* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda.

SICE DOCHÁZÍ K VZESTUPU TROCHU OPOŽDĚNĚ, ALE PŘECI! :-) (obdrženo mailem)


ČO JE VZOSTUP?

Z našej planéty sa stáva hviezda, podobne ako je ňou naše slnko v našej terajšej slnečnej sústave. Na to aby bol tento dôležitý duchovný cieľ úspešne dovedený do konca, tak sa musí zvýšiť vibrácia všetkého a každého človeka na Zemi. Postupné zvyšovanie vibrácie je známe ako Vzostup. Vzostup je proces pri ktorom sa duchovne vyvíja ľudstvo, spoločenstvo delfínov a veľrýb, spolu s Matkou zemou, rastlinným a živočíšnym kráľovstvom a v tomto procese vývoja postupne prechádzajú z vibrácie tretej dimenzie do vibrácie piatej dimenzie. Z pohľadu tretej dimenzie sa planéta vibrujúca v piatej dimenzii bude javiť, že horí. Avšak z pohľadu piatej dimenzie budú naďalej jestvovať semi-éterické formy ľudských tiel a prírody. Táto semi-éterická forma v piatej dimenzii bude ľahšia, napoly priehľadná a jej farby budú viac pastelové ako jasnofarebná a hustá trojdimenzionálna skúsenosť.

Proces Vzostupu prináša so sebou veľa úrovní zasvätení, alebo testov, ktorými sa musí prejsť, aby sa dosiahlo každé štádium evolúcie. Po prechode každou úrovňou zasvätenia, vibrácia tela danej bytosti sa zvyšuje (či už je to rastlina, zviera, nerast, delfín, veľryba, alebo človek) a prispieva tak k zvýšeniu vibrácie celej Matky zeme. Na to aby sa zvýšila vibrácia Matky zeme, je nutná genetická zmena stavby buniek všetkých foriem života na Zemi. Táto nová stavba buniek nie je nová, ale je časťou zo strateného dedičstva Zeme a ľudstva.

V dobách Atlantídy, pred asi 12 500 rokmi, malo ľudstvo a všetky formy života na Zemi kryštalické telá (crystalline form). Kryštalická bunečná štruktúra v ľudskom tele mala 1024 reťazcov DNA a inú molekulárnu a biochemickú štruktúru ako naše súčasné telo. Naše terajšie telo bolo odvodené z 1024 reťazcovej DNA v Atlantskom laboratóriu, ktoré využilo presne jednu dvanástinu genetického materiálu na vytvorenie rasy otrokov. Táto rasa otrokov, z ktorej pochádza ľudstvo, mala pôvodne dvanásť reťazcov DNA, dĺžku života 500 rokov a žila vo vzájomnej harmónii.

Po páde Atlantídy zostalo len veľmi málo ľudských tiel s 1024 reťazcami DNA, ale tí ktorí zostali na zemskej rovine boli považovaní za “Bohov” a sú to tí o ktorých sa vraví v gréckej a rímskej mytológii a v Starom zákone. Po Páde a veľkých záplavách, zvyšní “Bohovia” začali navzájom súťažiť, čo vyvrcholilo v atómovom výbuchu 100 krát mocnejšom ako v Hirošime a Nagasaki. Tento výbuch spôsobil mutáciu ľudského tela a všetkého živého na Zemi na terajšiu genetickú štruktúru, ktorú naši vedci tak dobre poznajú a spôsobila, že na zemskej rovine začal prevládať “strach”".

V súčasnosti je nízky počet dospelých ľudských zasvätencov, ktorí sa púšťajú do konverzie na kryštalickú podobu. Avšak deti mladšie ako 16 rokov a celé rastlinné, živočíšne a minerálne kráľovstvo už začali proces svojej konverzie. Očakáva sa, že do roku 2000 všetky deti spolu s rastlinným, živočíšnym a minerálnym kráľovstvom zavŕšia svoju konverziu na kryštalického dvojníka a že do roku 2003 ich bude nasledovať aj dospelá ľudská populácia.

Mnohí sú možno zvedaví čo poháňa konverziu na kryštalickú formu na Zemi. Týmto palivom je prosto “fotónová energia” prúdiaca z fotónového pásu. Na objasnenie tým, ktorí nevedia o čo ide. Fotónový pás je pás energie vyvierajúcej z Veľkého centrálneho slnka, ktorý je určený na to aby spôsobil evolúciu planéty a jej prírody. Fotónový pás obsahuje kódy k piatej dimenzii a v súčasnosti sme touto energiou obklopení dňom i nocou, či už sme si toho vedomí, alebo nie.

Zem nevstupuje do fotónového pásu po prvýkrát. Matka zem v skutočnosti vstúpila do tohoto pásu energie už šesťkrát bez fyzického vzostupu. V minulosti existovali iné rasy ľudských bytostí, ktoré vzostúpili, ale Matka zem a rastlinné, živočíšne a minerálne kráľovstvá dovtedy ešte nedoviedli do konca svoje skúsenosti a vývoj v trojdimenzionálnej podobe. Matka zem a príroda sa doteraz už naučili všetko čo musia vedieť o živote v tretej dimenzii a sú pripravené prejsť do piatej dimenzie. Ľudstvo musí ísť s nimi.

Očakáva sa, že do roku 2005 bude mať obyvateľstvo zeme dostatočne vysokú vibráciu na to, aby mohla vzplanúť kundalíni Matky zeme, spôsobiac tak, že celé ľudstvo a príroda úplne vzostúpia do piatej dimenzie a zo Zeme sa stane hviezda. So vzplanutím kundalíny Matky zeme vzplanie kundalíny každého stelesnenia (každej bytosti vo fyzickom tele) na Zemi, či už to bude človek, delfín, veľryba, rastlina, živočích, alebo minerál. Do piatej dimenzie prejdeme všetci spolu. Fyzické konštrukcie vybudované človekom nepostúpia (pretože nie sú vytvorené z prírodných materiálov). Výsledkom bude nová éra a nová civilizácia na Zemi.

Príslušníci dospelého obyvateľstva, ktorí v nasledujúcich 24 mesiacoch prijmú kryštalickú konverziu a zavŕšia svoj vlastný osobný Vzostup, urobia tak za účelom vedenia, výchovy a aby prichystali ľudstvu predurčený Zlatý vek na Zemi. Účelom Duchovnej školy vzostupu je spojiť sa s budúcimi vodcami našej planéty, poskytnúť im informácie potrebné na to, aby dokončili svoje zasvätenie a plne sa chopili svojej duševnej úlohy tak, aby následne mohli splniť svoju vodcovskú úlohu na Zemi.

Úzce související články:
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Co se to vlastně děje a proč? Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.Jak se v páté dimenzi tvoří naprosto vše, co je potřebné k životu a zábavě.

Jakmile bytost (tedy i člověk) dosáhne dostatečně vysoké frekvence své osobní energetické podstaty, což už nebude dlouho trvat, tak se do svého, svými mentálními představami stvořeného světa (či světů) přemístí nejen mentálně, ale i fyzicky. Uvědomte si, že 5. D světy a jejich reality jsou na stejném místě jako jen tento svět, ovšem protože jsou ve vyšších frekvencích, proto je nelze fyzickýma očima vidět. Je to podobné jako televize, neboť v JEDNÉ a té samé televizi (čili ve stejném prostoru) je taktéž mnoho různých stanic s nejrůznějšími programy, které se navzájem nepomíchají, neboť každá stanice (svět a jeho reality) existuje na jiné frekvenci. Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.

V těchto světech není třeba např. uklízet ani vařit a mýt nádobí, neboť pokud v tomto světě budete mít pořád ještě potřebu jíst, tak si jednoduše představíte a zhmotníte již hotové jídlo, připravené už ke konzumaci. Následně si představíte, že je nádobí již umyté a uklizené a ono se tak stane, neboť 5.D světy a jejich reality jsou světy mentálních představ, ve kterých je možné cokoliv, co si jen dovedeme představit. Pouze limit osobní fantazie vytváří omezení toho, co je pro dotyčného/dotyčnou možné a co ne. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít" je uveden ZDE.

Takže pokud se chcete stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nemůže nikdo nijak a ničím ovládat a využívat jit, tak se držte této planety (neboť ta se transformuje do páté a vyšších dimenzí) a nenechte se s vlákat do žádného technicky založeného či jiného světa, nebo budete muset opět na někoho dělat, abyste si obstarali životní potřeby. Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky“ je uveden ZDE.

Všem doporučuji shlédnou video s názvem: "Poselství naděje | Sebeřízení.cz " uvedené ZDE. Meditaci můžete nahradit tvořivou vizualizací. Úzce související video s názvem: "Self Love is the Key ! - we are unlimited source of abundance - CZ" je uvedeno ZDE. Úzce související článek s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" je uveden ZDE.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
Na níže uvedeném videu je znázorněno jak vypadá probuzená Kundalíny. Kundalíny lze probudit nejen speciálním dechovým cvičením, ale i vizualizací, sexem, nebo masturbací. Ti co mají Kundalíny již probuzenou mohou při sledování níže uvedeného videa začít prožívat pocity blaženosti, které mohou vyvrcholit až kosmickým orgasmem, který je nesčíslněkrát intenzivnější než ten pozemský. Takto vypadá probuzená Kundalíny:
Innerverse - Awakening The Serpent
www.youtube.com/watch?v=fEwV23wJUHs&feature=related


Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
https://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Universal Awakening 2012
https://www.youtube.com/watch?v=50nIDoN6jtE&feature=related

Toto video je s českými titulky.
Holografický vesmír. https://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Tajemství mozkové šišinky (dimenzionální brány) / Secrets Of The Pineal Gland
https://www.youtube.com/watch?v=sZ7bV9Ovlf0&feature=related


Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.

Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.


Fenomén sté opice:

Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.

Změny již začaly, viz článek s názvem: "Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu", který je ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE. HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje" je uveden ZDE a článek s názvem: "Jak pomoci planetě a jejím obyvatelům do 5.D, pomocí tvořivé vizualizace a souhry s vaším nejvyšším já tohoto multi-vesmíru" je uveden ZDE.

Je třeba si konečně uvědomit nejen to, že naprosto vše je především vědomí (viz video s CZ titulky, s názvem: "Vědomí řídí Vesmír – CZ, které je uvedeno ZDE), čili že je vše mentální energie s nějakým specifickým programem, ale i to, že naprosto vše je součástí kosmického vše-Vědomí, které je všemocné, neboť ve svém vědomí nemá žádná omezení. To znamená, že všichni jsou "jiskry" tohoto všemocného vše-Vědomí, na které když se napojíte, tak s vámi již nemůže nikdo a nic manipulovat, neboť takovéto probuzené vědomí nelze již nijak a ničím ovládat, jelikož pracuje na podstatně vyšších frekvencích než i ta nejdokonalejší technika. Důkaz toho, že jednáme dle programu, je jasně vidět např. na videu s názvem: "Hypnotizér navozuje orgasmus / hypnotist produces orgasms". Uvedeno ZDE. Každý program však lze kdykoliv jakkoliv změnit, takže cokoliv si představíte a uvěříte tomu, to se stane nejen vaším osobním přesvědčením, ale i vaší vně projevenou skutečností. Podrobnosti jsou uvedeny v textu uvedeném níže.

Úzce související články:
* Aspekty vyššího dimenzionálního života v naší DNA byly aktivovány. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.
* Všimli jste si toho, že naše slunce má jiné zbarvení? Víte proč tomu tak je? Nevíte, oni vám to ve zprávách neřekli? To je divné“ :-) Ucedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž letos dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


Aktualizace:

... Od pátku 19.9. (2014) jste mohli zaznamenat expanzi vysokovibračních energií, což stále pokračuje zhruba do konce příštího týdne. Znamená to spojování s Novou Zemí, která existuje zatím mimo vaše vnímání, protože vaše oči se kalibrují na tuto úroveň Světla a vaše uši se kalibrují na Pravdu. Uvolňují se trojdimenzionální zvyky, ego se přesouvá z řídící pozice, aby kormidlo řízení plně převzalo vaše Vyšší Já. ... Celý článek s názvem: Vstup Země do fotonového pásu je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 13886

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

:-) a nepotřebval ani vy-jágru. :-)
Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?!
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/chcete-byt-zdravi-vita...
Tak na ty Arkturiány taky kouknu. Ovšem je to článek nějaký dost dlouhý.Tak mi potrvá, než to dočtu dokonce.Ovšem s výše uvedeným souhlasím. Poslední dobou jsem skutečně pocítila, že příroda má změněné vibrace.Jsou skutečně rychlejší, vibrace se neskutečně navyšují, překvapilo mne to, je to tak. Snad to vše vyjde i s vzestoupenou kundalini energií. Lidičky se probouzejí a tak světýlek přibývá a snad nás bude brzy víc.Taky cítíte či vnímáte , že hmota a příroda vibruje rychleji?

... tady se minule psalo, že už jsme dávno vzestoupili ? mám už z toho všeho řádnej " guláš ".......

Skvělá Alchymie - Stáváme se 5ti dimenzionálními bytostmi ze zkrystalizovaného světla slunce, od Patricia Diane Cota-Robles Strojový překlad je uveden ZDE.

Originál v angličtině: Divine Alchemy - We Are Becoming 5th-Dimensional Crystalline Solar Light Beings by Patricia Diane Cota-Robles - Here.

... Každý z vás je Bůh Stvořitel. Každý z vás má potenciál k nesmrtelnosti v tomto životě čas. Jste Boží a cestují zpátky do bytí plně Divine. Pokud jste toho dosáhli ve svém fyzickém těle nevyhnutelně stane nesmrtelným. Nikdo vás může i zabít. Každý z vás se může okamžitě projevit ty věci, které přinášejí více světla do tohoto světa. Nikdy jsme potřebovali, aby růst a expandovat v našem dokumentu všeobecné povědomí o Bohu. Byli jsme se rovnat s Otcem a Matkou Boží, když jsme byli stvořeni. Byli jsme vytvořili jejich přesný obraz.Zhušťování hmoty přišla z nás pádu z milosti. ...
Žádné Data. Žádné atomovky. Žádné Štěstí. Zpráva od Aštara přes Elizabeth Trutwin, 28 února 2014
Strojový překlad celého článku je ZDE.

* Co se stane, když vzestoupím? A co když ne? Studie o vzestupu do páté dimenze. Uvedeno ZDE.

* Originál výše uvedeného článku v angličtině je ZDE.

* The Arcturians, We Are Here NOW - Here.

* Krystalizace - Země se stává hvězdou. Strojivý překlad ZDE.
* Crystalai – Earth Is Becoming A Star – 3-6-14 - Here.


Jak se můžete stát jedním z architektů 5.D Země? Strojový překlad ZDE.


Pokud si chcete nějaký článek přeložit do své mateřštiny, či do nějaké jiné řeči, klikněte na: https://translate.google.com/ Do levého okénka, pod angličtina, dejte web link (http adresu) článku který chcete přelořit a nastavte tam angličtina nebo rozeznat jazyk. V pravém okénku si pak nastavte do jakého jazyka to chcete přeložit a následně nad pravým okénkem klikněte na: Přeložit a přeložený text se vám za okamžik zobrazí.

Tí,ktorí sledujú bovisy-tj energiu z c. slnka doteraz hovorili,ako to rastie.V podstate to rástlo,ale oproti tomu,ako geometrickým radom to začalo teraz stúpať sa to nedá poravnať.Koncom kvetna to beží ako krivka skoro priamo hore.Sú to čísla  s 600 nulami,a to zachvíľu budú také cifry,ktoré sme sa ani neučili.Nejakí Nemci to vedia merať.Neviem o tom veľa,ale sedí to vraj aj s schumanovou rezonanciou.Dá sa to pozrieť na stránke Alue Laskotovej-takej mladej senzibilke.

* Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.

Niekedy sa mi zdá,že mi úplne hrabe(šibe).Je celkom možné,že sa mení realita,mení sa možno aj minulosť.Dejú sa mi čudné veci.Napríklad syn vytiahol z pôjdu môj starý bicykel,ktorý som 25 rokov nepoužívala.Kr

Ano, nejenže se změnou minulosti mění přítomnost a potencionální budoucnost, ale změnou přítomnosti se mění i minulost a potencionální budoucnost. Jak je něco takového možné objasňují články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 11 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Přeplněná nemocnice.. uživatele Ina Obr
před 11 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 11 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 11 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 11 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Video ...za svá slova  už snad byla fyzicky napadena uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Lucie Melicharová je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Je Vám známo, že: Existence Corona viru nebyla nikdy prokázána, neboť coronáč nebyl nikdy izolován! Je to jen hnusná chřipka. Podrobnosti najdete v textu článku: Protest lékařů proti…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Globální krize - čas pravdy. Záznam z vysílání, ve 100 jazycích, o projektu tvořivá společnost. Až shlédnete tu část videa, ve které se hovoří o tom, jak…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Demonstrace v listopadu 2021 uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Covid P(l)andémia je dlhodobý plán uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby