* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

To co se v níže uvedeném textu dočtete Vám možná nejdříve bude připadat jen jako pouhá fantasmagorie. Proto možná bude lepší, když si nejdříve přečtete dodatek uvedený níže, který Vám, pokud se nad tím nezamyslíte, možná bude připadat jako ještě větší fantasmagorie. :-)


V knize: Tajemství Amenti (pojednávající v angličtině o vzestupu do vyšší dimenze) je ve své podstatě uvedeno, že někdy v květnu až červnu 2017 dojde na 3 dny k zarovnání nebeských těles (dimenzí a jejich světů), čímž se mezi nimi po dobu 3 dnů vytvoří přímý dimenzionální průchod, kterým většina částic (tedy i hmotných těl lidí) projde alespoň do 4.D.

Ti, kteří neprojdou (což budou zřejmě jen vyložení zloduši), zůstanou na fantomové Zemi (která se po těch 3 dnech od vzestupující Země oddělí) a půjde do sestupného vývoje. (Řekl bych, že to Vás ale zajímat nemusí, neboť když čtete tyto řádky, tak až tak hrozní zloduši určitě nejste.) :-) Pokud do této doby nestihnete aktivovat více než 4 vlákna svého DNA, tak během těch 3 dnů je bude možné aktivovat téměř okamžitě, takže bude možné se dostat nejen pouze do 4.D, ale rovnou do 5.D, anebo (pokud budete aktivovat více než 5 vláken svého DNA) se dokonce dostanete do ještě vyšší dimenze.

Po těch třech dnech bude průchod do 5. a vyšších dimenzí stále ještě propojen a to až do konce roku 2021, ale již jen přes síň Amenti. Takže po tu dobu bude mít každý taktéž možnost se dostat do 5. či ještě vyšší dimenze, ale bude to již obtížnější, než při tom třídenním zarovnání. Ti, kteří do konce roku 2021 nestihnou aktivovat alespoň 5 vláken svého DNA, ti zůstanou v tzv. probuzené Zemi (což bych řekl, že je 3. a 4. dimenze spojená nazpět do jednoty a harmonie).

V popisu na str. 228 uvádí, že se tento svět rozdělí na 3 odlišné časové linie - cesty (a jejich odlišné úrovně a projevy existencí) a to na fantomovou sestupující Zemi, na osvícenou (probuzenou) Zemi. která se (přes červí díru) promítne více než 2.000 let vpřed do budoucnosti a na Zemi Tara v projevu 5.D která se (přes červí díru) promítne více než 4.000 let vpřed do budoucnosti. Už jste se rozhodli, se kterou si přejete se svými osobními frekvencemi sladit? Pokud ne, Vaše vnitřní osobní frekvence to s určitostí udělají za vás, :-) neboť stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou.

Probuzená - osvícená Země je sice podstatně lepší než 3.D, ale pořád se v ní ještě alespoň trochu musí pracovat a též se v ní stále umírá a reinkarnuje. V 5.D se ovšem vše potřebné k životu a zábavě již tvoří pomocí krystalizace - zhmotňování mentálních představ do projevu živého tekutého světla krystalizujícího do hmotných projevů existencí (takže v takovýchto světech není třeba pracovat) a už se v nich neumírá, jelikož v tomto projevu existence je bytost především energie a energie neumírá. :-) Uvedomte si, že: Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.


Kdo ale ví, jak to všechno bude skutečně pobíhat a co se přitom bude doopravdy dít a z jakých důvodů. Je docela možné, že transformace proběhne tím způsobem jak je popsáno v článku: Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty Uvedeno ZDE.


Dodatek: Faktem ovšem je, že čím více se blížíme k protnutí zarovnaných nebeských těles do přímky s centrálním sluncem, tím více je všechno a všichni prozařováno NEPOLARIZOVANÝM světlem pramenícím z centrálního slunce. To způsobuje nejen zvyšování Schumannových rezonancí, čili frekvence jádra Země, ale i trans-mutaci veškeré hmoty do vyššího projevu existence. Frekvence jádra Země je dnes již víc než 2x vyšší než tomu bylo zhruba před dvěmi desetiletími. To má za následek nejen to, že se v nás začíná tvořit čtyř a více vláknové DNA, ale i to, že se každá naše mentální, čili vnitřní představa stává vně projevenou realitu mnohem rychleji než tomu bylo dříve. Úzce související článek: Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

Proto je třeba se zaměřovat a ve svých pocitech prožívat především to co je příjemné radostně a povznášející a to ostatní nechat kolem sebe jen proplout, bez povšimnutí, čili bez emocionálního prožitku a ztotožnění se s tím. Též je třeba si začít představovat to co si přejeme (jako např. všem dostupná a každým běžně užívaná volná energie, nebo-li energie zdarma) a ignorovat vše co si nepřejeme. Uvědomte si, že na co upnete/upneme svou pozornost, to nejen prožíváme, ale i spoluvytváříme, obzvláště pokud to podporujeme svými emocemi, neboť emoce vytváří gravitační silová pole, která vytváří vně projevené, čili hmotné projevy existencí. Úzce související články: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. * Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang navrátíme do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu. Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít - ZDE.


Náš/Váš osobní, vně projevený svět funguje podobně jako zrcadlo, ve kterém se holograficky zobrazuje to, co vaše osobní tvořivé vědomí (fungující jako promítačka) svými osobními přesvědčeními a z toho se rodícími mentálními představami tvoří. To znamená, že dokud nezměníte svou vnitřní představu o sobě samém a o vašem světě, ve kterém existujete (který funguje jako holografické promítací plátno), tak se nemůže změnit vnější obraz projevené existence, neboť by to bylo jako chtít od zrcadla, před kterým stojíte vy, aby se v něm zobrazil někdo jiný nebo něco jiného než vy, např. Sněhurka a sedm trpaslíků. :-)

Myslím, že není třeba dodávat, že i kdyby jste dělali nevím co, tak bez kouzelného zrcadla byste viděli stále jen svůj vzhled, který zrcadlí vnitřní stav vašeho momentálního smýšlení, ze kterého se ve vás vytváří vnitřní osobní program. Tento program se následně stává plánem tvoření vaší osobní reality, určující váš osud, čili to, co budete mít, jak budete žít a co budete prožívat. Mnohem více najdete v článku: * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

Další články úzce související s doslovem:
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang navrátíme do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality a jak lze náš svět přeprogramovat a vytvořit zde Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat či žít Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Nový pohled na realitu: žijeme podle toho, čemu věříme Uvedeno ZDE.


Další úzce související články a video:
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Uhlík 666 končí. Podrobnosti najdete v článku: Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
(Někteří z vás se naladí na frekvence 5.D světů již na přelomu roku 2017/18 nebo během roku 2018. Tyto bytosti se budou moci volně pohybovat v úrovních vědomí a existencí od 4.D do 5.D. Notoričtí spáči, připoutaní na program - frekvence projevu 3.D světa (který se stále rychleji rozpadá) se ale na frekvence 5.D přeladí možná až někdy koncem roku 2018, neboť v té době se má již rozpadnout i 4.D. Ukončení celé transformace bude ale možná až někdy kolem roku 2050. Z důvodu, že se brzy rozpadne i 4.D tohoto světa, proto i ti největší negouši budou muset brzy udělat hop :-) nebo se přes 3./4.D portál promítnou někam jinam než na tuto Zem v projevu 5.D.)


Hmota v projevu třetí dimenze je hmota, která je založena na základě uhlíku, kdežto hmota v projevu 5.D je hmota založená na základě světelných krystalů, tzn. též uhlíku, ovšem ve vyšším projevu jeho existence. Úzce související články: * Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE. * Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE. * Nyní je mnohem snadnější se dostat do podstatně vyšší, méně hmotné, více světelné dimenze a jejích projevů existencí. Víte proč? Uvedeno ZDE.


                                              * Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE.

* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.
* Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Nové DNA – Dr. Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy + Symptómy zmeny DNA Uvedeno ZDE.
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.
* Transmutace - Přerod ze 7mi na 12 čaker (vláken DNA). Uvedeno ZDE.
* 12 vláken DNA Uvedeno ZDE.
* DNA aktivace a rok 2012 Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Světelná mřížka a aktivace světelného těla - merkaby Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE.

                                                                12 + 1 vlaken DNA

Je třeba si uvědomit, že veškeré hmotné projevy existencí byly nejdříve pouhé vnitřní pojmy (7.D) a mentální představy (6.D), které snížením frekvence zkrystalizovaly do vně projeveného projevu existence. Funguje to na stejném principu jako když se neviditelná pára (přehřátá přes 100° C) snižováním teploty, čili snížením vnitřní frekvence mění nejdříve v páru viditelnou, pak ve vodu a při dalším snížení frekvence - teploty pod bod mrazu nakonec ztuhne do podoby krystalů vody. Jakmile si toto uvědomíte, tak Vám dojde i to, že např. vejce i slepice byly též nejdříve pouhé pojmy a mentální představy (vně neprojevených bytostí), které se snížením frekvence oba současně promítly z vnitřních, mentálních světů do vně projeveného, čili hmotného projevu existence.


Též je třeba si uvědomit, že v Univerzu jsou jednotlivé dimenze a jejich světy vzájemně propojeny dimenzionálními branami, tunely spojující jednotlivé dimenze a jejich světy do JEDNOHO nekonečného nyní, ve kterém se informace šíří rychlostí myšlenky. To znamená, že vřdy při protnutí dimenzionální brány se dostáváme do nulového bodu, ve kterém neexistuje nejen čas, ale ani prostor. Z toho důvodu se v dimenzionální bráně (což jsou např. i čakry a vortexy fungující jako černé/bílé díry) naprosto vše hmotné na okamžik rozloží na pouhou čistou energii osobních vědomí (obsahující v sobě informace svého vnějšího projevu existence), přes nulový body se osobní vědomí rychlostí myšlenky přenese na takové místo, na které se fokusem pozornosti naladí a se kterým svými osobními frekvencemi souzní a tam (na druhém konci černé/bílé nebo červí díry) opět zkrystalizuje do hmotného projevu existence a to mnohdy aniž by si to bytost na své vědomé úrovni nějak uvědomila.


Jakmile si uvědomíte i to, že naprosto vše, tedy jak my tak např. nebeská tělesa jsou především vědomí, čili nehmotná energie a teprve až potom hmotný, vně projevený projev existencí, tak Vám již nemusí připadat nijak divné, že přes tyto spojnice - zkratky se každý osobní projev existence (tedy např. i planeta) může promítnout - teleportovat na takové místo, na které se svými osobními frekvencemi zaměří a naladí. Je to podobné jako když např. na televizi změnou kmitočtu přeladíte na jinou stanici a zobrazí se Vám tím jiný program - svět. Bytosti ve vyšších úrovních existencí používají nulové body ke své dematerializaci, teleportaci a opětovné materializaci (a klidně i do více projevů existencí současně) zcela běžně a vy, pokud se s vyššími frekvencemi sladíte, je budete moci používat taktéž. Úzce související video: * Holografický vesmír (CZ titulky) - ZDE. (Titulky lze číst i při zastaveném videu, pokud roztáhnete velikost obrazu přes celou obrazovku.) Úzce související článek: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.


PS: Lineární čas postupuje po spirále, která se ovíjí kolem sloupu světla tvořícího dimenzionální bránu, přes kterou se lze posouvat nejen dopředu i dozadu v čase, ale i z nižší do vyšší dimenze a naopak, čili z jedné úrovně vědomí a existencí do všech ostatních. V tomto vesmíru je 13 úrovní vědomí, což koresponduje s našimi 13ti čakrami, tzn. s 12ti vlákny DNA + 1 sloupem světla, kolem kterého se těch 6 + 6 spirál ovíjí, a to tak, že 6 spirál se točí jedním směrem a dalších 6 spirál se točí v protisměru. Jedny spirály našeho DNA tvoří prostor a opačně rotující spirály tvoří čas. Protisměrné spirály dohromady vytváří časo-prostorové/prostoro-časové hologramy, přičemž všechny spirály dohromady vytváří hologram celého tohoto vesmíru. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Pokud nechcete zůstat na staré, fantomové Zemi, ve které se MOŽNÁ bude dít to, co je uvedeno např. ve videu s názvem: Svobodné rádio 21.01.2016 Joe Doležal - uvedeno zde, tak si konečně uvědomte, že jste/jsme především tvořivé vědomí, které si tvoří takové světy a takové jeho reality, které odpovídají tomu, čemu u-věří. Úzce související, velice inspirující film s názvem Koule, který o zhmotňování mentálních představ pojednává, je ke stažení ZDE. (Občas krátce vypadne český zvuk , takže mluví jen anglicky, ovšem ne v důležitých místech.) Sice to je thriller (jak jinak, že, když to je americký film), ale při shlédnutí celého filmu a emocionálním prožitku, který ve vás vyvolá, si uvědomíte, co všechno představa podporovaná emocemi dokáže. Toto tajemství bylo a z velké části stále ještě je před lidmi přísně utajováno, z důvodu, aby lidská populace mohla být ne-mocnými Ilumináty snadno manipulována, ovládána a zotročována. Ještě dodám, že v prostoru pod Egyptskou pyramidou dochází ke stejnému jevu o kterém výše uvedená film vypovídá a proto tam byl vstup uzavřen.)

Zkáza Titaniku byl nejdříve též pouhým, zdánlivě neškodným románem (čili pouhou fikcí), který se stal skutečností i na hmotné úrovni teprve až když čtenáři románu pomocí svým představ a s tím spojených emocí (tvořících gravitační silová pole) promítli svou představu i do hmotné úrovně existence. Pokud si myslíte, že to co tu uvádím je holý nesmysl, tak spěte klidně dál, neboť se jedná o Váš osud a ne o osud těch, kteří se již alespoň trochu tzv. probudili. Úzce související video (ale bohužel pouze v angličtině) se jmenuje: The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary - Here.

Pokud Vás ale zajímá z čeho a jak je tvořena veškerá tzv. hmota a události v ní probíhající a jak si můžete stvořit překrásný svět, který odpovídá vašemu přáním a stát vědomím tvůrcem a pánem svého vlastního osudu, tak si přečtěte článek s názvem: * Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Taktéž si poslechněte úzce související video s názvem: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] Uvedeno ZDE. (Titulky lze číst i při zastaveném videu, pokud roztáhnete velikost obrazu přes celou obrazovku.) Též bude dobré si přečíst články: * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE. * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

V dnešní době se každý vnitřní, mentální představa stává vně projevenou realitou daleko rychleji než tomu bylo dříve, z důvodu, že dnes je Schumannova rezonance (frekvence jádra Země) již více než 2x vyšší než tomu bylo kdysi. Buďte proto velice opatrní v tom na co myslíte a v co chcete u-věřit, neboť každá představa, obzvláště ta která je podporovaná emocemi, má tendenci se projevit i navenek. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Pro návrat do jednoty a harmonie a možnost opustit jednou pro vždy tento polarizovaný vesmír (založený na 12+1 čaker) je potřeba propojit všech 13 úrovní svého osobního vědomí a existencí, tvořící multidimenzionální Já Jsem projev existence do svého osobního nulového bodu, čili do svého osobního duchovního srdce. Osobní multidimenzionální projev existence je v tomto vesmíru rozprostřen do 13 úrovní vědomí a existencí, které korespondují s 6+1+6=13ti čakrami, které máme na sloupu světla, který vede z jádra Země, přes Sušimnu v páteři, do jádra centrálního Slunce tohoto vesmíru. Každá z těch 13ti čaker funguje jako vstup do 13ti jednotlivých úrovní vědomí a existencí, nebo-li pater osobního multidimenzionálního projevu existence existujícího v tomto vesmíru založeném na 6+6=12+1=13. Do sloupu světla (obsahující Vaše multidimenzionální vědomí) je třeba vstupovat jedině přes vaše duchovní srdce, nebo přes vaši 7mou, nebo-li korunní čakru, neboť přes ostatní čakry se můžete zamotat a ztratit v labyrintu multidimenzionálních projevů existencí.

Ukotvením svého osobního vědomí ve svém duchovní srdci, nebo-li ve svém nulovém době způsobuje, že dochází k propojení nejen všech 13ti (6+6+1) úrovní osobního multidimenzionálního projevu existence nazpět do jednoty a harmonie, ale i k propojení s naprosto všemi a vším ostatním (tedy i s vesmíry exitujícími na jiném principu než na 12+1), neboť nulové body jsou vstupy do hyperprostoru, nebo-li do jednoty, ve které je vše se vším propojeno a ve které se veškeré informace šíří rychlostí myšlenky. Bytosti které své osobní vědomí ve svém nulovém bodě ukotví, jsou schopny svou tělesnou schránku dematerializovat, čili rozložit ji na pouhou kosmickou energii (obsahující osobní vědomí), rychlostí myšlenky se teleportovat na libovolné místo v Univerzu a tam opět zmaterializovat a to klidně i do několika projevů existencí současně.

Ukotvením svého osobního vědomí ve svém osobním nulovém bodě dochází též k tomu, že se i osobní Metatronova kostka a její posvátná geometrie, kterou v sobě obsahuje (a pomocí které je tento vesmír vytvářen), včetně osobní Merkaby vystředí s osobním nulovým bodem, nebo-li s osobním duchovním srdcem. Jakmile je střed osobní Metatronivy kostky vystředěn s osobním duchovním srdcem, tak se bytost ocitá v jádru (ohnisku tvořivého troj-plamene), ze kterého si každá bytost pomocí posvátné geometrie (kterou Metatronova kostka v sobě obsahuje) vytváří všech 13 hologramů tvořících 13 úrovní vědomí a existencí svého OSOBNÍHO vesmíru, která je paralelním vesmírem ke všem  ostatním vesmírům (fungujících též na principu 12 čaker +jedno centrální slunce vesmíru = 13), přičemž dohromady vytváří jeden multi-vesmír, fungující na principu 12+1.

Tím chci upozornit na to, že dokud bytost neukotví své osobní vědomí do svého osobního duchovního srdce, tak nebude schopna se z tohoto vesmíru vymanit, neboť vstupy a výstupy z tohoto vesmíru jsou POUZE přes jednotlivé nulové body (nebo-li přes jednotlivá osobní duchovní srdce), které fungují jako brány nejen do naprosto všech úrovní vědomí a existencí existující v tomto multivesmíru, i všech ostatních vesmírů (tedy i do těch, které fungují na jiném principu než na 12+1), ale i jako vstupní brána nazpět do vně neprojeveného Absolutna, čili do vně neprojeveného Boha, chcete-li. Do Absolutna se ovšem nedostane nikdo do té doby, dokud bude mít jen sebemenší vůli, přání, či nějakou byť jen sebemenší chuť či potřebu, neboť to okamžitě každou bytost katapultuje do takového světa a takové reality, se kterou její vnitřní osobní frekvence souzní, jelikož stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou.

Nevěšte ale hlavu, neboť není třeba abyste se dostali výše než do 5.D, jelikož disharmonie a s ní spojené utrpení (která sahá pouze do nejvyšší 4.D.) není z důvodu polarity, ale je z důvodu protikladů, čili z důvodu duality, která je způsobena tím, že Jin a Jang (tvořící tvořivý dvou-plamen) není v rovnovážném stavu. Takže pokud se chcete dostat do 5.D či ještě výše, je třeba v sobě vyvážit mužský princip Jang s ženským principem Jin. Ve vyvážení těchto dvou opačných polarit nám pomáhá nepolarizované světlo pramenící z centrálního slunce (ve kterém je Jin&Jang v rovnovážném souznění), kterým je celá naše sluneční soustava (tedy i my) stále více prozařována.


Polarita vytváří v hierarchii vyšších a nižší Já Jsem projevů existencí pouze mužský a ženský princi, kdežto dualita vytváří protiklady, které jsou příčinou disharmonie a s tím spojeným ne-štěstím, jež je PROTIKLADEM, čili opakem štěstí. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vidím to tak, že veškerá hmota, která je v projevu 3.D & 4.D (3tí a 4té) dimenze (což jsou světy duality, nebo-li protikladů) je tvořena na principu vzájemné interakce energií vyzařovaných a přijímaných z geometrie krychle (element Země - hexahedron) a z geometrie osmistěnu (element Vzduchu - octahedron). Krychle, nebo-li 6ti stěn má a 6 stěn tvořících 6 přijímačů energie (nebo-li 6 vortexů) a 8 vrcholů, čili 8 vysílačů energie (nebo-li 8 čaker), kdežto 8mi stěn má 8 stěn tvořících 8 přijímačů energie (nebo-li 8 vortexů) a 6 vrcholů, čili 6 vysílačů energie (nebo-li 6 čaker). Světy v projevu 3.D mají 6 čaker, čili 6 úrovní vědomí a existencí od sedmé čakry dolu (což jsou úrovně vědomí tvořící hmotu v projevu částic Jin) a 6 čaker, čili 6 úrovní vědomí a existencí od sedmé čakry nahoru (což jsou úrovně vědomí tvořící antihmotu v projevu frekvencí Jang, což je vně projevené světlo nebeských těles), přičemž sedmá čakra propojuje do jednoty spodní, hmotné úrovně existencí s těmi horními, antihmotnými. Takovéto vesmíry mající své paralelní odnože (čímž dohromady vytváří multivesmír) jsou založeny na 6 čaker (nebo-li odstředivá síla tvořící úrovně vědomí v projevu frekvencí světla polarizovaného na Jang) + 6 vortexů (nebo-li dostředivá síla tvořící úrovně vědomí v projevu částic hmoty Jin) + 1 čakra, což je sedmá čakra, která propojuje spodní úrovně vědomí a existencí s těmi horními. Nepleťte si ale dimenze s úrovněmi vědomí, neboť v takovýchto vesmírech je 6+1 dimenze = 7 dimenzí, ale 2x6+1, čili 13 úrovní vědomí, tvořící dohromady jeden multidimenzionální Já Jsem projev existence.


Veškerá hmota která je v projevu 5.D (zkrystalizované světlo) &6 D (tekuté světlo), nebo-li hmota v projevu tekutého světla krystalizujícího do světelných krystalů, je tvořena na principu vzájemné interakce energií vyzařovaných a přijímaných z geometrie dvacetistěnu (element Vody - icosahedron) a z geometrie dvanáctistěnu (pátý element, neboli Spirit - dodecahedron). 12ti stěn má 12 stěn tvořících 12 přijímačů energie (nebo-li 12 vortexů) a 20 vrcholů, čili 20 vysílačů energie (nebo-li 20 čaker), kdežto 20ti stěn má 20 stěn tvořících 20 přijímačů energie (nebo-li 20 vortexů) a 12 vrcholů, čili 12 vysílačů energie (nebo-li 12 čaker). Tyto světy jsou založeny na 12 čaker + 12 vortexů + 1 společný střed (nebo-li sloup světla spojující všech 13 úrovní do jednoty), přičemž mezi čakrami a vortexy jsou světelná vlákna (jež vytváří 12ti vláknové DNA), která se ovíjí kolem sloupu světla, který propojuje do jednoty všech 12+1 úrovně vědomí a jejich existencí (od první úrovně až po 13tou úroveň) do jednoho společného vědomí, čili do jednoho multidimenzionální Já Jsem projev existence. V páté a šesté dimenzi, čili ve světech polarit (nikoliv však dualit, které sahají jen do nejvyšší 4.D) jsou již alespoň částečně propojeny 3 spodní čakry a 3mi horními čakrami. Tím dochází k tomu, že částice hmoty Jin jsou prozářeny frekvencemi světla Jang. To způsobuje, že se z pevné hmoty v projevu 3.D stává tekuté světlo v projevu 6.D, které snížením frekvence tuhne do zkrystalizovaného světla v projevu 5.D. Čím více jsou ČÁSTICE hmoty prozářeny - nasyceny FREKVENCEMI světla, tím snadněji jsou tvárné pouhým záměrem, čili projekcí ze (7mé D - dimenze) a mentální představou (6tá D) a vibrací, např. vysloveným slovem (5tá D) a emocí, neboli pocity (4tá D), které vytváří gravitační silová pole jež stmelují záměrem vyslané a představou a ostatními úrovněmi existencí tvarované energie, čímž z se nich formují částice tvořící strukturu pevné hmoty (3tí D).


Světy v projevu 7.D (světy záměrů) jsou světy ve kterých jsou světy v projevu 3.D & 4.D v zákrytu se světy v projevu 5.D  & 6.D. Tím všechny energie přijímané a vysílané přes posvátnou geometrii Platónských těles dohromady vytváří tzv. Metatronovu kostku (v níž je obsažena i Merkaba), ve které jsou všechny energie vyváženy a vystředěny do JEDNOHO společného středu (duchovního srdce), nebo-li do nulového bodu, který je vstupem do vně neprojeveného hyper-prostoru, čili do vnitřního, vně neprojeveného Absolutna. V posvátné geometrii (kterou Platónská tělesa obsahují) jsou 3 duální projevy existencí. Jedním je 6ti stěn versus osmistěn, druhým je 12ti stěn versus 20ti stěn a třetím je čtyř stěn (čili trojúhelníková pyramida s trojúhelníkovou základnou) hrotem dolu (gravitační energie - Jin) versus čtyřstěn hrotem nahoru (projekční energie - Jang), vytvářející společně Merkabu, nebo-li tvořivý dvou-plamen. Bytosti které ukotvili své vědomí ve svém duchovním srdci, nebo-li nulovém době se mohou volně pohybovat (tedy i odhmotňovat, teleportovat a zhmotňovat) ve všech 7mi dimenzích, čili ve všech 13ti úrovních vědomí a existencí tohoto vesmíru a to pouhým zadáním svého záměru.
8.D jsou již světy spirituální, nebi-li duchovní podstaty, které již vedou za tento vesmír.


Když se bytost přes svou aktivovanou sedmou čakru napojí na sloup světla, který prochází Sušinou v páteři a přes tento sloup světla propojí všechny úrovně svého multidimenzionálního Já Jsem projevu existence, čili všechny své čakry do svého osobního duchovního srdce, nebo-li do svého osobního nulového bodu, který je společný pro všechny úrovně vědomí a jejich existence, (neboť spojuje všechny dimenze do jednoho tady a teď, čili do jednoty), tak se stává středem i tvůrce svého vlastního vesmíru a jeho realit. Propojení všech 13ti úrovní vědomí a jejich existencí a jejich ukotvení v duchovním srdci lze učinit např. pomocí aktivace své energie Kundaliny, která propojuje všechny úrovně vědomí osobního multidimenzionálního Já jsem projevu existence tohoto vesmíru, od jádra Země až po 13tou čakru, která je v projevu centrálního slunce tohoto vesmíru. Ukotvení ve své duchovním srdci lze též učinit tím způsobem, že propojíte levou a pravou hemisféru svého mozku do svého třetího oka, nebo-li do jednoty a své vědomí soustředěné v třetím oku ukotvíte ve svém duchovním srdci. Funkce celého tohoto vesmíru je založena na číslech (6+6=12+1=13+20=33) Ne nadarmo jsou pro Májskou civilizaci čísla 13, 20 a 33 velice důležitá.Pro ukotvení se ve svém duchovním srdci, které funguje jako černá&bílá díra (přes kterou se dá odhmotnit, teleportovat a někde jinde opět zhmotnit), je potřeba v sobě nejdříve vyvážit tvořivý dvou-plamen a následně přesunout své vědomí ze své hlavy (čili z ega) do svého duchovního srdce. Na to je ovšem potřeba být v míru a harmonii se všemi a vším. Toho lze dosáhnout tím, že všechny a všechno slušně požádáte o odpuštění (stačí jen mentálně) a všemu a všem upřímně odpustíte. Též je dobré si představit, že všechny, tedy i nehmotné omezující, svazující, ovládající a všechny ostatní smlouvy, sliby, dohody atd. (které vám berou vaší absolutní volnost a svobodu) pálíte, čímž trháte veškeré disharmonické vazby. Vše čemu uvěříte se stane nejen vaší vnitřní pravdou, ale následně i vně projevenou realitou, neboť v co u-věříte, to se stává vaším vnitřním programem, podle kterého si vytváříte svou osobní, vně projevenou realitu.


Tvoření z posvátného - duchovního srdce, nebo-li ze svého nulového bodu, znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí polarizované duality. V duchovním srdci (které funguje jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném souznění, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza (která společně s tvořivým dvou-plamenem vytváří tvoří troj-plamen), takže proto bytosti které tvoří ze svého duchovního srdce nedělají v ničem žádné chyby. * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Pro obnovení funkce svého tvořivého troj-plamene (který máme ve svém duchovním srdci, které nedělá chyby) je třeba propojit pravou a levou hemisféru svého mozku do svého třetího oka (6.D - dimenze), ve kterém je mezi polaritami Jin a Jang již rovnovážný, čili nulový stav. Též je třeba své osobní vědomí svým záměrem přesunout a ukotvit ve svém osobním nulovém bodě, nebo-li ve svém duchovním srdci (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), ve kterém je jednota a harmonie. Na to je ovšem potřeba být v míru a harmonii se všemi a vším. Toho lze dosáhnout tím, že všechny a všechno slušně požádáte o odpuštění (stačí jen mentálně) a všemu a všem upřímně odpustíte. Též je dobré si představit, že všechny, tedy i nehmotné omezující, svazující, ovládající a všechny ostatní smlouvy, sliby, dohody atd. (které vám berou vaší absolutní volnost a svobodu) pálíte, čímž trháte veškeré disharmonické vazby. Vše čemu uvěříte se stane nejen vaší vnitřní pravdou, ale následně i vně projevenou realitou, neboť v co u-věříte, to se stává vaším vnitřním programem, podle kterého si vytváříte svou osobní, vně projevenou realitu. V duchovním srdci (které funguje jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném souznění, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza (která společně s tvořivým dvou-plamenem vytváří tvoří troj-plamen), takže proto bytosti které tvoří ze svého duchovního srdce nedělají v ničem žádné chyby. * Harmonická rezonance. Uvedeno ZDE.


Tvoření z posvátného - duchovního srdce, nebo-li ze svého nulového bodu, znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí polarizované duality. * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


Tzv Hermova Hůl je aktivovaná energie Kundaliny, obsahující v sobě všechny tři tvořivé principy, čili Jin - Idu, Jang - Pingalu a Tvořivý Kosmický Princip - Sušimnu. Zdánlivě nesouvisející článek: * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.


Sloup světla (spojující všech 13 pater, neboli úrovní vědomí tohoto vesmíru) prochází Sušimnou v páteři a spojuje všechny úrovně našeho multidimenzionálního Vědomí (z jádra Země až do jádra centrálního Slunce tohoto vesmíru) do jednoho tady a teď, čili do jednoho nekonečného nyní. Ti kteří nemají své čakry zablokované, ti po tomto sloupu světla dovedou rychlostí myšlenky přesouvat své osobní vědomí do různých úrovní vědomí svého multidimenzionálního projevu existence a odtud "číst" informace, které jsou v té které úrovni Vědomí uloženy. * Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


Tzv. hadí síla jsou 3 principy jedné a té samé kosmické Inteligentní energie, přičemž Jin koresponduje s Idou, Jang koresponduje s Pingalou a Tvořivý Kosmický Princip (nebo-li nepolarizované vnitřní světlo) koresponduje se Sušimnou. Každá čakra je ve své podstatě centrální slunce, ale pouze té úrovně Vědomí a jejích existencí, se kterou svými frekvencemi koresponduje. * Osvícené cakry vizionárská cesta do vnitrního sveta - ZDE. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE. * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.


Čakry a vortexy (fungující jako černé/bílé díry, nebo-li časo-prostorové/prostoro-časové brány) jsou vstupy a výstupy do hyperprostoru (kde neexistuje ani čas ani prostor), ve kterém se informace šíří rychlostí myšlenky. To umožňuje přes tyto časo-prostorové brány teleportovat jakékoliv hmotné projevy existencí (tedy např. i hmotné lidské tělo) a to tím způsobem, že v dimenzionální bráně se hmotný projev existence rozloží na čistou kosmickou energii (ze které je naprosto vše stvořeno a ve které naprosto vše existuje - "plave"), která v sobě obsahuje informace svého vnějšího projevu existence (tedy např. i osobní vědomí), záměrem, čili programem rychlostí myšlenky přenést informace o hmotném projevu na jiné "místo" v čase a prostoru a přes "tamější" časoprostorovou bránu (což jsou např. i jednotlivé čakry na Sušimně) daný předmět či tělo opět zkrystalizovat nazpět do hmotného projevu existence a to klidně i do několika různých projevů existencí současně. Jakmile molekulární struktura tohoto světa dosáhne určitou výši frekvencí, tak to bude schopný dělat naprosto každý. Pokud nevěříte tomu, že je něco takového možné, shlédněte celé video s názvem: Za hranicí kosmu - Quantová mechanika - Dokument CZ Uvedeno ZDE.


Na obrázku je vyobrazeno jak Jin a Jang vytváří dvě světelná Jin&Jang ramena, přičemž centrální slunce - srdce vesmíru, nebo-li nulový bod, který je uprostřed (a ze kterého vyvěrá sloup světla, tvořící Sušimnu) funguje jako duchovní srdce, ze kterého je pomocí projekce Jang - mužský princip (Pingala) a gravitace Jin - ženský princip (Ida) vytvářeno vesmírné DNA (což jsou světelná vlákna tvořící světelnou holografickou síť, na které se pomocí mentální projekce zobrazuje vně projevený vesmír se svými světy a jejich realitami. Úzce související článek: * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Stvořte si ve své mentální představě krychli, nebo-li 6ti stěn (element Země - hexahedron) a v ní vložený osmistěn (element Vzduchu - octahedron) tak, aby byly oba tvarové zářiče v sobě tak jak je vyobrazeno na přiloženém obrázku. (jeden element může být zlatý a druhý stříbrný.) Krychle, neboli šesti stěn je ve své podstatě 6 pyramid (se čtvercovými základnami) spojených svými vrcholy uprostřed 6ti stěnu a osmistěn je ve své podstatě 6 pyramid spojených k sobě svými základnami.


Spodní strany pyramid (6 stěn 6ti stěnu) energii přijímají, takže vytváří černé díry (šroubovice tvořící dostředivé síly - ženský princip Jin) kdežto horní špice pyramid (6 vrcholů osmistěnu) energii vysílají, takže vytváří bílé díry (šroubovice tvořící odstředivé síly - mužský princip Jang). Jelikož jeden tvarový útvar (6ti stěn se šesti stěnami a osmi vrcholy) energii přijímá a druhý (8mi stěn s osmi stěnami a šesti vrcholy) energii vyzařuje, proto těmito dvěma útvary vloženými do sebe, do svého osobního nulového bodu vytvoříte vyvážený stav mezi energiemi Jin a Jang. Tím v jádru těchto dvou tvarových, opačně směrovaných zářičů vytvoříte nulový bod fungující jako černá i bílá díra v jednom, fungující jako duchovní srdce.


Tento dualistní útvar přijímače a zářiče (který ovšem má energie opačných polarit ve vyváženém, čili nulovém stavu) si mentální představou vložte do svého duchovního srdce (které je uprostřed hrudi zhruba v úrovni výšky hmotného srdce, ovšem na středu páteře) a svým záměrem ho naprogramujte aby fungoval jako přijímač a vysílač kosmické vnitřní, čili duchovní energie, ovšem tak, aby přijímané a vysílané energie byly vždy ve rovnovážném, tzn. nulovém stavu. Tím se stanete nejen zářičem duchovního pra-světla, které harmonizuje vše na co jen pomyslíte, co děláte a všechno kde se byť jen v představě ocitáte, ale dá se též použít ke všem možným jiným, zdánlivě nemožným účelům.


Potom si představte, že horní vrchol pyramidy vytváří odstředivou, vysílající Jang šroubovici, která sahá až do centrálního slunce našeho vesmíru a spodní vrchol pyramidy vytváří taktéž odstředivou, vysílající Jang šroubovici, která sahá až do jádra naší Země. Také si představte, že horní strana 6ti stěnu (pyramidy) vytváří dostředivou, přijímající Jin spirálu, která sahá až do centrálního slunce našeho vesmíru a spodní strana 6ti stěnu vytváří taktéž dostředivou, přijímající, Jin šroubovici, která sahá až do jádra naší Země. Nedělejte z toho žádnou vědu, neboť naprosto vše vně projevené bylo nejdříve pouhou vnitřní, vně neprojevenou mentální představou. Jen požádejte své vyšší, nehmotné, duchovní Já aby to vystředilo a naprogramovalo tak jak je potřeba a uznejte za svou osobní pravdu že to co si představujete je již ve vás hotové a plně funkční.


Taktéž si představte. že tyto proti sobě se točící šroubovice se ovíjí kolem sloupu světa a spojují všech 12 + 1 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, které je ve vašem duchovním srdci, čímž si z tohoto svého osobního nulového bodu, nebo-li ze svého duchovního srdce, můžete vytvářet svůj vlastní hologram svého vlastního osobního vesmíru, neboť nulové body fungující jako černé/bílé díry spojující všechny nulové body, tedy i všechny čakry do jednoho nulového bodu - času, čili do jednoho nekonečného tady a teď. * Tajemství jak přeměnit Vaše DNA na krystalickou formu (proměna těla z báze uhlíku na tělo které je na bází krystalů křemíku) a co všechno tato trans-mutace umožňuje Uvedeno ZDE.


Jelikož naprosto vše vně projevené byly nejdříve pouhé vnitřní mentální představy, proto si lze ve své představě stvořit cokoliv co chcete a to pak používat zrovna tak, jako kdyby to existovalo fyzicky. Pokud do toho svým záměrem vložíte co to má dělat a k jakému účelu to má sloužit, tak to funguje zrovna tak dobře, ne-li lépe, jako to, co existuje ve hmotném projevu existence. Jak na to je popsáno v článku: Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.


Varuji vás ale, pokud byste chtěli toto odhalené tajemství jakkoliv zneužít, tak si uvědomte, že akce budí re-akce, čili že každý dříve či později sklidí co zasel. Proto Vám v žádném případě nedoporučuji abyste cokoliv jakkoliv zneužili, neboť zákon příčiny a následku je neúprosný, jelikož vše je se vším světelnými vlákny vzájemně propojeno a stejnorodé frekvence se naprosto vždy vzájemně přitahují.


Úzce související články:
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
Úzce související videa: The Platonic Solids (Part 1 & 2) jsou sice v angličtině, ale vyobrazení vydá za tisíce slov. Uvedeno ZDE a ZDE.
* Co je to duchovní srdce, kde se nachází, důvod proč byla papírová padesátikoruna stažena z oběhu, co to je tzv. "hot spot", jak to, že se lze živit jen Pránou a mnohem víc Uvedeno ZDE.


(Ty spirály tvoří ovšem jen JEDEN holagram, to znamená, že oba obrazce jsou v sobě s tím, že jedny spirály se točí doprava a druhé doleva.)


Na níže uvedeném obrázku je vyobrazeno jak vypadá časo-prostorová anténa, pomocí které se přes nulový bod (který svými odstředivými a dostředivými silami vytváří) dá čerpat z vnitřní, čili z duchovní podstaty nekonečné množství životadárné energie, ze které je naprosto vše stvořeno a ve které i naprosto vše "plave" - existuje. Když si uvědomíte, že 6ti stěn obsahuje 6 takovýchto spirál směrovaných svými vrcholy dovnitř, do společného středu (čímž vytváří 6 černých děr) a že osmistěn se svými 6ti vrcholy obsahuje 6 takovýchto spirál směrovaných svými vrcholy ze středu ven (čímž vytváří 6 bílých děr), tak se vám odhaluje podstata tvoření světů založených na 12+1 úrovních vědomí a jejich existencí, nebo-li na 12ti energiích (s nimiž koresponduje 12 čaker) s jedním společným středem, nebo-li nulovým bodem, který je duchovním srdcem celého systému.


Úzce související článek: Stvořte si mentálně harmonizující zářič, kterým můžete harmonizovat, tedy i léčit ozdravovat a omlazovat cokoliv co jen chcete Uvedeno ZDE.


6 černých děr - Jin koresponduje s našimi 6ti spodními čakrami (čakry 1 - 6), čili s tou částí nás která je v projevu ČÁSTIC tvořících hmotu a 6 bílých děr koresponduje s našimi 6ti horními čakrami (čakry 8 - 13), čili s našimi pravými párovými existencemi, tzn. s temí částmi nás, které jsou v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na Jang, přičemž sedmá čakra, nebo-li korunní čakra spojuje ČÁSTICE hmoty - Jin a FREKVENCE světla polarizovaného na Jang nazpět do nulového bodu, ze kterého si můžeme vytvářet celý svůj vlastní osobní vesmír, neboť spojíme-li spodních 6 čaker a horních 6 čaker přes sedmou čakru, tak se ukotvujeme v nulovém bodu tvořícího osobní vesmír, který se stává paralelním vesmírem k těm ostatním, již existujícím vesmírům.


Náš tělesný nulový bod, nebo-li osobní duchovní srdce, přes které se dá spojit s jakýmkoliv jiným nulovým bodem (neboť nulové body jsou vstupy do hyperprostoru) je taktéž nulovým bodem, ovšem pro hmotné tělo. Odkud si svými emocemi každý tvoří svou osobní, vně projevenou realitu i svůj tzv. osud, který lze kdykoliv jakkoliv změnit. Emoce totiž vytváří gravitaci, čili dostředivé síly, jež vytváří nejen částice tvořící hmotu, ale i osud, jelikož se stejnorodé frekvence naprosto vždy vzájemně přitahují. Proto si každý frekvencemi svých pocitů vytváří a následně i prožívá to, co si svými vlastními pocity stvořil - zasel. V projevu částic jsou 3 spodní čakry (čakra 1 - 3) a 3 horní čakry (čakra 5 - 7) propojovány do jednoty přes srdeční čakru 4 fungující jako duchovní srdce.


Jestliže si přejete zdraví a všestrannou, tedy i peněžní hojnost, tak je třeba se svým vědomím zaměřit na hojnost, nikoliv na nedostatek. Pokud např. šetříte, z důvodu, že neradi zbytečně utrácíte a raději si za ušetřené peníze koupíte něco prospěšného, pak to ve vás negativní programování nevytváří, ale pokud šetříte z důvodu, že máte pocit, že máte nedostatek, pak těmi představami a s tím spojenými pocity o nedostatku v sobě vytváříte program nedostatku, který k vám nedostatek přitahuje! Takže, čím více se ztotožníte např. s pocity, tzn. s frekvencemi zdraví, štěstí a všestranné hojnosti, tím více k sobě začnete přitahovat to, s čím se frekvenčně ztotožníte.


Úzce související články a videa: * Síla myšlenky aneb jak správně manifestovat Uvedeno ZDE. (Ve vlastním zájmu byste si všichni měli poslechnout celé toto video.) * Řízená tvorba představ použitelná k čemukoliv, např. k uzdravení vás, přírody i celé planety, se vším co je na ní a uvnitř ní Uvedeno ZDE. * Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu ZDE. * Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE. * Masturbation and The Law of Attraction - Here. (V tomto anglickém videu se ve své podstatě hovoří o tom, že prožívání orgasmu při masturbaci vás dovede k vnitřní pohodě a že čím lépe se budete při prožívání orgasmu cítit a přitom si současně představovat že již TEĎ máte to co si přejeme mít, získat či docílit je energií prožívaného orgasmu zesíleno a k vám přitahováno.)


* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všeobecnou hojnost - ZDE. (Titulky lze číst i při zastaveném videu, pokud roztáhnete velikost obrazu přes celou obrazovku.)(pošli to dál)


.

Zobrazení: 17309

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Pokud nevěříte zdejším informacím o podstatě a zákonitostech tvoření veškeré tzv. hmoty, shlédněte CELÉ video s názvem: Za hranicí kosmu - Quantová mechanika - Dokument CZ - ZDE.

Úzce související videa: * Podstata světa , kvantové myšlení, realita nebo MATRIX? - ZDE * Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) - ZDE. * Esoterická agenda CZ titulky - ZDE. * Holografický vesmír - ZDE. * Abraham Hicks - Obrovská síla představivosti - ZDE. * Učitelia z Hviezd 2012 - ZDE. * Osvícené cakry vizionárská cesta do vnitrního sveta - ZDE. To samé video s SK titulky - ZDE.

Úzce související článek: * Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.

* Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš. JE ČAS SE PROBRAT! Uvedeno ZDE.
* Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze! Uvedeno ZDE.
* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného zotročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.

Světy které jsou v projevu duality, tzn. světy ve kterých není funkční Merkaba jsou světy tvořené jedním čtyřstěnem a ne dvěma. Proto je v takovýchto světech na jedné straně hologramu díra černá (což je spodní straně čtyřstěnu), která energii nasává (čímž tvoří gravitaci vytvářející prostor – Jin) a na protilehlém "straně" je díra bílá (což je horní hrot čtyřstěnu), který nasátou energii opět vyzařuje ven (čímž tvoří projekci vytvářející čas – Jang). Ve světech stvořených takovýmto jednosměrně funkčním hologramem (tvořeným jen jedním čtyřstěnem a ne dvěma) vše stárne, umírá a časem se rozpadá.


Ve světech, které jsou v jednotě a harmonii, čili ve světech které jsou tvořeny dvěma opačně směrovanými v sobě vsazenými čtyřstěny (čili funkční Merkabou), jsou na obou stranách hologramu jak díry černé, tak i díry bílé, které jsou jedna v druhé. Takovéto hologramy vytvářené tvořivým dvou-plamenem, nebo-li funkční Merkabou (nikoliv pouze jedním tvořivým ohněm, neboli jen jedním čtyřstěnem) se mohou donekonečna udržovat v existenci, neboť v takovýchto hologramech se lze do nekonečna udržovat v nulovém, čili libovolném bezčasovém časo-prostorovém, či prostoro-časovém pásmu, ve kterém lineární čas neexistuje, z důvodu protisměrného pohybu opačně polarizovaných energi.


Takže ještě jednou zopakuju, světy duality jsou tvořeny jen jedním čtyřstěnem, kde na spodní straně čtyřstěnu je ženský princip - Jin, (tvořící černou díru) a na protilehlém hrotu je mužský princip - Jang (tvořící bílou díru), Kdežto světy jednoty a harmonie jsou tvořeny dvěma do sebe vloženými čtyřstěny, nebo-li funkční Merkabou (vytvářející tvořivý dvou-plamen), čímž vytváří na obou stranách jak černé, dostředivé - gravitační díry (které energii nasávají), tak bíle, odstředivé - projekční díry (které energii vyzařují) Tento oboustranný průtok vyvážených, opačných Jin&Jang polarit vytváří hologramy jednoty, na kterých se zobrazují coso-prostorové, z opačného pohledu prostoro-časové světy a jejich reality, které jsou v projevu jednoty a harmonie.


Lineární čas je tvořen tím způsobem, že vůle - Jang a přání Jin štěpí vnitřní, vně neprojevené, nepolarizované pra-světlo, čili pra-podstatu Absolutna na energii Jin a Jang, čímž vytváří projekční a gravitační černou/bílou díru, s nulovým bodem ve svém středu. Projekční energie Jang (vytvářená vůlí) proudí z bílé díry ven, přičemž na své pouti vytváří spirály času. Jakmile se ale tato projekční energie Jang zakřiví natolik, že se po spirále dostane po venkovní straně hologramu (který na své vně projevené pouti vytváří) až na rovník, tak z důvodu opačně směrovaných projekčních a gravitačních sil u ní při překročení rovníku dochází k přepólování. Tím se z ní stává gravitační energie Jin, která při návratu zpět do nulového bodu vytváří spirály prostoru. Tato energie přepólovaná z Jang na Jin je přáním (vytvářející gravitaci) vtahována do černou díry a odtud do nulového bodu, který je vstupem zpět do vně neprojeveného Absolutna,

Spirály tvořící čas a prostor vypadají tak jak je vyobrazeno, jen s tím rozdílem, že u dualitních projevů existence se jednotlivé spirály točí jen jedním směrem (směr záleží na tom, zda je to Jinový nebo Jangový hologram), kdežto u světů jednoty, v jejichž jádru hologramu je funkční Merkama (takže jsou v nich energie Jin a Jang ve vyváženém stavu) jsou spirály které se točí oběma směry, tedy jak doprava, tak doleva.


Více o tom z čeho a jak jsou v tomto vesmíru tvořeny veškeré vně projevené světy najdete v článku: Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang navrátíme do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE. (Celý tento text jsem přidal do článku na odkazu.)

* Připomínám MEDITACI ZA UDÁLOST !– koná se každou neděli v 20:00 SEČ Uvedeno ZDE.

To co je uvedeno v níže uvedeném videu je přesně to, na co nezaměřovat svou pozornost a neztotožňovat se s žádnými negativními frekvencemi, které ve vás takovéto informace (či jakékoliv jiné negativní informace) mohou vyvolat. Berte to POUZE jako informace.

Důrazné varování před islamisty a sluníčkáři. Uvedeno ZDE. (Že by tohle byla pravá tvář P.Ch? To si už ale posuďte každý sám.) :-)

Berte na vědomí, že vše čemu uvěříte se stane nejen vaší vnitřní pravdou, ale následně i vně projevenou realitou, neboť v co u-věříte, to se stává vaším vnitřním programem, podle kterého si vytváříte svou osobní, vně projevenou realitu.

Je již dokázané, že existují i paralelní světy (ne pouze tento jediný), takže každý má možnost se přesunout jinam a tím se vyhnout tomu co si nepřeje. Jak to udělat vám odhalí kupř. články: * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE. * Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.

* Bašarněkterém ze svých videí uvedl, že odstranění války nedocílíme tím, že budeme válku nenávidět, ale tím, že budeme milovat mír. Toto lze samozřejmě aplikovat i na vše ostatní. Takže pokud chceme být např. zdraví, tak toho nedosáhneme tím, že budeme nenávidět svou nemoc, ani tím že ji budeme milovat, ale tím, že začneme milovat opak, čili že začneme milovat zdraví. Nebo, pokud chceme mít všeho nadbytek, tak nebudeme nenávidět to, čeho máme nedostatek, ani nebudeme milovat svůj nedostatek, ale budeme milovat OPAK, čili budeme milovat nadbytek všeho, co si jen přejeme. Úzce související video: Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

Čím více se blížíme k protnutí zarovnaných nebeských těles do přímky s centrálním sluncem, tím více je všechno a všichni prozařováno NEPOLARIZOVANÝM světlem pramenícím z centrálního slunce. To způsobuje nejen zvyšování Schumannových rezonancí, čili frekvence jádra Země, ale i trans-mutaci veškeré hmoty do vyššího projevu existence. Frekvence jádra Země je dnes již víc než 2x vyšší než tomu bylo zhruba před dvěmi desetiletími. To má za následek nejen to, že se v nás začíná tvořit čtyř a více vláknové DNA, ale i to, že se každá naše mentální, čili vnitřní představa stává vně projevenou realitu mnohem rychleji než tomu bylo dříve. Úzce související článek: Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

Proto je třeba se zaměřovat a ve svých pocitech prožívat především to co je příjemné radostně a povznášející a to ostatní nechat kolem sebe jen proplout, bez povšimnutí, čili bez emocionálního prožitku a ztotožnění se s tím. Též je třeba si začít představovat to co si přejeme (jako např. všem dostupná a každým běžně užívaná volná energie, nebo-li energie zdarma) a ignorovat vše co si nepřejeme. Uvědomte si, že na co upnete/upneme svou pozornost, to nejen prožíváme, ale i spoluvytváříme, obzvláště pokud to podporujeme svými emocemi, neboť emoce vytváří gravitační silová pole, která vytváří vně projevené, čili hmotné projevy existencí. Úzce související články: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. * Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang navrátíme do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D - dimenzí Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu. Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít - ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

Pokud nechcete zůstat na staré, fantomové Zemi, ve které se MOŽNÁ bude dít to, co je uvedeno např. ve videu s názvem: Svobodné rádio 21.01.2016 Joe Doležal - uvedeno zde, tak si konečně uvědomte, že jste/jsme především tvořivé vědomí, které si tvoří takové světy a takové jeho reality, které odpovídají tomu, čemu u-věří. Úzce související, velice inspirující film s názvem Koule, který o zhmotňování mentálních představ pojednává, je ke stažení ZDE. (Občas krátce vypadne český zvuk , takže mluví jen anglicky, ovšem ne v důležitých místech.) Sice to je thriller (jak jinak, že, když to je americký film), ale při shlédnutí celého filmu a emocionálním prožitku, který ve vás vyvolá, si uvědomíte, co všechno představa podporovaná emocemi dokáže. Toto tajemství bylo a z velké části stále ještě je před lidmi přísně utajováno, z důvodu, aby lidská populace mohla být ne-mocnými Ilumináty snadno manipulována, ovládána a zotročována. Ještě dodám, že v prostoru pod Egyptskou pyramidou dochází ke stejnému jevu o kterém výše uvedená film vypovídá a proto tam byl vstup uzavřen.)

Zkáza Titaniku byl nejdříve též pouhým, zdánlivě neškodným románem (čili pouhou fikcí), který se stal skutečností i na hmotné úrovni teprve až když čtenáři románu pomocí svým představ a s tím spojených emocí (tvořících gravitační silová pole) promítli svou představu i do hmotné úrovně existence. Pokud si myslíte, že to co tu uvádím je holý nesmysl, tak spěte klidně dál, neboť se jedná o Váš osud a ne o osud těch, kteří se již alespoň trochu tzv. probudili. Úzce související video (ale bohužel pouze v angličtině) se jmenuje: The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary - Here.

Pokud Vás ale zajímá z čeho a jak je tvořena veškerá tzv. hmota a události v ní probíhající a jak si můžete stvořit překrásný svět, který odpovídá vašemu přáním a stát vědomím tvůrcem a pánem svého vlastního osudu, tak si přečtěte článek s názvem: * Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Taktéž si poslechněte úzce související video s názvem: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] Uvedeno ZDE. (Titulky lze číst i při zastaveném videu, pokud roztáhnete velikost obrazu přes celou obrazovku.) Též bude dobré si přečíst články: * My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE. * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

V dnešní době se každý vnitřní, mentální představa stává vně projevenou realitou daleko rychleji než tomu bylo dříve, z důvodu, že dnes je Schumannova rezonance (frekvence jádra Země) již více než 2x vyšší než tomu bylo kdysi. Buďte proto velice opatrní v tom na co myslíte a v co chcete u-věřit, neboť každá představa, obzvláště ta která je podporovaná emocemi, má tendenci se projevit i navenek.

PS: Tento text jsem ještě přidal do výše uvedeného článku, Odtud to po čase smažu a nechá to pak již jen v textu výše uvedeného článku. Proto pod tento text (čili pod Odpovědět) raději nic nepište, neboť až to odtud smažu, tak s tím zmizí i vše co bylo vloženo pod "Odpovědět".

* Tajomstvo amenti 4 ( Tretie osídlenie ) ZDE.

* Timelines Shift - Here.


* Swings and Current Influences Between Parallel Realities - Here.
* Metatron, Excerps from the Book, Clarion Call - Here.

* Preparing for the Third Wave and Timeline Shift - Here.
* Archangel Michael, Post Third Wave, A Message of Freedom - Here.
* Archangel Michael, Photon Belt and Stargate – Here.
* The Founders, The Divine Dispensations - Here.

* Tento článek by si ve vlastním zájmu měl přečíst naprosto každý, neboť: Je bezpodmínečně nutné: Odložit - opustit čas (lineární), Arkturiáni od Sue Lie 8 30 16 Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Leaving Time, The Arcturians through Sue Lie 8 30 16 Here or Here.


* Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.

* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.

* Currency Reset – Critical Arrests Happening NOW - Here.
* New Republic, Global Currency Reset, Update August 31, 2016 - Here.

Více v článku: Sandra Walter ~ Zrychlení a Zatmění Slunce, Zvolte si, 29. srpen 2016. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Sandra Walter ~ Acceleration and the Solar Eclipse Making the Choice Aug 29, 2016 - Here.

* Archangel Michael, Accelerated Ascension Process - Here.

* Galactic Council of Light, The Accelerated Timeline Has Been Chosen - Here.

* Zrychlení (transformace) a zatmění Slunce: Výběr. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby