Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí.

Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí, čili o spojení jedné poloviny duše, která je v projevu ČÁSTIC hmoty (mající polaritou Jin, čili ženský princip) s druhou polovinou jedné a té samé - párové duše, která je v projevu FREKVENCÍ světla, ovšem polarizovaného světla (mající opačnou polaritu Jing, čili mužský princip). Úzce související článek s názvem: "Náš Božský doplněk, neboli dvoj-plamen. (obdrženo mailem)" je uveden ZDE.


Sjednocením pravých párových planet (v projevu dvou párových Zemí) dojde nejen k obnově funkce planetární Merkaby, ale i k sjednocení pravých párových existencí (a tím i k obnově funkce osobní Merkaby), u všeho a všech co na planetě a uvnitř ní je a přeje si na ni či uvnitř ní nadále zůstat. Úzce související video s názvem: "Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše" je uvedeno ZDE.
Tímto sjednocením pravých párových dvojčat dojde k transmutaci - přerodu veškerých hmotných projevů existencí, které na Zemi existují a chtějí na ni nadále setrvat. To způsobí, že se veškerá hmota (tedy i všechny nerosty, rostliny a živočichové, včetně lidských těl) z báze uhlíku 12 (obsahující buď krystalické mřížky, nebo DNA) přemění na bázi tekutého světla, které dle osobního přání či vloženého programu krystalizuje do libovolných projevů existencí. Tím se z planety stane hvězda - slunce a z jejích bytostí se stanou slunečňané, čímž všichni a všechno začne zářit jako miniaturní sluníčka. Úzce související video s názvem: "Uhlík 6-6-6 končí" Uvedeno ZDE.


Úzce související článek s názvem: "Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda". Uvedeno ZDE. Další úzce související článek s názvem: "Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence". Uvedeno ZDE.


Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE. (Změny budou zřejmě probíhat postupně a ne tak rychle jak je uvedeno v tomto článku.)

planeta X (Nibiru) není planeta, ale pravá párová sluneční soustava naší sluneční sluneční soustavy

Úzce související článek s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit" Uvedeno ZDE.

                                          binární společník - dvojník naší sluneční soustavy

Aktualizace: Ison zřejmě není žádná kometa, ale naše párová sluneční soustava a tím, že prolétla skrze koronu - energetické pole našeho slunce, tak začíná docházet k tomu co je uvedeno v tomto článku. Související video v angličtině, s názvem: "Actualization of the Inner Christ ~ (With Light language frequency codes)" je uvedeno ZDE.

ISON a elektrický jev Merkuru, listopad 12-18, Návrat mýtických Plazmových Draků. Video v angličtině.


Elektrický vesmír: Video v angličtině s názvem: "ISON: Phoenix znovuzrození" - čas vyobrazení 1:59.

Mnohem více podrobností je uvedeno v těchto článcích:

* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.

* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Jsme především vědomí, čili zvuková - vibrační, nebo-li frekvenční složka světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.

* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.

* Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.

* Zaktivujte si svou osobní Merkabu, nebo-li tvořivý dvou-plamen a stanete se tím opět zcela svobodnými bytostmi. Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.

* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.

* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

* Vzestup 2012 - 2013. Uvedeno ZDE.

* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.

* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.

* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A teď to nejdůležitější co vysvětluje proč při protnutí galaktického rovníku (nulového bodu - času) dojde k překopírování 12té úrovně vědomí do všeho a všech co toto světlo zasáhne. Představte si 12 (nebo v hypergalaktickém případě 11) soustředných stále menších kruhů, představujících 12 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru, s jedním bodem uprostřed, což je 13tá úroveň vědomí a existence tohoto vesmíru, což je vše-Vědomí tohoto vsmíru. Teď si představte, že každý větší a větší kroužek je nižší a nižší úroveň vědomí (i frekvence) a jejich existencí ve vesmíru, přičemž pulsy vysílané z vesmírného centrálního slunce (v případě hypergalaktickém z galaktického CENTRÁLNÍHO slunce) se šíří do vně projeveného prostoru v kruzích a proto se při zarovníní krůhů překopíruje vyšší úroveň vědomí do těch nižších úrovní vědomí.

Jelikož ale tentokrát nekončí pouze hypargalaktický vývojový cyklus (ve kterém dochází k zarovnání všech jednotlivých hypargalaktických úrovní vědomí), ale i vesmírný vývojivý cyklus, takže při protnutí rovníku dojde k tomu, že světlo pramenící z vesmírného centrálního slunce zasáhne centrální slunce nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili hypergalaktické centrální slunce) a to zasáhne centrální slunce opět nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili galaktické centrální slunce), a to zasáhne centrální slunce opět nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili centrální slunce slunečních soustav) atd., a takto to bude pokračuje dál, až do té nejnižší úrovně existencí. To způsobí, že se nejvyšší úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho co zasáhne. Tím dojde ke kvantovému vývojovému skoku dosavadních projevů existencí, což v našem světě znamená že veškerá zdejší hmota zmutuje z báze uhlíku na nový, světelný projev existence, který je na bázi tekuté světlé platmy.

Tím se z planety stane hvězda, obsahujícího v sobě osobní vědomí všech jednotlivých bytostí, které dle svého osobního přání mohou kdykoliv kdekoliv zkrystalizovat (tzn. zhmotnit se) a to nejen do původního projevu existence, ale do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledů či projevů existencí. To znamená, že dokončením svého vývojového cyklu si připravení budou moci (budou-li chtít) dokonce stvořit svůj vlastní, zcela nový, mnohem dokonalejší vesmír a v něm mít pouze a jen to, co si přejí v něm mít. Takže se toho nebojte, ale naopak se na to těšte! :-)

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Článek je uveden ZDE.


Další úzce související texty vysvětlující co to jsou párové existence a proč dojde k jejich sjednocení jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
Všichni a všechno jsou částečky vesmírného světelného fraktálu, tvořící si v něm osobní hologram, na kterém si každý svou mentální projekcí zobrazuje to, co přijme za svou osobní pravdu. Tyto jednotlivé části fraktálu obsahující osobní hologramy se pak na základě souznících frekvencí skládají dohromady s jinými frekvenčně souznícími částmi fraktálu, obsahujícími další osobní hologramy a vytvářejícímí si tak společný - kolektivní hologram v němž si zobrazují takový společný svět, který odpovídá jejich momentálnímu přesvědčení a frekvenční úrovni jejich kolektivního vědomí. Co je na tom ale krásné je to, že každý se vždy pouhou změnou osobního přesvědčení přesouvá do nějakého jiného kolektivního vědomí (se kterým svým novým, změněným přesvědčením souzní) a ocitnete se tím v jiné realitě či dokonce v jiném světě. To znamená, že když se vám nelíbí to, kde jste či to co prožíváte, tak se můžete pouhou změnou svého přesvědčení a fokusu své pozornosti kdykoliv přesunout do takové reality či dokonce takového světa, ve které/m si přejete být.

Toto je možné z toho důvodu, že se nejedná o jeden vesmír, ale o multi-vesmír, který má tolik paralelních existencí, kolik je mentálních představ, což je více než dost na to, aby si člověk mohl vybrat takový, se kterým svou osobní energetickou podstatou souzní. Názorné zobrazení toho, jak to funguje najdete na videu s názvem: "My žijeme ve Fraktálním hologramu / We are living in a Fractal HOLOGRAM!", které je uvedeno ZDE.

PS: Přesun z jednoho světa do jiného (čili z jednoho fraktálu do druhého) může být dokonce okamžitý, neboť jsme především vědomí, které je nezávislé na hmotě čase a prostoru a proto se může přemisťovat z místa na místo rychlostí myšlenky, zrovna tak, jako se ve svých mentálních představách můžete kdykoliv pouhou změnou představy přesunout kamkoliv se vám jen zachce. Uvědomte si, že na čím vyšší frekvenci fungujete, tím méně jste pevnou hmotou a tím více jste pouhým vědomím, čili duchovní energií, která je nejen nezávislá na hmotě, čase a prostoru, ale může kdykoliv kdekoliv zkrystalizovat - zhmotnit se do čehokoliv si jen přeje. Televizní pořad Star truck (Hvězdná vozidla) a v něm zobrazené teleportace (odhmotňování, přesun v prostoru a čase a opětovné zhmotňování) a různé jiné zdánlivé scifi nejsou žádné fantazie, ale realita ve vyšších úrovních projevů existencí. Úzce související video s názvem: "Bashar - Jak funguje teleportace [CZ Titulky]" je uvedeno ZDE. Salší úzce související video s názvem: "Nový sen (CZ titulky) je uvedeno ZDE. Úzce související článek: "Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít". Uvedeno ZDE.

Související článek s názvem: "JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?" Uvedeno ZDE.

Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní. Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden ZDE.

Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. je uvedeno ZDE.

Celý tento výše uvedený článek,
ve kterém je podrobně vysvětleno jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota je uveden ZDE, pod názvem: "Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí".


* Co vytváří dualitu, čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie Uvedeno ZDE.

.

 • Zlaté Živé Světlo

  Další články úzce související s právě probíhající transformací do 5. D jsou uvedeny zde:

  * 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
  * Aktivovanie portálu vašej epifýzy. Uvedeno ZDE i ZDE.
  * Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
  * Bojíte se vzestupu do páté dimenze? Tak se už nebojte, ale naopak se na to těšte. :-) Uvedeno ZDE.
  * Celosvetová vizualizácia - ďalšia cesta pre svetlo. Uuvedeno ZDE.
  * Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit je uvedeno ZDE.
  * Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
  * Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE.
  * Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
  * Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku. Uvedeno ZDE.
  * Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
  * DUCHOVNÍ "MOLEKULA" - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu. Uvedeno ZDE.
  * Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
  * Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
  * Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.", je uveden ZDE.
  * Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
  * Jak bude 21. 12. 2012 vypadat průběh přerodu do páté, pozitivně polarizované dimenze, čili návrat nazpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
  * Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu. Uvedeno ZDE.
  * Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
  * Jak se dostat do páté dimenze, čili do polo hmotného projevu existence (v projevu zkrystalizované světelné plazmy) a jak se v 5.D udržet. Uvedeno ZDE.
  * Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D. Uvedeno ZDE.
  *
  Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
  * Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.
  * Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí, Uvedeno ZDE.
  * Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
  * Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
  * Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
  * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
  * James Tyberonn – Paradigma a Účel Kryštálových Lebiek Uvedeno ZDE.
  * JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?. Uvedeno ZDE.
  * Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
  * K čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojde. Uvedeno ZDE.
  * Kryon - Rekalibrace Gaii Uvedeno ZDE.
  * Letos dojde k dělení tohoto světa na tři frekvenční pásma, čili na 3 planety, každá v jiné dimenzi, tzn. v jiném frekvenčním rozsahu. Uvedeno ZDE.
  * Lidičky proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány tzv. hmotné světy a jejich reality. Uvedeno ZDE.
  * Máří Magdaléna - poselství je uvedeno ZDE.
  * Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo Uvedeno ZDE.
  * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
  * Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
  * Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
  * Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
  * Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
  * Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
  * Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí je uvedené ZDE.
  * Neberte na lehkou váhu to, co se při protnutí galaktického rovníku bude dít. Uvedeno ZDE.
  * Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
  * Podstata frekvence vibrací vědomí. Uvedeno ZDE.
  * Pochopení sdělení uvedených na těchto třech videích otočí váš život o 180°. Uvedeno ZDE.
  * Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
  * Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. Uvedeno ZDE.
  * Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
  * Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existencí je uvedeno ZDE.
  * Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
  * Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
  * Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... Uvedeno ZDE.
  * Sdělení o konci roku a přepólování v nás. Uvedeno ZDE.
  * Stále nevěříte, že se 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku) odehraje něco naprosto zásadního, co zcela změní tento svět? Uvedeno ZDE.
  * Šišinka mozková - "sídlo duše" Uvedeno ZDE.
  * Tajemství skrývající se za datem 21. 12. 2012 (jenž určuje konec galaktického roku, čili vstup této sluneční soustavy do nulového času) a za návratem Nibura (dvanácté planety) konečně odhalena. Uvedeno ZDE.
  * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky Uvedeno ZDE.
  * Vize (o tom co se během 3 dnů temnoty bude dít) Uvedeno ZDE.
  * Víte proč je třeba být v 5. D nejpozději chvíli před tím, než k nám dorazí utržená sluneční plazma? Uvedeno ZDE.
  * Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
  * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
  * Vzostup je vedomé stotožňovanie sa so všetkým čo je láskou. Tento velice inspirující a uklidňující článek od Féwy ze dne 14. 8. 2012 a další ze dne 18. 8. 2012 si v žádném případě nenechte ujít. Uvedeny ZDE.
  * Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
  * VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
  * Vzestup 2012 Uvedeno ZDE.