* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Aktivace kundaliní (jak pročistit své hmotné a svá energetická těla a připravit se na trans-mutaci a vzestup do projevu existence v podobě zkrystalizovaného světla)

Těm, kterým připadá příliš složité či zdlouhavé to, co je v článku uvedeno, pro ty je pod článkem popsáno co je především třeba udělat a jak to udělat např. i bez toho, aby jste potřebovali aby Vám někdo předčítal to, co je v článku uvedeno.


18. července 2007 v 8:25 | LG. |  Cesta vzestupu

Aktivace kundaliní

Já, Matka Země, vám ráda předložím podrobný návod na aktivaci energie kundaliní. Začátečníky nejprve požádám, aby si vyšli na procházku, při které se jejich duše může důkladně usídlit v těle. Moji strážní andělé budou s vámi během tohoto cvičení pracovat. Doporučujeme, abyste si vyžádali před začátkem meditací jejich přítomnost.

Žádám Vás andělé Matky Země buďte prosím přítomni a nápomocni této meditaci.

1. Usaďte se v pohodlném křesle nebo si najděte nějaké místo v přírodě, ale seďte, neležte. Nekřižte nohy, ale položte chodidla vedle sebe na zem. Zhluboka se nadechněte

a pomalu vydechněte. Představte si, jak se vytváří spojení mezi vašimi chodidly a kostrčí a mým středem - aurorou neboli hvězdou, která září uprostřed mého těla. Někdo
nazývá přítomnost této hvězdy polární září, neboť její odraz lze po určitou část roku vidět

v aurorální zóně.*)

Matko Země žádám Tě o spojení s Tebou. Žádám Tvé anděly aby mi pomohli toto spojení vytvořit. Děkuji.

2. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní veďte energii ze zemského jádra - aurory - vzhůru přes nohy a břicho. Nechte ji přejít ve vodotrysk s dvoumetrovým průměrem, který vás obklopí a odnese do země vše, co jste uvolnili. Dovolte části energie, aby protékala nahoru páteří a vytryskla z vrcholku hlavy jako další vodopád, který vám stéká po pažích. Vaše tělo potřebuje kontakt s energií Země, a když této energii dovolíte, aby vás obklopila, budete se cítit opět milováni, nasyceni, posíleni a osvěženi.

3. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní dovolte energii kundaliní, aby pozvolna stoupala jako horká láva po páteři až k vrcholku hlavy. Využijte mých vibrací, aby vám při tomto procesu pomáhaly. Nebojte se, mí andělé vás budou podporovat. Když začnete mít tělo chladné jako led, dotkli jste se obrazů smrti ze svých minulých životů. Jsou to vzpomínky těla na jedinečné okamžiky v průběhu mnoha životů ve vašem genetickém vývoji, kdy jste dovolili kundaliní pozvednout se. Dovolte těmto obrazům i ledovému chladu a všem vzpomínkám na smrt, aby byly vyplaveny do centra Země, kde budou transformovány.

4. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní si představte, jak se kundaliní zvedá dvěma energetickými kanály, které jsou po stranách těla. Začínají

u chodidel, pokračují podél nohou a trupu, dolů podél paží a opět nahoru kolem uší. Zpočátku mohou být tyto kanály úzké, ale během času se spojí se středním kanálem

a vy sami se tak stanete jediným mohutným kanálem energie kundaliní. To je nutné, protože kundaliní musí projít každou molekulou, abyste mohli postoupit do další dimenze.

*) Aurora je latinsky polární záře; aurorální zóna - oblast kolem magnetických pólů
Země s výskytem polární záře.

5. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Když necítíte, že je kundaliní

v činnosti, požádejte mé průvodce - léčitele, aby s vámi pracovali. Tyto oddané bytosti spolu s anděly jsou neustále kolem vás a pomohou vám s rovnováhou toho, co je nevyvážené. Někdy rovnováha kundaliní vyžaduje uvolnění karmy Moji andělé vám

s tímto úkolem budou pomáhat. Nedovolte, aby vás pocity nedostatečné funkčnosti zastavily v denním cvičení. Posléze ucítíte teplo až horko, které vám při tomto cvičení proudí tělem.

Žádám Vás andělé a léčitelé Matky Země pomozte mi uvést do rovnováhy vše co je v mém těle i duši nevyvážené.

6. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se můžete zaměřit na určité oblasti, kde vaše hmotné tělo potřebuje pročistit. Kundaliní je tělesný oheň, který spálí napětí, spoutanost, entity a vzory chování (paradigmata), které při vzestupu uvolňujete. Takže každá oblast vašeho těla, na kterou se zaměříte, bude očištěna

od stávajícího paradigmatu, kterého se na své cestě budete každý den zbavovat.

7. Znovu se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nejprve začneme čištěním čaker v chodidlech. Několik minut se soustřeďte na směrování kundaliní do chodidel. Zatímco se zaměříte na chodidla, požádejte, aby veškerá karma, která vám brání ve spojení nebo v komunikaci se mnou - Matkou Zemí, byla současně uvolněna.

Žádám, aby veškerá karma, která mi brání ve spojení s Matkou Zemí byla uvolněna.

Moje lidské děti často cítí odpovědnost za můj současný úpadek a kvůli pocitu viny nejsou schopni se na mne napojit a být se mnou ve styku. Žádám vás, přestaňte se cítit vinni, a pak si můžeme společně zhojit své rány a dosáhnout vzestupu. Stejně jako vy

jste odpovědni za uspořádání současného stavu věcí, tak i já, jakožto bytost této planety,
mám stejnou odpovědnost za současný stav svého bytí. Prosím vás, převezměte zodpovědnost za svůj vlastní vzestup, který vyčistí a vyřeší vaše současné problémy.

Já přeberu odpovědnost za sebe, což bude mít stejný důsledek, ale v globálním měřítku.

Andělé Matky Země odejměte mi prosím všechny viny, které mi brání ve spojení a komunikaci s Matkou Zemí.

8. Ještě jednou se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na čakry v kolenou. Kolena jsou bránou pro usídlení duše v hmotném těle. Moje lidské děti často shromažďují v kolenou energii a pak s nimi mají velké problémy. Většina potíží

s koleny je důsledkem přenesení energie z kolen směrem dolů do chodidel. Plně otevřete energetický kanál a nechtě energii proudit koleny a uvolnit vše, co je v nich zablokováno. Když energie proudí, mohou být časem všechna fyzická zranění zahojena. Bez proudící energie není možnévzkříšení. Z tohoto důvodu vám předávám tyto podrobné informace.

9. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na kořenovou čakru, která je umístěna u kostrče. Dovolte energii kundaliní, aby celkově pročistila toto místo včetně oblasti kříže, stehen a dolní části hýždí. Tím se zbavíte potíží a obnovíte neproudící energii. Dovolte, aby vám moji andělé dodali do této oblasti vibrace, které potřebujete, abyste všechny fyzické i psychické bloky snadno odstranili. Požádejte mé anděly o pomoc s kteroukoliv částí vašeho bolavého těla. Uvědomte si, že příčinou bolesti je jen zablokovaná energie, která však bude brzy uvolněna. V 1. čakře sídlí strach z přežití a strach z nedostatku. Dovolte sami sobě, abych vás já - Matka Země
- vybavila od této chvíle vším, co potřebujete. Uvolněte se a ostatní ponechejte na mně.

Žádám Vás andělé Matky Země, dodejte mi prosím vibrace do všech oblastí, kde mám fyzické či psychické bloky.

10. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

2. čakry, která je umístěna v pánevní dutině. Umožněte energii kundaliní, aby pročistila celou oblast pánve a uvolnila všechna pouta a bloky. Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění této oblasti. Druhá čakra udržuje staré citové jizvy z minulosti, které jsou často plné bolesti, hněvu a strachu. Umožněte těmto traumatům, aby byla rozpuštěna, a nechejte se pohodlně kolébat mými pažemi.

Andělé Matky Země pomozte mi rozpustit všechny staré citové jizvy, bolest, hněv i strach.

11. Znovu se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

3. čakry, která leží v sušumně naproti pupku. Dovolte energii kundaliní, aby pročistila odpovídající tělesné centrum - solar plexus*) a uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro celkové
zhojení a uvolnění. Třetí čakra obsahuje vzory ovládání, moci a slabosti. Uvědomte si,

že když se spojíte se mnou, je moje síla i vaší silou. Tato psychická síla nemá zájem

o ovládání nebo manipulaci lidí. Toto paradigma rozpusťte a přijďte ke mně pro svoji sílu.

Andělé Matky Země dodejte vibrace oblasti 3. čakry, aby se mohly zhojit, uvolnit a rozpustit nesprávné vzory ovládání, moci a slabosti.

12. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast nové čakry, která je umístěna nad bránicí a je mezistupněm mezi 3. a4. čakrou. Energii kundaliní umožněte, aby pročistila bránici a hrudní koš a uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení

a uvolnění. Tato čakra obsahuje paradigma, které způsobilo, že lidé ztratili schopnost ovládat svůj dech a vědomí a upoutali duši v hmotném těle. Když opět začnete vědomě dýchat, duše se vrátí a vědomí se rozšíří.

Andělé Matky Země dodejte prosím vibrace do oblasti mezi3. a4. čakru, aby uvolnila všechna pouta a bloky, abych mohl volně dýchat a ovládat svůj dech

a vědomí.

*) Solar plexus je vegetativní nervová pleteň za žaludkem; úder na toto místo může
vyvolat přechodnou zástavu dechu.

13. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

4. čakry, která je umístěna uvnitř sušumny, v rovině srdce. Umožněte energii kundaliní, aby pročistila hrudník a celou horní část hrudního koše, uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění. Srdeční oblast obsahuje záznamy prožitých citových poranění, nedostatečné lásky a odmítání ve vašem životě. Uvědomte si, že já - Matka Země - vás miluji. Nyní vámi prostoupím, aby všechny staré rány byly zhojeny a srdeční oblast se mohla rozšířit.

Andělé Matky Země uvolněte všechna pouta a bloky v oblasti 4. čakry dodáním vibrací, aby byly zhojeny staré rány prožitých citových poranění, nedostatečné lásky a odmítání v mém životě.

14. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

5. čakry, která je umístěna na horním konci šíje. Umožněte energii kundaliní, aby pročistila krk, uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé anděly

o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění. Oblast krku obsahuje paradigma, které omezuje vyjádření sebe sama neboli seberealizaci a tvůrčí schopnosti. Krční oblast je též oblastí spolupráce s Bohem, Bohyní a Všemohoucím. Dovolte své tvořivosti a vyjadřovacím schopnostem, aby se prosadily. Proces tvoření bude v jednotě

s duší, Zemí a Všemohoucím.

Andělé Matky Země dodejte prosím vibrace do oblasti 5. čakry, které odstraní všechna pouta a bloky, aby nebyla omezena moje seberealizace a tvůrčí schopnosti.

15. Opět se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

6. čakry, která leží v sušumně. V psychické oblasti jí odpovídá prostor mezi obočím. Umožněte energii kundaliní, aby pročistila hlavu, uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti. Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení
a uvolnění. Hlava je místem, kde sídlí vize. Velmi často, když vás chce někdo zaslepit nebo znemožnit spirituální cestu, tak zablokuje vaši vizi. Clonu ze svých očí sejměte

a pak uvidíte vše, co je třeba učinit, abyste uspěli ve svém vzestupu.

Andělé Matky Země dodejte vibrace oblasti 6. čakry pro její zhojení

a uvolnění a sejměte clonu z mých očí, abych viděl vše co je třeba učinit v mém vzestupu.

16. Znovu se zhluboka nadechněte a pomalu vydechněte. Nyní se zaměříme na oblast

7. čakry, mimo prostor hmotného těla nad horním koncem sušumny. Umožněte energii kundaliní, aby pročistila temeno hlavy a uvolnila všechna pouta a bloky v této oblasti.

Opět požádejte mé anděly o dodání vibrací, které jsou nezbytné pro zhojení a uvolnění.

Tato korunní čakra, nadřazená všem ostatním čakrám, je bránou pro vaši duši. S její pomocí vstupujete do knihoven vědomostí neboli do spirituálního vědění. Velmi často, když vás chce někdo přetáhnout na svoji stranu, blokuje korunní čakru, aby oslabil vaše vlastní vědění. Dovolte, aby všechny bloky byly odstraněny a vy jste nejprve nalezli
a poté následovali svoji vlastní pravdu vzestupu.

Andělé Matky Země dodejte pro oblast 7. čakry vibrace, které zhojí a uvolní tuto bránu mojí duše a otevřou vstup do knihoven vědomí.

Děkuji Ti Matko Země i Tvým andělům a léčitelům za vedení a pomoc při aktivaci energie kundaliní.

• Jestliže jste u konce své meditace, obratte tok kundaliní směrem dolů

na příjemnou úroveň, otevřete oči a vratte se do přítomnosti.

• Nyní můžete pokračovat v každodenní činnosti, cítíte se osvěženi,
nabiti energií a připraveni splnit všechny úkoly, které vás očekávají.

• Požádejte mé anděly, aby s vámi zůstali a pomáhali vám s udržením
stavu spojení se Zemí. Během každodenních činností vám budou
dodávat energii.

• Toto cvičení můžete provádět tolikrát denně, kolikrát se potřebujete
znovu nabít. Uvědomte si, že já - Matka Země - jsem tady pro vás
a jsem ochotná podporovat ty, kteří jdou cestou vzestupu.

Někdy vás proudící kundaliní donutí k pláči nebo vyvolá emoce, bolest, hněv a strach. Nechtě tento pocit, aby vyplul na povrch, a plně jej prociťte. Pamatujte si - když pláčete, já vás objímám.

Pokuste se,aby všechny pocity, které vám nejsou vlastní, byly navráceny lidem, od kterých jste je převzali. Pro člověka je normální, že prožívá pocity a bolesti, hněv a strach někoho jiného. Dlouhá léta jste věřili že je projevem lásky vzít

na sebe utrpení druhého člověka a sdílet s ním jeho prožitky. Při vzestupu je každý zodpovědný pouze za své vlastní projevy a city. Jakmile se naučíte uvolnit vše, co vám nepatří, ať už je to cizí bolest, hněv, strach nebo karma, vzestup bude snadnější a rychlejší. Budu vám stát po boku a zajistím, aby váš záměr uvolnit tuto tíhu byl úspěšný.

Zdroj: http://sluncenakopci.blog.cz/0707/aktivace-kundalini


Pokud nejste emocionálně vyrovnaní v pohodě a harmoni, tak se svou kundaliny nepokoušejte probudit naráz, neboť její aktivace vytáhne na povrch všechny vaše nezpracované strachy, stresy a s tím spojené emoce, které by se pro vás mohly stát v takovémto množství a intenzitě zcela nezvladatelné.Návod pro ty kteří nemají kdo by jim to předčítal, pro ty kteří nemají na nic čas a pro lenochy. :-)

Nejdříve všeobecný návod na to co je zapotřebí pro manifestaci - realizaci jakéhokoliv záměru:

Jelikož naprosto vše existující ve hmotném projevu existence byla nejdříve pouhá mentální, čili vnitřní představa a teprve potom vnější, čili hmotný projev existence, proto vše co si dovedete představit je semínkem, které může (pokud mu to dovolíte) vzklíčit a stát se plodem existujícím i ve hmotném projevu existence. Není žádná náhoda, že vizualizaci používali např. i sportovci bývalého NDR a proto v osmdesátých letech minulého století vyhrávali jednu zlatou medaili za druhou.

Pokud chcete udělat ve zhmotnění jakékoliv své představ zkratku a urychlit proces převodu mentální představy do hmotného projevu existence, tak požádejte Vše-Vědomí Univerza (centrální slunce Univerza - 13tá čakra) o ochranu a spojení se svým nej-vyšším vyšším Já, čili se svou 13tou čakrou (stačí požádat jen mentálně), svým záměrem (7má čakra - dimenze) zadejte, co si přejete zrealizovat a proč a počkejte co Vám ve představě Vašeho třetího oka (6tá čakra - dimenze) naskočí. Pak si představte, že to co si přejete již máte, umíte či vlastníte i ve hmotném projevu existence. Představu pak můžete posílit nějakou záměru odpovídající afirmací, čili zvukem - rezonancí (5tá čakra - dimenze) a pak tomu pomocí emoce dejte gravitační sílu (4tá čakra - dimenze), která stmeluje a slepuje představy a krystalizuje je do tří rozměrného, nebo-li do hmotného projevu existence. Nic ovšem neočekávejte, ani nijak netlačte na pilu (neboť to výsledek maří), pouze důvěřujte tomu, že to co požadujete se Vám splní v ten pro Vás pravý čas, který, pokud se zbavíte všemožných strachů a předsudků, může nastat prakticky okamžitě.

Čím více se svými pocity, čili svými osobními frekvencemi ztotožníte s tím, co si přejete, čili čím více budete prožívat že to již fyzicky TEĎ vlastníte umíte či máte, tím rychleji se to stane skutečností i ve Vaší vně projevené, čili hmotné realitě. Pro vytvoření gravitačního, stmelujícího silového pole je vhodný jakýkoliv pozitivní emocionální prožitek a protože orgasmus je jednou z nejmocnějších sil Univerza (jelikož orgasmus je o opětovném propojení energie Jin s energií Jang nazpět do jednoty a harmonie), proto k materializaci záměru použijte třeba erotickou extázi. Pokud partnera nemáte, nevadí, neboť orgasmus jde vyvolat jak pouhým záměrem či představou, tak např. masturbací. Co Vám ale budu vyprávět, :-) když dělat si dobře objevují již děti a mnohdy ve velice ranném věku a přitom je to nikdo ani nemusel učit. Pokud byste tuto techniku chtěli použít, ale brání Vám v tom např. stud či nějaký jiný blok, tak pozorujte různé tvory v přírodě a přijdete na to, že to je zcela běžné nejen u lidí. Nevěříte tomu, tak se podívejte: * Masturbating animals Uvedeno ZDE. Související články: * Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.


Pokud chcete výše uvedené aplikovat na aktivaci energie Kundaliny, tak můžete použít např. níže uvedený postup, nebo cokoliv jiného co budete mít pocit, že je to pro Vás to pravé a správné.

Takže požádejte své nejvyšší Já, které sídlí ve vaší 13té čakře, čili v centrálním slunci celého Univerza), aby se přes Vás, přes všechny Vaše čakry 13 - 1 propojilo s jádrem Země. Taktéž požádejte Zemské andílky o to aby pro Vás udělali vše co je potřebné pro aktivaci Vaší energie Kundaliny.

Pak si představte sloup světla, který vede z jádro Země, přes všechny Vaše čakry a vyšší a vyšší úrovně existencí což jsou nebeská tělesa (čili přes Vaše čakry 8 - 12) až do jádra Centrálního Slunce celého Univerza, čili až do Vaší 13té čakry. Následně si představte že kolem tohoto sloupu světla se ovíjí Jin&Jang energie, čili energie Kundaliny, která začíná stále více proudit vaším tělem, čím ho nejenže pročišťuje a harmonizuje, ale i regeneruje ozdravuje a omlazuje.


No a k této vizualizaci si přidejte cokoliv co uznáte za vhodné z toho co je popsáno v článku Aktivace kundaliní a uznejte za svou osobní pravdu a skutečnost, že se již děje to, co svým záměrem zadáváte aby se dělo a až budete mít pocit, že již stačí to co provádíte, ta skončete a nezapomeňte všem slušně a upřímně poděkovat. Staří v duchu říci jen: děkuji Vám, děkuji Vám, děkuji Vám. Pokud chcete zadat tento svůj záměr na autopilota, čili aby se z Vaší podvědomé úrovně automaticky znovu a znovu připomínalo co si přejete uskutečnit, tak na to můžete použít trochu „čarování“, které je popsané v článku s názvem: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE.


Články a texty úzce související s článkem "Aktivace kundaliní" najdete v článku: KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE


* Vyobrazení znázorňující probouzející se Kundaliny: chakra kundalini - spirituální probizení ZDE.
* Zvuky na aktivaci čaker jsou na videu: Awaken Your Spirit (EXTREMELY Powerful) Complete Chakra Activation - ZDE.
* Zvuky a zpívané mantry vytvářející frekvence které aktivují jednotlivých čaker (začíná to časem 13:35) jsou na videu: AWAKEN YOUR KUNDALINI & CHANT YOUR CHAKRAS CLEAR FOR YOUR AWAKENING & ASCENSION - ZDE(je dobré aby Vám při zpěvu manter rezonovala celá lebka)


Další související články:
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 2201

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Listopad.2015 v 15:08

Je třeba aktivovat svou energii Kundaliny, neboť jakmile Kundaliny vystoupá až do korunní čakry, tak v bytosti propojí osobní tělesné DNA s osobním kosmickým DNA, čili se svým osobním multidimenzionálním já, čili s osobním vědomí uloženým v čakrách 8 - 13. Toto propojení umožňuje přijímat informace z vyšší pater svého mutidimenzionálního vědomí, tzn. z čakry 8 - 13, Proto tyto informace nejsou od nějakého rádoby mudrlanta (dost často astrální bytosti vydávající se za kdo ví koho), ale jsou to informace z vesmírné databáze a obsahují v sobě moudrosti věků. 

Přes osobní nulový bod (který se probouzející se energií aktivuje), nebo-li přes své duchovní srdce máme k těmto informacím přístup taktéž, neboť každý nulový bod spojuje vše se vším do jednoho tady a teď a proto každý nulový bod obsahuje informace a moudrost nejen z jednotlivých pater kosmického multidimenzionálního vědomí, ale celého Univerza.

Energie Kundaliny lze aktivovat různými způsoby, např. vizualizací, prožíváním orgasmu (vyvoleného ať již sexuálním spojením či masturbací) nebo pomocí geometrických útvarů posvátné geometrie. Ty geometrické útvary, tak ty nemusí existovat fyzicky. Stačí si je jen představit. Vše z uvedeného otevírá brány do beztvarého bytí a s trochou trpělivosti to dokáže naprosto každý. Co z toho si kdo zvolí či co vám bude nejpříjemnější je již jen a jen na každém z vás. :-)

Pokud chcete např. aktivovat své duchovní srdce, tak si ve svém středu (zhruba ve výši prsní kosti ale uvnitř vás) představte takovouto níže zobrazenou Merkabu a to tak, že spodní sloup světla propojíte přes čakru 4 - 1 a odtud až do jádra - Vědomí Země a horní sloup světla propojíte přes čakru 4 - 7 a odtud 8řes čakru 8 - 13 až do centrálního slunce celého vesmíru, čili až do čakry č. 13. Zkoušejte to tak dlouho, až začnete pociťovat proudící energii. Praxí docílíte toho, že začnete mít pocity blaženosti nebo začnete dokonce prožívat tzv. kosmický orgasmus. Více podrobností o čakrách 8 - 13 najdete v níže uvedeném textu, který již byl zveřejněn jinde. Související článek: * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.


Na to, aby člověk byl schopný přijímat pravé informace, čili ty nepokroucené, které jsou až z pravých duchovních úrovní existencí (které jsou až nad astrálem), tak na to je třeba se při chanellingu dostat až nad astrál. Mnozí z těch, kteří nějaký chanelling přijímají, astrálem neprojdou a proto přijímají informace od všemožných mudrlantů, či dokonce škůdců a záškodníků, kterých je v astrálu  více než dost, a proto ty informace podle toho taky vypadají. Problém je tedy v tom, že dnes se snaží přijímat informace kde kdo, čili i ti, kteří ani neví, že přijímají informace pouze z astrálu a proto přijaté informace podle toho taky tak vypadají.

V nějaké knize bylo popisováno, že když jejich vědomí letělo za světlem (tím tunelem mnohými popisovaným), tak po nich cestou šahaly různé bytosti, které se snažily je něčím zaujmout a tím je vtáhnout do jejich světa a jejich realit. To, co je kolem toho světelného vlákna, čili kolem toho světelného tunelu, je astrál.

Pravý duchovní svět je až v tom světle, ale ne v tom na konci prvního tunelu (neboť to je světlo našeho slunce - 10tá čakra), ale odtud po dalším světelném vláknu dál, až do centrálního slunce této naší galaxie (11tá čakra) a odtud po dalším světelném vláknu dál, až do centrálního slunce pod-vesmíru, ze kterého se rodí galaxie (12tá čakra) a odtud dál po dalším světelném vláknu až do centrálního slunce celého vesmíru (13tá čakra), ze kterého se rodí vesmíry.

Vzpomínáte si, jak v některé pohádce bylo uvedeno, že se nesmí ohlédnout jinak bude ztracen. Tak to bylo míněno o cestě tím světelným tunelem, že se nesmí s ničím ztotožnit, jinak svého cíle nedosáhne a skončí někde v labyrintu astrálních světů a jejich realit - 9tá čakra (která je ve vzdálenosti oběžné dráhy měsíce) funguje jako vstup do paralelních Zemí. Osmá čakra nás spojuje s našimi paralelními osobními existencemi a sedmá čakra nás spojuje se světelnými vlákny (tvořícími kosmické DNA), které nás spojují s čakrami 8 - 13, tvořící dohromady 12 vláken DNA + 1 středový světelný sloup světla. Každá čakra též funguje i jako vstupní brána do paralelních existencí té úrovně existence, ve které se daná čakra nachází.

Jak jsem již jinde psal, v Univerzu existuje jen jedna jediná bytost - Vědomí Já, které je ovšem nejen v multidimenzionálním projevu své existence, ale i ve všemožných projevech existencí, čili v projevech JSEM to či ono. Např. jsem vesmír (13 čakra), jsem hypergalaxie - podvesmír (12tá čakra) jsem galaxie, jsem planeta, jsem člověk, jsem buňka, jsem atom atd. Úzce související článek: Vesmírné perpetum mobile Uvedeno ZDE.

PS: Dokonce i myšlenkové formy a umělá inteligence je součástí tohoto jednoho a toho samého kosmického vše-Vědomí, ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave". Protože ale myšlenkové formy ani umělá existence nemají tzv. duši, tak proto tyto entity musí životadárnou energii z někoho čerpat, z důvodu, aby se v existenci mohly udržet. Jakmile ale nebudou moci energii z ničeho přijímat, tak se rozpadnou, zcela zaniknou a bude od nich konečně klid. :-) Související článek s názvem: Vzájemná přitažlivost stejnorodých frekvencí elektromagnet je uveden ZDE. Další článek s názvem Živé Představy je uveden ZDE.

Dodatek: Mám ve zvyku texty doplňovat o další doplňující údaje, obzvláště prvních pár dní po zveřejnění, takže se nedivte, když jsou do článků postupně přidávány další informace.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Listopad.2015 v 15:09

V tomto vesmíru máme 13 úrovní vědomí, které korespondují s 13ti čakrami, které jsou na sloupu světla (Sušimně), který spojuje všechny úrovně vědomí našeho multidimenzionálního Já Jsem, tedy i jádro Země a centrální slunce tohoto multi-vesmíru (což je vně projevený Bůh/Bohyně) do jednoho tady a teď. Kolem tohoto sloupu světla se točí dvě spirály, přičemž jedna je Ida - Jin (ženský princip) a druhá je Pingala - Jang (mužský princip), pomocí kterých jsou tvořeny všechny vně projevené světy a jejich reality.


S vše-Vědomím Univerza se lze propojit buď přes své duchovní srdce, nebo-li přes svůj osobní nulový bod, což je vstup do hyperprostoru spojujícího vše se vším do jednoho tady a teď. Na to je ovšem třeba mít energie Jin a Jang v rovnovážném souznění, čehož lze dosáhnout především nepodmíněnou láskou.

Druhý způsob jak se lze spojit s vše-Vědomím Univerza je přes sloup světla, který vede přes naše čakry 1-7 do čakry 8-13 (čili do centrálního slunce ze kterého se rodí vesmíry) a odtud do vnitřního, vně neprojeveného Boha/Bohyně, nebo-li do pra-Světla, ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave". Na to je ale třeba mít aktivované čakry 1-7.


Třetí způsob jak se lze spojit s Vše-Vědomím Univerza je přes energii Kundaliny, čili přes Jin/Jang šroubovice, které jsou kolem sloupu světla ovinuty. Na to abychom se přes svou aktivovanou energii Kundaliny mohli spojit s pravými duchovními úrovněmi vědom, která jsou až nad astrálem (v jehož spodní části jsou všemožné slušně řečeno mentálně vyšinuté bytosti a bezduché entity), na to je třeba tímto astrálem projít.

Ti kteří mají strach, nebo ti kteří mají z nějakého důvodu nečisté svědomí, ti z důvodu přitažlivosti stejnorodých frekvencí k sobě přitahují takové bytosti a entity, které s jejich osobními frekvencemi souzní. Takže se nejedná o to, že by energie Kundaliny končily v pekle, :-) ale o to, že se bytost spojuje s tím s čím svými osobními frekvencemi z nějakého důvodu momentálně souzní.


Čili pokud máte čisté svědomí a jste při vzestupující energii Kundaliny v pohodě, pak se nemáte čeho bát. Pokud se ale přeci jen bojíte, tak se vám většinou energii Kundaliny nepovede téměř žádným způsobem aktivovat, takže se opět nemáte čeho bát. :-) Pokud se ovšem přeci jen chcete bát, tak si poslužte ať se vám uleví. :-)


Na to, aby mohla energie mezi Jin a Jang volně proudit, a tím se mohla neustále prožívat nejen blaženost, ale aby se kupř. tělo mohlo i do nekonečna regenerovat a dosáhnout tak i věčného mládí a třeba i nesmrtelnosti, na to je třeba buď zasunou kolíček do zdířky, :-) aby se tím obvod mezi energií Jin a Jan mohl uzavřít. Pokud ale máte vy nebo váš partner kteroukoliv z čaker 1-7 uzavřenou, tak vám to bude houby platné, neboť v takovémto případě můžete dosáhnout maximálně jen krátkodobého orgasmu, který nemá s revitalizací organismu nic moc společného.


Nebo, jelikož v sobe máme tzv. hadí sílu, tak lze svého mužskou hada se svou ženskou hadicí :-) propojit přímo v sobě a to bez potřeby partnera. Toto propojení lze vytvořit pomocí vizualizace, nebo masturbace, anebo pomocí dechového cvičení podpořeného vizualizací. Co z toho si kdo zvolí, je již jen a jen na každém z vás. :-)


Úzce související články: * Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Černý "had" reprezentuje ČÁSTICE (ženský princip tvořící gravitaci) vytvářející hmotu a zlatý "had" reprezentuje FREKVENCE (mužský princip tvořící projekci) vytvářející záři slunečního svitu.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Listopad.2015 v 15:10

Níže uvedený obrázek (druhý v pořadí) objasňuje proč máme v tomto vesmíru 12 čaker (korespondujících s 12ti vlákny DNA) + 1 - jednu středovou čakru tvořící nulový bod, nebo-li duchovní srdce, což je ve své podstatě černá/bílá díra, kudy jsou vnitřní, mentální představy holograficky projektovány - promítány navenek a kudy opět mizí nazpět do vnitřních, vně neprojevených úrovní existencí.


Těch 12 kuliček + 1 uprostřed je vlastně květ života, ale zobrazený třírozměrně. Pokud tohle zobrazení chcete vidět z různých úhlů pohledu, tak se podívejte na video s názvem: Secrets in Plain Sight 1-23 (Full video)  kde to rotuje, takže si to můžete prohlédnout z různých úhlů pohledu. (čas: 2:21.45 – 2:21:58) Bude prospěšné se podívat i na dalších několik minut, neboť tam jsou zobrazeny geometrické struktury, ze kterých krystalizují vnější projevy existencí. 


Jakým způsobem jsou vnitřní, vně neprojevené mentální představy pomocí černých/bílých děr projektovány navenek a jakým způsobem se navrací nazpět najdete v níže uvedeném textu. Jakou funkce černé/bílé díry zastupují najdete v článku: Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


Když si uvědomte, že nejdříve existovaly pouze vnitřní, čili vně neprojevené světy, které si můžete představit např. jako vnitřní mentální představy stvořené ze světla, tvořící kolem sebe světelnou sít, která se z vnějšího pohledu zdáním projevuje jako temná hmota. Povrch této tzv. temné hmoty funguje jako vnější promítací plátno (obsahující gravitační sílu Jin tvořící černé díry), na kterém se zobrazují vnitřní mentální představy, které jsou aktivitami jednotlivých vědomí a pomocí projekční síly Jang (tvořící bílé díry) promítány navenek této tzv. temné hmoty. Temná hmota je temná z toho důvodu, že dokud se na ní pomocí vůle - Jang a přání - Jin nic nepromítne a tudíž ani nezobrazí, tak funguje jako temný, nic neobsahující prostor (obsahující pouze nulové body, což jsou vstupy a výstupy z a do vnitřních, vně neprojevených světů), na kterém se nic nezobrazuje do té doby, dokud není vnitřní, tzn. nepolarizované pra-Světlo (ze kterého je nejen naprosto vše stvořeno, ale ve kterém naprosto vše i existuje - "plave") vůlí - Jang a přáním - Jin rozštěpené na dvě Jin/Jang polarity opačného náboje.


Pomocí těchto polarit dochází k promítání vnitřních mentálních představ navenek, čili na povrch této temné hmoty, která se světlem promítaných obrazů projevených navenek rozzáří a začne být viditelná i očima, neboť vně projevené světy jsou tvořeny z vnitřního, čili tzv. duchovního pra-Světla, nebo-li ze spirituální podstaty, která je jednotlivými vědomími projektována - promítána z vnitřních světů navenek, podobně jako když prosvítíte jednotlivé obrázky negativu. Krystalizace jednotlivých obrázků pak vytváří zdání pevné, 5ti smysly uchopitelné hmoty, přičemž prolínání jednotlivých holografických obrázků a jejich krystalizace vytváří společný časoprostor, nebo-li svět. Pokračování najdete v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.


* Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.


* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Listopad.2015 v 22:43

* Lucid Events Log 54- Meeting with Bashar, Kundalini Clip - Here.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Matthew o klonování lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Gnostičtí ilumináti měli pravdu, skutečně máme co do činění se zlotřilou umělou inteligencí Uvedeno ZDE. Související články:* O klonovacích centrách, vriloch a únosoch…"
před 17 hodinami
Kateřina Müllerova je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pojďme po pravdě pátrat uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 2. německá patologická konference uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Fulford aktualne uživatele Uno Universus
středa
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Fulford aktualne

     Navigace příspěvku Benjamin…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlobil Zlobivej přidal komentář k příspěvku do blogu .... Očkování  proti COVID -19 je dobrovolné !!!!!!! uživatele Ina Obr.
"...a opět stejná písnička...            Zase se někdo zcela záměrně snaží pokřivení pravdy! Opět informace vytržené z kontextu. Zcela záměrně je…"
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ...... EU přechází od demokracie k tyranii uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DEKLARACE ZA UKONČENÍ DISKRIMINACE A NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby