* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Arkturiáni - Arkturiánský Koridor ve významu k vzestoupení

Kdo jsou ARKTURIÁNI

 

Arkturiáni - jsou velice vyspělá rasa, která se vyskytuje ve formách od 4. do 11. hustoty (dimenze), ale zde se zaměříme na skupinu nebo kolektivní vědomí non-fyzických A rkturiánů. Jsou jedním z nejstarších povědomí v naší Galaxii a byli učitelé a průvodci řadě dalších vědomí (existencí) na cestě k vzestupu, při rozšiřování vědomí těchto existencí. Jsou úzce spojeni s Alpha Draconiani (Draconians), a to od počátku partnerství prasstaré existence. Podle Arkturiánů, byli Drakoniniáni první existencí, vědomím, kteří vytvářeli prostor (formu, podmínky) pro vzestupy skupin, což se děje stále, víceméně i nyní. Na druhé straně, mnoho subjektů Drakonského původu se nyní inkarnovalo jako Arkturiáni, jako konečný obraz pro vznik, trvání non-dualitních existencí. Arkturiáni nabízejí své světlo v řetězcích kódů všem bytostem, které chtějí postoupit, zesílit vlákna DNA na vysokou míru vědomí, a tímto velmi pomáhají v tomto procesu.

Oni - byli přítomni také na Zemi již od dob Lemurie a od těch dob vystupují jako všudypřítomné kolektivní vědomí, na které se lze naladit, je to frekvence Jednoty, tvořivosti a Bezpodmínečná láska a tvoří uzemnění pro členy lidstva (na vzestupu).

Arkturiáni se však mohou promítnout, ztělesnit ze svého nefyzického stavu do fyzické podoby a žít na planetě, jestliže si to přejí. Být ve fyzické realitě je pouze projekce relit-iluze a budou to v tu chvíli pojímat tedy jako "přihlášení do hry", takže ztělesnění pro ně nepředstavuje žádné omezení, být v přítomnné realitě. Skupina Arkturiáni se neukazují však jako fyzické bytosti zprostředkované mysli člověka. Oni víceméně používají formu holografické projekce, která je závislá na tom, co se člověku zdá a ve formě, která je člověku nejvíce přitažlivá.

Další, velmi používanou formou pro komunikaci s lidmi je přes vědomí, sny, chaneling. Mnozí lidé jsou přijati Arkturiány pro své léčebné a pedagogické zkušenosti. Jejich léčení zahrnuje práci s představami reality konkrétní osoby. To tedy není fyzická realita, ale spíše emotivní a energická úroveň. Jde o kódování, pracuje mimo víry a myšlenkovou úroveň člověka. Originální projekce zahrnují odesílání k´dů osobě vyššího Já ata jej zpracovává v DNA a předává informaci v čistě přírodním stavu, to se projevuje větší rozvázaností utkvělých dogmat, změněním myšlenkových vzorů, to pak mění i emoce. A konečně, to vše se projevuje i ve fyzické realitě těla v celé úrovni. V plánech je připraveno k´dování pro pro každého jiné, individuáně, v závislsti na tom, co je pro člověka důležité a nejvíce prospěšné, i způsob jak jít na to. Arkturiáni nezasahují do něčeho co je nepřípustné, zde na Zemi, zavžují opatření než aby porušili něčí svobodnou vůli či dokonce invazi do člověka (zásah, rušení někoho). Jediný způsob zásahu, jaký preferují, je inkarnovat se jako lidé s dysfunkcemi, co prožijí amnézii (ze které se probudí), a takto se pak učí nejlép a získávají zkušenosti (učí ostatní, tím, že poskytují tyto zkušenosti). Jak již bylo řečeno, neexistuje žádná oběť, ale mocný tvůrce své reality, každý člověk, který se rozhodl urychlit své skutečné JÁ a ví, že mu to může pomoci.

Arkturiáni jsou hluboce spojeni s Universálním Vědomím (Jednoty), jejich hlavním zájmem je integrovat dualitu do shody v celé galaxie. Existují neutrální, milující pozorovatelé, na základě vysoké hustoty (dimenze) úrovně, kdy jejich cílem je zcela odstranit myšlenky rozsudku (soudu) ze svého vědomí. Tito vidí všechny bytosti jako sobě roné, co se týče Jednoty a nezybývají se emocionálními extrémy, nejsou shrnuto ani negativní, ani pozitivní. Josu otevřeni všem, kdo volá na ně o pomoc nebo spojení.

Zde je návod, jak se naladit na Arkturiánskou frakvenci, meditací s mandalou. Mnohé z nich se nacházejí v kruzích obilí a v umění "Janosh". Tyto projekce jsou multidimenzionální frekvence světla, informací a zvuku.

Arkturiánký koridor (nám všem známý!) - pozn. překladatele, - výňatek z knihy Cesta přes Arkturiánský koridor Jefferson Viscardi)

"Arkturiánský Koridor je tunel světla, který slouží jako interdimensionální portál do páté dimenze a dále. To je protože je na cestě v těsné blízkosti Aukturus a také je náš dávná závazek pomáhat těm, na cestě vzestupu, také proto, že jsme byli vybráni jako jako jeho strážci, bytosti, které se chtějí podílet na zkušenosti třetí dimenze Earth, která cestuje přes Arkturianský koridor. Pak, až oni dokončí jejich pobyt v nižších světech (dimenzi), vrátí se do vyšších dimenzí týmž koridorem.

Náš koridor je i pro jednotlivce, kteří se vrátí opět na Zemi pro další inkarnace nebo se stěhutjí také do jiných solrních systémů a rozměrů. Proto činíme hlídky na koridoru, který slouží nejen jako Brána, skrz kterou kterou lidé procházejí během smrti a znovuzrození, ale také jako způsob stanice pro nefyzické vědomí, aby si navyklo na tělesnost. Pokud jste zvolili pobyt mimo vaši sluneční soustavu a zkušenosti jiných systémů, budete tak činit prostřednistvím našeho koridoru.

------
Vzhledem k tomu, že došlo k re-kalibrování koridoru v roce 2002, na ještě vyšší frekvence světla, došlo ještě k vyššímu vyzařování na vaši planetu. Toto vyšší světlo září, a bude i nadále zářit na skrytou temnotu vaší třídimenzionílní realitu. Když putujete do nepolarirozované, vyšší frekvence světla páté dimenze a dále po našem koridoru, zesiluje se prostor "mezi" nejsvětlejším světlem a nejtemnější tmou. Jakmile je "mezi" je náhle stezka mezi světlem a tmou odhaleno, dojde ke spojení mezi těmito extrémy. Jinými slovy, čím vyšší dimenzionální světlo září na váš třetí rozměr, polarity odhalí, že ve skutečnosti neexistuje oddělení mezi nimi. Tento úkaz uvede ve zkrat třetí dimenzionální matrici.

------
Vaše cesta přes Koridor vám pomůže ve vašem procesu uvolňování ilzi polarity. Je důležité, aby jste uvolnili dojem olarity, protože právě tyto polarity. podporují vytváření reality založené na iluzi oddělenosti a omezení. Zpočátku, když vstoupíte do čtvrté dimenze hustoty, bude vaše skrytá vnitřní temnota uvedena ve světlo, ve vašem vědomí. Když vstoupíte do páté dimenze, najdete rovnováhu světla a tmy. Poté, v šesté dimenzi dojde ke spojení světla a tmy, k možnosti zjevení třetího/čtvrtého rozměrného hologramu. V sedmé dimenzi se setkáte s vašší Nadduší a členy své velké rodiny duše. Cestováním po našem koridoru obnovujete povědomí o vaší multidimenzionální povaze celou cestu, de facto až do sedmého rozměru.Výňatek z knihy Prism Lyra podle Lyssa Royal a Keith Priest

Při průchodu prizmatem Lyra se vyskytovali-byly objeveny, zjeveny některé bytosti, které se rozhodly zůstat v nefyzické formě. Tyto bytosti si s láskou vybrali službu pro ty z vyšší hustoty reality, jako třetí husota-dimenze Země. Uvědomili si, že rozvoj fyzických světů, které jsou ve vývoji mohou potřebovat pomoc z jiných sfér. Ttao pomoc by měla přijít v podobě archatypů, andělů, průvodců a neviditelných inspirací. Tyto bytosti byly přitahovány k oblasti hvězdy Aukturus. Tyto bytosti si brzy uvědomily, že touhle bránou prošly, kdykoli putovaly přes jiný rozměr obývaný v nějaké rozměrové inkanaci. Brzy začaly chápat svůj úkol - podporovat vědomí jiných úrovní vědomí.

Účel Arkturianů  je mnohostaranný. JIný je ten, že slouží humanoidnímu druhu jako ideál.Představují budoucí model jednostlivce nebo společnosti. Jejich energie je svojí povahou magnetická, přitahuje mimo další kladný potenciál a integrování hloubky bytí. Nacházejí svůj odraz právě na Zemi, kde je okruh, problematika vývoje. Jakmile se lidstvo vyvine k non-tělesnosti, k ideálnímu vědomí, je podobné vědomí Arkturiánů. Jsou si sami sebe vědomi jako matrice, která se zavázala k myšlence evoluce vědomí.


Velmi často se Arkturiánské bytosti člověku zjevují jako andělé. Je známo, že jedním z účelů andělů je sloužit lidstvu. Ve velmi relném smyslu chovajímají Arkturiáni oddanost humanoidnímu druhu. Zvolili si si dozvědět se o tělesnosti prostřednistctvím fyzických bytostí. Jsou éterické povahy. Jejich energie může být pociťována jako přítomnost, nárůst kreativity a bezpodmínečné lásky. To se projevuje v závislosti na systému víry osoby, s nimiž je ve vzájemných vazbách. Pro tradičně nábožensky založeé se zjevují více jako andělé. Por některé více moderní snad jako mimozemšťané nebo jejich budoucí Já. Ať tak či onak, výsledek je stejný, interakce opravdu milující, věnována lidské bytosti, a také celku.

Vzhledem k tomu, že slouží tělesnosti, ovlivňují nejen humanoidní bytosti na planetě, ale také neviditelné království, jejichž vývoj je odlišný od humanoidů. Každá planeta má svoje vlastní rozdělení, existují energetické rostliny, minerální a živočišné říše - energie Arkturiánů působí jako vyšší aspekt planety a jejího rozděleného krávství. Opět se opakuje myšlenka odrážející evoluční myšlenku.

 


Existuje malý počet Arkturiánů, kteří se rozhodli pro tělesnost, aby sloužili. Spíše než vstup do tělesnosti porodní cestou, se rozhodli již jako vyvinutá těla na fyzickou úroveň světa. Nemají potřebu nebo nutkání přes inkarnační proces. Různé smlouvy duší jsou založeny na odchodu. Duše člověka, kketrá se rozhodla vstoupit do říše Aukrturus, může tak učinit (při inakrnačním procesu) až  po emocionální očistě, bez bolesti a zdravá, i když je vříši Aukturus, má snahu se dočasně ztělesňovat na planetě (odtud "vstupují jako těla-fyzická).

 

Primární služba Arkturiánů ja založena na konání služby fyzické bytosti, na jejím emocionálním léčení. Aukturus je více říše, než skutečné místo a v říši Aukturus se léčí duše Země, které měly prožitky traumatické smrti (nebo života), léčí se zde a omalzují. Pprotože brána Aukturus spojuje rozměr mezi Zemí, musí všichni, kdo se inkarnovali na Zemi projít Aukturiusem (říší), než se dostanou na planetu, tedy pokud se rozhodnou, že tam budou. Tam je poskytování léčení pro ty, kdo se má narodit a dochází k posílení jejich volby a touhy po fyzickém životě, jenž má nastat.

---

Po smrti lidské vědomí prochází Aukturiánskou oblastí. Tam se živí a je o něj postaráno k jeho většímu vědomí, cítění reality. V případě traumatické smrti, jestliže je velká bolestivost, je nutné hojení, tai zde je mu poskytováno sdílení a postupné probouzení k plynulému přechodu k lidskému vědomí.  Při zážitku smrti a vidění světla či tunelu je lidské bytosti prezentována Aukturiánká vibrace, zejména na konci tunelu.

 
Ttao vibrace je mu přeložena podle jeho systému víry. Vzhledem k tomu, že Aukturus představuje předně šestou dimenzi-hustotu, je čaasto vnímána jako Kristus na Budhistická vibrace. Světlo může být zaměňováno s nabídnutou realitou nbeo vyšším Já (Kristus) přichzející k jedinci. Takže v jistém významu je průběh smrti spojením s vyšším JÁ , který se stává sdílením frekvencí v rozsahu téměř totožné s nebo v Aukturiánské oblasti. Tam dojde k uzdravení. V celém stvoření není nic, co léčí vyživuje lidského ducha jako je vibrace Aukturia.

 

Bašarovo vysvětlení Aukturiánské triády:


Otázka: otázka, kterou bych se chtěl zeptat, je, jak jste říkal, že energie, která je na Aukturiu symbolizuje úroveň triády, jak jste prve říkal. Napadlo mne, jestli by jste nemohl více objasnit, co jste tím myslel, o jakou úroveň či triádu se jedná?...

B: Mohu, jen stručně řečeno, vaše planeta, naše civilizace, civilizace Síria spolu kombinujete jedno vědomí, i když jste de facto odlišné civilizace. Porozuměl si tomu tak dalece (dobře)?


Q: Ano.

B: Ono jedno vědomí nalezne cestu být sám jednou z částí jmenované trijice, z nichž Aukturus je jedním z hlavních vědomí, další třetina je Polaris. Děkuju.

Otázka: Polaris a co dál?   

B: Aukturus a dále kombinovaná myšlenka-myšlení Siria, Essassani a Země.

Q: Jaké je naše jméno - při kombinování?

B: Tomůže být myšleno obecně, nelze odkazovat na nějaký název, mám na mysli představu celkového vědomí, kolektivního, v rámci každé civilizace. Jednot apředstavuje sdílení, nikoli změny názvů (představ si Kristovo vědomí, tak něco).

 

Bootes ( výňatek z knihy Cesta přes Arcturian koridoru - Suzanne Lie )

"V Klíči Enocha nalezneme popis nás takto" na půli cesty programovací centrum, využívané bratrstvem v tomto vesmíru, ktterými se řídí mnoho experimentů ve fyzičnu (podřizuje). V Klíči nás Enoch volá "Pastýřské frekvence Světla", která upravuje přípravu lidstva na příchod "bratrstev světla". Aukturus je ve skutečnosti poznáním, knihovnou, která učí Pozemšťany a další vzestoupené bytosti, jak přejít z jedné reality do druhé.


Náš systém Bootes (čti přehlásk. o) symbolizuje starší, starého moudrého muže, který žije a přemýšlí o základních příčinách, teoriích a ideologiích. Z tohoto důvodu je souhvězdí Bootes spojen s poustevníkem v tarotově palubě (loď). Poustevník je líčen jako nosící plášť s kapucí, která jej kryje od hlavy až k patě, s vyjímkou tváře a rukou. Drží v pravé ruce osvětlenou lucernu, vycházkovou hůl po levici a had je na zemi poblíž.

Owald Wirth v Tarotu kouzelníků vysvětluje, že poustevník používá svou hůl ke komunikaci s půdou, zemí a pomalu jde svou cestou. Spíše než zabít hada, vrhá na něj kouzlo tak, že kroutí kolem něj holí, což naznačuje, že Poustevník se nebojí nižších energií, ale místo toho s nimi pracuje. Lucerna vyhledává, proniká a odhaluje vnitřní kvality věcí. Poustevník je mistr, který pracuje na rýsovacím prkně (zemi), kde uvádí plán zamýšlené stavby.

 

Před formou existuje abstraktní pojem (tzn. představte si pod tím mnohé), záměr. Poustevník představuje řemeslníka, jenž má vypracovyná plán, k tomu k dispozici lešení, předtím, nž může fyzická stavba (např. inkarnace) začít. Poustevník je schopen směrovat práci ostatních, což je ve formě embryí v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Tímto způsobem, vám my, Arkturiáni pomáháme při vytváření zárodku na své nové Zemi.


Víry a obavy spojené s Arkturiány

 

Většina z minulých představ spojených s Arkturiánskou frekvencí pochází z pokřivených definic neutrality. Lidé si často spujují význam definice neutrality s nudou, s bezvýznamností, což není tento případ. Neutralita je stav bezpodmínečné lásky, jednoty, uznání a velké pochopení Jednoty, všeho Jsoucna - co je. Je to krok z extrémů vzrušení, strachu do klidného vědomí, že je vše v pořádku (tzn., že aukturiánský koridor není stav neutrality...), v zatáčkách se nám otevírá pohled do vesmíru a rozšiřuje naší pozornost, tak, aby zahrnovala vše, místo toho, aby rozhodovala, co chceme a nechceme vytvářet při dualitním procesu. Vzrušení je samozřejmě klíčovým prvkem při zvyšování frekvencí, ale tam musí být hodnota nadto, jedná se o subjekty šesté hustoty a vyšší. Je to uvolnění touhy, verze, která přichází s vědomím, že jsme všechno, tak pak máme vše již k dispozici. Mnozí nás hodnotí neúčastné při tomot, jako bez zájmu, ale je to pravý opak. S odstupem času je vidět větší obraz toho, zejména pří zvýšení frekvencí a je chápán i mechanismus vesmíru, fungování tohoto místa, jak vše má své místo. Njelepší způsob jak proniknout do tohoto je výzkum Zenu (učení) a Dao filozofii. Ztělesňuje zastupující neutralitu na naší planetě. 
  
* Všechnyprezentované informace je perspektivní , z jednoho prodloužení zmíněné rasy a neměly by být brány jako konečné pravdy , protože tam jenekonečně mnoho aspektů Všeho-co -je a my jsme ti, kteří pick který rezonuje s nás *

 

 

 

Zobrazení: 5741

Komentář přidal(a) Maya dne 21.Září.2013 v 12:21

Závěr: Arkturiánský Koridor lze pojímat jako přestupný Tunel pro život, pro stádium po smrti či ke zrození, tamní oblast slouží zřejmě k přehodnocení a rozhodnutí co dále...co se týče vzestupu je možné, že slouží k něčemu jako přetransformování a mostu k další dimenzi. Očekávám prohlubující diskusi.

Komentář přidal(a) Maya dne 21.Září.2013 v 18:39

Anglický originál k článku naleznete nejpřesněji na: http://www.galacticfamilies.com/The_Arcturians.html

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Média nechtějí ukázat uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Protest v Bratislavě uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Michael Jackson. Vyslechněte ho. uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele dědaVašík v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík.
"Zaujímavý pohľad človeka na vesmírne scenáre ale ako sa hovorí: človek mieni a pán boh mení. Ja mam tiež podobne pocity po prekonani mozgovej prihody v roku 2007 kedˇsom vo veku 43 skolaboval v…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS uživatele dědaVašík
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu TERAZ PRIJMU p Po bZAKON O OBMEDZOVANI... uživatele Ina Obr.
"Možno si myslia že ešte môžu zastaviť evolučný vzostup zeme a ľudstva ale neuvedomujú si že už bolo vyššou mocou rozhodnuté a že svet už nepotrebuje žiadnych skorumpovaných politikov ktory len…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Něco v tomto směru připravuje. uživatele Ina Obr.
"Tato informácia mi pripomína obdobie na konci druhej svetovej vojny kedˇfašisti videli že sa blíži ich koniec a že nikdy neovládnu svet tak sa tiež snažili za sebou nechať čo najviac škody. Chce to len…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS

Postupem času a hodnocením událostí jsem si vzpomněl na George Kavassilase, jehož článek na stránkách Staré zlaté časy (které již nenajdete) nebo Poutníci časem (taktéž) mne velice zaujal. Inu posuďte sami. Vzhledem na časovost dějů a délku průběhu…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co se ve skutečnosti DOOPRAVDY děje a proč se to vlastně děje Vám objasní video: Planetární lockdown Video ZDE. * Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá…"
pondělí
Uživatel dědaVašík přidal komentář k příspěvku do blogu Dobro nebo zlo? uživatele dědaVašík.
"DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012), část druhá VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv.…"
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby