedna správa ktorú ti dá tvoje telo. „Za účelom udržania svojej rezonancie dostatočne vysokej na zotrvanie v piatej dimenzii, budeš musieť uvoľniť emócie ______, jesť ______, a konať ______ pre svoje telo.“ Učenie sa naladiť na tvoje pozemské vozidlo ti pomôže v uzemňovaní tvojej veľkolepej, multidimenzionálnej energie. Budeš pravdepodobne musieť zmeniť svoje stravovacie návyky, viac odpočívať, meditovať, cvičiť a zmeniť niektoré činy a správanie, aby si pomohol svojmu pozemskému vozidlu začleniť vyššie frekvencie.


Podrobne sme hovorili o pozorovaní tvojho vedomia, ale radi by sme ti pripomenuli, že najväčou liečivou silou vo Vesmíre je bezpodmienečná láska. Preto ak zistíš že tvoje myslenie je negatívne, tvoje emócie úzkostlivé alebo že nenačúvaš svojmu telu, nezabúdaj sa bezpodmienečne milovať. Ak si vyčítaš svoje „chyby“ nakoniec sa prestaneš pozorovať. Potom sa tvoja premena na SEBA preruší. Na to aby si bol obyvateľom piatej dimenzie budeš musieť prevziať plnú zodpovednosť za svoju realitu – bez toho aby si zvaľoval vinu na druhých ALEBO na seba.


Ak sa obviňuješ za chybu, budeš sa len cítiť vinný, čo je emócia veľmi nízkej frekvencie, ktorá ťa vyhodí z piatej dimenzie. Na druhej strane, ak láskyplne prevezmeš zodpovednosť za svoju realitu a vďačne príjmeš lekcie každého „problému“, získaš veľké posilnenie, ktoré udrží tvoju rezonanciu vysokú. Praktizuj vo svojom dennom živote konanie ako tvoje pravé, Multidimenzionálne JA, tým že nezabudneš byť Majstrom svojich myšlienok a emócií. Keď negatívne myšienky a úzkostlivé emócie hrozia, že zamoria tvoje vedomie, venuj chvíľu tomu že sa zameráš na vďačnosť za bezpodmienečnú lásku, ktorá ti je večne k službám. Týmto spôsobom získaš pokoj mysle a neustály pocit vďaky a bezpodmienečnej lásky.


Tvoje zjednotené Multidimenzionálne JA je tvoj neustály ochranca, ktorý ťa bude sprevádzať do centrálneho bodu tvojho vedomia, kde si oslobodený od polarít a hrozby ilúzií, ktoré vytvára dualita. To čo vlastne potrebuješ cvičiť je nepretržité odovzdávanie svojich myšlienok a emócií tvojej Multidimenzionálnej Duši/JA.


Kým žiješ v tomto odovzdávaní sa Duši, polarizovaná realita tvojho ega/ja sa ľahko uvoľní, tvoje vedomie sa rozšíri a ty prirodzene Plynieš do frekvencie piatej dimenzie. Na druhej strane, keď dovolíš svojmu egu/ja aby bolo pri kormidle, negativita a strach tretej dimenzie sú znova „nahlas“ v tvojej psyché, neustále hroziace že znížia tvoju rezonanciu. Bombardovanie strachu a negativity zníži tvoje frekvenciu pod prah piatej dimenzie do polarizovaných svetov.


Ako je možné vidieť, prekročenie prahu nie je jednotlivý čin, je to stav vedomia. Tento prah nie je miesto, je to frekvencia. Prah frekvencie je presný okamih, v ktorom si ho schopný vnímať. V tomto prípade je to frekvencia celej reality. Našťastie cvičenie robí majstra. Udržanie základu tvojho vnímania v jadre tvojho JA, ti umožní vnímanie vyšších svetov. Vyžaduje to trpezlivosť a neustále seba-pozorovanie aby si si udržal stav vedomia, ktorý ti umožní vnímať veľkoleposť piatej dimenzie. Našťastie, keď tvoje vedomie padne, piata dimenzia neodchádza, len sa nachádza mimo tvojho poľa vnímania.


Nový héliový balón dokáže ľahko vystúpať ku plafónu. Avšak, po čase balón postupne klesá stále bližšie ku podlahe. Rovnakým spôsobom sa môžeš ty naladiť na päťdimenzionálnu realitu, ale tvoje vedomie sa pomaly znižuje ako sa zaplietaš do svojich denných povinností a výziev. Našťastie akonáhle je tvoje vedomie pevne zakorenené v piatej dimenzii, sú tieto povinnosti a výzvy nahradené bezpodmienečnou láskou a radosťou z tvorenia.

Takže prekročenie prahu nie je jednolivý čin, je to vedomé preladenie tvojho vedomia aby nepretržite žilo v Prúde tvojho Multidimenzionálneho JA, ktoré sa ľahko odovzdá piatej dimenzii. Tvoje Multidimenzionálne JA môže tiež navštevovať nižšie svety, aby pomáhalo a slúžilo. Takže, tak ako teraz navštevuješ piatu dimenziu a žiješ v tretej/štvrtej dimenzii, stále viac žiješ v piatej dimenzii a navštevuješ tretiu a štvrtú dimenziu.

Pokračování je uvedeno níže.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Září.2012 v 23:58

VOLENIE SI SVOJEJ REALITY


V PRÍTOMNOM OKAMIHU je všetko JEDNÝM, takže sa môžeš ľahko a prirodzene stať JEDNÝM s tou realitou, pre ktorú sa rozhodneš. V PRÍTOMNOM OKAMIHU JEDNÉHO existuje viac možností vnímania ako si tvoj trojdimenzionálny mozog dokáže predstaviť. Našťastie si získal a včlenil svoje Multidimenzionálne JA do svojho pozemského vozidla, čo rozšírilo tvoje vedomie ďaleko za obmedzené možnosti tretej dimenzie.


Zo svojho JA si uvedomuješ, že všetky dimenzie existujú v nekonečnej mozaike frekvencií reality. Na to aby si zažíval určitú dimenziu, nastav frekvenciu svojho vedomia tak, aby zodpovedala frekvencii požadovanej reality. Tento proces je veľmi podobný preladeniu kanála (frekvencie programu) na tvojej televízii. Akonáhle si prepol na požadovaný kanál, budeš vnímať všetko na tom kanále/frekvencii reality. Avšak ak tvoja televízia alebo vedomie nedokáže udržať rezonanciu, prepneš sa naspäť na kanál/realitu, ktorá zodpovedá danej frekvencii.

Táto výmena realít môže byť taká hladká, že si spočiatku ani nevšimneš, že si vymenil reality. Avšak môžeš ako značku použiť skutočnosť, že reality s vyššou frekvenciou sú naplnené láskou a radosťou, zatiaľ čo reality z nižšou frekvenciou stále fungujú na polaritách ľudskej lásky verzus strachu a šťastia verzus nešťastia. Na to, aby si vedome usmerňoval dimenzie, trénuj svoje majstrovstvo zotrvávania v naladení na svoje myšlienky a emócie a výsledného stavu svojho vedomia.


Táto nepretržitá bdelosť môže byť pomerne náročná počas denného zmätku tvojho fyzického života. To je dôvod, prečo duchovní hľadajúci v minulosti odišli ďaleko od civilizácie a žili v ašramoch a chrámoch. Avšak v tomto bode histórie Zeme si sa rozhodol pomáhať pri planetárnom vzostupe. Takže mnohí z vás zostávajú v husto osídlených oblastiach, aby pomohli Gaii pri Jej premene. Preto sa môžeš rozhodnúť jednoducho sa odovzdať svojej Duši/JA, aby ťa viedla v tvojom dennom živote.STÁVANIE SA PÄŤDIMENZIONÁLNYM


Kryštálový Chrám

 

Venuj dlhú chvíľu pociťovaniu ostatných ktorí sú s tebou v Artkuriánskom Koridore


Spoj svoju Dušu s ich Dušou a cíť bezpodmienečnú lásku, nekonečné svetlo a tichý pokoj prúdiaci cez každého z vás


Denný život

Venuj dlhú chvíľu naplneniu svojo srdca všetkými bytosťami (ľudskými a neľudskými, trojdimenzionálnymi a vyššími), ktorí sa podieľali na tvojej ceste


Prenášaj pocity bezpodmienečnej lásky, nekonečného svetla a tichého pokoja prúdiace z Kryštálového Chrámu do tvojho uzemneného ja a potom ku všetkým tým, ktorí sa podieľali na tvojej ceste


Zdieľaj s Gaiou

Venuj dlhú chvíľu pripomenutiu si všetkých svojich zážitkov v krásnej prírode Gaie


Prenášaj svoju vďaku za tieto chvíle ku Gaii a jej obyvateľom


Pre pokračovanie našej cesty si predstav sám seba pred dvomi obrovskými Zlatými Dverami pri východe z tohto Kryštálového Chrámu. Bol si tu už predtým, na čo si ľahšie spomenieš keď úplnejšie prebudíš svoju multidimenzionálnu pamäť. Sleduj veľké Zlaté Dvere ako sa pred tebou otvárajú. Dvere vypadajú zlato lebo zlatá je farba čistej radosti. Vo vašom svete mnohí hľadali zlato v nádeji že nájdu bohatstvo v hmotnom zmysle. Ale poskytlo im to bohatstvo radosť? Radosť nie je odmenou za hromadenie. Radosť je stav vedomia.


Keď je tvoje vedomie naplnené radosťou zmení sa tvoja aura na zlatú, pretože si uznal že tvoje vedomie je tvojim jediným večným pokladom. Na to, aby si mohol prejsť cez tieto Zlaté Dvere, budeš musieť prijať a oddať sa čistej radosti, ktorá z nich vyžaruje. Zavri svoje vnútorné oči a sústreď svoj zámer na otvorenie svojej neobmedzenej mysle a bezpodmienečne milujúceho srdca. Áno, len s otvorenou mysľou a milujúcim srdcom dokážeš prijať čistú RADOSŤ.

Dovoľ RADOSTI aby ťa obklopila

Oddaj sa RADOSTI


TERAZ si pripravený prekročiť prah

Postúp na prah

Ocitni sa na prahu


Keď prekročíš prah, zistíš že máš podobu Vtáka Fénixa, hlásateľa novej doby, vznášajúceho sa na oblohe nekonečnosti. Tak ako sa morská čajka vznáša na nebi, krídla doširoka roztiahnuté, trpezlivo čakajúc na najjemnejší a najsvižnejší prúd vzduchu, ty sa tiež vznášaš, krídla doširoka roztiahnuté, trpezlivo čakajúc na najvyššiu frekvenciu, aby ťa vtiahla do svojho prúdu. Cítiš jemný vánok lásky a radosti ako hladí tvoje perá zo svetla.


Výhľad odtiaľto je veľkolepý. Pod sebou vidíš všetko čo si kedy bol a ako ďaleko si cestoval vo svojich mnohých trojdimenzionálnych zážitkoch. Vidíš aj mnohé štvordimenzionálne zážitky, v ktorých si sledoval svoju Duchovnú Cestu Domov. Áno bol si statočný a vytrvalý Duchovný Bojovník po nespočetné množstvo inkarnácií.


Mnohokrát si padol, ale nejako si sa znova pozviechal, oprášil si si kolená a pokračoval na svojej ceste domov ku SEBE. Vieš že tvoje zážitky v týchto svetoch ešte neskončili, pretože z tejto perspektívy dokážeš ľahko vidieť voľné konce, na ktoré si praješ nadviazať a zodpovednosti ktoré chceš zavŕšiť.


Avšak s týmto poznaním ti tichý vánok šepká do ucha, „Drahý, povznes tieto posledné dotyky do rezonancie JEDNÉHO, aby ich bolo ľahšie naplniť.“ Tento hlas má v sebe takú lásku, radosť a mier, že sa ho snažíš nájsť, ale je všade. Ako môže byť láska, radosť a mier všade, keď si ich horko-ťažko hľadal po celý život a zažíval si ich len zbežne? V tom okamihu pochybností začneš padať.


Našťastie si spomenieš že si vták a inštinktívne mávneš svojimi krídlami. Zhlboka sa nadýchneš a uvoľníš sa do pocitu lásky, mieru a radosti a čakáš ďalej na prúd, ktorý ťa vtiahne do svojho pohybu. Starosti a spory nižších svetov pomaly znova zmiznú z tvojho vedomia. Rozhodneš sa radšej sústrediť na čakanie na Prúd.


Nebo okolo teba je pôvabné a jasné. Pod tebou je tvoja obľúbená krajina. Áno, Gaia je najkrásnejšia Matka akú ktokoľvek môže mať. Potvrdíš svoj prísľub zobrať Ju zo sebou. Vtiahnutím spomienok na tvoje mnohé zážitky v Jej obdivuhodnej Prírode do svojho srdca, sa tvoja myseľ ukľudní. Cítiš svornosť stromu sekvoje v rodine jej stáročného lesa a silu vrcholu hory v rozsiahlom horskom hrebeni. Si jediný oblak na celom nebi, ticho tíšiny, malý rybník a hukot vzdúvajúceho sa oceánu.


Medzi oceánom a morom, si priťahovaný smerom k bodu ich zjednotenia. Nežne dovolíš nebu a moru aby ťa pohltili ako nasleduješ ich upokojujúci pohyb. Keď to spravíš, máš pocit, že sa stávaš oceánom a že si nebom. Odovzdáš sa pocitu vznášania s prúdmi vzduchu a vlnami mora.


Ako sa uvoľníš do RADOSTI z plynutia s prúdom, vidíš Slnko nakúkajúce nad obzor. Vychádza alebo zapadá? Možno je súčasne východ aj západ, pretože ty opúšťaš staré a tiež objímaš nové. Približuješ sa ku Slnku a cítiš ako žiara bezpodmienečnej lásky zohrieva tvoje srdce a prísľub zmeny prebúdza tvoju myseľ. Ako vták, ktorý zachytil stúpajúci prúd, tvoje vedomie vzlietne nad čas a priestor do nekonečného JEDNÉHO piatej dimenzie.


S radosťou dlho očakávaného návratu domov, objímeš tých, ktorí ti chýbali, ktorých si pamätáš alebo si na nich dokonca zabudol. Oni všetci sú tu TERAZ v JEDNOM. Mnohé vyjadrenia tvojho JA v tvojich nespočetných výletoch do fyzického sveta ťa oblklopia ako hviezdy na nočnom nebi. Zdravíš ich ako milovaných členov rodiny, s ktorými si praješ zdieľať svoje spomienky na svoju dlhú cestu do hmoty. Si veľký zvestovateľ, ktorý sa vrátil z dlhej cesty so správami o všetkom čo si zažil. Prispeješ svojim bohatstvom spomienok do JEDNÉHO a cítiš všetky spomienky mnohých samostatných tiel svetla ktoré ťa vrelo pozdravujú.

Ako sa okolo seba pozeráš, zisťuješ, že realita o ktorej si si myslel, že si ju opustil, ťa stále obklopuje, ale teraz sa ligoce vo svetle piatej dimenzie. Tešíš sa v tejto realite kde cítiš len lásku, mier a radosť. Postúpil si od potreby učiť sa prostredníctvom sporu. V PRÍTOMNOM OKAMIHU si uvedomíš že si multidimenzionálna bytosť a nemusíš obetovať jednu realitu na to, aby si mohol zažívať ďalšiu. Preto vieš, že dokonca aj keď sa vrátiš do nižších svetov, budeš cítiť piatu dimenziu okolo seba a v sebe.


V skutočnosti je to tvoja multidimenzionalita čo budeš zdieľať s Gaiou keď uzemníš svoje veľké svetlo do Jej planéty a svojej fyzickej reality. Si pripravený sa vrátiť, pretože teraz vieš, že si nikdy neodišiel – iba si zabudol. Pevne sa rozhodneš že veky vekov si budeš pamätať svoje pravé, multidimenzionálne Ja, ktoré je Jadrom tvojej Bytosti. Vieš, že počas zápasov svojho denného života môžeš zabudnúť, ale súčasne vieš, že si spomenieš.


Na uľahčenie tejto spomienky venuj chvíľu zažívaniu svojho JA v podobe svojej MERKABY. Nadol smerujúca pyramída je tvoja ženská, na zem viazaná forma hmoty a nahor smerujúca pyramída je tvoja mužská forma v Duchu. V strede, kde sa mužské a ženské stretáva, je tvoje Duchovné Srdce, nositeľ tvojho ATMA, tvoj trojplameň života. Nežne ale predsa pevne vlož svoju multidimenzionálnu spomienku na JA do svojho ATMA.


Naprogramuj svoje vedomie TERAZ, aby si sa kedykoľvek keď si v nebezpečenstve, že zabudneš na svoje JA, samovoľne dotkol svojho Duchovného Srdca (hneď nad tvojou Srdcovou čakrou) aby si aktivoval svoju spomienku na


Večne-prítomný život v piatej dimenzii!


Drahí,
Vrátime sa, hoci nikdy neodídeme

Arkturiáni


Cesta cez Arkturiánsky Koridor pokračuje.

Prosím zotrvajte na našej interdimenzionálnej púti.

 


Uvidíme sa v Koridore,

Suzan
www.multidimensions.com


Copyright © 2008 Suzan Caroll

http://www.multidimensions.com


Preklad: SiR


Obrázok: http://www.the-arcturians.com/


Převzato
http://www.mnohovesmir.estranky.cz/


Zdroj: http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=art...

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Září.2012 v 11:48

Podrobnosti o tom "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč." je uvedeno ZDE a v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE. Úzce související video od Pane Andova, pojednávající o blížící se světelné VLNĚ putující z galaktického středu, je uvedeno ZDE a nějaká část překladu ZDE a ZDETo katastrofické co je uvedeno na tom videu, to se jedná o 3.D, my (čili planeta a zhruba 90% lidské populace) v té době ale již budeme v 5.D, čili ve světelním projevu existence (které dle svého přání krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí) a světlo světlu nijak neublíží, ale naopak ho posílí. Takže pokud nejste bezohledný, škodolibý padouch škodící druhým, což jistě nejste, neboť jinak byste tohle nečetli, tak se nemáte čeho obávat.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Září.2012 v 11:51

Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

* Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Září.2012 v 12:55

Články od Féwy, které souvisí s probíhající transformací taktéž, naleznete ZDE.

Komentář přidal(a) Ywet dne 15.Září.2012 v 20:27

http://tvnoviny.sk/spravy/zaujimavosti/astronomov-vystrasili-obrovs...

FOTO: Vo vesmíre sa objavili dve obrovské bubliny. Astronómovia nechápu

Záhadnú gigantickú štruktúru objavil v centre našej galaxie Fermiho teleskop, astronómovia úkaz nevedia vysvetliť.
CAMBRIDGE, 12.11.2010 11:35 | TVNOVINY.sk
Mliečna dráha, až doteraz pred nami skrývala mimoriadne obrovskú štruktúru. Niektorým ľuďom môže pripomínať biblické nebo a peklo. Informoval o tom server tn.cz.
Úkaz môže byť podľa vedcov milióny rokov starý. (Foto: telegraph.co.uk)

„To, čo vidíme, sú dve obrie bubliny vyžarujúce gama lúče, ktoré siahajú 25-tisíc svetelných rokov na juh a sever od galaktického centra," uviedol Doug Finkbeiner, astronóm z Harvard-Smithsonian centra pre astrofyziku, ktorý na úkaz upozornil. „Zatiaľ príliš nerozumieme podstate tohto prírodného javu," dodal Finkbeiner.

Expertom sa nedarilo objekt nájsť už skôr, pretože splývala s iným vysoko energetickými žiarením plynúcim z Mliečnej dráhy. To museli astronómovia najskôr odfiltrovať.
(Foto: tn.cz)

Záhadnú gigantickú štruktúru objavil v centre našej galaxie Fermiho teleskop, ktorý sníma vesmír v oblasti gama žiarenia. Úkaz môže byť podľa vedcov milióny rokov starý. Odborníci jeho podobu určili na základe analýzy kozmického gama žiarenia, ktoré je najvyššou energetickou formou svetla. Podivné bubliny sa ukrývali do závoja iného kozmického žiarenia

Expertom sa nedarilo objekt nájsť už skôr, pretože splýval s iným vysoko energetickými žiarením plynúcim z Mliečnej dráhy. To museli astronómovia najskôr odfiltrovať. Astrofyzici teraz rozpracovávajú nové teórie, ktoré by mali záhadu vysvetliť.

Bublina, ktorá má jasne definovaný tvar, je pravidelná s ostrými okrajmi. Údajne môže byť pozostatkom výbuchu, pri ktorom sa rýchlo uvoľnilo obrovské množstvo energie. Zdroj takejto explózie je ale neznámy. Jedna z teórií tvrdí, že ide o výron častíc z čiernej diery uprostred Mliečnej dráhy.

Mliečna dráha, až doteraz pred nami skrývala mimoriadne veľkú štruktúru. Niektorým ľuďom môže pripomínať biblické nebo a peklo.
(Foto: tn.cz)

Avšak na internete sa tiež špekuluje, že by mohlo ísť o "božské" dielo, akúsi obdobu neba a pekla. Objavili sa tiež názory, že sa vedcom podarilo zachytiť exhaláciu produkovanú mimozemskou technologickou základňou.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Září.2012 v 11:26

Je to výron energie z galaktické černé/bílé díry, nebo-li galaktického duchovního srdce, v jejímž jádru je Markaba galaxie, která je nosičem osobního vědomí galaxie. Každá černá/bílá díra obsahuje osobní Merkabu, z níž si osobní vědomí (které je v tomto případě v projevu galaxie) tvoří projev své vnější existence. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality", který je uveden ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"* Názor hlavy státu na uprchlickou krizi, aneb co si o Miloši Zemanovi myslí Britové? Více v článku: Zeman hvězdou britských zpráv: Co si myslí Britové o našem…"
včera
Metatronka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 12 000 let stará síť tunelů uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu "Protiepidemická opatření uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

"Protiepidemická opatření

BOMBA !!!"Protiepidemická opatření píšeme na politic. zakazku..QANON CZ SK 15.9.2021 PROSÍME O SDÍLENÍZobrazit další
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
13.9.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie tvořivého vědomí, tzn. ze světla uživatele Zlaté Živé Světlo
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu v celém vesmíru není nikdo jiný, jako jste vy. Jste jedineční a mocní a vaše energetické vibrace jsou tak vysoké, že mohou uzdravit Zemi i vesmír uživatele Uno Universus
13.9.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) uživatele Zlaté Živé Světlo
13.9.

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby