* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

5 zvláštních věcí, které se začnou dít v našem životě, když neúmyslně otevřeme třetí oko

5 zvláštních věcí, které se začnou dít v našem životě, když neúmyslně otevřeme třetí oko
14.1.2018 by redakce

5 zvláštních věcí, které se začnou dít v našem životě, když neúmyslně otevřeme třetí oko


Třetí oko je neviditelným okem, které nám umožňuje vidět pod povrch materiálního, viditelného světa. Podle některých vědců je třetí oko přímo napojené na silný a důležitý energetický uzel, který se nachází přímo uprostřed našeho čela.

Tento bod si najdete přibližně 3 cm nad středem mezi obočím. V tomto článku blíže popíšeme, co lze očekávat, pokud se nám podaří otevřít naše třetí oko neúmyslně.

Třetí oko

Má tvar podobný vajíčku a nachází se uvnitř lebky. Tradovaná představa kosmického vejce, ze kterého se vylíhlo všechno stvoření, je ve skutečnosti metaforou pro naše třetí oko.

Když třetí oko aktivujeme, může se nám podařit vytvořit, nebo přesněji řečeno změnit náš svět a život do zcela nové podoby.

Třetí oko, které je považováno za bránu do naší duše, se také někdy nazývá „adžňá“. Jeho otevření a aktivace má za následek, že začneme jasně vnímat i jinak neviditelné, nehmatatelné světy.

Díky aktivovanému třetímu oku získáváme schopnost vnímat vesmírné vědomí. Toto vesmírné vědomí je zdrojem poznání a moudrosti, které nelze získat materiálními prostředky či materialistickým přístupem.

Podle obecně rozšířeného přesvědčení, pokud máme aktivováno třetí oko, máme i schopnost telepatie, dokážeme vidět duše a duchy či dokonce přijímat prorocké odkazy a vize z vyšších sfér.

Z tohoto důvodu byli lidé s aktivovaným třetím okem často označováni také za „jasnovidce“.

Helena Petrovna Blavatská, významná osobnost duchovního života druhé poloviny 19. století, ve své teosofické nauce uvádí, že schopnost třetího oka je v přímé souvislosti s epifýzou (nazývá se také šišinka) v našem mozku.

Vše nasvědčuje tomu, že neobyčejné schopnosti třetího oka byly u člověka v minulosti rozvinuté více než je tomu dnes. V průběhu posledních staletí, jak lidstvo postupně zapomínalo na svůj duchovní, božský původ, třetí oko začalo postupně atrofovat.

Po nějakém čase se třetí oko smrštilo, a tak se z něj stala epifýza, která se někdy nazývá i šišinka. Dodržováním určitých životních zásad a využíváním určitých technik však epifýze lze navrátit její původní velikost a s tím související neobyčejné schopnosti třetího oka.

Jak můžeme třetí oko aktivovat?

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, budeme si muset o třetím oku říct ještě něco víc. Pojďme si tedy ujasnit několik věcí.

Když se třetí oko otevře bezděčně, samo od sebe, projevuje se to úplně jinak, než když se nám ho podaří otevřít záměrně. „Příznaky“ náhodného otevření třetího oka často vedou k mnoha problémům, a proto je takové otevření třetího oka považováno za nežádoucí.

Existuje však i řada „dobrých“ a „tvůrčích“ způsobů, jak lze čakru třetího oka aktivovat. Na internetu je k dispozici množství článků, které podávají návod jako třetí oko „otevřít“ bez újmy.

Pokud se věnujete meditaci (rádža jóga) nebo cvičením qi gong, třetí oko máte již pravděpodobně otevřené.

Nerovnováha v působení třetího oka

Pokud se naše třetí oko nachází v disharmonickém stavu, můžeme začít pociťovat řadu problémů. Po fyzické stránce se může jednat například o zhoršení zraku, bolesti hlavy ale i problémy se sluchem a čichem.

Po emocionální stránce může mít zablokována čakra třetího oka zase za následek vznik iluzorních a zkreslených představ o vlastním životě, nadměrnou zasněnost a až odtržení se od pozemské reality, přelétavost a ignorování naší intuice.

5 příznaků náhodně otevřeného třetího oka

1. Barvy a denní světlo „vidíme“ úplně jinak než dříve

Aktivované třetí oko se občas nazývá také šestý smysl, protože když je aktivováno, ovlivní i všechny ostatní smysly, ale nejvíce právě zrak. Proto se také nazývá „okem“.

Barvy se nám budou zdát zářivější a světlo jasnější. Můžeme však také začít rozeznávat i zvláštní vůně. Kromě toho můžeme dokonce cítit a slyšet vjemy, které ve skutečnosti neexistují.

Takové téměř psychotické stavy jsou běžné pro většinu lidí, kterým se podařilo neúmyslně třetí oko aktivovat.

2. Míváme živé a podivné sny, které nás obírají o spánek

Je to tak. Živé sny a zhoršený spánek je nejčastějším trápením, které nás postihne, pokud se naše třetí oko otevře bezděčně.

Jelikož vše vnímáme na mnohem jemnější a hlubší úrovni, budeme také „zachycovat“ vize a telepatické odkazy z vyšších sfér. A nejjednodušší způsob, jak je můžeme „přijímat“ je právě prostřednictvím snů. Naše sny se tak stanou bojovým polem podivných emocí a obrazů.

V případě, že se živé sny a nedostatek spánku ještě více zesílí, lidé často sáhnou po lécích na spaní, čímž donutí třetí oko znovu atrofovat.

3. Bolesti hlavy a zvláštní tíživé pocity

Ty jsou často výsledkem nerovnováhy v našich čakrách.

Náhodné otevření třetího oka velmi často poukazuje na fakt, že mezi našimi čakrami jsme zatím ještě nedosáhli rovnováhu, jakož i to, že jsme ještě neprovedli žádnou opravdovou očistu.

To je důvod, proč se všechny tyto „energie“ začnou projevovat problematickým způsobem. Nenaolejované kolo se otáčí také, ale o dost těžší. A když na takové kolo vyvineme ještě větší tlak, mohou nastat problémy.

Totéž se může stát s našimi čakrami, které mají údajně podobu energetických otáčejících se kruhů nebo kol. Netřeba však zvlášť zdůrazňovat, že pokud se u nás pravidelně objevují bolesti hlavy, měli bychom navštívit našeho lékaře.

4. Začínáme mít pocit, že každodenní skutečný svět je jen snem

Při neúmyslném aktivování třetího oka se také budeme cítit být odtrženi od skutečného světa.

Budeme mít ten zvláštní pocit jako bychom žili pouze ve snu, jako kdyby bylo všechno jen podvod a na ničem už nezáleželo.

Tento životní pocit je výsledkem toho, že otevřené třetí oko nás spojuje s vyššími sférami a takříkajíc nás nutí více vnímat existenci těchto sfér než existenci každodenního hmotného světa.

5. Naše vztahy s jinými se začnou rychle měnit

To, že je aktivována čakra našeho třetího oka, budeme ještě více vidět a pociťovat právě ve vztazích s druhými, zejména v těch dlouhodobějších. Co jsme dříve považovali za pravdivé a poctivé, začneme nyní lze vnímat jako falešné a ubohé.

Otevřené třetí oko rozpozná pravdu rychlostí větší, než je rychlost světla.

Pokud však nejsme připraveni na takový příval informací, může se stát, že situaci nezvládneme a některé z našich vztahů se rozpadnou.

Zpracovala: Mocvědomí.cz

Zdroj: https://mocvedomi.cz/5-zvlastnich-veci-ktere-se-zacnou-dit-nasem-zi...


* Zakázané video z TEDu - Válka o vědomí (ayahuasca) Uvedeno ZDE.

* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Uvedeno ZDE.

* O ROZŠÍŘENÍ NAŠEHO VĚDOMÍ / EXPANSION OF OUR CONSCIOUSNESS Video ZDE.


* Ralph Smart: Jak odvápnit vaši šišinku mozkovou, dovednost šišinky mozkové a aktivace třetího oka. Uvedeno ZDE.

* Meditace pro aktivaci třetího oka a posun do vyššího vědomí Video ZDE.

* Jak otevřít a aktivovat vaše třetí oko - Teal Scott Uvedeno ZDE.


* Kundaliní - 1. Tantrické pojetí, 2. Probouzení kundaliní, 3. Čakry. Uvedeno ZDE.

* Související článek: KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.

* Další související článek: Kundalini (probouzející se), fyzické, duševní a emocionální příznaky (její aktivace) a způsoby jak pomoci při nežádoucích efektech. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Kundalini, Physical Symptoms, Mental and Emotional, Ways to Help Here. Article Here.


* What They Don’t want You to Know - How to Decalcify Your Pituitary Gland & Pineal Gland, our 3rd Eye Here.


(pošlete to dál, pro ostatní)


.

Zobrazení: 1207

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Srpen.2018 v 20:04

* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.


* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.


* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět najdete ZDE.


* Chcete změnit svou realitu? Stačí změnou své pozornosti (přeladěním své osobní frekvence) přepnout kanál z jednoho holografického projevu existence na jiný. (funguje to na stejném principu, jako když změnou frekvence přepínáte TV stanice - kanály). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Want to Change Your Reality? Just Switch the Channel - Here. Article - Here.


* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene vaší realitou. Uvedeno ZDE.


Jste vyjádření zdroje (což znamená, že přes světelná vlákna, tvořící DNA, máte přístup nejen k nekonečné modrosti a lásce Univerza, ale i k nekonečným možnostem a schopnostem zdroje, z jehož Vědomí, čili z jehož živého tvořivého světla je celé Univerzum stvořeno). 9. dimenzionální arkturiánská rada. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: You Are Expressions of Source, The 9th Dimensional Arcturian Council - Here. Article - Here.


* Přechod lidské mysli od nejistoty k vědění (k zjištění - poznání pravdy) Uvedeno ZDE.


* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Srpen.2018 v 20:23

* Vše je uvnitř hlavy, jednota vědomí, odtud vše pochází! Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: All Inside the Head, Unity Consciousness Here We Come! Here. Article Here.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Tohle vypovídá a tom, jak silné spojení těla a mysli skutečně je. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: This Is How Powerful The Mind Body Connection Really Is. Here. Article Here. Zkrátka a dobře, čemu vaše nehmotná mysl u-věří, to projektujete navenek jako vně projevenou, 5 smysly vnímatelnou realitu. Proč tomu tak je Vám objasní článek:


Už chápete, že my jsme tvůrci svých světů a vy jste tvůrci své osobní reality? Pokud ne, je třeba to už konečně pochopit!
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE.


* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE.


Některé celebrity jednají podivně. Kupř. Jim Carrey při interviu prohlásil, že nic není skutečné, že vše jsou jen pohybující se čtyřstěny (z nichž je vytvářena hmota) a že to není náš (možná míněno jejich) svět. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá a ti, kteří si zde hrají na pány a kmány, čili např. i na celebrity, jsou pouhé zhmotněné bezduché astrální přízraky, které zaniknou současně s rozpadem 3./4.D hologramu? Celý článek i se souvisejícími komentáři je pod názvem: Některé celebrity jednají podivně. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá? Uvedeno ZDE.


Chápu, že to zní pošetile, ale když si uvědomíte, že prostor a čas v něm plynoucí jsou jen pouhé holografické, na okamžik zhmotněné, mentálními představami předstvořené obrázky, jejichž sled vytváří iluzi pohybu a plynoucího času, tak Vám na tom již nic podivného připadat nebude! Snad? :-) Úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* Světelný koncil, vyber si cestu. / The Council of Light, You Get to Choose the Path Here.


Jakoukoliv vně projevenou "pohádku" chcete vidět, takovou si svými mentálními představami stvořte. Vně ji ovšem uvidíte teprve, až když bez jakýchkoliv pochyb uvěříte, že vy jste tvůrci svého světa a jeho realit a že je to možné a že si dokážete stvořit cokoliv, co se vám jen zlíbí. Končí časová smyčka trvající zhruba 26.000 let. Chcete zůstat v té staré?
Nebo si svou představou raději vytvoříte nějakou jinou, MNOHEM lepší?
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.
Jaký příběh si svými představami vytvoříte je už jen a jen na Vás.


* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Srpen.2018 v 20:37

* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné není.)
Tento svět, a nejen tento svět, ale celý vesmír, je nejen pouze řízen, ale je i tvořen vědomím z energie vědomí. Jakým vědomím, naším vědomím, to znamená i vaším vědomím.
takto vypadá mozková buňka       -       takto vypadá vesmír
Že by to byla podoba pouze náhodná a existují vůbec nějaké náhody?:-)

Pro ty, kteří si alespoň z části uvědomí, že jsou především živé tvořivé světlo, neboli jiskra kosmického vše-Vědomí (které na cestě poznávání sama sebe jen dočasně zapomnělo co ve skutečnosti doopravdy je), pro ty hra na pány a kmány (čili na nadřízené a pod-řízené) skončila, neboť si již uvědomí, že si tvůrčími schopnostmi svého vědomí mohou vytvořit takovou realitu a následně i takový svět, jaký se jim jen zlíbí.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
Teď už jsme mimo Matrix, neboť systém Matrixu konečně kolabuje. To znamená, že teď můžete/můžeme dokázat uskutečnit cokoliv co si jen přejeme. V naší paměti ten fantomový Matrixový program ovšem pořád ještě je a proto je třeba ho v sobě svým restartem, neboli změnou svého smýšlení znefunkčnit, vymazat a nahradit programem neomezených možností a schopností.
Takže změnou svého smýšlení a víry v to či ono v sobě proveďte restart a jděte naproti svému novému, ničím nelimitovanému Já Jsem cokoliv, co si jen přeji být a mít.
Na co zaostřujeme svou pozornost, to k sobě, do své osobní reality přitahujeme a co k sobě přitahujeme, to následně i prožíváme! Z toho je zřejmé, že pouhou změnou fokusu své pozornosti měníme nejen svou realitu, ale i svůj osud. Více podrobností nejdete např. v článcích:
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všeobecnou hojnost - ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nejdříve, než vyřknete soud "co je to za blbost", :-) si prosím pozorně přečtěte tento článek:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
Jste snícím a současně i tím snem, který si svým sněním (představami) vytváříte. Zkrátka a dobře jste/jsme v prvé řadě vědomí, neboli živé tvořivé světlo, které co si nevymyslí, to nemá a co si vymyslí, to má a prožívá! Takže si na nic nestěžujte, neboť co prožíváte, je VÁŠ osobní výtvor, vaše představa, váš vně projevený - zhmotněný "sen"! Z toho vyplývá, že pokud si přejete svou vně projevenou realitu změnit, začněte věřit tomu, že již TEĎ máte to, co si přejete mít a prožívat a začněte o tom snít a prožívat to jako již vaší vně existující realitu, neboť tím to ve své osobní realitě vytváříte. Uvědomte si ale, že každá myšlenka, směrovaná na to, co nemáte a přáli byste si mít, sabotuje zhmotnění toho, co si přejete mít, ale PROZATÍM to ještě nemáte. Proto se fokusem své pozornosti zaměřujte jen na chtěné a to nechtěné, bez jakýchkoliv komentářů a emocí pouze pozorujte, jako pouhý nestranný, nezaujatý, nezúčastněný pozorovatel.
Je tolik paralelních světů, kolik je mentálních představ, přičemž fokus vaší pozornosti a výše a kvalita vašich osobních frekvencí je to, co určuje, ve kterém paralelním světě se momentálně nacházíte!
Myslíte si, že je to blbost? Pokud ano, přečtěte si článek: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí" ještě jednou a pozorněji. Též si uvědomte, že myslet si, znamená prdlajs :-) vědět.
Úzce související video:
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE.
Úzce související články:
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Výsledek obrázku pro 3cc8b81ae4daa4a2d45dccafaab1a9a8 Picture
* Tvořivé energie, jste volní (osvobození od vnitřních i vnějších 3.D řetězů), nyní jste připraveni létat. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Creation Energies, You Are Free, You Are Now Ready to Fly - Here. Article - Here.50 znamení kvantového posunu (probíhajícího vzestupu). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 50 Signs of Quantum Upgrades - Here. Article - Here.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Srpen.2018 v 21:05

Tohle si ve vlastním zájmu poslechněte celé. Není to ale povinné! :-)
* Ramona Siringlen – Využití magické moci našeho podvědomí pro zázračný a tvořivý život Uvedeno ZDE.
 Když připustíte, že naprosto vše, tedy i vy jste zhmotněná mentální představa toho, jak o sobě smýšlíte, tak si uvědomíte, že změnou osobního přesvědčení, čili změnou vnitřního osobního programu lze změnit cokoliv, tedy nejen např. Vaši osobní realitu a třeba i Vaše zdraví a Váš vzhled, ale např. i Vaši fyziologickou strukturu kostry Vašeho těla. (Pak se při hubnutí už nebudete moci vymlouvat na nic, ani kupř. na to, že máte příliš silnou kostru, či moc širokou pánev.) Související článek: Zbavte se nadváhy jednou pro vždy a vytvarujte si své tělo dle svých představ. Jak na to je uvedeno ZDE.
Související video a články:
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Video ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Zmiňovaný film: Počátek, Leonardo Di Caprio 2010 SUPER film cz avi dabing akcni drama scifi. Je ke stažení ZDE. (Po zhlédnutí tohoto filmu pochopíte, proč je třeba být svými představami tvůrcem a tím pádem i pánem svého vlastního snu, čili i svého vlastního osudu.)
3./4.D světy a jejich reality jsou ve skutečnosti taktéž snové reality (jako je uvedeno ve zmiňovaném filmu), ve kterých jsou skutečné jen prožitky. Tyto světy a jejich reality jsou formovány a vytvářeny tím, čemu jste ochotni u-věřit. Z toho vyplývá, že změnou svého osobního přesvědčení, čili osobního programu, změníte i svou osobní vně projevenou realitu.
Pokud Vám nejde do hlavy jak je něco takového možné, tak Vám doporučuji přečíst si kupř. tyto články: * Důkaz, že veškeré 3.D (Jin) ČÁSTICE hmotných projevů existencí jsou tvořeny ze 4.D (Jang) FREKVENCÍ světla, které krystalizuje do hmotných projevů existencí dle programů do nich vložených Uvedeno ZDE. * Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE. * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
Až Vám po shlédnutí filmu a přečtení článků dojde, že i tento svět je pouhou mentální projekcí, snem - Matrixem snících bezduchých negativních entit, tak Vám dojde nejen to, proč nás rádoby mocní stále "krmí" násilím a všemožnou negativitou, která v lidech vytváří negativní, agresivní myšlenky a představy, vytvářející scénáře pro tvoření
zdánlivě vně projevených, hmotných světů a jejich realit (tvořených vašimi představami - sny vtištěných do jejich snu, tvořícího tento Matrix), ale i to, jak lze tento Matrix - sen tohoto světa a souvisejících světů od základu přetvořit k obrazu svému a vytvořit z něj Rajskou zahradu, ve které je pro všechny zúčastněné radost pobývat či žít. Čím vyšší frekvence tohoto světa jsou, tím rychleji a snadněji to jde!
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.

* What Will Happen if You Open Your Third Eye Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 26.Srpen.2018 v 12:15

Světy v projevu 5.D jsou též světy zhmotněných představ a fantazií, ovšem takovéto světy nejsou stvořeny z uhlíku 666 (jako je tomu ve 3./4.D světech), ale jsou stvořeny z mono-atomického uhlíku 7. Související článek: Tajemství uhlíku 7 (uhlík 6-6-6 končí). Uvedeno ZDE.

Jsou to světy ze zkrystalizovaného mono-atomického světla, které lze svým záměrem (7.D), a svými představami (6.D), kdykoliv jakkoliv libovolně modelovat a přetvářet a tyto své představy pak zkrystalizovat do projevu 5.D. Související článek: Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

V těchto úrovních existencí veškeré projevy existencí, tedy i lidé,  nejenže září jako miniaturní sluníčka, ale mají i minimální hmotnost (jelikož to je zkrystalizované světlo), a proto se mohou kupř. nejen vznášet, ale mohou napříkladu i létat. Související článek: Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Video ZDE.


* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.


* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno  ZDE.


* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.


* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE. Jaký příběh si ze svých představ sestavíte je taktéž jen a jen na Vás.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Proč je třeba zbavit se veškerých svých obav a zvýšit si své frekvence.
Dostat se do pozitivně polarizované 5.D, či ještě výš než jen do 5.D, není automatickou samozřejmostí. Dostanou se tam jen dobrotivé, čili láskyplné bytosti a udrží se tam jen v tom případě, že se už ničeho nebojí. Strach je totiž gravitační síla, která každou bytost promítá do takové reality, ve které existuje to, čeho se bytost bojí.
To znamená, že i když se na frekvence 5.D naladíte a dostanete se tam, avšak následně se něčeho začnete obávat, tak Vás to z 5.D opět vyhodí a katapultuje Vás to do takové reality, ve které je to, čeho se pořád ještě obáváte. Proto je třeba si uvědomit, že to jak smýšlíte, vytváří předlohu toho, co se ve Vaší osobní realitě projevuje navenek, jako 3./4.D svět, neboť myšlenky vytváří představy, představy vytváří scenérie (plán tvoření událostí) a emoce vytváří gravitační silová pole, která vytváří 3./4.D světy a jejich reality.
To osobní přelaďování na vyšší frekvence je pro všechny bytosti v celku jednoduché (jelikož se na frekvence 5.D přelaďuje celá planeta), ovšem ovládnout a eliminovat své vnitřní, osobní strachy, to už musí každá bytost udělat sama! Jakmile si ale bytost uvědomí, že je v prvé řadě vědomí, čili živé tvořivé světlo, které si tvoří svůj svět a jeho reality dle toho čemu u-věří, tak potom je již celkem snadné se veškerých svých obav zbavit.
Pro zvýšení osobních frekvencí je třeba
být ve vnitřním klidu a pohodě se všemi a vším, stát se pouhými emocionálně nezúčastněnými pozorovatelem všeho co je nedobré, disharmonické a ztotožňovat se pouze s tím, co je příjemné, radostné a povznášející. Z toho vyplývá, že je dobré a prospěšné přestat čučet na bednu a číst masmédia, neboť ta jsou vlastněna ne-mocnými disharmonickými psychopaty, kteří se snaží ve Vás vytvářet disharmonické pocity, z důvodu, abyste se z důvodu svých osobních disharmonických emocí, čili frekvencí do pozitivně polarizovaných 5.D světů dostat nemohli.
Proč to dělají, no přeci proto, že pokud se nezmění, tak oni se díky svým disharmonickým frekvencím do pozitivně polarizovaných 5.D světů nebudou moci dostat. No, a když jim Vy zmiznete do harmonických světů, které jsou ve vyšších frekvencích, tak kdo na ně bude dělat, nad kým se budou povyšovat a koho budou moci ovládat a zotročovat? Pak budou moci ovládat a zotročovat jedině tak sami sebe :-) a to se jim samozřejmě vůbec nelíbí!

Nyní jsou frekvence jádra planety Země mnohem vyšší, než tomu bývalo, takže teď již můžete být VĚDOMÝM tvůrcem světa a jeho realit, nikoliv pouhou nevědomou obětí okolností.

* Jak zvýšit vaše vibrace, andělští průvodci. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Angelic Guides, How to Raise Your Vibration Here. Article Here. Naprosto VŠE, co je Vám příjemné a vytváří ve Vás příjemné pocity Vám nejenže zvyšuje Vaše osobní frekvence, ale i Vás to regeneruje, ozdravuje a omlazuje!

Neexistuje nic co by Gaiu zastavilo ... Směr je zaměřen na přesun do 5D. Strojový překlad je třeba provést tím, že zkopírujete anglický text a vložíte jej do překladače sem. To samé v angličtině je na videu: There's No Stopping Gaia Now...The 5D Shift Moves Through the Gears Here. Article (text) Here.


* Vzestup do Nové Země (a jak to na Nové Zemi vypadá a funguje) Uvedeno ZDE.
* Jak vaše duše pomáhá vašemu vzestupu? ~ Mistr El Morya. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How Your Soul is Assisting Your Ascension? ~ Master Here. Article Here.
Čím více si zvýšíte své osobní frekvence, tím více se naladíte na vyšší dimenze a tím rychleji se Vám otevře portál do vyšších světů a jejich realit.


* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE.
* Kolektiv bílých křídel ~ Vytváření hvězdné brány. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The White, Winged, Collective ~ Creating a Stargate Here. Article Here.


* Pleiadiáni ~ Vědomé tvoření a planetární změna. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Mary Magdalene & The Pleiadians ~ Conscious Creation and Planetary Change Here. Article Here.


* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
Zaměřte se na to pozitivní, neboť změnou fokusu pozornosti měníte nejen svůj, ale i kolektivní vně projevený svět a jeho reality.


* 5 zvláštních věcí, které se začnou dít v našem životě, když neúmyslně otevřeme třetí oko + jak jsou pomocí myšlenek a z nich se rodících představ vytvářeny světy a jejich reality Uvedeno ZDE.
AA Michael ~ Přístup k živému světlu vyšších dimenzí světelných měst | Spirituální (Duchovní) podstata života. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: AA Michael ~ Accessing The Living Light OF The Higher Dimensional Light Cities | The Spirit of life Here. Article Here.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.


* Mike Quinsey ~ Už nejsi spjat se starými energiemi. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Mike Quinsey ~ You Are No Longer Bound to the Old Energies Here. Article Here.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Velice dobrá zpráva, reptoši nepůjdou do "nebe", ale do ... :-) konečně!
* Probuzení lidstva a nová mřížka ~ Reintegrace kolektivního vědomí plazovitých - reptilních bytostí. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Human Awakening and the New Grid ~ The Re-Integration of the Reptilian Collective Here. Article Here.


* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.

 

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 26.Srpen.2018 v 12:18

* Tzv. temná hmota, jsou všude přítomné Adamantové částice, neboli duchovní pra-světlo, čili nehmotná, duchovní podstata, ze které jsou tvořeny naprosto všechny hmotné projevy existencí, přičemž záměr (7.D), je to, co určuje co z této věčné, energetické duchovní podstaty má být vytvořeno. Jakým způsobem jsou z duchovní energie vytvářeny veškeré hmotné projevy existencí vám objasní článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE. Zapomeňte na peníze, neboť ty ve světech tvořených zhmotňováním mentálních představ nejsou v žádném případě potřebné!!!
Chcete-li se stát vědomím tvůrcem svého světa a jeho realit, je třeba začít tvořit svůj svět a jeho reality z úrovně záměru (7.D), mentálních představ (6.D), ztotožněním se (bez jakýchkoliv pochyb) svými osobními frekvencemi (5.D), s tím, co svým záměrem a představami vytváříte. No a pokud to chcete promítnout i do 3.D, tak je třeba to svými emocemi, tvořícími gravitační silová pole (4.D), "zhutnit", aby se to projevilo - zhmotnilo i ve 3.D realitě. I vaše tělo, které může být do nekonečna mladé, zdravé, krásné a vitální (neboť energie nestárne ani není nemocná), je z této věčné duchovní pra-podstaty stvořeno. Úzce související článek: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.
Nezapomínejte ale na to, že každá akce budí reakce! Proto je třeba z temné hmoty tvořit jen to, co je buď pro nejvyšší dobro všech zúčastněný, nebo to je k ostatním přinejmenším alespoň neutrální.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE.
* Úspěch není o námaze, ale o lehkosti - Abraham Hicks - ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.Listopad.2018 v 21:26

* Pineal Gland Activation Secrets | Third Eye Conspiracy Here.
* How To: Open your 3rd eye & stimulate Pineal gland part 1 Here.
* What They Don’t want You to Know - How to Decalcify Your Pituitary Gland & Pineal Gland, our 3rd Eye Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Listopad.2018 v 18:40

* What you need to know about the PINEAL GLAND and the secret to PSYCHIC ABILITIES Here.
* David Wilcock on Pineal Consciousness Here.
* David Wilcock: Secrets of the Pineal Gland Here.
* David Wilcock - How to Decalcify Your Pineal Gland Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Březen.2019 v 21:36

* GALACTIC FEDERATION SOME FOODS TO HELP YOU IN THE PROCESS Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Září.2019 v 22:34

* Third Eye Pineal Gland: The Biggest Cover-Up in Human History - Redone Real Narration Here.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Monitorujeme situáciu na hraničných priechodoch. Zaisťujeme dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Stojíme na strane občanov, pretože slúžime národu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu nfo o piatkovom proteste: uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr.
"Zaujímavý popis pravdy a o tom že ako sa da ľahko vyrobiť diktátor z človeka ktory žije pre národ a pre jeho blaho. Už starogrécky filozof Aristoteles povedal že tyrania a demokracia su dve najhoršie formy…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu VZNIKLO HNUTIE ARCHA uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kubánci volají o pomoc uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kissingerův citát ...... uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Maggienka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Pomohli slovenské radary zosilniť búrku v Českej republike? uživatele Ina Obr.
"Ja ako Slovak dlhoročne pracujúci v českej republike a na Morave môžem smelo vyhlásiť že obyčajny slovensky ľudia by to nikdy nedopustili lebo stále považujeme Čechov za našich najbližších bratov ale…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr.
"Krásne! Je to začiatok vlády ľudu a koniec otrockého fašizmu. Kedˇsom pred 14-timi rokmi vo veku 43 rokov dostal mozgovu prihodu tak mi došla jedna myšlienka: Človek pomocou viery vytrvalosti a silov…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby