* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Dnes - v neděli je též 11 – 11 – 11 (nový začátek), neboť je 11. 09. 2011 nebo-li 11 – 9+2=11 – 11

Otevřete své srdce lásce, napojte se přes ni na své duchovní srdce, čili na svůj osobní nulový bod a přes něj na hyperprostor, obsahující v sobě moudré, všemocné, láskyplné Vše-Vědomí Univerza. (Vědomí Kristovo - Metatronovo znamená Vědomí Jednoty.)


                         Kumara-Vědomí Jednoty - nulového bodu - Duchovního Srdce

2.2.2012 - Féwa : Včera, dnes a zajtra zostúpilo a zostúpi na Zem nové mohutné žiarenie, ktoré ukotvuje novú svetelnú matricu - ukotvuje vedomie Krista. V sekcii Féwa sú vložené dve správy - Pečať vedomia Krista a Energia Krista. Celý text je pod datumem 2.2.2012 na stránkách uvedených ZDE.


~Krystalická Nová Země~  / ~Crystalline New Earth~
ZDE.
(od času 1:13 začínají vizuální image, takže není třeba umět anglicky)
Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi)

https://www.youtube.com/watch?v=V7ABSswHMLA&feature=player_embe...


Je nejvyšší čas začít si ve svých představách tvořit překrásný svět, ve kterém chcete pobývat či žít, neboť již brzy se naprosto každý ocitne v takovém světě, který si sám stvoří, nebo v takovém světě, do kterého se nechá někým nalákat. Uvědomte si, že existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, takže popusťte uzdu své představivosti a vytvořte si ve svých představách přesně takový svět, ve kterém je nejen radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné, ale kde je i naprosto vše, co je k životu či zábavě potřebné, tvořeno pomocí zhmotňování mentálních představ.


Již brzy se budete moci stát multidimenzionální bytostí  (neboť se dimenzionální brána čím dál tím více otevírá), čili čistým vědomím, nebo-li živým tvořivým světlem (energií), které je nejen nezávislé na hmotě čase a prostoru, ale díky obnovení funkce své Merkaby (tvořivého dvou-plamene)  je i schopno se odhmotňovat a opět zhmotňovat a to do libovolných projevů existencí, čili do jakýchkoliv věcí, bytostí, tvarů, proporcí a projevů existencí. Samozřejmě, že v takovémto polo hmotném, polo světelném projevu existence nemusíte (pokud tedy nechcete), ani stárnout, natož mít nějaké nemoci nebo umírat.

Pokud se ale necháte falešnými proroky vlákat do jejich světů, nebo do světů stvořených někým jiným, pak se budete muset přizpůsobit jejich podmínkám a pravidlům, což vás opět uvrhne do nějaké závislosti, podřízenosti či dokonce porobě k někomu či něčemu jinému. Pokud si však obnovíte funkci své osobní Merkaby-tvořivého dvou-plamene, tak si pomocí svých mentálních představ budete schopni stvořit svůj vlastní svět, který budete zcela podle vašich představ a pravidel a tudíž v něm budete naprosto SVOBODNÍ. Více podrobností je uvedeno v článku "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.", uvedeném ZDE.

PS: nejvyšší čas je z toho důvodu, že 11. 11. 2011 a 12. 12. 2012 a 21. 12. 2012 zde bude již opravdu velice rychle, neboť čím více se blížíme k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím více nabírají události na rychlosti svého průběhu, čímž je vytvářen pocit stále se zrychlujícího času.

Transmuteo: https://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=youtube_gdata

VŠECHNY  SVĚTY  A  JEJICH  REALITY  JSOU  VIRTUÁLNÍ  A  FUNGUJÍ  NA  STEJNÉM  PRINCIPU  JAKO  POČÍTAČOVÁ  A  DIGITÁLNÍ  TECHNIKA! 

TO  ZNAMENÁ,  JAKÝ  PROGRAM  SI  DO  SEBE,  DO  SVÉ  ENERGETICKÉ  PODSTATY  SVÝM  OSOBNÍM  PŘESVĚDČENÍM  VLOŽÍTE,  TAKOVOU  OSOBNÍ  REALITU  SI  TAKÉ  STVOŘÍTE! 

PROTO  JE  TŘEBA  MÍT  SVŮJ  VLASTNÍ  PLÁN  TOHO,  KDE  A  JAK  CHCETE  ŽÍT  A  CO  CHCETE  PROŽÍVAT,  JELIKOŽ  POKUD  JEJ  MÍT  NEBUDETE,  TAK  SE  STANETE  SOUČÁSTÍ  PLÁNU  NĚKOHO  JINÉHO  A  TEN  PRO  VÁS  NEMUSÍ  BÝT  ZROVNA  NIJAK  ZVLÁŠŤ  PŘÍJEMNÝM,  NEBOŤ  SE  BUDETE  MUSET  PODŘÍDIT  VŮLI  A  TOUHÁM  OBSAŽENÝM  V  PLÁNU  NĚKOHO  JINÉHO!

Dodatek: Existence v jednotě jsou světy mentálních představ, čili více méně "snové" světy a jejich reality, takže cokoliv, co si jen přejeme v takových světech, to si v takovém světě jednoduše představíme a ono to z nehmotných, mentálními představami stvořených úrovní existencí zkrystalizuje do hmotného projevu existence. Hmota takovéhoto vyššího projevu existence je ovšem již jen z části hmotná, neboť je v projevu světelné plazmy, která krystalizuje do podoby tekutých světelných krystalů, které jsou již spíše čisté vědomí (čili energie světla) než pevná hmota.

Proto v takovýchto světech se již nejenže nemusí jíst, pít, vyprazdňovat a nemusí se v nich dokonce ani umírat, pokud nechceme a můžeme v nich být přesně takoví, jací chceme skutečně být, čili i neustále mladí a krásní. Navíc, můžeme kdykoliv změnit i svou podobu, vzhled, proporce i projev své existence, pokud si to budete přát vyzkoušet, nebo pokud se nám původní stav již nebude líbit. Zkrátka a dobře, světy jednoty jsou světy neomezených možností, ve kterých pouze limit naší fantazie určuje limit našich možností a schopností.

V těchto světech je tvoření hmoty podobné a stejně rychlé, jako když tady v tomto světě zavřete oči a začnete ve svých představách měnit jednu svou představu v jinou a tu opět v něco jiného. Vyzkoušejte si to zatím ve své fantazii nanečisto, neboť již brzy se vám tato praxe bude v novém světě jednoty a neomezených možností hodit, jelikož k transmutaci této planety dojde 21. 12. 2012, v 11 hod. 11 min. (se vším co na ni a uvnitř ní v ten moment stále ještě bude) a pokud jste v celku dobrotivou bytostí, tak se budete nejpozději v tento okamžik, čili společně s touto planetou, transformovat nazpět do světů jednoty a harmonie.

Ve světech jednoty jsou všichni a všechno především vědomí, a teprve až potom, pokud si to tedy přejí, to jsou nějaké hmotné formy existencí. Proto je v těchto světech možné naprosto vše, co si jen dovedeme představit a dokonce i to, co si prozatím představit nedovedeme. V těchto světech je naprosto každá bytost schopna se nejen teleportovat, ale je schopna např. i létat. Pokud tomu někteří z vás zatím nevěří, tak si uvědomte, že dokonce už i zde v realitě třetí dimenze je schopen krásného letu např. čmelák, přestože by podle zákonů fyziky schopen letu neměl být. Čmeláci si totiž pomocí tvarových zářičů (tvarově podobných včelímu plástu) vytváří pod sebou antigravitační energetické pole a proto je pro ně létání zcela snadné, přestože jsou těžkou kuličkou a nejsou tedy svým tvarem na způsob běžného letu přizpůsobeni.

Ve světech jednoty si každá bytost ze svého osobního nulového bodu tvoří svůj vlastní svět (a jeho realit), do kterého si může někoho pozvat, ale také tam nemusí vpustit vůbec nikoho. Může si do něj stvořit své vlastní bytosti, např. pohádkové, nebo třeba i ty, které odněkud zná, ale s takovými charakterovými vlastnostmi, které chce, aby v jeho světě měly. Jelikož jsou tyto mentálně stvořené světy odštěpky osobního vědomí té bytosti, která je tvoří, tak je tvůrce svého světa a jeho realit může kdykoliv jakkoliv přetvořit, či doplňovat dalšími možnostmi jak je jen libo, ale tak, aby to bylo v souladu se zákonitostmi Univerza. Každý tvůrce se totiž stává "rodičem" toho, co tvoří a proto má samozřejmě i zodpovědnost za to, co stvořil a musí se o to jako správný a svědomitý rodič postarat, nebo své stvoření naučit, aby se o sebe dovedlo postarat samo. Podrobnosti o tom, z čeho a jak je tvořena veškerá tzv. hmota, je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)


Dare to dream: https://www.youtube.com/watch?v=FnLgjMumca0&feature=related

Busindie Reel https://www.youtube.com/watch?v=GrGUmax0Cf4&feature=related
FANTASÍA-LUZ: https://www.youtube.com/watch?v=A43RDOB5Kc8&feature=related


11:11 A New Earth

https://www.youtube.com/watch?v=dHczUTA9eUA
 
11:11 Celebration of Light
https://www.youtube.com/watch?v=ntLWuItauVY
 
Sun-Star Meditation: COUNCILS OF LIGHT through SOLARA AN-RA
https://www.youtube.com/watch?v=WCwICaZqH9U
 
11-11-11 ~ Hvězdná brána - Activace Boží Lásky ~
/ 11-11-11~ Stargate Activation of Divine Love ~
https://www.youtube.com/watch?v=8YipvNvSMck


DIAMANTOVÉ SRDCE. Představujte si ve svém duchovním srdci, čili ve svém osobním nulovém bodu takovýto osmistěn (dvě opačně směrované pyramidy spojené čtvercovými základnami), který vás spojuje se všemi 13ti dimenzemi - úrovněmi vědomí tohoto vesmíru

a 11. 11. 2011 nám pomožte zažehnout světelnou mřížku jednoty a harmonie, na kterou se z tohoto světa postupně přesune naprosto všechno, co je příjemné, radostné, překrásné, smyslné a povznášející a i všichni ti, kteří si přejí pobývat či žít ve světech jednoty a přejí si být v harmonii se všemi a vším ostatním v existenci.

FIRE THE GRID I Date set!-- JOIN US ON NOVEMBER 11, 2011
https://www.youtube.com/watch?v=9ilnDZadPkg&feature=player_embe...

Boží Láska / Divine Love https://www.youtube.com/watch?v=mB3LVLNlDlg&feature=related


Další navazující a velice úzce související články jsou uvedeny ZDE.


Velice důležitý vzkaz od Féwy:

Zrkadlenie 1. 2. 2012 (Féwa)

Obuť sa - neznamená ísť. Dosiahnuť na kľučku - neznamená otvoriť. Strčiť kľúč do zámky - neznamená odomknúť nový časový svet bez polarít. To je brána Vášho vedomia. To je ten chrám Vášho šťastia. To je pochopenie, podstata pravidiel lásky. Dokončiť čo človek začal. Rozuzliť pomyselný uzol váhania. Ukotviť lásku vo svojom srdci.

Ak budete len čakať a dumať čo sa stane, keď....... potom nič z toho po čom túžite, čo je Váš sen sa snom nestane. Nikto nezviaže mašľu bývalého myslenia, uvažovania o sebe, o svete, o Zemi. Nikto nepovie....tak...a odteraz budeš človek iný. Taký, aký byť chceš. Nikto z Vás nemá tú moc a schopnosť zmeniť na nepoznanie celý svet, ak podaným kľúčom /jeho svetelnou matricou/, vloženým do kľúčovej dierky, zapadnutím na dané miesto - neotočí.Máte v sebe novú matricu vedomia, ktorá Vás vedie. Vedomie svetelné, ktoré nevidíte - ani necítite. Ale viete. Vďaka všetkému čo Vám doposiaľ bolo hovorené. Je to ako počítač. Ak ho nespustíte, svoj nový program, nekliknete kurzorom na jeho miesto - Váš svet sa nezmení. Stačí len chcieť nastaviť svoj nový program myslenia. Celosvetovej počítačovej siete. Heslom "LÁSKA". Aby zapadol kľúč, spustil sa program, aktivoval krištáľ. Aby kurzorom ukázal každý človek. Že tam a tam je treba ešte niečo dotiahnuť, dočistiť, ubrať, pridať.

Stačí ak jeden list sa pohne a dotkne sa svetelnej stránky. Vedomie ju naskenuje a pošle ďalej....do celosvetovej siete vedomia. Svojou láskou. Stačí jeden list, jeden "chat", aby sa zmenil svet človeka. Aby opäť rozkvitla trojjedinosť človečenskej lásky. Stačí povedať: "Takto chcem žiť ja...a každý z nás. Ja som človek svojej jednotnej Zeme, ktorá patrí mne - patrí nám ". Aj to je evolúcia. Prebudenie.

Dávno tu na Zemi bol čas cyklického opakovania sa dejín, časov minulých i budúcich. Vtedy sa kľúč hľadal a...nenašiel. Teraz ho máš, človek trojjediný. Teraz ho máš. Tak nehľadaj, prosím, viny či neviny len u druhých. Začni od seba. Uvedomením si, pochopením, prijatím, že celosvetová matrica už načítava čas nový. Nielen Zeme jemnohmotných štruktúr, ale aj hrubej hmoty. Prosím konaj, sám pre seba, pre svoje rodiny, pre svoje deti. Ty, človek trojrozmerného sveta. Aby sa obe Zeme, obe vrstvy času kúpali v šťastí. Pretože všetko je vedomie, všetko je energia, všetko je svetlo. Všetko je zrkadlenie. Či chceš, alebo nechceš. Či dovolíš, alebo nedovolíš. Každé slovo, každá veta, každý úsmev, každý Tvoj skutok, ktorým vykročíš ďalej do svojho sveta je zrkadlením univerza.

S láskou Féva http://www.anjelska.sk/index.php/fewa 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féva, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk 
Zobrazení: 2914

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Září.2011 v 12:03

Do hlavního článku uvedeném nahoře jsem ještě přidal nějaký text, který se hodí k dnešnímu dni. Uvedený textu ale průběžně ještě doplním o další údaje, které ke mne přichází. Takže pokud máte zájem si stvořit svůj vlastní svět, ve kterém je radost pobývat a žít, tak se k tomu výše uvedenému textu časem opět vraťte. Pokud ale nemáte zájem, nevadí, neboť komu není rady, tomu není pomoci. :-)

Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já je uvedeno ZDE.

Bashar - DMT Pineal Gland Activation - Another Dimensions
http://www.youtube.com/watch?v=7Clsi0HGSu0&feature=related

Komentář přidal(a) Ywet dne 11.Září.2011 v 13:23
Dnes, nový začiatok? To mi celkom vyhovuje. Nastavovala som sa na 11.11.2011, ale tvoj dátum je ešte lepší "výmysel" :-)
Milujem numerológiu pre jej kreativitu
Komentář přidal(a) grétka dne 11.Září.2011 v 13:55
Z 9.9. na 10.9. som celu noc nespala ani minutu. Taka som bola rozrusena z toho, co sa mi dialo a ako to mam spracovat. Este v noci som citila inak, ako do rana. Urobila som celkom ine rozhodnutia, nez som myslela, ze urobim.
Zviedla som sama so sebou boj v klucovych rozhodnutiach, ktore diametralne odlisne veci urobim. A teraz citam, ze nie nahodou je zaciatok.
Ta hudba v tomto videu Celebration of Light na mna mocne zaposobila. Vtedy sa mi rozbehne fantazia a videla som sa, co s lutostou opustam.
Kiez by si mal Lumir pravdu. Nechapem, ako to moze niekoho nasierat, ako na NZ, ze sa moze tym niekto citit zastrasovany. Vsak ja by som si to priala, aby to tak vsetko bolo, ako pises, aj keby som ja na to nemala a len ini odo mna by to dokazali. Mna len ubija, ked niekto povie, ze nie je pravda to, co citim, ze to je chore, co citim. A deje sa mi to preto, ze citim veci inak, nez to vyzera a citim pohnutky niektorych ludi inak, nez tvrdia. Potom comu ma clovek verit, ked naozaj sa moze odtrhnut od reality? Ked naozaj sa moze mylit? Ked naozaj moze byt blazon, ked niektore veci citi inak, nez mu je hovorene, ze su?
Komentář přidal(a) Ywet dne 11.Září.2011 v 15:53
Ahoj grétka, skoro ráno som sa prebudila na vlastné vzlykanie. Rozrušilo ma to, lebo mávam spánok ako drevorubač :-)
Pripomenula sa mi dávna bolesť mojej Duše. Poďakovala som sa jej, lebo to bola ona /bolesť/ ktorá ma pred rokmi prebudila z duchovného spánku. Možno sa prišla so mnou rozlúčiť? Potom som s touto nostalgickou spomienkou zaspala. A dnes čítam na www.anjelska.sk - 11.9.2011 - Už žiadne obete, plač a smútok. Povedzte áno Láske, pretože tá Jediná je kľúčom ku všetkému. Povedzte áno novému svetu, ktorý si každý Tu a Teraz vytvoríme v svojom Srdci Láskou. V sekcii Féva je vložený odkaz - Vernosť láske.
Komentář přidal(a) grétka dne 11.Září.2011 v 18:16
Kazdy den citam anjelsku a zasnem, kolko z toho presne sedi s mojim osobnym zivotom. A pritom, ja som taky neveriaci Tomas, co len tak barscomu neveri.
Stale si poviem, to je nahoda... ze prave aj ja teraz toto... no utiekam sa k tomu, co mi tam znova napise k tomu, co sa mi dnes stalo... tym ma upokoji, ze mohlo.
Vsak to je to, co som tu spominala v svojom prispevku, myslim, ako v svojom clanku, ze tu nikto nepise, ci sa nam to naozaj aj tak deje ako to len v teoriach citame.
Komentář přidal(a) Ywet dne 29.Září.2011 v 12:36

Dnes je tiež  .......   11  ♥  11 ♥ 11
 29.9.2011      =     2+9 ♥ 9+2 ♥11

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Říjen.2011 v 8:26

Aktivace třetího oka (dimenzionální brány do vnitřních - duchovních úrovní existencí)
VIBRONIC SOUNDS PART 58 Supreme Third Eye Activation II - Omkar Mantra by shaktipatseer http://www.youtube.com/watch?v=pPkRE6yk0VE&NR=1

Aktivátor Třetího Oka / 936Hz Pineal Gland Activator
http://www.youtube.com/watch?v=3h2mJnvRbZ8&feature=related

THE PINEAL GLAND IS A STARGATE BY ShaktipatSeer2
http://www.youtube.com/watch?v=NcvtNdTDnJ0&feature=results_main...

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Únor.2012 v 19:35

Zrkadlenie 1. 2. 2012 (Féva)
Obuť sa - neznamená ísť. Dosiahnuť na kľučku - neznamená otvoriť. Strčiť kľúč do zámky - neznamená odomknúť nový časový svet bez polarít. To je brána Vášho vedomia. To je ten chrám Vášho šťastia. To je pochopenie, podstata pravidiel lásky. Dokončiť čo človek začal. Rozuzliť pomyselný uzol váhania. Ukotviť lásku vo svojom srdci.
Ak budete len čakať a dumať čo sa stane, keď....... potom nič z toho po čom túžite, čo je Váš sen sa snom nestane. Nikto nezviaže mašľu bývalého myslenia, uvažovania o sebe, o svete, o Zemi. Nikto nepovie....tak...a odteraz budeš človek iný. Taký, aký byť chceš. Nikto z Vás nemá tú moc a schopnosť zmeniť na nepoznanie celý svet, ak podaným kľúčom /jeho svetelnou matricou/, vloženým do kľúčovej dierky, zapadnutím na dané miesto - neotočí.Máte v sebe novú matricu vedomia, ktorá Vás vedie. Vedomie svetelné, ktoré nevidíte - ani necítite. Ale viete. Vďaka všetkému čo Vám doposiaľ bolo hovorené. Je to ako počítač. Ak ho nespustíte, svoj nový program, nekliknete kurzorom na jeho miesto - Váš svet sa nezmení. Stačí len chcieť nastaviť svoj nový program myslenia. Celosvetovej počítačovej siete. Heslom "LÁSKA". Aby zapadol kľúč, spustil sa program, aktivoval krištáľ. Aby kurzorom ukázal každý človek. Že tam a tam je treba ešte niečo dotiahnuť, dočistiť, ubrať, pridať.
Stačí ak jeden list sa pohne a dotkne sa svetelnej stránky. Vedomie ju naskenuje a pošle ďalej....do celosvetovej siete vedomia. Svojou láskou. Stačí jeden list, jeden "chat", aby sa zmenil svet človeka. Aby opäť rozkvitla trojjedinosť človečenskej lásky. Stačí povedať: "Takto chcem žiť ja...a každý z nás. Ja som človek svojej jednotnej Zeme, ktorá patrí mne - patrí nám ". Aj to je evolúcia. Prebudenie.
Dávno tu na Zemi bol čas cyklického opakovania sa dejín, časov minulých i budúcich. Vtedy sa kľúč hľadal a...nenašiel. Teraz ho máš, človek trojjediný. Teraz ho máš. Tak nehľadaj, prosím, viny či neviny len u druhých. Začni od seba. Uvedomením si, pochopením, prijatím, že celosvetová matrica už načítava čas nový. Nielen Zeme jemnohmotných štruktúr, ale aj hrubej hmoty. Prosím konaj, sám pre seba, pre svoje rodiny, pre svoje deti. Ty, človek trojrozmerného sveta. Aby sa obe Zeme, obe vrstvy času kúpali v šťastí. Pretože všetko je vedomie, všetko je energia, všetko je svetlo. Všetko je zrkadlenie. Či chceš, alebo nechceš. Či dovolíš, alebo nedovolíš. Každé slovo, každá veta, každý úsmev, každý Tvoj skutok, ktorým vykročíš ďalej do svojho sveta je zrkadlením univerza.
S láskou Féva
Odkaz, obraz sú autorské (c) Féva, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Březen.2012 v 19:05


Je třeba už konečně vzít na vědomí, že:

My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho, co je - existuje". Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

a v článku s názvem: "Vy (My) jsme tvůrci Nové Doby", uvedeno ZDE

a na videu s názvem: "Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi)", uvedeno ZDE.

Jaké si to uděláte, čili jak smýšlíte, chováte se a jednáte, čemu věříte a považujete za svou osobní pravdu a na co se fokusem své pozornosti zaměříte, takové to máte a vždy mít budete, neboť naprosto vše, co v tomto našem multi vesmíru existuje, jsou ve své podstatě jen pouhé mentální představy, které za tzv. hmotu, prostor a čas v něm plynoucí pouze považujeme.

Multivesmír jsou hologramy jednotlivých věcí a bytostí, tvořících dohromady časo-prostorový (z opačného úhlu pohledu prostoro-časový) fraktál, ve kterém se jednotlivá osobní vědomí (fungující jako laserový paprsek) promítají a přemísťují vždy do takových míst a takových událostí, se kterými právě souzní. Děje se to z toho důvodu, že jak emocionální ztotožnění se s něčím, nebo fokus pozornosti, tak i osobní smýšlení, chování a jednání vytváří v každé bytosti specifické vnitřní osobní frekvence, (které se naprosto vždy vzájemně přitahují s jinými stejnorodými frekvencemi) a proto tyto frekvence způsobují to, že se každý ocitne přesně tam, s čím svými vnitřními osobními frekvencemi doopravdy souzní.

Z tohoto důvodu se můžete pouhou změnou osobního přesvědčení, nebo změnou fokusu své pozornosti, anebo změnou smýšlení, chování a jednání (čili změnou svých osobních frekvencí) kdykoliv přemístit z jednoho paralelního světa a jeho realit do kterýchkoliv z těch jiných, ve kterých jsou a vždy budou opět takové události, které jsou odpovídající vašemu novému, jinému smýšlení, chování a jednání, nebo osobnímu přesvědčení, anebo momentálnímu fokusu vaší pozornosti.

Vezměte taktéž na vědomí, že v páté dimenzi je již každý tvůrcem nejen své osobní reality, ale i svého vlastního světa a jeho realit, ve kterých má každý pouze a jen to, co si v něm stvoří a čemu věří, že v něm mít může. Takže co si do něj stvoříte, to v něm mít budete! Funguje to ale naprosto stejně i naopak, to znamená, co si v něm nestvoříte, to v něm mít nebudete, :-( což je v některých případech jenom dobře. :-)

Proto si uvědomujte sebe sama jako božskou bytost a spojte se s těmi nejvyššími energetickými frekvencemi, jež umožní vašemu božství, aby se projevilo. Vědomě odmítněte strach a tím nebude pro vás jako možnost existovat. Dovolte svému vědomí, aby si zvolilo radost, klid a hojnost ve všem, po čem vaše srdce touží a taková bude realita, kterou pro sebe stvoříte.

Mnohem více podrobností o tom, jak se stát vědomým tvůrcem svého světa i svého osudu, je uvedeno v článku s názvem: "Vyberte si úroveň svého vědomí", který je uveden ZDE.

Co nás všechny čeká v rozmezí mezi 20. 03. 2012 - 21. 12. 2012 je uvedeno v článku s názvem: "Transformácia vedomia tela 20.3-21.12.2012", který je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Leden.2014 v 13:58

Bashar :: 11-11-11 The Gateway to 2012 highlights http://www.youtube.com/watch?v=0MFjpN1Q5Hw

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Monitorujeme situáciu na hraničných priechodoch. Zaisťujeme dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Stojíme na strane občanov, pretože slúžime národu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu nfo o piatkovom proteste: uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr.
"Zaujímavý popis pravdy a o tom že ako sa da ľahko vyrobiť diktátor z človeka ktory žije pre národ a pre jeho blaho. Už starogrécky filozof Aristoteles povedal že tyrania a demokracia su dve najhoršie formy…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu VZNIKLO HNUTIE ARCHA uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kubánci volají o pomoc uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kissingerův citát ...... uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Maggienka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Pomohli slovenské radary zosilniť búrku v Českej republike? uživatele Ina Obr.
"Ja ako Slovak dlhoročne pracujúci v českej republike a na Morave môžem smelo vyhlásiť že obyčajny slovensky ľudia by to nikdy nedopustili lebo stále považujeme Čechov za našich najbližších bratov ale…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr.
"Krásne! Je to začiatok vlády ľudu a koniec otrockého fašizmu. Kedˇsom pred 14-timi rokmi vo veku 43 rokov dostal mozgovu prihodu tak mi došla jedna myšlienka: Človek pomocou viery vytrvalosti a silov…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby