* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

* ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač Uvedeno ZDE


* Slovansko-Árijské Védy 1.část Uvedeno ZDE.

* Slovansko-Árijské Védy 2.část Uvedeno ZDE.
* Slovansko-Árijské Védy 3.část Uvedeno ZDE.
Více na www stránkách od Věry Ovečkové, které jsou uvedeny ZDE.

* Kto sú Rusi? Kto sú Slovania? Uvedeno ZDE.

* Tajomstvo Slovanskej civilizácie Uvedeno ZDE.

Úzce související články:
* Technologie revoluce Uvedeno ZDE.
* Zločinnost USA a EU potvrzena: Organizovali a platili protesty nacistů a kriminálníků na Ukrajině Uvedeno ZDE.
* NACISTICKÉ KOŘENY ‘BRUSELSKÉ EU’ Uvedeno ZDE.
* Kdo financoval Hitlera - dokument BBC 1998 české titulky Uvedeno ZDE.
* Kdo záměrně rozpoutává války, jakým způsobem a proč a jak tyto psychopaty zastavit. Nemyslete si, že se nás to netýká. (přečtěte si to, je třeba být v obraze) Uvedeno ZDE.


Další úzce související články:
* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE.
* 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) Uvedeno ZDE.
* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly Uvedeno ZDE.

* Velice jednoduchý a efektivní způsob jak z dnešního plno automatizovaného světa odstranit nezaměstnanost, aneb co znamená opravdová demokracie. Uvedeno ZDE.
* Velice dobrá zpráva: již velice brzy dojde k zásadním změnám, které od základu změní celý svět. Uvedeno ZDE.
* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.


Další úzce související články a videa:
* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu.
Uvedeno ZDE.


Rozešlete to prosím dál.
.

Zobrazení: 7029

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Co nám po staletí bylo zatajováno:

Jsme potomci nejstarší evropské civilizace

   Na zdanlivo nekonečných priestoroch Ruskej tabule, Kaukazu až po úpätie Hindukušu, cez Malú Áziu a ostrovy Egejského mora až po Peloponézsky polostrov, Balkán a sever Apeninského polostrova až po Severné more, od južnej Škandinávie po údolia karpatského masívu a nížiny Strednej Európy, žili kmene hovoriace príbuzným jazykom, dorozumievajúc sa jednotnými znakmi písma s jednotnou mytológiou.

  S ústupom ľadovcov z vrcholov a údolí najvyšších európskych horstiev začína sa v kolíske Slovanov rodiť impozantná Dunajská civilizácia. Civilizácia s najstaršou gramotnosťou a medenou metalurgiou na svete.

  Na počiatku histórie vstupuje do európskych dejín ako Vinčanská kultúra. Začala sa rozvíjať na strednom Dunaji a podľa archeologických, antropologických, etymologických, grafématických a genetických výskumov o jej protoslovanskom charaktere nemusíme pochybovať. Množstvo doposiaľ nájdených archeologických artefaktov tejto kultúry poukazuje na rozsiahle územie.

   Slovanská história sa začala písať 8 tisíc rokov pred Kristom a písomná gramotnosť uzrela svetlo sveta 6 tisíc rokov pred Kristom.

Výskum Vinčanskej kultúry, ako prvej kultúry v poznanej histórii vôbec, umožnil uvažovať o Európe ako o kolíske ľudskej civilizácie.

Nespočetné generácie Slovanského národa nesú svoju identitu od svojej kolísky po súčasnosť.

Na svojej ceste históriou migrovali slovanské kmene Európou, ale i do Indie, Malej Ázie na ostrovy Egejského mora a do Afriky.

 Prechádzajúc tisícročiami diferencoval sa národ Slovanov na mnoho kmeňov a vývojom rečovej, kultúrnej, zvykovej a mentálnej odlišnosti na dnešné slovanské národy.

Hoci sa dnes jednotlivé slovanské národy v mnohom líšia, predsa majú spoločnú duchovnú podstatu ukrytú v slovanskej mytológii. Majú spoločných predkov, ktorí uctievali spoločné slovanské božstvá a mali spoločné dejiny. A nakoniec majú spoločný genetický základ odlišný od iných etník. Sú teda autochtónnym európskym etnikom. Tým je spochybnená súčasná teória o príchode Slovanov na svoje územia v piatom storočí nášho letopočtu.

   Pravda o histórii Slovanov je dnes ukrytá pod nánosom umelo vytvorených teórii a ideologických špekulácií. Dejiny Slovanov sú rozkradnuté a prisvojené inými etnikami.

Celý pozoruhodný článek : http://slovenskeslovo.sk/slovanstvo/95-sme-potomkami-najstarsej-eur...

http://cestacloveka.sk/2013/09/04/siesta-poatlantska-kultura-slovan...

Šiesta poatlantská kultúra. Slovanská – Emil Páleš

Kultúrne stupne, ktorými prechádza ľudstvo ako celok, sú vlastne zasväcovacie stupne, ktorými prechádza vo svojom duchovnom vývine aj každý jednotlivec sám. Jednotlivec, ktorý sa vnútorne osamostatnil od más, od povedomia poplatného svojej dobe, a vykročil po duchovnej ceste ďalej vpred, prechádza vnútorne rovnakými zážitkami a skúškami, zápasí s rovnakými pokušeniami a úlohami, akým sa ľudstvo ako celok ocitne zoči-voči až v nasledujúcich kultúrnych obdobiach. Prešľapáva takpovediac nové duchovné priestory ako priekopník, v ktorého stopách bude raz nasledovať celá civilizácia. Takým spôsobom môže jednotlivý človek poznať z vlastného, osobného prežitia budúcnosť ľudskej rasy aspoň v jej hlavných obrysoch.

Súčasná anglosaská kultúra priviedla ľudstvo k zrodu slobodnej individuality za cenu takmer úplnej straty súvislosti človeka s duchovným svetom. Tento vývoj bol vo svojich hrubých rysoch nevyhnutný, lebo keby sa človek nebol vymanil spod tútorstva bohov, duchovných bytostí, ktoré ho kedysi v štádiu jeho detstva vo všetkom viedli, nestal by sa nikdy slobodný, nestal by sa osobnosťou, čo je však predpokladom ozajstnej lásky a duchovnosti na vyššej úrovni. Človek by bol zostal len skupinovou, stádovou bytosťou.

Žiaden vývoj v spoločnosti ani v prírode však nepokračuje a nemôže pokračovať donekonečna v smere jedného impulzu, lebo by viedol k jednostrannostiam, deformáciám, ktoré nie sú viac životaschopné. Preto je po čase vystriedaný vždy impulzom iným. Súčasný vývoj v znamení individualizmu a bezmedznej, vonkajškovo chápanej slobody, by viedol k nekonečnému vystupňovaniu egoizmu a nakoniec k vojne všetkých proti všetkým.

Jedným z tajomstiev existencie je však skutočnosť, že všetko podstatné má niekde svoju polaritu; každá kultúra má svoj protipól. V čase, keď sa objaví jedna kultúra, zakladá sa už v inom kúte sveta jej opačná stránka, iná kultúra, ktorá má schopnosť pôsobiť doplňujúco, vyrovnávajúco, liečivo.

Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne, až dub už dávno odkvitol. Ľudovít Štúr

Už dnes začína byť jasné, že súčasný trend jedného dňa narazí na hranice, za ktorými globálne výzvy, akým ľudstvo kráča v ústrety, nebude viac možné riešiť len vynájdením ďalšej novej technológie ani žiadneho legislatívneho mechanizmu, ktorý by mohol stmeliť množstvo egoistických, bezohľadných vôlí do jedného zmysluplného celku. Jedného dňa nebude pokračovanie ľudskej kultúry možné bez schopnosti sebazapierania, schopnosti obetovať svoj nižší egoizmus morálne vyšším hodnotám. Tie časti Zeme, ktorých hnacím motivačným motorom zostane naďalej len osobný hmotný prospech, ustrnú na duševnú roztrieštenosť a neschopnosť sa ďalej duševne vyvíjať. Egoizmus, ktorý bol v jednom štádiu vývoja motorom, ktorý vytrhával človeka z pasivity vegetatívneho spôsobu života a poháňal k rozvoju určitých duševných schopností, sa stane na prahu ďalšieho kultúrneho stupňa brzdou. Na tento čas, kedy už anglo-americké a germánske národy nebudú môcť viesť ľudstvo ďalej vpred zo svojich vlastných síl, sa pripravuje iný okruh národov – ktorý má túto obetnú silu a zmysel pre spoločenstvo vsadené ako motiváciu hlboko vo svojom podvedomí – národy balto-slovanské. Baltské a slovanské národy sú povolané vytvoriť šiestu poatlantskú kultúru.

Národy balto-slovanského jazykového okruhu sú poslednou veľkou skupinou indoeurópskych národov, ktorá ešte nevydala svoje kvety a plody, ktorá nemá svoj kultúrny vrchol už za sebou, ale ešte pred sebou. Staré národy majú určitý vykryštalizovaný, dokončený charakter; všetko vnútorné sa tu už pretlačilo do vonkajších kultúrnych foriem. V porovnaní s nimi slovanské národy vykazujú mladistvé črty; určitú tvárnosť, formovateľnosť, nedokončenosť a schopnosť vývoja, ako u mladého človeka. Slovania nie sú zaťažení žiadnou slávnou minulosťou; ešte sa len má ukázať, kým sú.

Kým Hegel sa obmedzuje len na poznámku, že slovanský element v postupnosti vývoja ducha “ešte nevystúpil“, prorokuje Johann Gottfried Herder (1744-1803) vo svojich “Myšlienkach k filozofii dejín ľudstva” Slovanom veľkú budúcnosť.271, 298 Povzbudení Herderom rozvíjali Kollár, Štúrovci a slavjanofilovia v iných krajinách myšlienky o budúcom poslaní Slovanstva vo svete. Oswald Spengler videl v Rusku ešte nenarodenú kultúru budúcnosti, ktorá má vystriedať “faustovskú” kultúru západu. Vcelku sa mnoho svetových spisovateľov zhoduje, že Slovanstvo ešte nevypovedalo v dejinách svoje veľké slovo. Slovanská duša ešte nevyjavila, čo v nej je, preto je pre toľkých mysliteľov hádankou.

Budúce poslanie Slovanov môžeme tušiť zo síl ukrytých v hlbinách slovanskej duše, ktoré zostali zatiaľ potenciálne, ktoré však možno chápať ako prísľub budúcnosti.

Valentin Tomberg ukázal vo svojej vynikajúcej eseji “Východoeurópske poňatie utrpenia”, ako sú americké a ruské poňatie utrpenia protikladné. Azda nikde inde ako v chápaní utrpenia nie je zreteľnejšie, že amerikanizmus a slovanstvo sú protiľahlými pólmi. Tomberg uvádza príklad amerických médií, ktoré vypísali súťaž na zber pravdivých príbehov. Podmienka však bola, že musia mať šťastný koniec. Prezrádza to vzťah Američanov k utrpeniu. Americké publikum neznesie príbeh, ktorý je síce pravdivý, ale končí nešťastne. Utrpenie je vo vedomí Američanov niečo, čo nemá právo na existenciu, čo by malo byť zo života vynechané. Ak aj existuje, príde doba, kedy pokrok civilizácie utrpenie ukončí. Všetci budú zbavení bolesti pomocou anestetík, genetického inžinierstva a pod. Prítomnosť utrpenia totiž nemá význam, je niečím škandalóznym, hanebným. Táto hlboko v podvedomí tkvejúca motivácia Američanov je rozpracovaná v diele amerického autora Prentica Mulforda. Mulford vidí možnosť zbavenia sa bolesti a smrti v silnej koncentrácii na “pozitívne” a v kompletnom ignorovaní utrpenia.

No tak ako je v Amerike utrpenie popierané, je v Rusku potvrdzované. Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881) vo svojom románovom diele odel do slov a pozdvihol do vedomia ono poznanie o “múdrosti utrpenia” ukryté v hlbinách ruskej ľudovej duše. Utrpenie má hodnotu; každý, kto trpí, zo svojho trápenia niečo získa. V “Bratoch Karamazovcoch” starec Zosima pokľakne pred Dimitrijom v okamihu, keď si uvedomí, aké trápenia na Dimitrija čakajú. Navyše utrpenie nie je len osobným problémom jednotlivca. Celé ľudstvo je choré a táto spoločná choroba vyúsťuje do krízy určitých jednotlivcov. Každý, kto trpí, trpí za všetkých. A naopak: za nešťastie jedného nesú vinu mnohí. Dobrovoľným prijatím utrpenia alebo trestu tieto dostávajú zmysel. Každé utrpenie a trest môžu byť premenené na obeť, bolesť zrodenia vyššieho človeka. Tou silou, ktorá môže urobiť každé utrpenie svätým a plodným, je Kristus. Slobodne prijímané utrpenie približuje človeka k Bohu, očisťuje ho a povznáša.

Tak ako je Mulfordov vzťah k utrpeniu (ako k niečomu nezmyslenému) charakteristický pre Ameriku, je Dostojevského vzťah k nemu charakteristický pre Rusko. Dostojevského diela nekončia “happy endom”, ale cez mračná utrpenia a vášní, ktoré obostierajú jeho hrdinov, prežaruje svetlo tej bytosti, ktorá je kľúčom k ukrytému mystériu zmyslu utrpenia a zrodu vyššieho človeka v ľudskom vnútri.

Slovania majú raz objaviť a uviesť v skutok ono tajomstvo, že ľudská osoba je kenotická – schopná milovať až k sebaobetovaniu. Tak ako je nosnou silou anglosaskej civilizácie sebapresadenie indivídua, je ňou u Slovanov schopnosť sebazapierania a zmysel pre spoločenstvo. Najväčšou latentnou mocou Slovanov je ich obetná sila. U Štúrovcov napríklad vidíme ako ich charakteristickú črtu ich “morálny heroizmus” – schopnosť zriekať sa všetkého osobného pre morálny ideál, ktorou mravne presahujú všetkých podobných národných vodcov na západe. Strata obetavosti je aj najväčšou Štúrovou výčitkou na adresu západu: Na západe sa vytratila obetavosť – podstata náboženstva.

Na to, že Slovania majú veľký zmysel pre spoločenstvo, poukázali cudzinci už dávno. Zatiaľ čo západný človek verí, že môže dosiahnuť šťastie individuálne, žije u Slovanov silná myšlienka, že každý môže osobné dobro dosiahnuť len spolu s ostatnými. Slovanské vedomie, že všetci sú zodpovední za všetkých, je opakom individualizmu. Solovjov a Florenskij idú tak ďaleko, že pokladajú oddelenosť, nejednotu, neschopnosť výjsť zo seba a stotožňovať sa s niečím širším, ako som ja sám, za definíciu zla.

Génius Slovanstva stojí pred úlohou, ktorá logicky nie je uskutočniteľná skôr, ako sa v človeku zrodí jeho vyššie, duchovné jástvo. Orieškom, ktorý majú rozlúsknuť Slovania, je otázka: ako byť organizovaný v spoločnosti a nezmenšiť pritom dôstojnosť jednotlivca? To je možné len na základe lásky. Medzi slobodnými osobami môžu byť zjednocovacími princípmi len vzťahy lásky.

Štúr opisuje, ako poľské a iné slovanské kniežatá vždy upadli do rozdrobenosti, pretože neboli schopné prevziať nemecký princíp podriadenosti a s ním vybudovať jednotu, ale chceli rešpektovať v plnej miere vôľu každého jedného – alebo sa nedohodli vôbec. Ruská duša sa už dlho zmieta medzi dvoma extrémami: anarchizmom, vedomím, že štát je zlo, ktoré popiera hodnotu jednotlivca a jeho cítenia na jednej strane – a na druhej strane silným zmyslom pre potrebu organizácie spoločnosti a jednoty. Spoločenstvo a nekonečná hodnota osoby – to sú dva nevyhnutné pojmy, ktoré treba zlúčiť.

Ako zorganizovať spoločnosť bez násilia? Odpoveď slovanských mysliteľov smeruje dovnútra: výchovou vedomia a svedomia, mravným sebazdokonaľovaním človeka. Štát je skôr výsledok mravných pomerov než byrokratických predpisov a nariadení. V prvom rade ide o vytvorenie “vnútorného zmyslu pre spravodlivosť”, až potom o vonkajšie reformy.

Ruská idea sobornosti, ktorú predložili slavjanofilovia, je vlastne ideálom spoločenstva spojeného čisto vnútorne láskou v úplnej slobode, ktorá nepotrebuje žiadnu vonkajšiu záruku alebo autoritu. Je vlastne víziou spoločnosti na úrovni duchovného ja, kde morálny prvok je zvnútornený u každého člena. Známy teoretik pravoslávia Chomjakov vyjadril ideál vzťahu ruskej duše k cirkevnej hierarchii týmito slovami: “Cirkev nie je autoritou, a nie sú ňou ani Boh, ani Kristus, pretože autorita je pojem, ktorý je pre nás vonkajší“.358 Slavjanofilovia vyčítali rímskokatolíkom autoritársky legalizmus a protestantom zase individualizmus bez jednoty.

Kým na západe smerovalo úsilie k dôslednému oddeleniu cirkvi od štátu, aby sa vydobyl priestor pre osobnú slobodu jednotlivca, stane sa raz u Slovanov náboženstvo opäť štátotvornou silou – ale až potom, keď ľudia spoznajú náboženské obsahy sami, slobodne, cez vlastné vnútro. V ruskom povedomí je ľud, spoločnosť vlastne totožná s cirkevným zhromaždením. U Rusov slovo roľník a kresťan znejú rovnako.

Slovania zápasia o celkom iný pojem slobody ako západ: vnútorný a nie vonkajší. Skutočná sloboda spočíva v slobode od otroctva svojim vášňam, nie vo vonkajšej možnosti tieto vášne uspokojovať. Špecifikom Slovanov bude “morálna technológia”, ktorá, až sa raz uplatní, nadobudne podobnú dramatickú prevahu ako mala kedysi západná Európa oproti zvyšku sveta. Popierači duchovného rozmeru človeka, ktorí sa tak radi nazývajú “realistami”, budú musieť trpko precitnúť zo svojho sna – ako sa to kedysi stalo aj čínskemu cisárovi.

Orientácia východných Slovanov na budúcnosť je zreteľná aj z toho, že jestvujú dva typy národných mýtov: mýty o pôvode a mýty o cieli. U väčšiny národov prevažujú mýty o pôvode. U Rusov sú to mýty o cieli. Ruské povedomie je eschatologické, apokalyptické, zamerané na posledné veci. Krst dávneho Ruska sa chápal ako povolanie “robotníka poslednej hodiny” (Mat 20:12).

Kým v spojitosti s Anglosasmi sa hovorí o triumfalizme, hovorí sa v spojitosti s Ruskom o mesianizme. Mesianizmom nazývame povolanie určitého národa ku prospechu iných národov. O tom sníval každý ruský mysliteľ. Je to opak nacionalizmu, ktorý zdôrazňuje rozdelenie, sebapresadenie jedného národa na úkor ostatných. Pokiaľ však hovoríme o šiestej kultúre stále ako o “slovanskej”, teda termínom, ktorý zároveň vyjadruje národnosť, treba vedieť, že v šiestej kultúre sa pojmy národnosti a rasy práve už celkom zduchovnia. Prestanú sa vzťahovať na telesnosť, ale budú vyjadrovať kultúrny typ, typ duchovného založenia človeka. Slovanom bude každý, v koho duši ožije Slovo, Logos, bez ohľadu na pokrvný pôvod. Slovanské národy majú byť k tejto univerzálnej kultúre, ktorá prekročí všetko, čo je na človeku pokrvné, len kváskom.

Svetové poslanie slovanských národov je zjednocujúce; chcú priniesť svetu ideál “všejednoty”. Na toto budúce poslanie Slovanov poukazuje pozoruhodným spôsobom biblická Apokalypsa. Sedem zborov, ktorým sú v Zjavení Jána adresované listy, zastupuje sedem poatlantských kultúr (Zj 2, 3). Sedem je číslo času; časové zákonitosti v kozme sa odvíjajú v sedempočetných rytmoch. Sedem zborov, ako aj sedem pečatí, pozáun a čiaš Apokalypsy už svojím počtom naznačujú, že nejde len o miestne zbory, ale aj o časové obdobia. Meno šiesteho zboru je Filadelfia (gr. = bratská láska). Šiesty zbor v Apokalypse symbolizuje šiestu poatlantskú kultúru; a “anjel zboru vo Filadelfii” (Zj 3:7) nie je nikto iný ako génius Slovanstva.

Všeobecné zbratanie, ktorého uskutočnenie je uložené Slovanom, je duchovne-substanciálne zviazané s premenou astrálneho tela; s prekonaním egoizmu, ktorým je toto telo nakazené od čias pádu; s opätovným zduchovnením pohlavia a tým aj víťazstvom nad smrťou. Ideál postupného zduchovnenia citových vzťahov medzi mužom a ženou, neoddeliteľný od slovanskej úlohy, našiel najkrajšie vyjadrenie u ruských sofiológov, najmä v Soloviovových úvahách o zmysle lásky.359 Panenská čistota je duševný orgán, ktorým jedine možno zrieť Sofiu. Sofiou sa stáva panenská duša, v ktorej sa rodí Kristus. Zrýdzením vášní na čisté city, z premeneného astrálneho tela sa rodí naše nesmrteľné, vyššie ja. Slovanský človek sa bude podobať na kvetinu, ktorá je cudná, lebo nemá žiadnu osobnú, vášnivú astralitu ako zvieratá.

Táto premena ľudskej prirodzenosti, ktorú majú Slovania uskutočniť ako prví aspoň v zárodku, je zároveň bránou k vyššiemu stupňu vedomia, k prvému stupňu nadvedomia, imaginatívnemu vedomiu, aké je vlastné anjelom. Pocitová duša, v ktorej žijú sily obraznosti a ktorej je na slovanskom východe veľký potenciál, sa odpútaná od pokrvného základu mení na duchovné oko, orgán imaginatívneho vnímania. Ikona je v pravosláví preto taká dôležitá, lebo je potravou pre slovanskú cítivú dušu; zušľachťuje sily obraznosti, ktoré by sa inak museli zvrhnúť, tým, že ich priťahuje ku kráse konkrétneho prototypu zduchovneného človečenstva, zbaveného zmyselnosti.

Tak ako starým Babylončanom a Egypťanom presvitalo do bdelého denného vedomia vedomie sna, z ktorého stvorili svoje mýty, slovanskému človeku bude presvitať do normálneho vedomia prvý stupeň nadvedomia, imaginácie z duchovného sveta, myšlienky anjelov. Slovania sa budú učiť dívať na svet očami svojho vyššieho ja alebo svojho anjela. Až z toho sa zrodí ozajstná kultúra Slovanov. Lebo ako hovoria už cirkevní otcovia, cudný stav je stav anjelský, lebo je zbavený vášní, a bez cudnosti, bez čistoty nemôže nikto vidieť Boha.

V behu ľudského života zodpovedá tento okamih zhruba 49. roku života, kedy astralita, ktorá sa s telom spojila okolo 14. roku života, sa zase začína odpútavať a vášne slabnú. Alebo je v tomto vývojovom okamihu k tomu aspoň daná príležitosť. Lebo tak, ako u človeka v druhej polovici jeho života, na rozdiel od prvej, sa nič neodohráva automaticky, ale všetko je podmienené energickým osobným úsilím, mocným a slobodným hnutím vôle, tak ani slovanskú kultúru nemožno vonkoncom očakávať ako samozrejmý produkt spoločenského vývoja. Filadelfiu budú tvoriť len tí, ktorí sa dokážu vzdať svojej pozemskej zištnosti, svojho nižšieho ega, ktorí budú ochotní zomrieť s Kristom a vo viere, že sa znovuzrodia v Duchu. Práve toto rozhodnutie nasledovať alebo nenasledovať Krista zapríčiňuje, že vývojové cesty ľudstva sa začnú rozchádzať dvoma rôznymi smermi – čiže Apokalypsu.

Dávni predkovia verili, že človekovi, keď sa narodí, vychodí na nebi hviezda, a keď umiera, tak mu zhasína; to tiež môžeme povedať aj o národoch. Ľudovít Štúr

Bezprostrednou úlohou Slovanov, ktorá je teraz aktuálna, je najprv prevziať dušu vedomú od Anglosasov a Germánov. Tak ako sa germánske národy kedysi vyvíjali v lone rímskej ríše a učili sa od nej, ale v ich vnútri driemala vloha, ktorá keď sa aktualizovala, predbehli svojich učiteľov, tak aj slovanstvo sa teraz vyvíja pod vplyvom germánstva a anglo-amerikanizmu, ale na dne svojej duše chová sily, s ktorými raz prekročí tieto kultúry míľovými krokmi. Michajlovskij dobre nalúskol oriešok slovanskej otázky, keď povedal, že “Rusko má civilizáciu vyššieho typu, ale na nižšom stupni“.

Snaha preskakovať vývoj a prejsť rovno k šiestej kultúre skôr, ako slovanský človek vyvinie naozaj slobodnú, samostatnú, nezávislú, aktívnu pozemskú individualitu, môže skončiť len terorom a katastrofou. V komunizme 20. storočia boli latentné sily slovanstva zneužité; bol nočnou morou, akýmsi predčasným, zlým pôrodom v odduchovnenej, násilnej a znetvorenej podobe. Rusko však skutočne smeruje k akémusi kresťanskému komunizmu.

Ľudovít Štúr vedel, že každý národ aj rasa majú svoju nadradenú duchovnú bytosť; preto hovoril o tom, že “každý národ má svoju hviezdu“, alebo že “génius slovanstva v žiali sedí a plače (kvôli rozhádanosti Slovanov) tak ako Izida oplakávajúca rozmetané kosti Ozirisa“. Ale vedel aj to, že všetko má svoj čas, a že výstup národov na scénu dejín je spätý s ich svetovými poslaniami, ktoré nadväzujú jedno na druhé v určitom logickom slede. Vo svojej knihe “Slovanstvo a svet budúcnosti” na adresu vystriedania germánskej a slovanskej kultúry píše: “Život našich kmeňov bol menej silný, menej oprávnený tam, kde sa dostal do bezprostrednej blízkosti väčšmi oprávneného života skrývajúceho v sebe svetové poslanie a musel sa mu prispôsobiť a podriadiť, slovom: v predchádzajúcej dobe nebol vhodný čas pre náš život. Nie všetko rastie rovnako rýchlo a nie všetko kvitne v prírode súčasne, každý tvor a každý národ má pod božím slnkom svoj čas, a lipa kvitne až vtedy, keď dub už dávno odkvitol“.

úryvok z knihy: Angelológia dejín

Siesta_poatlantska_kultura_Slovanska.pdf

Prevzaté z www.sophia.sk* Ještěrky, čili padlí prdlí podlí "andělé" se Slovanů bojí jak čert kříže. :-)
(Samozřejmě že se bojí pouze těch tzv. probuzených, nikoliv těch tupých, technikou ovládaných biorobotů.)
Z toho důvodu by všechny Slovany nejraději úplně vymazali z existence. Související informace: ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač (vynikající, oči otevírající video) Uvedeno ZDE.
Už chápete co tento obrázek vyjadřuje a kdo vlastně jsou ti bájní "Blaniční" rytíři?
* 30 mysl nepobírajících faktů o antických Anunacích. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 30 Mindboggling Facts about the Ancient Anunnaki - Here.
V článku: "Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí)" uvedeném ZDE je uvedeno proč se těchto ani jiných "bubáků" není třeba nijak bát.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Rusko vydává závažné upozornění: "Připravte se bránit Zemi, padlí andělé se vrátili". (Že by tím měl na mysli Nibiruány a Illumináty, potomky Nibiruánů???) Strojový překlad ZDE.
(Buďte ale v klidu, neboť padlá podlá ještěrka Hillary ve volbách nevyhrála a pozitivní ufíci z 5. a vyšších D. - dimenzí tuto planetu i celou naší sluneční soustavu již chrání a směrují nás do 5. a vyšších D.)
To samé v angličtině je na videu: Russia Issues Grave Warning “Prepare To Defend Earth, Fallen Angels Have Returned” - Here.
Bude dobré shlédnete-li celé video, neboť v něm uvidíte i nějaké velice zajímavé obrázky, které prozrazují mnohé z toho, co je nám zatajováno.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Atlantis, území reptiliánského (plazího) pěstění & Atlantský vortex / Atlantis, the Reptilian Breeding Ground & the Atlantean Vortex - Here.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka (reptilián), nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč. Uvedeno ZDE.
* Světová vládnoucí "elita" (které se nyní mocenská struktura světovlády rozpadá pod rukama) jsou potomci reptiliánů, nebo-li tzv. padlých andělů, vzývajících v Satana. Z důvodu, že se ne-mocným reptošským "nadlidím" s "modrou" krví (krev Rh negative) již konečně rozpadá jejich světová mocenská struktura, proto ve své zoufalosti organizují, financují a rozdmíchávají násilnické nepokoje jako jsou např. tyto - Anti Trump Protests Continue; 'Riot' in Portland 'Looting'

* Všichni američtí prezidenti jsou spřízněni negativním typem krve (negativním Rh). Je to pravděpodobné? / All U.S. Presidents Related by Negative Blood Types; What are the Odds? - Here.
* Záhada tajemné krve Rh negative / The Mystery of Rh Negative Blood - Here. (Rh negativní krev mají mimozemské bytosti, které mohou být jak negativní, tak i pozitivní.)

Ne-mocní, kteří se snažili aby ve volbách vyhrála Hillary, měli tu drzost, že někde, tam, kde se jim nějakým způsobem podařilo zmanipulovat výsledky voleb, zmanipulovaly výsledky voleb natolik, že Hillary vyhrála se 100% hlasů. To by se jistě určitě nepovedlo ani samotnému nejvyššímu náčelníku :-) celého vesmíru, natož aby se to podařilo loutce Hillary, která byla do voleb nastrčena globalisty. To je další důkaz toho, že Tramp se NWO globalistům nehodí do jejich mocenského scénáře, vedoucího k ovládnutí celého světa.

Zkorumpovaní politici a zaprodaná nadutá "elito" střeste se, hlavy zdánlivě nepostižitelných ne-mocných zlotřilců začnou brzy padat nejen v USA, ale po celém světě! Více v článku: PUTIN vydává mezinárodní zatykač na George Sorose ... mrtvý nebo živý. Uvedeno ZDE.

* Maďarsko, Velká Británie, USA, Bulharsko, Moldávie jsou už bez chazarské kontroly, a Rakousko, Itálie a Jižní Korea jsou na řadě jako další. uvedeno ZDE.

* Herečka Jitka Čvančarová: Bez udržování tradic kulturně vyhyneme Uvedeno ZDE.

* The Greatest Lie Ever Told - History is not What you Think ✅ - Here.

D. Trump, rozpad NATO, Nová Evropa – tažení na Rusko nikdy neskončilo. Video

„Nový světový řád bude vybudován proti Rusku,

na rujnách Ruska a na účet Ruska.“

– Zbigniew Brzezinski.
celý článok http://aeronet.cz/news/d-trump-rozpad-nato-nova-evropa-tazeni-na-ru...

Řekl bych, že již přichází doba, kdy zloduchy jako je kupř. Brzezinski, Kissinger, Rothschild, Rockefeller, McCain, Soros, Clintonová, Clinton, Bush, Obama, Cheney a jim podobné zločince začnou brzy zavírat, ne-li rovnou střílit.
* Zatýkání začalo / The Arrests Have Begun - Here.
* The Benjamin Fulford Report, February 27, 2017 - Here.

* BREAKING - CONGRESS INVESTIGATES - OBAMA !!! - Here.
* HUGE: Investigation of "OBAMA's Silent Coup Against TRUMP" by CONGRESS. - Here.
* Ex-ICE Special Agent Breaks Silence - Reveals What Obama Really Had Them Do with Illegals. - Here.

* Věra Ovečková, Je čest být slovanem V. Uvedeno ZDE.

* Den, kdy byl českým králem zvolen Jiří z Poděbrad (2. březen 1458) Uvedeno ZDE.

Slované jsou Vedrussové, kterých se negativní bytosti a entity bojí jako čert kříže. :-) Více v šestém dílu Aanastázie.
* Pravé důvody, proč si samozvaná "elita" (vlastnící nadnárodní korporace) přeje zlikvidovat všechny Slovany (Vedrussy), tzn. nejen nás, ale i Rusko Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 38 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"* Názor hlavy státu na uprchlickou krizi, aneb co si o Miloši Zemanovi myslí Britové? Více v článku: Zeman hvězdou britských zpráv: Co si myslí Britové o našem…"
včera
Metatronka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 12 000 let stará síť tunelů uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu "Protiepidemická opatření uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

"Protiepidemická opatření

BOMBA !!!"Protiepidemická opatření píšeme na politic. zakazku..QANON CZ SK 15.9.2021 PROSÍME O SDÍLENÍZobrazit další
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
13.9.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie tvořivého vědomí, tzn. ze světla uživatele Zlaté Živé Světlo
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
13.9.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu v celém vesmíru není nikdo jiný, jako jste vy. Jste jedineční a mocní a vaše energetické vibrace jsou tak vysoké, že mohou uzdravit Zemi i vesmír uživatele Uno Universus
13.9.

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby